1 курс мамандықтарына арналған Психология және адам дамуы пәнініңДата16.01.2017
өлшемі35.5 Kb.
#221

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-31.1.14/03-2015

ПОӘК

Оқу-әдістемелік материалдар

«Психология және адам дамуы» пәнінен

№2 баспа


11.09.2014 ж.,

№1 баспа орнына

5.09.013ж.1 курс мамандықтарына арналған

Психология және адам дамуы пәнінің
ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ПӘННІҢ БІЛІМ АЛУШЫҒА

АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2016

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРЫ
Тақырып -1. Психологияның пәні, міндеттері және әдістері.

Мақсаты: тақырып бойынша білімдерін толықтыру, психологиялық зерттеудің әдістерімен таныстыру және оларды практикада қолдана білу іскерліктерін қалыптастыру.

Психологияның пәні және міндеттері. Психология жаратылыстану және гуманитарлық ғылыми пән ретінде. Психологияның ғылымдар жүйесіндегі орны.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында психолгияның негізгі зерттеу мақсатын ашып көрсету, оның атқаратын міндеттері, негізгі категорияларының мәні, басқа ғылымдармен байланысыын ашып көрсету және оның зерттеу әдістерінің мәнін ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары:

1.Психология ғылымы нені зертейді?

2.Психикалық күймен психикалық процестердің негізгі айырмашылықтары.

3.Ғылыми зерттеу әдістері дегеніміз не?

4.Табиғи эксперименттің бақылаудан айырмашылығы қандай?

5.Психологиялық тестердің қандай түрлері бар.

Әдебиеттер:    1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993.-3-10 б.

    2. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А., 1995.-7-10 б.

    3. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993.-34-37 б.

    4. Немов Р.С. Психология. М., 1998.-5-16 беттер.

    5. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М.,2000.-28-37 б.


Тақырып -2. Психика және сана.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру.

Психика түсінігі. Психика эволюциясы. Сананың пайда болуы және дамуы. Психологиядағы сана мәселесі. Қоғамдық және жеке сана


Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында психиканы жоғары ұйымдастырылған тірі материяның қасиеті ретінде ашып көрсету. Ми және психиканың арақатынасын ашып көрсету. Адам санасының пайда болу мәселесіне тоқталу. Сананың пайда болуының алғы шарттарын ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары:

1.Психикалық бейнелеудің ерекшеліктері қандай?

2.Дағды мен инстинктің айырмашылығы қандай?

3.Сананың пайда болуының алғы шарттарын атаңыз.

4.Адам психикасы мен миы: олардың байланысының жалпы механизмі қандай?

5.Мидың негізгі бөлімдерінің психикалық үрдістермен байланысын және олардың мінед-құлықты басқарудағы рөлін анықтаңыз.

6.Шартты рефлекстердің жасалу жолын түсіндіріңіз.

Әдебиеттер:


 1. Жарықбаев Қ. Психология.А.,1993.-42-47 б.

 2. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А.,1995.-16-21 б.

 3. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. М.,2000.134-160 б.

 4. Немов Р.С. Психология. Т1.-М.,1998.-132-145 б.

 5. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-хт .Т1.- Москва,1980


Тақырып -3. Іс-әрекет психологиясы.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Іс-әрекет теориялары. Іс-әрекеттің түрлері, мақсаты мен мотивтері.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында іс -әрекет туралы жалпы түсінік қалыптастыру, іс – әрекеттің түрлері мен құрлымына талдау жасау.

Бақылау сұрақтары:

1.Іс-әрекеттің құрылымын сипаттаңыз.

2.Іс-әрекет, әрекет және қозғалыс анықтама беріңіз?

3.Дағды, іскерлік және әдетке анықтама беріңіз.

4.«Мотив» және «мақсат» түсініктерін талдаңыз.

5.Адам іс-әрекетінің түрлеріне психологиялық сипаттама беріңіз.

6.Оқу іс-әрекеті дегеніз не?

Әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 2010

2. Алдамұратов Ә.. Жалпы психология. А., 2011.

3. Немов Р.С. Психология. М., 2010

4. Столяренко Л.Д. Основы общей психологии. М., 1995

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1987.Тақырып -4. Психологиядағы тұлға мәселесі.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Тұлға туралы жалпы түсінік. Тұлға социогенездің субъектісі және объектісі. Тұлғаның негізгі белгілері. Тұлғаның жеке дара және әлеуметтік-типологиялық сәйкестілігі.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында тұлға түсінігін талдау жасау, тұлғаның негізгі қасиеттеріне жеке тоқталу. Тұлғаның негізгі белгілерін ажырату.

Бақылау сұрақтары:

1.«Адам», «жеке адам», «жеке тұлға», «даралық» түсініктеріне анықтама беріңіз.

2.Жеке адамның психологиялық құрылымын ашыңыз.

3.Адамның өмірінде орын алатын еңбек пен қарым-қатынастың мазмұнын ашыңыз.

Әдебиеттер:

1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 2010

2. Алдамұратов Ә.. Жалпы психология. А., 2011.

3. Немов Р.С. Психология. М., 2010

4. Столяренко Л.Д. Основы общей психологии. М., 1995

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1987.

6. Психология личности :учебное пособие /Н.С.Шадрин / - 2012Тақырып -5. Қарым-қатынас пен топтар психологиясы.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде. Қарым-қатынас қызметі. Қарым-құатынастың жақтары (коммуникативті, перцептивті, интеракциялық және т.б.). Топ және ұжым туралы түсінік. Топ түрлері, сипаты. Ұжым және оның негізгі белгілері. Топтағы және ұжымдағы өзара қатынастар.

Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында топ және ұжымға анықтама беріңіз, топтың түрлерін сипаттау керек. Ұжым мен топтың айырмашылығына тоқталу қажет. Ұжымның негізгі белгілеріне сипаттама теру керек.

Бақылау сұрақтары:  1. Топ және ұжымның айырмашылығы қандай?

  2. Референт топ деген қандай?

  3. Формалды және формалды емес топтардағы қарым-қатынас ерекшеліктері қандай?

  4. Ұжымның даму кезеңдеріне сипаттама беріңіз.

  5. Қарым-қатынас дегеніміз не?

  6. Қарым-қатынас құрылымын ашыңыз.

  7. Қарым-қатынас түрлерін атаңыз және оларға анықтама беріңіз.

Әдебиеттер:

1.Столяренко Л. Д. Основы психологии. М., 1997. 71-73 беттер.

2.Немов Р.С. Психология. Т.1. М., 1998. 424-432 беттер.

3.Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2001. 9-49 беттер

4.Кричевский Р.Л. Психология малой группы. М., 1992.
Тақырып -6. Түйсік. Қабылдау.

Мақсаты: дәрісте алған білімдерін тереңдету.

Түйсік туралы жалпы түсінік. Түйсіктің физиологиялық механизмі. Түйсіктің түрлері. Түйсіктің қасиеттері. Қабылдау туралы түсінік. Қабылдаудың физиологиялық негіздері. Қабылдаудың түрлері және қасиеттері.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында түйсікке анықтама бере отырып, оның физиологиялық механизмін ашып көрсету керек. Түйсік түрлерін (теру, иіс, дәм, көру, есту, органикалық, дене проприоцептор) пайда болуына, түйсіктің қасиеттеріне жан-жақты сипаттама беру. Қабылдауға анықтама беру және оның физиологиялық механизмін және қабылдаудың қасиеттерінің ерекшеліктеріне тоқталу.

Бақылау сұрақтары:  1. Сезімдік танудағы түйсіктің рөлі қандай?

  2. Адам түйсінуі мен жануарлар түйсінуінің айырмашылығы қандай?

  3. Абсолюттік сезгіштік деген не?

  4. Адаптация деген не?

  5. Сенсибилизация деген не?

  6. Синестезия деген не?

  7. Конвергенция және дивергенция деген не?

  8. Кеңістікті қабылдаудың өзіндік ерекшеліктерін көрсетіңіз

  9. Уақытты қабылдаудың өзіндік ерекшеліктерін көрсетіңід

  10. Адамның заттың формасын, көлемін, түсін қабылдауының ерекшеліктері қандай?

Әдебиеттер:

   1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993.-97-129 б.

   2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1995.-120-159 б.

   3. Алдамұратов Ә.Жалпы психология.-А., 1995.-31-41 б.

   4. Немов Р.С. Психология. М., 1998.-165-201 беттер.

   5. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000-177-256 б.

   6. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1995.-25-30, 167-172 б.

Тақырып -7. Ес. Ойлау және сөйлеу.

Мақсаты: теориялық білімдерін тереңдету және қорыту.

Ес туралы түсінік. Ес теориялары мен түрлері. Есті дамыту жаттығулары. Естің процестері. Ассоциациялар туралы түсінік. Естің түрлері. Елес, елестің типтері. Естің даралық ерекшеліктері. Ойлау және сөйлеу. Ойлау мен сөйлеудің түрлері. Ойлау мен сөйлеудің генетикалық негізі. Сөйлеудің негізгі қызметі. Сөйлеу және тіл. Сөйлеудің физиологияық механизмі. Сөйлеудің түрлеріӘдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында еске, елеске анықтама бере отырып, оны психикалық процесс ретінде сипаттама беру. Ассоциацияға, ес процестеріне тоқталу керек. Реминисценция, амнезия құбылыстары туралы түсінік беру. Естің жекелік ерекщеліктерін және оны дамыту жолдарын ашып көрсету керек. . Ойлау теорияларына тоқталу. Ойлау түрлеріне тоқталу. Ойлау операциялары (синтез, анализ, салыстыру, жалпылау, абстракция, нақтылау) және формаларын (ұғым, пікір, ой қорытындылары) жеке тоқталу, мысал келтіру. Сөйлеу және қарым-қатынас, сөйлеу және ойлаудың байланысын ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары: 1. Адамның ақыл-ой және практикалық іс-әрекетіндегі естің рөлі қандай?

 2. Естің физиологиялық механизмін түсіндіріңіз

 3. Ес түрлеріне сипаттама беріңіз

 4. Еріксіз есте сақтауға не тән?

 5. Естің негізгі үрдістері және олардың өзара байланысы қандай?

 6. Есте сақтаудың қандай тиімді жолдары бар?

 7. Ұмыту үрдісін сипаттаңыз.

 8. Елес дегеніміз не?

 9. Елестің естен айырмашылығы қандай?

 10. Ойлауға анықтама бере отырып, оның негізгі белгіоерін атаңыз.

 11. Ойлау формаларын атаңыз.

 12. Қандай ойлау тәсілдерін білесіз?

 13. Танымдық іс-әрекеттің жоғары формасы ретінде ойлаудың өзіндік ерекшеліктерін көрсетіңіз

 14. Бейнелі ойлау дегеніміз не?

 15. Көрнекі-бейнелі және логикалық ойлауға анықтама беріңіз

 16. Көрнекі-әрекеттік ойлау дегеніміз не?

 17. Ойлауды дамыту жолдарын көрсетіңіз

 18. Жазбаша сөйлеумен ауызша сөйлеудің айырмашылығы қандай?

 19. Сөйлеудің бұзылуы неден байқалады?

Әдебиеттер:

 1. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1995.-167-192 б.

 2. Алдамұратов Ә. Жалпы психология. А., 1995.-41-51 б.

 3. Жарықбаев Қ. Жалпы психология.-А., 1993.-129-146 б.

 4. Немов Р.С. Психология. М., 1998.-217-311 б.

 5. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., -256-417 б.

 6. Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.-35-57 б.


Тақырып -8. Қиял және зейін.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Қиял туралы жалпы түсінік. Қиялдың түрлері мен жасалу жолдары. Зейін туралы жалпы түсінік. Зейіннің физиологиялық механизмі. Зейіннің түрлері, қасиеттері.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында зейінге, ерікке анықтама бере отырып, оның физиологиялық механизмдерін ашып көрсету керек. Зейін түрлерінің ерекшеліктеріне тоқталу. Қиял түрлеріне анықтама беру.. Қиялдың жасалу жолдарын ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары:   1. Оқу іс-әрекетіндегі зейіннің маңызы қандай?

   2. Зейіннің түрлерін қысқаша сипаттаңыз.

   3. Танымдық үрдістердің дамуындағы зейіннің рөлі қандай?

   4. Қиялды басқа психикалық үрдістермен салыстырыңыз.

   5. Қиял түрлерін сипаттаңыз.

Әдебиеттер:

 1. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1995.-114-119, 212-223 б.

 2. Жарықбаева Қ. Психология.А., 1993.-84-97, 194-221 б.

 3. Немов Р.С. Психология. Т-1.М., 1998.-201-2017, 435-511 б.

 4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

 5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. М., 1997.-67-71 б.


Тақырып -9. Сезімдер, эмоциялар және ерік.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Ерік туралы түсінік. Ерік туралы теориялар. Ерік сапалары. Эмоция және сезім. Адамдағы жоғары сезімдер.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында ерікке анықтама бере отырып, оның физиологиялық механизмдерін ашып көрсету керек. Адам өміріндегі эмоцияның рөлін ашып көрсету. Эмоция мен сезімге анықтама бере отырып, олардың арасындағы айырмашылықты анықтау қажет.

Бақылау сұрақтары:

1. Сезім мен эмоцияның айырмашылықтары қандай?

2. Эмоция мен сезімнің адам өміріндегі маңызы қандай?

3. Еңбектің еріктік әрекеттердің пайда болуы мен дамуына негіз болғанын дәлелдеңіз.

4. Оқушының білімін бағалау оның ерік қасиеттерінің дамуына әсер ете ме?

5. Түрлі бөгеттер, мотивтер күресі еріктік әрекетті тудыратын шарт бола ала ма?

Әдебиеттер:

1.Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1995.-114-223 б.

2.Жарықбаева Қ. Психология.А., 2010.-84-97, 194-221 б.

3.Немов Р.С. Психология. Т-1.М., 1998.-201-2017, 435-511 б.

4.Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

5.Столяренко Л.Д. Основы психологии. М., 1997.-67-71 б.
Тақырып -10. Темперамент. Мінез. Қабілет.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Темперамент жеке адамның қасиеті ретінде. Темпераменттің физиологиялық негізі.Темперамент туралы теориялар.Темпераменттің негізгі типтері. Мінез туралы түсінік. Мінездің психикалық құбылыс ретіндегі ерекшеліктері. Мінез бітістері. Мінездің қалыптасу заңдылықтары.Темперамент және мінез. Қабілет туралы түсінік. Жалпы және арнайы қабілет. Нышан және қабілет.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында темпераментті жеке адамның қасиеті ретінде анықтай отырып, физиологиялық механизмін ашыр көрсету керек. Мінездің қалыптасу жолдарын көрсету керек. Темперамент және мінездің байланысын ашып көрсету қажет. Қабілеттілік түрлеріне (жалпы, арнайы, теориялық, практикалық, оқу т.б.) тоқталу керек. Іс-әрекеттің орындалуындағы қабілеттілік рөлін ашып көрсету. Дарындылық, нышан, талант түсініктеріне анықтама беру керек.

Бақылау сұрақтары:

1.Темперамент дегеніміз не?

2.Темперамент типтерін атаңыз.

3.Темперамент типтеріне психологиялық сипаттама беріңіз.

4.Мінез дегеніміз не?

5.Мінез бітістері дегеніміз не?

6.Мінездің құрылымын ашыңыз.

7.Мінез және темпераменттің байланысын ашыңыз.

8.Мінездің қалыптасу механизмін анықтаңыз

9.Қабілет, іскерлік және білім арасында қандай байланыс бар?

10.Нақты істегі жетістікті қабілеттілік деп айтуға бола ма?

11.Қабілеттің дамуы қандай фактоларға байланысты?

12.Талант, данышпандылыққа анықтама беріңіз.


Әдебиеттер:

   1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993.-223-254 б.

   2. Тәжібаева Т. Жалпы психология.-А., 1995.-226-254 б.

   3. Алдамұратов Ә. Жалпы психология.-А., 1995.

   4. Немов Р.С. Психология. Т-1.М., 1998.-373-427 б.

   5. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., -535-634 б.

   6. Столяренко Л.Д. Основы психологии. М., 1997.-154-222 б.


Тақырып -11. Даму психологиясы пәні, міндеттері мен әдістері.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Даму психологиясының пәні туралы түсінік. Даму психологиясы пәнінің міндеттері, басқа ғылымдармен байланысы. Даму психологиясының зерттеу әдістері.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында, даму психологиясының ғылым ретінде дамуына анықтама беру. Әдістер (бақылау, эксперимент, егіздер әдісі, логитюд әдісі) анықтама беру.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Даму психологиясы нені қарастырады.

2. Даму психологиясының әдістеріне анықтама беріңіз.мысал келтіріңіз.

3. Даму психологиясының басқа ғылымдармен байланысын ашып көрсетіңіз

Әдебиеттер:  1. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровский редакциясымен. А,1997.

  2. Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М, 2005.-3-9 беттер

  3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М, 2001.-32-43 беттер.

Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под.ред. И.И.Ильясова, В.Ляудис. М, 1995
Тақырып -12. Жас мәселесі және психикалық дамудың заңдылықтары.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Даму: кезеңдер, теориялар, заңдар мен заңдылықтар. Биогенетикалық тұрғы. Әлеуметтік-генетикалық тұрғы. Психикалық даму жөніндегі психоанализ. Баланың психикалық даму ының факторлары, механизмдері мен заңдылықтары. Бала дамуының әлеуметтік жағдаяты.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында жас мәселесіне тоқталу, тұлға дамуының кезеңдерін ашып көрсету. Жастық даму кезеңдерінің психологиялық заңдылықтарына талдау жасау.

Бақылау сұрақтары:

1.Баланың психикалық дамуының негізгі шарттары неде?

2.Баланың психикалық дамуының қайнар көзі не?

3.Психикалық дамудың жас шағы кезеңдері неге байланысты?

4.Жастық кезеңдерге анықтама?

5.Баланың даму кезеңдеріне сипаттама?

6.Жас ерекшелік дағдарыстың психикалық ерекшліктеріне сипаттама беріңіз

7.Жас ерекшелік дағдарыс түсінігі және табиғаты анықтама.

Әдебиеттер:

1.Даму психологиясы Сатиева Ш.-2012

2.Педагогикалық психология. Сламбекова Т.С.-2009

3.Солодилова О.П. Возрастная психология. М, 2005.

4.Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн.2. М, 2010

5.Возрастная психология: учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова / - 2014

Тақырып -13. Бастауыш мектептегі, жеткіншек және жасөспірімдік жастағы психикалық даму ерекшеліктері.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Бастауыш мектеп кезеңдегі психикалық даму жағдайларының жалпы сипаттамасы. Оқу іс-әрекеті жетекші іс-әрекет ретінде. Мектеп жасындағы ақыл-ой дамуының негізгі қайнар көзі ретінде оқытудың мазмұны. Жеткіншектік кезең. Шетелдік және кеңестік психологиядағы жеткіншектік кезеңдегі «дағдарыс» ұғымы. Жасөспірімдік шақ немесе ерте жастық шақ. Жасөспірімдік шақтағы психоәлеуметтік даму.Әдістемелік нұсқау: тақырыпты қарастыру барысында бастауыш мектеп жасы, жеткіншектік кезең, жасөспірімдік шақ кезеңдеріне психологиялық сипаттама беру, әрбір кезеңнің өзіндік ерекшеліктерін ашып көрсету.

Бақылау сұрақтары:

1.Бастауыш мектеп жасына сипаттама беріңіз

2. Бастауыш мектеп жасындағылардың оқуіс-әрекеті.

3. Жеткіншектердің психикалық дамуына сипаттама беріңіз.

4. Жеткіншектердің құрбы-құрдастарымен қатынасына тоқталыңыз.

5.Жасөспірімдік шақ психологиясына сипаттама.

Әдебиеттер:

1.Даму психологиясы Сатиева Ш.-2012

2.Солодилова О.П. Возрастная психология. М, 2005.

3. Возрастная психология: учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова / - 2014

4.Кон И.С. Психология ранней юности. М., Просвещение. 1999


Тақырып -14. Кемел жас және кәрілік шақ психологиясы.

Мақсаты: студенттердің тақырып бойынша дәрісте меңгерген білімдерін толықтыру және жетілдіру.

Ерексектік жастағы даму. Ересектік жастағы физикалық даму.

Тұлға, отбасы, жұмыс: ересек адамның дамуының негізгі контексті. Кәсіби цикл. Геронтопсихология. Қартаюдың биологиялық және әлеуметтік белгілері. Танымдық аумақтағы өзгерістердің сипаттамасы. Қарт адамның зейнеткерлікке шығуға бейімделу дәрежесіне әсер ететін физикалық, экономикалық және әлеуметтік факторлар.

Әдістемелік нұсқау: Тақырыпты қарастыру барысында кемел және қарттық шақтың ерекшеліктеріне психологиялық сипаттама беру және осы кезеңдегі өзгерістерге тоқталу.

Бақылау сұрақтары:


    1. Жас кезеңдеріне сипаттама беріңіз.

    2. Адамның өзін-өзі жетілдіру дегеніміз не?

    3. Адамның психикалық даму заңдылықтарына сипаттама беріңіз

    4. Ересек адамның тұлғалық даму кезеңдеріне тоқталыңыз.

    5. Орта жас кезеңінде ересек адам психологиясында қандай өзгерістер болады?

Әдебиеттер:

     1. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровский редакциясымен. А,1997 ж. 49-54 беттер.

     2. Солодилова О.П. Возрастная психология – в вопросах и ответах. М, 2005ж. 247-279 беттер.

     3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М, 1977ж.

     4. Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты. Проблемы. М,1995ж.

Білім алушылардың өздік жұмыстары

БӨЖ. №1

Тақырып. Психологияның методологиялық принциптері.

Мақсаты: психология пәні және зерттеу әдістерінің ерекшелігі, психология ғылымы туралы түсінігін кеңейтіп, білімдерін бекіту. Ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуге, негізгі ойларын көрсете білуге, конспектілеу іскерліктерін дамыту.

Талқылау сұрақтары:   1. Психология ғылым ретінде.

   2. Психологиялық зерттеудің әдістері.

   3. Қазақстанда психология ғылымының дамуы.- слайд

Әдістемелік нұсқау:

Конспектілеу тірек-сызбамен, Қазақстанда психология ғылымының дамуына көп зейін бөлу.

Әдебиеттер.


  1. Тәжібаев Г. Жалпы психология. 120-144 б.

  2. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993. 97-115 б.

  3. Алдамуратов Ә. Жалпы психология. А., 1995.- 31-37 б.

  4. Немов Р. С. Психология.Т-1.М.,1998.- 165-180 беттер.

БӨЖ. №2

Тақырып. Қарым – қатынас туралы жалпы түсінік.

Мақсаты: қарым – қатынас туралы білімдерін бекіту. Ғылыми әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын бекіту.

Талқылау сұрақтары:   1. Адамның психикалық дамуындағы қарым – қатынастың рөлі.

   2. Қарым-қатынастағы вербальды емес құралдар.

Әдістемелік нұсқау:

Конспектілеу тірек-сызбамен, негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу.

Әдебиеттер:

1.Бороздина Г.В. Психология делового общения. М., 2001;

2. Федосихина А.А., Кашник О.И., Звягиндцев В.В. Психотехнология и этика делового общения. М., 1998;

3. Кузин Ф.А. Культура делового общения. М., 2000


БӨЖ. №3

Тақырып. Түйсік және қабылдау.

Мақсаты: дүниені танып білудегі бейнелеу процесінің негіздері түйсік пен қабылдау туралы түсінік қалыптастыру. Түйсік пен қабылдаудың заңдылықтары мен түрлері туралы ғылыми теориялық ұғымдардың өмірлік тәжірибесімен байланысын анықтау.

Талқылау сұрақтары:

1.Түйсіктер туралы жалпы түсінік және олармен байланысты жалпы психологиялық проблемалар.

2.Түйсік заңдылықтары. Түйсіктер қалыптасуының психофизиологиялық механизмдері.

3.Қабылдау оның түрлері мен қасиеттері, физиологиялық негізі.

Әдістемелік нұсқау:

Конспектілеу тірек-сызбамен, түйсік пен қабылдаудың түрлерімен қасиеттеріне көп зейін бөлу.

Әдебиеттер:


    1. Жарықбаев Қ. Психология. А., 1993

    2. Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

    3. Немов Р.С. Психология. М., 1998

    4. Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000


БӨЖ. №4

Тақырып. Психологиядағы тұлға туралы түсінік.

Мақсаты: тұлға теорияларын салыстырмалы талдау.

Талқылау сұрақтары: 1. Тұлға туралы психологиялық түсінік.

 2. Отандық психологтар зерттеулеріндегі жеке тұлға мәселелері.

 3. Жеке тұлғаның шетелдік теориясы.

Әдістемелік нұсқау:

Конспектілеу тірек-сызбамен, негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу.

Әдебиеттер :

1.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность М., 1997

2.Немов Р.С. Общая психология. Кн.1. Спб: питер1990

3.Столяренко Л.Д. Основы психологии. М., 1997БӨЖ. №5

Тақырып. Мінез және темперамент.

Мақсаты: мінез және темперамент туралы тұжырымдарды талдау.

Талқылау сұрақтары: 1. Жеке адам және темперамент.

 2. Мінез және темперамент.

Әдістемелік нұсқау:

Конспектілеу тірек-сызбамен, негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу.

Әдебиеттер:

1.Тәжібаев Т. Жалпы психология. А., 1993

2.Рубинштейн Р.С. Основы общей психологии. М., 2000

3.Столяренко Л.Д. Основы психологии. М., 1997БӨЖ. №6

Тақырып. Жеткіншектердің психикалық дамуы.

Мақсаты:

Талқылау сұрақтары: 1. Бастауыш мектеп жасындағылардың психикалық дамуы.

 2. Жеткіншектердің психикалық дамуы.

 3. Жасөспірімдер психологиясы.

Әдістемелік нұсқау:

Конспектілеу тірек-сызбамен, негізгі ойларын көрсету, сұрақтың мағынасын ашу.

Әдебиеттер:

1. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет. Под.ред. И.Дубровиной.2. Солодилова О.П. Возрастная психология. М., 2005

3. Педагогикалық және жас ерекшелігі психологиясы. А.В.Петровскиий редакциясымен, А., 1987ж. 67б.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан