2. Пән бойынша оқу бағдарламасы – sillabusбет1/7
Дата22.01.2017
өлшемі0.63 Mb.
#652
  1   2   3   4   5   6   7
М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Педагогикалық институт директоры

___________ Ботагариев Т.А.

«____» ___________ 200__ ж.

Педагогика факультеті

Дене тәрбиесін теория технологиясы мен оқыту әдістемелік кафедрасы

06201 Педагогика және психология, Заңтану

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын

студенттерге арналған

Өзін-өзі тану

(пәннің атауы)

пәннің оқу-әдістемелік кешені


Курс – 2

Семестр – 2

Кредит - 1

Дәріс – 15 сағат

Практикалық сабақтар – 15 сағат

ОЖСӨЖ – 15 сағат

Барлығы – 45 сағат

Орал, 2009 ж.

2-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Өзін-өзі тану” пәнінен оқу-әдістемелік кешен ҰҒПББСО «Бөбек», 2007 Алматы Адамды үйлесімді дамыту институтының типтік бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Құрастырған: - Ерғалиева Гулжан Алғазықызы.


Дене тәрбиесінің теориясын оқыту оқыту кафедрасының отырысында талқыланды.

“____” ___________200 ж. № __ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ Испулова Р.Н.

(қолы) (аты-жөні)


Келісілді: ОҮҰжәнеОӘЖБ жетекшісі Какимова А.А.
Педагогика институтының оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді.
«___» ___________200__ ж. № ___ хаттама.
Институттың оқу-әдістемелік

кеңесінің төрағасы ____________ _______________

(қолы) (аты-жөні)

2-курс студенттері үшін кредиттік оқыту технологиясы бойынша “Өзін-өзі тану” пәнінен оқу-әдістемелік кешен ҰҒПББСО «Бөбек», 2007 Алматы Адамды үйлесімді дамыту институтының типтік бағдарламасы негізінде құрастырылды.

Құрастырғандар - Ерғалиева Гулжан Алғазықызы.

2. Пән бойынша оқу бағдарламасы – sillabus«Өзін-өзі тану» пәні

бойынша курс бағдарламасы
Оқытушы жөнінде мәліметтер

Оқытушының аты-жөні : Ерғалиева Гүлжан Алғазықызы

Офис: Жалпы педагогика және бастауыш оқыту кафедрасы

Толық мекен-жайы:. Студенттер к,. 516. 5-этаж, 516 каб.

Жұмыс телефоны 50-53-46
1.2. Пән жөнінде мәліметтер

Пән атауы – «Өзін-өзі тану.»

Семестр 15 оқу аптасы және 2 апта сессиядан тұрады.

Аптасына 3 кредит-сағат ( оқу үрдісі кестесі және жұмыс оқу жоспарына сәйкес ауыстырылады), әр кредит-сағат екі байланыс сағаттан (дәріс, практика) және екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан(ОЖСӨЖ) студенттің өзіндік жұмысынан(СӨЖ) тұрады.


Кредиттің аптаға бөліну кестесі:

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Сабақтар

Өткізілу уақыты

Байланыс сағаты 1 (дәріс 1)

50 мин.

ДӘРІС

50 мин.

Кредит саны- 2

Өткізілу орны: №7 оқу ғимараты, 414, 515 ауд. сабақ кестесі бойынша.
Оқу жоспарынан көшірме:


Курс

Семестр

Кредит саны

Дәрістер

Семинар

лар


ОЖСӨЖ

Барлығы

Бақылау

түрі


2

2

2

15

15

15

45

емтихан


1.3. Кіріспе
Қазақстан Республикасының жаңа экономикалық, әлеуметтік, саяси жағдайға көшуі білім беру жүйесіне, соның ішінде жоғары білім беру жүйесінің құрылымына өзгерістер енгізуде. Елімізде қалыптасқан нарықтық қатынастарға байланысты республикамыздағы жоғары оқу орнын бітіруші мамандардың сапасына жаңа талаптар қойылуда.

Бұл мәселеге байланысты Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «… жаңа жағдайларға сай біздің бәрімізді алаңдататын мәселе – білімді, кәсіби даярлығы бар адамды тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында ұлттық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті, рухани адамгершілік мүмкіндігі мол тұлғаны қалыптастыру болып табылады» /1/ деп атап көрсетілген.Курс мақсаты – Студенттерді рухани-адамгершілік құндылықға тәрбиелеу, адамның өзінің табиғи жаратылысы мен өзін-өзі тану, қабылдау, сезіну арқылы қоғамдағы орнын, даралық қасиеттерінің сипатын айқындау.
Курс міндеттері: студенттерге өзін-өзі тану ғылымының негізгі ұғымдарын, адам дамуының негізгі факторларын, рухани-адамгершілік құндылықтардың жеке тұлға бойында қалыптасуы ерекшеліктерін меңгерту.
Курс мазмұны: курс дәріс, практикалық сабақтар, студенттердің оқытушымен өткізілетін өзіндік жұмыстары арқылы жүргізіледі. Студенттер кәсіби білім, біліктіліктер және дағды, іскерліктерді меңгереді.
Пререквизиттері:

- Жалпы орта білім беру мектептерінің оқу пәндерінің базасы.


Постреквизиттер:

- Студенттер бұл пәнді оқып бітіргеннен кейін мектептегі педагогикалық процеске жетекшілік етуге қажетті білім, біліктіліктерді меңгереді;

- мектептің тәрбие мақсаттарын, міндеттерін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістер, ұйымдастыру формалары және құралдарымен танысады;

- мектеп мұғаліміның кәсіби мәдениетінің негіздерін игереді;

- курс бойынша меңгерген материалдар кейінгі курстарда өтілетін педагогика, психология ғылымдарының салаларын меңгеруге жағдай жасайды.
Оқыту әдіснамасы. Сабақтар оқытудың жаңа технологияларын қолдану арқылы өткізіледі.

Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дәрістер мен практикалық сабақтар негізінде жүргізіледі және алынған практикалық дағдылар, түсініктер бекітіліп отырады. Студенттердің білімін бақылау үй тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген тестілерді орындау, хрестоматия, студент дәптерінде берілген тапсырмаларды орындау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады.2.Пәнді оқыту бағдарламасы – SYLLABUS

1-апта

№1 кредит сағат

1 семинар тақырыбы: Бақыттың кілті өз қолыңда.Жоспары:

Өзін-өзі тану жайында жалпы түсінік.

Өзін-өзі тану ғылымының обьектісі және пәні.

Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік тәрбие жайындағы ғылым.

1 ОЖСӨЖ мазмұны: Студенттік өмір - қайталанбас сәт


 1. «Өзін-өзі тану» ұғымына ерте ежелгі және қазіргі мағынада анықтама беріңіз.

 2. Ғылыми педагогикалық білімнің тұрмыстық білімнен қандай айырмашылығы бар?

 3. Өзін-өзі тану пәнінің басқа пәндерден айырмашылығы. Сіз қалай түсінер едіңіз?

 4. Ғылымның обьектісі және пәні дегеніміз не?

5.„Өзіндік таным”, „тұлға”, „Таным”, „құндылық”, „өзін-өзі тәрбиелеу” ұғымдары, олардың айырмашылығы.
1 семинар тақырыбы: Өзін-өзі тану ғылым ретінде және оның зерттеу әдістері

1. Өзін-өзі тану ғылымы, оның маңызы.

2. Өзін-өзі танудың даму тарихы, дамуына үлес қосқан педагогтар.

Әдебиеттер.

1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы, Алматы, - Изд.

Дом «Дастан», 2000-322 б.

2. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы, Білім-образование №1, 2004.

3. Назарбаева С.А. «Самопознание»-возраздение истоков духовности и нравственных ценностей. Обшественно политический литературно- художественный журнал. 2004. №1. с. 4.

4. Назарбаева С.А. Өзіндік таным, Алматы –2002.

5. Ксенофонт. Воспоминание о Сократе. –Кн. 3. гл.10. Ксенофонт

Афинский. Сократические сочинения / пер. С.И. Соболевского – М.,

ACADEMIA, 1935, 417.

6. Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. Алматы, 1973, 190 б.

7. Уәлиханов Ш. Таңдамалы, 2-басылым. Алматы: Жазушы,1985, 313-316б

8. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. Алматы: Рауан, 1994, 215 б.

9.Философия жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық/Ғабитов Т. Аударған Сатершинов –Алматы: Қаржы – қаражат, 2002-323 б.

10. Библер В.С., А.С. Арсенов Нравственность. Культура. Современность. (Философские размышления о жизненных проблемах) // Этическая мысль: М., 1990

11. Р.Н. Нұрғалиев. Абай энциклопедиясы. –Алматы: Атамұра, 1995, 312-318 б.

12. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. 1-курс. –Алматы: “Бөбек” РОСО, 2003.54-58 б.

13. Құдайбердиев Ш. Шығармалары. Алматы: Жазушы, 1988, 521б.
2-апта
№2 кредит сағат

2 дәріс тақырыбы: Білімнің мәні туралы. Рухани жан дүние дамуының алғы шарттарыМақсаты: Рухани жан дүниенің ұғымдық аппараты туралы ұғым беру; өзін-өзі тану

мазмұнын ашып көрсету.Тірек ұғымдар: өзін-өзі тану категориялары, категориялық аппарат, ұғым, өзін-өзі тәрбиелеу, білім беру.

Жоспары.

1. Рухани жан дүние ұғымдық аппараты.

2. Рух және жан үйлесімді дамуы.

3.Өзін-өзі тану адам туралы ғылымдар жүйесінде.


2 ОЖСӨЖ мазмұны Менің жан дүнием

Өзіңді қабылдау. 1-ші тапсырма Ішкі жан дүниесінің «төлқұжаты». Өзін-өзі тану әдіснамалық негіздері. Теориялық зерттеудің жүргізілу ерекшелігі.


2 семинар тақырыбы: Адами құндылықтарды зерттеу әдістері. Сінді темпераментің із.

1Негізгі адам бойында кездесетін құндылықтар.

2. Адамның сапалы қасиеттері

3. Тұлға қалыптасуы, білімділік, өнер тағылымдары


Әдебиеттер.

1. Байтұрсынов А. Ақжол: публ. Мақалдар және әдеби зерттеу/

Құрастырған Р.Нұрғалиев. –Алматы: Жалын. 1991. 464.

2. Дулатов М. Таңдамалы шығармалары. Алматы: жазушы, 1989, 301 б.

3. Қалиев С. қазақ этнопедагогикалық теориялық негіздері. Алматы, Фонд

“XXI век” Хмель Н.Д. Педагогикалық процесті жүзеге асырудың

теориясы мен технологиясы. /Ұстаздар мен аспиранттар,

магистранттарға, студенттер мен мектеп мұғалімдеріне көмекші

оқу құрал Аударған Қ.С. Османов. –Алматы, Ғылым 2003-128 б.

4. Құдайбердіұлы Ш. Үш анық. –Алматы: “Қазақстан” және “Ғақлия”

ғылыми-әдеби орталығы, 1991, 30 б., 71 б.

5. Ананьев Б.Г. Избр. Педагогическая психология. Труды. Т.2 14 с.

6. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы: Рауан, 1992, 101 б.

7. Баласұғын Ж. Құт негізі білік/ көне түркі тілінен аударған және

алғы сөзі мен түсінігін жазған А.Егеубаева/, Алматы: Мұратас,

1993, 301 б.

8. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. 1-курс. –Алматы: “Бөбек” РОСО, 2003.


  1. б.

9.Өзін-өзі тану. Хрестоматия. 1-курс. –Алматы: “Бөбек” РОСО, 2003.

60-68 б.


10. Назарбаева С.А. “Грядущее таится в детях: /Беседа с Первой леди о

новой дисциплине “Уроки самопознания” Беседовала Е.Доцук Известия-2001.1-июня-с.9.


3-апта

№3 кредит сағат

3 дәріс тақырыбы: Менің жан дүнием. Өзін-өзі рухани-адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу жолдары. Адамгершілік ата-ананы құрметтеу туралыМақсаты: Өзін-өзі тану іс-әрекетін ұйымдастыруда әдіснаманың ролі

Тірек ұғымдар: әдіснама, әдіснамалық негіз, аксиология, аксиологиялық әдіснама,

Жоспары.

1. Өзін-өзі тану зертеудің әдіснамалық негіздері.

2.Өзін-өзі тану жаңа әдіснамасы

3. Аксиологиялық әдіснамаға сипаттама.


3 ОЖСӨЖ мазмұны: Менің мақсатым.

1.Өзін-өзі тану әдіснамасының мәні неде?

2.Әдіснамалық білімнің деңгейлерін атаңыз, олардың өзін-өзі танудағы спецификасын көрсетіңіз?

3.Ғылымның әдіснамасы деген не?

болады?

3 семинар тақырыбы: Оптиміст не писсимист.Эмпирикалық деңгей әдістері.

Теориялық деңгей әдістері.


Әдебиеттер.

1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. - М.,1982.

2. Введение в научное исследование по педагогике/Под.ред. В.И. Журавлева., М.1998.

3. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. М.,1990.

4. Кочетов А.И. Культура педагогического исследованияя. Минск.,1986.

5. Кузьмина Н.А. Методы системного педагогического исследования. - Л.,1980.

6. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1986.

7. Загвязинский В.И. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1982.

8. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. - Самара, 1994.

4-апта

№4 кредит сағат

4 дәріс тақырыбы: Өмірдің мәні, ар-ұждан, қадір қасиеттің қалыптасу жолдарыМақсаты: Өмірдің мәнін ерекшелігін түсіндіру

Тірек ұғымдар: мақсат, міндет, т.б.

Жоспары

1. Өмір мақсаты.

2. Қадір қасиеттердің қалыптасуы.

4 ОЖСӨЖ мазмұны: өзіңді өзің бағалау тесті

1. Өмір ұғымына анықтама беру. Ар-ұждан қадір қасиет.

2. Тәрбиенің мақсатының анықталуына қандай факторлар әсер етеді?

4 семинар тақырыбы: Менің жүрек қалауым.

Ұлағатты сөздерге түсініктеме беру.

Болады деп арманда

Менің мықты қасиеттерім.Әдебиеттер:

 1. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

2. Маркова А.К. Психология труда учителя.–М.: Просвещение, 1993. - 190 с.

3. Метельский Г.И. Психологические особенности гностической

деятельности учителя. –Л., 1979. -136 с.

4. Олейник Л.Д. Индивидуальное самосознание и пути формирования /

Автореф. дисс.....канд. философ. н. –Л., 1975.-25 с.

5. Магун В.С. Психологическое исследование оценки и самооценки у

студентов. / Автореф. дисс. ...канд.психол. н. –Л., 1977. – 22 с.

6. Маркова А.К. Актуальные проблемы психологии труда учителя /Советская педагогика, 1986, №6, с. 58-64.

7. Козиев В.Н. Психологический анализ профессионального

самосознания учителя / Автореф.дисс. канд. Психол. н. –Л., 1980 -23 с.

8. Профессиональное самосознание будущего учителя // Психологичесие

аспекты формирования профессионально-педагогического сознания в

процессе подготовки специалистов в вузе. –Куйбышев, 1989. с.134-140.

9. Протасеня П. Происхождение сознания и его особенности. – Минск:

Изд-во Белгосунив-та, 1959. -310 с.

10. Шафажинская Н.Е. Психологические особенности формирования

профессионального самосознания будущего учителя //

Совершенствование психолого-педагогической подготовки студентов

педвуза: Межвузовский сб.-М.: Изд-во МГПИ, 1985, с. 33-39.

11. Тихомиров О.К. психология мышления. –М.: Изд-во МГУ, 1984. -270.5-апта

№ 5 кредит сағат

5 дәріс тақырыбы: Бақыт ұғымына түсінік

Мақсаты: Студенттерді бақыт тұжырымдамаларымен таныстыру .

Тірек ұғымдар: Адам, құндылық, байлық, рухани дүние

Жоспары:

1. Қазіргі шетел педагогикалық тұжырымдамалары.

2. Болашақ бүгіннен басталады

3. Арман – досым.

5 ОЖСӨЖ мазмұны: Құрастырылған адам суреті. Өмірдің мәні.

Ей, жас өмір.

Адам тарих ағымында.

5 семинар тақырыбы: Менің жүрек қалауым. Бақыт жолында.

1. Өмір, өмір

2. Дүние зырлап

3. Сіздің өмірге қарым-қатынасыңыз. Тренинг. Миға шабул.

Әдебиеттер:
1.Маркова А.К. Психология труда учителя.–М.: Просвещение, 1993.

-140 с.


2. Метельский Г.И. Психологические особенности гностической

деятельности учителя. –Л., 1979. -121 с.

3. Боброва В.Г., Кузьмин Н.И. Об уровне практической

подготовленности выпускников пединститутов к воспитательной работе // Советская педагогика, 1974, №4, с. 87-92.

4. Кузьмин Н.В. Одаренность педагогов как фактор развития

способностей учащихся // Проблемы способностей в советской

психологии. –М., 1984. с167-174.

5. Кулюткин Ю.Н. Психологическое знание и учитель //Вопросы

психологии, 1983, №3, с. 31-36.

6. Васьковская С.В. Психологические условия формирования

профессионального самопознания учителя / Автореферат дисс.

…канд. психол. Н. Киев, 1987,-56.

7. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. –М.:

Изд-во «Флинта», 1998. -201.

8. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. –М.: Дело,

1994, 258 с.

9. Ахмедзянова Л.М. Вопросы профессиональной подготовки

специалистов в педагогическом вузе. –Уральск, 1974. -135 с.

10. Маркова А.К. Психология труда учителя.–М.: Просвещение, 1993

-68 с.
6-апта№6 кредит сағат

6 дәріс тақырыбы: Тілдесі мәдениетіМақсаты: Тіл өнерінің қасиет сипаты туралы түсінік.

Тірек ұғымдар: Адам, құндылық, тіл байлығы, рухани дүние

Жоспары:

1. Тілдесу мәдениеті.

2. Сөз қолдана білу де өнер.

3. …қиыннан қиыстырар ер данасы.

6 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Кикілжіңнің негізгі себептері

2. Соқыр сенімдерге сипаттама.

3. Айтылымдарға түсінік беру. Ситуациялық ойындар. Видео қойылымды сараптау.


6 семинар тақырыбы: Тұлғаның дамуындағы тіл мәдениетінің дамуы, қалыптасуы мен әлеуметтенуінің өзара қатынасы.

 1. Тұлғаның дамуы, тәрбиеленуі, қалыптасуы мен әлеуметтенуінің өзара қатынасы туралы философиялық ілім ретінде.

2. Тұлға дамуындағы тіл құралының орны.

3. Тұлғаны әлеуметтендіру және қалыптастыру факторлары.


Әдебиеттер:

1. Өзін-өзі тану Хрестоматия, 2008 ж. Алматы. 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Жұмабаев М. Педагогика. А., 1993.

 3. Коменский Я.А. Ұлы дидактика. А., 1993.

 4. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 5. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.


7-апта
№7 кредит сағат

7 дәріс тақырыбы: Өмір мәні – денсаулық


Мақсаты: жеке тұлға, оның даму факторлары, денсаулық туралы білім жүйесін қалыптастыру.

Тірек ұғымдар: тұлға, жеке тұлға, индивид, даралық, даму, тәрбие, қалыптастыру, жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының факторлары, қозғаушы күштер, салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Жоспары.

1. Денсаулық ұғымы туралы түсінік.

2. Тұлғаның тәрбиеленуі мен қалыптасуы.

3. Тұлға дамуындағы оқытудың орны.

4. Тұлғаны әлеуметтендіру және қалыптастыру факторлары.

7 ОЖСӨЖ мазмұны:1.«Денсаулық» және оның құрылымдық ұғымдарының мағынасын ашыңыз.

2. Тұлға қалыптасуына әсер ететін негізгі факторлар.

3. Әлеуметтену процестерін атаңыз, олардың мәні неде?

7 семинар тақырыбы: Өмір мәні, тұлға тәрбиесі, қалыптасуы мен әлеуметтенуінің өзара қатынасы. 1. Өмір сүру ережелері «Қарғам ілімі» П.Иванов жүйесі туралы философиялық ілім ретінде.

2. Тұлға дамуындағы өмірдің орны.

Әдебиет

1. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на Дону. 1997.

2. Мудрик А.В. Социализация и смутное время. – М., 1991.

3. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. – М., 1971.

4. Шиянов Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. – М., 1999.

5. Өзін-өзі тану. Студент дәптері. - Алматы, 2008 ж.


8-апта
№8 кредит сағат
8 дәріс тақырыбы: Отан - өз үйің. Отан - оттан да ыстық.

Мақсаты: Студенттердің жеке басына тән ерекшеліктері, патриоттық сезім туралы түсінік қалыптастыру және осы ерекшеліктерді оқу-тәрбие процесінде ескеру.

Тірек ұғымдар: Отан-ана, патриоттық сезім, туған жер ата-ана түсінігі.

Жоспары.

Патриоттық сезімді қалыптастыру жолдары.

Жастық шақ - әлеуметтік-психологиялық құбылыс.

Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және оның педагогикалық процесте ескерілуі.

8 ОЖСӨЖ мазмұны:

Патриоттық сезімді тұлға бойында қалыптастыруда қандай ерекшеліктер бар?

Тұлғаның психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін атаңыз.

«Жастық шақ - әлеуметтік-психологиялық құбылыс» дегенді қалай түсінесіз?

8 семинар тақырыбы: Қазіргі бұқаралық мәдениет

1. Қоғамдағы мәдениет даму процесінің мәні.

2. Педагогикалық процесс мұғалім іс-әрекетінің обьектісі ретінде.

3. Педагогикалық процесстің кезеңдерінің ерекшеліктері.


Әдебиеттер:

1. Өзін-өзі тану. Студент дәптері. - Алматы, 2008 ж.

2. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

3. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

4. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

5. Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003.


9-апта

№9 кредит сағат
9 дәріс тақырыбы: Ата-ананың қара шаңырағы.

Мақсаты: Рухани-адамгершіліктің даму тарихы. Философиялық, педагогикалық, психологиялық құндылықтардың жіктелуі.

Тірек ұғымдар: рухани-адамгершілік құндылықтар.

Жоспары.

 1. Құндылықтардың жіктелу ерекшеліктері.

 2. Негізгі құныдылықтарға сипаттама.

9 ОЖСӨЖ мазмұны: «Эссе» Отбасы тақырыбына эссе.

Құндылықтардың жіктелуіне тоқталыңыз.

Философиялық виталды құндылықтар.

№9 семинар тақырыбы: Біз-Жер шарының ұрпағымыз

1. Адам, мінез, топтары ситуациялар туралы түсінік.

2. Адам портретін құрастыру..

3. Тұлғалардың түрлерін жобалау.

4. Тест нәтижесін өңдеу.


Әдебиеттер.

Возрастная и педагогическая психология/Под ред. А.В.Петровского. – М., 1984.

Караковский А.П. О подростках. – М., 1970.

Керимов Л.К. Педагогические основы индивидуализации и перевоспитания трудных подростков. – А., 1994.

Ковалев С.В. Подготовка старшекласников к семейной жизни. – М., 1992.

Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.

Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности. – М., 1967.

Эльконин А.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. – М., 1974.

Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – М., 1980.
№10 кредит сағат

8 дәріс тақырыбы: Толеранттылық. Үйлесімді даму.Мақсаты: Студенттердің жеке басына тән ерекшеліктері, толеранттылық, үйлесімді тұлға қалыптастыру.

Тірек ұғымдар: Әлем үйлесімдігі, діндер ұғымы, әлеге көзқарас.

Жоспары.

Толеранттық сезімді қалыптастыру жолдары.

Жастық шақ - әлеуметтік-психологиялық құбылыс.

Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері және оның педагогикалық процесте ескерілуі.

10 семинар тақырыбы: Мен және қоршаған орта.

1. Тәрбие процесінің ерекшеліктері.

2. Дін және оның дамуы.

3. Діннің құрылымы, кезеңдері.

10 ОЖСӨЖ мазмұны:

Патриоттық сезімді тұлға бойында қалыптастыруда қандай ерекшеліктер бар?

Тұлғаның психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін атаңыз.

«Жастық шақ - әлеуметтік-психологиялық құбылыс» дегенді қалай түсінесіз?


Әдебиеттер

Возрастная и педагогическая психология/Под ред. А.В.Петровского. – М., 1984.

Караковский А.П. О подростках. – М., 1970.

Керимов Л.К. Педагогические основы индивидуализации и перевоспитания трудных подростков. – А., 1994.

Ковалев С.В. Подготовка старшекласников к семейной жизни. – М., 1992.

Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.

Щербаков А.И. Психологические основы формирования личности. – М., 1967.

Эльконин А.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. – М., 1974.

Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – М., 1980.

11-апта

№11 кредит сағат

№11 дәріс тақырыбы: Өмірдің бастауы – махаббат.

1. Махаббат түрлеріне түсінік.

2. Сезіммен ерік, жігер түсінігі.

3. Шынайы сезімнің тазалығы мен пәктігі.

№11 семинар тақырыбы: Махаббат келбеті

1. Мейірім сабағы.

2. Адам портретін құрастыру..

3. Ана мен бала арасындағы махаббат.

4. Салт-дәстүр, жастар арасындағы үйлесімділік. Жаттығулар. Тренинг. Тест.

№11 ОЖСӨЖ мазмұны

1. Ұлағатты сөздерге түсінік беру.

2. Менің жан дүнием.

3. «Өзім туралы» тесті.

Әдебиеттер:


 1. Өзін-өзі тану. Студент дәптері, Алмати, 2008 ж.

Назарбаева С.А. Өзіндік таным, Алматы –2002.

Ксенофонт. Воспоминание о Сократе. –Кн. 3. гл.10. Ксенофонт

Афинский. Сократические сочинения / пер. С.И. Соболевского – М.,

ACADEMIA, 1935, 417.

Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. Алматы, 1973, 190 б.

Уәлиханов Ш. Таңдамалы, 2-басылым. Алматы: Жазушы,1985, 313-316б 1. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

 2. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

 3. Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.12-апта

№12 кредит сағат

12 дәріс тақырыбы: Өзін-өзі тәрбиелеу теориясы - өзін-өзі танудың құрамды бөлігі ретіндеТірек ұғымдар: тәрбие теориясы, өзін-өзі тәрбиелеу мақсаты

Жоспары

1. Тәрбие теориясы және тәрбиеге жалпы сипаттама.

2. Тәрбиенің мақсат-міндеттері, категориялары және тәрбие-білім беру мақсатын орындаудағы арнайы ұйымдастырылған әрекет ретінде.

3. Педагогикалық ойлар тарихындағы тәрбиеге көзқарастар эволюциясы.

12 семинар тақырыбы: Қазіргі бұқаралық мәдениет және жеке тұлға

1. Тезис мысалдарға түсінік беру.

2. “Абай болыңыз- кич көрмесі” Ойынын жүргізу

3. Замандастарымыз-мақтаныштарымыз

12 ОЖСӨЖ мазмұны:

Тәрбие түсінігі. Өзін-өзі тәрбиелеу мақсатының мәнін ашыңыз.

Тәрбие қандай функцияларды орындайды?

Адам тәрбиесі туралы айтылған ойшылдар, педагогтардың пікірлері.Әдебиеттер:

Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

Жұмабаев М. Педагогика. А., 1993.

Коменский Я.А. Ұлы дидактика. А., 1993.

Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.13-апта

№13 кредит сағат

13 дәріс тақырыбы: Өнер құдіреті .Тірек ұғымдар: өнер, талап, классика дамуының кезеңдері, сатылары

Жоспары:

1. Өнер процесінің ерекшеліктері.

2. Өнер және оның дамуы.

3. Табиғи дарындылықты дамыту жолдары.

13 семинар тақырыбы: Өнерлі өрге жүзер…

1. Классика деген керемет. Тезис. Түсінік. Шығарма орындау мәнері. Толғаныс.

2. Сурет салу. Сурет әлеміне саяхат. Менің шығармашылығым. Тренинг.

3. Мен табиғат аясында. Шығарма.

13 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Өнер ерекшеліктерін атаңыз

2. Абай қара сөздерінен үзінді.

3. …әнді сүйсең менше сүй… ? Өлең сөздің патшасы-сөз …. Жалғастырыңыз.Әдебиеттер:

Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

Жұмабаев М. Педагогика. А., 1993.

Коменский Я.А. Ұлы дидактика. А., 1993.

Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.

Қоянбаев Р.М. Бастауыш мектеп педагогикасының негіздері. А., 1992.

Қоянбаев Р.М. Білім беру және оқыту теориясы. А., 1990.

Қоянбаев Р.М. Тәрбие теориясы. А., 1992.

Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.14-апта

№14 кредит сағат

14 Дәріс тақырыбы: Қазақстан мектебіндегі тәрбие мақсаты


 1. Қазақстан мектебіндегі тәрбие мақсаты.

 2. Тәрбие мақсатының түрлі құжаттар мен оқу құралдарынан көрініс табуы.

 3. Тәрбие мен білім берудің үйлесімділігі.

14 семинар тақырыбы: Әлемді қайырымдылықпен сақтайық

  1. Айтылымдарға түсінік беру.

  2. Видео қойылым. Өлімді жеңген ана.

14 ОЖСӨЖ мазмұны

 1. Қазақстан Республикасының „Білім туралы” заңы.

 2. Білім беруді ұйымдастыру жүйесі.

 3. Білім берудің мемлекеттік стандарттары.

Әдебиеттер:

Қазақстан Республикасы бастауыш білімнің мемлекеттік стандарты. А., 1998.

ҚР “Білім туралы” заңы. Қазақстан мұғалімі. 25 ақпан. 1998.

ҚР орта білімді дамыту тұжырымдамасы. А., 1997.

ҚР азаматтарының жаңа әлеуметтік-экономикалық мінез-құлқын қалыптастыру тұжырымдамасы. Егеменді Қазақстан.1995.

ҚР білім беру туралы заңы. Егеменді Қазақтан.18 қаңтар. 1999.

ҚР конституциясы. А.,1995.

Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы Қазақстан мұғалімі. 12 қыркүйек,1995.

Мемлекеттік білім беру саласындағы саясаының тұжырымдамасы. А.,1995.

ҚР гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы.А.,1994.

ҚР этно-мәдени білім беру тұжырымдамасы.А.,1996.

Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика. А., 2004.

Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. А., 2000.

Қоянбаев Ж.Б. Педагогика. А.,1992.

Құрманалина Ш.Х., Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

Педагогика. Абай ат. ҰПУ. ұжымы.А., 2003.


15-апта

№15 кредит сағат

15 дәріс тақырыбы: Болашақ бүгіннен басталады.Тірек ұғымдар: Мәдениет, өркенитті қоғам, тәрбие принциптері

Жоспары:

1. Әлем даму заңдылықтарына сипаттама.

2. Өмір теңіз сен сүрінбей өте біл…

3. Таңғажайып үзінділер. Адам жерді гүлдендіруге тиіс. Төрт ана(М.Шаханов).

15 семинар тақырыбы: Бақытың өз қолыңда

1. Рухани келісім.

2. Б.Тәжібаев. Құдірет күші бір өзіңнен басталады.

3. Тренинг. Еркіндік жыры.


15 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Өзіңді-өзің тану болашаққа жол ашады.

2. Жақсы болу аз – ең бастысы оны жақсы қолдану(Р.Декарт).

3. Ойлан балам. (Ш.Сариев). Бақытты өмір болашақ кепілі. Бейбітшілік. Еркіндік ұраны. Өмір өсеиттері.


Әдебиеттер:

Қоянбаев Р.М. Білім беру және оқыту теориясы. А., 1990.

Қоянбаев Р.М. Тәрбие теориясы. А., 1992.

Құрманалина Ш.Х, Мұқанова Б.Ж., Ғалымова А.У., Ильясова Р.К. Педагогика. Орал, 2004.

Лихачев Б.Т. Педагогика. М.,1998.

Подласый И.П. Педагогика. М.,1996.

Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М.,2000.

Сластенин В.А., Исаев И.Ф. Педагогика. М.,1997.

Сабыров Т.С. Оқыту теориясының негіздері. А., 1993.

Харламов Н.Ф. Педагогика. М., 1999.
3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

Жұмыс түрі

Тапсырма мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындалу ұзақтығы

Балл

Тексеру формасы

1

Реферат, баяндама

Шығарма


Тест орындау

Негізгі баяндама, өз бетімен тақырып бойынша ғылыми басылымдардан ақпарат жинау

Дәріс тақырыбына сәйкес


Апталық бөлу кестесіне сәйкес

(барлығы 6 баяндама)
12

Семинарда реферат және баяндама

2

Тақырып б/ша жазбаша сауалнамаОқу мате-

риалын игеру деңгейіне сәй-

кес, болашақ-

тағы жұмыс формасына сәйкесДәріс тақырыбына сәйкес


ОЖСӨЖ соңынан

10 минут


7.5

Жазбаша жауап

3

СООӨЖ тапсырмаларын орындау(барлығы 15 тапсырма)


Аналитикалық және танымдық қабілеттерді дамытуДәріс тақырыбына сәйкесОЖСӨЖ –ға бөлінген уақыт кестесіне сәйкес15

Сұрақтарға жауап беруін, тапсырманың орындалуын тексеру

4

Аралық тестілеу түріндегі бақылауОқу материа-

лын игеру, логикалық ойлау қабілеттерін тексеру1-тестілеу

1-7 тақырыптарға, 2-тексеру

8-15 тақырыптарға сәйкес


Семинар №7

Семинар №1518

Тест бланкілерін тексеру5

Емтихан

Білімді кешенді тексеру

15 аптаға негізгі әдебиет

Семестр бойы

40

тест


4.Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

Пәннің әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


«Жалпы педагогики» кафедрасы. тьютор - оқытушы Ерғалиева Гүлжан Алғазықызы
«Өзін-өзі тану» пәні. кредит саны – 2.
4. Пәннің оқу-әдістемелік қамтылу картасы
Әдебиет атауы

Барлығы

Ескерту

кітапханада

кафедрада

Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды түрі

1

Өзін-өзі тану

Студент дәптері (2008ж)100

30

100

-

1 корп. Оқу залы, абономент 114

2

Өзін-өзі тану (2008ж)

Хрестоматия100

30

100

-

1 корп. Оқу залы, абономент 114

3

Луйзи Хей. Здоровья. Москва 2004ж

Энцеклопедия
4

2

100
1 корп. Оқу залы, абономент 114

4

Познай Истину. Алматы. РОУЦ Бобек.2006 ж.

50

14

100

-

1 корп. Оқу залы, абономент 114

5.

Путь к себе. С.Назарбаева. Алматы, 2003 ж. РОУЦ Бобек

1

1

100
1 корп. Оқу залы, абономент 114

6.

Алдамуратов Ә. Жалпы психология /А «Білім» -1996

50

-

100%
1,2,7 корп.

Оқу залы


7.

Алдамуратов Ә. Қызықты психология / А – Қазақ университеті – 1982

3

-

10%8.

Богословский В.В. т.б. редакциямен Жалпы психология / А – 1980

3

-

30%
1 оқу залы

аб.бөлімі9.

Жарықбаев Қ. Жантану негіздері / А -2002

200

-

100%
Барлық

залда


10.

Бодалев А.А. Психология личности / М – 1988

5

-

30%
1 оқу залы

11.

Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас психологии / М-1986

20

3

50%
1 оқу залы

кафедрада
12.

Психологический словарь / М – 1990

5

2

80%
1 оқу залы,абон.

13.

Столяренко И.С. Психология управления и делового общения / Спб-2001

5

-

70%
---- // --- //-

14.

Қоянбаев Ф.Н. Педагогика / А Мектеп – 1976

50

-

10%15.

Реан А.А., Бордовская И., Розум С. Психология и педагогика / Спб – 2003

5

-

80%
1,2,3,4,5

оқу залд.16.

Әль-Фараби История и совершенность. – А. 2001

2

-

20%
1 оқу залы

17.

Г.М.Андреева. Социальная психология М.-2002

20

3

50%
1,2,3,4

оқу залд.18.

А.Н. Леонтьев Лекции по общей психологии М. – 2001

3

-

20%
1 оқу залы,асп.з.5. ПӘН БОЙЫНША ДӘРІСТЕРДІҢ КОНСПЕКТІСІ

1 дәріс тақырыбы: Өзін-өзі тану ғылым ретіндегі жалпы түсінігі.Жоспары:

Өзін-өзі тану жайында жалпы түсінік.

Өзін-өзі тану ғылымының обьектісі және пәні.

Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік тәрбие жайындағы ғылым.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан