Тура және кері азимуттың аралығы градусқа айырма жасайды

Loading...


Дата29.04.2017
өлшемі64.51 Kb.
$$$ 114

Тура және кері азимуттың аралығы ... градусқа айырма жасайды.

А. 0-360°;

В. 0-60°;

С. 0-90°;

D. 0-30°;

Е. 0-180°;

$$$ 115

Геодезиядағы 90° аспайтын бұрыш ...

А. магниттік азимут;

В. дирекциондық бұрыш;

С. румб;

D. географиялық азимут;

Е. курс.


$$$ 116

Ірі масштабты топографиялық картаның географиялық мазмұнын ашады ....

А. шартты белгілері;

В. бұрыштамалары;

С. масштабы;

D. координаттық торлары;

Е. мередиандарды жақындату бұрышы.

$$$ 117

Топографиялық карталарда шартты белгілердің атқаратын қызметі ....

А. картада қамтылған аумақтың ерекшеліктерін жан-жақты ашып көрсету;

В. қажетті нысандардың арақашықтығын өлшеу;

С. кеңістіктің негізгі бағыттарын шартты белгіге негіздеп анықтау;

D. горизонтальдарды пайдаланып жер бедерінің ерекшелігін анықтау;

Е. жауаптардың барлығы дұрыс.

$$$ 118

Топографиялық картадағы орман мен көл шартты белгінің .... түріне жатады.

А. аудандық масштабтық;

В. сызықтық масштабтық;

С. кескіндік масштабтан тыс;

D. көркем бейнелі;

Е. түсіндірмелі.

$$$ 119

Екі көршілес горизонтальдың биіктік айырмасы ....

А. горизонталь аралық ұзындық;

В. горизонталь аралық қима биіктік;

С. горизонталь аралық көлбеулік:

D. абсолют биіктік;

Е. бергштрих.

$$$ 120

Картадағы көршілес жатқан екі горизонтальдың сантиметр есебімен алынған арақашықтығы ...

А. горизонталь аралық көлбеу;

В. горизонталь аралық қима биіктік;

С. горизонталь аралық ұзындық;

D. абсолют биіктік;

Е. салыстырмалы биіктік

$$$ 121

Топографиялық картадағы төбелердің созылған бағытын көрсететін қысқа сызық ...

А. горизонталь аралық көлбеулік;

В. қосалқы горизонталь;

С. жарты горизонталь;

D. горизонтраль аралық ұзындық;

Е. бергштрих.

$$$ 122

Қандай масштабты картада горизонталь аралық қима биіктік 10 м кейін жүргізіледі?

А. 1:50 000;

В. 1:25 000;

С. 1:10 000;

D. 1:100 000;

Е. 1:200 000.

$$$ 149

Жердің радиусы:

A. 40000 км

B. 6371 км

C. 2900 км

D. 3600 км

E. 5400 км

$$$ 150

Көкжиек тұстарының бағыттары:

A. Рулетка

B. Азимут

C. Флюгер

D. Румб

E. Нивелир

$$$ 151

Жердегі белгілі бір зат пен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш:

A. Масштаб

B. Полюс

C. Нивелир

D. Рулетка

E. Азимут

$$$ 152

Шығыс бағытына сәйкес келетін азимут:

A. 0º

B. 90º


C. 180º

D. 270º

E. 360º

$$$ 153

1 см–100 м масштабы:

A. Ірі


B. Атаулы

C. Сандық

D. Сызықтық

E. Ұсақ

$$$ 154

Жерде әр түрлі бағыттың азимутын анықтайтын аспап:

A. Планшет

B. Термометр

C. Тұсбағар

D. Нивелир

E. Флюгер

$$$ 155

Көкжиек дегеніміз ...

А. Тұрған жерізді бағдарлау.

В. Жер бетініз көзге көрінетін бөлігі.

С. Азимут бойынша жүру.

D. Картадан қашықтықты өлшеу.

Е. Қажетті бағытты тауып жүру.

$$$ 156

Жергілікті жерді бағдарлау ... айтамыз.

А. Көкжиек тұстарын табуды

В. Берілген бағыт пен солтүстік бағыттыз арасындағы бұрышты.

С. Карта бойынша географиялық ендікті анықтауды.

D. Карта бойынша географиялық бойлықты анықтауды.

Е. Картада жер бетіндегі объектілерді бейнелеуді

$$$ 157

Солтүстік бағыт пен жердегі заттың арасындағы бұрыш.

А. Румб

В. Градус торы..

С. Географиялық ендік.

D. Географиялық бойлық.

Е. Азимут.

$$$ 158

Азимут өлшенетін градус аралығы

А. 900-1800

В. 1800-2700

С. 2700-3600

D. 00-3600

Е. 00-1800

$$$ 159

Көкжиек тұстарын анықтайтын құрал

А. Тұсбағдар

В. Нивелар

С. Барометр

D. Гигрометр

Е. Термометр

$$$ 160

Жер бетінде қашықтықты өлшеу тәсілдері.

А. Жер бетінде заттардыз қай бағытта орналасқанын анықтау.

В. Тұсбағдардыз көмегімен

С. Таспамен, өлшеуіш ашамен, қадаммен, көз мөлшерімен

D. Жер бетін планға түсіру арқылы.

Е. Масштабтыз көмегімен.

$$$ 161

Масштаб дегеніміз не?

А. Жер бетінде өлшенген қашықтықты қағазға түсіргенде кішірейтілгенін көрсететін шама.

В. Картада көрсетілген қашықтықтыз саны.

С. Екі объектініз арасындағы қашықтық.

D. Белгілі бір затқа бағытталған бұрыш.

Е. Картадағы қашықтықтыз өлшемін көрсету

$$$ 162

Жергілікті жердіз планы

А. Жер бетініз жалпы сипаты

В. Жердегі заттардыз пішіні.

С. Жердегі заттардыз ара қашықтығы.

D. Жер бетініз қағазға кішірейтіліп түсірілген нұсқасы

Е. Жердегі заттардыз алып жатқан орны.

$$$ 163

Жер бетіндегі нүктеніз мұхит немесе тезіз дезгейінен бастап есептелінетін биіктік

А. Салыстырмалы.

В. Абсолюттік.

С. Горизонтальдар.

D. Жер бедері.

Е. Бергштрхтар.

$$$ 164

Горизонтальдар деп аталады.

А. Шартты белгілер.

В. План мен картада биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын қисық сызықтар.

С. Жер бетініз сипаты.

D. Бергштрихтар.

Е. План мен картадағы бағыттар.

$$$ 165

Ірі масштабты анықтаңдар:

A. 1:5000

B. 1:25000

С. 1:10000

D. 1:50000

E. 1:100000

$$$ 166

Ұсақ масштабты анықтаңдар:

A. 1:1000000

B. 1:200000

C. 1:50000

D. 1:500000

E. 1:25000

$$$ 167

Нүктенің бастапқы меридианнан градус есебімен алынған қашықтығы:

A. Ендік

B. Меридиан

C. Экватор

D. Бойлық

E. Параллель

$$$ 168

Жер бетіндегі бір полюстен екінші полюске қарай шартты түрде жүргізілетін сызық:

A. Экватор

B. Меридиан

C. Параллель

D. Горизонталь

E. Бергштрих

$$$ 169

Материктер, мұхиттар,теңіздер,аралдар,өзендер,көлдер бейнеленген карта:
A. Климаттық

B. Саяси

C. Физикалық

D. Экономикалық

E. Синоптикалық

$$$ 170

Экватордың ұзындығы(км):

A. 20000

B. 40000

C. 60000

D. 30000

E. 50000

$$$ 171

Жердіз нақты үлгісі.

А. Карта.

В. План.

С. Глобус.

D. Масштаб.

Е. Планшет.

$$$ 172

Географиялық карта дегеніміз.

А. Жер бетініз белгілі масштаб бойынша жазықтықта шартты белгілермен кескінделуі.

В. Жазықтықтағы жердіз кескінделуі.

С. Жер беті кіші бөлігініз кескінделуі.

D. Жер бетініз барлық көлемін қамту.

Е. Жер бетініз дөзестігін ескеру.

$$$ 173

Экваторға сәйкес келетін жауапты анықта.

А. Бұл ез ұзын параллель.

В. Оныз ұзыздығы кез келген меридиан ұзындығына тез.

С. Ол дата ауысу сызығы.

D. Ол глобуста жарты шезбер

Е. Ол Австралияны кесіп өтетін сызық

$$$ 174

Глобус пен карта бетіндегі экваторға параллель жүргізілген сызықтар.
А. Азимут.

В. Экватор.

С. Радиус.

D. Параллельдер.

Е. Меридиандар.

$$$ 175

Географилық ендік деп атаймыз.

А. Градус торын.

В. Меридианнан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынған қашықтықты.

С. Экватордан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынған қашықтықты.

D. Меридиандар мен параллельдердіз бейнелеу ерекшеліктерін.

Е. Азимутты.

$$$ 176

Меридиандар мен параллель сызықтарыныз қиылысуынан пайда болады.

А. Бойлықтар.

В. Ендіктер.

С. Градус торы.

D. Параллельдер.

Е. Меридиандар.

$$$ 177

Мазмұнына қарай карталар ... топқа бөлінеді

А. 1


В. 2

С. 3


D. 4

Е. 5


$$$ 178

Карталар масштабына ... болып бөлінеді.

А. тақырыптық, жалпы географиялық

В. климаттық

С.өте ірі.

D. Топографиялық.

Е. Ұсақ, орташа, ірі.

$$$ 179

Ең ірі масштабты көрсет

А. 1:5000

В. 1:2000

С. 1:250

D. 1:150

Е. 1:10

$$$ 180

Географиялық картадан құрлықтыз биіктігін және мұхиттыз терездігін анықтауға болады

А. Географиялық кардағы сандық көрсеткіштер көмегімен.

В. Географиялық координаталар көмегімен.

С. Биіктік пен шкалалар көмегімен.

D. әр түрлі есептерді шешу арқылы

Е. Географиялық картада биіктік пен терездікті анықтау мүмкін емес.

$$$ 181

00 ендік пен 00 бойлық координаталарында орналасқан

А. Еуразия материгі.

В. Атлант мұхиты.

С. Географиялық полюс.

D. Австралия материгі.

Е. үнді мұхиты.

$$$ 182

Географиялық координаттарға ... жатады:

А. ендік пен бойлық;

В. меридиандар мен параллельдер;

С. нүктелер биіктіктері;

D. горизонтальдар;

Е. вертикальдар;

$$$ 183

Ірі масштабты анықтаңдар

А. 1:25000

В. 1:5000

С. 1:10000

D. 1:50000

Е. 1:10000000

$$$ 184

Жер бетінін қағазға кішірейтіліп түсірілген бейнесі

A. План

B. Сурет

C. Карта

D. Жер бедері

E. Фотосурет

$$$ 185

Әртүрлі сулар картада бейнеленеді

A. Жасыл түспен

B. Көгілдір түспен

C. Ақ түспен

D. Қызыл түспен

E. Қоңыр түспен

$$$ 186

Көкжиек тұстарының бағыттары:

A. Рулетка

B. Азимут

C. Флюгер

D. Румб

E. Нивелир

$$$ 187

Жердегі белгілі бір зат пен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш:

A. Масштаб

B. Полюс

C. Нивелир

D. Рулетка

E. Азимут

$$$ 188

270º азимутқа сәйкес келетін көкжиек түсі:

A. Солтүстік

B. Оңтүстік

C. Батыс

D. Солтүстік-шығыс

E. Шығыс

$$$ 189

Шығыс бағытына сәйкес келетін азимут:

A. 0º


B. 90º

C. 180º

D. 270º

E. 360º

$$$ 190

1 см–100 м масштабы:

A. Ірі

B. Атаулы

C. Сандық

D. Сызықтық

E. Ұсақ

$$$ 191

Жерде әр түрлі бағыттың азимутын анықтайтын аспап:

A. Планшет

B. Термометр

C. Тұсбағар

D. Нивелир

E. Флюгер

$$$ 192

Көкжиек дегеніміз…

А. Тұрған жеріңді бағдарлау.

В. Жер бетінің көзге көрінетін бөлігі.

С. Азимут бойынша жүру.

D. Картадан қашықтықты өлшеу.

Е. Қажетті бағытты тауып жүру.

$$$ 193

Жергілікті жерді бағдарлау… айтамыз.

А. Көкжиек тұстарын табуды

В. Берілген бағыт пен солтүстік бағыттыз арасындағы бұрышты.

С. Карта бойынша географиялық ендікті анықтауды.

D. Карта бойынша географиялық бойлықты анықтауды.

Е. Картада жер бетіндегі объектілерді бейнелеуді

$$$ 194

Солтүстік бағыт пен жердегі заттың арасындағы бұрыш.

А. Румб

В. Градус торы…

С. Географиялық ендік.

D. Географиялық бойлық.

Е. Азимут.

$$$ 195

Азимут өлшенетін градус аралығы

А. 900-1800

В. 1800-2700

С. 2700-3600

D. 00-3600

Е. 00-1800

$$$ 196

Көкжиек тұстарын анықтайтын құрал

А. Тұсбағдар

В. Нивелар

С. Барометр

D. Гигрометр

Е. Термометр

$$$ 197


Жер бетінде қашықтықты өлшеу тәсілдері.

А. Жер бетінде заттардың қай бағытта орналасқанын анықтау.

В. Тұсбағдардыз көмегімен

С. Таспамен, өлшеуіш ашамен, қадаммен, көз мөлшерімен

D. Жер бетін планға түсіру арқылы.

Е. Масштабтың көмегімен.

$$$ 198

Масштаб дегеніміз не?

А. Жер бетінде өлшенген қашықтықты қағазға түсіргенде кішірейтілгенін көрсететін шама.

В. Картада көрсетілген қашықтықтың саны.

С. Екі объектінің арасындағы қашықтық.

D. Белгілі бір затқа бағытталған бұрыш.

Е. Картадағы қашықтықтың өлшемін көрсету

$$$ 199

Жергілікті жердің планы

А. Жер бетініз жалпы сипаты

В. Жердегі заттардың пішіні.

С. Жердегі заттардың ара қашықтығы.

D. Жер бетінің қағазға кішірейтіліп түсірілген нұсқасы

Е. Жердегі заттардың алып жатқан орны.

$$$ 200

Жер бетіндегі нүктенің мұхит немесе теңіз деңгейінен бастап есептелінетін биіктік

А. Салыстырмалы.

В. Абсолюттік.

С. Горизонтальдар.

D. Жер бедері.

Е. Бергштрхтар.

@@@ Географиялық карталар туралы жалпы түсінік

$$$ 201

Горизонтальдар деп аталады.

А. Шартты белгілер.

В. План мен картада биіктіктері бірдей нүктелерді қосатын қисық сызықтар. С. Жер бетініз сипаты.

D. Бергштрихтар.

Е. План мен картадағы бағыттар.

$$$ 202

Ірі масштабты анықтаңдар:

A. 1:5000

B. 1:25000

C. 1:10000

D. 1:50000

E. 1:100000

$$$ 203

Ұсақ масштабты анықтаңдар:

А. 1:1000000

B. 1:200000

C. 1:50000

D. 1:500000

E. 1:25000

$$$ 204

Нүктенің бастапқы меридианнан градус есебімен алынған қашықтығы:

A. Ендік

B. Меридиан

C. Экватор

D. Бойлық

E. Параллель

$$$ 205

Жер бетіндегі бір полюстен екінші полюске қарай шартты түрде жүргізілетін сызық:

A. Экватор

B. Меридиан

C. Параллель

D. Горизонталь

E. Бергштрих

$$$ 206

Материктер, мұхиттар, теңіздер, аралдар,өзендер, көлдер бейнеленген карта:

A. Климаттық

B. Саяси

C. Физикалық

D. Экономикалық

E. Синоптикалық

$$$ 207

Экватордың ұзындығы(км):

A. 20000

B. 40000

C. 60000

D. 30000

E. 50000

$$$ 208

Жердің нақты үлгісі.

А. Карта.

В. План.

С. Глобус.

D. Масштаб.

Е. Планшет.

$$$ 209

Географиялық карта дегеніміз.

А. Жер бетінің белгілі масштаб бойынша жазықтықта шартты белгілермен кескінделуі.

В Жазықтықтағы жердің кескінделуі.

С. Жер беті кіші бөлігінің кескінделуі.

D. Жер бетініз барлық көлемін қамту.

Е. Жер бетініз дөңестігін ескеру.

$$$ 210

Экваторға сәйкес келетін жауапты анықта.

А. Бұл ең ұзын параллель.

В. Оның ұзындығы кез келген меридиан ұзындығына тең.

С. Ол дата ауысу сызығы.

D. Ол глобуста жарты шеңбер

Е. Ол Австралияны кесіп өтетін сызық

$$$ 211

Глобус пен карта бетіндегі экваторға параллель жүргізілген сызықтар.

А. Азимут.

В. Экватор.

С. Радиус.

D. Параллельдер.

Е. Меридиандар.

$$$ 212

Географилық ендік деп атаймыз.

А. Градус торын.

В. Меридианнан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынған қашықтықты.

С. Экватордан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алынған қашықтықты.

D. Меридиандар мен параллельдердің бейнелеу ерекшеліктерін.

Е. Азимутты.

$$$ 213

Меридиандар мен параллель сызықтарының қиылысуынан пайда болады.

А. Бойлықтар.

В. Ендіктер.

С. Градус торы.

D. Параллельдер.

Е. Меридиандар.

$$$ 214

Мазмұнына қарай карталар… топқа бөлінеді

А. 1


В. 2

С. 3


D. 4

Е. 5


$$$ 215

Карталар масштабына… болып бөлінеді.

А. тақырыптық, жалпы географиялық

В. климаттық

С. өте ірі.

D. Топографиялық.

Е. Ұсақ, орташа, ірі.

$$$ 216

Ең ірі масштабты көрсет

А. 1:5000

В. 1:2000

С. 1:250

D. 1:150

Е. 1:10

$$$ 217

Географиялық картадан құрлықтың биіктігін және мұхиттың тереңдігін анықтауға болады

А. Географиялық кардағы сандық көрсеткіштер көмегімен.

В. Географиялық координаталар көмегімен.

С. Биіктік пен шкалалар көмегімен.

D. әр түрлі есептерді шешу арқылы

Е. Географиялық картада биіктік пен тереңдікті анықтау мүмкін емес.

$$$ 218

00 ендік пен 00 бойлық координаталарында орналасқан

А. Еуразия материгі.

В. Атлант мұхиты.

С. Географиялық полюс.

D. Австралия материгі.

Е. үнді мұхиты.

$$$ 219

Грек тілінен аударғанда «география» сөзінің мағынасы:


A. Жерді өлшеу

B. Жерді зерттеу

C. Жерді оқу

D. Жерді сипаттап жазу

E. Жерді сызу

$$$ 222

Азимуттар қалай өзгереді ?

А. 0 ден 360°- қа дейін

В. 0 ден 180°- қа дейін

С. 0 ден 90°- қа дейін

D. 0 ден 270°- қа дейін

Е. 90°тен 270°-қа дейін.

$$$ 223

Солтүстік меридианнан берілген сызыққа сағат тілінің бағытымен саналатын бұрыш ?

А. Азимут

В. Румб


С. Дирекциондық бұрыш

D. Ендік


Е. Белдік.

$$$ 224

Масштабтар бойынша карталар былай бөлінеді :

А. Ұсақ, орташа, үлкен.

В. Кішірейтілген, үлкейтілген, натураль.

С. Сандық, өлденен, сызықтық.

D. Ұсақ, натураль, үлкен.

Е. Кішірейтілген, натураль, үлкен.

$$$ 225

Өзен,бұлақ,көл,бедер,көлше,тұрғылықты пунктер,хабарлама жолдары-... элементтер болып саналады.

А. Географиялық.

В. Математикалық

С. Арнайы

D. Физикалық

Е. Мамандандырылған.

$$$ 226

Картада немесе п жоспарды сызықтың ұзындығы 1=2.8см,сызықтың жер бетінде ұзындығы 280 м тең. Масштаб қандай?

А. 1:10000;

В. 1:5000;

С. 1:1000;

D. 1:20000;

Е. 1:50000;

$$$ 227

Абсолютті өлшем қандай деңгейден бастап есептеледі :

А. Балтық теңізінен

В. Каспий теңізінен

С. Тынық мұхиттан;

D. Арал теңізінен

Е. Қара теңізінен.

$$$ 228

Берілген территорияның белгіленген масштабта қағаз бетіне кішірейтіліп түсіруді не дейді ?

А. Масштаб

В. Карта

С. Азимут

D. Проекция

Е. Ірі масштабты карта.

$$$ 229

Карта масштабы неғұрлым ірі болған сайын территорияны үлкенірек болып объектілерді қалай көрсетуге тырысады?

А. Толық

В. Толық емес

С. Аз

D. ОрташаЕ. Объектілерді көрсетпейді.

$$$ 230

Мазмұнына қарай географиялық картаның барлығы неше топқа бөлінеді?

А. 2


В. 1

С. 3


D. 4

Е. 5


$$$ 231

Солтүстік бағыттан нүктеге дейінгі есептелінетін бұрыш ?

А. Азимут

В. Меридиан

С. Бойлық

D. Ендік


Е. Координаттар.

$$$ 232

Жер бетінің жалпы ауданы?

А. 361 млн км2

В. 149 млн км2

С. 500 млн км2

D. 510 млн км2

Е. 505 млн км2

$$$ 233

Құрлықтардың теңіз деңгейінен орташа биіктігі қанша ?

А. 875 м

В. 900м


С. 1000м

D. 1100м


Е. 1300м.

$$$ 234

Мұхиттардың орташа тереңдігі қанша?

А. 3800м


В. 5000м

С. 11000м

D. 2000м

Е. 4500м.

$$$ 235

Жердің радиусы қанша ?

А. 6371км

В. 5200км

С. 12742км

D. 6390км

Е. 3000км.

$$$ 236

Бастапқы меридианнан берілген нүктеге дейінгі бұрыш қалай аталады ?

А. Бойлық

В. Ендік

С.Экватор

D. Меридиан

Е. Азимут.

$$$ 237

Экватордың ұзындығы қанша ?

А 40000 км

В. 11000 км

С. 45000 км

D. 20000 км

Е. 6371 км.

$$$ 238


Теңіз деңгейінен есептелінетін биіктік ...

А. Абсолютті биіктік

В. Салыстырмалы биіктік

С. Өсу биікгі

D. Шартты биіктік

Е. Горизонтальдық биіктік.

$$$ 243

Пландағы сызықтың өзіне сәйкес жер бетіндегі горизонталь ұзындығына қатынасы:А. Экватор

В. Масштаб

С. Меридиан

D. Координат

Е. Параллель

$$$ 244

Сандық масштабың бөлімі кішірейтілген сайын масштаб

А. Ірілеу

В. Кіші

С. Орта


D. Ұсақ болып саналады

Е. Сызықтық

$$$ 246

Бір горизонтальдардың бойында жататын барлық нүктелер жергілікті жерде

А. Әр түрлі биіктікте жатады

В. Бірдей биіктікте жатады

С. Таңдап алынған биіктікте жатады

D. Биіктіктен тыс орналасады

Е. Бірдей биіктікте жатпайды

$$$ 247

Мазмұны жағынан географиялық карталар

А. Жалпы географиялық және тақырыптық

В. Географиялық және топографиялық

С. Ғарыштық және географиялық

D. Қоғамдық және шаруашылық болып бөлінеді.

Е. Геологиялық, топырақтық

$$$ 248

Құрлық бетіндегі абсолют биіктіктері бірдей нүктелерді біріктіретін қисық, тұйық сызықтар

А. Горизонтальдар

В. Рельеф

С.Ареал

D. Профиль деп аталадыЕ. изобат

$$$ 249

Егер меридиандар 60 арқылы, ал параллельдері 40 арқылы жүргізсек, онда барлық жер беті қандай масштабтағы картаға түсіріледі

А. 1/100 000

В.1/500 000

С. 1/200 000

D. 1/1000 000

Е. 1/10 000

$$$ 250

Атаулы масштаб 1 см-де 250 км болса, сандық масштаб

А. 1/25 000

В. 1/2500 000

С. 1/25000 000

D. 1/250


Е. 1/25

$$$ 251

Глобус

А. Жердің көрінісіВ. Жердің суреті

С. Жер


D. Жердің тұтастығын көрсететін карта

Е. Геойд


$$$ 252

Ең ірі масштаб

А. 1:200

В. 1:5000

С. 1:10

D. 1:1000Е. 1:2 000

$$$ 253

Жердің географиялық полюстері

А. Оңтүстік және шығыс

В. Солтүстік және оңтүстік

С. Батыс және шығыс

D. Солтүстік және шығыс

Е. Поляр мен тропик

$$$ 254

Ұшақта түсірілген жергілікті жердің суреті

А. План

В. Космостық суретС. Аэрофотосурет

D. Карта


Е. Атлас

$$$ 255

Географиялық координаттар

А. Жер бетіндегі нүктенің ендігі мен бойлығы

В. Бастапқы меридианның берілген нүктеге дейін ара қашықтық

С. Бойлықтардағы нүктелер

D. Экватордан берілген нүктеге дейінгі ара қашықтық

Е. Полюстен берілген нүктеге дейінгі ара қашықтық

$$$ 256

Қашықтықты анықтауға арналған құрал

А. Нивелир

В. Компас

С. Дальнометр

D. Масштаб

Е. Теодолит

$$$ 257

Қай картаның масштабы ірі.

А. 1:1000 000

В. 1:250 000

С.1:10 000

D. 1: 500

Е. 1:10 000 000

$$$ 258

Топографиялық картада белгіленетін горизонтальдар нені белгілейді

А. Елді мекенді

В. Климаттық көрсеткіш

С. Өсімдік жамылғысы

D. Рельеф

Е. қалалар

$$$ 259

Географиялық картада су обьектілерін бейнелейтін түс

А. әр түрлі түспен

В. жасыл

С. қызыл


D. көк

Е. сары


$$$ 260

Пландағы абсолют биіктіктері бірдей жерлерді қосатын шартты сызықтары

А. Салыстырмалы биіктік

В. Абсолютті биіктік

С. Рельеф сызығы

D. Горизонтальдар

Е. Жолақ

$$$ 261


Бағдарлауға арналған құрал

А. Бағдарлаушы

В. Транспортир

С. Компас

D. Азимут

Е. Курвиметр

$$$ 262

Салыстырмалы биіктікті өлшейтін құралА. Компас

В. Теодолит

С. Таяқ

D. НивелирЕ. Курвиметр

$$$ 263

Қай картаның масштабы кіші болып саналады:

А.1: 50 000

В. 1:2 000

С. 1:2 000 000

D. 1:1 000 000

Е. 1:20 000

$$$ 264

Масштабтан тыс шартты белгілер

А.Тау, мұхит, өзендер

В. Жеке тұрған ағаш, көпір, құдық

С. Жер бедері, елді мекен

D. Ареалдар, елді мекендер

Е. Тау, мұхит

$$$ 265

Картада жазықтар қай түспен безендіріледі

А. Ақ


В. Қызыл

С. Көк


D. Жасыл

Е. Сары


$$$ 266

Картадағы таулар қай түспен боялады:

А. Қоңыр

В. Көкшіл

С. Сарғыш

D. Қызыл


Е. Сары

$$$ 267


Бергштрих қысқаша сызықтары нені көрсетеді:

А. Беткейдің төмендейтін бағытын

В. Картаның масштабын

С. Жер бедерін

D. Нүктенің координаттарын

Е. тауды


$$$ 268

Таудың ең биік жері

А. Тау

В. Шың


С. Қырат

D. Тау табаны

Е. Килиманджаро

$$$ 269

Биік таулар

А. 20 000 м

В. 2000 м жоғары

С. 1000-2000

D. 500-1000

Е. 5000м-ден биік

$$$ 270

Биіктігі орташа таулар

А. 20 000 м

В. 2000 м жоғары

С. 1000-2000м

D. 500-1000м

Е. 200-500м

$$$ 271

Биіктігі орташа таулар

А. 2000 м жоғары

В. 20 000 м

С. 500-1000м

D. 1000-2000м

Е. 2000-5000м

$$$ 272

Жер бедерін кескіндегенде горизонтальдар

А. Еш уақытта қиылыспайды

В. Қиылысады

С. Кейде қиылысады

D. Топографиялық картада ғана қиылысады

Е. Горизонтальдар жер бедерін кескіндемейді

$$$ 273

Горизонтальдардың өзара қашықтығын

А. Еңістің қаншалықты құлама тіктігін білдіреді

В. Масштабты білдіреді

С. Жер көлемін көрсетеді

D. Тауларды көрсетеді

Е. Қашықтықты көрсетеді

$$$ 274

Масштабтың неше түрі бар

А.5

В. 2


С. 3

D. 6


Е. 4

$$$ 275

Қоғам мен табиғат құбылысының географиялық картадағы көріністері олардың қасиеттері құрастыру әдістері және пайдалануы туралы ғылым

А. Топография

В. Картография

С. Геология

D. Демография

Е. Геодезия

$$$ 276

Топография (topo) сөзі қандай мағына білдіреді

А. Жер

В. Орын


С. Қыр

D. Тау


Е. Карта сызу

$$$ 277

Жердің шар тәрізді пішінін ескермей құрастырылған жазықтықтағы шартты көрініс.

А. Атлас


В. Карта

С. План


D. Схема

Е. Карта-схема

$$$ 278

Жердің өзіне тән пішіні

А. Шар тәрізді

В. Эллипс

С. Алмұрт

D. Геоид


Е. овал

$$$ 279

Горизонтальдар карталарда қай теңіздің деңгейінен есептелетін абсолют биіктігімен жазылады

А. Қара теңізі

В. Кариб теңізі

С. Балтық теңізі

D. Жерорта теңізі

Е. Каспий теңізі

$$$ 280

Сандық шартты белгілермен көрсетілетін обьектілер

А. Өзендер, жолдар, ағаш биіктігі

В. Елді мекен ара қашықтығы, диаметр

С. Көпір ұзындығы, ені, ағаш биіктігі, диаметрі

D. Көлдер тереңдігі, елді мекендер, таулардың аты

Е. Өзендер, жолдар

$$$ 281

Ойпаттың мұхит деңгейінен биіктігі

А. 200 м аспайды

В. 200 м асады

С. 200-500 м

D. 200-300 м

Е. 100м


$$$ 282

Қыраттардың мұхит деңгейінен биіктігі

А. 200-800 м

В. 200-300 м

С. 200-500 м

D. 200-400 м

Е. 500-800м

$$$ 283

Картаның математикалық негіздер элементтері

А. Карта, топографиялық карта жиынтығы

В. Масштаб, рельеф, горизонтальдар

С. Картографиялық проекциялар, карта масштабы, геодезиялық негіздер жиынтығы

D. План, карта, рельеф жиынтығы

Е. рельеф, горизонтальдар

$$$ 284

Жердің орташа радиусы

А. 6375км

В. 6371 км

С. 6380 км

D. 6378 км

Е. 6000 км

$$$ 285

Абсолют биіктік дегеніміз не?

А. Жер бетіндегі нүктенің мұхит немесе теңіз деңгейінен бастап есептелінетін биіктік

В. Жер бетіндегі нүктенің кез келген нүктенің басқа бір нүктеден биіктік айырмасы

С. Жер бетіндегі нүктенің екінші бір нүктенің деңгейінен бастап есептелінетін биіктік

D. Жер бетіндегі кез келген нүктенің биіктігі

Е. Жер бетіндегі екі нүктенің биіктігі

$$$ 286

Жер бетіндегі кез келген нүктенің басқа бір нүктеден биіктік айырмасы қалай аталады

А. Абсолют биіктік

В. Салыстырмалы биіктік

С. Горизонталь биіктік

D. Деңгейлік биіктік

Е. бергштрих

$$$ 287

География деген атауды бірінші болып ертеде қай ғалым атады?

А. Платон

В. Эратосфен

С. Аристотель

D. Птоломей

Е. Сократ

$$$ 288

Көрсетілген масштабың қайсысы ұсақ?

А. 1/5000

В. 1/2000

С. 1/120

D.1/250


Е. 1/100 000

$$$ 300

Сандық шартты белгілермен көрсетілетін обьект

А. Өзендер, жолдар, ағаш биіктігі

В. Елді мекендер арақашықтығы, диаметрі

С. Көпір ұзындығы, ені, ағаш биіктігі, диаметрі

D. Көлдер тереңдігі, елді мекендер, таулардың аты

Е. Өзендер, жолдар, көлдер тереңдігі

$$$ 301

Жер элипсоидтың кіші білігі жер бетімен түйіскен нүктесі...

А. параллель;

В. меридиан;

С. полюс;

D. экватор;

Е. градус торлары.

$$$ 302

Жер элипсоидының орталығы мен полюстерден бірдей қашықтықта жүргізілген шеңбері...

А. градус торы;

В. полюс;

С. параллель;

D. меридиан;

Е. экватор;

$$$ 303

Жер бетінің кішігірім бөлігінің горизонталь проекциядағы қағаз бетіндегі кішірейтілген ұқсас кескіні:

А. Карта

В. План


С. Атлас

D. Карта схема

Е. Схема

$$$ 304

Жер бетінің кішігірім не оның едәуір аумағының жер бетінің қисықтығын ескеріп, картографиялық проекцияда салынған жазықтықтағы кішірейтілген кескіні.

А. Карта схема

В. Атлас

С. План


D. Карта

Е. Схема


$$$ 305

Жердің үлкен жарты бірлігі а ұзындығы...

А. 6378245м;

В. 6366863 м;

С. 6370000 м;

D. 6356863 м;

Е. 6371000м;

$$$ 306

Қандай жағдайда бұрыштар элипсоидқа бұрмалаусыз көшіріліп,шектеусіз шағын өлшемдер кескіндерінің пішіні сақталады, шар радиусы үлкен жарты білікпен тенеседі.

А. тең бұрышты кескіндеу;

В. тең ауданды кескіндеу;

С. тең аралық кескіндеу;

D. шартты проекциямен кескіндеу;

Е. еркін проекциямен кескіндеу.

$$$ 307

Элипсоидты шарға, қандай жағдайда аудан бұрмалаусыз көшіріледі.

А. тең бұрышты кескіндегенде;

В. тең ауданды кескіндегенде;

С. тең аралық кескіндегенде;

D. шартты проекциямен кескіндегенде;

Е. еркін проекциямен кескіндегенде.

$$$ 308

Элипсоидты шарға....... жағдайында мерилиандардың шардағы ұзындығы олардың элипсоидтағы ұзындығымен тең болып қалады.

А. тең бұрышты кескіндеу;

В. тең ауданды кескіндеу;

С. тең аралық кескіндеу;

D. шартты проекциямен кескіндеу;

Е. еркін проекциямен кескіндеу.

$$$ 309

Бұрынғы КСРО мемлекеттік геодезиялық мекемелері 1984-1993 жылдар аралығында американдық жер серіктік позициялау жүйесінің бірінші ұрпағы TRANZIT көмегімен 162 қосыннан тұратын .... құрды.

А. астрономиялық-геодезиялық торлар;

В. қосымша геодезиялық тор;

С. астрономиялық-геодезиялық торлар;

D. мемлекеттік нивелирлік тор;

Е. кеңістіктік тор.

$$$ 310

ҚР-ның әскери қарулы күштерінің тапографиялық қызметі Ресейлік

ГЕОИК-1, ЭТАЛОН геогдезиялық жер серіктерінің көмегімен ........... құру ісін жүзеге асыруда.

А. Астрономиялық-геодезиялық торлар;

В. қосымша геодезиялық тор;

С. ғарыштық-геодезиялық торлар;

D. мемлекеттік нивелирлік тор;

Е. кеңістіктік тор.

$$$ 311

Барлық геодезиялық жұмыстар мен топографиялық түсірулерге негіз болатын ғылыми тәжірибелік мақсатта құрылатын...... бүкіл ел аумағында біртұтас биіктік жүйесін түзеді.

А .астрономиялық-геодезиялық торлар;

В. қосымша геодезиялық тор;

С. ғарыштық-геодезиялық торлар;

D. мемлекеттік нивелирлік тор;

Е. кеңістіктік тор.

$$$ 312

Геойд тәрізді жер шарының белгілі бір масштабпен кішірейтіліп алынған үлгісі

А. топографиялық сызба

В. географиялық глобус

С. топографиялық карта

D. географиялық карта

Е. топографиялық нұсқа

$$$ 313

Сызықтық масштабтың дәлдік негізінің бір бөлігіне сай келетін жер бетінің ұзындығы...

А. дәлдік шегі

В. сызықтық масштабтың графиктік дәлдігі

С. сызықтық масштабтың дәлдігі

D. толық негіз

Е. дәлдіктің ауданы

$$$ 314

Сызықтық масштабтың графиктік дәлдігі ...мм тең?

А. 2 мм

В. 0,002 ммС. 0,2мм

D. 0,02мм

Е. 0,1мм

$$$ 315

1:50 000 000 масштабты глобуста жердің үлкен және кіші жарты білігінің айырмасы небәрі...мм.

А. 0,4мм


В. 0,1мм

С. 0,2мм


D. 0,3мм

Е. 0,5мм


$$$ 316

Глобустағы екі нүктенің арасын үлкен шеңбер арқылы қосатын жол...

А. ортодромия

В. курс


С. азимут

D. румб


Е. локсодромия

$$$ 319

Пландағы сызықтың өзіне сәйкес жер бетіндегі горизонталь ұзындығына қатынасы:

А. Экватор

В. Масштаб

С. Меридиан

D. Координат

Е. Бойлық

$$$ 320

Сандық масштабтың бөлімі кішірейтілген сайын масштаб

А. Ірілеу

В. Кіші


С. Орта

D. Ұсақ болып саналады

Е. Сызықтық

$$$ 321

Градус торларының тоғысу нүктелері үшін қолданылатын алдын-ала есептеліп қойған кестелер:

А. изогиета

В. изокол

С. изобар

D. номограмма

Е. изодаза

$$$ 325

Картаның барлық элементтерін ...... дейміз.

А. мазмұны;

В. масштабы;

С. математикалық негіздері;

D. картографиялық торы;

Е. жалпы географиялық негізі.

$$$ 326

Географиялық карталарда елді-мекендер ...... кескінделеді.

А. горизонтальдармен;

В. пунсондармен;

С. изосызықтармен;

D. картогаммамен;

Е. нүктелермен.

$$$ 327

Географиялық картада су нысандарының тереңдігі ...... кескінделеді.

А. горизонтальдармен;

В. пунсондармен;

С. изосызықтармен;

D. картогаммамен;

Е. изобаттармен.

$$$ 328

Тақырыптық карталарла кескінделетін құбылыстарының таралатын аумағы .... кескінделген.

А. горизонтальдармен;

В. сапалық түс тәсілімен;

С. изосызықтар тәсілімен;

D. картогамма тәсілімен;

Е. картодиаграмма тәсілімен.

$$$ 329

Тақыраптық карталарда кескінделетін құбылыстардың таралатын аумағының шекарасы ....кескінделеді.

А. ареал тәсілімен;

В. сапалық түс тәсілімен;

С. изосызықтар тәсілімен;

D. картогамма тәсілімен;

Е. картодиаграмма тәсілімен.

$$$ 330

Қандайда бір аудан үшін орташа болып саналатын кескінделетін құбылыстардың салыстырмалы өлшемдерің картада .... кескіндейді.

А. ареал тәсілімен;

В. спалақ түс тәсілімен;

С. изосызықтар тәсілімен;

D. картогамма тәсілімен;

Е. картодиаграмма тәсілімен.

$$$ 331

Картаның масштабы ескерілмейтін құбылыстардың географиялық орнын анықтауға қолданылатын масштабтан тыс шартты белгілерді .... дейміз.

А. ареал;

В. белгілеу;

С. изосызықтар;

D. қозғалыс белгілері;

Е. картодиаграмма.

$$$ 332

....... карталар аумақтың геологиялық құрылысын жан-жақты ашып көрсетуге мүмкіндік береді.

А. геологиялық;

В. климаттық;

С. ландшафттық;

D. топырақ;

Е. синоптикалық.

$$$ 335

..... карталарда халықтың қоныстану ерекшеліктері мен тығыздығы кескінделеді.

А. саяси:

В. кешенді;

С. экономикалық;

D. халықтар;

Е. теңіз.

$$$ 336

Жалпы экономикалық карталарда экономикалық байланыстарды қамтамасыз ететін маңызды ..... кескінделеді.

А. пайдалы қазбалардың кен орындары;

В. теміржол мен автомобиль жолдары;

С. мұнай-газ құбырлары;

D. жоғары вольтты электр желілері;

Е. жоғарыда аталғандардың барлығы.

$$$ 337

Өнеркәсіп карталары өнеркәсіптің барлық салаларын қамтитын ..... карталарына бөлінеді.

А. жалпы өнеркәсіптік;

В. металлургия және машина жасау өнеркәсібінің ;

С. отын-энергетика кешенінің;

D. жеңіл және тамақ өнеркәсібінің;

Е. жоғарыда аталғандардың барлығы.

$$$ 338

Жалпы геоботаникалық карталарды құру үшін көбінесе ..... тәсілі қолданылады:

А. картограмма;

В. сапалық түс;

С. жеке диаграмма;

D. картодиаграмма;

Е. гипсометриялық.

$$$ 1

Географиялық карталардың қасиеттерін, пайдалану әдістерін зерттейтін ғылым.А. картометрия

В. картатану

С. математикалық картография

D. картографиялық ақпараттану

Е. геодезия, картатану.

$$$ 2


Картада кескінделетін географиялық нысандардың нақты орнын анықтайтын ғылым саласы...

А. математикалық картография

В. картатану

С. картографиялық ақпараттану

D. картометрия

Е. геодезия.

$$$ 3

Карталарды пайдаланып жүргізілетін өлшемдерді анықтау мәселелерін зерттейтін ғылым саласы...А. картографиялық ақпараттану

В. картатану

С. картометрия

D. геодезия

Е. математикалық картография

$$$ 4


Картографиялық өнімдердің маңызды қасиеттерінің бірі:

А. жер бетінің үлгісі болып табылуы;

В. картографиялық проекциямен кескінделуі;

С. көрнекілігі мен бенелілігі;

D. жер бетінде кескіндеу жұмыстарын жүргізу нәтижесінде құрылуы;

Е. Жауаптардың барлығы дұрыс

$$$ 5

Картографиялық өнімдердің қандай қасиеті картада қамтылған аумақтағы құбылыстар мен нысандарды жылдам әрі оңай есте сақталуына мүмкіндік береді?А. картографиялық проекциялар;

В. көрнекілігі;

С. масштабы;

D. қосалқы жабдықтау элементтері;

Е. негізгі жабдықтау элементтері.

$$$ 6


Барлық ой-қырлылығын қоса есептегендегі құрлық бетін дейміз.

А. жердің физикалық немесе топографиялық беті;

В. жердің беткі деңгейі;

С. жер элипсоиды;

D. геойд;

Е. нүктенің абсолют биіктігі.

$$$ 7

Сандық шартты белгілермен көрсетілетін обьектА. Өзендер, жолдар, ағаш биіктігі

В. Елді мекендер арақашықтығы, диаметрі

С. Көпір ұзындығы, ені, ағаш биіктігі, диаметрі

D. Көлдер тереңдігі, елді мекендер, таулардың аты

Е. Өзендер, жолдар, көлдер тереңдігі

$$$ 8


Жер элипсоидтың кіші білігі жер бетімен түйіскен нүктесі...

А. параллель;

В. меридиан;

С. полюс;

D. экватор;

Е. градус торлары.

$$$ 9

Жер элипсоидының орталығы мен полюстерден бірдей қашықтықта жүргізілген шеңбері...А. градус торы;

В. полюс;

С. параллель;

D. меридиан;

Е. экватор;

$$$ 10


Жер бетінің кішігірім бөлігінің горизонталь проекциядағы қағаз бетіндегі кішірейтілген ұқсас кескіні:

А. Карта


В. План

С. Атлас


D. Карта схема

Е. Схема


$$$ 11

Жер бетінің кішігірім не оның едәуір аумағының жер бетінің қисықтығын ескеріп, картографиялық проекцияда салынған жазықтықтағы кішірейтілген кескіні.

А. Карта схема

В. Атлас


С. План

D. Карта


Е. Схема

$$$ 12


Жердің үлкен жарты бірлігі а ұзындығы...

А. 6378245м;

В. 6366863 м;

С. 6370000 м;

D. 6356863 м;

Е. 6371000м;

$$$ 19

Геойд тәрізді жер шарының белгілі бір масштабпен кішірейтіліп алынған үлгісі

А. топографиялық сызба

В. географиялық глобус

С. топографиялық карта

D. географиялық карта

Е. топографиялық нұсқа

$$$ 20


Сызықтық масштабтың дәлдік негізінің бір бөлігіне сай келетін жер бетінің ұзындығы...

А. дәлдік шегі

В. сызықтық масштабтың графиктік дәлдігі

С. сызықтық масштабтың дәлдігі

D. толық негіз

Е. дәлдіктің ауданы

$$$ 21

Сызықтық масштабтың графиктік дәлдігі ...мм тең?

А. 2 мм

В. 0,002 ммС. 0,2мм

D. 0,02мм

Е. 0,1мм

$$$ 22


1:50 000 000 масштабты глобуста жердің үлкен және кіші жарты білігінің айырмасы небәрі...мм.

А. 0,4мм


В. 0,1мм

С. 0,2мм


D. 0,3мм

Е. 0,5мм


$$$ 23

Глобустағы екі нүктенің арасын үлкен шеңбер арқылы қосатын жол...

А. ортодромия

В. курс


С. азимут

D. румб


Е. локсодромия

$$$ 24


Жазықтыққа көшіргенде жер элипсоидының бетінің геометриялық қасиеттерінің бұзылуы...

А. бұрмалану

В. азимут

С. дирекциондық бұрыш

D. ортодромия

Е. локсодромия

$$$ 26

Пландағы сызықтың өзіне сәйкес жер бетіндегі горизонталь ұзындығына қатынасы:

А. Экватор

В. Масштаб

С. Меридиан

D. Координат

Е. Бойлық

$$$ 27


Сандық масштабтың бөлімі кішірейтілген сайын масштаб

А. Ірілеу

В. Кіші

С. Орта


D. Ұсақ болып саналады

Е. Сызықтық

$$$ 28

Градус торларының тоғысу нүктелері үшін қолданылатын алдын-ала есептеліп қойған кестелер:

А. изогиета

В. изокол

С. изобар

D. номограмма

Е. изодаза

$$$ 32


Картаның барлық элементтерін ...... дейміз.

А. мазмұны;

В. масштабы;

С. математикалық негіздері;

D. картографиялық торы;

Е. жалпы географиялық негізі.

$$$ 33

Географиялық карталарда елді-мекендер ...... кескінделеді.

А. горизонтальдармен;

В. пунсондармен;

С. изосызықтармен;

D. картогаммамен;

Е. нүктелермен.

$$$ 34


Географиялық картада су нысандарының тереңдігі ...... кескінделеді.

А. горизонтальдармен;

В. пунсондармен;

С. изосызықтармен;

D. картогаммамен;

Е. изобаттармен.

$$$ 42

..... карталарда халықтың қоныстану ерекшеліктері мен тығыздығы кескінделеді.

А. саяси:

В. кешенді;

С. экономикалық;

D. халықтар;

Е. теңіз.

$$$ 43


Жалпы экономикалық карталарда экономикалық байланыстарды қамтамасыз ететін маңызды ..... кескінделеді.

А. пайдалы қазбалардың кен орындары;

В. теміржол мен автомобиль жолдары;

С. мұнай-газ құбырлары;

D. жоғары вольтты электр желілері;

Е. жоғарыда аталғандардың барлығы.

$$$ 44

Өнеркәсіп карталары өнеркәсіптің барлық салаларын қамтитын ..... карталарына бөлінеді.

А. жалпы өнеркәсіптік;

В. металлургия және машина жасау өнеркәсібінің ;

С. отын-энергетика кешенінің;

D. жеңіл және тамақ өнеркәсібінің;

Е. жоғарыда аталғандардың барлығы.

$$$ 51


Географиялық карталарға талдау жасау арқылы құбылыстарды болжауды көздейтін ғылыми танымның алуан түрлі тәсілдерін .......... дейміз.

А. картографиялық зерттеу әдістері;

В. картографиялық үлгілеу;

С. картаны талдау;

D. математикалық үлгілеу;

Е. математикалық-картографиялық үлгілеу.

$$$ 52

Картографиялық әдісті .... үшін қолданылады.

А. құбылыстардың кеңістіктік орналасуын;

В. құбылыстардың өзара байланысын;

С. құбылыстардың бір-біріне өзара тәуелділігін ;

D. құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттеу;

Е. барлығы дұрыс.

$$$ 53


Карта бойынша қажетті нысандардың ...... анықтау жұмыстарын жүргізуге болады.

А. географиялық координатын;

В. ара қашықтықтығын;

С. ұзындығы мен биіктігін;

D. ауданы мен көлемін;

Е. барлығы дұрыс.

$$$ 78

1675 жылы Лондон қаласы маңында Гринвич обсерваториясы құрылып, онда .... бағытталған физикалық – географиялық бақылаулар жүргізілді.

A. астрономиялық

B. толысуларға

C. желдерге

D. магниттык ауытқуларға

E. жауаптардың барлығы дұрыс

$$$ 80


.... жылы Красовский элипсоидының өлшемі есептелініп шығарылды.

A. 1940


B. 1945

C. 1950


D. 1955

E. 1960


$$$ 81

Жергілікті жердегі табиғи және әлеуметтік-экономикалық нысандардың қасиеттері мен орналасу ерекшеліктерін кескіндейтін ірі масштабты жалпы географиялық карта...

А. Топографиялық карта;

В. географиялық карта;

С. жергілікті жердің сұлбасы;

D. топографиялық сұлба;

Е. географиялық глобус.

$$$ 86


Сызықтық масштабтың кестетік дәлдігі ..... мм тең.

А. 0,02мм

В. 0,002мм

С. 0,2мм


D. 2мм

Е. 0,1мм

$$$ 87

1:10 000 масштабты картаның дәлдігінің ең төменгі шегін ата...

А. 10м;

В. 1м;


С. 100м;

D.10см;


Е. 1см

$$$ 88


1:25 000 масштабты картаның бетінің 1 см2 жер бетінің .... гектары сәйкес келеді.

А. 0,25;


В. 2,5;

С. 25;


D. 250;

Е. 0,025


$$$ 89

Картаның 0,1мм бөлігіне сай келетін жер бетінің ұзындығы...

А. дәлділіктің ең төменгі шегі;

В. кестетік дәлдік;

С. атау масштабының дәлдігі;

D. сызықтық масштабының негізі;

Е. сызықтық масштыбтың дәлдік негізі.

$$$ 90


1:50 00 0 масштабы картада А және В нүктелерінің арақашықтығы 3,5 см болса екі нүктенің ара қашықтығы .... метр болады.

А. 17500м;

В. 1,75м;

С. 750м;


D. 17,5м;

Е. 1750м.

$$$ 96

Егер меридиандар 60 арқылы, ал параллельдері 40 арқылы жүргізсек, онда барлық жер беті қандай масштабтағы картаға түсіріледі

А. 1:100 000

В. 1:500 000

С. 1:200 000

D. 1:1000 000

Е. 1:10 000

$$$ 103

Георграфиялық меридианның солтүстік бағыты мен кез келген нүктенің арасындағы бұрыш ....

А. географиялық азимут;

В. магниттік азимут;

С. дирекциондық бұрыш;

D. магниттік ауытқу бұрышы;

Е. меридиандарды жақындату бұрышы.

$$$ 104

Географиялық азимут қанша градус аралығында өлшенеді?

А. 0-90°;

В. 0-360°;

С. 0-180°;

D. 0-270°;

Е. 0-60°;

$$$ 105

Географиялық меридианның солтүстік бағыты мен қажетті нүктенің арасындағы бұрышты қандай құралмен өлшейді:

А. сызғыш;

В. курвиметр;

С. транспартир;

D. палетка;

Е. планиметр.

$$$ 106

Магниттік меридианның солтүстік бағыты мен кез келген нүктенің арасындағы бұрыш....

А. магниттік ауытқу бұрышы;

В. географиялық азимут;

С. дирекциондық бұрыш;

D. магниттік азимут ;

Е. меридиандарды жақындату бұрышы.

$$$ 107

Магниттік және географиялық азимут қандай бығытта өлшенеді ?

А. тура және кері;

В. кері;

С. тура;


D. 0-360°;

Е. 0-180°;

$$$ 110

Жердің пішіні және өлшемдерін карталар мен жоспарларға түсіруде жер бетін өлшеу әдістерін зерттейтін ғылым

А. География

В. Геодезия және топография

С. Картография

D. Геодезия

Е. Геология

$$$ 111

Магниттік ауытқу бұрышы мен меридиандарды жақындату бұрыштарының алгебралық айырмасы ... деп аталады.

А. азимут;

В. бағытқа түзету;

С. румб;


D. магниттік ауытқу бұрышы;

Е. географиялық азимут.

$$$ 112

Геодезиядағы 90° аспайтын бұрыш ...

А. магниттік азимут;

В. дирекциондық бұрыш;

С. румб;

D. географиялық азимут;

Е. курс.

$$$ 113

Меридиандарды жақындату бұрышы ... градустан аспайды.

А. 3°;


В. 1°;

С. 2°;


D. 0,5°;

Е. 4°;
Каталог: ebook
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
ebook -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
ebook -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
ebook -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...