2 Әдістер және жабдықтар


Қазіргі заманауи талабына сай CASE-құралдарының сипаттамасыбет3/6
Дата22.11.2022
өлшемі51.07 Kb.
#361199
1   2   3   4   5   6
Байланысты:
2 Әдістер және жабдықтар

2.3 Қазіргі заманауи талабына сай CASE-құралдарының сипаттамасы

CASE – технологиялары жүйеге талаптар қою және жобалау үдерістерін қысқарту үшін CASE жабдықтары қолданылады. XX ғасырдың 70 – 80 жылдары талдаудың құрылымдық технологиясы қолданыла бастады. Құрылымдық технология графикалық көрнекті техниканы қолдануға негізделген. Графиктік техника әртүрлі модельдерді сипаттауға арналған. Қазіргі кезде CASE кұрделі құрылымды сүйемелдеу үдерістерін қамти алады. CASE технологиялары келесілерден тұрады: • Ақпараттық жүйелерді жобалау әдістері;

 • Нотация (жүйе элементтерін бейнелеу тәсілі);

 • Инструменталды жабдықтар;

 • Жобаның орталықтандырылған деректер қорында сақталынады. Орталықтандырылған ДҚ репозиторий деп аталады. Ол әртүрлі типті объектілерді сақтай алады: Диаграмма, Деректерді сипаттау, Программаның алғашқы коды, Программалық жабдықтау мен ДҚ жобалау.

CASE жабдықтардың қолдану реті:

 • Жүйенің логикалық моделі құрылады

 • Нақты программалау тілі немесе физикалық үлгіні құру үшін деректер қорын басқару жүйесі таңдалынады

 • Физикалық модель әрі қарай өңделінеді

 • Программаның мәтінін немесе дискідегі деректер құрылымын автоматты түрде генерациялау орындалады.

 • Кері жобалау (реинженеринг). Бұл жағдайда CASE жабдықтарды қолдану кері бағытта болады, яғни программа мәтінін немесе дискідегі деректер құрылымын логикалық моделге ауыстырамыз

 • Физикалық түрде іске асырумен жүйелер моделін синхронизациялау. Бұл жағдайда жүйенің физикалық моделіне қажетті өзгерістер енгізілуі мүмкін

 • Сапаны автоматты түрде қамтамасыз ету және модельді қателерге

тексеру

 • Құжаттарды автоматты түрде генерациялау.

CASE технологияларды қолданудың мақсаты: жүйені жобалау мен талдау сатыларын максималды түрде автоматизациялау.
Заманауи CASE жабдықтар ақпараттық жүйелерді талдау мен жобалау кезінде объектіге бағытталған технологияларды қолданады.
CASE жобалаудың бір – бірінен ерекшелігі жүйенің декомпозициясы (орындалатын жұмыстар), тәсілдерін талдау болып табылады. Жобалаудың заманауи әдістері:

3 Кесте – Жобалаудың заманауи әдістеріӘдістеме

Модель типтері

SADT (Structured Analysis and

Функционалды модель

Design Technique)
DFD (Data Flow Diagrams)

Функционалды, ақпараттық және
компонентті

ERD (Entity-Relationship Diagrams)

Ақпараттық

– мағына – мән диаграммасы
STD (State Transition Diagrams) –

Күйлік модель

күй диаграммасы
Flowcharts(блок - схема)

Күйлік, ақпараттық және
компонеттік

Функционалдық диаграммалардың қызметі программалық жабдықтар құрамындағы функциялардың өзара байланысуын, иерархиясын көрсетеді. Функционалдық диаграммалардың функционалдық модельдер деп те атайды. Функционалдық моделдің көп тараған түрінің бірі SADT (Structured Analysis and Design Technigue –технология структурного анализа и проектирования). Оны 1973 жылы Д. Росс ұсынған. Функционалдық диаграммаларды тұрғызу келесі қағидаларға негізделген : • әрбір функция бір блок ретінде қарастырылады;

 • әрбір блок үшін бастапқы мәлімет, басқарушы команда, функцияны орындаушы механизм (программалық жабдық немесе техникалық құрылғы) және нәтиже анықталады.

Программалық жасақтамаларды автоматтандырылған түрде әзірлеу, case-технологиясы — программалық жасақтама әзірлеу кезінде компьютерлерді қосалқы құрал ретінде пайдалану. Программалық жасақтаманы жобалау, құжаттамаларды туыңдату жөне қызметтің басқа да түрлерінде аспаптық программалық құралдарды пайдалану көзделген.
Қазіргі заманғы CASE - құралдары АЖ жобалық технологияның көптеген аумағына ие: қарапайым анализ құралынан және құжаттық құрал автоматизациясында, барлық бағдарламалық жасақтаманын өмірлік циклін құрады.
АЖ еңбекті талап ететің этап анализ және жобалау болып табылады, процессте CASE - құралдары жобалық құжатты дайындайды. Және де ақпаратты визуалды тәсілі басты рөлді атқарады. Бұл құрылымдық немесе диаграммалардың масштабты уақытын білдіреді, көптеген палитра түстерін
қолданады. Графикалық құрылым модельдеуі пәндік аймақта АЖ қойылған мақсатқа және шектеулерге қайта құру.

CASE - құралының разрядына персональды компьютерлердің шектелген мүмкіншіліктері және қымбат бағалы жүйе есептеу платфотмасының ОЖ үшін қажет.


CASE-құралын диаграммасы бір-бірімен 3-6 дейінгі блоктардан тұрады және модель құрылымының бірнеше түрлері бар. Бір диаграммасын айыра білу үшін С - номерлері қолданылады. Диаграммадағы блоктар жүйелік функцияларды көрсетеді, ал иіні көптеген обьектілердің жүйесін көрсетеді және бірнеше бұтақтарға бөлінеді, әр түрлі күрделі әдістермен қосылады. Бірақта иіндер барлық бөлінген және қосылған жағдайда, олар өздері көрсетілген обьектілерді сақтау керек.
CASE - құралын келесі қасиеттермен классификациялау:

 • ұйымдық өнімнің нақты бағасын анықтау;

 • тапсырыс берушіні ұстап тұру үшін бағаны анықтау;

Бірінші кезекте көңіл бөлу керек жұмыстарды анықтау және бағасы қымбат жұмыстарды табу және т.б.
Бағалық талдау Design/IDEF((Meta Software), BPWin (Logic Works)) тараған әдістеме болып табылады, ол халықаралық корпорациялармен және мемлекеттік мемлекеттік ұйымдармен((Vantage Team Builder ((Cayene), Designer/2000(ORACLE), Silverrun (CSA), PRO-IV (McDonnell Douglas ), (МакроПроджект))) ұйымдағы нақты шығындарды іздеу үшін қолданылады.
CASE – құралдарына байланысты ақпараттар біздің ойымызша кәдімгі бір программалаумен тығыз байланысты зат сияқты. Америкада, конкуренцияның күшті болуына байлансыты, CASE – құралдар программалық қамтаманы өңдеуші фирмаларды басып отыру үшін қолданылады. CASE – құралдардың дамуы обьектілі – бағытталған ПҚ өндеу технологияларына байланысты. Осы кезде обьектілік моделдеу технологиялары да пайда бола бастады Booch, OMT, UML, олар өз алдына программалаумен байланыстыруға мүлдем келмейді. Бүгінде алдынғы қатардағы CASE-жүйе болып Rational Rose корпорациясымен шығарылған Rational Software алынады. Rational Rose жүйесі Unified Modeling Language (UML) тілін қолдана отырып модулдер құру үшін пайдаланылады. Айталық, UML обьектілі – бағытталған стандартты тілі болып қалыптасуы Rational Software – нің арқасында деп айтсақ та артық емес, ол UML-ді қолданатын программалық өнімдерді шығарып қана қоймай, сонымен қатар UML тілінің спецификациясын құратын және жаңартатын CORBA таратылған есептеулермен байланысты технологиялар Object Management Group (OMG) –пен де жұмыс жасайды, және Rational компаниясында үш, UML тілін және обьектілі – бағытталған өңдеуді құрушылар жұмыс жасайды. Бұлар Гради Буч, Айвар Джекобсон және Джим Рамбаух.
CASE-технологиялар мен CASE-құралдарының пайда болуына программалау методологиялары облысындағы зерттеулер әсер етті. CASE-
технологиялардың пайда болуына мынадай факторлар әсер етті:

 • Модельдік және құрылымдық программалау концепцияларын білетін аналитиктер мен программистерді дайындау;
 • Жобалау сатыларының көбісін автоматтандыру және графикалық құралдарды тиімді қолдануға мүмкіндік беретін компьютерлер өнімділігінің ендірілуі мен тұрақты өсуі;

 • Жоба туралы қажетті ақпарат сақталған таратылған деректер қорын пайдалана отырып, жеке орындаушыларды бір жобалау процесіне біріктіретін желілік технологияларды ендіру.

CASE-құралдарды сапалы ендіру үшін мекемеде келесідей қасиеттер болу керек:

 • Технология. Жаңа технологияларды игере білу қабілеттілігі;

 • Мәдениеттілік. Өндірушілер мен қолданушылар арасындағы өзара байланыстар мен жаңа процестерді ендіруге дайын болуы;

 • Басқару. Ендіру процестері мен сатыларына байланысты нақты басқару және ұйымдастырушылық қабілетінің болуы.

CASE-құралдарын жасаушы фирмалардың арасында IBM Rational Software Corp. (2003 жылдың тамызына дейін - Rational Software Corp.) компаниясы программалық жүйелерді талдау және жобалаудың обьектіге бағытталған технологияларын дамыту перспективаларын қарастырды. Бұл компания визуалды модельдеу тілі унификациясының инициаторы болып табылады. Бұл UML тілінің алғашқы версияларының пайда болуына әкелді. Осылайша бұл компания алғашқы болып инструменталды обьектіге бағытталған CASE-құралды жасап шығарды, онда UML визуалды модельдеу тілінің базалық нотациясы жасалды.
IBM Rational Rose CASE-құралы пайда болғаннан бері қаншама өзгерістерден өтті, қазіргі кезде ол программалық жүйелерді құру, жобалау архитектурасы, талдау, модельдеу үшін интеграцияланған инструментарий
болып табылады. IBM Rational Rose UML тілі, программалық жүйелерді визуалдау және құрудың базалық технологиясы болды, ол осы инструментарийдің танымалдылығын және стратегиялық перспективтілігін анықтады.
IBM Rational Rose құралының бірнеше варианттары бар, олар бір-бірінен берілетін мүмкіндіктердің диапазонымен ерекшеленеді. Қазіргі кезде базалық құрал IBM Rational Rose Enterprise Edition болып табылады, оның мүмкіндіктері жоғарырақ болып келеді. Бұл CASE-құралдың соңғы версиясы IBM Rational Rose 2003 (release 2003.06.00) программасы болып табылады, онда ақпараттық технологиялар облысындағы барлық мүмкіндіктер қарастырылған, бұл программаның функционалды мүмкіндіктері мыналар:

 • MS Visual Studio 6 ортасымен интеграциялануы, ATL (Microsoft

Active Template Library), Web-Класстар, DHTML және әр түрлі деректер қорына енуге мүмкіндік беретін хаттамаларды қолдану арқылы кодтардың тікелей және кері генерациясын, Visual Basic және Visual С++ диаграммаларын қолдау;

 • EXE, DLL, TLB, OCX форматтары кітапханаларымен және орындалатын модульдермен жұмыс жасау (инжиниринг және реинжиниринг);

 • MTS (Microsoft Transaction Server) және ADO (ActiveX Data Objects)

технологияларын қолдау; • CORBA және J2EE компоненттерін толық қолдау, оған қоса CBD (Component-Based Development) қосымшаларын компоненттік құру, IDL (Interface Definition Language) интерфейсті анықтау тілі және DDL (Data Definition Language) деректерді анықтау тілі технологияларын жүзеге асыру;

 • Java-қосымшаларын құру ортасын қолдау;

IBM Rational Rose программасының жұмыс интерфейсі түрлі элементтерден тұрады, олардың негізгілері төмендегілер болып табылады:


Негізгі мәзір;
Стандартты құрал-саймандар панелі;
Арнайы құрал-саймандар панелі;
Жоба браузері терезесі;
Диаграмма суреттерінің облысы немесе диаграмма терезесі;
Құжаттандыру терезесі;
Журнал терезесі.Rational Software Rational Rose 98 компаниясының CASE-жүйелері коммерциялық ПҚ құру үшін барлық жерлерде және әйгілі программалау тілдер Java, Cu++, Смолток, Ада, Visual Basic, Power Builder жәнен Forte қолданылады. Сонымен қатар, Rose 98 пакеті CORBA и Data Definition Language (DDL) қосымшалары үшін, Interface Definition Language (IDL) тілдеріндегі сипаттамаларды генерациялауға, деректер базасына қатынау қосымшалары соның ішінде Оracle 8-ге қатынгауға мүмкіндік береді. Айталық, соль немесе басқа программалау тілін қолдауы Rational Rose 98 пакетінің қай редакциясы екендігіне байланысты.
Мысалы, қарапайым - Rose 98 Modeler Edition пакетіне қатты талаптар қоюға болмайды. Ал оның орнына Rose 98 Enterprise Edition барлық талаптарға сай деп айтсақ болады
Айталық, Rose жүйесі - визуальды моделдеу жүйесінде жақсы орын алады, оны қолдана отырып құрылып отырған қосымшаның құрылымын құруға, оның орындамалық текстін генерациялауға және паралелді өңделіп отырған жүйенің құжаттаымен жұмыс жасауға болады. Rational Rose көмегімен com модулдегі кері талдау базасы негізінде жаңа моделдер құруға немесе қолданбалы программа текстін және кітапханалар класстарын анықтауға болады.
Rational Rose 98-дің артықшылықтары:

 1. Қосымшаның өңделу циклын қысқарту.

 1. Программист жұмысының өнімділігін арттыру.

 2. Бизнес және пайдаланушыларға байланысты тапсырыс берушілердің программа құрудағы сапалық бағасын жақсарту.

 3. Үлкен жобалар және жобалар тобын құруа алу мүмкіндіктері.

 4. Бұрын құрылған ПҚ қолдана алу және олардың құрылымы мен компоненттерін өзгерте алу мүмкіндіктері.

 5. UML тілі әртүрлі бөлімдер мен өндірушілер арасындағы әмбебеп

"көпір".
Жүйенің кемшілігі, басқа да бөліктеп жинау жүйелері сияқты мұнда да көп керек емес бөліктер көп. Яғни Rational Rose жобаның базалық құрамдас бөлігін жасайды.
CASE-құралдарын жасаушы фирмалардың арасында IBM Rational Software Corp. компаниясы программалық жүйелерді талдау және жобалаудың обьектіге бағытталған технологияларын дамыту перспективаларын қарастырды. Бұл компания визуалды модельдеу тілі унификациясының инициаторы болып табылады, бұл UML тілінің алғашқы версияларының пайда болуына әкелді. Осылайша бұл компания алғашқы болып инструменталды обьектіге бағытталған CASE-құралды жасап шығарды, онда UML визуалды модельдеу тілінің базалық нотациясы жасалды. CASE-құралдар ( Computer Aided Software/System Engineering компаниясынан) компьютерде кез келген жүйені жобалауға мүмкіндік береді. CASE-құралдар бизнес-процестерді, деректер қорын, программалық қамсыздандыру компоненттерін, қызметті және мекеме құрылымын жобалауға мүмкіндік береді және барлық қызмет түрлерінде қолдануға болады. CASE-құралдарды қолдану тиімділігі – жүйелерді оңтайландыру, шығындарды азайту, тиімділікті жоғарылату, қателер ықтималдығын төмендетеді. CASE-технологиялар мен CASE-құралдарының пайда болуына программалау методологиялары облысындағы зерттеулер әсер етті.
CASE-технологиялардың пайда болуына мынадай факторлар әсер етті:
● Модельдік және құрылымдық программалау концепцияларын білетін аналитиктер мен программистерді дайындау;
● Жобалау сатыларының көбісін автоматтандыру және графикалық құралдарды тиімді қолдануға мүмкіндік беретін компьютерлер өнімділігінің ендірілуі мен тұрақты өсуі;
● Жоба туралы қажетті ақпарат сақталған таратылған деректер қорын пайдалана отырып, жеке орындаушыларды бір жобалау процесіне біріктіретін желілік технологияларды ендіру.
CASE-технология АЖ жобалау методологиясы болып табылады, сонымен қатар пәндік облысты көркем түрде жобалауға, осы модельді құру этаптарын талдауға мүмкіндік беретін инструменталды құралдар жиынтығы.
Қазіргі таңдағы CASE-құралдардың көбісі құрылымдық (негізгі) және обьектіге бағытталған талдау мен жобалау методологияларына негізделген,
онда спецификациялар диаграмма немесе сыртқы талаптарды сипаттау үшін арналған мәтіндер, жүйе модельдерінің арасындағы байланыс, программалық құралдар архитектурасы мен жүйенің әрекет ету динамикасы түрінде қолданылады.
CASE-құралдарды сапалы ендіру үшін мекемеде келесідей қасиеттер болу керек:


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
мерзімді жоспар
Жалпы ережелер
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
рсетілетін қызмет
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
болып табылады
арналған жиынтық
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
қызмет стандарты
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
Қысқа мерзімді
атындағы жалпы
пайда болуы
Жұмыс бағдарламасы
әдістемелік ұсыныстар
республикасының білім
қарым қатынас
Әдістемелік кешені