1. «Басқару бұл, бәрінен бұрын, заңның формальды орындалуы және оның сақталуы » анықтамасы кімге жатады?

Loading...


бет2/3
Дата31.03.2020
өлшемі52.42 Kb.
1   2   3

B) оқу-тәрбиелік, оқу-танымдық үрдістегі менеджердің еңбегінің жемісі және пәні;

C) іс-әрекет мазмұны (оқу, басқару және басқа да ақпараттар);

D) бұл мақсаттылық әсер үрдісі немесе ұйым;

E) кез-келген процесті басқару.

 

57. «Менеджмент» ұғымының мәні мен мазмұны  қандай түсінікке ұқсас боп келеді?A) басқару;

B) түсіну;

C) үйлестіру;

D) ұйымдастыру;

E) ынталандыру.

 

58. Қазіргі заманда  менеджмент неше қызметті атқарады?A) 7;

B) 5;


C) 2;

D) 3;


E) 4.

 

59. Ғылыми менеджменттің негізін салушы белгілі ағылшын ғалымы кім?A) А. Смит;

B) Ф.У. Тэйлор;

C) Ж.Б. Сэй;

D) Д. Шумпетер;

E) Ф.Файоль.

 

60. Ф.У. Тэйлор еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі қай ғасырларда пайдалана бастады?A) 18-19ғ;

B) 19ғ;


C) 20ғ аяғында;

D) 19-20ғ;

E) 20ғ ортасында.

 

61. Менеджменттің пайда болуы қандай кәсіпкерліктің дамуына байланысты?A) инвестор;

B) бизнес-жоспар;

C) акционер;

D) нарық экономика;

E) корпоративтік.

 

62. А. Файоль бойынша менеджменттің неше міндеті бар?A) 4;

B) 2;


C) 5;

D) 6;


E) 3.

 

63. Кәсіби функцияларды орындау дайындығы, әлеуметтік құрылғы және психологиялық-педагогикалық дайындықтарының үйлесімді бірлігі, сонымен қатар пәнді білу мен эрудиция қалай аталады?A) оқытушы құзыреттілігі;

B) педагогикалық шеберлік;

C) педагогикалық менеджмент;

D) басқару;

E) оқытушының кәсіби қабілеттері.

 

64. Оқушылардың жас және дербес ерекшеліктерін ескере отырып, оқу пәнін беру барысында шығармашылықты пайдалана отырып теория мен практиканы ұштастыра алу, оқу, тәрбие және даму ісіндегі кәсіби білік және дағды деңгейімен қайсысы сипатталады?A) оқытушы құзыреттілігі;

B) педагогикалық шеберлік;

C) педагогикалық-психологиялық қасиеттері;

D) басқару қабілеттері;

E) жеке тұлғалық қасиеттер.

 

65. Формализм қандай процестерде көрінеді?A) басқару, түсіндіру;

B) тәрбиелеу, басқару;

C) ұйымдастыру, басқару;

D) оқыту, тәрбиелеу, басқару;

E) оқыту, дәлелдеу.

 

66. Оқыту іс-әрекетін басқару, адам тұлғасын және оның басқа да қасиеттерін қалыптастыруды басқару процесі ретінде қалай қарастыруға болады?A) басқару;

B) оқыту және тәрбиелеу;

C) кәсіпкерлік қызмет;

D) педагогикалық шеберлік;

E) педагогикалық менеджмент.

 

67. Қай жылы орта мектептің білім құралында «Бастық жоқ, мектеп меңгерушісі жоқ, сынып жетекшісі жоқ, тек қана мектептің барлық өміріне ұжыммен жауап беретін, бір-бірімен тең дәрежедегі мектеп жұмыскерлері ғана бар»,- деп көрсетілген?A) 1921 ж.

B) 1918 ж.

C) 1920 ж.

D) 1925 ж.

E) 1927 ж.

 

68. Қай жылы жылы мектеп кеңестерінде өз басқару күшін көрсететін меңгеруші дәрежесі пайда болды?A) 1921 ж.

B) 1923 ж.

C) 1919 ж.

D) 1929 ж.

E) 1924 ж.

 

69. Қай жылы «СССР бастауыш және орта мектебінің құрылысы туралы» құрылымы жарыққа шығады?A) 1932 ж.

B) 1936 ж.

C) 1935 ж.

D) 1934 ж.

E) 1931 ж.

 

70. Қай жылдары алғаш рет «жетекшілік пен бақылау» термині пайда болды?A) 30 ж. Ортасында;

B) 40-50 жж.;

C) 40 ж.;

D) 20 ж. басында;

E) 20-30 жж.

 

71. Қай жылдары «мектепті басқару», «мектеп ішіндегі басқару» терминдері пайда бола бастады?A) 50 ж. аяғында;

B) 60 ж.;

C) 40 ж. басында;

D) 30-40 жж.;

E) 20-30 жж.

 

72. Қай жылдары ғалымдардың мектеп ішіндегі басқару проблемасын зерттеу жүйесін  кең түрде қолдану әрекеті сипатталады?A) 70-80 жж.

B) 60-70 жж.

C) 50-70 жж.

D) 30-40 жж.

E) 50-60 жж.

 

73. Қай жылдары «жетекшілік және бақылау» терминін біржолата ығыстырды?A) 70 ж.

B) 60 ж.


C) 40 ж.

D) 80 ж.


E) 50 ж.

 

74. «Басқару – бұл мақсаттылық әсер үрдісі немесе ұйым» деп өз пікірін айтқан кім?A) М.Марков;

B) А.В.Филипов;

C) Л.Б.Буева;

D) В.И.Каган;

E) Ж.Б.Сэй.

 

75. «Басқару – бұл нәтижесінде алдын-ала дайындалған мақсатқа жететін әсердің жиынтығы» деп өз пікірін айтқан кім?A) М.Марков;

B) А.В.Филипов;

C) Л.Б.Ительсон;

D) В.И.Каган;

E) Г.Гегель.

 

76. Ағылшын тіліндегі «Оксфорд сөздігінде» менеджмент ұғымы қалай анықталады?A) адамдармен қарым-қатынас жасау тәсілі және тәртібі;

B) басқару билігі мен өнері;

C) әкімшілік дағдылар мен іскерліктер;

D) басқару орган;

E) барлығы дұрыс.

 

77. Шет тілдер сөздігінде «менеджмент» ұғымы қалай анықталады?A) оқыту іс-әрекетін басқару, адам тұлғасын және оның басқа да қасиеттерін қалыптастыруды басқару процесі ретінде;

B) өндірісті басқару әдіс-тәсілдері, принциптері, құралдары мен формаларының жиынтығы ретінде және оның тиімділігі мен табыстылығын жоғарылату мақсатымен өндірісті басқару;

C) Кәсіби функцияларды орындау дайындығы, әлеуметтік құрылғы және психологиялық-педагогикалық дайындықтарының үйлесімді бірлігі, сонымен қатар пәнді білу мен эрудиция;

D) оқу-тәрбие үрдісін басқару тиімділігін көтеруге бағытталған принциптер, әдістер, ұйымдастыру формалары мен психологиялық тәсілдер кешені;

E) субъектідегі бар білім дағдылармен жасалатын іс-әрекеттерді мақсатты бағытта реттеу үшін қажетті психологиялық және практикалық іс-әрекеттің күрделі жүйесін иемденуді білдіретін термин.

 

78. Жүйе дегеніміз не?A) оқыту үрдісін жүйе ретінде сипаттау үшін осы жүйенің динамикасын, оның құрамындағы элементтер, құрылысының функцияларына сай өзгеруі;

B) кез-келген білім беру мекемелері әлеуметтік ортаның бір бөлігі бола отырып, өзімен өзгермелі әлеуметтік-педагогикалық жүйені бейнелеуі;

C) білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына бағытталған, өзара байланысты құрамдас бөліктер ретінде анықтау;

D) жалпы қызмет ету мақсатымен және басқару бірізділігімен біріктірілген, ортамен өзара әрекеттесетін біртұтас құбылыс ретінде болатын нақты қасиеттер негізінде ерекшеленген өзара байланысты элементтер;

E) қоғамда белгілі бір ақпаратты жеке тұлғаның игеруі үшін құрылатын оқу және ғылыми ақпараттардың жиналуы, оларды меңгеруі.

 

79. Педагогикалық жүйенің құрамдас бөліктері дегеніміз не?A) бұл оның басқа жүйелерден айырмашылығын көрсететін педагогикалық жүйенің басты сипаттамасы;

B) жалпы қызмет ету мақсатымен және басқару бірізділігімен біріктірілген, ортамен өзара әрекеттесетін біртұтас құбылыс ретінде болатын нақты қасиеттер негізінде ерекшеленген өзара байланысты элементтер;

C) оқыту үрдісін жүйе ретінде сипаттау үшін осы жүйенің динамикасын, оның құрамындағы элементтер;

D) қойылған мақсатқа жету тәсілдері, педагогикалық әсер ету құралдары, формалары мен әдістері;

E) педагогикалық жүйенің оқыту мен тәрбиелеуге қатысты барлық компоненттері.

 

80. Педагогикалық жүйе дегеніміз не?A) қызмет ету мақсатымен және басқару бірізділігімен біріктірілген, ортамен өзара әрекеттесетін біртұтас құбылыс;

B) қойылған мақсатқа жету тәсілдері, педагогикалық әсер ету құралдары, формалары мен әдістері табылғанда және анықталғанда ғана пайда болады;

C) бұл білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына бағытталған, өзара байланысты құрамдас бөліктер ретінде анықтау;

D) білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарына бағытталған, өзара байланысты құрамдас бөліктер ретінде анықтау;

E) субъектідегі бар білім дағдылармен жасалатын іс-әрекеттерді мақсатты бағытта реттеу үшін қажетті психологиялық және практикалық іс-әрекеттің күрделі жүйесін иемденуді білдіретін термин.

 

81. Білім беру мазмұнының үйлесімділігін құрайтын және қойылған мақсатқа жету үшін қажетті құзыреттердің жиынтығы қайсысын анықтайды?А) білім беру мекемесінің уставы;

В) білім беру мекемесінің паспорты;

С) білім беру қызметтерін жүзеге асыру құқықтары берілген лицензия;

D) сертификат;

E) мемлекеттік білім беру стандарты.

 

82. Мемлекеттік емес білім беру мекемелерін құруА) орталықтанған басқару;

В) басқарудың кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру;

С) жобалау;

D) білім беру жүйелерін бір реттік мемлекеттендіру;

E) басқару стратегиясы.

 

83. Жергілікті мекемелер жоғары тұрған ұйымдарға бағынуы, өз кезегінде бір ғана орталықтан басқарылатын басқарудың түрі қалай аталады?А) жобалау;

В) басқарудың кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру;

С) орталықтанған басқару;

D) білім беру жүйелерін бір реттік мемлекеттендіру;

E) басқару стратегиясы.

 

84. Білім беру мекемелерінің үйлесімді қызмет етуі мен дамуын тұрақтандыру, қамтамасыз етуге бағытталған, барлық субъекттердің мақсатты бағытталған іс-әрекеті қалай аталады?А) басқару;

В) жоспарлау;

С) жобалау;

D) басқару стратегиясы;

E) ынтымақтасу.

 

85. Басқарылатын жүйе мен басқарушы арасындағы өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін және бағынушылықты талап ететін басқару звеноларының жиынтығыА) педагогикалық жүйе;

В) басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы;

С) басқару стратегиясы;

D) басқарудағы ұжымдық;

E) басқаруды орталықтандыру.

 

86. Ұзақ мерзімді жобалау мен белгілі бір ережелерге негізделген басқаруды жоспарлау өнері қалай аталады?А) орталықтанған басқару;

В) басқарудың кейбір міндеттерін жергілікті мекемелерге тапсыру;

С) жобалау;

D) білім беру жүйелерін бір реттік мемлекеттендіру;

E) басқару стратегиясы.

 

87. Нақты шешімдерді орындаушылардың, әр түрлі деңгейдегі басқарушылардың пікірі негізінде ұжымдық шешім қабылдауды өңдеу процесіА) бірыңғайлық;

В) басқару стратегиясы;

С) басқарудағы ұжымдық;

D) орталықтанған басқару;

E) топтық басқару.

 

88. Философия, экономика, педагогика, психология, әлеуметтану, құқық, техника, технология бойынша білімдерді жүйелеуді білдіретін және теориялық әрекеттердің әдістер жүйесі ретінде алға шығатын басқару мақсатының аспектісіА) экономикалық;

В) педагогикалық;

С) практикалық;

D) әдіснамалық;

E) теориялық-танымдық.

 

89. Педагогикалық жүйе қандай компоненттен басталады?А) мақсат қоюдан;

В) мақсат пен міндеттерді анықтаудан;

С) мазмұнын сипаттаудан;

D) деңгейін айқындаудан;

E) шарттарды сипаттаудан.

 

90. Педагогикалық жүйенің мақсаты нені анықтайды?А) оқу процесінде педагогикалық жүйенің әрекеттік негізде ықпал етуін;

В) жүйе алдында тұрған міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді;

С) педагогикалық әрекеттің соңғы нәтижесінің көрінісі ретінде мақсатқа бағытталған әрекеттер жиынтығын;

D) педагогикалық жүйенің нәтижелі әрекетін сипаттайды;

E) оқыту немесе тәрбиелеу және оларды даярлауға қажеттілік айқындалғанда құрылады.

 

91. Педагогикалық жүйенің мақсатын анықтаған соң, нені айқындау қажет?А) компоненттер;

В) міндеттер;

С) шарттар;

D) мақсат;

E) деңгейлер.

 

92. Оқу процесіндегі барлық міндеттер қалай шешіледі?А) жүйенің компоненттерін толық сипаттаумен шешіледі;

В) педагогикалық шарттарды анықтаумен шешіледі;

С) мектеп педагогикалық жүйесінің құрылымдық компоненттерін айқындаумен;

D) педагогикалық әрекеттің соңғы нәтижесін көрсету мақсатына бағытталған әрекеттер жиынтығын анықтаумен;

E) педагогикалық жүйенің әрекеттік негізде ықпал етуімен шешіледі.

 

93. Мектепті басқару шарттары нешеге бөлінеді?А) 3;

В) 5;


С) 6;

D) 2;


E) 4.

 

94. Мектепті басқарудың шарттарын атаңызА) жалпы және арнайы;

В) арнайы және әдістемелік;

С) педагогикалық және экономикалық;

D) жалпы және мақсаттық;

E) әдістемелік және арнайы.

 

95. Мектепті басқарудың жалпы шарттарына қайсысын жатқызуға болады?А) педагогикалық және экономикалық;

В) психологиялық, педагогикалық, әдістемелік;

С) әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ұлттық, географиялық;

D) басқару шарттары;

E) экономикалық және географиялық.

 

96. Оқушылардың әлеуметтік-демографиялық құрамы, мектептің орналасқан жері, мектептің материалдық мүмкіндігі, қоршаған ортаның тәрбиелік мүмкіндігі сияқты компоненттерден тұратын шарттың қай түрі?А) жалпы;

В) арнайы;

С) әдістемелік;

D) педагогикалық;

E) басқару.

 

97. Мектепті басқарудың арнайы шарттарына қайсысы жатады?А) әлеуметтік-педагогикалық шарттар;

В) тұлға қасиетінің ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, еңбек, экологиялық, құқықтық және басқа мәдениетін қалыптастыру;

С) әлеуметтік, экономикалық, мәдени, ұлттық, географиялық шарттар;

D) оқушылардың әлеуметтік-демографиялық құрамы, мектептің орналасқан жері, материалдық мүмкіндігі, қоршаған ортаның тәрбиелік мүмкіндігі сияқты компоненттер;

E) жеке тұлғаның белгілі бір жеке қасиеттерін қалыптастыру мен қарым-қатынасын тәрбиелеу.

 

98. Мектепті басқару жүйесінің құрылымы неше деңгейден тұрады?А) 4;

В) 2;


С) 7;

D) 3;


E) 5.

 

99. Мектеп педагогикалық жүйесінің құрылымдық компоненттеріне не жатады?А) білім беру мекемелеріндегі педагогикалық және оқушылар ұжымының оқу-тәрбие процесі;

В) мұғалімдер ұжымы, оқушылар, ата-аналар іс-әрекеттері;

С) басқарушының құқығы мен атқаратын функциялары;

D) оқушылардың білімі, білігі және дағдысы;

E) педагогикалық ұжым мен басшының іс-әрекеттері.

 

100. Білім беру мекемелеріндегі педагогикалық және оқушылар ұжымының оқу-тәрбие процесі мазмұнының өзгеруі қалайша реттеледі?А) типтік жоспарлармен;

В) оқу бағдарламаларымен;

С) мемлекеттік білім беру стандарттарымен;

D) күнтізбелік жоспармен;

E) тақырыптық жоспармен.

 

101. Педагогикалық процесті ұйымдастыратын кім?А) үйірме жетекшісі;

В) педагог;

С) басқарушы;

D) басқарушы орынбасарлары;

E) педагогикалық ұжым.

 

102. Педагогикалық процесс дегеніміз не?А) жалпы оқыту процесі;

В) оқу-тәрбие процестерінің өзара байланысы;

С) басқару әдіс-тәсілдері;

D) тәлім тәрбиелік қарым-қатынастарды ұйымдастыру тәсілі;

E) басқару функцияларын жүзеге асыру.

 

103. Педагогикалық процестің құрылымы қандай?А) педагогикалық, әдістемелік және психологиялық;

В) педагогикалық-психологиялық;

С) әдістемелік және педагогикалық;

D) зерттеу, болжау, жобалау, басқару;

E) экономикалық, психологиялық-педагогикалық.

 

104. Педагогикалық процестің неше құрылымы болады?А) 4;

В) 2;


С) 3;

D) 6;


E) 5.

 

105. Педагогикалық процестің педагогикалық құрылымы қалайша анықталады?А) мақсат – мазмұн – әдістер – құралдар;

В) мақсат – міндеттер – мазмұн – әдістер – шарттар;

С) мақсат – принциптер – мазмұн – әдістер;

D) мақсат – заңдылықтар – мазмұн – шарттар – құралдар;

E) мақсат – принциптер – мазмұн – әдістер – құралдар.

 

106. Педагогикалық процестің мақсаты қалай анықталады?А) басқарушы мен педагогикалық ұжымның өзара әрекеттесуі;

В) мұғалім мен оқушы арасындағы педагогикалық қатынастардың нәтижесі;

С) педагогикалық ұжымның іс-әрекеттері, қарым-қатынастары;

D) оқушылардың өзара әрекеттесуі мен қатынасуы;

E) басшы мен жекелеген педагог арасындағы қарым-қатынас.

 

107. Педагогикалық процестің принциптері нені анықтайды?А) мақсат пен міндеттерді анықтау;

В) педагогикалық шарттарды сипаттау;

С) оқыту мазмұнын айқындау;

D) мақсатқа жету жолдарын;

E) педагогикалық заңдылықтар.

 

108. Педагогикалық процестің әдістемелік құрылымы қалай анықталады?А) мұғалім мен оқушы іс-әрекеттерінің кезеңдерін анықтау арқылы;

В) педагог пен басқару әрекеттерін сипаттау арқылы;

С) оқу мазмұнын жетілдіру мен қабылдауға арналған іс-әрекеттері арқылы;

D) оқу мазмұнын айқындау арқылы;

E) оқу материалының мазмұны мен әдістерін, құралдарын анықтау арқылы.

 

109. Педагогикалық процестің әдістеріА) мақсатқа жету жолында оқушыларға берілетін тұлғалар тәжірибесінің бөлігі;

В) мұғалім мен оқушы арасындағы педагогикалық қатынастардың нәтижесі;

С) мұғалім мен оқушының мазмұнды жетілдіру мен қабылдауға арналған іс-әрекеттері;

D) мақсатқа жету жолдарын анықтайды;

E) мазмұнмен жұмыс жасайтын материалдық тәсілдер мен әдістер.

 

110. Педагогикалық процестің құралдарыА) мақсатқа жету жолында оқушыларға берілетін тұлғалар тәжірибесінің бөлігі;

В) мұғалім мен оқушы арасындағы педагогикалық қатынастардың нәтижесі;

С) мұғалім мен оқушының мазмұнды жетілдіру мен қабылдауға арналған іс-әрекеттері;

D) мақсатқа жету жолдарын анықтайды;

E) мазмұнмен жұмыс жасайтын материалдық тәсілдер мен әдістер.

 

111. Педагогикалық процестің психологиялық құрылымы нені анықтайды?А) ақпаратты қабылдау, ойлау, есте сақтау, оқуға қызығушылық қабілеттері;

В) танымдық процестер, оқуға деген қызығушылық, қуат, белсенділік, еңбекқорлық не шаршау;

С) танымдық процестер, оқуға қызығушылық;

D) қабілет пен ынтаны анықтау, белсенділік пен еңбекқорлық;

E) ақпаратты қабылдау, ойлау, есте сақтау, көтеріңкі не түсіңкі дене мен жан күш қуаты, белсенділік немесе шаршау.

 

112. Мақсат – принциптер – мазмұн – әдістер – құралдар педагогикалық процестің қандай құрылымын сипаттайды?А) педагогикалық;

В) психологиялық;

С) әдістемелік;

D) мазмұндық, әдістемелік;

E) психологиялық-педагогикалық.

 

113. Танымдық процестер, оқуға қызығушылық, қуат педагогикалық процестің қандай құрылымын сипаттайды?А) педагогикалық;

В) мазмұндық, әдістемелік;

С) әдістемелік;

D) психологиялық;

E) психологиялық-педагогикалық.

 

114. Мектепішілік басқару дегеніміз не?А) жалпы басқарудың принциптері, әдістері, функциялары;

В) педагогикалық процеске қатысушылардың сапалы өзара әрекеттесуі;

С) біртұтас педагогикалық процеске қатыстылардың бәрін жоғары нәтижеге жетуін көздейді және сапалы өзара әрекеттесуі;

D) шешім қабылдауға бағытталған, белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанын ұйымдастыру, қадағалау, реттеу әрекеттері;

E) алынған шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің қорытындысын шығару әрекеті.

 

115. Басқару жүйесінің жұмысы ненің негізінде жүзеге асады?А) басқару әдістерінің;

В) басқару принциптерінің;

С) басқару заңдылықтарының;

D) басқару құралдарының;

E) басқару функциясын атқару.

 

116. Мектепішілік басқару теориясы қалай ерекшеленеді?А) басшы қызметінің өзара құрметке, қарамағындағы қызметкерлерге сенім білдіруді, олардың табысты еңбек етуіне қолайлы жағдай туғызуымен;

В) жоғары нәтижеге жетуін көздейді және педагог пен оқушылардың өзара әрекеттесуі;

С) жалпы басқарудың принциптері, әдістері, функциялары;

D) шешім қабылдауға бағытталған, белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанын ұйымдастыру, қадағалау, реттеу әрекеттері;

E) алынған шынайы ақпарат негізінде талдау жасап, нәтижесінің қорытындысын шығару әрекеті.

 

117. Басқару мазмұнының толықтығымен, яғни нәтиженің барлық сипаттамаларын анықтау, күтілетін нәтижені бақылау, шынайылығы және түрткі болуымен не сипатталады?А) басқару принциптері;

В) басқару әдістері;

С) басқару міндеті;

D) басқару мақсаты;

E) басқару құралдары.

 

118. Білім беру мекемелері өзіне қатысты неше функцияны атқарады?А) 4;

В) 2;


С) 7;

D) 5;


E) 3.

 

119. Кез-келген педагогикалық процесті басқару төменеде аталған функцияның қай түрінен басталады?А) ұйымдастыру;

В) үйлестіру және реттеу;

С) мақсаттылық пен жоспарлау;

D) мекеменің жұмысын есепке алу;

E) жұмысты бақылау және талдау жасау.

 

120. Жоспарлау процесінде қойылған мақсатқа жету үшін қандай нақты міндеттер шешіледі?А) оқиғалардың дамуын болжау;

В) үлгілеу;

С) бағдарламалау;

D) жоспарлау;

E) барлығы дұрыс.

 

121. Басқару қызметінің мақсаты не?А) жұмыс түрлері мен тәсілдерін, оның жалпы бағыттарын анықтау;

В) басқару процесінде дамудың негізгі бағыттарын айқындау;

С) дамуға байланысты мақсат қою мен жоспарлауды жетілдіріп отыру;

D) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру;

E) қабылданған шешімдерді іске асыру.

 

122. Ұйымдастыру функциясының мәні неде?А) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру;

В) жұмыс түрлері мен тәсілдерін, оның жалпы бағыттарын анықтау;

С) белгілі бір жағдайларда басқарылатын объекттердің іс-әрекеттерін басқару;

D) өндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауға байланысты;

E) қабылданған шешімдерді іске асыру.

 

123. Үйлестіру және реттеу функциясы нені қарастырады?А) қабылданған шешімдерді іске асыруды;

В) педагогикалық ұжымның, жеке жұмыскерлер мен қоғамдық ұйымдардың әрекеттерін қиыстыруды;

С) жоспардағы нақты жағдайларды ұйымдастыру, үйлестіру және оларды реттеуді;

D) өзінің табиғатынан нақты жағдайда психологиялық-педагогикалық білімдерді шұғыл қолдана алуға негізделген қызметті;

E) алдын-ала құрылған жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындайтын қызметті.

 

124. Алдын-ала құрылған жоспармен қарастырылған іс-шаралар мен тапсырмаларды орындаудың сандық және сапалық көрсеткіштері басқарудың қай функциясында ескеріледі?А) ұйымдастыру;

В) үйлестіру және реттеу;

С) мақсаттылық пен жоспарлау;

D) жұмысты бақылау мен талдау жасау;

E) мекеменің жұмысын есепке алу.

 

125. Жұмысты бақылау мен талдау жасау функциясына не жатады?А) ұжымның барлық аспекттеріндегі әрекет жағдайы мен нәтижелерін бақылау және бағалау;

В) құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау;

С) ұжымның барлық аспекттеріндегі әрекет жағдайы мен нәтижелерін, қабылданған шешім мен ұсыныстардың, құжаттардың орындалуын бақылау және бағалау;

D) білім берудің ұйымдық-педагогикалық мәселелерін орындау;

E) оқу бағдарламалары мен мемлекеттік білім стандартының орындалу барысы және сапасын бақылау мен бағалау.

126. Білім беру мекемелерін басқарудағы ұйымдастыру функциясы қандай қызмет түрі ретінде сипатталады?

А) өзінің табиғатынан нақты жағдайда психологиялық-педагогикалық білімдерді шұғыл қолдана алуға негізделген практикалық қызмет түрі;

В) педагогикалық ұжымның, жеке жұмыскерлер мен қоғамдық ұйымдардың әрекеттерін қиыстыруды қарастыратын қызмет;Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
мемлекеттік мекемесі
дебиеті маманды
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
білім беруді
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
мелетке толма
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...