1. «Басқару бұл, бәрінен бұрын, заңның формальды орындалуы және оның сақталуы » анықтамасы кімге жатады?

Loading...


бет1/3
Дата31.03.2020
өлшемі52.42 Kb.
  1   2   3
Тест сұрақтары

 

1. «Басқару – бұл, бәрінен бұрын, заңның формальды орындалуы және оның сақталуы...» анықтамасы кімге жатады?

A)   В.Г. Афанасьев;

B)    Г.Гегель;

C)    А.В. Филипов;

D)   Л.П. Буева;

E)    М.Марков.

 

2. «Менеджмент және мектеп ішіндегі басқару» тұжырымдамасын кім өңдеді?A)   В.П. Симонов;

B)    Ю.А. Конаржевский;

C)    В.Г. Афанасьев;

D)   Т.М. Баймолдаев;

E)    М. Марков.

 

3. Басқару заңдылықтарының үйлесімділігі қалай айтылады:A)   іс-әрекет және мақсаттың жетістікке жетудегі ара-арақатынасы;

B)    нәтижелер арасындағы ара-қатынас, яғни басқару мақсаты, және оның жетістікке жетудегі шығыны;

C)    басқару жүйесінің әртүрлігі басқарылған жүйенің әртүрлілігіне сай келеді

D)   басқару және басқарылған жүйенің белгісі, іс-әрекет жағдайы және құрылымы сай келуін қамтамасыз ету;

E)    барлық жауап дұрыс.

 

4. Тиімділігін жоғарылатуға бағытталған, оқу-тәрбиелік және оқу-танымдық процесті басқарудың технологиялық әдісі, ұйымдастырушылық түрі, әдістері және принциптер кешені – бұл:A)   педагогикалық инноватика;

B)    педагогикалық процесс;

C)    педагогикалық менеджмент;

D)   педагогикалық мониторинг;

E)    барлық жауап дұрыс.

 

5. Педагогикалық менеджмент – бұл:A)   оқытуға, тәрбиелеуге және тұлғаны дамытуға оқу-тәрбиелік және оқу-танымдық үрдістің ұйымдасқан жолымен бұл тұлғаның өздігімен білім алуына мақсатталған іс-әрекет, білім, шеберлік және дағдыны мемелекеттік білім стандартынан кем емес деңгейде меңгеруі;

B)    жинақтың компьютерлік технологиясы мен ол туралы алынған ақпараттың өндеуі негізінде, білім процесінің тиімділігі және нәтижесі жүрісін үздіксіз бақылау;

C)    оқу-тәрбиелік немесе оқу-танымдық менеджерінің пәні және еңбегінің жемісі;

D)   тиімділігін жоғарылатуға бағытталған, оқу-тәрбиелік процесті басқарудың технологиялық әдісі, ұйымдастыру түрі, әдістері, принциптер кешені;

E)    қабылданған ккитерилермен сәйкестіктің дамуы және оның қызметінің жақсаруына бастайтын, объектіге мақсатталған әрекет.

 

6. Синергетика – бұл:A)   жабықтан (ішкі ведомствада тұйық) ашық (қоғаммен әрекетке түсуге болатын) білім жүйесіне ауысу;

B)    жүйенің тепе-теңдіктен кездейсоқ ауытқуы;

C)     «хаос» аймағы және тәртіп аймағы;

D)   сызықты емес, ашық, тепе-теңдігі жоқ және өзіндік даму жүйесі туралы ғылым;

E)    әлеуметтік жүйені басқару өнері.

 

7. Басқару объектісіне мақсатталған іс-әрекетті қамтамасыз ету үшін объективті міндетті, басқарушылық іс-әрекеттің анықталған түрі – бұл:A)   басқару принципі;

B)    басқару заңдылықтары;

C)    басқару функциясы;

D)   басқару әдісі;

E)     барлық жауаптар дұрыс

 

8. Басқару функциясына жатады:A)   мақсатқа бағыттылық, оптимальдық, басқарушылық;

B)    жоспарлаушылық, ұйымдастырушылық, бақылау;

C)    гуманизациялау, менеджмент субъектісінің аналитикалық іс-әрекеті, еңбекті біріктіру және бөлу, кешендік, өзін-өзі жетілдіру;

D)   басқарылған және басқарылатын жүйенің сәйкес келуі, басқару және өндірістің пропорционалдығы;

E)    барлық жауаптар дұрыс.

 

9. Басқа да шешімдерді және жоспарды орындауды қамтамасыз ететін басқарылған жүйені ережеде сақтау – бұл:A)   жоспарлау функциясы;

B)    реттеу функциясы;

C)    қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;

D)   белсенділік функциясы (ынталандыру);

E)    қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.

 

10. Жүйенің болашақтағы іс-әрекетінің кешендік шешімін көрсететін және жоспарды құру процесі – бұл:A)   жоспарлау функциясы;

B)    реттеу функциясы;

C)    қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;

D)   белсенділік функциясы (ынталандыру);

E)      қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.

 

11. Қабылданған шешімді орындалуға дейін жеткізу; берілген шешімді орындау мүмкіндігін материалдық-техикалық қамтамасыз ету; берілген жоспармен жеке орындаушының талабы және қондырғысының сәйкес келуі – бұл:A)   жоспарлау функциясы;

B)    реттеу функциясы;

C)    қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;

D)   белсенділік функциясы (ынталандыру);

E)    қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.

 

12. Процесс жүрісінде мақсат менеджердің ішкі мақсатынан өзінің себебіне айналады – осы менеджердің фактілік тәртібі, жүріс мақсатында қалыптасатын сол немесе басқа соңғы нәтиже – бұл:A)   мақсатты болжау;

B)    мақсатты жүзеге асыру;

C)    басқару;

D)   жоспарлау;

E)    бақылау.

 

13. Объектінің жағдайы туралы мағлұматты қосып алған, қабілет, тәсіл, әдіс жиынтықтарының көмегімен бақыланушы және зерттелуші объектінің жағдайы туралы ақпарат алу үрдісі, оның ережесіне дәреженің сәйкес келуі, оның қозғалысының тенденциясы, дамуы – бұл:A)   педагогикалық мониторинг;

B)    педагогикалық экспертиза;

C)    педагогикалық диагностика;

D)   педагогикалық аттестация

E)     барлық жауаптар дұрыс.

 

14. Қабылданған шешіммен, ережемен басқару объектісінің іс-әрекеті және жағдайының қалыптасқан процеспен сай келу дәрежесі – бұл:A)   есеп беру функциясы;

B)    бақылау функциясы;

C)    қабылданған шешімнің функциясы;

D)   жоспарлау функциясы;

E)    ұйымдастырушылық функциясы.

 

15. Оқушылар мен оқытушылардың бірлескен іс-әрекетінің сол немесе басқа нәтижесінің белгісі туралы білім алу қабілеті – бұл:A)   оқу процесін бақылау;

B)    оқу процесін реттеу;

C)    оқу процесін талдау;

D)   оқу процесінің жоспарын іске асыру;

E)    оқу процесі субъектісінің белсенділігін арттыру (ынталандыру).

 

16. Басқа шешімдер мен жоспардың орындалуын қамтамасыз етуге баытталған, шығармашылық белсенділікті және еңбекті жоғарылату мақсатында әрекет ету, өндірістік еңбектің өсуі, еңбек пәндерінің талабын қадағалау – бұл:A)   жоспарлау функциясы;

B)    реттеу функциясы;

C)    қол жеткізген нәтижелердің бағасы және талдау функциясы;

D)   белсенділік функциясы (ынталандыру);

E)     қабылданған шешім және жоспарды орындау ұйымының функциясы.

 

17. Басқарудың технологиялық процедураларын орындаудың логикалық жүйелілігі нені жорамалдайды?A)   бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарын өңдеу, басқарушылық шешімдерді қабылдау, шешім варианттарымен келісім, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы;

B)    бастапқы мәліметтер жинағы, шешім варианттарын өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау,  ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы;

C)    бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарын өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, қабылданған шешімнің бағасы, шешімді орындалуға дейін жеткізу;

D)   бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарын өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы;

E)    бастапқы мәліметтер жинағы, ақпарат кезеңдерін өңдеу, шешім варианттарымен келісім, басқарушылық шешімдерді қабылдау, шешім варианттарын өңдеу, шешімді орындалуға дейін жеткізу, қабылданған шешімнің бағасы.

 

18. Педагогтың ғылыми-әдістемелік іс-әрекетін қостау және оқушының іс-әрекетінің нәтижесін бақылаудың психологиялық-педагогикалық жүйесі – бұл:A)   педагогикалық экзпертиза;

B)    педагогикалық диагностика;

C)    педагогикалық мониторинг;

D)   педагогикалық аттестация;

E)     барлық жауаптар дұрыс.

 

19. Білікті категориялардың біреуін иелену және қызмет орынына сай қалыптастыру мақсатымен, сонымен бірге шығармашылық  кәсіби іс-әрекетінінің белсенділігін арттыру мақсатымен, үздіксіз кәсіби білімді ынталандыру, педагогтардың сапалы еңбектерінің мотивациясын жоғарылату, оқыту және тәрбиелеу нәтижелеріне кәсіби жауапкершілікті  педагогтардың зерттеуі – бұл:A)   педагогикалық экспертиза;

B)    педагогикалық диагностика;

C)    педагогикалық мониторинг;

D)   педагогикалық аттестация;

E)    барлық жауаптар дұрыс.

 

20. Басқарудың жалпы заңдылықтарына қайсысы жақынырақ келеді:A)   гуманизациялау, менеджмент субъектісінің аналитикалық іс-әрекеті, еңбекті біріктіру және бөлу, комплекстілік, өзін-өзі жетілдіру;

B)    қабылданған шешім, бақылау және есеп;

C)    мақсатқа бағыттылық, оптимальдық, басқарушылық, басқарылған және басқарылатын жүйенің сәйкес келуі, басқару және өндірістің пропорционалдығы;

D)   жоспарлаушылық, жоспардың іске асуын реттеу, қол жеткізген нәтижелерді бағалау және талдау;

E)    барлық жауаптар дұрыс.

 

21. .... – белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі қалай аталады?A) басқару;

B) жоспарлау;

C) іс жүргізу;

D) білім беру;

E) міндеттеме.

 

22. .... – шаруашылықты жүргізуде экономикалық заңдарды қолдануының негізгі құралы ретінде басқарудың экономикалық әдістерінің бipi болып табылады.A) басқару;

B) жоспарлау;

C) іс жүргізу;

D) білім беру;

E) міндеттеме.

 

23. Басқарудың неше қызметі бар?A) 1;

B) 2;


C) 3;

D) 4;


E) 5.

 

24. Бақылаудың неше түрі бар?A) 1;

B) 2;


C) 3;

25. Ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жургізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардың қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту қалай аталады?

A) басқару;

B) жоспарлау;

C) іс жүргізу;

D) білім беру;

E) міндеттеме.

 

26. .... – өндірістік объект және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауыA) басқару;

B) жоспарлау;

C) іс жүргізу;

D) білім беру;

E) ұйымдастыру.

 

27. Басқарушы субъектінің белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуі үшін басқару объектісіне ықпал етуде қолданатын құралдар мен тәсілдердің жиынтығы – бұл...A) басқару;

B) жоспарлау;

C) басқару әдістері;

D) білім беру;

E) ұйымдастыру.

 

28. Жалпы ғылыми және өзіндік ерекшелігі бар (жеке) әдістерін олардың білім салаларында қолданылу критерий бойынша топқа бөлу қалай аталады?A) жіктеудің жалпы тәсілдерінің бірі;                                        

B) басқарудың экономикалық әдістері;

C) басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері;

D) білім беру;

E) басқарудың ұйымдастыру-басқарушылық әдістері.

 

29. Құқық дегеніміз не?A) бұл жалпы ғылыми және өзіндік ерекшелігі бар (жеке) әдістерін олардың білім салаларында қолданылу критерий бойынша топқа бөлу болып табылады;

B) шаруашылықты жүргізуде қоғамның экономикалық заңдарды қолдануының негізгі құралы ретінде басқарудың экономикалық әдістерінің бipi болып табылады;C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;

D) ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жургізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардьщ қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту;E) қоғам мүшелері арасында еңбекті бөлу мен өнім бөлуді реттеуші (анықтаушы) ретінде қолданылады.

 

30. Қоғамның пайдасы үшін бірігіп қызмет ететін, ортақ мақсат, ортақ мүдде бастарын біріктірген, бәрі біреу үшін, біреуі бәрі үшін жауап беретін, бір ұйымға жұмыс істейтін адамдардың жиынтығы қалай аталады?A) басқару;

B) өндіріс ұжымы;

C) іс жүргізу;

D) білім беру;

E) міндеттеме.

 

31. Ұйымдастыру – бұл...A) бұл жалпы ғылыми және өзіндік ерекшелігі бар (жеке) әдістерін олардың білім салаларында қолданылу критерий бойынша топқа бөлу болып табылады;

B) басқарушылық әдістерін қолдану тетігі ұйымдастыру қатынастарының мәні болып табылады;C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;

D) ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жургізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардьщ қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту;E) қоғам мүшелері арасында еңбекті бөлу мен өнім бөлуді реттеуші (анықтаушы) ретінде қолданылады.

 

32. Басқарушылар үшін толығымен белгілі ережелер әсер етеді және қол астындағы қызметкерлері істегенді қайталамау, оларға сенім білдіруі арқылы оларға тапсырылған жұмыста жауапкершілігін арттырады деп кім айтқан?A) Л.К.Гребенкина мен Н.С.Анциперова;

B) В.Г.Шипунов пен Е.Н.Кишкель;

C) В.М.Лизинский;

D) А.Н.Леонтьев;

E) В.Я.Квитко мен Л.Б.Полингер.

 

33. В.М.Лизинский басқарудың анықтамасын қалай анықтаған?A) басқарушылар үшін толығымен белгілі ережелер әсер етеді және қол астындағы қызметкерлері істегенді қайталамау, оларға сенім білдіруі арқылы оларға тапсырылған жұмыста жауапкершілігін арттырады;

B) бұл өндіріс процесінде неғұрлым төмен шығындар мен табысты нәтижелерге жету мақсатында адамдар ұжымының қызметін ұйымдастыру үшін оларға әсер етудің үздіксіз процесі;

C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;

D) бұл кейбір қызметтің табысты орындалуына себеп болатын тұлға қасиеттерінің жиынтығы;

E) өндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауы.

 

34. «...мәдениет – саналы түрде бағыт алмай, стихиялы дамитын болса... ол бос кеңістік қана болып қалады... » деген сөзді кім айтқан?A) Л.К.Гребенкина;

B) В.Г.Шипунов;

C) В.М.Лизинский;

D) А.Н. Леонтьев;

E) К. Маркс.

 

35. Формализм – бұл ....A) адам іс-әрекетінің әртүрлі санасының мазмұны алдындағы формаға берілетін құрмет;

B) бұл өндіріс процесінде неғұрлым төмен шығындар мен табысты нәтижелерге жету мақсатында адамдар ұжымының қызметін ұйымдастыру үшін оларға әсер етудің үздіксіз процесі;

C) белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер етуі;

D) бұл кейбір қызметтің табысты орындалуына себеп болатын тұлға қасиеттерінің жиынтығы;

E) өндірістік объект құрылымын және басқару құрылымын қалыптастыру мен таңдауы.

 

36. Шаруашылықты жүргізуде қоғамның экономикалық заңдарды қолдануының негізгі құралы ретінде басқарудың экономикалық әдістерінің бipiA) жоспарлау;

B) бақылау;

C) аттестациялау;

D) ұйымдастыру;

E) дұрыс жауабы жоқ.

 

37. Жоспарлаудың негізгі әдістері:

A) дамуды жоспарлау, дамуды ұйымдастыру;

B) байланыстық, нормативтік;

C) ішінара, кезектеп;                                                       

D) білімдер, норматив;

E) байланыстық, басқарушы.

 

38. Ұйымның, кәсіпорынның, фирманың құжаттарын жүргізу, оларды қабылдау, толтыру, дайындау, құжаттарды жіберу және олардьщ қозғалысы мен орындалуын қадағалау, жаңарту.

A) байланыстыру;

B) ұйымдастыру;

C) іс жүргізу;

D) жетілдіру;

E) білім.

 

39. Белгілі жағдайда жақсы нәтижеге ие болу мақсатымен ұйымның, топтың және жеке адамның қызметіне әсер ету

A) жоспарлау;

B) бақылау;

C) аттестациялау;

D) басқару;

E) ұйымдастыру.

 

40. Дамуды жоспарлау, дамуды ұйымдастыру,дамуды басқару, дамуды бақылау басқарудың қайсысына жатады?

A) әдістері;

B) түрлері;

C) байланыстары;

D) жолдары;

E) қызметтері.

41. «...мен егер педагогтар ұжымы болмаса, балалар ұжымын тәрбиелеу мүмкіндігін көргенім жоқ, көре  алмай да отырмын», - деп жазған кім?

AА.С.Макаренко;

B) Ломоносов;C) В.Конт;

DВ.Г. Шипунов;

EК. Ж. Каракулов.

 

42. Жалпы білім беретін мектептерді демократизациялаудың маңызды принципіA) ғылымилық;

Bтәрбиелік әсер ету принципі;

C) нақтылық;D) оперативтік;

E) таным.

 

43. Субъектідегі бар білім дағдылармен жасалатын іс-әрекеттерді мақсатты бағытта реттеу үшін қажетті психологиялық және практикалық іс-әрекеттің күрделі жүйесін иемденуді білдіретін термин қайсы?

A) нақтылық;

B) оперативтік;

C) іскерлік;

D) ғылымилық;

E) қабілеттілік.

 

44. Жеке адамның мұғалім ролінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғары көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын белгілі психологиялық ерекшеліктер.A) педагогтық талаптар;

B) қабылдау;

C) бақылау;

D) педагогтық қабілеттер;

E) оперативтік.

 

45. Педагогикалық технологияны оқу процесіне белгілі бір мақсат көздей, әсер ететін педагогикалық ықпал деп қайсысы түсіндіреді.

AА.С.Макаренко;

B) Ломоносов;C) В.Конт;

DВ.Г. Шипунов;

E) Б.Т Лихачев.

 

46. Қандай да болсын істеген істің, шеберліктің, өнердегі амалдардың жиынтығы қалай аталады?Aтехнология;

B) қабілет;

C) бақылау;

D) әдіс-тәсілдер;

E) басқару.

 

47. Алдын-ала, ағымдағы, ішінара, кезектеп, қорытынды, нақты, құжаттық деп төмендегілердің қайсысы бөлінеді?

A) технология;

B) бақылаудың түрлері;

C) бақылаудың қызметтері;

D) бақылауды жоспарлау;

E) басқару.

 

48. Дамуды жоспарлау, дамуды ұйымдастыру, дамуды басқару, дамуды бақылау бұл аталғандардың қайсысына жатады?

A) технология;

B) бақылаудың түрлері;

C) бақылаудың қызметтері;

D) бақылауды жоспарлау;

E) басқару әдістері.

 

49. Үздіксіз теория мен практиканың байланысын басқарудың жетекші принципі қандай?

A) нақтылық;

B) оперативтік;

C) іскерлік;

D) ғылымилық;

E) қабілеттілік.

 

50. Қоғамдық мамандықты қалыптастыру барлық әсер етуші факторлардың жиынтығында қарастырылып, олардың әрқайсысының қоғамдық жүйеде алатын орны мен маңызын анықтап, барлық көп қырлы басқару міндеттерін жетістікпеншешуге мүмкіндік беретін негізгі міндеттерді анықтап көрсететін қандай принцип?

A) нақтылық;

B) оперативтік;

C) іскерлік;

D) ғылымилық;

E) коплекстік.

 

51. Қандайда болмасын құбылысты басқалардан оқшау, жеке қарастыруға болмайтын қандай принцип?

A) бірізділік;

B) оперативтік;

C) іскерлік;

D) ғылымилық;

E) кешендік.

 

52. Алдын-ала қабылданған және бекітілген көрсеткіштерге сәйкес кәсіпорынның даму сәйкестілігін тексеру, қадағалау, сараптамалау және есептеу жүйесі дегеніміз не?

A) жоспарлау;       

B) бақылау;       

C) аттестациялау;

D) ұйымдастыру;

E) дұрыс жауабы жоқ.

 

53. Директор іс-әрекетінің құрылымында мектепті басқару субъектісі ретінде басты блок қайсысы?A) жоспарлау, бақылау, ұйымдастыру;

B) жетекшілік, педагогикалық, коммуникативтік, ұйымдастыру;

C) жетекшілік, педагогикалық, коммуникативтік, зерттеуші;

D) ұйымдастыру, коммуникативтік, зерттеуші;

E) дұрыс жауабы жоқ.

 

54. Байланыстық және нормативтік қайсысының негізгі әдістері?

A) аттестациялаудың;

B) басқарудың;

C) қызметтің;

D) жоспарлаудың;

E) бақылаудың.

 

55. Басқару жүйесінің жай-күйі туралы ақпараттарды өңдеу, талдау мен оларды жинақтау дегеніміз не?

A) шешім қабылдау;

B) бақылау;

C) ұйымдастыру;

D) аттестациялау;

E) мақсатты анықтау. 

 

56. Педагогикалық менеджмент дегеніміз не?A) оқу-тәрбие үрдісін басқару тиімділігін көтеруге бағытталған принциптер, әдістер, ұйымдастыру формалары мен психологиялық тәсілдер кешені;Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
Конкурс туралы
жалпы біліктілік
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
білім беретін
Барлы конкурс
республикасы білім
ызмет регламенті
бойынша жиынты
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
Мектепке дейінгі
дістемелік сыныстар
дістемелік материалдар
ауданы кіміні
конкурс туралы
жалпы білім
рметті студент
облысы бойынша
мектепке дейінгі
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
білім беруді
дарламасыны титулды
Конкурс жариялайды
дістемелік кешен
мелетке толма
ызметтер стандарттарын
разрядты спортшы
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...