1. Оқу пәнінің оқытушысы туралы мәліметтер


http://library.atu.kz/files/43008.pdfМэнкью, Грегори Н. Экономиксбет4/4
Дата06.08.2022
өлшемі297.58 Kb.
#278219
1   2   3   4
Байланысты:
СРРРРРУС Ð Ð
удалить, 1 Course Plan English Grade 7, Реферат Қажымұқан, Шаблон рабочей программы дисциплины февраль 2016, программа АЯ 3курс БИ 2013, әдебиет теориясы, әдебиет про3, Kyyasov Timur
3.http://library.atu.kz/files/43008.pdfМэнкью, Грегори Н. Экономикс
6.3. «Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желісі ресурстарының тізбесі
1. Лапшин В.С. Управление процессами [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. С. Лапшин. - Саранск : Морд.кн.изд-во, 2015. - 385 с. - ISBN 978-5-7103-3093-7. http://library.atu.kz/files/126107.pdf
2. Управление бизнес-процессами предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Е. В. Пирогова. - Ульяновск :УлГТУ, 2017. - 107 с. - ISBN 978-5-9795-1682-0. http://library.atu.kz/files/126106.pdf
3. Джулаева, А.М. Бизнесті ұйымдастыру [Текст/Электронный ресурс] : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 174 б. - ISBN 978-601-04-2025-0 : 3600.00. http://library.atu.kz/files/85855.pdf
4. Тургинбаева, А.Н. Ұйымдағы өзгерістерді басқару [Текст/Электронный ресурс] : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 154 б. - ISBN 978-601-04-2896-6 : 3250.00 http://library.atu.kz/files/85834.pdf
5 Қайдаш, И. Н. Бизнес пен басқарудағы ақпараттық жүйелер [Текст/Электронный ресурс] : Оқу құралы. - Алматы : Бастау, 2012. - 288 б. : ил.,кесте. - 286-287 б. - ISBN 978-601-7275-45-7 : 1980-00. .http://library.atu.kz/files/6054.pdf
6. Байтаева, Г.Р. Бизнесті басқару [Текст] : оқу құралы. - Алматы : Эпиграф, 2020. - 196 б. - ISBN 978-601-342-557-3 : 7100.00. http://library.atu.kz/files/126042.pdf


7. Хилл,Ч Халықаралық бизнес: Жаһандық нарықгағы бәсеке http://library.atu.kz/files/42217.pdf
7. Елшібаев, Р.Қ. Шағын және орта бизнесті ұйымдастыру http://library.atu.kz/files/44445.pdf
7Оқу пәні бойынша оқу нәтижелерін бақылау және бағалау
Бағалау іс-шараларын өткізу рәсімі келесі түрде өтеді:
1) ағымдық бақылау
Білім алушылардың сабаққа қатысуы мен үлгерімі (модульдер бойынша ағымдық және межелік бақылау) электрондық журналда тіркеледі.
Семестр соңында жалпы қорытынды баға – рейтинг шығарылады, ол барлық семестр бойы білім алушының сабақының жинақтау көрсеткіші болып табылады. Р1 –семестрдің 8 аптасында, Р2-15 аптасында.
Дәрістік сабақтарға қатысу және сабақ жасау, тәжірибелік/зертханалық/студиялық сабақтарда сабақты орындау және тапсыру, БӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру келесі түрде бағаланады:

Бағалау позициясы

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Баллмен бағалау

Дәріс (Қатысу/ белсенділік)

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Практикалық (семинарлық) сабақтар

33

33

33

33

33

33

33

33

44

44

44

44

44

44

44

Зертханалық (студиялық) сабақтар


ОБӨЖ бойынша тапсырмаларды орындау


55

55

55

55

5


55

56

55

5


55

55

55

5


76

Жеке тапсырма


1818

Курстық сабақ


Семестрлік сабақ


Апта ішіндегі ең жоғары балл


Сырттай білім алушылар үшін
115115

Межелік тестілеу (МТ) (сырттай білім алушылар үшін)


1

70

Рейтинг

Р1 =100

Р2 =100

Емтиханға жіберу рейтингі(Р)

Р =(Р1+Р2)/2
Сырттай білім алушылар үшін: Р =БЖ1 + БЖ2 + МT
(мұнда БЖ-бақылау сабақы)

Емтихан (Е)

100

Қорытынды баға (ҚБ)

ҚБ= Р × 0,6+Е × 0,4

Дәрістік сабақтарға қатысу және жұмыс жасау, тәжірибелік/зертханалық/студиялық сабақтарда жұмысты орындау және тапсыру, БӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру күндізгі нысанғы ҚБТ бойынша білім алушыларға келесі түрде бағаланады:Бағалау позициясы

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
Баллмен бағалау

Дәріс (белсенділік)

-

-

-

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Практикалық (семинарлық) сабақтар (ПС)

22

22

22

22

22

2
2

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Зертханалық (студиялық) сабақтар (ЗС)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БӨЖ тапсырмаларды орындау


110


110110


10


Оқу кестесіне сәйкес онлайн сабақтар (Қатысу/ белсенділік)

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Тестілеу (Т)


Емтиханға жіберу рейтингі(Р)

Р = Д+ПС+ЗС+ТЕмтихан (Е)

100

Қорытынды баға (ҚБ)

ҚБ= Р × 0,6+Е × 0,4

2) аралық аттестаттау (қорытынды бақылау)
Қорытынды бақылауға жіберу - 50 балдан кем емес.
Емтихан, жоғары балл - 100 балл.
Пән бойынша қорытынды баға ағымдағы үлгерімнің және қорытынды бақылаудың (емтихан бағасының) бағаларын есепке алып шығарылады: ҚБ = Р × 0,6 + Е × 0,4
8. Өз бетінше оқуға арналған сұрақтар тізіміМодуль және модульдік бірліктің №

Өз бетінше оқу үшін қаралатын мәселелердің тізбесі

Сағат саны

Бақылау іс-шарасының түрі

Рейтинг (балл)
Модуль 1 Бизнестің мәні мен түрлері1-4

Модуль 1-4

1.Бизнес кәсіпкерлік іскерлікті жүзеге асырудың формасы ретінде
2.Бизнес түрлері.Бизнес түрлерінің жіктелуі
3.Кәсіпорынның ұйымдық құқықтық нысанына жалпы түсінік
4.Шағын және орта кәсіпкерлікті басқару

3

Презентация

15
Модуль 2 Бизне-процес ренинжинерингі5-8

Модуль 1-4

1. Бизнес-процесстің міні,оның классификациясы және жетілдіру бағыттары
2.Реинжинеринг ұғымы,түрлері
3.Реинжинеринг қағидалары
4.Бизне процесстерді оңтайландырудағы бағыттар

5

Кейс,презентация

21


Модуль 3Бизнес пен басқарудағы акпараттық жүйелер9-15

Модуль 1-7

1.Экон ақпараттық жүйелер
2.Экономикада ықпалдастырылған ақпараттық жүйелер техноло қолданылуы
3.Экономика мен басқару саласында акпараттық жүйе (AT) нарығына талдау жасау және олардың бизнестің өзгермелі талаптары бейімделуі..
4.Кәсіпкердің этикаға сай көшбасшылығы
5. Бизнес жоспар элементі
6.Бизнес моделінің аркауы: венчур құру процесін бастау
7.Бизнес талдау7


Презентация

36
БАРЛЫҒЫ:
15
729. Білім беру процесін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын білім беру (оның ішінде интерактивті) технологияларының тізбесі

Модульдік бірлік (тақырып)

Академиялық сағат саны

Сабақ түрі (дәріс, практикалық, зертханалық сабақ)

Қолданылатын әдіс

1

Бизнестің мәні мен түрлері1

дәріс

проблемалық дәріс

2

Бизне-процес ренинжинерингі1

семинар

семинар-пікірталас

3

Бизнес пен басқарудағы акпараттық жүйелер1

семинар

ЦОР қолдану арқылы дәріс

10 Академиялық үлгерімге қойылатын талаптар
Білім алушылардың барлық аудиториялық сабақтарға кешікпей қатысуы міндетті болып табылады.
Сабақ жіберілген жағдайда деканат белгілеген тәртіппен пысықталады. Тек__2__рет сабаққа қатыспауға рұқсат етіледі. _3___сабаққа кешігу бір рет сабаққа қатыспағанға теңестіріледі. 5____реттен артық сабаққа қатыспаған жағдайда оқытушы одан әрі мәселені әкімшілік шешкенге дейін студентті сабаққа жібермеуге құқылы. Сабақтарды көрсетілген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды тапсырудың соңғы мерзімі - емтихан сессиясы басталғанға дейін __3__күн бұрын.
Барлық тапсырмаларды тапсырмаған және курстық сабақты қорғамаған студенттер емтиханға жіберілмейді.


11 Академиялықмінез-құлықжәне этика саясаты
11.1 Өзгенің пікірін құрметтеңіз. Қарсылықтарды дұрыс түрде қалыптастырыңыз.
11.2 Барлық семестрлік (курстық) тапсырмаларды дербес орындаңыз.
11.3 Плагиат және әділетсіз жасалған сабақтың басқа да нысандарына жол берілмейді (басқа студенттің сабақын көшіру, басқа біреудің сабақын жіберу, рұқсат етілмеген жазбаларды пайдалану, дереккөздерін бұрмалау (мәтінде де, мәтіннен кейін де, дереккөздерді бұрмалау, деректерді бұрмалау, өздік плагиат (алдыңғы өз сабақын «қайта өңдеу», сөздердің орындарымен ауыстыру, электрондық аудармалар, редакциялау қызметтері және т.б.)
11.4 Білім алушылар АТУ-ОӘБ-Р-7.1.4-2021-25 «АТУ» АҚ санитарлық-эпидемиологиялық режимін қамтамасыз ету регламенті» және «АТУ» АҚ ректорының 24.08.2021 жылғы «2021-2022 оқу жылының бірінші академиялық кезеңінде коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде оқу процесін ұйымдастыру туралы» № -Р-01/99 бұйрығымен бекітілген «Алматы технологиялық университеті» АҚ-да оқу процесін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық» талаптарын 2021-2022 оқу жылының бірінші академиялық кезеңінде сақтауы қажет.
11.5 Маска болмаған жағдайда (маска режимін сақтамаған) білім алушы сабақтан шеттетіледі.
11.6 «АТУ» АҚ білім алушылары өзінің келуін тіркеу үшін «Ashyq» мобильді қосымшасын өз телефонына жүктеп, телефон нөмірі бойынша авторизациялануы, ЖСН енгізуі және мекеменің QR-кодын сканерлеуі қажет. Сондай-ақ, шығу кезінде шығуды бекіту үшін QR кодын сканерлеу керек.
11.7 Инфекциялық аурулардың (респираторлық, ішек, жоғары дене температурасы) белгілері бар білім алушылар «АТУ» АҚ оқу ғимаратына жіберілмейді.
ҚҰРАСТЫРУШЫ: Мурзабекова Б.М.
(қолы)


ҚАРАСТЫРЫЛҒАН:

Кафедра мәжілісінде, № 1__ хаттама « 23 » 08 2021 ж.


Кафедра меңгерушісі __________________Саханова Г.Б.
(қолы)

ҚОФ деканы _________________Серикқызы М.С.


(қолы)

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Сабақ жоспары
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
сәйкес оқыту
арналған тапсырмалар
Қазақстан республикасы
білім беретін
оқыту мақсаттары
бағалау тапсырмалары
Жалпы ережелер
республикасы білім
рсетілетін қызмет
жиынтық бағалаудың
бекіту туралы
тоқсанға арналған
Қазақстан тарихы
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
арналған жиынтық
қызмет стандарты
болып табылады
жалпы білім
арналған әдістемелік
Мектепке дейінгі
оқыту әдістемесі
бағалаудың тапсырмалары
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Инклюзивті білім
нтізбелік тақырыптық
Зертханалық жұмыс
Әдістемелік кешені
білім берудің
республикасының білім
туралы жалпы
Қазақстанның қазіргі
Қысқа мерзімді
Жұмыс бағдарламасы
қазақ тілінде
қазіргі заман
атындағы жалпы
туралы хабарландыру