1. Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын- космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқынДата16.01.2017
өлшемі0.5 Mb.
#2561.Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын-

 • 1.Космостық байланыс үшін қолданылатын радиотолқын-

 • ультрақысқа толқын

 • 2.Радиоқабылдағыштың тербелмелі контурындағы сигналдың қабылдануына негізделген физикалық құбылыс – Резонанс

 • 3. Телескоппен бақылағанда, бір-біріне жақын орналасқан жұлдыздарды ажыратуды қиындадатын құбылыс - дифракция

 • 4. Арнайы салыстырмалылық теориясының бір постулатына сәйкес инерциялық санақ жүйесінде бірдей өтетін

 • кез келген физикалық құбылыстар.

 • 5. Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде электр тогы пайда болатын құбылыс – Электромагниттік индукция.

 • 6. Жерден көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктедегі үдеудің бағыты. Ауамен үйкелісті ескереміз – Төмен қарай бағытталған.8. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдыңы аз, иілгіш сымнан жасалған катушкадан ток жібергенде бақылайтын құбылыс-

 • 8. Тегіс стол бетінде жатқан, қатаңдыңы аз, иілгіш сымнан жасалған катушкадан ток жібергенде бақылайтын құбылыс-

 • катушка сығылады.

 • 9. Электромагниттік сәуле әсерінен заттардан электрондардың ыршып шығу құбылысы – фотоэффект.

 • 10. Радиоқабылдағыштың тербелмелі контурындағы сигналдың қабылдануы негізделген физикалық құбылыс – Резонансқа.

 • 11. Вакуумдық фотоэлементке жарық түсіргенде, онысымен жалғасқан сыртқы тізбекте электр тогы пайда болады. Токтың пайда болуына себепкер физикалық құбылыс – Фотоэффект

 • 12. Протон мен электронның массалары тең емес. Резерфорд атомының классикалық моделі мына жағдайлардың қайсысын

 • түсіндіре алмайды? – Атомның тұрақтылығы.14.Гейгер-Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады? – Газдағы атомдар ионизациясы

 • 14.Гейгер-Мюллер тіркегішінің жұмысында қандай құбылыс қолданылады? – Газдағы атомдар ионизациясы

 • 15.Вакуумдағы фотоэлементке жарық түсіргенде, онымен жалғасқан сыртқы тізбекте электр тогы пайда болады. Бұған себепкер –

 • Фотоэффект құбылысы

 • 16. Жарық әсерінен химиялық реакцияның жүру немесе тездетілу құбылысы – фотосинтез

 • 17. Жарықтың табиғаты толқынды болатын құбылыстар –

 • жеке пленкалардың кемпірқосақ түске боялуы көлеңке ортасында жарық дағының пайда болуы

 • 18.Жарық интерференциясын түсіндіретін құбылыстар –

 • жұқа сабын және май пленкаларының боялуы: Ньютон сақиналары.1. α,β , γ –сәуле шығарушылардың өтімділігі нашар- α альфа

 • 1. α,β , γ –сәуле шығарушылардың өтімділігі нашар- α альфа

 • 2. Альфа сәулесі дегеніміз – гелий атомы ядроларының ағыны.

 • 3. α, β, γ – сәле шығарушыларының магнит және электр өрісінде көбірек ауытқитыны- β - сәулесі

 • 4. Радиоактивті элементтен 10 см қашықтықта Гейгер санағышы тіркей алатын сәуле шығарудың түрі - β - және γ – сәулелері

 • 5. α, β, γ – сәуле шығарушылыардың магнит және электр өрісінде ауытқымайтыны - γ – сәулесі

 • 6. Гамма сәулесі дегеніміз – Атом ядросынан шығатын

 • электромагниттік сәуле8.Маңайында радиоактивті препарат жоқ кезде де Гейгер санағышының иондаушы бөлшектерді тіркеу себебі –

 • 8.Маңайында радиоактивті препарат жоқ кезде де Гейгер санағышының иондаушы бөлшектерді тіркеу себебі –

 • санағышқа космостық сәулелер әсер етеді.

 • 9. Қызыл түсті сәуленің түсу бұрышы сыну бұрышынан үлкен. Екінші ортадағы жарық жылдамдығы – І-ші ортаға қарағанда

 • n есе аз.

 • 10.Жоғары жиілікті электромагниттік толқындар – гамма сәулелер

 • 11.Жақтары параллель шыны пластинаға аудан 30 градус бұрыш жасай түскен, жарық сәулелерінің ығысуы-

 • пластина материалына және жарық сәлесінің түсуіне байланысты.13. Шағылғын сәулелер тоған түбінен көруге бөгет жасайды. Осы шағылған сәулелерде тоған түбін көру үшін қалай жоюға болады?

 • 13. Шағылғын сәулелер тоған түбінен көруге бөгет жасайды. Осы шағылған сәулелерде тоған түбін көру үшін қалай жоюға болады?

 • - Полероидты қолдану арқылы

 • 15.Заттардың фотохимиялық реакция жүретін жағдайлар –

 • кваннтық сәуле шығару энергиясы молекулаларының активтену реакциясынан артық болғанда.

 • 16. Ядролық сәулелерді тіркеуге арналған приборлардың қайсысында шапшаң қозғалатын зарядталған бөлшектер буда сұйық тамшыларынан тұратын із қалдырады- Вильсон

 • камерасы.18. Фотон қозған атомға соқтығысқан кезде, осы атом индукциялық сәуле шығарады. Екеуінде ортақ шамалар –

 • 18. Фотон қозған атомға соқтығысқан кезде, осы атом индукциялық сәуле шығарады. Екеуінде ортақ шамалар –

 • Жиіліктері, қозғалу бағыттары, фазалары және поляризация

 • бағыттары.

 • 19.Заттарда фотохимиялық реакция қандай жағдайларда жүреді?-

 • Кванттық сәуле шығару энергиясы молекулалардың активтену энергиясынан артық болады.

 • 20. Сәуленің толық шағылуы қандай шарттарда болады?-

 • Түсу бұрышы шекті бұрыштан үлкен болғанда.

 • 21. Лазерлік сәуле шығаруға тән қасиеттер-

 • жоғары монохроматтық, көгеренттік, сәуле шығарудың бағыттылығы, сәуле шығару қуатының жоғарылығы.23.Келтірілген электромагниттік сәуле шығару түрлерінің толқын ұзындығы ең қысқа – Рентген сәулелері

 • 23.Келтірілген электромагниттік сәуле шығару түрлерінің толқын ұзындығы ең қысқа – Рентген сәулелері

 • 24. L, β, γ – сәуле шығару түрлерінің қайсысы магнит және электр өрісінде ауытқымайды? - γ сәулелері

 • 25. Сирек қымбат тастардағы сәуленің ойнауын қалай түсіндіруге болады? – Сыну көрсеткіші үлкен.

 • 26. Берілген электромагниттік сәулелерді тербеліс жиеліктерінің өсу ретімен орналастырыңыз –

 • 1-радиотолқын, 2 инфрақызыл сәуле, 3 көрінетін жарық, 4 ультракүлгін сәуле, 5 рентген сәулесі1.Радиоактивтік құбылысты ашқан – Француз зерттеушісі

 • 1.Радиоактивтік құбылысты ашқан – Француз зерттеушісі

 • Беккерель

 • 2. Электромагниттәк индукция құбылысын ашқан – Фарадей

 • 3. Броун (броундық қозғалыс) байқаған қозғалыс –

 • ерітіндіде жүзген бөлшектердің қозғалысы.

 • 4. Серпімділік күшін анықтайтын заң – Гук заңы

 • 5. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядтарға әсерін тапқан –Лоренц

 • 6. Атом ядросының бар екенін эксперимент арқылы дәлелдеген-

 • Э.Резерфорд8. Тоғы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірибе арқылы көрсеткен ғалым – Эрстед

 • 8. Тоғы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірибе арқылы көрсеткен ғалым – Эрстед

 • 9. Алғаш рет лабораториялық тәсілмен жарық жылдамдығын өлшеген ғалым – И.Физо

 • 10. Атомның құрылысы туралы Резерфордтың анықтағандары –

 • Ядроның өлшемі атом өлшемінен өте кіші1.Ток күші дегеніміз –

 • 1.Ток күші дегеніміз –

 • өткізгіштің көлденең қимасы арқылы t уақыт аралығында өтететін q

 • зарядтың сол уақытқа қатынасы

 • 2. Күш сызықтары тұйық өрістердің аталуы – құйынды өріс

 • 3. Кюри температурасы – заттың феррамагниттік қасиеті жойылатын

 • температура

 • 4.Дененің импульсі не кқозғалыс мөлшері дегеніміз –

 • дене массасының жылдамдығына көбейтіндісі.

 • 5. Пластикалық деформациялар дегеніміз –

 • сыртқы күштер әсері тоқтағанда жойылмайтын деформациялар7.Тербеліс амплитудасы дегеніміз – тербелуші нүктенің тепе-теңдік

 • 7.Тербеліс амплитудасы дегеніміз – тербелуші нүктенің тепе-теңдік

 • қалпынан ең үлкен ауытқуы

 • 8. Ферромагниттер дегеніміз – Магнит өтімділігі өте үлкен (м > 1) денелер

 • 9. Жол – қозғалыс траекториясы бойымен дененің жүріп өткен ара

 • қашықтығы

 • 10. Еркін тербеліс дегеніміз – сыртқы периодты күштердің әсерінсіз

 • болатын тербеліс.

 • 11.Зат мөлшері – заттың массасының оның молярлық массасына қатынасы

 • 12. Меншікті балқу-жылжу дегеніміз –

 • балқу температурасы 1 кг кристалл затты сұйыққа айналдыру үшін кеткен жылу мөлшері14. Поликррсталл дене дегеніміз –

 • 14. Поликррсталл дене дегеніміз –

 • саны көп майда кристалдан тұратын қатты дене.

 • 15. Дененің (материалдық нүктенің) орын ауыстыруы –

 • бастапқы орны мен соңғы орнын қосатын бағытталған түзу кесінді.

 • 16. Вета сәулесі дегеніміз- электрондар ағыны

 • 17. Дыбыс зорайтқыштың жұмысы неге негізделген?-

 • Тұрақты магниттік магнит өрісінің жылжымалы катушкадағы айнымалы тоққа әсеріне19. Қыздыру шамы – Жылулық сәуле шығару болып табылады.

 • 19. Қыздыру шамы – Жылулық сәуле шығару болып табылады.

 • 20. Термодинамиканың 1- заңы дегенміз –

 • Жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және

 • айналу заңы

 • 21. Парциал қысым – егер басқа газдардың әсері жоқ десе, онда-

 • атмосферадағы су буының түсіретін қысымы

 • 22. Ампер гипотезасы – дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр

 • айнала қозғала алатын ток арқылы түсіндіріледі

 • 23.Механикалық резонанс дегеніміз- тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде, еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы25. Элементар электр тогы – Электрондардың атомдағы қозғалысы

 • 25. Элементар электр тогы – Электрондардың атомдағы қозғалысы

 • 26. Фотоэффектінің қызыл шекарасын қандай параметр анықтайды? – жарық жиілігі, катод затының қасиеттері

 • 27. Жарық сәулесі дегеніміз – Жарық энергиясының таралу

 • бағытын көрсететін сызық.

 • 28. Тізбекті реакция дегеніміз –

 • реакцияны тудыратын бөлшектердің оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция.

 • 29. Суы бар ыдыста мұз кесегі бар. Мұз еріп болғанда су деңгейі қалай өзгереді - Өзгермейді31. Электромагниттік сәуле шығару ағынының тығыздығы

 • 31. Электромагниттік сәуле шығару ағынының тығыздығы

 • тығыздығы 1 дегеніміз –

 • ∆t уақыт ішінде S беті арқылы өтетін ∆w электромагниттік энергиясының Sх ∆t көбейтіндісіне қатынасы

 • 32. 238 U (уран) ядросының екіге бөлінуі – ыдырау деп аталады.

 • 92

 • 33. Фотоэффект құбылысы дегеніміз – жарық әсерінен заттардан

 • электрондардың ыршып шығуы

 • 34. Электростатикалық өрістің күштік сипаттамасы бола алатын физикалық шама – Кернеулік Е

 • 35. Тізбектегі реакция – реакцияны тудыратын бөлшектердің

 • дегеніміз оның нәтижесі түрінде пайда болатын реакция.37. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз –

 • 37. Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз –

 • Ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияларының айырмасы.

 • 38. Трансформатор дегеніміз –

 • айнымалы токты түрлендіру үшін қолданылатын құрал.

 • 39.Термоэлектрондық эмиссия дегеніміз –

 • катодты жоғары температураға дейін қыздырғанда электрондардың ұшып шығуы.

 • 40. Фотоэлемент дегеніміз – фотоэффект әсерінен жарық энергиясын

 • электр энергиясына айналдыратын құрал42. Табиғи радиоактивтілік дегеніміз – Ядроның өздігінен түрленуі

 • 42. Табиғи радиоактивтілік дегеніміз – Ядроның өздігінен түрленуі

 • 43. Термоядролық реакция – сутегі ядроларының жылу бөлу

 • арқылы бірігу реакциясы

 • 44. Фотоэлементтің кідіртуші потенциялы дегеніміз –

 • Фототокты жоғалтатын, кідіртуші электр өрісінің

 • потенциялдар айырмасы

 • 45. Нормальдық үдеу дегеніміз –

 • жылдамдықтың бағыты бойынша өзгеруін анықтайтын толық үдеудің құраушысы.

 • 46. “Ньютон сақинасындағы” жұқа пленка дегеніміз –

 • линза мен пластина арасындағы ауа қабаты1.Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал – барометр

 • 1.Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал – барометр

 • 2. Қарапайым автотербелмелі жүйе – Маятникті сағат

 • 3. Дыбыс толқындарын қоздырушы прибор –

 • дыбыс зорайтқыш

 • 4. Зарядатлған бөлшектерді олардың меншікті зарядына қарай ажырататын прибор – масс –спектограф

 • 5. Қыздыру шамы – жылулық сәуле шығаруКаталог: materialy -> vizika
vizika -> Сабақ кезеңдері: Психологиялық дайындық, қызығушылықты ояту
materialy -> Қазақстан Республикасы
materialy -> Тақырыбы: Құстар біздің досымыз Орындаған
materialy -> Молдабекова Қарлығаш Елубековна Қарағанды облысы Шет ауданы Ортау негізгі орта мектебі География пәні мұғалімі Тақырыбы
vizika -> Мына заттардың қайсысы су молекуласының
vizika -> Сыныбы: 7 сынып Шо›ан УÙлиханов мектеп-гимназиясы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жа£атас ›аласы Ерпаизова Куланда Еділ›ызы Физика-информатика пÙніні£ 챓алімі Саба›ты£ та›ырыбы: “Архимед к¯ші. Денелерді£ ж¯зу шарттары.”


Достарыңызбен бөлісу:
©melimde.com 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
Сабақтың тақырыбы
бойынша жиынтық
жиынтық бағалау
Сабақ тақырыбы
Сабақтың мақсаты
ғылым министрлігі
тоқсан бойынша
Сабақ жоспары
бағдарламасына сәйкес
бағалауға арналған
Реферат тақырыбы
жиынтық бағалауға
Қазақстан республикасы
рсетілетін қызмет
арналған тапсырмалар
сәйкес оқыту
Жалпы ережелер
білім беретін
бағалау тапсырмалары
бекіту туралы
республикасы білім
оқыту мақсаттары
жиынтық бағалаудың
қызмет стандарты
тоқсанға арналған
Қазақстан республикасының
мерзімді жоспар
Қазақстан тарихы
арналған жиынтық
болып табылады
бағалаудың тапсырмалары
арналған әдістемелік
жалпы білім
Әдістемелік кешені
нтізбелік тақырыптық
Қазақ әдебиеті
пәнінен тоқсанға
Мектепке дейінгі
Зертханалық жұмыс
республикасының білім
оқыту әдістемесі
Инклюзивті білім
туралы хабарландыру
білім берудің
Жұмыс бағдарламасы
туралы жалпы
қазақ тілінде
Қысқа мерзімді
тақырыптық жоспар
пайда болуы
пәнінен тоқсан