1. Өнімділік пен шығынның қандай көрсеткіштері жерді бағалауда базис ретінде бағалайды

Loading...


Дата07.04.2020
өлшемі60.59 Kb.
1. Өнімділік пен шығынның қандай көрсеткіштері жерді бағалауда базис ретінде бағалайды.

А) Орта мәндер

Б) Минималды

В) Байланысты мәндер

Г) Себепті мәндер

Д) Сапалы мәндер

 

2. Бағалау көрсеткіштерін есептеуде, негіз болып не құрайды.А) Бағалау шкаласы

Б) Келтірілген коэффициент

В) Корреляция коэффицинті

Г) Эталондық шкаласы

Д) График бойынша

 

3. Бағалау шкаласы дегеніміз не.А) Мәнді көрсеткіштер қатары

Б) Өнімділік шкаласы

В) Белгілердің жиынтығы

Г) Графикалық өзара байланыс

Д) Коэффициенттер шкаласы

 

4. Бағалау шкаласы қандай көрсеткіштерден құралуы мүмкін.А) Абсолютті және салыстырмалы

Б) Бүтін және ондық

В) Нормативті және еркін

Г) Бұрыс және дұрыс

Д) Интегралды және дифференциалды

 

5. Бағалау шкаласы салыстырмалы қандай бірліктерден құралады.А) Балмен

Б) Индекспен

В) Коэффициентпен

Г) Көрсеткішпен

Д) Теңгемен

 

6. Бағалау шкаласы абсолютті қандай бірліктерден құралады.А) Теңгемен

Б) Балмен

В) Метрмен

Г) Минутпен

Д) Сағатпен

 

7. Бағалау шкаласының салыстырмалы қандай түрлері болады.А) Тұйықталған, тұйықталмаған

Б) Ашық және жабық

В) Кестелі және графикалық

Г) Жеке және жалпы

Д) Тура және шамаланған

 

8. 100 балға сәйкес агроөндірістік топырақ тобына, жататын бағалау шкаласы қалай аталады.А) Тұйықталған

Б) Тұйықталмаған

В) Жалпы

Г) Жеке


Д) Деталды

 

9. Бағалау шкаласының салыстырмалы түрлерінің қайсысы көп қолда- нылады.А) Тұйықталған

Б) Тұйықталмаған

В) Жалпы

Г) Жеке


Д) Графикалық

 

10. Жер категорияларының қаншасын, сапасын тіркеуде бөледі.А) 7

Б) 9


В) 12

Г) 15


Д) 20

 

11. Топырақ классификациясының негізін не құрайды.А) Пайда болуы және дамуы

Б) Механикалық құрамы

В) Эродировалық деңгейі

Г) Климатикалық шарты

Д) Жер бедері

 

12. Жер категориясы қанша класқа бөлінеді.А) 20

Б) 4


В) 9

Г) 100


Д) 250

 

13. Топырақ бонитеті қандай түсінік береді.А) Топырақ сапасының көрсеткіші

Б) Топырақ гидроскопиялық бағасы

В) Керекті гумус санының деңнейі

Г) Топырақ түрі

Д) Экономикалық баға түрі

 

14. Топырақтың салыстырмалы сапалығының бағасын не көрсетеді.А) Топырақты бонитеттеу

Б) Топырақты өңдеу технологиясы

В) Топырақ экспликациясы

Г) Тыңайтқышты пайдалану көлемі

Д) Топырақ классификациясы

 

15. Инвентаризациялау үшін қандай көрсеткіштер, топырақтың табиғи қасиетінен басқа көрсеткіштер пайдаланады.А) Экономикалық

Б) Геологиялық

В) Гидрогеологиялық

Г) Технологиялық

Д) Тарихи

 

16. Балл бонитеттің орташа көрсеткішін қандай формуламен анықтайды.А) Бср= Р*Б/ Роб

Б) Бср= Р/ Роб*Б

В) Бср= Б/Р

Г) Бср= Роб*Б/ Р

Д) Бср= Р/Б

 

17. Берілген құбылыстарының өлшемдерінің көрсеткіштерін қалай атайды.А) Орташа көрсеткіш

Б) СКО


В) Шекті көрсеткіш

Г) Максималды мәндер

Д) Минималды мәндер

 

18. Топырақтың сапасын, оқытып анықтайтын пәннің аты.А) Топырақты бонитеттеу

Б) Жер мониторингі

В) Жерді түгендеу

Г) Жерге орналастыру

Д) Жер кадастры

 

19. Топырақ сапасын бағалау, қандай негізгі көрсеткіштер қажет болады.А) Генетикалық- өндірістік

Б) Өндірістік-кәсіптік

В) Генетикалық-ботаникалық

Г) Қолданбалы-салыстырмалы

Д) Әдістемелік-нұсқаулық

 

20. Ауыл шаруашылық дақылдарының өнімділігін корректрлеу үшін, объективті және білікті қандай көрсеткіштер қажет.А) Табиғи белгілер

Б) Гумус мөлшері

В) Өнімділік көрсеткіші

Г) Механикалық құрамы

Д) Физикалық қасиеті

 

21. Жер бағасы оның өнімділігі, қандай категорияларға және класқа бөлінеді.А) Жер кадастры

Б) Топырақ бонитеті

В) Жер мониторингі

Г) Есеп және баға

Д) Топырақты түгендеу

 

22. Жер кадастрының негізгі құрам бөлігі бұл:А) Бонитеттеу, жерді экономикалық бағалау

Б) Есеп, есепке алу және жер бағасы

В) Топырақ бонитеті және топырақты түгендеу

Г) Жер мониторингі және кадастрлық жұмыс

Д) Жоспарлау және болжау

 

23. Топырақ сапалығына салыстырмалы баға беру.А) Топырақ бонитеті

Б) Топырақ мониторингі

В) Жер кадастры

Г) Жобалау жұмыстары

Д) Түгендеу жұмыстары

 

24. Топырақты арнайы генетикалық - өндірістік классификациялау.А) Топырақты бонитеттеу

Б) Жер мониторингі

В) Жерді есепке алу

Г) Жер кадастры

Д) Жерді түгендеу

 

25. Топырақ сапалығының көрсеткіші және оның құнарлылығы.А) Топырақ бонитеті

Б) Механикалық құрамы

В) Гумус құрамы

Г) Физикалық қасиеті

Д) Химиялық қасиеті

 

26. Топырақты басты негізгі инвентаризациялаудың, объективті және біліктік көрсеткішін құрайды.А) Табиғи белгі, қасиеті

Б) Гумус құрамы

В) Механикалық құрамы

Г) РН


Д) Тұтқырлық

 

27. Ауыл шаруашылық өндіріс құралы ретінде жер құндылығын салыстырмалы бағалау қалай жүргізіледі.А) Жер экономикалық баға

Б) Топырақты бонитеттеу

В) Жер кадастры

Г) Жер мониторингі

Д) Топырақты түгендеу

 

28. Жерді экономикалық бағасының критериесі болып есептеледі.А) Экономикалық көрсеткіштер

Б) Жалпы түсім көрсеткіштері

В) Таза табыс көрсеткіштері

Г) Бөлінген қаражатты қайтару

Д) Өнімділік көрсеткіштері

 

29. Жерді экономикалық бағалау, оның құнарлылығы мен орналасу орнына байланысты.А) Орналасу орны

Б) Гумус құрамы

В) Механикалық құрамы

Г) Физикалық қасиеті

Д) Қаладан қашықтығы

 

30.”Ресейдегі табиғатты қорғау заңы” Ресейде қай жылы қабылданды.А) 27.10.1960 ж

Б) 27.10.1979 ж

В) 27.10.1984 ж

Г) 27.10.1920 ж

Д) 27.10.1934 ж

 

31.“Инвентаризациялау” дегеніміз не ?А) Түгендеу

Б) Өнімділік

В) Бағалау

Г) Шығымдылық

Д) Өнім (түсім)

 

32.Инвентаризация кезіедегі “Топырақты бонитеттеу ” терминін қалай түсінесіз?А) Құнарлылық

Б) Баға


В) Тіркеу

Г) Салыстыру

Д) Қор

 

33. “ Жерді экономикалық бағалауға ” анықтама беріңіз.А) Жердің құндылығы

Б) Жердің құнарлығы

В) Жерді бағалау

Г) Жерді классификациялау

Д) Жердің бағасы

 

34. Жердің айрықша ерекшеліктері?А) Көп салада оны қолдану мүмкіндігі

Б) Құрылысты, мекемелерді ұйымдастыру

В) Ауыл шаруашылықта пайдалану

Г) Жасанды су қоймаларын жасау

Д) Орманды алқаптар үшін қолдану

 

35. Жер кадастры не үшін жүргізіледі?А) Жер қорын тиімді пайдалану

Б) Жерді интенсивті технологиямен өңдеу

В) Жерді қайта өңдеу сапалылығы

Г) Жерді мелиорациялау

Д) Дақылдарының өнімділігін жоғарылату

 

36. Елдің мемлекеттік қоры қаншаға бөлінеді?А) 6

Б) 4


В) 5

Г) 7


Д) 8

 

37. Жер категорияларының қай түрі бонитеттеуге жатады.А) Ауыл шаруашылық бағыттағы

Б) Ауыл елді мекен жерлері

В) Ауыл шаруашылық бағытқа жатпайтын

Г) Орман қоры жерлері

Д) Су қоры жерлері

 

38. Жер кадастрының негізгі элементтеріне не жатады?А) Пайдаланатын жер

Б) Топырақ

В) Су қоры

Г) Жер қоры

Д) Орман алаптары

 

39. А.ш. пайдаланатын жер классификациясының түрлерін бөліңіз.А) Егістік, тыңайған, жайылым

Б) Батпақ, шабындық, орман алаптары

В) Жарамсыз жерлер, көше, аула

Г) Көпжылдық егістер, құрылыс, аула

Д) Тың, батпақты жерлер

 

40. Жер қорының құрамында қандай мекемелер алдыңғы орын алады.А) Ауыл шаруашылығы

Б) Орман шаруашылығы

В) Өндіріс шаруашылығы

Г) Жұмысшы шаруашылығы

Д) Арнайы шаруашылық

 

41. Жер қоры категориясының негізгі саны.А) 7

Б) 4


В) 5

Г) 9


Д) 8

 

42. Ауыспалы егістіктерді қолдану мәні неде.А) Экономикалық

Б) Саяси


В) Шаруашылық

Г) Ұйымдастыру

Д) Әлеуметтік

 

43. Пайдаланатын жер деп нені түсінесіз.А) Жер пайдалану бөлігі

Б) А.ш. дақылдары

В) 1 га алап

Г) Аймақ бөлігі

Д) Ө.К. барлық жері

 

44. Жерді пайдалану пішініне не әсер етеді.А) Жер құрамы, табиғи фактор

Б) Жер дөңестігі, ойыстығы

В) Жер бедері, ауа ылғалдығы

Г) Жердің химиялық жағдайы

Д) Топырақтың физикалық қасиеті

 

45. Жер кадастрын жүргізуде суландыру жерлеріне қандай пайдаланатын жерлер жатады.А) Суландыратын

Б) Тұзданған

В) Батпақтанған

Г) Жайылым

Д) Шабындық

 

46. Жер кадастрының анықталған нақты мәліметтері қандай болуы керек.А) Объективтік

Б) Субъективтік

В) Шамаланған

Г) Уақытша

Д) Бірыңғай

 

47. Жер кадастры құжаттарына толық ақпарат енгізу үшін, жер кадас трының қай түріне мәлімет жиналады.А) Негізгі

Б) Өтпелі

В) Келешек

Г) Қайталау

Д) Бастапқы

 

48. Пайдаланатын жердің сапалылығы мен өнімділігін зерттеудің қай түрімен анықтайды.А) Геоботаникалық

Б) Топырақ

В) Мелиорация

Г) Шаруашылық

Д) Келешектік

 

49. Жерді зерттеуде қандай мәліметтер, оның құнарлығын, қышқылдығын көрсетеді.А) Топырақтық

Б) Геоботаникалық

В) Агрошаруашылық

Г) Мелиоративтік

Д) Биотехникалық

 

50. Пайдаланатын жерді сыртқы көріністермен зерттеуді қалай атайды.А) Агрошаруашылық зерттеу

Б) Далалық классификация

В) Қосымша қарау

Г) Жерді зерттеу

Д) Жер кадастрын топтау

 

51. Далалық топырақты зерттеу талаптарына не жатады.А) Топырақ, топырақ картасын құру мәлімет жинау

Б) Топырақ мәліметтерін камералды сұрыптау

В) Тау жыныстарының классификациясын құру

Г) А.ш. орталығына жақын топырақтарды негіздеу

Д) Сумен қамтамасыз ету жүйесін құру

 

52. А.ш. мекемелерде жер кадастры құжатының қайсысы негізгі болып есептеледі.А) Жер кадастры кітабы

Б) Контурлық ведомость

В) Жер экспликациясы

Г) Түсініктеме ақпарат

Д) Жер жағдайы туралы

 

53. Жер кадастры кітабының қай бөлімінде пайдаланатын жердің сапалылығы көрсетіледі.А) 3

Б) 2


В) 1

Г) 10


Д) 7

 

54. Мына жерлер қай категорияға жатады.А) Ауыл шаруашылығы жерлері

Б) Суармалы егістік жерлер

В) Суарылмайтын жерлер

Г) Сақтауға қалдырылған жерлер

Д) Ауыспалы егіс танап учаскелері

 

55. Жердің желге, топырақтың құнарлығына әсер етуін қалай атайды.А) Эродировалық жерлер

Б) А.ш. қатысы жоқ жерлер

В) Мелиорациялау жерлер

Г) Әлсіз- күшті жерлер

Д) Қиыршық- малта тас

 

56. Жердің қандай бағасы негізгі болып есептеледі.А) Құнарлығы, орналасуы

Б) Сан, сапа жағынан

В) Географиялық жағдайы

Г) Тек қана құнарлығымен

Д) Эрозияға ұшыраған

 

57. Жер бағасының қай түрлерін білесіз.А) Жалпы және жеке

Б) Тура, құнарлығы

В) Тікелей жолмен

Г) Сандық қасиетті

Д) Бірыңғай емес

 

58. Жер бағасын жеке қалай жүргізіледі.А) Жеке дақылдарды өндіру тиімділігімен

Б) Салыстырмалы басты көрсеткіштермен

В) Жерді пайдалану жағдайымен

Г) Жер асты суының өлшемді деңгейімен

Д) Ылғалдылығының санымен

 

59. Жердің бағасы өзіне не кіргізеді.А) Топырақ бонитеті және экономикалық баға

Б) А.ш. алаптарының орналасуын жоспарлау

В) Келтірілген коэффициенттерді есептеу

Г) Ауа- райы шарттарының мәліметі

Д) Сумен қамтамасыздығының мәліметі

 

60. Қай ауданды, жер бағасының бірыңғай шкалалығы деп атайды.А) Жерді бағалау ауданы

Б) Ауа- райы ауданы

В) Топырақтық аудан

Г) Мелиоративтік аудан

Д) Геоботаникалық аудан

 

61. Жерді бағалау ауданы, қандай шаралармен байланыста болады.А) Әкімшілік аудандармен шекаралас

Б) Климатық белдеулермен шекаралас

В) Жолдармен шекаралас

Г) Топырақ түрлерімен шекаралас

Д) Су көздерімен шекаралас

 

62. Жерді бағалауда, топырақты бонитеттеу қалай қолданылады.А) Агроөндірістік топтарға бөледі

Б) Экономикалық ауданға бөледі

В) Климатикалық аудандастыру

Г) А.ш. алаптарға бөледі

Д) Эродивалық деңгеймен жерді бөлу

 

63. Жерді бағалау үшін, дайындық жұмыстарды қалай бөледі.А) Далалық және камералдық

Б) Тәжірибелік және ғылыми

В) Теориялық және тәжірибелік

Г) Жалпы және жеке болып

Д) Кварталдық және жылдық

 

64. Бағалау шкаласын құру үшін, өнімділік пен шығынды қандай топтармен анықтау жүргізіледі.А) Агроөндіріс бойынша топырақты топтастыру

Б) Климатикалық зона бойынша топтастыру

В) Мелиорациялық аудан бойынша топтастыру

Г) Өндіріс құралдарын топтау бойынша топтастыру

Д) Мекендерді топтау бойынша топтастыру

 

65. Индияда жаңа жер реформасын қолдаған кім.А) Агарья Винобы Бхабе

Б) Махатжа Ганди

В) Райпур Биласпур

Г) Нашик Биджапур

Д) Раджи Ганди

 

66. Табыс түрі – шаруа қожалығына талап етпейтін.А) Рента

Б) Кіріс


В) Ипотека

Г) Пайыз


Д) Депозит

 

67. Қосымша табыс, еңбекшілер құрайтын.А) Дифференциялдық рента

Б) Дифференциялдық кіріс

В) Дифференциялдық ипотека

Г) Дифференциялдық пайыз

Д) Дифференциялдық депозит

 

68. Қосымша таза табыс, еңбекшілердің өте құнарлы жерден алынатын.А) ДР1

Б) ДР3


В) ДР 5

Г) ДР2


Д) ДР4

 

69. Қосымша таза табыс, еңбекшілердің өз шаруашылығын өте тиімді пайдалану, басқа шаруашылыққа қарағанда.А) ДР2

Б) ДР3


В) ДР4

Г) ДР1


Д) ДР5

 

70. Бағалау шкаласын құру үшін, өнімділік пен шығынды қандай топтармен анықтау жүргізіледі.А) Агроөндіріс бойынша топырақты топтастыру

Б) Климатикалық зона бойынша топтастыру

В) Мелиорациялық аудан бойынша топтастыру

Г) Өндіріс құралдарын топтау бойынша топтастыру

Д) Мекендерді топтау бойынша топтастыру

 

71. Өнімділік пен шығынның қандай көрсеткіштері жерді бағалауда базис ретінде бағалайды.А) Орта мәндер

Б) Минималды

В) Бастапқы мәндер

Г) Себепті мәндер

Д) Сапалы мәндер

 

72. Бағалау көрсеткіштерін есептеуде, негіз болып не құрайды.А) Бағалау шкаласы

Б) Сапа коэффициент

В) Корреляция өлшемі

Г) Эталондық шкаласы

Д) График бойынша

 

73. Бағалау шкаласы дегеніміз не.А) Мәнді көрсеткіштер қатары

Б) Өнімділік шкаласы

В) Белгілердің жиынтығы

Г) Графикалық өзара байланыс

Д) Коэффициенттер шкаласы

 

74. Бағалау шкаласы қандай көрсеткіштерден құралуы мүмкін.А) Абсолютті және салыстырмалы

Б) Бүтін және ондық

В) Нормативті және еркін

Г) Бұрыс және дұрыс

Д) Интегралды және дифференциалды

 

75. Бағалау шкаласы салыстырмалы қандай бірліктерден құралады.А) Балмен

Б) Индекспен

В) Коэффициент

Г) Көрсеткішпен

Д) Теңгемен

 

76. Бағалау шкаласы абсолютті қандай бірліктерден құралады.А) Теңгемен

Б) Балмен

В) Метрмен

Г) Минутпен

Д) Сағатпен

 

77. Бағалау шкаласының салыстырмалы қандай түрлері болады.А) Тұйықталған, тұйықталмаған

Б) Ашық және жабық

В) Кестелі және графикалық

Г) Жеке және жалпы

Д) Тура және шамаланған

 

78. 100 балға сәйкес агроөндірістік топырақ тобына, жататын бағалау шкаласы қалай аталады.А) Тұйықталған

Б) Тұйықталмаған

В) Жалпы

Г) Жеке


Д) Деталды

 

79. Бағалау шкаласының салыстырмалы түрлерінің қайсысы көп қолданылады.А) Тұйықталған

Б) Тұйықталмаған

В) Жалпы

Г) Жеке


Д) Графикалық

 

80. Жер категорияларының қаншасын, сапасын тіркеуде бөледі.А) 7

Б) 9


В) 12

Г) 15


Д) 20

 

81. Топырақ классификациясының негізін не құрайды.А) Пайда болуы және дамуы

Б) Механикалық құрамы

В) Эродировалық деңгейі

Г) Климатикалық шарты

Д) Жер бедері

 

82. Жер категориясы қанша класқа бөлінеді.А) 20

Б) 4


В) 9

Г) 100


Д) 250

 

83. “Материалы к оценке земель Полтавской губернии” атты мақалалар қай жылдары шықты.А) 1889- 1894 ж

Б) 1898- 1899 ж

В) 1894- 1898 ж

Г) 1818- 1820 ж

Д) 1848- 1850 ж

 

84. Далалық және лабораториялық зерттеулер нәтижесінде, топырақ диаграммалары құрылды:қуаттылығымен гумус құрамымен.А) Геологиялық диаграмма

Б) Химиялық диаграмма

В) Физикалық диграмма

Г) Морфологиялық диаграмма

Д) Топырақ диаграмма

 

85. Далалық және лабораториялық зерттеулер нәтижесінде, топырақ диаграммалары құрылды: Менделеев бойынша т.б. көрсеткіштерменА) Химиялық диаграмма

Б) Физикалық диграмма

В) Геологиялық диаграмма

Г) Морфологиялық диаграмма

Д) Топырақ диаграмма

 

86. “Программа и методика бонитировки почв” қай жылы бекітті.А) 1963 ж

Б) 1936 ж

В) 1916 ж

Г) 1993 ж

Д) 1986 ж

 

87. В.В. Докучаев атындағы Топырақ Институтында қай жылы топырағын бонитеттеу атты мәжіліс болды.А) 1959 ж

Б) 1995 ж

В) 1969 ж

Г) 1919 ж

Д) 1949 ж

 

88. “Тәжірибе туралы өзгерістер” қашан қабылдандыА) 9.03.1955 ж

Б) 9.08.1945 ж

В) 9.03.1935 ж

Г) 9.03.1965 ж

Д) 9.03.1975 ж

 

89. Топырақты бонитетеу белгілерінің диагностикасы болуы мүмкін:А) Морфогенетикалық

Б) Генетикалық

В) Морфологиялық

Г) Химиялық

Д) Физикалық

 

90. Қай мезгілде облыстық, республикалық бонитеттеу шкаласы объективті белгілермен және топырақ қасиетімен жүргізіледі.А) Камералдық сұрыптау

Б) Камералдық, далалық

В) Сұрыптау негіздері

Г) Жер және орналастыру

Д) Графикалық безендіру

 

91. Қай мезгілде облыстық, республикалық бонитеттеу шкаласы объективті белгілермен және топырақ қасиетімен жүргізіледі.А) Камералдық дайындық

Б) Далалық дайындық

В) Камералдық сұрыптау

Г) Дайындық жұмыстары

Д) Сұрыптау жұмыстары

 

92. Топырақты бонитеттеу негізіне, өте көп мәліметтер алу қашан олар:А) Өнімділікпен корреляциялау

Б) Аудан сипатына қарай

В) Уақытқа қарай өзгермейді

Г) Қажетті сипатына қарай

Д) Өте қажетті сипатына қарай

 

93. Бонитеттеу балын қай формуламен анықтаймыз.А) Б= 3ф/3м*100

Б) Б=3м/3ф*100

В) Б=3ф/100*3м

Г) Б= 3м/100*3ф

Д) Б=3ф*3м*100

 

94. Гумустың, фосфордың және калийдің өнім қорын қай формуламен анықтаймыз.А) Г=М*1000*В*Р/100

Б) Г=М*100/В*10000

В) Г= М*(В+Р)/10000

Г) М/В*Р


Д) Г=(М+Р)*10000/100*Р

 

95. Жылжымалы заттар қорын қай формуламен анықтаймыз.А) Н=М*10000*В*А

Б) Н=М+В+А

В) Н=(М+В)*10000*А

Г) Н=10000*А*В

Д) Н=М*100*В*А

 

96. Топырақты бонитеттеу кезінде, жетіспейтін материалды қай кезеңде толықтырады.А) Далалық кезең

Б) Дайындық кезең

В) Камералдық кезең

Г) Дайындық жұмысы

Д) Камералдық жұмыс

 

97. Топырақтың бонитетеу шкаласын алдын-ала құру және жер бонитетінің картограммасының қортындысы болып:А) Дайындық- камералдық кезең

Б) Суғарылатын кезең

В) Камералдық- сұрыптау кезең

Г) Дайындық кезең

Д) Камералдық кезең

 

98. Торырақты далалық және лабораториялық зерттеулерді бағалау, қай мезгіл қорытынды болып есептеледі.А) Камералдық- сұрыптау

Б) Дайындық- камералдық

В) Далалық жұмыстары

Г) Камералдық жұмыстары

Д) Сұрыптау жұмыстары

 

99. Белгілі бір аймақтың, топырақ бал бонитетін орташа графикалық көрсету.А) Бонитет картограммасы

Б) Бонитет шкаласы

В) Бонитеттеу шкаласы

Г) Салыстырмалы шкала

Д) Салыстырмалы картограмма

 

100. Жердің орташа балл бонитетін қай формуламен анықтаймыз.А) Б=(П1*Б1+П2*Б2+…Пп*Бп)/(П1+П2+…Пп)

Б) Б=М*10000*В*А

В) Б=3ф/3м*100

Г) Б=М*10000*В*Д/100

Д) Б=П*Д/100

 

101. Барлық мәліметтер жер бонитеті туралы көрсетілуі керек.А) Түсініктеме жазбада

Б) Картограмма

В) Есеп беруде

Г) Кадастрлық кітапта

Д) Бонитет шкаласында

 

102.Математикалық, статистикалық әдістерінде топырақты бонитеттеу кезінде мына әдістер өте маңызды :А) Корреляциялау

Б) Регрессиялау

В) Сұрыптау

Г) Прогрессиялау

Д) Диаграммалау

 

103. Орташа арифметикалық мәндер қай формуламен есептейді.А) М=Sv/n

Б) M=(a1+a2+an)/n

В) M= Sv*n

Г) M= (a1+a2+an)/Sv*n

Д) M= n/(a1+a2+an)

 

104. Орташа квадрат ауытқуын қай формуламен анықтайды.А) A= Sx / (n-1)

Б) A= 100/м%

В) А= m/n

Г) А= 100m/м

Д) А= М/m

 

105. Өзгеру коэффициентін қай формуламен анықтайды.А) С= 100а/м%

Б) С= m/n

В) С=100m/м

Г) С= М/n

Д) С=100/м%

 

106. Орташа арифметикалық қателік қай формуламен анықтайды.А) m=a/n

Б) m=100a/M

В) m=100/т

Г) m=100Ь

Д) m=Sx(n-1)

 

107. Туралық көрсеткіш қай формуламен анықталады.А) Р= 100m/M

Б) Р=100a/M

В) Р= Sx(n-1)

Г) Р=a/n


Д) Р=M/m

 

108. Бірліктілік деңгейін қай формуламен анықтайды.А) t=M/m

Б) t=100m/M

В) t=a/n

Г) t=100a/m

Д) t= Sx(n-1)

 

109. Екі көрсеткіш бір бірімен байланысты болып:А) Корреляция коэффициенті

Б) Орта квадраттық қателік

В) Орташа арифметикалық

Г) Біріктілік дәрежесі

Д) Туралық көрсеткіш

 

110. Корреляция коэффициентік қай формуламен есептейді.А) r=ax*ay/(ax+ay)

Б) r= ax*ay/x*y

В) r=(ax+ay)/ ax*ay

Г) r=(ax+ay)/ (ax*ay)

Д) r=(x+y)* (ax+ay)

 

111. Корреляция коэффициентінің қателігін қай формуламен есептейді.А) Mr=(1-r)/n

Б) Mr=Sax*ay/(1-r)

В) Mr=r/(1-n)

Г) Mr=r/n/n

Д) Mr=n/(1+r)

 

112. Жер туралы заңды қай жылы декабрьде жоғарғы совет СССР қабылдады.А) 1968 ж

Б) 1958 ж

В) 1960 ж

Г) 1970 ж

Д) 1975 ж

 

113. Жерді сапасына қарай тіркеп және бағалауды экономикалық тұрғыдан қалай жүргізеді.А) Жер кадастры

Б) Топырақ бонитеті

В) Жерге орналастыру

Г) Жер мониторингі

Д) Жерге орналастыру

 

114. Тіркеу және елеміздің жер қорына баға беру бұл:А) Жер кадастры

Б) Топырақ бонитеті

В) Жерге орналастыру

Г) Жер мониторингі

Д) Картография

 

115. Жерді пайдалану мемлекеттік регистрация құрамына не кіреді.А) Жер кадастры

Б) Жер мониторнгі

В) Жерді есепке алу

Г) Жерге орналастыру

Д) Жер кадастры

 

116. Жер кадастрының бірінші және негізгі кезең жұмыс болып:А) Топырақ бонитеті

Б) Экономикалық баға

В) Жерді есепке алу

Г) Жер мониторингі

Д) Жерге орналастыру

 

117. Шаруашылық топырақ картасына негізгі топырақ бонитеттерінің мәліметтері қайда көрсетіледі.А) Жер кадастр картасы

Б) Жер кадастр кітабы

В) Жер пайдалану картасы

Г) Жер пайдалану жоспары

Д) Кадастр кітабы

 

118. 100 балл бонитет ең жоғарғы балл, құнарлы топыраққа беріледі, осы шка ла қанша класс бонитетіне бөлінеді.А) 10

Б) 9


В) 11

Г) 12


Д) 8

 

119. “Топырақты бонитеттеу” қандай түсінік.А) Сапалылық

Б) Өнімділік

В) Бағалау

Г) Өнімділік

Д) Өнім

 

120. “Топырақты бонитеттеу” терминін қалай түсінесіз.А) Өнімділік

Б) Бағалау

В) Тіркеу

Г) Салыстыру

Д) Қор

 

121. Жердің экономикалық бағасына анықтама беріңіз.А) Жер құндылығы

Б) Жер құнарлығы

В) Жерді бағалау

Г) Жер классификациясы

Д) Жердің бағасы

 

122. Революцияға дейінгі кезең, топырақты бонитеттеу тарихында келесі кезеңдерді бөлуге болады.А) Докучаевқа дейін, Докучаев кезеңі

Б) Москвалықтарға дейін, москвалық

В) Соболевке дейін, Соболев

Г) Ломоносовқа дейін, Ломоносов

Д) Вильямсовқа дейін, Вильямсов

 

123. А.ш. аймақтың бағытын анықтайтын негізгі фактор болатын не.А) Топырақ қабаты

Б) Аналық тұқым

В) Тау жыныстары

Г) Су қоры

Д) Климаттық шарттар

 

124. Топырақ құнарлығының сапалық критериі болып не қабылданады.А) Табиғи құрамы

Б) Ауа кеңістігі

В) Топырақ ауасы

Г) Көпжылдық көшеттер

Д) Топырақ морфологиясы

 

125. Бонитеттеу шкаласының ең жоғарғы мәні.А) 100

Б) 90


В) 80

Г) 70


Д) 60

 

126. Топырақ режимін қандай элементтер құрамымен бағаланады.А) N,P,K

Б) Ca,Mg,Na

В) CO3,HCO3,SO4

Г) K,S,Mn

Д) Si,C,H

 

127. Топырақ құнарлығының негізгі көрсеткіші болып не есептеледі.А) Гумустар

Б) Нитраттар

В) Нитриттер

Г) Фосфаттар

Д) Күлгін заттар

 

128. Қай элементтерді өсімдіктер тікелей пайдаланады.А) Жылжымалы фосфор

Б) Өнім фосфоры құрамы

В) Өнім азоты

Г) Гипс


Д) Күлгін заттар

 

129. ҚР термикалық қоры қандай аралықта, ауа- райы температурасының қосындысы болуы керек.(>10º)А) 2050- 4500

Б) 1100- 2000

В) 4600- 5000

Г) 5000- 5500

Д) 5500- 6000

 

130. ҚР региондарындағы жерді бағалау санын көрсетініз.А) 3

Б) 2


В) 1

Г) 4


Д) 5

 

131. Өндіріс, бақ, жүзімдіктер зоналары қай жердегі регионға жатады.А) Оңтүстік

Б) Шығыс


В) Батыс

Г) Солтүстік

Д) Солтүстік- батыс

 

132. Өндіріс және бақ шаруашылығы қай жерді бағалау регионына жатады.А) Батыс

Б) Солтүстік

В) Оңтүстік- шығыс

Г) Оңтүстік

Д) Шығыс

 

133. Жеміс- жидек шаруашылығын пайдаланатын аймақты көрсетіңіз.А) Оңтүстік

Б) Солтүстік

В) Батыс

Г) Шығыс


Д) Батыс- шығыс

 

134. Бақ шаруашылығын пайдаланатын аймақты көрсетіңіз.А) Солтүстік

Б) Шығыс


В) Оңтүстік- батыс

Г) Оңтүстік

Д) Батыс

 

135. Жамбыл облысының тегістіктерінде қандай топырақ түрлері кездеседі.А) Сұртопырақ кәдімгі

Б) Қызғылт топырақ

В) Қара- қызғылттопырақ

Г) Сұр- күрең топырақ

Д) Қоңыр топырақ

 

136. Жамбыл облысы суарылмайтын бөлігінде қандай топырақ түрлері кездеседі.А) Қызғылт

Б) Сұр торырақ

В) Шалғынды

Г) Күрең


Д) Қоңыр

 

137. Топырақ пен а.ш. арасындағы корреляцияны көрсетіңіз.А) Гумус/өнімділік

Б) Топырақ/гумус

В) Типтер/түрі

Г) Ауданы/өнім

Д) Топырақ бонитеті/топырақ түрі

 

138. А.Ш. өнімнің қай түрі 1 кг, 1кг өнім келеді.А) Сұлы

Б) Бидай


В) Соя

Г) Жүгері

Д) Томат

 

139. Топырақ түрінің табиғи бағалануын анықта.А) Қаратопырақ

Б) Сұр топырақ

В) Қызғылт топырақ

Г) Сары топырақ

Д) Сұр- күрең топырақ

 

140. Топырақтың механикалық құрамы лабораторияда қандай әдіспен анықталады.А) Пикнометрлік

Б) Гидролитикалық

В) Су өткізгіштік

Г) Ылғалдылығымен

Д) Су шайылуы

 

141. Топырақ “генезис”қандай мағынаны білдіреді.А) Пайда болуы

Б) Құрамы

В) Тастақтығы

Г) Ұсақталған тас

Д) Құнарландыру

 

142. Қандай топырақтар күлгін горизонт болып көрінеді.А) Батпақты

Б) Сұр топырақты

В) Топырақты

Г) Сары топырақты

Д) Қара топырақты

 

143. Қандай топырақ түрі өзінің механикалық құрамы жағынан суды өткізбеу қабілеттілігі жоғары.А) Саз

Б) Саздақ

В) Құмайт

Г) Құмдық

Д) Кеуекті

 

150. Ресейде қара топырақ жерлеріне Докучаев В.В. қай жылдары зерттеулер жүргізеді.А) 1871- 1881 ж

Б) 1788- 1791 ж

В) 1791- 1877 ж

Г) 1881- 1900 ж

Д) 1881- 1901 ж

 

151. “Материалы к оценке земель Нижегородской губернии” атты мақалалар қай жылдары шықты.А) 1884- 1886 ж

Б) 1886- 1888 ж

В) 1888- 1890 ж

Г) 1880- 1882 ж

Д) 1882- 1884 ж

 

152. “Материалы к оценке земель Полтавской губернии” атты мақалалар қай жылдары шықты.А) 1889- 1894 ж

Б) 1898- 1899 ж

В) 1894- 1898 ж

Г) 1818- 1820 ж

Д) 1848- 1850 ж

 

153. Далалық және лабораториялық зерттеулер нәтижесінде, топырақ диаграммалары құрылды:қуаттылығымен гумус құрамымен.А) Геологиялық диаграмма

Б) Химиялық диаграмма

В) Физикалық диграмма

Г) Морфологиялық диаграмма

Д) Топырақ диаграмма

 

154. Далалық және лабораториялық зерттеулер нәтижесінде, топырақ диаграммалары құрылды: Менделеев бойынша т.б. көрсеткіштерменА) Химиялық диаграмма

Б) Физикалық диграмма

В) Геологиялық диаграмма

Г) Морфологиялық диаграмма

Д) Топырақ диаграмма

 

155. “Программа и методика бонитировки почв” қай жылы бекітті.А) 1963 ж

Б) 1936 ж

В) 1916 ж

Г) 1993 ж

Д) 1986 ж

 

156. В.В. Докучаев атындағы Топырық Институтында қай жылы топырағын бонитеттеу атты мәжіліс болды.А) 1959 ж

Б) 1995 ж

В) 1969 ж

Г) 1919 ж

Д) 1949 ж

 

157. «Об изменении практики» қашан қабылдандыА) 9.03.1955 ж

Б) 9.08.1945 ж

В) 9.03.1935 ж

Г) 9.03.1965 ж

Д) 9.03.1975 ж

 

158. Топырақты бонитетеу белгілерінің диагностикасы болуы мүмкін:А) Морфогенетикалық

Б) Генетикалық

В) Морфологиялық

Г) Химиялық

Д) Физикалық

 

159. Қай мезгілде облыстық, республикалық бонитеттеу шкаласы объективті белгілермен және топырақ қасиетімен жүргізіледі.А) Камералдық сұрыптау

Б) Камералдық жұмыстар

В) Сұрыптау жұмыстар

Г) Жерге орналастыру

Д) Графикалық безендіру

 

160. Қай мезгілде облыстық, республикалық бонитеттеу шкаласы объективті белгілермен және топырақ қасиетімен жүргізіледі.А) Камералдық дайындық

Б) Далалық жұмыстар

В) Камералдық сұрыптау

Г) Дайындық жұмыстар

Д) Сұрыптау жұмыстар

 

161. Топырақты бонитеттеу негізіне, өте көп мәліметтер алу қашан олар:А) Өнімділік корреляциялау

Б) Аудан сипатына қарай

В) Уақытқа қарай өзгермейді

Г) Қажетті өнімділік

Д) Өте қажетті өнімділік

 

162. Бонитеттеу балын қай формуламен анықтаймыз.А) Б= 3ф/3м*100

Б) Б=3м/3ф*100

В) Б=3ф/100*3м

Г) Б= 3м/100*3ф

Д) Б=3ф*3м*100

 

163. Гумустың, фосфордың және калийдің өнім қорын қай формуламен анықтаймыз.А) Г=М*1000*В*Р/100

Б) Г=М*100/В*10000

В) Г= М*(В+Р)/10000

Г) М/В*Р


Д) Г=(М+Р)*10000/100*Р

 

164. Жылжымалы заттар қорын қай формуламен анықтаймыз.А) Н=М*10000*В*А

Б) Н=М+В+А

В) Н=(М+В)*10000*А

Г) Н=10000*А*В

Д) Н=М*100*В*А

 

165. Топырақты бонитеттеу кезінде, жетіспейтін материалды қай кезеңде толықтырады.А) Далалық кезең

Б) Дайындық кезең

В) Камералдық кезең

Г) Дайындық- камералдық кезең

Д) Камералдық- сұрыптау кезең

 

167. Топырақтың бонитетеу шкаласын алдын-ала құру және жер бонитетінің картограммасының қортындысы болып:А) Дайындық- камералдық кезең

Б) Суғарылатын кезең

В) Камералдық- сұрыптау кезең

Г) Дайындық кезең

Д) Камералдық кезең

 

168. Торырақты далалық және лабораториялық зерттеулерді бағалау, қай мезгіл қорытынды болып есептеледі.А) Камералдық- сұрыптау

Б) Дайындық- камералдық

В) Далалық жұмыстары

Г) Камералдық жұмыстары

Д) Сұрыптау жұмыстары

 

169. Белгілі бір аймақтың, топырақ бал бонитетін орташа графикалық көрсету.А) Бонитет картограммасы

Б) Бонитет шкаласы

В) Бонитеттеу шкаласы

Г) Салыстырмалы шкала

Д) Салыстырмалы картограмма

 

170. Жердің орташа балл бонитетін қай формуламен анықтаймыз.А) Б=(П1*Б1+П2*Б2+…Пп*Бп)/(П1+П2+…Пп)

Б) Б=М*10000*В*А

В) Б=3ф/3м*100

Г) Б=М*10000*В*Д/100

Д) Б=П*Д/100

 

171. Барлық мәліметтер жер бонитеті туралы көрсетілуі керек.А) Түсініктеме жазбада

Б) Картограмма

В) Есеп беруде

Г) Кадастрлық кітапта

Д) Бонитет шкаласында

 

172.Математикалық, статистикалық әдістерінде топырақты бонитеттеу кезінде мына әдістер өте маңызды :А) Корреляциялау

Б) Регрессиялау

В) Сұрыптау

Г) Прогрессиялау

Д) Диаграммалау

 

173. Орташа арифметикалық мәндер қай формуламен есептейді.А) М=Sv/n

Б) M=(a1+a2+an)/n

В) M= Sv*n

Г) M= (a1+a2+an)/Sv*n

Д) M= n/(a1+a2+an)

 

174. Орташа квадрат ауытқуын қай формуламен анықтайды.А) A= Sx / (n-1)

Б) A= 100/м%

В) А= m/n

Г) А= 100m/м

Д) А= М/m

 

175. Өзгеру коэффициентін қай формуламен анықтайды.А) С= 100а/м%

Б) С= m/n

В) С=100m/м

Г) С= М/n

Д) С=100/м%

 

176. Орташа арифметикалық қателік қай формуламен анықтайды.А) m=a/n

Б) m=100a/M

В) m=100/т

Г) m=100Ь

Д) m=Sx(n-1)

 

177. Туралық көрсеткіш қай формуламен анықталады.А) Р= 100m/M

Б) Р=100a/M

В) Р= Sx(n-1)

Г) Р=a/n


Д) Р=M/m

 

178. Бірліктілік деңгейін қай формуламен анықтайды.А) t=M/m

Б) t=100m/M

В) t=a/n

Г) t=100a/m

Д) t= Sx(n-1)

 

179. Екі көрсеткіш бір бірімен байланысты болып:А) Корреляция коэффициенті

Б) Орта квадраттық қателік

В) Орташа арифметикалық

Г) Біріктілік дәрежесі

Д) Туралық көрсеткіш

 

180. Корреляция коэффициентік қай формуламен есептейді.А) r=ax*ay/(ax+ay)

Б) r= ax*ay/x*y

В) r=(ax+ay)/ ax*ay

Г) r=(ax+ay)/ (ax*ay)

Д) r=(x+y)* (ax+ay)

 

181. Корреляция коэффициентінің қателігін қай формуламен есептейді.А) Mr=(1-r)/n

Б) Mr=Sax*ay/(1-r)

В) Mr=r/(1-n)

Г) Mr=r/n/n

Д) Mr=n/(1+r)

 

182. Жер туралы заңды қай жылы қабылдады.А) 1968 ж

Б) 1958 ж

В) 1960 ж

Г) 1970 ж

Д) 1975 ж

 

183. Жерді сапасына қарай тіркеп және бағалауды экономикалық тұрғыдан қалай жүргізеді.А) Жер кадастры

Б) Топырақты бонитеттеу

В) Жерге орналастыру

Г) Мониторинг

Д) Жерге орналастыру жобасы

 

184. Тіркеу және еліміздің жер қорына баға беру бұл:А) Жер кадастры

Б) Топырақты бонитеттеу

В) Жерге орналастыру

Г) Мониторинг

Д) Жерге орналастыру жобасы

 

185. Жерді пайдалану мемлекеттік регистрация құрамына не кіреді.А) Жер кадастры

Б) Жер мониторнгі

В) Жерді есепке алу

Г) Жерге орналастыру

Д) Жер кадастры

 

186. Топырақтың қандай қасиеті физикалыққа жатады.А) Тығыздылық

Б) Морфологиялық

В) Өнімділік

Г) Ылғалдылық

Д) Су өткізгіштік

 

187. Топырақты бонитеттеу басты негізін не құрайды.А) Табиғи сапасы

Б) Күн радиациясы

А) Өсімдік

Г) Грунт сулары

Д) Топырақ ылғалдылығы

 

188. Жерді бағалау әдісін кім құрастырды.А) В.В. Докучаев

Б) Г.М. Тумин

В) К.П. Горшенин

Г) Н.И. Кауричев

Д) В.Р. Вильямс

 

189. Топырақты бонитеттеу кезінде таксономиялық бірлік болып есептеледі.А) Топырақ түрлілігі

Б) Топырақ класы

В) Топырақ тегі

Г) Топырақ түрі

Д) Топырақ зонасы

 

190. Топырақты бонитеттеу кезінде қандай сандық көрсеткіштер кіреді.А) Балл

Б) Мг/кг


В) Пайыз

Г) Кг


Д) См

 

191. Топырақ белгілерінің диагностикасын көрсет.А) Гумус

Б) Өнімділік

В) Ылғалдылық

Г) Жер бедері

Д) Лайлануы

 

200. Академик И.П. Герасимовтың ойы бойынша топырақ бонитировкасы неге бозтроваться етіледі.А) Топырақ қасиетіне

Б) Аналық тұқымына

В) Ауа- райы

Г) Күн радиациясы

Д) Грунт сулары

 

201. Топырақтағы гумус құрамы мен а.ш. дақылдарының өнімділігі мен қандай байланыс бар.А) Толық

Б) Шамалы

В) Бастапқы

Г) Тәуелсіз

Д) Қабылдау

 

202. Бонитировка кезінде топырақтағы гумус қоры қандай өлшем бірлікпен өлшенеді.А) Тонна/га

Б) М/га


В) Кг/га

Г) Мм/с


Д) м/ч

 

203. Топырақ горизонтының жыртылу қуатының оптималы қандай.А) 0- 30

Б) 0- 10


В) 0- 40

Г) 0- 35


Д) 0- 15

 

204. А.ш. дақылдарының өнімділігі қандай өлшем бірлікпен алынады.А) Ц/га

Б) Кг/га


В) М/га

Г) Ц/м


Д) Кг/ц

 

205. А.ш. дақылдарының алаптардағы кезектесіп ауысуын қалай атайды.А) Ауыспалы егістік

Б) Ротация (кезектестіру)

В) Варианттар

Г) Интенсификация

Д) Бөліктер

 

206. Осы аталған а.ш. дақылдарының қайсысы дәнді дақылдарға жатады.А) Бұршақ

Б) Жүгері

В) Бидай

Г) Қызылша

Д) Қызанақ

 

207. Топырақты бонитеттеу қандай негізгі мәліметтерге сүйеніп жүргізіледі.А) Нақты

Б) Сапалы

В) Алғашқы

Г) Түсініктеме

Д) Объективті

 

208. Топырақты бонитеттеу қанша кезеңге бөлінеді.А) 3

Б) 1


В) 5

Г) 4


Д) 2

 

209. Топырақ- картографиялық материалдарын қай жұмыс кезеңдерінде тексереді.А) Далалық

Б) Камералдық

В) Дайындық

Г) Алғашқы

Д) Есептік

 

210. “Корреляция ”дегеніміз не.А) Қатынасы

Б) Айырмасы

В) Қосындысы

Г) Жекеше

Д) Бөлінуі

 

211. “Регрессия” дегеніміз не.А) Функцияның өзгеруі

Б) Көрсеткіштің төмендеуі

В) Қатынасы

Г) Өзара байланысы

Д) Себебі

 

212. Мал азықтық алаптардың сапасын құрамына қарай қайда қамтамасыз етеді.А) Геоботаникалық

Б) Топырақты

В) Агрохимиялық

Г) Мелиоративтік

Д) Агрофизикалық

 

213. Алғашқы ақпараттарды объектіде зерттеп білу үшін, статистикада қалай атайды.А) Бақылау

Б) оқып білу

В) Іздену

Г) Сұрыптау

Д) Білу

 

214. РН қандай көрсеткіші топырақта бейтарап деп аталады.А) РН- 7

Б) РН- 3


В)РН- 5

Г) РН- 9


Д) РН- 11

 

215. Фракциясы >0,01 мм саздың құрамын қалай атайды.А) Механикалық құрамы

Б) Топырақ тығыздығы

В) Топырақ ылғалдылығы

Г) Топырақ сапасы

Д) Топырақ құнарлылығы

 

216. Жер кадастрында майда контурын алу үшін қандай масштаб ыңғайлы.А) 1:10000

Б) 1:2000

В) 1.25000

Г) 1:5000

Д) 1:50000

 

217. Жер кадастры туралы өте жоғары мәліметті қандай жұмыстарда алынады.А) Аэрофотосъемка

Б) Көзбен шолу

В) Ара қашықтықпен

Г) Радиолокациондық

Д) Жер беті

 

218. Топырақ құрамын табиғи негізде, қандай зерттеулер арқылы алады.А) Топырақтық

Б) Агрохимиялық

В) Мелиоративтік

Г) Геоботаникалық

Д) Агрошаруашылық

 

219. Жер асты суларының тұздылығы жақын жатқан кездегі сортаң топырақ қалай аталады.А) Гидроморфолық

Б) Автоморфалық

В) Батпақты

Г) Шалғындық

Д) Шоры

 

220. Топырақтың тұздану дәрежесі қандай болған кезде кейбір өсімдіктер өседі.А) Сортаңдалған

Б) Күшті тұзданған

В) Орта тұзданған

Г) Әлсіз тұзданған

Д) Тұзданбаған

 

221. Топырақтың тұздануымен қалай күресетін әдістерді білесіз.А) Шаю

Б) Ауыспалы егістік

В) Суғару

Г) Қопсыту

Д) Тыңайту

 

222. Шайылмаған топырақтың келтірілген коэффициентін көрсету.А) 1,00

Б) 0,95


В) 1,05

Г) 0,80


Д) 1,25

 

223. Топырақтың тұздану дәрежесін құрғақ қалдығы >0,3% сульфатты көрсету.А) Тұзданбаған

Б) Әлсіз тұзданған

В) Орташа тұзданған

Г) Күшті тұзданған

Д) Сортаңдалған

 

224. Желдің тұзды әкелуі, сор топырақты жерде қалай аталады.А) Эолово- күрең

Б) Қалдықтар

В) Реликтілік

Г) Саздақ

Д) Батпақты

 

225. Дұрыс суғарылмағандықтан қандай сор топырақ түрі пайда болады.А) Қайталама

Б) Тұзданған

В) Типтік

Г) Шалғындық

Д) Мұздақ

 

226. А.ш. өніммен топырақтың корреляциялық байланысын көрсетіңіз.А) Гумус/өнімділік

Б) Топырақ/гумус

В) Типтер/түрі

Г) Алап/өнімділік

Д) Балл бонитет/топырақ түрі

 

227. Гумустың горизонты М=0,4 м, топырақ тығыздылығы В=1,4 г/см, гумус құрамы Р=2,1 % болғандығы гумус қорын анықтау.А) 147 т/га

Б) 115 т/га

В) 160 т/га

Г) 210 т/га

Д) 136 т/га

 

228. М=0,4м, В=1,35г/см, К=0,056% болғандағы топырақтағыфосфор қорын анықтау.А) 3,02 т/га

Б) 1,10 т/га

В) 2,45 т/га

Г) 4,06 т/га

Д) 5,15 т/га

 

229. М=0,45 м, В=1,41г/см, К=0,14% мынадай көрсеткіште топырақта азоттың қоры неге тең.А) 8,9 т/га

Б) 6,5 т/га

В) 7,3 т/га

Г) 9,6 т/га

Д) 10,3 т/га

 

230. Топырақты сандық және сапалық бірінші рет біздің эрамызға 300 жд. дейін бағаланған ол қай ел.А) Египетте

Б) Сирияда

В) Алжирде

Г) Мороккада

Д) Аравияда

 

231. Европада біздің эрамызда жер кадастры қай ғасырда құрылды.А) 18 ғ

Б) 16 ғ


В) 19 ғ

Г) 20 ғ


Д) 17 ғ

 

232. Жерді бағалау және түгендеу қандай мақсатпен жүргізіледі.А) Салық салу

Б) Жерді тіркеу

В) Статистикалық

Г) Өнімділік

Д) Құнарлықты жақсарту

 

233. Қышқыл топырақтармен қандай жұмыс түрі жүргізіледі.А) Известеу

Б) Гипстеу

В) Сортаңдату

Г) Шаю


Д) Суғару

 

234. Ауыспалы егістіктер қанша топтарға бөлінеді.А) 3

Б) 2


В) 5

Г) 1


Д) 4

 

235. Ресейде қара топырақ жерлеріне Докучаев В.В. қай жылдары зерттеулер жүргізеді.А) 1871- 1881 ж

Б) 1788- 1791 ж

В) 1791- 1877 ж

Г) 1881- 1900 ж

Д) 1881- 1901 ж

 

236. “Материалы к оценке земель Нижегородской губернии” атты мақалалар қай жылдары шықты.А) 1884- 1886 ж

Б) 1886- 1888 ж

В) 1888- 1890 ж

Г) 1880- 1882 ж

Д) 1882- 1884 ж

 

237. “Материалы к оценке земель Полтавской губернии” атты мақалалар қай жылдары шықты.А) 1889- 1894 ж

Б) 1898- 1899 ж

В) 1894- 1898 ж

Г) 1818- 1820 ж

Д) 1848- 1850 ж

 

238. Далалық және лабораториялық зерттеулер нәтижесінде, топырақ диаграммалары құрылды:қуаттылығымен гумус құрамымен.А) Геологиялық диаграмма

Б) Химиялық диаграмма

В) Физикалық диграмма

Г) Морфологиялық диаграмма

Д) Топырақ диаграмма

 

239. Далалық және лабораториялық зерттеулер нәтижесінде, топырақ диаграммалары құрылды: Менделеев бойынша т.б. көрсеткіштерменА) Химиялық диаграмма

Б) Физикалық диграмма

В) Геологиялық диаграмма

Г) Морфологиялық диаграмма

Д) Топырақ диаграмма

 

240. “Программа и методика бонитировки почв ” қай жылы бекітті.А) 1963 ж

Б) 1936 ж

В) 1916 ж

Г) 1993 ж

Д) 1986 ж

 

241. В.В. Докучаев атындағы Топырық Институтында қай жылы топырағын бонитеттеу атты мәжіліс болды.А) 1959 ж

Б) 1995 ж

В) 1969 ж

Г) 1919 ж

Д) 1949 ж

 

242. “Об изменении практики”, қашан қабылданды.А) 9.03.1955 ж

Б) 9.0,.1945 жВ) 9.03.1935 ж

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
бойынша жиынты
ызмет регламенті
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
идаларын бекіту
Республикасы кіметіні
облысы кімдігіні
рсетілетін ызметтер
мемлекеттік ызмет
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дістемелік сыныстар
Мектепке дейінгі
дебиеті маманды
дістемелік материалдар
білім беруді
ауданы кіміні
жалпы білім
конкурс туралы
мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мерзімді жоспар
разрядты спортшы
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
директоры бдиев

Loading...