1. Педагогиканың ғылыми таным саласы

Loading...


Дата28.03.2020
өлшемі78.04 Kb.
1.Педагогиканың ғылыми таным саласы

А)білім


+В)отбасы, білім және тәрбие беретін мекемелер мақсат көздеп ұйымдастыратын педагогикалық процесс

С) орта


Д)оқыту

Е)әлеуметтену

2.Педагогиканың негізгі ұғымдары

+А)тәрбие, оқыту, білім беру

В)білім, іскерлік, дағды

С)мектеп, мұғалім, оқушы

Д)тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие

Е)жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуы


3.Педагогика жеке ғылым саласы мәртебесіне ие болған ғасыр

+А)ХҮІІ


В)ХҮІ

С)ХҮІІІ


Д)ХХ

Е)ХІХ
4.Тұңғыш педагогикалық еңбек «Ұлы дидактика” кітабын жазып, ғылыми педагогиканың негізін қалаған педагог

А)Песталоцци

+В)Я.А.Каменский

С)Д.Локк

Д)Ж.Ж.Руссо

Е)А.С.Макаренко
5.Бастауыш мектепте оқыту әдістемесінің, дамыта оқытудың негізін қалаған педагог

А)А.С.Макаренко

В)И.Песталоций

С)Ж.Ж.Руссо

+Д)К.Д. Ушинский

Е)В.А. Сухомлинский


6.... ғылымы педагогиканың іргетасы

А)Психология

+В)Философия

С)Кібернетика

Д)жеке пәндер әдістемесі

Е)Әлеуметтану

7.Педагогика үшін ерекше маңызы бар ғылым саласы

А)Кібернетика

В)әскери педагогіка

+С)Психология

Д)отбасы педагогикасы

Е)Әлеуметтану


8.Мұғалімнің педагогикалық болмыс туралы фактілерді талдауының негізгі тәсілдері

А)оқыту әдістері

В)тану әдістері

С)тәрбие әдістері

+Д)зерттеуәдістері

Е)білім беру


9.Тәрбиенің балаға кешенді ықпал етудегі негізгі мақсаты

А)өнегелі тұлғаны тәрбиелеу

В)азаматты тәрбиелеу

С)бақытты тұлғаны тәрбиелеу

+Д)жан-жақты және үйлесімді дамыған тұлғаны тәрбиелеу

Е)сананы қалыптастыру


10. Жан - жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеу мазмұны

А)тұлғаға білім беру, тәрбиелеу

В)азаматтық, еңбеккер, отбасы иегері

+С)ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, дене мәдениеті

Д)салауатты өмір салты

Е)ынталы, іскер тұлға


11. Өмірдің негізгі мәні – еңбек, ол адамның адамгершілік қасиетін мәртебелендіреді деп басқа педагогтарға қарағанда еңбек тәрбиесіне жете мән берген қазақ педагогы

+А)Ы. Алтынсарин

В)Ш. Уәлиханов

С)А. Құнанбаев

Д)Әл-Фараби

Е)Ж. Баласағұни


12.Оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыру міндетін қоятын тәрбиенің түрі

А)дене тәрбиесі

В)еңбек тәрбиесі

+С)ақыл-ой тәрбиесі

Д)экономикалық тәрбие

Е)адамгершілік тәрбиесі

13.Педагогикасында адамгершілік тәрбиесі басты орын алған ХІХ ғ. орыс педагогы

А)И.Н.Ульянов

В)Л.Н.Толстой

+С)К.Д. Ушинский

Д)Н.И.Пирогов

Е)Н.И.Корф


14.Тәрбие мақсаты баланы жан-жақты және үйлесімді дамыту деген ХҮІІІ-ХІХ ғасырда өмір сүрген швейцария педагогы

+А)И.Г. Песталоцци

В)Ж.Ж.Руссо

С)А.Дистервег

Д)М.Монтессори

Е)В. Лай
15.Мемлекеттің тәрбие жүйесінде мақсат қоюға әсер ететін негізгі жағдай

+А)идеологиясы, саясаты.

В)ұлттық ерекшеліктер.

С)тәрбие дәстүрі

Д)халықтың тұрмысы

Е)қоғамдағы тәрбиелік ахуал
16.Тәрбие нәтижесінің негізі, педагогтың кәсіби іс - әрекетінің баға – өлшемі

+А)тәрбие мақсаты

В)тәрбие мазмұны

С)тәрбие тәсілі

Д)тәрбие құралдары

Е)тәрбие міндеті


17.Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін әлеуметтік фактор

А)Адамдар

В)әлеуметтік қатынастар

+С)қоғам, әлеуметтік институттар, отбасы

Д)тәрбиелік шаралар

Е)үлгі өнеге


18.Жеке адамның қалыптасуына ықпал ететін мақсатты, жетекші фактор

А)әлеуметтік орта

+В)Тәрбие

С)Даму


Д)Әлеуметтену

Е)табиғи орта

19.өмiр бойғы даму мен тәрбиенiң нәтижесiнде жеке адамның орнығып, жетiлуi.

+А)Қалыптасу

В)Жетілу

С)Даму


Д)Өсу

Е)Әлеуметтену


20... - адам ағзасы мен рухани өміріндегі сандық және сапалық өзгерістер процесі.

+А)Даму


В)Мәдениеттілік

С)Қалыптасу

Д)Тәрбиелілік

Е)Жетілу
21.… - бастауыш мектеп шағындағы балалардыңнегізгі iс-әрекетi – …

А)Спорт

В)Ойын


+С)Оқу

Д)Еңбек


Е)Көркемөнер
22.Жеке адамның дамуы мен қалыптасуының көзі

+А)белсенділік, іс-әрекет, қарым-қатынас

В)сенімділік, еңбек

С)тұқым қуалау, әлеуметтік орта

Д)қызығушылық, қабілет

Е)адамгершілік, руханилық


23.… санасының дамуы тәуелсiздік сезімін туғызады.

А)Жасөспірімдер

+В)Жеткіншектер

С)бастауыш сынып оқушылары

Д)мектепке дейінгі балалар

Е)негізгі мектеп оқушылары


24.Жеке тұлға немесе ұжымның тәрбиелік деңгейінің тәрбие жобасына сәйкестігін анықтауға көмектестін құрал

А)Эксперимент

В)Зерттеу

+С)Диагностика

Д)Анкета

Е)Тест


25.қоғам мүшелерiнiң адамгершiлiк, интеллектуалдық мәдени дамуының жоғары деңгейiн және кәсiби бiлiктiлiгiн қамтамасыз етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздiксiз процесi.

А)Әлеуметтену

В)педагогикалық процесс

+С)білім беру

Д)тұтас педагогикалық процесс

Е)Дұрысы жоқ


26.Қазақстан Республикасының жаңа «Білім туралы» Заңы қабылданған жыл

+А)2007


В)2005

С)2006


Д)2008

Е)1999
27.Білім саласын басқаруда басшылыққа алынатын мемлекеттiк принциптердің ішінен қате жауапты табыңыз

А)азаматтардың бiлiм алу құқықтарының теңдiгi

В)жеке адамның дарындылығын дамыту

С)бiлiм беру ұйымдарының меншiк нысандарының алуан түрлi болуы

Д)бiлiм беру жүйесiн ақпараттандыру

+Е)діннің мемлекет ісіне араласуы;
28....білім негізгі білім беру базасында техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлайды.

А)Кәсіптік мектептер

В)Кәсiптiк орта бiлiм беру

+С)Техникалық және кәсіптік білім беру

Д)Кәсiптiк мектебі

Е)Жоғары білім


29.Орта білімнен кейінгі кәсіптік білімнің негізгі түрі

+А)Колледж

В)кәсiптiк мектеб

С)кәсiптiк лицей

Д)кәсiптiк училищелер

Е)Институт


30.Кәсіптік мамандандыруға дейін, бейімді даярлық мақсатымен кейбір пәндерді тереңдетіп оқытатын білім беру ұйымы

А)кәсiптiк мектебі

В)кәсiптiк училищелер

+С)Лицей


Д)кәсiптiк лицей

Е)Колледж


31.Қабілетті, дарынды балаларға 1-11 сынып аралығында кең қанатты жалпы білім берумен қатар кейбір пәндерді тереңдетіп оқытатын жаңа типті оқу орны

А)мектеп – кешен

В)жеке меншік мектептер

+С)Гимназия

Д)Лицей

Е)кәсiптiк лицей


32.... қызметі - білім берудің мемлекеттік жалпы міндетті стандарты аясында тегін білім беру

А)кәсiптiк орта білім

В)негізгі білім беру

С)қосымша жалпы білім беру

+Д)жалпы орта білім беру

Е)Бастауыш


33.Тұтас педагогикалық процестің тұғырлы категориясы

+А)педагогикалық процесс

В)тәрбие процесі

С)Оқыту


Д)білім беру

Е)білім беру


34.... процесс мәні оқыту мен тәрбиенің бірлігіы негізінде жеке тұлғаны дамыту

А)Тәрбие


+В)Педагогикалық

С)Әлеуметтену

Д)Оқыту

Е)білім беру


35.Тұтас педагогикалық процестің мәнін құрайтын элементтері

+А)оқыту, тәрбие, дамыту

В)Білім беру, әлеуметтендіру

С)оқыту, білім беру

Д)білім беру, тәрбие

Е)әлеуметтену, білім алу


36.Тұтас педагогикалық жүйенің жетекші элементі

+А)Оқыту


В)Тәрбие

С)Еңбек


Д)білім беру

Е)балалар ұжымы


37.Тәрбие процесі

+А)сыртқы мақсатты, бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізетін тұлға қалыптастыру дамыту процесі

В)баланың сапалы білім алуына жағдай жасау

С)баланың рухани өмірін жетілдіру

Д)баланы зиянды әлеуметтік топтардан қорғау

Е)баланың жүйелі білім алуын қадағалау


38.Тәрбиенің ең басты …. адамгершілік қасиеті жоғары, еңбек сүйгіш, ғылыми дүниетанымы бар, эстетикалық талғам-сезімі, дене күші мығым, белсенді өмірлік позициясы айқындалған баланы дамытып, қалыптастыру.

А)Әдісі


В)Міндеті

+С)Мақсаты

Д)Мазмұны

Е)Компоненті


39.Оқушы тұлғасының дамуы мен қалыптасуында… рөлі зор

А)Икемділіктің

В)Қабілетттің

С)Мотивтің

+Д)Белсенділіктің

Е)Білімділіктің


40.Тәрбие жұмысына дайындалғанда ең алдымен анықталатын жағдайлар

А)көрнекіліктері, жабдықтары

В)өткізілетін орны, ұйымдастырылуы

С)мазмұны, оқушылардың білім деңгейлері

+Д)мақсаттары, міндеттері

Е)әдістері, мазмұны


41.Жеке адамның дамытып, қалыптастыратын тәрбие процесіндегі тиімді нәтижеге жеткізетін қайталанып отыратын қажетті байланыстар

А)Тұғырнамалар

В)Негіздер

+С)Заңдылықтар

Д)Қағидалар

Е)Принциптер


42.Тәрбие процесінің мазмұны

А)үлкендер мен балалрдың бірлескен іс-әрекеті

В)тәрбиенің тұлғалық бағыты

С)баланың еркіндігі, баланы ұжымда тәрбиелеу

+Д)ақыл-ой, дене, адамгершілік, еңбек, эстетикалық

Е)өзін-өзі тану


43.Тәрбие процесінің мазмұнына, әдістеріне, ұйымдастырылуына қойылатын талаптар

А)Тұғырнамалар

В)Негіздер

+С)Принциптер

Д)Қағидалар

Е)Заңдылықтар


44.Педагогика тарихында тәрбиенің рөлін асыра бағалаған ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырда өмір сүрген ағылшын философы

А)А.Смит


В)Ж.Ж.Руссо

+С)Д.Локк

Д)К.Гельвеций

Е)Д.Дидро


45.... – балалардың санасын қалыптастыратын әдіс.

+А)Әңгіме

В)Жаттықтыру

С)талап қою

Д)үйрету

Е)баяндама


46.Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс

А)талап қою

В)үйрету

С)баяндама

+Д)пікір таласы

Е)жаттықтыру


47.Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

+А)мадақтау, жазалау, жарыс

В)жаттықтыру, үйрету

С)талап қою,

Д)әңгіме,

Е)жеке үлгі


48.Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс

+А)үйрету

В)қоғамдық пікір

С)арнайы тәрбиелік ситуация

Д)жазалау

Е)жарыс
49..бұл әртүрлі сиуацияда оқушылардың моральдық Заданиеларды орындауы

А)талап қою

В)үйрету


+С)жаттықтыру

Д)жарыс


Е)пікір таласы
50.Ұжым толық қалыптаспағанда қолданылатын тәрбие әдісі

+А)талап қою

В)жаттықтыру

С)әңгіме


Д)үйрету

Е)пікір таласы


51.Кіші мектеп жасындағы балалар тәрбиесінде жиі қолданылатын тәрбие әдісі

+А)үйрету

В)жаттықтыру

С)әңгіме


Д)үйрету

Е)пікір таласы


52.Оқушылардың жағымды тәжірибесін қалыптастыратын әдістер

А)бақылау, өзін-өзі бақылау

В)саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге

+С)талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру, арнайы тәрбиелік жағдаят

Д)жарыс, мадақтау, жазалау

Е)педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау


53.Іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыратын әдістер

+А)жарыс, мадақтау, жазалау

В)саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу

С)педагогикалық бақылау, анкета,

Д)пікірталас, лекциялар, өнеге

Е)еңбек нәтижелерін талдау, жағдаяттар


54.Тәрбие әдісін таңдауға негіз болатын педагогикалық категория

А)тәрбие формасы

В)тәрбиеленушілердің деңгейі

+С)тәрбие мақсаты

Д)тәрбие құралы

Е)тәрбие тәсілі


55.Оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған педагогикалық жұмыс тәсілдері

А)тәрбиенің мақсаты

В)тәрбиенің құралдары

+С)тәрбиенің әдісі

Д)тәрбиенің тәсілі

Е)тәрбиенің мазмұны


56.Жеке адамның санасын қалыптастыратын әдістер

А)жарыс, мадақтау, жазалау

+В)педагогикалық бақылау, анкета, еңбек нәтижелерін талдау

С)тәрбиелейтін жағдаят, педагогикалық талап

Д)саяси, этикалық әңгіме, әңгімелесу, пікірталас, лекциялар, өнеге

Е)талап, қоғамдық пікір, үйрету, жаттықтыру


57.… - ортақ мақсат көздейтін адамдар тобы

А)топ


В)ұжым

С)адамдар қауымдастығы

+Д)қоғамдық ұйымдар

Е)бірлестік


58.Ұжыммәселелерінтереңзерттегенпедагогтар

+А)А.С.Макаренко,В.А.Сухомлинский

В)К.Д.Ушинский,С.Т.Шацкий

С)Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци

Д)Н.И.Пирогов, А.В.Луначарский

Е)Л.Н.Новикова, И.С.Марьенко


59.Ұжымды дамытатын негізгі күш

А)дәстүр


В)талап қою

+С)бірлескеніс-әрекет, ұжыморгандары

Д)қоғамдық пікір

Е)перспектива


60. Ұжымғақатаң талап қойылатынкезең

+А)бірінші

В)екінші

С)үшінші


Д)төртінші

Е)барлығында


61.Халықтың эстетикалық тәрбиесінде ерекше орын алған ән жанры

А)Отбасылық әндер

В)Лирикалық әндер

+С)халық әндері

Д)патриоттық әндер

Е)тарихи әндер


62.Қазақ халқының әлемге әйгілі өнері

А)мүсін


В)саз

+С)ағаш, тері, металл өңдеу

Д)би

Е)сәулет
63....- дамыған ұжым, өзін өзі басқару органдары арқылы жеке оқушыларға ықпал етуА)дәстүр

В)перспектива

С)әдет

+Д)параллельдіықпалЕ)қоғамдық пікір
64.А.С.Макаренко анықтаған ұжым дамуының кезеңдерінің саны

+А)3


В)2

С)4


Д)6

Е)5
65.Тәрбие технологиясының талаптарына жатпайды

А)сана, сезім, тәртіпке ықпалету

+В)ортаны зерттеу

С)тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеуді ұштастыру

Д)нақты тәрбиелік шаралармен жеке тұлғаны қалыптастыру

Е)жүйелілік
66.Тәрбиелік істің тәрбиелік шаралардан айырмашылығы

А)әсерлілігі, қызықтылығы

+В)қажеттілігі, пайдалылығы, міндетті түрде орындалатындығы

С)тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеуді ұштастыруы

Д)нақтытәрбиелікшараларменжекетұлғанықалыптастыруы

Е)жүйелілігі


67.Тәрбие технологиясы дегеніміз ...

+А)шеберлік туралы ілім, нақты педагогика

В)тәрбиешінің мақсатты ұйымдастыратын іс-әрекеті арқылы жеке С)тұлғаның өз-өзі дамытуына, өзін-өзі көрсетуіне жағдай жасау

Д)тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеуді ұштастыруы

нақты тәрбиелік шаралармен жеке тұлғаны қалыптастыруы

Е)ортаның ықпалымен жеке тұлғаның қалыптасуы


68.Жұмыс процесі бөліктерге бөлініп, әр оқушы өзіне берілген Заданиеларды үлкен жауапкершілікпен орындайтын технология

А)оқыту технологиясы

+В)жалпы технология

С)білім беру технологиясы

Д)тәрбиетехнологиясы

Е)педагогикалық технология


69.Ұжымдық шығармашылық істі жоспарлау кезіндегі мұғалімнің маңызды міндеті

А)жеке тұлғаның дамуы мен тәрбиесін басқару

+В)оқушылармен бірге жұмыс бағытын мұқият анықтау

С)мектепте тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру арқылы баланы дамыту

Д)баланың жекелігін дамыту

Е)тәрбиелікшарамазмұнындұрысойластыру


70.Тәрбие технологиясының ережесінің саны

А)6


В)5

+С)4


Д)3

Е)2
71.Ұжымдық шығармашылық іс кезеңдеріндегі қате жауапты табыңыз

+А)мұғалімнің нұсқауы,басшылығы

В)тәрбиешілердің дайындық жұмыстары

С)ұжымдық жоспарлау

Д)шараны өткізу

Е)атқарылған жұмыс қорытындыларын шығару
72.Бұл бағыттағы тәрбиелік істің басты мақсаты қоғаммен қарым-қатынасын қалыптастыру

А)тәртіпке бағыттайтын істер

+В)әлеуметтік – бағдарлы

С)адамгершілік, қайырымдылық

Д)эстетикалық бағыттағы істер

Е)экологиялық бағыттағы істер


73.Адамгершіліктәрбиесініңбастыміндеттері

+А)отаншылдық, еңбекқорлық, ізгілік, парасаттылық

В)эстетикалық талғам, қабылдау

С)денсаулық, күштілік, ептілік

Д)ұқыптылық, үнемшілдік

Е)заңды құрметтеу, үлкендерді сыйлау


74.Адамгершіліктің алғашқы үлгісі, баланың адамгершілігінің дамуына алкен ықпал жасайтын әлеуметтік фактор

А)қоғам


В)отбасы

+С)мектептен тыс мекемелер

Д)мектеп балалардың қоғамдық ұйымдары

Е)мейірімділік


75.Адамгершілік қасиеттің жоғары түрі

А)биязылық

+В)ұяңдық

С)ар-ұят, ождансақтау

Д)кішіпейілділік

Е)ұжымшылдық


76.Адамгершілік тәрбиесінің негізгі формалары

+А)этикалықәңгіме, пікірталас, дискуссия, кездесу, оқырмандар конференцисяы

В)сынып сағаттары, тәрбиелік іс шаралар

С)саяси хабарламалар, қабырға газеттері

Д)кішіпейілділік

Е)экскурсиялар, үйірмелер, секциялар


77.«..жаман мінгездер мен әдеттерден, жарамсыз қылықтардан сақтанып, өзін одан жоғары санап, ондай қылықтарды бойына лайықсыз көрсе ғана адам парасаттты болады» деген

А)Ш.Уәлиханов

В)Ы.Алтынсарин

+С)А.Құнанбаев

Д)Ш.Құдайбердиев

Е)Әл - Фараби


78.Моральдың негізгі міндеті

+А)адамгершілік қатынастарды моральдық нормалармен өлшеу.

В)жастардың қоғамға, отбасына, еңбекке, білімге, отанға жер бетіндегі С)бейбітшілікке қатынасын қалыптастыру

Д)адамның мінез – құлқын тәрбиелеу

Е)Кі адам мен қоғам арасындағы қатынасты реттеу

әдеп сақтау қатынастарын қалыптастыру


79.Қоғамдық мәнді және көңіл күйге байланысты ар-ождандық сезімдер

А)адамгершілік тәрбие

+В)адамгершілік сезім.

С)адамгершілік мінез-құлық

Д)адамгершілік

Е)әдеп сақтау

80.Адамдарға жағымды мінез көрсету, мейірімдіділік, рахымдылық білдіру

А)адамгершілік тәрбие

+В)адамгершілік мінез-құлық

С)адамгершілік сезім

Д)Кі адамгершілік сана

Е)әдеп сақтау


81.Адамгершілік ... тұлғаның адамгершілік сана-сезімін, іс-әрекетін қалыптастырып, құндылық бағдарын айқындайды

А)мінез-құлық

+В)тәрбиесі

С)сезім


Д)сана

Е)әдеп сақтау


82.Жағымды мінез-құлық нормалары мен ережелерінің жиынтығы

А)мораль


+В)адамгершілік

С)әдеп


Д)этика

Е)әдептілік


83.Адамгершілік тәрбиесінің негізі

А)әдептілікті тәрбиелеу

В)жақсылық атаулыға деген сезімді дамыту

+С)адамдардыжалпыадамзаттық мораль рухындатәрбиелеу

Д)этика талаптарын орындау

Е)әдептілік нормаларын сақтау


84.Этикалық тәрбиелік істердің басты мақсаты

+А)адамгершілікмінез-құлықтытәрбиелеу

В)адамгершіліксананытәрбиелеу

С)адамгершіліксезімдітәрбиелеу

Д)адамгершілік қасиетті тәрбиелеу

Е)адамгершілікморальды тәрбиелеу

85.Белгілі бір моральдық нормалар мен принциптерді бұлжытпай орындау

А)адамгершілік

В)сыпайылық

С)Ізеттілік

+Д)әдептілік

Е)мәдениеттілік


86.Еңбек ету, ұлтжандылық, достық, адалдық, ар-намыс, борыш, жауапкершілік, ұят

+А)адамгершіліксезім

В)адамгершіліксана

С)адамгершілікмінез-құлық

Д)адамгершілік мораль

Е)адамгершілік фактор


87.Адамгершіліктің жиынтығы

+А)борыш


В)жауапкершілік

С)елжандылық

Д)қайырымдылық

Е)ізгілік


88.Бастауыш сыныптарда берілетін адамгершілік ұғымдар

А)жауапкершілік, әділеттілік

В)елжандылық, ұят, борыш

С)қайырымдылық, ерлік, намыс

+Д)тәртіп, достық, жолдастық, еңбеккерлік, сыпайылық

Е)ізгілік, ұйымшылдық, адамдарға қамқорлық


89... тәрбие дегеніміз сұлулықты дұрыс қабылдауға үйрету

А)адамгершілік

+В)Эстетикалық

С)экономикалық

Д)дене

Е)экологиялық


90.Эстетикалық тәрбиенің... : эстетикалық қабылдау, эстетикалық сезім, эстетикалық талғам

+А)компоненттері

В)міндеттері

С)әдістері

Д)формалары

Е)мазмұны


91.Халықтың эстетикалық тәрбиесінде ерекше орын алған ән жанры

А)Отбасылық әндер

В)Лирикалық әндер

+С)халық әндері

Д)патриоттық әндер

Е)тарихи әндер


92.Қазақ халқының әлемге әйгілі өнері

А)мүсін


В)саз

+С)ағаш, тері, металл өңдеу

Д)би

Е)сәулет
93.Эстетикалық білімнің негізіА)тәрбиелікіс-шаралар

В)ұлттықөнер

+С)оқу пәндері

Д)халық әндері

Е)ұлттық салт – дәстүр
94.Эстетикалық көзқарасты тәрбиелеуге ықпалы мол пәндер

А)технология

+В)бейнелеу өнері, саз

С)дүниетану

Д)денетәрбиесі, география

Е)тарих, қоғамтану


95.Эстетикалық тәрбие беруде ерекше орын алатын пән

А)Дүниетану

В)Технология

+С)Әдебиет

Д)дене тәрбиесі

Е)тарих
96.Эстетикалық тәрбиеліліктің басты өлшемі

+А)эстетикалық мәдениетті меңгеру

В)эстетикалық талғам

С)эстетикалық сезім

Д)эстетикалық қабылдау

Е)эстетикалық мінез
97.Эстетиканың қазақ тіліндегі мағынасы

+А)Сезім


В)Талғам

С)тәртіп


Д)қабылдау

Е)мінез
98.Әсемдікті қабылдау процесі, нәтижесі – эстетикалық әсерлену, эмоция

А)эстетикалық талғам

В)эстетикалық мұрат

С)эстетикалық сезім

Д)эстетикалық мінез-құлық

+Е)эстетикалық қабылдау
99.Эстетикалық талам

+А)әсемдікті дұрыс бағалауға тәрбиелеу

В)әсемдіктен ләззат ала білуі

С)эстетикалық мұрат

Д)эстетикалық сезім

Е)эстетикалық талғам


100. Адамның рухани өмірін жоғары да, әр тарапты дамытудың қажетті шарты

А)әсемдіктен ләззат ала білуі

+В)рухани өмірінің байлығы

С)эстетикалық сезім

Д)сезім байлығы

Е)эстетикалық талғам


101.Мәдениетті сөйлеу, көркемдік танымын қалыптастырып, қиялын дамытатын пән

+А)ана тілі

В)әдебиет

С)Басқа тілдер

Д)гуманитарлық бағыттағы пәндердің бәрі

Е)дүниетану, география


102. Адамдардың әсемдік жөніндегі арманы, түсінігі

+А)эстетикалық мұрат

В)эстетикалық сезім

С)эстетикалық қабылдау

Д)эстетикалық әсерлену

Е)әсемдікті көре білуі


103. Оқушылардың өнерге әуестігін, қызығушылығын, талғамын дамытуда үкен рөл атқаратын тәрбие жұмысының формасы

А)тәрбие сағаттары

В)кездесулер қабылдау

С)мұражайларға бару

+Д)көркемөнерпаздар үйірмесі

Е)кинофильмдер көру


104. Эстетикалық сезімнің дамуына қатты әсер ететін фактор

А)еңбек


+В)табиғат

С)дәстүр


Д)әдет-ғұрып

Е)бұқаралық ақпарат құралдары


105. «Экология» сөзінің қазақша баламасы

А)жер


В)табиғат

+С)үй, баспана

Д)ғарыш

Е)су
106.Экологиялық білімнің негізгі көзі саналатын оқу пәні+А)биология

В)технология

С)математика

Д)дене тәрбиесі

Е)геометрия
107.Бастауыш сынып оқушылары табиғат байлығын ауыл шауашылығында пайдалану жайлы алғашқы ұғымды алатын оқу пәні

А)дүниетану

В)математика

+С)еңбекке баулу

Д)технология

Е)бейнелеу өнері


108. ... - табиғатты пайдаланудың ғылыми теориялық негізі

+А)экология

В)ноосфера

С)эргономика

Д)экономика

Е)эстетика


109. Экологиялық тәрбиелік істердің негізгі мақсаты

+А)табиғат қорғау жұмыстары.экология

В)табиғатты талғаммен пайдалану

С)тәртіп ережелерін бұзушыларға төзімсіздік білдіру

Д)табиғат сұлулығын сақтау

Е)табиғатты аялау

110. Бастауыш сыныптардың оқу бағдарламасындағы оқушылардың экологиялық іскерлік, дағдысын қалыптастыруға бағытталған жұмыс түрлері

А)жерді қорғау, тиімді пайдалану

В)орманды өрттен сақтау, ағаштар отырғызу

С)өзен-көлдердің ластануына қарсы күрес жүргізу

Д)мектеп орманшылығы, дәрі өсімдіктерін дайындау

+Е)өсімдіктердің даму кезеңіне фенологиялық бақылау, мүліктерді ұқыптылықпен күту, электроэнергияны т.б., үнемді пайдалану


111. Бағалы ағаштар тұқымының көшеттерін өсіріп, көгалдандыруға пайдалану, жидек т.б. жемістерді жинау, пайдалы жануарларды қорғау, фенологиялық бақылау

А)экологиялық тәрбиенің мазмұны

В)экологиялық тәрбиенің әдістері

+С)экологиялық тәрбиенің формалары

Д)экологиялық тәрбиенің міндеттері

Е)экологиялық тәрбиенің тәсілдері


112. Жастардың экологиялық көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық, жауапкершілік қарым – қатынасын қалыптастыру

А)экологиялық тәрбиенің әдістері

В)экологиялық тәрбиенің мазмұны

+С)экологиялық тәрбиенің негізгі мақсаты

Д)экологиялық тәрбиенің міндеттері

Е)экологиялық тәрбиенің тәсілдері


113.Дене тәрбиесіндегі ерекше факторлар

А)ойындар

В)табиғи

С)жаттығулар

+Д)дене шынықтыру мәдениеті, туризм

Е)спорттық шаралар


114. Отбасындағы дене тәрбиесінің негізі

А)спортпен айналысу

В)денені шынықтыру

С)тазалық

+Д)салауатты өмір салты

Е)күн ырғағын сақтау


115. Дене тәрбиесінің негізгі құралы

+А)дене жаттығулары

В)күн ырғағы

С)тамақтану әдебі

Д)қозғалтқыш әрекеттер

Е)таза ауа


116. Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті-…

А)қалыптастыру, дамыту

В)білім беру, тәрбие

С)дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ықыласын дарыту

+Д)білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру

Е)төзімділікті дамыту


117. Дене тәрбиесінің негізгі формасы

А)жаттығулар

В)ойындар

+С)спорт секциялары

Д)ұлттық ойындар

Е)сынып сағаттары


118.Дене тәрбиесінің ең басты талап ететін жағдайлары

күн ырғағын, яғни еңбек, демалыс, тамақтану, ұйқы, бос уақыт +А)ырғақтарын ұйымдастыру

В)ырғақ, жеке гигиена, дене шынықтыру мәдениеті, туризм, спорт

С)күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік

Д)табиғи факторларды пайдалану

Е)еңбекті ғылыми ұйымдастыру


119. Оқушыларды төзімділікке, ұжымшылдыққа, еңбек сүйгіштікке және қолайсыз сыртқы жағдайларда кездесетін қиыншылықтарды жеңуге тәрбиелейтін жұмыс түрі
А)ойын

+В)туризм

С)күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік

Д)дене шынықтыру мәдениеті

Е)жеке гигиена
120. Дене шынықтыру сабағының маңызды тәрбиелік міндеті-

А)жеке гигиенаны сақтауға үйрету

В)білім беру, дамыту

С)білім беру, тәрбиелеу

Д)күш, жылдамдық, төзімділік, икемділікті тәрбиелеу

+Е)білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру


121. Ұзартылған күн тобындағы оқу процесiн ұйымдастырудың негiзгi формасы

А)топтық жұмыс

+В)өздiгiнен дайындық

С)сабақ


Д)сабақ-өздік жұмыс

Е)жеке-топтық жұмыс


122.Өздiгiнен дайындық кезiнде оқушылардың оқу iс-әрекетiнiң негiзгi формасы

+А)ұжымдық және өздiк iс-әрекет

В)мұғалімнің нұсқаулары

С)сабаққа әзірлік

Д)оқу жұмысы мен өздік жұмысты ұштастыру

Е)оқу мен еңбекті ұштастыру


123. Ұзартылған күн тобының міндеттеріне енбейді:

+А)балаға сапалы білім, саналы тәрбие беру

В)отбасындағы бала тәрбиесіне көмектесу

С)қоғамдық тәрбие беруді одан әрі өрістету

Д)оқушыларды жан-жақты дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау

Е)ата-аналарға көмектесу


124. Мұғалім мен тәрбиешілердің басшылығымен балалар мен жасөспірмдердің белгілі бір режимде ұзағырақ болуын талап ететін оқу-тәрбие мекемесі

+А)ұзартылған күн тобы мектептері

В)мектептен тыс мекемелер

С)үйірмелер

Д)қосымша білім беру орталықтары

Е)аула клубтары


125. Қала мектептерінде ұзартылған күн тобын ашу үшін бастауыш мектепте болуға тиісті оқушы саны

А)250


+В)150

С)300


Д)160

Е)200
126. Ұзартылған күн тобындағы жұмыстың табысты болуының негізгі шарты

А)оқуға, тамақтануға уақытты дұрыс бөлу

В)демалыс пен еңбекті дұрыс ұштастыру

+С)күн режимін дұрыс ұйымдастыру

Д)демалысқа, сыныптан және метептен тыс шараларға уақытты дұрыс бөлу.

Е)таза ауада барынша көп болу

127. Ұзартылған күн тобының І ауысымында оқитын балалардың үй Заданиесын орындайтын уақыты

+А)9-11 с

В)11-13 с

С)12-14

Д)8-10


Е)12.30 – 14.30
128.Ұзартылған күн тобының ІІ ауысымында оқитын балалардың үй

+А)15-17


В)13-14

С)14-15


Д)12-14

Е)11-14
129. Сынып жетекшісі жұмысының бастауы

А)тәрбиелік жағдаяттар жасау

В)жеке тәрбиелік жұмыстар

С)бақылау

Д)тәрбиелік деңгейді анықтау

+Е)оқушыларды, отбасын зерттеу
130. Қазақстан Республикасында … сабақтан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырып, үйлестіріп, келістіріп, өткізетін педагог

А)мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

В)пән мұғалімі

С)әлеуметтік педагог

Д)тәлімгер

+Е)сынып жетекшісі


131. Сынып жетекшісінің оқушының оқу жұмысына, қосымша білім алуына көмектесіп, құқығын қорғауы; отбасыларымен байланыс, өз сыныбы жөнінде есеп, іс-қағаздарды жүргізуі ...

А)басқару

В)коммуникативтік

С)болжамдық

+Д)ұйымдастыру-үйлестіру жұмыстары

Е)талдау қызметі


132. Сынып жетекшісінің балаларды зерттеуде қолданатын негізгі әдісі-…

А)талдау, жинақтау

В)сауалнамалар

С)эксперимент

Д)озат тәжірибені зерттеу

+Е)бірлескен іс-әрекеттегі қарым-қатынасты бақылау

133. Сынып жетекшісінің міндетті құжаты, саналы, мақсатты болжамы

А)сабақ жоспарлары

В)жеке оқушылармен жұмыс жоспарлары

+С)тәрбие жұмысыныың жоспары

Д)күнтізбелік – тақырыптық жоспар

Е)перспективалық жоспар


134. Сынып жетекшісі тәрбие процесі үшін ең алдымен оған керекті ... іріктейді

+А)білімдерді

В)мәліметтерді

С)деректерді

Д)ақпараттарды

Е)хабарламаларды


135. Сыныптар бойынша бір оқу жылында өткізілетін ата-аналар жиналысының саны

+А)4


В)5

С)ай сайын

Д)3

Е)2
136.. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының басты формасы:А)үйге бару

В)тәрбие жұмысын зерттеу

С)ата-аналар комітеті

+Д)ата-аналар жиналысы

Е)педагогикалық насихат
137.. Дидактиканың өзіне ғана тән ұғымдары

А)білім, педагогикалық сана тәрбие

В)даму, қалыптасу, тәрбие

+С)оқыту, оқу, білім мазмұны, оқыту әдістері

Д)тәрбие, педагогикалық іс-әрекет

Е)жаттықтыру, үйрету, педагогикалық іс-әрекет


138.. Мақсатты, жобаланған қарым қатынас барысында білім, тәрбие, дамуды жүзеге асыру, оқушылардың адамзат тәжірибесінің жеке жақтарын меңгерудегі таным іс - әрекеті

+А)оқыту


В)білім

С)тәрбие


Д)даму

Е)жаттықтыру

139.. Дидактиканың ғылыми негізін салған

+А)Я.Коменский

В)И.Песталоцци

С)А.Дистервег

Д)К.Ушинский

Е)Ж.Руссо


140. ...міндеті оқыту және білім берудегі мәселелерді зерттеу

А)жеке пән әдістемесінің

В)оқытудың

+С)дидактиканың

Д)білім берудің

Е)оқыту теориясының


141. Ғылыми білімдерді жеке адамның меңгеруі, қолдана білуі

А)тәрбие


В)даму

С)жаттықтыру

+Д)білім беру

Е)оқыту
142. Оқыту процесінің мәні

+А)таным, қарым-қатынас

В)білім


С)дағды

Д)шығармашылық

Е)шеберлік
143. Іс - әрекеттің автоматтандырылған бөлігі

+А)дағды


В)білім

С)іскерлік

Д)шығармашылық

Е)шеберлік


144..Оқытудың функциялары.

А) тәрбиелік дамыту

В) қалыптастыру, тәрбиелеу

С) дамыту, ынталандыру, қалыптастыру

D) білім беру, тәрбиелеу

+Е) білім беру, тәрбиелік, дамыту


145.. Оқытудың түрлері.

А) жобалық, кредиттік

В) когнитивтік, педоцентристік, түсіндірмелі-сипаттау

+С) қазіргі, дәстүрлі, педоцентристік

D) түсіндірмелі- сипаттау, проблемалық бағдарламалық

Е) силабус, кредиттік, когнитивтік


146. Оқыту жүйелері.

+А) когнитивтік, педоцентристік, түсіндірмелі-сипаттау

В) түсіндірмелі-сипаттау, проблемалық, бағдарламалық С) дәстүрлі, педоцентристік, қазіргі

D) гуманистік, педоцентристік, қазіргі

Е) ынтымақтастық, гуманистік, когнитивтік
147. Білімді меңгерудің негізгі кезеңдері.

А) қабылдау, есте сақтау, практика

+В) білім алу, қолдану

С) білім алу, үйрену, дағдылану

D) үйрену, білім алу, қолдану

Е) өздік жұмыс, білім алу, мәселелерді шешу


148.. Қазіргі оқыту тұжырымдамасы.

А)оқыту-білім алу

+В)білім алу-қолдану

С)білім алу-үйрену

Д)үйрену-білім алу

Е)өздік жұмыс-білім алу


149. Оқыту заңдылықтарына жатпайды.

А)оқыту, білім беру, дамудың өзара байланыстылығы

В)оқытудың қоғам мұқтаждылығына байланыстылығы

+С)көрнекілік, түсініктілік

Д)оқушылардың жас, дербес ерекшеліктерін ескеру

Е)оқыту міндеттерінің мазмұнының, формаларының, әдістерінің өзара байланысы


150. Оқытудың мазмұнын, ұйымдастыру түрлерін, әдістерін, мақсаты мен заңдылықтарына сай анықтайтын қағидалар.

+А)дидактикалық принциптер

В)дидактикалық заңдылықтар

С)дидактикалық талаптар

Д)дидактикалық негіздер

Е)дидактикалық құралдар


151. «Оқытудың ең басты принципі – табиғатқа сай болу принципі» деген ғалым.

А)А.П.Пинкевич

В)И.Г.Песталоцци

С)К.Д.Ушинский

+Д)Я.А.Каменский

Е)А.Дистервег


152.Оқушылардың ойлау процесінің психологиясына негізделген,

iздендiруталабын қоятын принцип.

+А)ғылымилық

B) саналылық

C) белсенділік

D) оқытудың өмірмен байланысы

жүйелілік
153. «Бiлiм мазмұны» ұғымы жауап беретін сұрақ

+А)«Ненi оқыту керек?»

В)«Қалай оқыту керек?»

С)«Не нәрсеге үйрету керек?»

Д)«Не себепті оқыту керек?»

Е)«Қанша жыл оқыту керек?»


154. Бiлiм, iскерлiк және дағды жүйесi, шығармашылық

А)білім мазмұны оқулық мазмұны

В)білім мақсаты

+С)білім мазмұны

Д)бағдарлама мазмұны

Е)оқу жұмысы мазмұны


155. Жалпы бiлiмнiң мазмұнындағы негiзгi элемент, табиғат, қоғам заңдарын ашу нәтижесi, тәжiрибе

+А)білім

В)шығармашылық

С)дағды

Д)іскерлік

Е)барлығы


156. Бiлiм беру ұйымдарындағы оқу пәндерiнiң тiзбегi мен көлемiн, зерделеу тәртiбi мен бақылау формаларын реттейтiн негiзгi құжат.

А)күнтізбелік-тақырыптық жоспар

В)оқу бағдарламасы

С)стандарт

+Д)оқу жоспары

Е)оқулықтар


157. Оқу жоспарындағы бөлік.

+А)инварианттық

В)вариативтік

С)мектептік

Д)оқушылардың қабілетін дамытуды көздейтін бөлік

Е)міндетті бөлік оқулықтар


158. Оқушылар меңгеруi тиiс негiзгi бiлiм, iскерлiк, дағдылар белгiленген мемлекеттiк құжат.

А)оқулықтар

В)оқу құралдары

С)стандарт

Д)күнтізбелік-тақырыптық жоспар

+Е)оқу бағдарламасы


159. Мазмұны, құрылысы мiндеттi түрде пәннiң бағдарламасына сәйкес келуге тиісті, оқу пәнінің мазмұнын жүйелі баяндайтын оқу құралы.

+А)оқулық

В)оқу жоспары

С)оқу құралдары

Д)күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Е)оқу-әдістемелік кешен


160. Мектептегі оқу бағдарламасын құрудың негізгі принципі.

+А)линиялық, концентрлік

В)жүйелік, сабақтастық

С)белсенділік, саналылық құралдары

Д)оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру

Е)оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру


161. Білім алу көзіне қарай топтастырылған әдістер.

+А)сөздік, көрнекілік, практикалық

В)зерттеу, репродуктивтік, проблемалық

С)репродуктивтік, проблемалық

Д)түсіндірмелі-иллюстративтік

Е)оқыту және білім алу әдістері


162. Таным белсенділігі деңгейіне қарай топтастырылған әдістер

А)әңгіме, түсіндіру, практикалық

+В)түсіндірмелі, репродуктивтік, проблемалық, ішінара ізденіс зерттеу

С)репродуктивтік, проблемалық

Д)түсіндірмелі-иллюстративтік, педоцентристік

Е)сөздік, көрнекілік, практикалық


163. Дидактикалық мiндеттердi шешудегі мұғалiм мен оқушылардың бiрлескен жұмысының тәсілдері

+А)Оқыту әдісі

В)Оқыту принципі

С)Оқыту формалары

Д)Оқыту процесі

Е)Оқыту құралы


164. Оқыту әдiсiнiң элементi.

+А)тәсiл


В)іс-әрекет

С)жұмыс түрлері

Д)мұғалім іс-әрекеті

Е)оқушы іс-әрекеті


165. Күрделі ұғым, құбылыстардың мәнін талдау, қорытындылау.

А)әңгімелесу

В)әңгіме

+С)түсіндіру

Д)сөздік

Е)көрнекілік


166. Оқытудың диалогтық әдiсi

+А)әңгімелесу

В)әңгіме

С)түсіндіру

Д)сөздік

Е)көрнекілік


167. ...ең басты қызметi танымдық қызығушылықты ынталандыру

+А)Оқу дискуссиясының

В)Әңгіменің

С)Түсіндірудің

Д)Сөздік әдістің

Е)Әңгімелесудің


168. Құбылыстар мен заттардың шартты белгілерін немесе табиғи күйiнде көрсету үшін қолданылатын әдіс

А)әңгімелесу

В)әңгіме

С)түсіндіру

Д)сөздік

+Е)көрнекілік


169. ...әдістер: жаттығулар, зертханалық жұмыстар

+А)практикалық

В)көрнекілік

С)түсіндіру

Д)сөздік

Е)әңгімелесу


170. Ақыл-ой және практикалық iс-әрекетті меңгертетін және бекітетін әдіс

А)көрнекілік

+В)жаттығу

С)түсіндіру

Д)сөздік

Е)практикалық


171. Оқытуға қарағанда оқушының білім алуына басымдық беретін әдіс

+А)проблемалық

В)көрнекілік

С)түсіндіру

Д)жаттығу

Е)практикалық


172. Шағын зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда қолданылатын ашатын әдіс

А)жаттығу

В)проблемалық

С)көрнекілік

+Д)ішінара ізденіс

Е)практикалық


173. Ішінара ізденіс, проблемалық, зерттеу әдістеріне тән ортақ белгі

А)көрнекілік

В)проблемалық мәселені шешу

+С)зерттеу жұмысы

Д)жаттығу

Е)практикалық жұмыстар


174. Оқушының тақырыпты арнайы құралдармен (оқулық, ЭЕМ) өз бетiмен меңгеруiнің жоспарын жасау үшін қолданылатын әдіс

+А)бағдарламалық

В)мәселелі

С)зерттеу

Д)ішінара ізденіс

Е)жаттығу


175. Оқыту әдістеріне қойылатын талаптарға жатпайды

көрнекілігі, саналылығы, сабақтастығы

+А)білімдік, тәрбиелік, дамытушылық міндетті шешу

В)ғылымилығы

С)әдістердің оқушылардың психологиялық – педагогикалық Д)мүмкіндіктеріне сай келуі

Е)оқу материалын берік меңгертуі


176. Көрнекілік әдісінің түрлері

+А)иллюстрация, демонстрация

В)плакат, кесте

С)картина тақтадағы суреттер

Д)демонстрация, карта

Е)модельдер, иллюстрация


177. Сынып - сабақ жүйесін зерттеп, әлемге таратқан

А)К.Ушинский

+В)Я.Коменский

С)И.Песталоцци

Д)А.Дистервег

Е)Ж.Руссо


178. Оқушыны жеке оқыту мақсатын көздейтін оқытуды ұйымдастыру түрі

+А)Дальтон жоспары

В)Трамп жоспары

С)Иена жоспары

Д)Винетка жоспары

Е)Белл-Ланкастер


179. Сабақтың ... оның түрін анықтайды

А)кезеңі


В)міндеті

+С)мақсаты

Д)мазмұны

Е)сабақ әдісі


180. Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі

А)қосымша сабақ

В)экскурсия

+С)сабақ


Д)факультатив

Е)өздік жұмыс


181. Сынып жетекшісінің балаларды зерттеуде қолданатын негізгі әдісі-…

А)талдау, жинақтау

В)сауалнамалар

С)эксперимент

Д)озат тәжірибені зерттеу

+Е)бірлескен іс-әрекеттегі қарым-қатынасты бақылау


182. Сынып жетекшісінің міндетті құжаты, саналы, мақсатты болжамы

А)сабақ жоспарлары

В)жеке оқушылармен жұмыс жоспарлары

+С)тәрбие жұмысыныың жоспары

Д)күнтізбелік – тақырыптық жоспар

Е)перспективалық жоспар


183. Сынып жетекшісі тәрбие процесі үшін ең алдымен оған керекті ... іріктейді

+А)білімдерді

В)мәліметтерді

С)деректерді

Д)ақпараттарды

Е)хабарламаларды


184. Сыныптар бойынша бір оқу жылында өткізілетін ата-аналар жиналысының саны

+А)4


В)5

С)ай сайын

Д)3

Е)2
185.. Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының басты формасы:А)үйге бару

В)тәрбие жұмысын зерттеу

С)ата-аналар комітеті

+Д)ата-аналар жиналысы

Е)педагогикалық насихат
186.. Дидактиканың өзіне ғана тән ұғымдары

А)білім, педагогикалық сана тәрбие

В)даму, қалыптасу, тәрбие

С)оқыту, оқу, білім мазмұны, оқыту әдістері

Д)тәрбие, педагогикалық іс-әрекет

Е)жаттықтыру, үйрету, педагогикалық іс-әрекет


187.. Мақсатты, жобаланған қарым қатынас барысында білім, тәрбие, дамуды жүзеге асыру, оқушылардың адамзат тәжірибесінің жеке жақтарын меңгерудегі таным іс - әрекеті

+А)оқыту


В)білім

С)тәрбие


Д)даму

Е)жаттықтыру


188.. Дидактиканың ғылыми негізін салған

+А)Я.Коменский

В)И.Песталоцци

С)А.Дистервег

Д)К.Ушинский

Е)Ж.Руссо


189. ...міндеті оқыту және білім берудегі мәселелерді зерттеу

А)жеке пән әдістемесінің

В)оқытудың

+С)дидактиканың

Д)білім берудің

Е)оқыту теориясының


190. Ғылыми білімдерді жеке адамның меңгеруі, қолдана білуі

А)тәрбие


В)даму

С)жаттықтыру

+Д)білім беру

Е)оқыту
191.Тәрбие жұмысына дайындалғанда ең алдымен анықталатын жағдайлар

А)көрнекіліктері, жабдықтары

В)өткізілетін орны, ұйымдастырылуы

С)мазмұны, оқушылардың білім деңгейлері

+Д)мақсаттары, міндеттері

Е)әдістері, мазмұны
192.Жеке адамның дамытып, қалыптастыратын тәрбие процесіндегі тиімді нәтижеге жеткізетін қайталанып отыратын қажетті байланыстар

А)Тұғырнамалар

В)Негіздер

+С)Заңдылықтар

Д)Қағидалар

Е)Принциптер


193.Тәрбие процесінің мазмұны

А)үлкендер мен балалрдың бірлескен іс-әрекеті

В)тәрбиенің тұлғалық бағыты

С)баланың еркіндігі, баланы ұжымда тәрбиелеу

+Д)ақыл-ой, дене, адамгершілік, еңбек, эстетикалық

Е)өзін-өзі тану


194.Тәрбие процесінің мазмұнына, әдістеріне, ұйымдастырылуына қойылатын талаптар

А)Тұғырнамалар

В)Негіздер

+С)Принциптер

Д)Қағидалар

Е)Заңдылықтар


195.Педагогика тарихында тәрбиенің рөлін асыра бағалаған ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырда өмір сүрген ағылшын философы

А)А.Смит


В)Ж.Ж.Руссо

+С)Д.Локк

Д)К.Гельвеций

Е)Д.Дидро


196.. Дидактиканың ғылыми негізін салған

+А)Я.Коменский

В)И.Песталоцци

С)А.Дистервег

Д)К.Ушинский

Е)E.Ж.Руссо


197.Оқушылардың байымдауын(пікір айтуын), баға беруін, сенімін қалыптастыратын әдіс

А)талап қою

В)үйрету

С)баяндама

+Д)пікір таласы

Е)жаттықтыру


198.Тәртіп пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

+А)мадақтау, жазалау, жарыс

В)жаттықтыру, үйрету

С)талап қою,

Д)әңгіме,

Е)жеке үлгі


199.Тәрбие процесінің бастапқы сатысында қолданылатын әдіс

+А)үйрету

В)қоғамдық пікір

С)арнайы тәрбиелік ситуация

Д)жазалау

Е)жарыс
200..бұл әртүрлі сиуацияда оқушылардың моральдық Заданиеларды орындауы

А)талап қою

В)үйрету


+С)жаттықтыру

Д)жарыс


Е)пікір таласы
КІЛТІ:

1-B


2-A

3-A


4-B

5-D


6-B

7-C


8-D

9-D


10-C

11-A


12-C

13-C


14-A

15-A


16-A

17-C


18-B

19-A


20-A

21-C


22-A

23-B


24-C

25-C


26-A

27-E


28-C

29-A


30-C

31-C


32-D

33-A


34-B

35-A


36-A

37-A


38-C

39-D


40-D

41-C


42-D

43-C


44-C

45-A


46-D

47-A


48-A

49-C


50-A

51-A


52-C

53-A


54-C

55-C


56-D

57-B


58-A

59-C


60-A

61-C


62-C

63-D


64-A

65-B


66-B

67-A


68-B

69-B


70-C

71-A


72-B

73-A


74-B

75-С


76-A

77-C


78-A

79-B


80-B

81-B


82-B

83-C


84-A

85-D


86-A

87-A


88-D

89-В


90-A

91-C


92-C

93-C


94-B

95-С


96-A

97-A


98-E

99-A


100-B

101-A


102-A

103-D


104-B

105-C


106-A

107-C


108-A

109-A


110-E

111-C


112-C

113-D


114-D

115-A


116-D

117-C


118-A

119-B


120-E

121-B


122-A

123-A


124-A

125-B


126-C

127-A


128-A

129-E


130-E

131-D


132-E

133-C


134-A

135-A


136-D

137-C


138-A

139-A


140-C

141-D


142-A

143-A


144-E

145-C


146-A

147-B


148-A

149-C


150-A

151-D


152-A

153-A


154-C

155-A


156-D

157-A


158-E

159-A


160-A

161-A


162-B

163-A


164-A

165-C


166-A

167-A


168-E

169-A


170-B

171-A


172-D

173-C


174-A

175-A


176-A

177-B


178-A

179-C


180-C

181-E


182-C

183-A


184-A

185-D


186-C

187-A


188-A

189-C


190-D

191-D


192-C

193-D


194-C

195-C


196-A

197-D


198-A

199-A


200-C

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...