18 г суда қанша молекула бар?бет1/2
Дата22.11.2022
өлшемі466.5 Kb.
#361218
  1   2
Байланысты:
Ресейдегі химия сем6, спецификация 5 кл, Косметология срс-2 Құлтас Аружан, Ira Remsen developed the first artificial sweetener

 1. 18 г суда қанша молекула бар?

 1. 0

 2. NA Авогадро саны

 3. 1

 4. 2
 1. 90 г суда қанша молекула бар?

 1. 3.10-10.

 2. 3.1024.

 3. 5.10-26.

 4. 6.1024.
 1. 12 г көміртегіде қанша атом бар?

 1. 0

 2. NA Авогадро саны

 3. 10

 4. 2
 1. 2 г молекулалық сутекте қанша молекула бар?

 1. 2

 2. 6 1023

 3. 6 10-23

 4. 12 1023
 1. 2 г молекулалық сутекте қанша сутек атомы бар?

 1. 2

 2. 6 1023

 3. 6 10-23

 4. 12 1023
 1. Судың салыстырмалы молекулалық массасы қандай шамаға тең? Сутектің салыстырмалы атомдық массасы 1 тең, оттегінің салыстырмалы атомдық массасы 16.

 1. 18 г/моль

 2. 0.018 кг/моль

 3. 18

 4. 10
 1. Молекулалық оттегінің молярлық массасы неге тең? Оттегінің салыстырмалы атомдық массасы 16

 1. 16 г/моль

 2. 0.032 кг/моль

 3. 32

 4. 1 кг
 1. Судың молярлық массасы қандай шамаға тең? Сутектің салыстырмалы атомдық массасы 1 тең, оттектің салыстырмалы атомдық массасы 16.

 1. 18 г/моль

 2. 18 кг/моль

 3. 18

 4. 10 кг
 1. Қалыпты атмосфералық қысым. (Па)

 1. 13,6.103.

 2. 1,013.105.

 3. 3.10-10.

 4. 3.10-9.
 1. Қалыпты атмосфералық қысым. (сынап бағанасының мм)

 1. 750 Hg мм

 2. 760 Hg мм

 3. 770 Hg мм

 4. 700 Hg мм
 1. Молярлық массаны анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

 1. M=m0NA

 2. N=NA

 3. =N/NA

 4. m=m0N
 1. Зат мөлшерін анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

 1. m=m0N

 2. =N/NA
 1. Массаны 2 есе азайтқанда зат мөлшері қалай және неше есе өзгереді?

 1. өзгермейді

 2. 4 есе артады

 3. екі есе артады

 4. екі есе азаяды
 1. Егер идеал газдың абсолют температурасын 2 есе азайтса, оның молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 4 есе азаяды

 2. 2 есе азаяды

 3. 2 есе артады

 4. Өзгермейді
 1. Егер идеал газдың абсолют температурасын 2 есе арттырса, оның молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 4 есе артады

 2. 2 есе азаяды

 3. 2 есе артады

 4. Өзгермейді
 1. Егер идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырсақ, оның молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 9 есе азаяды

 2. 3 есе артады

 3. 3 есе азаяды

 4. 9 есе артады
 1. Идеал газ температурасы өзгермеген жағдайда концентрациясын 3 есе арттырса қысымы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 9 есе азаяды

 2. 3 есе артады

 3. 3 есе азаяды

 4. 9 есе артады
 1. Қуат дегеніміз ...

 1. дененің жұмыс істеу қабілетінің сипаттамасы

 2. инерттіліктің мөлшері

 3. бір дененің екінші денеге механикалық әсерін сипаттайтын физикалық шама

 4. бірлік уақытта дененің істейтін жұмысы
 1. Энергия - ...

 1. дененің жұмыс істеу қабілетінің сипаттамасы

 2. инерттіліктің мөлшері

 3. бір дененің екінші денеге механикалық әсерін сипаттайтын физикалық шама

 4. бірлік уақытта дененің істейтін жұмысы
 1. Дененің кинетикалық энергиясы дегеніміз қандай шама?

 1. денелер жүйесіндегі денелердің өзара орналасуына байланысты энергия

 2. массаның дене жылдамдығына көбейтіндісі

 3. Дененің Жерге тартылуы салдарынан тіреуге немесе аспаға әсер етуші күш

 4. Дене массасы мен жылдамдық квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама
 1. Дененің (денелер жүйесінің) потенциалдық энергиясы дегеніміз қандай шама?

 1. денелер жүйесіндегі денелердің өзара орналасуына байланысты энергия

 2. массаның дене жылдамдығына көбейтіндісі

 3. Дененің Жерге тартылуы салдарынан тіреуге немесе аспаға әсер етуші күш

 4. Дене массасы мен жылдамдық квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама
 1. Қысым дегеніміз ...

   1. бірлік ауданға перпендикуляр бағытта әсер ететін күш

   2. массаның дене жылдамдығына көбейтіндісі

   3. дененің Жерге тартылуы салдарынан тіреуге немесе аспаға әсер етуші күш

   4. дене массасы мен жылдамдық квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама
 1. Зат тығыздығы дегеніміз – бұл …

 1. бірлік ауданға перпендикуляр бағытта әсер ететін күш

 2. массаның дене жылдамдығына көбейтіндісі

 3. дененің Жерге тартылуы салдарынан тіреуге немесе аспаға әсер етуші күш

 4. зат бірлік көлемінің массасы
 1. Дене жылдамдығы 2 есе азайғанда, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

 1. Екі есе азаяды

 2. төрт есе азаяды

 3. өзгермейді

 4. сегіз есе азаяды
 1. Дене жылдамдығы 2 есе артқанда, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

 1. Екі есе артады

 2. төрт есе артады

 3. өзгермейді

 4. сегіз есе артады
 1. Идеал газдың абсолют температурасы тұрақты болғандағы көлемін екі есе арттырса, оның қысымы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 2 есе азаяды

 2. 2 есе артады

 3. 4 есе азаяды

 4. Өзгермейді
 1. Егер бір көлемде тұрған идеал газ молекулаларының концентрациясын өзгертпей әрбір молекуланың жылдамдығын 3 есе арттырса, онда газ қысымы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 9 есе артады

 2. 3 есе артады

 3. 3 есе азаяды

 4. 9 есе азаяды
 1. Егер бір көлемде тұрған идеал газ молекулаларының концентрациясын өзгертпей әрбір молекуланың жылдамдығы 3 есе азайса, онда газ қысымы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 9 есе артады

 2. 3 есе артады

 3. 3 есе азаяды

 4. 9 есе азаяды
 1. Егер бір көлемде тұрған идеал газ молекулаларының концентрациясын өзгертпей әрбір молекуланың жылдамдығын 2 есе арттырса, онда газ қысымы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 4 есе артады

 2. 2 есе артады

 3. 2 есе азаяды

 4. 4 есе азаяды
 1. Егер бір көлемде тұрған идеал газ молекулаларының концентрациясын өзгертпей әрбір молекуланың жылдамдығы 2 есе азайса, онда газ қысымы қалай және неше есе өзгереді?

 1. 4 есе артады

 2. 2 есе артады

 3. 2 есе азаяды

 4. 4 есе азаяды
 1. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуне сәйкес келеді?
 1. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуіне сәйкес келеді?
 1. Жер бетінен алыстаған сайын, яғни биіктік артқан кезде, атмосфералық қысым қалай өзгереді?

 1. басында азаяды, кейін артады

 2. өзгермейді

 3. артады

 4. кемиді.

 1. Заттың қатты фазадан сұйық фазаға айналу үрдісі қалай аталады?

 1. балқу

 2. кристалдандыру

 3. Конденсация

 4. Изопроцесс

 1. Заттың газ фазадан сұйыққа айналу үрдісі қалай аталады?

 1. Десублимация

 2. Сублимация

 3. Конденсация

 4. Балқу
 1. Заттың сұйық фазадан газға айналу үрдісі қалай аталады?

 1. балқу

 2. кристалдандыру

 3. кебу (булану)

 4. Конденсация
 1. Қатты заттың кебу үрдісі қалай аталады?

 1. Десублимация

 2. Сублимация

 3. Конденсация

 4. балқу

 1. Заттың сұйық фазадан қаттыға айналу үрдісі қалай аталады?

 1. Балқу

 2. Кристалдандыру

 3. Конденсация

 4. Изопроцесс
 1. Заттың қатты фазадан сұйық фазаға айналу үрдісі қалай аталады?

 1. балқу

 2. кристалдандыру

 3. Конденсация

 4. Изопроцесс

 1. Температура өскенде сұйықтық кебуінің шапшаңдығы қалай өзгереді?

 1. өзгермейді

 2. артады

 3. азаяды

 4. өсуі де кемуі де мүмкін
 1. Кебу кезінде су суиді. Оның себебі: судан ... бөлшектер ұшып кетеді.

 1. ең баяу қозғалатын

 2. ең жылдам қозғалатын

 3. нағыз ұсақ

 4. ең ірі
 1. Қайнау деп … айтады.

 1. сұйықтықтың барлық көлемі бойынша булану үрдісін;

 2. сұйықтық бетінен булану үрдісін;

 3. кебуге кері процесті;

 4. газ фазадан сүйық фазаға заттың ауысу үрдісін.
 1. Кристалдандыру кезiнде кристалл дененiң температурасы қалай өзгередi?

 1. заттың химиялық құрамына байланысты температураның көтерiлуi немесе төмендеуi мүмкiн

 2. температура көтерiледi

 3. температура төмендейдi

 4. температура тұрақты бiр мәнде болады
 1. Кристалдандыру кезінде ...

 1. жылу бөлінеді

 2. жылу жұтылады

 3. энтропия өзгермейді

 4. жылу шығарылмайды және жұтылмайды
 1. Балқу кезiнде дененiң температурасы қалай өзгередi?

 1. заттың химиялық құрамына байланысты температураның көтерiлуi немесе төмендеуi мүмкiн

 2. температура көтерiледi

 3. температура төмендейдi

 4. температура тұрақты бiр мәнде болады
 1. Металл балқығанда ...

 1. жылу бөлінеді

 2. жылу жұтылады

 3. энтропия өзгермейді

 4. жылу бөлінеді және энтропия артады
 1. Балқу кезінде қатты дененің ішкі энергиясы қалай өзгереді?

 1. өзгермейді

 2. артады

 3. азаяды

 4. өсуі де кемуі де мүмкін
 1. Кристалдандыру кезінде заттың ішкі энергиясы қалай өзгереді?

 1. өзгермейді

 2. артады

 3. азаяды

 4. өсуі де кемуі де мүмкін
 1. Физикалық қасиеттері ерекше термодинамикалық тепе-тең күйдегі затты … деп атайды.

 1. фаза

 2. құраушы

 3. модификация

 4. қатқан қоспа
 1. Фазалық ауысуға қандай үрдіс жатады?

 1. Изобаралық процесс

 2. Кристалдандыру

 3. Конвекция

 4. Изотермалық процесс
 1. Төменде көрсетілген қандай үрдіс фазалық ауысу болып табылады?

 1. балқу

 2. Изобаралық процесс

 3. конвекция

 4. Изотермалық процесс
 1. Кристалдық тордың түйініндегі бөлшек қалай қозғалады?

 1. ілгерілемелі,

 2. айналмалы,

 3. тербеледі,

 4. ілгерілемелі және айналмалы қозғалады.
 1. Металдар мен қорытпалардың сыртқы күштер әсеріне кедергі жасау қабілетінің сипаттамасы– бұл ...

 1. майысқақтық

 2. беріктік

 3. қаттылық

 4. морттық
 1. Изотропия - ...

 1. сыртқы факторларға (P, T) байланысты қатты дененің әр түрлі кристалдық торларға ие болу қабілеті;

 2. дененің белгілі кристалдық торларға ие болу қабілеті;

 3. денелер қасиеттерінің бағытқа тәуелдігі

 4. денелер қасиеттерінің бағытқа тәуелді еместігі
 1. Анизотропия –

 1. сыртқы факторларға (P, T) байланысты қатты дененің әр түрлі кристалдық торларға ие болу қабілеті;

 2. дененің белгілі кристалдық торларға ие болу қабілеті;

 3. денелер қасиеттерінің бағытқа тәуелділігі

 4. денелер қасиеттерінің бағытқа тәуелді еместігі
 1. Температура тұрақты болғандағы газдағы изопроцесті қалай атайды?

 1. изохоралық

 2. изобаралық

 3. изотермалық

 4. Адиабаталық
 1. Қысым тұрақты болғандағы газдағы изопроцесті қалай атайды?

 1. изохоралық

 2. изобаралық

 3. изотермалық

 4. Адиабаталық
 1. Көлем тұрақты болғандағы газдағы изопроцесті қалай атайды?

 1. изохоралық

 2. изобаралық

 3. изотермалық

 4. Адиабаталық
 1. Газдағы қандай үрдісті (процесті) адиабаталық деп атайды?

 1. Температура тұрақты болғандағы процесті

 2. Қысым тұрақты болғандағы процесті

 3. Көлем тұрақты болғандағы процесті

 4. Жылудан оқшауланған жүйе жұмыс істеген (болмаса сырттан жұмыс орындалған) жағдайда пайда болатын процесті
 1. Сұйықтың қайнау температурасы …

 1. атмосфералық қысым артқанда артады;

 2. атмосфералық қысым артқанда кемиді;

 3. атмосфералық қысымға тәуелді емес.

 4. кейде артады, ал кейде азаяды
 1. 100С температура Кельвин шкаласы бойынша … температураға сәйкес келеді.

      1. 373.15K

      2. 173.15K

      3. 273.15K

      4. 173.15K
 1. 100К қандай градус Цельсиймен алынған температураға сәйкес келеді?

 1. 373.15C

 2. 173.15C

 3. 273.15C

 4. 173.15C
 1. 0 С температура Кельвин шкаласы бойынша … температураға сәйкес келеді.

        1. 373.15K

        2. -373.15K

        3. 273.15K

        4. 173.15K
 1. ¾100° С температура Кельвин шкаласы бойынша … температураға сәйкес келеді.

 1. 373.15K

 2. 173.15K

 3. 273.15K

 4. ¾173.15K
 1. Төмендегі қандай температура судың қайнау температурасы (қалыпты қысымда) болып табылады

 1. 37 K;

 2. 273 K;

 3. 373 K;

 4. 350 K;
 1. 200К қандай градус Цельсиймен алынған температураға сәйкес келеді?

 1. 373.15C

 2. 73.15C

 3. 273.15C

 4. 173.15C
 1. Төмендегі қандай температура кісі денесінің қалыпты температурасы болып табылады?

 1. 37 K;

 2. 273 K;

 3. 310 K;

 4. 350 K.
 1. 0К қандай градус Цельсиймен алынған температураға сәйкес келеді?

 1. 373.15C

 2. 273.15C

 3. 273.15C

 4. 173.15C
 1. Төмендегі қандай температура таза мұздың еру температурасына сәйкес келеді (қалыпты қысымда)?

 1. 37 K;

 2. 273 K;

 3. 310 K;

 4. 350 K; 1. 200 С температура Кельвин шкаласы бойынша … температураға сәйкес келеді.

      1. 373.15K

      2. 173.15K

      3. 473.15K

      4. 173.15K
 1. Изотермиялық сығу кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?

 1. U=0

 2. ΔU=0.

 3. ΔU0.

 4. ΔU0. 1. Созушы күштің әсерінен стержень ұзындығы 80см ден 80.2см ге дейін өзгерді. Стерженьнің абсолют ұзаруын анықтаңыз.

 1. 80.2см

 2. 0.2см

 3. 0.25%

 4. 0.0025 1. Шарды барлық жақтардан қысқанда көлемі 60 см3 тен 54 см3 дейін азайды. Көлемнің абсолют өзгерісін анықтаңыз.

 1. -6 см3

 2. 60 см3

 3. -0.1

 4. 60 см3

 1. Шарды барлық жақтардан қысқанда көлемі 60 см3 тен 54 см3 дейін азайды. Көлемнің салыстырмалы өзгерісін анықтаңыз.

 1. -6 см3

 2. 60 см3

 3. -0.1

 4. 60 см3 1. 2 кН күш әсерінен серіппе 4 см-ге сығылады. Серіппені 12 см-ге сығу үшін қандай күш жүмсау керек? Серіппе деформациясы серпімді.

 1. 2 кН

 2. 4 кН

 3. 6 кН

 4. 12 кН
 1. Серіппенің абсолют ұзаруын 2 есе артырса серпімділік күші қалай және неше есе өзгереді?

 1. Өзгермейді

 2. 4 есе азаяды

 3. 4 есе артады

 4. 2 есе артады
 1. Теңіздің қандай тереңдігінде гидростатикалық қысым 4,9МПа-ға тең? Теңіз суының тығыздығын 1000 кг/м3 тең деп алыңыз, еркін түсу үдеуі 9.8 м/с2.

 1. 300м

 2. 500м

 3. 100м

 4. 1000м
 1. Шық нүктесі деп ... атайды.

 1. су буы қанықпаған болып қалатын температураны

 2. су буы қанаққан күйде болатын температураны

 3. кризистік температураны

 4. сұйықтық пен оның буы арасындағы айырмашылық жойылатын температураны
 1. Қаныққан бу деп ... айтады.

 1. сұйықтықпен динамикалық тепе-теңдікке жетпеген буды

 2. берілген жағдайда берілген көлемге сиятын будың минимал мөлшері

 3. берілген жағдайда берілген көлемге сиятын будың минимал мөлшері, яғни сұйықтықпен динамикалық тепе-теңдікте болмайтын буды

 4. берілген жағдайда берілген көлемге сиятын будың максимал мөлшері, яғни өзінің сұйықтығымен динамикалық тепе-теңдіктегі буды
 1. Қандай құралдың көмегімен ауаның ылғалдығын анықтауға болады?

 1. Амперметр көмегімен

 2. Вольтметрмен

 3. Ареометр арқылы

 4. Психрометрмен
 1. Жабық ыдыстағы ауаны суытқанда оның салыстырмалы ылғалдығы қалай өзгереді?

 1. Артады

 2. Азаяды

 3. Өзгермейді

 4. Артады, кейін тұрақты болады 1. Егер ауадағы су буы қаныққан болса, ауаның салыстырмалы ылғалдығы қандай?

 1. 50%

 2. 60%

 3. 80%

 4. 100% 1. Кризистік нүктеге жақындағанда меншікті булану жылуы ...

 1. артады

 2. азаяды

 3. өзгермейді

 4. асқын үлкен болады
 1. Беттік керілу қандай факторларға тәуелді?

 1. Сұйықтықтың тегіне

 2. Қоспалардың болуына

 3. температураға (жоғары температурада беттік керілу коэффициенті нолге ұмтылады)

 4. барлық айтылғаны дұрыс
 1. Капиллярлар – бұл …

 1. жуан түтіктер

 2. жіңішке түтіктер (адам мен жануарлардың ағзаларындағы өте жіңішке түтіктер)

 3. сұйықтық ағатын, жер бетіне параллель орналасқан түтіктер

 4. ішінде су ағатын түтіктер
 1. Дұрыс сөйлемді көрсетіңіз. Белгілі көлемдегі идеал газдың ішкі энергиясы ... тәуелді.

 1. қоршаған ортаның температурасына

 2. ол ұстап тұрған көлемге

 3. газ температурасына

 4. газда өтетін процеске
 1. Идеал газдың ішкі энергиясы Т температураға қалай тәуелді?

 1. идеал газдың ішкі энергиясы Т температураға пропорционал

 2. идеал газдың ішкі энергиясы Т температураға кері пропорционал

 3. идеал газдың ішкі энергиясы Т2 пропорционал

 4. идеал газдың ішкі энергиясы температураға тәуелді болмайды
 1. Қандай процесс үшін (үрдісте) газдың ішкі энергиясы өзгермейді?

 1. Адиабаталық процесс үшін

 2. Изохоралық

 3. Изобаралық

 4. Изотермиялық
 1. Газ 300 Дж жылу мөлшерiн алғанда iшкi энергиясы 200 Дж артты. Газдың iстеген жұмысы неге тең?

 1. 0

 2. 100 Дж

 3. 200 Дж

 4. 500 Дж
 1. Жылу машинасы бiр циклде 400 Дж жылу шығарып 600 Дж жұмыс iстедi. Жылу машинасының ПӘК-i неге тең?

      1. 100%

      2. 60%

      3. 40%

      4. 20%
 1. Егер тоназытқыш температурасы 270С болса, онда ПӘК-i 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы керек?

 1. 1350С.

 2. 1200 К.

 3. 1500 К.

 4. 375 К 1. Термодинамиканың бірінші заңының анықтамасын көрсетіңіз.

 1. Дене күйі өзгергенде, оның энергиясы да өзгереді.

 2. Толық механикалық энергия – тұрақты шама.

 3. Денеге берілген жылу мөлшері сол дененің ішкі энергиясын өзгертуге және сыртқы күштерге қарсы жұмыс істеуге жұмсалады

 4. Жылу ешқашанда суық денеден ыстық денеге берілмейді

 1. Термодинамиканың екінші заңының анықтамасын көрсетіңіз.

 1. Дене күйі өзгергенде, оның энергиясы да өзгереді.

 2. Толық механикалық энергия – тұрақты шама.

 3. Денеге берілген жылу мөлшері сол дененің ішкі энергиясын өзгертуге және сыртқы күштерге қарсы жұмыс істеуге жұмсалады

 4. Жылу әр уақытта өз бетінше ыстық денеден суық денеге қарай өтеді
 1. Нүктелік екі зарядтың арақашықтығын үш есе азайтсақ, олардың өзара әсер күші қалай өзгереді?

 1. үш есе артады.

 2. тоғыз есе кемиді.

 3. тоғыз есе артады

 4. өзгермейді.
 1. Нүктелік екі зарядтың арақашықтығын екі есе арттырсақ, олардың өзара әсер күші қалай өзгереді?

 1. 4 есе артады.

 2. 4 есе кемиді.

 3. 2 есе артады

 4. өзгермейді.
 1. Нүктелік екі зарядтың арақашықтығын екі есе азайтсақ, олардың өзара әсер күші қалай өзгереді?

 1. 4 есе артады.

 2. 4 есе кемиді.

 3. 2 есе артады

 4. өзгермейді.
 1. 10 -7 Кл заряд тұрған нүктедегі электр өрісі кернеулігінің модулі 5 В/м. Осы зарядка әсер ететін күшті тап.

 1. 5*10 -7 Н

 2. 5*10 7 Н

 3. 2*10 - 8 Н

 4. 25*10 -7 Н
 1. Электрстатикалық өрістің потенциалы дегеніміз ...

 1. бірлік оң зарядка әсер ететін күшке тең физикалық шама

 2. бірлік көлемге шоғырланған электр өрісінің энергиясына тең физикалық шама.

 3. потенциалын бірлік өлшемге арттыру үшін өткізгішке берілетін заряд шамасына тең физикалық шама.

 4. бірлік оң зарядты электр өрісінің бір нүктесінен шексіздікке дейін орын ауыстыру үшін қажетті электр өрісі күштерінің істейтін жұмысына тең физикалық шама.
 1. Электрстатикалық өрістің кернеулігі дегеніміз ...

 1. бірлік оң зарядка әсер ететін күшке тең физикалық шама

 2. бірлік көлемге шоғырланған электр өрісінің энергиясына тең физикалық шама.

 3. потенциалын бірлік өлшемге арттыру үшін өткізгішке берілетін заряд шамасына тең физикалық шама.

 4. бірлік оң зарядты электр өрісінің бір нүктесінен шексіздікке дейін орын ауыстыру үшін қажетті электр өрісі күштерінің істейтін жұмысына тең физикалық шама.
 1. Кернеулігі 2000 В/м біртекті электр өрісі 5*10 - 6 Кл зарядка қандай күшпен әсер етеді?

 1. 4*10-8 Н

 2. 0,01 Н

 3. 4*10-4 Н

 4. 0,001 Н
 1. Электр зарядының сақталу заңы тұжырымдайды: ...

 1. есептің шарты бойынша өлшемдерін ескеруге болмайтын зарядталған дене.

 2. - берілген уақыт мезетінде табиғаттағы кездесетін ең аз заряд.

 3. - барлық өзара әсерлесу кезінде тұйықталған жүйеде электр заряды өзгермейді.

 4. - электр өрісінің әсерінен өткізгіште заряд қозғала алады. 1. Зарядталмаған су тамшысы екіге бөлінді. Біріншісінің заряды +q болса, екіншісінің заряды қандай?

 1. +2q

 2. +q

 3. 0

 4. -q 1. Заряды q1 = 2 нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен біріккен. Пайда болған су тамшысының заряды қандай?

 1. 2 нКл

 2. -2 нКл

 3. -3 нКл

 4. 3 нКл 1. Электрон дегеніміз:

 1. теріс элементар заряды бар бөлшек.

 2. он элементар заряды бар бөлшек.

 3. сутек атомның ионы.

 4. Гелий атомның ионы. 1. Протон – ...

 1. заряды шамасы жағынан электрон зарядына тең, таңбасы оң элементар бөлшек

 2. заряды шамасы жағынан электрон зарядына тең, таңбасы теріс элементар бөлшек

 3. заряды оң, шамасы электрон зарядынан 2 есе артық элементар бөлшек

 4. нейтрал элементар бөлшек
 1. Электр өрісіне қойылған өткізгіштің қортынды кернеулігі …..

 1. нолге тең.

 2. сыртқы электр өрісінің кернеулігімен анықталады.

 3. өткізгіш ішінде электр өрісін туғызатын зарядтар болатындықтан белгілі мәнге ие болады.

 4. сыртқы электр өрісінің конфигурациясымен анықталады. 1. Тепе-теңдік жағдайда өткізгіштегі заряд .... орналасады.

 1. оның барлық бетінде

 2. оның жартысынды

 3. өткізгіш барлық көлемінде

 4. өткізгіштің қырларында
 1. Диэлектрикті көрсетіңіз.

 1. Литий

 2. Ағаш

 3. Темір

 4. Алтын
 1. Электр өрісіне қойылған диэлектриктің ішінде қорытынды кернеулік …

 1. нолге тең;

 2. вакуумдағы электр өрісі кернеулігінен есе кем, - диэлектрлік өтімділік

 3. вакуумдағы электр өрісі кернеулігінен есе артық, - диэлектрлік өтімділік

 4. сыртқы өрістің кернеулігіне тең
 1. Диэлектрикті электр өріске орнатса, ... пайда болады.

 1. диэлектриктің поляризациясы

 2. диэлектриктің деполяризациясы

 3. электролиз

 4. бөліну
 1. Бір күш сызықтың бойында бірінен-бірі 3см қашықтықта жатқан екі нүктенің арасындағы потенциалдар айырмасы 120В. Электр өрісі тұрақты деп өріс кернеулігін тап.

 1. 4*103 В/м

 2. 360 В/м

 3. 2,5*10 - 4 В/м

 4. 40 В/м 1. Зарядты электр өрісінде орын ауыстырған кезде өріс күштерінің жұмысы қай өрнекпен анықтайды?
 1. 2 Кл заряд электр өрісінде потенциалдар айырмасы 8В екі нүкте арасында орын ауыстырды. Зарядка электр өрісі тарапынан әсер етуші күштер қандай жұмыс істеді?

 1. 2 Дж

 2. 8Дж

 3. 16Дж

 4. 4Дж 1. Электр өрісінің А нүктесінен В нүктесіне дейін +q зарядты орын ауыстыру үшін қандай жұмыс істелінеді? Осы нүктелердің потенциалдары, сәйкес 2В және 6В

 1. 8q

 2. 2q

 3. 4q

 4. 12q 1. Электр өрісі екі нүктелердің потенциалдары сәйкес 2В және 6В. Осы нүктелердің потенциалдар айырмасы қандай? 1. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігін көрсет

 1. Ф/м

 2. Кл/м 3

 3. В/м

 4. В 1. Конденсатордың шартты белгілеуін көрсетіңіз.


 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 1. Конденсатор астарларындағы кернеуді 2 есе үлкейтті. Оның сиымдылығы қалай және неше есе өзгереді?

    1. 2 есе артады.

    2. 2 есе кемиді

    3. өзгермейді.

    4. 4 есе артады.
 1. Жазық конденсатордың сиымдылығы неден тәуелді?

  1. астарларының арасындағы потенциалдар айырмасына

  2. астарларындағы зарядтарға,

  3. қоршаған денелердің орналасуына

  4. астарлардың арасындағы ортаға
 1. Конденсатор астарларындағы кернеу U=500В. Конденсатор заряды q=3мкКл. Конденсатор сиымдылығын тап.

 1. 6нФ

 2. 15*10 -4 Ф

 3. 6*10 6 Ф

 4. 15 пФ
 1. Конденсатордың сиымдылығы С=5 пФ. Потенциалдар айырмасы U=500 В, Конденсатор астарларындағы зарядты табыңыз.

 1. 2,5 Кл

 2. 2,5 мкКл

 3. 2,5 нКл

 4. 1 нКл

 1. Жазық ауа конденсатордың әр пластинасының ауданы S=200 см2. Пластиналар ара қашықтығы d=5 мм. Конденсатордың C электр сиымдылығы қандай?

  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
бағдарламасына сәйкес
тоқсан бойынша
Реферат тақырыбы
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
сәйкес оқыту
жиынтық бағалауға
арналған тапсырмалар
оқыту мақсаттары
білім беретін
Қазақстан республикасы
бағалау тапсырмалары
Қазақстан тарихы
жиынтық бағалаудың
республикасы білім
мерзімді жоспар
Жалпы ережелер
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
рсетілетін қызмет
нтізбелік тақырыптық
жалпы білім
болып табылады
арналған жиынтық
Зертханалық жұмыс
оқыту әдістемесі
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
Қазақ әдебиеті
қызмет стандарты
бағалаудың тапсырмалары
Инклюзивті білім
білім берудің
тақырыптық жоспар
пәнінен тоқсанға
туралы жалпы
Қысқа мерзімді
атындағы жалпы
пайда болуы
Жұмыс бағдарламасы
әдістемелік ұсыныстар
республикасының білім
қарым қатынас
Әдістемелік кешені