2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар «Уақыт» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау

Loading...


бет9/9
Дата04.05.2021
өлшемі457.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Бағалау критерийі

Тапсырма


Оқу жетістіктерінің деңгейі

Төмен

Орта

ЖоғарыМәтіндегі негізгі ойды
Мәтіннің мазмұнына

Мәтіннің мазмұнына сәйкес

Мәтіннің мазмұнына сәйкес
анықтайды

1

сәйкес сөйлемдерді

сөйлемдерді анықтауда/

сөйлемдерді табады, мәтіннің


табуда, мәтіннің негізгі

мәтіннің негізгі ойын

негізгі ойын анықтайды.


ойын анықтауда

тұжырымдауда қателеседі.қиналады.
Көптік жалғаулы
Мәтіннен көптік

Мәтіннен көптік жалғаулы

Мәтіннен көптік жалғаулы
сөздерді анықтайды

2

жалғаулы сөздерді тауып,

сөздерді анықтауда/ сөйлемнің

сөздерді тауып, сөйлем
Сөйлемдегі сөздердің
сөйлем құрастыруда

құрылымын сақтауда

құрастырады.
орын тәртібін сақтайды
қиналады.

қателіктер жібереді.
9

ЖОБА


1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ


 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.


Спецификация 3- сыныпта «Қазақ тілі» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды. 1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы), 1-4 сыныптар
 1. 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу


3.1 Ұзақтығы - 40 минут

Балл саны - 16 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әртүрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін тапсырмалар қолданылады.

Көп таңдауы бар тапсырмаларда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.

Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда білім алушы сөздер немесе сөйлемдер түрінде жауап береді.

Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.

Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін. Берілген нұсқа көп таңдауы бар, қысқа және толық жауапты қажет ететін

4 тапсырмадан тұрады.

Бірінші тапсырма тыңдалым, екінші тапсырма айтылым дағдысын, үшіншісі оқылым дағдысын, төртінші тапсырма жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.

10

ЖОБАОртақ

Сөйлеу

Оқу мақсаты

Тапсырманың

Тапсырма

Жалпы
тақырыптар

әрекетінің
сипаттамасы

саны

баллтүрлері


1

Жанды табиғат

Тыңдалым

3.1.2.1 Баяу және анық айтылған жиі қолданылатын

Білім алушы ашық


Жақсыдан
сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын

түрдегі қысқа


үйрен,
мәтіндердегі сөйлемдердің мазмұнын түсіну

жауапты қажет

1

4
жаманнан
3.1.3.1 Тыңдаған материалдың (ұзақтығы 1,5-2 мин)

ететін тапсырманы


жирен (жарық
мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және

орындайды.


пен қараңғы)
сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрацияларорналастыру/кесте толтыру/мазмұндау2
Айтылым

3.2.4.1 Жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек

Білім алушы ашық
сөздер негізінде оқиға желісін сақтай отырып

түрдегі толық

1

4


мазмұндау

жауапты қажет
3.2.5.1 Оқылған/тыңдалған материал бойынша өз

ететін тапсырманы
пікірін (менің ойымша ..., менің көзқарасым

орындайды.
бойынша ..., себебі ...) дәлелдеу3
Оқылым

3.3.3.1 Мәтіннің жанрын (әңгіме,тұрмыс-салт

Білім алушы жабық
жырлары, бата, мақал-мәтелдер) ажырату,

түрдегі көп таңдауы
әңгімелеу/ сипаттау мәтіндерін анықтау

бар тапсырманы

1

4


3.3.2.1 Жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан

орындайды.
құрастырылған шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну4
Жазылым

3.4.5.2Дауыссыз б-п, қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін

Білім алушы ашық
сөздерді емлесін сақтап жазу

түрдегі қысқа

1

3.5.1.5 Мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша

жауапты қажет
4


сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай және

ететін тапсырманы
құрмалас сөйлем құру

орындайды.
Жалпы балл


4

1611


 1. Тапсырма__Жауап__Балл__Қосымша_ақпарат'>Тапсырма_____Жауап_____Балл'>Тапсырма_үлгілері_және_балл_қою_кестесі___«Қазақ_тілі»_пәнінен_1-тоқсанға_арналған__жиынтық_бағалаудың_тапсырмалары_Тапсырма'>Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі


«Қазақ тілі» пәнінен 1-тоқсанға арналған

жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тапсырма

Тыңдалым


 1. Мәтінді тыңда. Тапсырмаларды орында.


Жаралы құс

Ажар жаралы құсты көріп, үйге алып келді . Жарасына йод жағып, байлап қойды. Құсты қорапқа салды. Алдына жем, су қойды. Бірнеше күннен кейін құс үйдің ішінде ұша бастады. Ажар құсты далаға алып шықты. Құс ұшып кетті. Ажар оған ұзақ қарап тұрды. Ол қуанды.
 • Мәтіннің мазмұны бойынша суреттердің ретін көрсет (1,2,3,4,5).

• Сұрақтарға жауап бер. Кестеге тиісті сөздерді жаз.
Ажар үйге қандай құсты

Ажар құсты қалай күтті?

Ажар неге қуанды?

алып келді?
[4]12

ЖОБА
Балл қою кестесі
Тапсырма
Жауап
Балл

Қосымша ақпарат
11
Жаралы құсты/ жаралы
1

Тапсырманың мазмұнынасәйкес баламалы, қысқаЖарасына

йод

жақты/жарасын

1байлады/жем-су берді/және толық жауаптар

қабылданады.Жарасы жазылғаны үшін/ Құстың

1жарасы жазылғанына қуанды/ құстың

ұша алғаны үшін/...

Жалпы балл4


Айтылым


 1. Жоспар бойынша тыңдаған мәтіннің мазмұнын айт. Тірек сөздерді пайдалан.


Тірек сөздер: жараланған құс, йод жақты, байлады, ұша бастады, жем, су, жазылды, алысқа ұшып кетті, қуанды

Жоспар:


 1. Жаралы құс

 2. Ажардың қамқорлығы

 3. Қуаныш
  • Ажар қандай қыз деп ойлайсың? Неліктен?


[4]Балл қою кестесі


Тапсырма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

Білім алушының ықтимал жауабы:

1

Мәтіннің мазмұнын жоспарғаАжар ауладан жаралы құс көрді. Оны
сәйкес, жүйелі баяндайды.үйге алып келді. Жараға йод жақты,

1

Тірек сөздерді орынды
2

оны байлады. Содан соң құсқа тамақ
қолданады.берді. Құстың жарасы жазылды.

1

Тілдік нормаларды сақтапАжар құсты далаға шығарды. Құс
сөйлейді.ұшып кетті. Ажар қуанды.

Ажар-мейірімді қыз. Ол жаралы

1

Сұраққа сәйкес дәлелді пікірқұсқа көмектесті/Ажар қанаты
айтады.сынған құсқа жақсылық жасады.

Ажар маған ұнайды.


Жалпы балл
4


13

ЖОБАОқылым


 1. Мәтінді оқы. Тапсырмаларды орында.


Атасы мен немересі
Саматтың атасы қартайды. Оның аяғы ауыратын болды. Көзі де дұрыс көрмейді.

Самат атасына көмектеседі. Атасын далаға ертіп шығады. Қолына су құяды.

Сүлгісін әпереді. Атасының төсегін салады. Көрпесін жабады.

Атасы немересіне алғыс айтады.
 • Кейіпкерлер мен олардың іс-әрекетін сәйкестендір.


Далаға ертіп шығады.

Атасы


Далада доп ойнайды.Самат


Алғыс айтады.
 • Мәтін қай жанрда жазылған? Белгіле ().

мақал-мәтел бата әңгіме тұрмыс-салт жырлары
 • Мәтіннің негізгі ойына сәйкес болатын сөзді анықта.әдептілік

қамқорлық

адалдық

мейірімділікБалл қою кестесі

[4]

Тапсырма

Жауап

Балл

Қосымша ақпарат
1

Әр дұрыс сәйкестікке
31балл қойылады.1әңгіме
1қамқорлық
1
14

ЖОБАЖалпы балл

4Жазылым


 1. Сөздерге «ы», «і» әріптерінің тиістісін қосып, сөзді өзгертіп жаз.


Аяқ - _______________________ Төсек - _________________________


 • Кез келген сөзбен бір сөйлем құрастырып жаз.


___________________________________________________________________________
[4]

15

ЖОБА


Балл қою кестесі


Тапсырма
Жауап

Балл

Қосымша ақпарат

аяғы

1төсегі

1

4
Білім алушының ықтимал

1

Тапсырманың мазмұнына


жауаптары:

сәйкес баламалы сөйлемдер


Саматтың атасының аяғы
қабылданады.


ауырады/ Үстелдің төрт аяғы бар/
Сөйлемнің құрылымын


Менің төсегім үлкен…
сақтайды.1

Сөйлемдегі сөздерді қатесіз
жазады .


Жалпы балл
4


5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.

Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.


Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.

Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.

Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.

Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.


6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Loading...
©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
рсетілетін қызмет
ғылым министрлігі
Жалпы ережелер
қызмет стандарты
тоқсан бойынша
бекіту туралы
Әдістемелік кешені
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
туралы хабарландыру
тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың
арналған жиынтық
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
бағалаудың тапсырмалары
Қазақстан республикасының
республикасы білім
білім беретін
пәнінен тоқсанға
Жұмыс бағдарламасы
біліктілік талаптары
Қазақстан тарихы
арналған әдістемелік
әкімінің аппараты
туралы анықтама
мамандығына арналған
қойылатын жалпы
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
мемлекеттік әкімшілік
Қазақ әдебиеті
мерзімді жоспар
Мектепке дейінгі
жалпы конкурс
қатысушыларға қойылатын
әдістемелік кешені
оқыту әдістемесі
Қазақстан облысы
ортақ біліктілік
қызмет регламенті
пәнінен тоқсан
мамандығы бойынша
болып табылады

Loading...