Тірі жүйелер эволюциясының дамуының ең жоғарғы сатысы ол А. Қоғами адам

Loading...


жүктеу 488.21 Kb.
бет1/3
Дата07.09.2017
өлшемі488.21 Kb.
  1   2   3
1

Тірі жүйелер эволюциясының дамуының ең жоғарғы сатысы ол ...

А. Қоғами адам

B. Саналы адам

С. Мәдени адам

D. Тәртіпті адам

Е. Алғашқы қауымдағы адам
2

Мәдениет концепциясы жөнінде қарастырған Нидерланд ғалымы И.Хейзинганың еңбегі қалай аталады:

А. Ойнап отырған адам

B. Мәдениетке қанағаттанбау

С. Еуропаның ақыры

D. Мәдениет және тұлға

Е. Алғашқы қауымдық мәдениет
3

Адамның рухани мәдениетінің негізін атаңыз:

А. оның интеллекті

B. оның пішіні

С. оның тәртібі

D. оның іс-әрекеті

Е. оның арманы
4

Мәдени антропологияның негізін салушы ретінде кімді атаймыз:

А. Ф.Боас

B. Т.Парсонс

С. А. Рэдклифф-Браун

D. З.Фрейд

Е. Ю. Лотман
5

Антропология дегеніміз

А. Адамның шығу тегі туралы ілім

B. Майымылдардың шығу тегі туралы ілім

С. Дарвин ілімі

D. Адам мен техниканың шығу тегі туралы ілім

Е. Жауаптар дұрыс емес
6

Адамның мәдени-әлеуметтік тіршілік иесі ретінде пайда болуы және даму процесі қалай аталады:

А. антропосоциогенез

B. антропоморфизм

С. антропопатизм

D. аккультурация

Е. антропоцентризм
7

Тарихи-мәдени қозғалыстың дамуы Л.Г.Морганның ілімі бойынша:

А. тағылық, варварлық, өркениет

B. дәстүрлік, замандастық, жас ұрпақтық

С. индустриалдылыққа дейінгі қоғам, индустриалдық қоғам

D. Индустриалдылықтан кейінгі қоғам

Е. ұлттық мәдениет, қоғамдық мәдениет

8

Алғашқы адамның мәдени өмірін сипаттайтын «Первобытная культура» кітабының авторы:А. Э.Тайлор

B. Ф.Кисинг

С. Б.Малиновский

D. Л.Уайт

Е. З.Фрейд
9

Психоанализдің негізін салушы:

А. З.Фрейд

B. Э.Фромм

С. О.Ранк

D. К.Юнг


Е. Г. Маркузе
10

Адамға бұрыннан беріліп дәстүрге айналған “ақылды жануар” деген атақтан бас тартып, адамды “рәміздік жануар деп атауды ұсынған неміс философы:

А. Ә.Кассирер

B. К.Леви-Стросс

С. А.Вебер

D. Т.Элиот

Е. В.Парето
11

Адамдардың қарым-қатынасы, мәдениеттер сұхбаттасуы әлеуметтік шындықтың басым көрінісі ретінде мәдениеттің атқаратын қызметі:

А. коммуникативтік қызметі

B. танымдық қызметі

С. реттеу қызметі

D. гуманитарлық қызметі

Е. тәрбиелеу қызметі
12

«Өркениет» терминінің этимологиялық негізі :

А. Азаматтық

B. Қалалық өмір

С. Мәдениет

D. Қоғам

Е. Мемлекеттік құрылыс

13

Адамдардың қарым- қатынасын және сұхбаттасуын білдіретін мәдениеттің функциясы:А. гуманитарлық функция

B. коммуникативтік функция;

С. регулятивтік функция;

D. танымдық функция;

Е. тәрбиелік функция.
14

Адамның және мәдениеттің генезисіне Марксистік ілім нені жатқызды:

А. еңбекті

B. Рефлексті

С. Ойынды

D. Білімді

Е. Сананы
15

Әлеуметтік- мәдени болмыс ретінде, адамның қалыптасу және даму құбылысын қалай деп атауға болады?

А. антропосоциогенез.

B. аккультурация;

С. антропомофдизм;

D. антропатизм;

Е. антигуманизм;
16

Ғасырлар бойы сұрыпталған, жетілдірілген, бірақ жазылмаған дәстүр дегеніміз:

А. Әдет-ғұрып

B. Билер шешімі

С. Сот үкімі

D. Заңдар жинағы

Е. Ережелер
17

Дінилікке дейін санасезім үлгісіне жатпайтын ұымды көрсетіңіз:

А. Примитивизм

B. Анимизм

С. Тотемизм

D. Фетишизм

Е. Магия
18

Алғашқы қауымдық құрылыстағы абсолюттік тыйым салу ережесі.

А. Табу

B. Фитиш


С. Экзогамия

D. Вета


Е. Навс

19

Дін кімдерді жұптайды ?А. бірдінге табынушыларды;

B. құдай мен адамды;

С. әр түрлі діндегі адамдарды;

D. адам мен табиғат;

Е. адам мен ғарышты.
20

Мифологиялық уақыт дегеніміз?

А. уақытқа дейінгі уақыт;

B. профендік уақыт;

С. эмпирикалық уақыт;

D. тарихи уақыт;

Е. өткен уақыт.
21

Көне Үндістанда қандай әлемдік дін пайда болды:

А. Брахманизм

B. Ислам


С. Христиан

D. будда


Е. Веда
23

Әлемдік діндерді атаңыз :

А. Буддизм, христиан, ислам

B. Буддизм, христиан діні, индуизм

С. Ислам, кришнаизм, бахаизм

D. Католиктік, протестанттық, иудаизм

Е. Зороастризм, синтоизм, даосизм

24

Ежелгі Үндістанда брахман, вайшьи, кшатрий, шудра деген әлеуметтік топтарды терминмен топтастыруға болады:А. веды

B. варна


С. карма

D. санскрит

Е. сансара
25

Үнді еліндегі адамдардың адал қамқоршысы, көмекшісі, оларды қауіп-қатерден сақтайтын құдайды атаңыз:

А. Вишна

B. Шива


С. Карма

D. Исус Христос

Е. Бақсы
26

«Инь» және «Янь» ілімдері қай елдің мәдениетіне жатады:

А. Қытай

B. Мысыр


С. Үндістан

D. Корея


Е. Жапон
27

Ертедегі Мысыр суретшілерінің шығармаларының негізгі тақырыбы:

А. О дүниелік өмір

B. табиғат

С. жануарлар

D. тұрмыстағы көріністер

Е. өсімдіктер
28

Конфуций ілімінің негізін қалаушы:

А. Кун Фу-цзы

B. Исус Христос

С. Лао-Цзы

D. Әл-Фараби

Е. Мао Цзы
29

Қоғамдық сананың бір түрі және олардың шығармашылық көшірмесі, көркемдік шынайы бейнесін суреттейтін категория

А. өнер;

B. тарих;

С. философия;

D. ғылым;

Е. дін.
30

Адам құндылықтары туралы ілім:

А. гуманизм

B. антропософия

С. антропология

D. мораль

Е. этика
31

Алғашқы қауымдық сана кезіндегі фантастикалық іс-әрекет көрінісі ұғымына тән анықтама бұл:

А. мифология

B. экзогамия

С. сюрреализм

D. табу


Е. анимизм
32

Алғашқы қауымда, хайуандарға табынушылықтың қайсысы діни тәжірибенің құрамдас бөлігіне айналды:

А. тотемизм

B. фетишизм

С. магия

D. анимизм

Е. аруақтарға табыну
33

Қазіргі кезде сопылықтың қай гуманистикалық идеясы жаңғыруда?

А. жан мен космостың біртұтастығы;

B. мистика;

С. құдайдан қорқушылық;

D. аскетизм;

Е. нигилизм.
34

Жалпы адамзаттық деп қандай құндылықтарды айтуға болады?

А. кез-келген қоғамда маңыздылығын жоғалтпайтын құндылықтар;

B. индивидтің өзі таңдап алған құндылықтар;

С. әр кезеңдерде сақталатын құндылықтар;

D. жоғалып кеткен құндылықтар;

Е. әлі қабылданбаған құндылықтар.
35

Хейзингтің тұжырымдамасы бойынша адамның қай мүмкіншілігі мәдени әрекеттің мазмұнын толық ашады?

А. ойнаушы адам;

B. епті адам;

С. әрекет етуші адам;

D. саналы адам;

Е. жаратушы адам.
36

Алғашқы қауымдық қарым - қатынас неден басталады?

А. адамдардың хайуандар әлемінен бөлініп шығуынан;

B. аңшылықтан;

С. терімшіліктен;

D. балық аулаушылықтан;

Е. жер өңдеуден.
37

Матриархат жүйесіндегі ер адамның ролі

А. қосалқы;

B. білім беру;

С. басты;

D. ешқандай;

Е. тәрбиелік.
38

Алғашқы қауымдық құрылыста туыстық қатынас кім арқылы есептелді ?

А. шеше;

B. ақсақалдар;

С. әке;

D. ұл;


Е. тайпа.
39

Адам-“хайуани-мадани”, яғни мәдениетті жан деген ойды кім айтқан:

А. Әл-Фараби

B. Ибн-Сина

С. Леонардо да Винчи

D. Л. Толстой

Е. Ибн-Сунаби
40

Қайырымды қала тұрғындары туралы трактатты жазды:

А. Әл-Фараби

B. Н. Макиавелли

С. Ибн-Сина

D. Ибн-Рушд

Е. Аристотель
41

Мәдениет туралы ортағасырлық түсінік:

А. мәдениет- адамның сенім арқылы рухани өзгеруі;

B. мәдениет- адамның өзгертуге бағытталған ісі;

С. мәдениет- адамның эстетикалық іс- әрекеті;

D. мәдениет- адамның ақылының шығармашылық күш- қуаты;

Е. мәдениет- адам табиғатының жетілуі.
42

Сақ кезеңіне жататын бірінші «Алтын адамды» ашқан археолог:

А. Ақышев. Есік қаласы;

B. Марғұлан. Алматы қаласы;

С. Төлеубаев. Берел ауылы;

D. Оразбаев. Талғар қаласы;

Е. Самашев. Ақтөбе қаласы;
43

Адамның саналық әрекетінің нәтижесіндегі биосфераның жаңа жағдайын орыс ғалымы В.И.Вернадский қалай деп атады?

А. ноосфера;

B. стратосфера;

С. атмосферадан кейінгі жер қабығы;

D. ашық ғарыштық кеңістік;

Е.тропосфера
45

Жұмыссыздық дегеніміз не?

A. бұл әлеуметтік-экономикалық құбылыс, яғни экономикалық белсенді тұрғындардың уақытша немес үнемі жұмыс істемеуі

B. статустардың бірі, жұмыс істеуге ықыластың болмауы

C. табыс мөлшеріне байланысты туындайтын құбылыс

D. әлеуметтік қайшылық


46

«Адамгершілік қарым-қатынасы» теориясының авторы:

A. Э.Мэйо

B. Т.Гоббс

C. К.Маркс

D. П.Сорокин

E. О.Конт
47. A

Имидж дегеніміз не?

A саяси субъектілердің капиталының негізгі формасы және оны көбейтудің механизмі

B. өнер ретiнде мақсатты түрде адамның өзiн, не бұқаралық ақпарат арқылы белгiлi бiр зат немесе адам жөнiндегi керек мәлiметтi бейнелеп керсету.

C. саяси проблемаларды жан-жақты түсіндіру, комуникатордың бейнесін оңды етіп көрсету

D. комуникатордың мінез-құлықтарды айқындау

E. реципиентке бөгет жасау
48. A

Әлеуметтендіру агенттері дегеніміз -бұл...

A. институттар, адамдар және әлеуметтік топтар

B. ғимараттар, аудиториялар, мектеп пен университеттің оку инвенторлары

C. бұкаралык акпарат кұралдары, хабар тарату кұралдары

D. завод және фабрикалардың старок парктері

E. армия мен флоттың әскери техникасы
49.A

Жастар әлеуметтануы деген не?

A. қоғамдағы орны мен рөлін, кәсіби өсу, үйлену, жұмысқа орналасу, статустарды жинақтау, білім алу, әлеуметтік қажеттіліктермен қамтылу, т.б. мәселелерді

B. өтпелі сатыдан бастап, есейіп, отбасылық немесе отбасы құрмаған, әлеуметтену кезеңдерінен өтіп жатқан әлеуметтік-демографиялық топ болуын зерттейді

C. шағын әлеуметтік топ ретінде

D. әлеуметтік қабаттар ретінде

E. қоғамның негізгі құрамдас бөлігі ретінде
50

Адамның санасы жалған елестерден таза болу керектi концепцияны негiздеушi кiм:

А. Ф.Бэкон

В. Лао-Цзы

С. Аристотель

D. Фалес


Е. К.Маркс
51

Антропологиялық материализм бағытына кiмдi қосамыз:: ebook
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
ebook -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
ebook -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
ebook -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...