2. Оқытушының арнайы қабілетін дамытудағы психологиялық ерекшеліктері


Оқытушының арнайы қабілетін дамытудағы психологиялық ерекшеліктерібет2/2
Дата24.12.2021
өлшемі26.14 Kb.
#148166
түріДиссертация
1   2
Байланысты:
2 сурак

2. Оқытушының арнайы қабілетін дамытудағы психологиялық ерекшеліктері.

Педагогикалық іс-әрекет дәстүрлі түрде психологиялық зерттеу пәні болып табылады. Педагогикалық қызметтің психологиялық құрылымымен, педагогикалық шеберлікпен, тактпен, педагогикалық мәдениетпен, мұғалім тұлғасын қалыптастыру процесімен және т. б. байланысты мәселелердің кең ауқымы зерттелді. Педагогтың басқа адамдардың даралығын түсіну, қабылдау білігі немесе ықыласы емес, ақыл-ойдың төмендігі және эмоциялық тұрақсыздығымен түсіндіріледі. Педагогпен оқушылардың даралығын регламенттеу, олардан ішкі әлемге, қалыптасқан құндылықтар мен талғамға сәйкес келетін өзіне қолайлы біртүрлілікті талап ету эмоциялық тұрақсыздықпен және жоғары деңгейде үрейленумен мұғалімдерде қалыптасады. Қабілеттерді зерттеудің қазіргі кезеңіне системогенез теориясы (В.Д. Шадриков, 2003, 2001), кешенді (Э.А. Голубева, 2003) және жеке типологиялық (М.К. Кабардтар, 2001) тәсілдер, жүйелік – мақсатты тұжырымдама (Б.Б. Косов, 2008), интегралды даралық теория (В.С. Мерлин, 2006; Б.А.Вяткин, 2000) позициясымен жүзеге асырылатын жүйелік тәсіл тән.

Мұғалімнің арнайы қабілеттері мәселесі бойынша зерттеулерді талдау оларды зерттеу бірнеше бағыттарда жүргізілгенін көрсетеді: педагогикалық қабілеттіліктің мәнін, құрамдас құрамын және құрылымын анықтау; мұғалімнің педагогикалық қабілеттілігінің жекелеген түрлерін зерделеу; мұғалімнің арнайы қабілетіне пәндік ерекшелігі мен бағыттылығының әсерін зерттеу; мұғалімдердің жеке қасиеттерімен қабілеттерінің өзара байланысын анықтау; мұғалімнің кәсіби қалыптасуын зерттеу. [1, 208-б.] ( Асмолов А.Г. Толерантность в общественном сознании России. – М.: ИЭАРАЮ, 2008.)
Осы мәселе бойынша көптеген жұмыстар санына қарамастан, олардың басым көпшілігінде педагогикалық қабілеттер ретінде түсініледі, олардың қызметінің пәндік бағытына қарамастан барлық мұғалімдер үшін бірдей. Тек кейбір жұмыстарда ғана нақты пәнді оқыту қабілеті қарастырылады, алайда пән мұғалімінің арнайы қабілеттерінің жалпылама теориясы бүгінгі таңда құрылмаған. Мұғалімнің кәсіби қалыптасуы үдерісінде педагогикалық және пәндік қабілеттердің функционалдық өзара қарым-қатынас түрлері мен арнайы қабілеттер құрылымының динамикасы туралы мәселелер іс жүзінде қаралмаған. Педагогикалық қызметтің арнайы қабілеті мен жеке стилінің өзара байланысын зерттеушілер көбінесе теориялық деңгейде талқылайды, эмпирикалық деректер жеткіліксіз. "Қабілеттер" тұлғаның психикалық сипаттамасын жан-жақты көрсететін жалпы әдіснамалық санат мәртебесі болды. Оларды зерттеу негізінен әдіснамалық деңгейде жүргізілді. Бұл деңгейде қабілеттер теориясының жетекші қайшылықтары қалыптасты. Қарама-қайшылықтардың бірі – қабілеттердің мәні мен табиғатын түсінудегі қарама-қайшылықтар, олардың пәнін материалистік және идеалистік түсінудегі қарама-қайшылықтар болып табылады. Психиканың "жалпы" сипаттамасы және оларды "дара", "жеке" ерекшеліктер ретінде бағалау қабілетін түсіну арасында қайшылықтар да аса өткір тұрды. Жеке құндылықтарды талқылау кезінде толеранттылық шегін анықтау мүмкін емес.

Толеранттылық проблемасы күрделі және қиындықтарға топ болып, соңында толеранттылық құндылығын жоғалтып, шексіздікті тудыратын шектеулерді белгілейді. Бұл тұжырымдаманың оң жалпыланған көз-қарасы философияда көрсетілген. «Толеранттылық» сөзінің мағынасы – бөтен адамдардың пікіріне төзімділік таныту ретінде қарастырылады. Ресми мемлекеті дәстүрлі көп конфессиялық ретінде құрастылған. Тарихта ар-ождан бостандығына төзімділікпен қарау тәжірибесі құрылды. Ю.А. Ищенко төзімділікті практикалық қарым-қатынас нормасы ретінде қарастырады. Ол толеранттылықты адамның өзін-өзі анықтауымен көтеретін әмбебап құндылыққа негіздейді және оның жаңаруы өмірдің бұрылыс нүктелерінде орын алады. И.Б. Гасанов ұлттық төзімсіздік мәселелерін ескере отырып, төзімділікке агрессивтілікке құру деп атайды.Неофрейдимз өкілдерінің еңбектеріне сүйене отырып, агрессия дұшпандықтың негізі, ал толеранттылық бейбітшіліктің негізі дейді. А.А. Рейн толеранттылықтың жалпы құрылымын түрлі төзімділік механизмдерінен байланысты екі түрлі анықтайды. Жеке тұлғаның сезімтал төзімділігі адамның қоршаған ортаға әсеріне деген тұрақтылығынан және сезімталдықты төмендету арқылы қолайсыз факторға реакцияның әлсіреуімен байланысты; Жеке тұлғаның диспозициялық төзімділігі оның қоршаған ортаға төзімді реакцияға дайындығы мен икемділігі арқылы сипатталады. Оның артында белгілі бір жеке тұлғаның қағидалары, оның шындыққа қатынасы тұрады, бұл - «төзімділік-позиция, төзімділік-қағида, төзімділік-әлемді сезіну». А.В. Петровский мен В.В. Юрчуктің пікірінше, толеранттылықты олардың қайталанатын әсеріне сезімділіктің төмендеуі нәтижесінде қалыптасқан фрустраторлар мен стрессорлар болған жағдайда психологиялық төзімділік деп қарастыруға болады. Е.В. Магомедованың пікірінше, толеранттылықты адам санасының екі деңгейінде қарастыру керек: рациональды-логикалық және эмоционалды-сезімді. Басқаға төзімді болу, түсіну үшін солай жасау керек деген білім емес, оны сезіне білу керек. Бұл тұрғыдан қарағанда, толеранттылық – әрқашан жеке сезінетін әрекет. Адам рухының мұндай жағдайын В.С.Соловьев руханилы деп атайды. Мұндай болжам толеранттылық эмоционалды-сезімтал деңгейде адамгершілікпен тығыз байланысты деген қорытындылармен расталады. Бұдан басқа эмоционалды-сезімтал деңгейде толеранттылық тарихи емес, себебі көптеген ұлттардың мәдени-тарихи салт-дәстүрінде бекітілген. Нағыз толеранттылық адамның ішкі рухани еркіндігімен қамтамасыз етіледі, ол сыртқы еркіндікпен әрқашан сәйкес келе бермеуі мүмкін [2].( 2. Астапов В., Еле П., Маслов О., Пронина Е. Профессиональные страхи учителей // Народное образование, 2000. – №1.– с.128 – 136. )
Толеранттылықтың феноменін П.Ф. Комогоров үш позицияда қарастырады. Біріншіден, «Мен және Сен» антропологиялық мәселелер контексінде, екіншіден, аксиологиялық аспект бойынша құндылық мәселесінде, үшіншіден, праксеологияда, оның ішінде қарым-қатынаста. Бастапқыда «Мен және Сен» мәселесін Л. Фейербах жасаған. «Жеке адам оқшауланған дүние секілді, моральдік тұрғыдан да, ойлау тұрғысынан да адам мәнін көрсете алмайды. Адамның мәні тек сөйлескенде, адам адаммен бірлікте болғанда, Мен және Сен арасындағы айырмашылыққа ғана шындыққа сүйенетін бірлікте көрінеді». Бұл жағдайда Л. Фейербах адамның мәні туғаннан берілетін нәрсе емес, бірақ адам натурализм тұрғысынан түсіндіріледі деп есептеді. М. Бубер Л. Фейербахпен салыстырғанда Мен және Сен қарым- қатынасына киелі сипаттама береді. Оның ойынша, толеранттылық аз топта және қоғамда өмір сүретін, бір-бірімен тікелей араласатын адамдар өмірімен байланысты. Оның көзқарасынша, толерантты жеке тұлға өзінің қайталанбас қасиеттеріне Мен және Сен қатынасы, басқа адамдармен сөйлесу арқылы ие болады . Ал интолерантты жеке тұлға өзін басқалардан бөлектеп, оның өмірі қол жеткізу және оны іске асыру ниетіне толады. Мен-Сен мәселесі ХХ ғасырдағы орыс діни философиясында біршама басқаша қарастырылады. Н.А.Бердяев мынаны атап өтеді: тек «мен», «сен», «ол» деген ұғымдар болмайды, сондай-ақ екі түрлі сипаты бар «біз» деген ұғым бар: біріншіден, «біз» әлеуметтік ұжым секілді. «Біз» тек «сен» ұғымына қатынасты ғана емес, көпшілікке қатынасты көздейтін алғашқы әлеуметтік қалыптасу, «мен» өмірінің сапасы мен мазмұны ретінде бекітіледі. «Біз» ұғымын Н.А. Бердяев объективизациялау әлемі, хабарлау әлемі, қарым-қатынас, достық, махаббат, татулық әлемі деп бағалайды. Индивид әрқашан өзінің жалғыздығын жеңуге тырысады. С.Л. Франктің ойынша, «біз» отбасындағы, әскердегі, шіркеудегі, экономикалық шаруашылықтағы адамдардың өмірін қамтитын Отанға деген сезімде, діни аймақтарда адамдардың діни көқарастары сәйкес келгенде байқалады. С.Л. Франк бойынша, «Мен» және «Сен» қатынасы бір-біріне қарама-қайшы. Бұл қатынастарда менің өміріме біреу араласады, менің жеке басыма қауіп төндіруі мүмкін деген теріс сәттер, сондай-ақ «Мен» «Сен» бойында туыстық қатынас тауып, өзімнің жалғыздығымды жоғалтамын деген жақсы сәттер кездеседі. «Мен» және «Сен» қатынасының терең маңызы адам өмірін басқаратын әмбебап құбылыс ретінде махаббатта ата-ананың балаға, мұғалімнің оқушыға, діндардың құдайға махаббаты түрінде ашылады. Бұл махаббат қамқорлық, біреуді сыйлау, жаны ашу, түсіну арқылы көрінеді. «Мен» және «Сен» қатынасы формасында Сен, Басқа болғанда Мен үшін интолеранттылық тудыратын қатер болып қарастырылады, ал жақын, ұқсас сипаттамасы бар «Мен» және «Сен» қатынасы формасында толеранттылықтың пайда болу және қалыптасуы үшін жағдай болып қарастырылады [3]. ( Ащмарин И.И., Юдин Б.Г. Основы гуманитарной экспертизы // Человек. – 2007. – №3.)
Отандық зерттеушілер толеранттылықтың құндылығын және оның адамның рухани дамуымен байланысын ерекше атап өтеді. Толеранттылықты осы тұрғыдан С.М. Шалютин «ғасырда пайда болып, уақыттың соңына дейін қажеттілігін сақтайтын» жалпы адамдық құндылық ретінде сипаттай отырып қарастырады. Олардың ішінде ол қарапайым құндылықтарды ерекше атап көрсетеді. Ол құндылықтарға алдымен төзімділік, яғни толеранттылық жатады. Бұдан басқа толеранттылықты анықтауда бихевиоралды тәсіл бар, мұнда толеранттылық адамның ереше мінез-құлқы түрінде қарастырылады. Сондай-ақ толеранттылық мәселесін когнитивтік тәсілмен қарастырады, мұнда толеранттылық негізінде білім мен рационалдық дәлелдері болады. Экзистенциалды-гуманистік көзқарас бойынша толық, кемел толеранттылық – міндетті түрде саналы, мағыналы және жауапты.Мұндай толеранттылық С.Л. Братченконың көзқарасы бойынша, автоматтандыруға, қарапайым стреотипті әрекеттерге әкеп соқпайды, бұл құнды және өмірлік ұстаным, оларды белгілі бір жағдайда жүзеге асырудың белгілі бір мәні бар және субъекттен толеранттылықты, жауапты шешімді талап етеді. Бұл жағдайда А.Г. Асмоловтың көзқарасы бойынша, толеранттылық қолдануға дайын рецепт ретінде, оның үстіне жазалау қаупі бар мәжбүрлеп талап ету емес, «өмірге құнды толерантты қатынас» адамның еркін және жауапты таңдауы түрінде түсіндіріледі. Толеранттылық бойынша отандық және шетелдік жұмыстардың сараптамасы толеранттылық ұғымына нақты ереже бере алмайтынын көрсетеді бұл жағынан диверсификациялық тәсіл жүзеге асырылады. Берілген тәсілді қарастыра келе, Петтай толеранттылықтың белгілі даму динамикасы туралы айтады және толеранттылықтың қалыптасуының бірнеше кезеңдерін бөліп көрсетеді. Сондай-ақ толеранттылықтың ең жоғары деңгейі әрқашан жақсырақ деп сенімді айтуға болмайды. М. Уолцердің толеранттылықтың шекарасы туралы көзқарасын бөлісе келе, шектен тыс толеранттылықтың жоғарылауы адамның әлеуметтік жағынан осалдығының ұлғаюына және қарсы тұру қабілетінің әлсіреуіне, оның саралау сезімталдығының төмендеуіне, жеке, даралық қаупі, тағы да басқа жағдайлардың тууына әкеп соғуын міндетті түрде атап өту керек. Философияда қабілеттер табиғатын түсіндіруде әртүрлі үрдістер пайда болды. Идеалистер (Х. Вольф, Г. Лейбниц, И. Кант) жанға тиесілі, өздігінен белсенділігі бар, пассивті адам мен ортаға қатысты энергетикалық күшке ие. Материалистер (Р. Декарт, Д. Локк, И. Гербарт), ең алдымен, адамның жалпы дамуымен байланысты материалдық негізі бар табиғи адамға тиесілі шынайылықты көрді. "Қабілет" ұғымын алғаш рет ежелгі грек философы Платон ғылымға енгізді. Ол адам дайын қабілеттермен туылып, одан әрі оларды өзгерте алмайды деп есептеді. Платон бойынша біреулері басшылық қабілеттерімен, ал басқалары – қолөнершілікке немесе егіншілікке қабілеттілігімен туады және тек тиісті кәсіппен табысты айналыса алады. Бірақ кейін Платон өз көзқарастарын қайта қарап, өмірдің соңғы жылдары адамдар өзара алтын, күміс, мыс және темір деп бөлінетінін айтты. Бірақ белгілі бір жағдайларда алтын күміс, ал күміс алтын тұқым бола алады, өйткені табиғатта бәрі бір- біріне ауысады. Ортағасырлық философ-материалист Фрэнсис Бэкон, ғылым деля-адам ойының негізгі үш ерекшелігі бар деп есептеген: есте сақтау тарихы, қиял - поэзия, ой - философияға сәйкес келеді, тиісті сабақтармен түзетіле алмайтын осындай ақыл-ойды жоқ деп санады және қабілеттің қабынуы туралы ережені алғашқылардың бірі болып ұсынды. Испан дәрігері Хуан Дуарте, керісінше, адам тек бір қызмет түрін меңгере алады деп есептей отырып, оның қабілеті шектеулі екендігін айтып кетті. К. Гельвеций адамдардың ақыл-ой тепе-теңдігі туралы идеяны қорғап қалды: патшаның ұлының шаруаның ұлынан еш айырмашылығы жоқ. Олар әр түрлі тәрбиеге ие болғандықтан ғана әр түрлі болады. Басты идея К. Гельвеция-тәрбие. Д. Дидро тәрбиелеудің белгілі бір рөлін мойындай отырып, ол жан-жақты емес, өйткені адамдарда әртүрлі, яғни олар бірдей туылмайды деді. Д. Дидро мен К. Гельвецияның диск.уссиясында екі негізгі бағыт берілген, олар қабілеттер мәселелері бойынша келесі дауларға негіз болды: қабілеттер тууын жариялаған және оларды тапсырмаға (тұқым қуалайтын қабілеттер теориясы) жинақтайтын теория және қабілеттіліктің табиғи алғышарттарының мәнін жоққа шығаратын теория, тек Орта мен тәрбиемен (пайда болған қабілеттер теориясы) байланысты қабілеттерді есептейтін теория [4]. ( Байбородова Л.В., Паладьев С.Л., Степанов Е.Н. Изучение эффективности воспитательной системы школы // Учебно- методическое пособие. – Псков, 2004. – 94 с.)

Көптеген психологиялық-педагогикалық зерттеулерді талдау педагогикалық толеранттылық-бұл толеранттылықтан ерекшеленетін, білім беру саласындағы мамандардың кәсіби қызметінде көрінетін, оқу процесінің барлық қатысушыларының Әлеуметтік және жеке белгілері бойынша айырмашылықтарын тануды, түсінуді және қабылдауды білдіретін, жеке тұлғаның интегративті кәсіби маңызды қасиеті деп айтуға мүмкіндік береді, ол білім беру саласындағы маманның жеке басының кәсіби маңызды қасиеттері негізінде қалыптасады (альтруизм, көңілсіз жағдайларға төзімділік, өмірлік қанағаттану, барабар өзін-өзі бағалау, психикалық тұрақтылық, жанжалсыздық, басқалардың жеке басын тану және қабылдау, бақылаудың ішкі локусы, рефлексивтілік, белгісіздікке төзімділік, эмпатия, шығармашылық), тұтастық пен бірлікте қарастырылады. [5]. (Т. Ю. Фадеева , ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития, 2013.- вып. 1. С. 97 - 101.)
Теориялық тұрғыдан біз мойындаймыз: егер кейбір ғалымдар (И. В. Абакумова, А. Г. Асмолов, Г. В. Безюлева, В. В. Бойко, Д. А. Леонтьев, Г. У. Солдатова, т.б.) [1,2,3,4,5,6,]. Толеранттылық жеке құндылық, өркениетті қоғамның нормасы ретінде қарастырылады, мәдениеттің негізгі гуманистік құндылықтарының қатарына жатады, жетілген тұлғаның өмірлік ұстанымының құрамдас бөлігі, ал толеранттылық болашақ мұғалімнің жеке басының барлық кәсіби қасиеттерінің құрылымында болуы мүмкін 1) гуманистік, негізгі және 2) мұғалімнің дамуын гуманистік көзқарас идеяларын жүзеге асыра алатын және еркін тұлғаны тәрбиелеуге қабілетті жетілген тұлға ретінде анықтайды.

"Жаңа үлгідегі кәсіпқойды даярлаудағы жауапкершілік жоғары кәсіптік білім беру жүйесіне жүктелген, онда қазіргі уақытта кәсіби-педагогикалық кадрларды даярлау сапасына қойылатын талаптар күрт өсті. Бұл проблеманың маңыздылығын: ЖОО-дағы оқу процесінің мазмұнын, нысандарын жетілдіру; педагог-кәсіпқой тұлғаның дамуының жоғары деңгейін айқындайтын кәсіби маңызды сапа ретінде толеранттылықты дамытуға практикаға бағытталған әдістерді, технологияларды іздестіруді жандандыру қажеттілігі айқындайды" [7, 208-б.]. (Фалунина Е.В., Чекмарева Т.Н. Пути решения проблемы развития толерантности личности будущих педагогов в условиях высшего образования // Труды Братского государственного университета. Братск, 2014. С. 215–223.)

Болашақ мұғалімнің жеке басының ПВХ-ға төзімділігін қарастыруға және оны ВПО жүйесінде дамытуға психологиялық-педагогикалық негіздердің болуы туралы жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, біз бұл мәселені жүзеге асыру тәжірибесінде көптеген проблемалар бар екенін анықтадық. Мұны В. В. Бойко, С. Л. Братченко, Е. Ю. Клепцова, Д. А. Леонтьев және басқалар көрсетеді. Мәселелер, ең алдымен, толеранттылықтың, шекаралардың, жеке адамның мазмұнын, одан әрі жеке тұлғаның толеранттылығының даму деңгейлерін, кезеңдері мен процестерін анықтау критерийлерін анықтауда бірліктің болмауымен байланысты. Бұл мәселені толеранттылықтың ұсынылған психологиялық моделінің анық еместігі және оның механизмінің бұлыңғырлығы толықтырады (В. В.Бойко, С. Л. Братченко, Е. Ю. Клепцова, г. С. Кожухар, Д. А. Леонтьев, Т. Н. Лобанова, О. А. Спицина, т. б.); зерттеу тақырыбына сәйкес – болашақ мұғалімнің жеке басының СКҚ ретінде толеранттылықты дамытудың психологиялық ерекшелігі көрсеткіштерінің болмауы. Бұл жағдай болашақ мұғалімнің ДПО жүйесіндегі толеранттылығын дамытудың практикалық бағытталған бағдарламасын жасауда қиындықтар туғызады[8, 208-б.].( Чекмарева Т.Н. Теория и методология становления толерантности педагога: монография. Братск: ГОУ ВПО «БГУ», 2010. 134 с. Деп. в ИНИОН РАН № 60914 от 19.10.2010).

Пайдаланған әдебиеттер;

.

1. Асмолов А.Г. Толерантность в общественном сознании России. – М.: ИЭАРАЮ, 2008.2. Астапов В., Еле П., Маслов О., Пронина Е. Профессиональные страхи учителей // Народное образование, 2000. – №1.– с.128 – 136.

3. Ащмарин И.И., Юдин Б.Г. Основы гуманитарной экспертизы // Человек. – 2007. – №3.

4. Байбородова Л.В., Паладьев С.Л., Степанов Е.Н. Изучение эффективности воспитательной системы школы // Учебно- методическое пособие. – Псков, 2004. – 94 с.

5.Т. Ю. Фадеева , Педагогическая толерантность как интегративное качество личности специалиста// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития, 2013.- вып. 1. С. 97 - 101.6.

7.Фалунина Е.В., Чекмарева Т.Н. Пути решения проблемы развития толерантности личности будущих педагогов в условиях высшего образования // Труды Братского государственного университета. Братск, 2014. С. 215–223.8.Чекмарева Т.Н. Теория и методология становления толерантности педагога: монография. Братск: ГОУ ВПО «БГУ», 2010. 134 с. Деп. в ИНИОН РАН № 60914 от 19.10.2010.

.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
рсетілетін қызмет
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Жалпы ережелер
Қазақстан республикасы
қызмет стандарты
бекіту туралы
жиынтық бағалауға
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
тоқсанға арналған
бағалау тапсырмалары
Қазақстан республикасының
арналған тапсырмалар
Реферат тақырыбы
білім беретін
арналған жиынтық
бағдарламасына сәйкес
Әдістемелік кешені
болып табылады
мерзімді жоспар
бағалаудың тапсырмалары
туралы хабарландыру
Қазақстан тарихы
сәйкес оқыту
пәнінен тоқсанға
арналған әдістемелік
республикасының білім
Қазақ әдебиеті
оқыту мақсаттары
Мектепке дейінгі
нтізбелік тақырыптық
қазақ тілінде
Жұмыс бағдарламасы
жалпы білім
оқыту әдістемесі
білім берудің
Республикасы білім
әдістемелік ұсыныстар
Инклюзивті білім
пәнінен тоқсан
туралы анықтама
тақырыптық жоспар
Қысқа мерзімді