1 зертханалық жұмыс Бейорганикалық қосылыстардың кластары Жұмыстың мақсаты

Loading...


бет8/11
Дата02.04.2020
өлшемі0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

қолданбалы химия кафедрасы

2-тәжірибе. Натрий сульфитінің калий перманганатымен нейтрал (бейтарап) ортада тотығуы

Пробиркаға 2-3 тамшы калий перманганатын тамызып, сондай мөлшерде натрий сульфитін қосыңдар. Қандай өзгеріс байқалды? Тұнбаға қандай қосылыс түсті? Ерітіндінің түсі қандай? Марганецтің нейтрал ортадағы тотығу дәрежесі неге тең?3-тәжірибе. Натрий сульфитінің калий перманганатымен сілті ортада тотығуы

Пробиркаға 2-3 тамшы натрий гидроксидін тамызып, сондай мөлшерде натрий сульфитін қосыңдар. Содан кейін 2-3-тамшы калий перманганатының ерітіндісін құйыңдар. Ерітіндінің түсі қандай түске боялды?4-тәжірибе. Аммоний дихроматының молекула ішілік тотығу-тотықсыздануы

Құрғақ пробиркаға 2-3 шпатель аммоний дихроматын салып, реакция басталып кеткенше қыздырыңдар. Одан кейін қыздыруды тоқтатыңдар. Реакция нәтижесінде түзілген өнімдерге назар аударыңыздар: азот және су буы, қатты хром оксиді.5-тәжірибе. Иодтың сілтілік ортада диспропорциялануы

Пробиркаға иодтың 1-2 түйірін салып, оған 1-2 мл натрий гидроксидін қосыңыз. Ерітіндінің түсі қалай өзгереді? Сілтілік ортада фтордан басқа барлық галогендерге диспропорциялану реакциясы тән болғандықтан, осы жағдайда натрий иодиді мен натрий иодататы түзіледі.


Жұмысты өңдеу

Лабораториялық журналға тәжірибеде қарастырылған химиялық теңдеулерді жазып, электрондық баланс және жартылай иондық әдіспен теңестіріңдер. Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштарды табыңдар.


Бақылау сұрақтары:

  1. ТТР реакциясы дегеніміз не?

  2. Маңызды тотықтырғыштар, мысал келтіріңіз.

  3. Маңызды тотықсыздандырғыштар, мысал келтіріңіз.

  4. ТТР реакциясын теңестіру әдістері.

  5. Тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың эквиваленттік молярлық массасын есептеңіздер.

Қолданбалы химия кафедрасының

26.08.2014 ж. отырысында

№1 бұйрықпен бекітілдіқолданбалы химия кафедрасы

9 зертханалық жұмысМеталдардың кернеу қатары және

гальваникалықэлемент


Жұмыстың мақсаты

Металдардың кернеу қатарын және гальваникалық

элементтің схемасы мен электр қозғаушы күшін оқып үйрену.

Жұмыстың мазмұны

а) металдардың кернеу қатары

б) гальваникалық элементтің құрлысымен танысу

Қолданатын реактивтер мен аспаптар

а) мырыш түйіршігі;

б) мырыш, темір, қалайы, кадмий, қорғасын, мыс және күміс тұздарының ерітінділері;

в) милливольтметр, мыс-мырыш электроды, агар-агар көпіршесі


Теориялық бөлімі

Кернеу қатары металдардың химиялық активтiгiн сипаттайды. Бұл қатардан үш маңызды салдарлар шығады:  1. Неғұрлым кернеу қатарында металл солға қарай орналасқан болса, соғұрлым ол химиялық активті болады, тотықсыздандыру қабілеті жоғары, оңай тотығады және өз иондарынан қиын тотықсызданады. Мысалы: натрий металл түрінде cыртқы бiр электронын берiп, жеңiл тотығады Na0 - « Na+, өйткенi натрийдiң стандартты потенциалы j0 = -2,71 В, ал натрийдiң катионы қиын тотықсызданады Na+ + = Na0 өйткені оның стандарты потенциалыj0 = 2,71B тең.


қолданбалы химия кафедрасы
Металдардың кернеу қатары

1-кесте.Li+/

Li0


Cs+/

Cs0K+/

K0
Ba2+/

Ba0

Ca2+/

Ca0

Na+/

Na0

Mg2+/

Mg0

Be2+/

Be0

AI3+/

AI0Mn2+/

Mn0

Zn2+/

Zn0-3,04


- 3,01


-2,92


-2,90


- 2,87


- 2,71


- 2,37


- 1,85


-1,66


-1,19


-0,76


Металл иондарының тотықтыру қасиетінің күшеюі ®


Cr3+/

Cr0

Fe2+/

Fe0

Co2+/

Co0


Ni2+/ Ni0

Sn2+/Sn0

Pb2+/Pb0

H


Cu2+/

Cu0

Ag+/

Ag0Hg2+/

Hg0

Pt2+/

Pt

Au3+/

Au


-0,74


-0,44


-0,40


-0,25


- 0,14


- 0,13

0,00


0,34


0,80


0,86


1,20


-0,76

Металдар атомдарының тотықсыздандыру қасиетінің күшеюі ®
2. Кернеу қатарындағы әрбір металл өзінен кейін тұратын металдарды олардың тұздарының ерітінділерінен ығыстырады.

Мысалы: мыс өзінен кейін тұратын күмісті оның тұзынан ығыстырады

Cu0 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag0

3. Кернеу қатарындағы сутегінен бұрын тұратын металдардың барлығы ерітінділерден сутек ионын молекулалық түрінде ығыстырады.


Гальваникалық элемент

Гальваникалық элементте тотығу-тотықсыздандыру реакциясының энергиясы электр энергиясына айналады. Электр қозғаушы күштi тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш потенциалдарының айырымы арқылы табады. Кернеу қатарында металдар неғұрлым бiр-бiрiнен алыс тұрса, соғұрлым э.қ.к. жоғары болады.


Жұмыстың барысы

1-ші тәжiрибе. Металдардың кернеу қатары

Жеті пробиркаға мырыштың, темірдің(II), қалайының, кадмийдің, қорғасынның, мыстың және күмістің тұздарының ерітінділерін құйыңыз. Мырыш тұзының ерітіндісінен басқасына бірдей мырыштың грануларын салыңыз. Нені байқадыңыз? Орын алатын реациялардың теңдеулерін жазыңыз.

Мысалы: Zn0 + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag0

тотықсыздандырғыш: Zn0 – 2e « Zn2+

тотықтырғыш: 2Ag+ + 2e « 2Ag0

Байқаған өзгерістерді кестеге жазыңыз. Металдар бос түрінде өз тұздарынан бөлініп шыққан жағдайда ионның астында плюс, егер метал бос түрінде бөлініп шықпаса минус қойыңыз.қолданбалы химия кафедрасы


Ерітіндіге батырылған

металл


Стандартты электродты потенциал

Ерітіндідегі металдар иондары

Zn2+

Fe2+

Cd2+

Sn2+

Pb2+

Cu2+

Ag+

Zn0
Бөлініп шыққан металдарды тотықсыздандыру қабілеті төмендеген сайын бір қатарға орналастырыңыз және олардың нормалды электродты потенциалдарын көрсетіңіз. Металдардың тәжірибе арқылы алынған қатары олардың металдар кернеу қатарындағы орындарымен сәйкес келе ме?


2-тәжiрибе. Даниэль-Якобидің гальваникалық элементiн құру

Концентрациялары 1М ZnSО4, CuSO4 және агар-агар толтырылған U-тәрiздi көпірше, мысты және мырышты электродтарды, көлемi 50 миллилитрлiк екi химиялық стакан, штатив, милливольтметр, екi электродты бiр-бiрiмен қосу үшiн қажет болатын сым алыңыз (1 сурет).

Екi стаканның бiреуiне 20 мл ZnSО4 құйыныз да оған мырыш электродын батырыңыз, ал екiншiсiне 20 мл CuSО4 ерітіндісін құйыңыз да мыс электродын батырыңыз. Екi стаканды бiр-бiрiне тақау қойып, агар-агар құйылған U-тәрiздi көпіршемен суретте көрсетiлгендей екi стаканды қосыңыз. Екi электродты сыммен милливольтметрмен қосыңыз.

Электр тоғының пайда болғанын милливольтметр стрелкасының қозғалғанынан байқайсыз.


1 - сурет - Мыс-мырышты гальваникалық элементi.


қолданбалы химия кафедрасы
Жұмысты өңдеу

1. Мысты-мырышты гальваникалық элементтiң схемасын салыңыз.

2. Мырышты анодта тотығу, мысты катодта тотықсыздандыру жүретін процестердің теңдеулерін жазыңыз. Гальваникалық элементте жүретін тотығу– тотықсыздандыру процесінің жалпы теңдеуін жазыңыз.

3. Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күшiн есептеңiз.

Бақылау сұрақтары:

1. Күмісті AgNO3 ерітіндісінен ығыстыру үшін қандай металдарды алуға болады?

2. Қандай металдар және қандай реттілікпен ығысады, егер қорғасынды пластинканы темір (II), магний, мыс (II), сынап(II), және күміс нитраттарының ерітінділеріне батырылған болса? Жүретін реакциялардың теңдеулерін жазыңыз.

Қолданбалы химия кафедрасының26.08.2014 ж. отырысында

№1 бұйрықпен бекітілдіқолданбалы химия кафедрасы

10 зертханалық жұмыс

Тұздардың электролизi

Жұмыстың мақсаты

Сулы ерітінділердегі электролиттердің

электролизімен танысу, электродтық потенциалды есептеу.
Жұмыстың мазмұны

а) Мыс сульфаты ерiтiндiсiнiң электролизi.

б) Калий иодидінің электролизі.
Қолданатын реактивтер мен аспаптар

а) мыс сульфаты, калий иодиді тұздарының ерітінділері;

б) электролиз процесi жүретiн аспап
Теориялық бөлімі
Электролиттің ерітіндісі немесе балқымасы арқылы электр тоғы өткенде жүретін тотығу – тотықсыздандыру процесі электролиз деп аталады.

Электролиз жүргізетін аспап ішіне екі еритін немесе ерімейтін электродтар батырылған электролиттің ерітіндісінен тұрады. Электродтың біреуі сыртқы тоқ көзінің оң полюсына ал екіншісі теріс полюсына қосылады (1-сурет)1 - сурет - Электролиз процесi жүретiн аспап


Электролиттің табиғатына және электродтың материалына байланысты электролиздің үш түрін ажыратады:

Электролиттің табиғатына және электродтың материалына байланысты электролиздің үш түрін ажыратады:  1. индифферентті электродтарда жүретін тұздың сулы ерітіндісінің электролизі;

2) тұздың балқымасының электролизі;

3) еритін электродта жүретін электролиз немесе металдарды тазарту.  1. Графитті электродтарда жүретін натрий хлоридінің судағы ерітіндісінің
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...