1. «Басқару бұл, бәрінен бұрын, заңның формальды орындалуы және оның сақталуы » анықтамасы кімге жатады?

Loading...


бет3/3
Дата31.03.2020
өлшемі52.42 Kb.
1   2   3

С) алдын-ала құрылған жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындайтын қызмет түрі;

D) ұжымның барлық аспекттеріндегі әрекет жағдайы мен нәтижелерін сипаттайтын қызмет;

E) құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау.

 

127. Үйлестіру және реттеу функциясының міндеті не?А) мұғалімдерді қорқытып, үркіту;

В) жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындау;

С) құжаттардың орындалуын реттеп отыру;

D) педагогикалық қызметті ынталандырып, оның жағдайына әділ баға беріп, қолдап және әдістемелік көмек беру;

E) басқару объектісінің жай-күйі және оның іс-әрекетінің нәтижелері, қоршаған орта туралы мәліметтерді жинау және тіркеу.

 

128. Ұйымдастыру қызметі неге бағытталады?А) оқиғалардың дамуын болжау;

В) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру;

С) жобалау мен басқару;

D) құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау;

E) қабылданған шешімдерді іске асыру.

 

129. Бір-бірімен өзара байланысқан функциялар неден басталып, немен аяқталады?А) талдаудан басталып, талдаумен аяқталады;

В) басқарудан басталып, басқарумен аяқталады;

С) басқарудан басталып, талдаумен аяқталады;

D) талдаудан басталып, бағалаумен аяқталады;

E) басқарудан басталып, бақылаумен аяқталады.

 

130. Жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және реттеу функцияларына талдау жасалмаса не болады?А) қорытындысы шығарылмайды;

В) нәтиже бермейді;

С) логикалық қорытындыға жете алмайды;

D) мақсаттары орындалмайды;

E) қабылданған шешімдері іске аспайды.

 

131.Әдіс дегеніміз не?А) басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар;

В) қандай да басқару мақсатына жетуге қабілеті бар және басқаруға сәйкес әрекеттің түрін немесе бейнесін білдіреді;

С) нақты ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру;

D) басқару процесін қалыптастыратын жекелеген операцияларды, процедураларды, жұмысты орындау тәсілі;

E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.

 

132. Басқару әдістері дегеніміз не?А) басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар;

В) қандай да басқару мақсатына жетуге қабілеті бар және басқаруға сәйкес әрекеттің түрін немесе бейнесін білдіреді;

С) нақты ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру;

D) басқару процесін қалыптастыратын жекелеген операцияларды, процедураларды, жұмысты орындау тәсілі;

E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.

 

133. Басқару әдістерінің мазмұны бойынша қалай бөледі?А) ұйымдастырушылық, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық;

В) әлеуметтік-психологиялық, педагогикалық;

С) экономикалық, педагогикалық-психологиялық;

D) ұйымдастырушылық, әлеуметтік-психологиялық;

E) ұйымдастырушылық, экономикалық.

 

134. Жалпы ғылыми әдістеріне қайсысы жатады?А) зерделенетін құбылыстардың тарихи тәсілдері;

В) үлгілеу, эксперименттеу;

С) экономикалық-математикалық алгоритмдерді пайдалану;

D) әлеуметтік зерттеулер;

E) барлығы.

 

135. Басқарудың экономикалық әдістері нені айқындайды?А) ұжымды қалыптастыру мен дамыту процесіне, олардың арасындағы педагогикалық процестерге ықпал етудің нақты амалдары мен тәсілдері;

В) басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалады;

С) адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүделлерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері;

D) қандайда болсын басқару дәрежесін, өндірістік-шаруашылық міндеттерін сәтті шешу үшін қолданылатын әдістер;

E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.

 

136. Басқару процесінің әдістеріне төмендегілердің қайсысы жатады?А) мақсаттарды анықтаудың ережесі;

В) басқару шешімдерін әзірлеу мен оңтайландыру әдістері;

С) нақты ұйымдастыру жұмыстарын жүзеге асыру;

D) жекелеген міндетті істерді орындау әдістері;

E) барлығы.

 

137. Басқарудың психологиялық-педагогикалық әдістері қалай анықталады?А) ұжымды қалыптастыру мен дамыту процесіне, олардың арасындағы педагогикалық процестерге ықпал етудің нақты амалдары мен тәсілдері;

В) басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалады;

С) адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүделлерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері;

D) қандайда болсын басқару дәрежесін, өндірістік-шаруашылық міндеттерін сәтті шешу үшін қолданылатын әдістер;

E) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы.

 

138. Басқару әдістерін мотивациялық көрсеткіші бойынша қалай жіктейді?А) мотивацияның материалдық әдістері;

В) мотивацияның пайда болуы мен себептері;

С) ұйымдастырушылық, әлеуметтік-психологиялық тәсілдері;

D) мотивацияның материалдық, моральдық және мәжбүрлеу әдістері;

E) экономикалық және әлеуметтік-психологиялық тәсілдері.

 

139. Жекеше, ұжымдық және алқалық (коллегиальные) болып бөлінетін басқару әдістерінің қай түрі?А) басқару әдістерінің мазмұны бойынша жіктеу;

В) ұйымдастыру формалары бойыншабасқару әдістері;

С) мотивациялық көрсеткіштері бойынша;

D) қолданылатын салалары бойынша;

E) басқару әдістерінің жалпы түрлері.

 

140. Басқарудың экономикалық әдістерінің арасынан өндірістің тиімділігін арттыра алатын әдістер ретінде төмендегілерден қайсысын жатқызуға болады?А) экономикалық ынталандыру;

В) экономикалық тетікті шаруашылық есепке көшіру;

С) баға және баға белгілеу;

D) фирмалардың қаржылық саясаты;

E) барлығы дұрыс.

 

141. Жалпы түрде (барлық жүйеге қатысты) және тұжырымды түрде оның жекелеген бөлімдерін қолдану басқарудың қай әдісіне жатады?А) басқару әдістерінің мазмұны бойынша жіктеу;

В) ұйымдастыру формалары бойыншабасқару әдістері;

С) мотивациялық көрсеткіштері бойынша;

D) қолданылатын салалары бойынша;

E) басқару әдістерінің жалпы түрлері.

 

142. Басқарудың психологиялық-педагогикалық әдістері қалай анықталады?А) басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалады;

В) басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы;

С) ұжымды қалыптастыру мен дамыту процесіне, олардың арасындағы педагогикалық процестерге ықпал етудің нақты амалдары мен тәсілдері;

D) адамдардың экономикалық қатынастары мен олардың экономикалық мүделлерін пайдаланатын адамдарға ықпал етудің тәсілдері мен әдістері;

E) қандайда болсын басқару дәрежесін, өндірістік-шаруашылық міндеттерін сәтті шешу үшін қолданылатын әдістер.

 

143. Басқарудың психологиялық-педагогикалық әдісінің мақсаты не?А) адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру, олардың жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету, осылардың негізінде жеке тұлғаның еңбекке деген құлшынысын, ұжымдардың тиімді еңбек етуін арттыру;

В) жеке тұлғаның еңбекке деген құлшынысын, ұжымдардың тиімді еңбек етуін арттыру;

С) әлеуметтік мәселерді шешу, еңбекке деген дұрыс қатынасын (көзқарасын) дамыту;

D) басқару жүйесіне ықпал ететін экономикалық реформаның, экономикалық өмірдің ерекшеліктерін ескеру;

E) адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру негізінде жан-жақты үйлесімді дамуын қамтамасыз ету.

 

144. Басқару объектісіне мақсатты түрде әсер ету процесінде адамдар арасындағы нақты ұйымдастыру қатынастарымен, ұйым заңдарымен айқындалатын басқару тетігі ашық көрсетілетін әдіс қайсы?А) жалпы басқару әдістері;

В) басқарудың экономикалық әдістері;

С) басқарудың психологиялық-педагогикалық әдістері;

D) басқарудың құқықтық әдістері;

E) басқарудың ұйымдастыру-ұйғарымдық әдістері.

 

145. Жұмыс барысындағы педагогтың жеке қызығушылықтарын қамтамасыз етіп, ұжым мен жалпы білім беру мекемесінің алдында белгілі бір міндеттерді қабылдауға әсер ететін басқарудың қай принципі?А) ынталандыру принципі;

В) ұжыммен шешім қабылдау принципі;

С) мақсатты үйлесімділік принципі;

D) басқаруды автоматтандыру принципі;

E) педагог жұмысын байыту және сапаландыру принципі.

 

146. Басқару принциптері дегеніміз не?А) алға қойған мақсат пен міндеттерді жүзеге асыру;

В) басқару заңдылықтарымен сипатталуы;

С) басқару функцияларын жүзеге асыру бойынша идеяның негізін салушы;

D) белгілі бір ережелерді сақтауға негізделуі;

E) басқару әдістерінің көмегімен іске асуы.

 

147. Білім беру мекемелерінің стратегиялық даму жоспарын өңдеу неге байланысты?А) сыртқы ортаға және білім беру мекемесінің потенциалына;

В) басқару мақсаты мен міндеттеріне;

С) білім беру мекемесімен алдын-ала өңделген жоспарға;

D) басқару әдістері мен принциптеріне;

E) басқару қағидалары мен заңдылықтарына.

 

148. Педагогикалық ұжымды басқаруда әрбір педагогтың басқалармен салыстырғанда бірдей жағдайда болуын қарастыратын принцип қайсы?А) басқарудағы жеке тұрғы принципі;

В) ынталандыру принципі;

С) мақсатты үйлесімділік принципі;

D) әлеуметтік әділеттілік принципі;

E) әр уақытта жаңарту принципі.

 

149. Білім беру мекемелерінің стратегиялық даму жоспарын өңдеуге не ықпал етеді?А) жоспар құру;

В) маркетингтік зерттеулер;

С) болжау;

D) кешенді жоспар түрін бейнелеу;

E) жоспар бағытын нақтылау.

 

150. Педагогикалық менеджмент тұрғысынан басқару принциптерін кім көрсетті?А) В.П.Симонов;

В) М.Марков;

С) Л.Б.Ительсон;

D) Г.Гегель;

E) Ю.А.Конаржевский.

151. Маркетингтік зерттеулер дегеніміз не?

А) шешімді қабылдаумен байланысты функция;

В) ақпараттарды жинақтаумен, өңдеумен байланысты функция түрі;

С) рынокпен, тұтынушылармен, бәсекешілермен, қоршаған ортаның барлық элементтерімен ақпарат арқылы байланыстыратын функция;

D) жаңа өнімнің потенциалын зерттеу;

E) бағаның құрылуын талдау.

 

152. Басқарудың көлденең байланыс принципі нені анықтайды?А) педагогикалық ұжымдағы әрбір мүшенің арасындағы байланысты орнатумен, ақпаратпен және тәжірибемен алмасумен тығыз байланысты;

В) басқаруды демократизацияландырудың маңызды құралдарының бірі болып табылады;

С) білім беру мекемелерін қызмет ету режимінен даму режиміне ауысуын қамтамасыз етеді;

D) басқаруды демократизациялаудың құралы ретінде алға шығады;

E) әрбір педагогтың сенім артуында көрсетілген, оның тәртібін және барлық педагогикалық ұжымның өмірлік әрекетін тереңінен сипаттайды.

 

154. Маркетингтік зерттеудің неше көзі бар?А) 4;

В) 3;


С) 7;

D) 2;


E) 5.

 

155. Білім беру мекемелерін қызмет ету режимінен даму режиміне ауысуын қамтамасыз ететін басқарудың қай принципі?А) ынталандыру принципі;

В) басқаруды автоматтандыру принципі;

С) әр уақытта жаңарту принципі;

D) көлденең байланыс принципі;

E) педагог жұмысын байыту және сапаландыру принципі.

 

156. Ақпарат дегеніміз не?А) адаммен немесе арнайы құрылғымен меңгерілетін, қоршаған орта мен жүйенің жағдайы туралы мәліметтер;

В) жалпы мағлұматтар;

С) бір нәрсені білу;

D) қоршаған орта туралы мәліметтер;

E) мәліметтер беретін хабарлама.

 

157. Басқару ақпараттары қандай белгілері бойынша бөлінуі мүмкін?А) уақыт бойынша;

В) басқару функциясы бойынша;

С) ақпараттың түсу көздері бойынша;

D) мақсатты арналуы бойынша;

E) барлығы дұрыс.

 

158. Педагогтың кәсіби қызығушылықтарын ояту және оның кәсіби сенімділігін қолдау арқылы әрбір педагогтың кәсіби әрекетін түрлендіруге басқарушының тырысуымен сипатталатын қай принцип?А) педагог жұмысын байыту және сапаландыру принципі;

В) ынталандыру принципі;

С) мақсатты үйлесімділік принципі;

D) әлеуметтік әділеттілік принципі;

E) әр уақытта жаңарту принципі.

 

159. Талдау, бағалау, құрастыру және ұйымдастыру басқару ақпаратының қай белгісі бойынша жіктелген?А) уақыт бойынша;

В) ақпараттың түсу көздері бойынша;

С) басқару функциясы бойынша;

D) мақсатты арналуы бойынша;

E) басқару әдістері бойынша.

 

160. Басқарудағы ақпараттық қажеттілік дегеніміз не?А) философияда ежелден пайдаланып келе жатқан ұғым;

В) алға қойылған міндеттерді шешу үшін қажеттілік ретінде анықталатын белгілі бір ақпаратқа мамандар қарым-қатынасының формасы;

С) бір нәрсе туралы хабарлама;

D) сақтау, өңдеу және жеткізудің нысаны ретіндегі мағлұматтар;

E) қоршаған орта мен жүйенің жағдайы туралы мәліметтер.

 

161. Білімді ақпараттандырудың негізгі мақсаты не?А) ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының негізінде жүзеге асырылатын хабарларды жинау, ақпараттарды өңдеу;

В) ақпараттарды өңдеу, олардың қорын жасау, сақтау мен оларды тарату;

С) ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізінде қолданыс табатын, оқу құралдарының жаңа түрлерінің пайда болуы;

D) оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру болып табылады;

E) ақпараттарды компьютерлер арқылы беру.

 

162. Әлеуметтік-психологиялық климаттың негізгі қызметтері қандай?А) топтастырушылық қызмет;

В) ынталандырушылық қызмет;

С) тұрақтандырушылық қызмет;

D) реттеушілік қызмет;

E) барлығы дұрыс.

 

163. Жағымсыз әлеуметтік-психологиялық климатқа қайсысы жатады?А) немқұрайлылық, селқостық;

В) қысым көрсету, үстемдік ету;

С) дау-жанжалдың пайда болуы;

D) кәсіптік қызметінің төмендеуі;

E) барлығы дұрыс.

 

164. Білім беруді ақпараттандыру процесіне тән ерекшеліктің біріА) ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының негізінде жүзеге асырылатын хабарларды жинау, ақпараттарды өңдеу;

В) ақпараттарды компьютерлер арқылы беру;

С) оқу процесіне ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың негізінде қолданыс табатын, оқу құралдарының жаңа түрлерінің пайда болуы және оларды қолданысқа енгізу;

D) оқушыларды ақпараттық қоғам жағдайында тұрмыстық, қоғамдық және кәсіби салалардың іс-әрекетіне толық, тиімді араластыру болып табылады;

E) ақпараттарды өңдеу, олардың қорын жасау, сақтау мен оларды тарату.

 

165. Ұжым мүшелерінің оқу-тәрбие міндеттерін шешу кезінде ұжымдық күш-жігерді біріктіру әлеуметтік-психологиялық климаттың қандай қызметін атқарады?А) ынталандырушылық қызмет;

В) тұрақтандырушылық қызмет;

С) реттеушілік қызмет;

D) топтастырушылық қызмет;

E) барлығы.

 

166. «Ақпараттық технология» ұғымын алғаш рет қолданысқа енгізген кім?А) В.Апатова;

В) В.Глушков;

С) Г.М.Коджаспирова;

D) К.В.Петров;

E) Ж.Б.Оспанова.

 

167. Әлеуметтік-психологиялық климаттың реттеушілік қызметі қалай көрінеді?А) өзара қатынас нормаларын нығайтуда, ұжым мүшелерінің тәртібіне баға беруде;

В) ұжым ішіндегі тұрақтылықты қамтамасыз етіп, ұжымға жаңа мүшелердің енуінде;

С) педагогикалық әрекеттің қолдануына қажетті ұжымның эмоционалдық күш-қуатын қалыптастыруында;

D) ұжым мүшелерінің оқу-тәрбие міндеттерін шешу кезінде ұжымдық күш-жігерді топтастыруын, бірігуін іске асырғанда;

E) барлығы дұрыс.

 

168. Білім беру мекемелері – бұл ....А) әлеуметтік институттар;

В) өзара әрекеттесетін ашық әлеуметтік-педагогикалық жүйе;

С) әлеуметтік-мәдени жүйе;

D) әр түрлі әлеуметтік институттармен өзара әрекеттесетін ашық әлеуметтік-педагогикалық жүйе;

E) педагогикалық жүйе.

 

169. Білім беру мекемелерінің имиджін қалыптастыру мәселесі қандай компоненттерден тұрады?А) мақсатты-мотивациялық және технологиялық;

В) әдістемелік, мазмұндық және технологиялық;

С) мақсатты-мотивациялық, мазмұндық және технологиялық;

D) мазмұндық және технологиялық;

E) әдістемелік және мазмұндық.

 

170. Білім беру мекемесінің имиджі – бұл ...А) ЖОО-ның әр түрлі әрекеттерін сипаттайтын мақсатты аудиторияның әр түрлі топтар көрінісі мен оларды бағалау жүйесі;

В) жоғары кәсіби білім беру мекемелерінің бәсекеге қабілеттілік факторы;

С) қоғамның әр түрлі топтарын ұйымдастыру бейнесін немесе ұйымдастыру имиджін анықтайды;

D) ұйымдастыру имиджін анықтайды;

E) белгілі бір бағыттағы жалпы білім беру мекемелерінің әлеуметтік қоршаған нақты топтарына психологиялық әсер ету және мақсатты бағытталған сипаттамаларға ие болатын эмоционалды боялған сыртқы бейнесі.

 

171. Білім беру процесіндегі менеджердің еңбек пәні не?А) ақпарат;

В) басқарылатын субъекттің әрекеті;

С) сөз, тіл, қарым-қатынас жасау;

D) менеджменттің екінші субъекті;

E) оқушылардың оқығандығы, тәрбиеленуі мен даму дәрежесі.

 

172. Білім беру мекемелерінің имиджін қалыптастырудағы мазмұндық компонент қалай анықталады?А) мектеп имиджін қалыптастыратын педагогикалық тәжірибенің барлық субъекттерінің қажеттіліктерін оқуды қарастырады;

В) алда тұрған жұмысқа қатысуға психологиялық даярлығы мен бар тәжірибені оқуды зерттейді;

С) берілген басқару жаңалығының мақсаты мен міндеттерін анықтауды, оны енгізу нәтижелерін қарастырады;

D) «білім беру мекемелерінің имиджі» түсінігінің мәнін, оның құрылымдық элементтерін, сипаттамаларын, ақпараттық материалдардың мазмұнын таңдау мен оларды рәсімдеуді сипаттайды;

E) берілген жаңалықты жүзеге асыру кезеңдерінің реттілігін, субъекттердің іс-әрекетке технологиялық даярлығын, оларды қолдану нұсқауларды өңдеуді жобалайды.

 

173. Білім беру менеджері дегеніміз кім?А) мемлекетке қажетті маңызды жұмысты орындаушы;

В) адамзат өмірінің жоғары моральдық және этикалық жақтарын сипаттайтын бизнеспен айналысушы;

С) қоғамдық пікірді қалыптастыратын адам;

D) барлық әрекет ету аймағында сыйлы және табысты қызметкер;

E) барлығы дұрыс.

 

174. Төменде аталған сипаттмалардың қайсысы білім беру мекемелерінің имиджін қалыптастырудағы мақсатты-мотивациялық компонентті анықтайды?А) мектеп имиджін қалыптастыратын педагогикалық тәжірибенің барлық субъекттерінің қажеттіліктерін оқу;

В) алда тұрған жұмысқа қатысуға психологиялық даярлығы;

С) бар тәжірибені оқу;

D) берілген басқару жаңалығының мақсаты мен міндеттерін анықтау, оны енгізу нәтижелері;

E) барлығы дұрыс.

 

175. Мәдениет мазмұнын меңгерудегі басты элемент қайсысы?А) қалау;

В) білу;


С) істей білу;

D) жасап шығару;

E) барлығы.

176. Инженер-педагогтың кәсіби қызметіндегі басты мақсат не?

А) оқыту мен тәрбиелеу;

В) дамыту;

С) жеке тұлғаның қасиеттерін қалыптастыру;

D) кәсіпке оқыту және жұмысшы жеке тұлғасын қалыптастыру;

E) оқыту, тәрбиелеу, дамыту.

 

177. Менеджердің кәсіби білім беру процесі өзіне қандай басты процестерді қосады?А) тану;

В) оқу;


С) даму;

D) тәрбиелеу;

E) барлығын.

 

178. Инженер-педагог кадрларының мақсатты қызмет түрлеріне қандай функциялар жатады?А) оқыту, тәрбиелеу, дамыту;

В) құрастыру, жобалау;

С) оқыту, тәрбиелеу, дамыту, дәлелдеу;

D) ұйымдастыру, қарым-қатынас жасау;

E) өндірістік-технологиялық.

 

179. Инженерлік функцияларға қайсысы жатады?А) оқыту, тәрбиелеу, дамыту;

В) құрастыру-зерттеу, кәсіпшілік, өндірістік-технологиялық;

С) дәлелдеу;

D) жобалау және құрастыру-зерттеу;

E) барлығы да жатады.

 

180. Құрастыру функциясы нені сипаттайды?А) таңдау әрекеті бойынша курс мазмұнын құру, әрбір пайда болған педагогикалық міндеттерді шеше отырып, сабақ жүргізудің әдіс-тәсілдерін құру, өзінің іс-әрекетінде өзгерістер енгізу іскерлігі және оның қорытындысын болжау;

В) жоспарланғанды жүзеге асыру міндеттерін шешу, оқу және кез-келген іс-әрекет барысында оқушылар мен өздерінің күштерін үлестіру, белгілі еңбек ережелеріне бағыну, жауапкершілікті анықтау, тексеру, бақылау;

С) берілген курстың мақсатын және оған жету жолдарын, нәтижелілігін жобалау;

D) педагогикалық жүйенің заңдары мен механизмі жайында жаңа білімдер алумен, оны жинақтаумен, ғылыми білімді жүйелеу және жалпылау, ғылыми білімдерді оқытумен байланысты;

E) оқушы жеке тұлғасының ішкі қажеттілік себептерінің қалыптасуымен байланысты.

 

181. Конфликт сөзі қай тілден енген?А) ағылшын;

В) латын;

С) түрік;

D) орыс;


E) грек.

 

182. Ең көп тараған қақтығыстың түрі қайсы?А) функционалды;

В) ұжымдық;

С) тұлғааралық;

D) параллельді;

E) барлығы.

 

183. Қақтығыс дегеніміз не?А) екі не одан да көп адамдар арасындағы түсініспеушіліктен немесе ойларының түйіспеу салдарынан туындайтын жағыдай;

В) жеке тұлғаның бойындағы дамып отыратын фактор;

С) ұжым арасындағы әлеуметтік мәселелерді талқылау;

D) адамдар арасындағы шешілген мәселені жоққа шығару;

E) дұрыс жауап жоқ.

 

184. Жұмысына қанағаттанбайтын, ұйымда өзін ыңғайсыз сезінентін және стрестік жағдайда пайда болатын қақтығыстың түрі қайсы?А) тұлғааралық;

В) тұлға мен топ арасындағы;

С) топтар арасындағы;

D) тұлға бойындағы;

E) ұжымдар арасындағы.

 

185. Кәсіби бейімделудің түпкі мақсаты не?А) пәнге деген қызығушылығы артуы;

В) таңдаған кәсібіне оң пікірінің пайда болуы;

С) жоғары мектепте алғаш оқыған күндерден бастап, оларды оқушылық бағыттан болашақ педагог бағытына көшіру;

D) өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби өз бетімен білім алу жұмысы;

E) кәсіби іс-әрекетінің қажеттілігі және оған дайындығы.

 

186. Кәсіби бағыттылық нені анықтайды?А) педагог мамандығына кәсіби бейімделуі барысында олардың белсенділігін, мақсатты әрекетін, жоғары мектептің оқу-тәрбие үрдісінің шығармашылық сипаты;

В) кәсіби іс-әрекетінің қажеттілігі және оған дайындығы, сонымен қатар мамандығына қарым-қатынасын анықтайтын жеке тұлғаның интегралды қасиеті;

С) жоғары мектепте алғаш оқыған күндерден бастап, оларды оқушылық бағыттан болашақ педагог бағытына көшіру;

D) пәнге деген қызығушылығы артуы, таңдаған кәсібіне оң пікірінің пайда болуы;

E) кәсіби іс-әрекетінің қажеттілігі және оған дайындығы.

 

187. Инженер-педагог кадрларының кәсіби қызметтерін жүзеге асыру оның құрылымының қалыптасуына ықпал етеді, ал олар қандай топтарға бөлінеді?А) кәсіби бейімделу;

В) кәсіби бағыттылық;

С) кәсіби біліктілік;

D) кәсіби іскерлік қасиеттер;

E) барлығы.

 

188. Шектелген ресустар, капитал немесе жұмыс күші үшін күресуде басқарушылар арсындағы пайда болатын қақтығыстың түрі қандай?А) тұлға бойындағы;

В) тұлға мен топ арасындағы;

С) топтар арасындағы;

D) тұлғааралық;

E) функционалды.

 

189. Кәсіби одақ пен басқарушылардың арасында болатын қақтығыс түріА) топтар арасындағы;

В) тұлғааралық;

С) тұлға бойындағы;

D) тұлға мен топ арасындағы;

E) функционалды.

 

190. Кәсіби бағыттылық қандай психикалық қасиеттерді жұмылдырады және нақты мамандық бойынша белгілі бір пәннің қызығушылығына байланысты олардың дамуын қамтамасыз етеді?А) қабылдау;

В) ойлау;

С) қиялдау;

D) есте сақтау;

E) барлығы.

 

191. Жеке тұлғаның кәсіби бағыттылығын сипаттайтын қасиеттерге келесілерден қайсыларын жатқызуға болады?А) кәсіби позиция, кәсіби құндылыққа бейімделуі;

В) қоғамдық белсенділігі, әлеуметтік оптимизм;

С) себеп-салдар мен дәлелдер;

D) педагогикалық іс-әрекетке қабілеттігі;

E) барлығын.

 

192. Ұйымдар арсында әсерлесуді жоғарылататын конфликт түріА) тұлғааралық;

В) тұлға бойындағы;

С) тұлға мен топ арасындағы;

D) функционалды;

E) топтар арасындағы.

 

193. Кәсіби маңызды қасиеттер дегеніміз не?А) педагогикалық қабілеттер мен жалпы қасиеттер;

В) іскерліктер мен дағдылар;

С) кәсіби іс-әрекетті ойдағыдай табысты етіп орындау мүмкіндігін тудыратын жеке тұлғаның тұрақты қасиеттер жүйесі;

D) психикалық қасиеттер;

E) педагогтың жеке тұлғалық қасиеттері.

 

194. Ұйым ішінде мәселені бірге талқылап және ақпаратты бірдей тарата отырып қақтығыстың алдын алатын әдіс қайсы?А) тұлғааралық;

В) құрылымдық;

С) жинақтау;

D) координациялық;

E) функционалдық.

 

195. Инженер-педагогтың кәсіби біліктілігін сипаттайтын қандай қасиеттер жатады?А) беделі мен абыройы;

В) хабардар болу деңгейі;

С) оқыту-тәрбиелеу мәселелерін тиімді шешуге көмектесетін қасиеттер;

D) басқа адамды жеке тұлға ретінде қалыптастыруда көмек беретін қасиеттер;

E) барлығы.

 

196. Табысқа жетудің классикалық үлгісін ұсынған кім?А) У.Джеймс;

В) Э.Фром;

С) А.П.Сейтешев;

D) К.М.Гуревич;

E) Б.К.Момынбаев.

 

197. Жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерінің әлеуметтік тобына төмендегілердің қайсылары жатады?А) балаларға деген махаббат сезімінің болуы;

В) гуманизм, демократизм, жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне жауапкершілікпен қарау, патриотизм, қоғамдық парызды сезіну;

С) байланыс жасай білу іскерлігі, өзін басқа адмның орнына қоя білу, әңгімелесушіні тыңдай білу;

D) ұйымшылдық, нақтылық, жүйелілік, сөз бен істің бірлігі, жаңаны көре білу іскерлігі, табандылық, қайраттылық, шапшаңдық;

E) барлығы.

 

198. Инженер-педагог іс-әрекетінің табысты болуы қандай іскерліктер арқылы жүзеге асады?А) өзін көрсете білу іскерлігі;

В) кез-келген кедергілер мен қиыншылықтарды жеңе білу іскерлігі;

С) үрдістен мақсатына жетуде қанағаттану іскерлігі;

D) өзіне баға беру және өзінің дамуына көмектесетін бағдарлама құра білу іскерлігі;

E) барлығы.

 

199. Жеке тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерінің іскерлік тобына төмендегілердің қайсылары жатады?А) балаларға деген махаббат сезімінің болуы, өзін және қоршағандарды сыйлай білу, еңбексүйгіштік, шыншылдық, адалниеттілік;

В) байланыс жасай білу, өзін басқа адмның орнына қоя білу, әңгімелесушіні тыңдай білу, қарым-қатынас жасауда әдепті, биязы болу, педагогикалық такт;

С) ұйымшылдық, нақтылық, жүйелілік, сөз бен істің бірлігі, жаңаны көре білу іскерлігі, табандылық, қайраттылық, шапшаңдық, шешімді дұрыс қабылдай білу және оның салдарын алдын-ала болжай білу, шығармашылық және кәсіби бағыттылығы, болашағын көре білу қабілеті;

D) гуманизм, демократизм, жас ұрпақтың білімі мен тәрбиесіне жауапкершілікпен қарау, патриотизм, қоғамдық парызды сезіну;

E) барлығы.

 

200. Берілген жоспарды жүзеге асыруда кедергі жасайтын қасиеттерге қайсысы жатады?А) ұялшақтық; батылсыздық, тартыншақтық;

В) арнайы білімдердің жетіспеуі; жүрексіздену;

С) дәлелдей алмау, жалқаулық;

D) өз-өзін төмен бағалау қасиеті; өз-өзіне сенімсіз болу;E) барлығы.

 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...