Тақырыбы: Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері. 1 ОжсөЖ мазмұныжүктеу 1.58 Mb.
бет1/8
Дата05.03.2017
өлшемі1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
1-апта.

2 кредит сағат.Тақырыбы: Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері.

1 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Ғылым және оқу пәні, олардың өзара байланысы, ерекшеліктері.

 2. Педагогика оқу пәні. Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні.

1 Дәріс мазмұны


  1. ППОӘ-нің пәні мен міндеттері.

  2. Қазақстанда және шет елде қазіргі білім берудің дамуы.

2 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Педагогиканы оқыту әдістемесінің жалпы және жеке бөлімдері.

 2. Педагогиканың методологиясы (әдіснамасы).

1 семинар мазмұны:

  1. Қазіргі білім берудегі интеграциялық үрдістер.

  2. Білім беру үрдісін ақпараттандыру

Әдебиеттер:

 1. Педагогика профессионального образования./Сластенин В.А. Академа М.,2004.

 2. Педагогика / Дәріс курсы. Абай ат. ҰПУ.- Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.

 3. Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли. М.,Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС.

 4. История педагогики и образования./Под ред. Пискунова.М., Творчесий центр. 2001.

2-апта.

4 кредит сағат.Тақырыбы: Педагогика курсының құрылымы.

3 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Педагогика курсының мазмұнын қарастыру негіздері.

 2. Курсты оқытудың мазмұныныа әсер ету шарттары.

 3. Педагогика курсын қарастыруға байланысты негізгі көзқарастар (аксиологиялық, культрологиялық, жүйелілік т.б).

 4. Педагогика курсын жетілдіру

2 дәріс мазмұны: Педагогиканың ғылым және оқу пәні ретінде даму тарихы.


1. Ғылым және оқу пәні, олардың өзара байланысы және ерекшеліктері.

2.Педагогиканың оқу пәні ретіндегі негізгі даму кезеңдері.

3.Педагогиканың оқыту пәні ретінде дамуы.

4. Шет елдеріндегі педагогика курсы.еминар мазмұны:

 1. Жоғары мектепте білім беруді ізгілендіру

4 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Педагогикалық ғылымдар жүйесі мен педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы

Әдебиеттер:

 1. Педагогика профессионального образования./Сластенин В.А. Академа М.,2004.146-307б.

 2. Савин И.В. Методика преподавания педагогики. М., Просвещение, 1987,

 3. Архангельский СИ. Лекции по теории обучения в высшей школе. - М., 1974.

 4. Архангельский СИ. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М.: Высшая школа, 1980. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М.: Прсвещение, 1985.

3-апта.

6 кредит сағат.

Тақырыбы: Педагогика курсының мазмұны.

5 ОЖСӨЖ мазмұны:


 1. Үздіксіз білім беру мәселесі

3 дәріс мазмұны:

1. Педагогика курсының мазмұнын құрудың негіздері.

2. Педагогика курсының мазмұнына жалпы сипаттама.

3. Педагогиканы оқыту процесі.

4. Оқыту және кәсіби тәрбие.

3 семинар мазмұны:


 1. Кредиттік білім беру жүйесі.

6 ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Бағалау саясаты.Бағалау және баға.

  2. Кредиттік жүйедегі оқытушы қызметінің ерекшелігі.

Әдебиеттер:

  1. Педагогика профессионального образования./Сластенин В.А. Академа М.,2004.

4-апта.


8 кредит сағат.

Тақырыбы: Жоғары мектеп дидактикасының негіздері

7 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Оқу іс-әрекет ретінде.

 2. Ақыл-ой әрекеттері мен ұғымдарының қалыптасу кезеңдері.

4 дәріс мазмұны:

 1. Дидактика туралы жалпы түсінік.

 2. Оқытудың мәні, құрылымы және қозғаушы күштері.

8 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Іс-әрекеттің бағдарлаушы негізінің типтері және оқу типтері.

 2. Оқытудың белсенді әдістері.

4 семинар мазмұны:

 1. Жоғары мектептегі әдістер

 2. Оқыту әдістерінің классификациясы

Әдебиеттер:

 1. Сабыров Б.Т. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру. А., 1999.

 2. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика.Дарын-Алматы-2004.310-431б.

 3. Громкова М.Т. Педагогика и психология профессиональной деятельности. Москва 2003.162-185

 4. Подласый И.П. Педагогика. М., «Владос» 2002.32 б.

Педагогика профессионального образования./Сластенин В.А. Академа М.,2004.

5 Этюды дидактики высшей школы: монография / Под ред. А. П. Чернышева. - М., 1995.


5-апта.

10 кредит сағат.Тақырыбы: Жоғары мектептегі оқу үрдісін ұйымдастыру формалары.

9 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Оқыту принциптері оқытушылық қызметтің негізгі бағдары ретінде

5 дәріс мазмұны

 1. ЖОО дәріс оқытудың дидактикалық цикліндегі басты бөлік.

 2. Дәріс құрылымы, оның бөліктері және қойылатын талаптар.

 3. ЖОО жүйесіндегі дәріс формасының дамуы.

10 ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. Педагогикалық жобалау кезеңдері мен формалары

5 семинар мазмұны:

 1. Дәріс мәтіні ақпаратты ұйымдастыру мен берудің құралы ретінде.

 2. Дәріс мәтінін жобалау.

 3. Дәріс мәтінін жеткізудің әдістемелік аспектілері.

Әдебиеттер:

 1. Громкова М.Т. Педагогика и психология профессиональной деятельности. Москва 2003.

 2. Мектеп мұғалімінің анықтамалығы. Молдагалиев Б.А.Орал,2005 ж.

 3. Мухамеджанова Ә.М.,Муханбетова Ш.Т. Педагогика мамандығына кіріспе.Орал.2005. .

 4. Орлов А.А,.Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Москва. Академа.2004.

 5. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика.Дарын-Алматы-2004.310-431б.

 6. Громкова М.Т. Педагогика и психология профессиональной деятельности. Москва 2003.162-185

 7. Подласый И.П. Педагогика. М., «Владос» 2002.32 б.

 8. Педагогика профессионального образования./Сластенин В.А. Академа М.,2004.313-336б.

6-апта.

1 кредит сағат.Тақырыбы: Педагогиканы оқыту технологиясы.

11 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Студенттердің танымдық қызығушылығын қалыптастыру үрдісіндегі педагогиканы оқытушының рөлі.

6 дәріс мазмұны:

 1. Жоғары мектептегі педагогикалық технологиялар.

 2. Оқытудың инновациялық технологиясы.

12 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Болашақ мұғалімдердің кәсіптік білім, білік, дағдыларын қалыптастыруына тиімді әсер ететін шарттар.

6 семинар мазмұны:

 1. Оқытудың техникалық құралдары.

 2. Оқытудың ақпараттық технологиясы.

Әдебиеттер:

   1. Әбиев Ж.Бабаев С.Құдиярова А.Педагогика. Дарын.А., 2004.310-431б.

 1. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя.- Алматы, 1998.

 2. Янушкевич Ф. Технологии обучения в системе высшего образования. - М., 1984.

 3. Загвязинсшй В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. - Челябинск, 1990.

 4. ЗанковЛ.В. Дидактика и жизнь // Избранные труды. М., 1990.

7-апта.

14 кредит сағатТақырыбы: Педагогиканы оқыту принциптері

13 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Мәселелік оқыту формалары мен құралдары.

7 дәріс мазмұны

 1. Педагогиканы оқыту принциптері, оларға сипаттама

 2. Жоғары кәсіби білім беруде жалпы дидактикалық принциптерді жүзеге асыру ерекшелігі.

 3. Оқытуды интенсивтендіру туралы түсінік.

 4. Мәселелі оқыту.

14 ОЖСӨЖ мазмұны:

Эвристикалық оқыту технологиясы

7 семинар мазмұны:


 1. Іскерлік ойынның мәні мен принциптері.

 2. Іскерлік ойынды ұйымдастырудағы принциптер.

 3. Іскерлік ойын құрылымы.

Әдебиеттер:

 1. Янушкевич Ф. Технологии обучения в системе высшего образования. - М., 1984.

 2. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. - Казань, 1991.

 3. Щедровицкий Т.П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности. Обучение и развитие. - М., 1966.

 4. Хуторской А.В. Современная дидактика. - СПб.: Питер, 2001.

 5. Хуторской А.В. Эвристическое обучение. - М.: МПА, 1998. С. 266.

 6. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. - М., 1995.

8-апта.

16 кредит сағатТақырыбы: Колледждерде, жоғары оқу орындарында педагогиканы оқытудың формалары мен әдістері.

15 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Аудиториялық және аудиториядан тыс сабақ түрлері.

 2. Жеке, топтық, топтаралық, ұжымдық оқыту формалары.

8 дәріс мазмұны:

 1. Форма, оқыту формасы,

 2. Әдіс, оқыту әдісі, тәсіл ұғымдар.

 3. Оқыту формасының әртүрлілігі, оның дамуы.

 4. Семинар, практикалық және лабороториялық сабақтың ерекшелігі.

Әдебиеттер:

  1. Савельев А.Я. Новые информационные технологии в обучении // Современная высшая школа. - Варшава. 1990. № 3-4.

  2. Розман Г. Организация самостоятельной работы студентов // Высшее образование в России. 1995. № 1.

  3. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. - М.: Школа-Пресс, 1994. С. 205.

16 ОЖСӨЖ мазмұны: 1. Дистанциялық білім берудің негізгі принциптері мен аспектілері.

 2. Дистанциялық білім беру технологиясы

8 семинар мазмұны:

 1. Семинар сабақтың мақсаты мен рөлі.

 2. Семинар құрылымы

 3. Семинар формалары.

9-апта.

18 кредит сағат

Тақырыбы: . Оқыту үрдісінде студенттердің сыни және шығармашылық ойлауын дамыту.

СООӨЖ мазмұны:


 1. RWST стратегияларының негізі

 2. Ұйымдастыру жолдарының ерекшелігі.

9 дәріс мазмұны:

 1. Студенттерде сыни ойлауды қалыптастыру

Семинар:

 1. Шығармашылық ойлау критерийлары. Шығармашылық және интеллект.

 2. Шығармашылық іс-әрекетті стимулдау әдістері.

 3. Шығармашылық тұлға ұғымы.

СООӨЖ мазмұны:

 1. Оқыту және тәрбие үрдісінде шығармашылық ойлауды дамыту.

 2. Оқушылардың танымдық әрекеттерін арттырудың әдістері.

Әдебиеттер:

  1. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена, 2001, № 4. – С. 38.

 1. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена, 2002, № 4. – С. 39

 2. Назарбаев Н.А.: Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии: Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 01.03.2006 г.

 3. Сластенин Н. Педагогика, М., 2003.

10-апта.

20 кредит сағатТақырыбы: Педагогиканың жалпы негіздері мен педагогика мамандығына кіріспе бөлімінің әдістемелік ерекшеліктері.

19 ОЖСӨЖ мазмұны:

  1. „Миға шабуыл” әдісі, оның технологиясы.

10 дәріс мазмұны:

 1. „Педагогиканың жалпы негіздері” бөлімнің мәні. Курстың мақсат, міндеттері.

 2. Пән бойынша университетке арналған типтік және оқу-жұмыс бағдарламалары

20 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. „Педагогика мамандығына кіріспе” курсында студенттердің білімі мен білігін бақылау формалары мен түрлері.

 2. Өзіндік жұмыстың ерекшеліктері

10 семинар мазмұны:

   1. „Педагогикалық кәсіптің шығуы”, „ҚР-дағы білім беру жүйесі”, „Педагогикалық әрекет теориясы” ,„Педагогикалық әрекет теориясының құрылымы” тақырыптарына әдістемелік сипаттама.

Әдебиеттер:

 1. Чернов Е.Д. Совершенствование самостоятельной работы студентов // Высшее образование в России. 1994. № 4, С. Id-19.

 2. Әбиев Ж., Бабаев С., Құдиярова А. Педагогика.Дарын-Алматы-2004.49б.

 3. Введение в педагогическую деятельность/Роботова А.С. АкадемаМ., 2004.163-185б.

 4. Мухамеджанова Ә.М., Муханбетова Ш.Т. Педагогика мамандығына кіріспе.Орал.2005.51-55б.

11-апта.


22 кредит сағат

Тақырыбы: Педагогиканың жалпы негіздері мен мамандыққа кіріспе бөлімінің әдістемелік ерекшеліктері.

21 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Педагогика мамандығына кіріспе курсының мақсат, міндеттері.

 2. Педагогика мамандығына кіріспе курсы бойынша университеттерге арналған типтік бағдарлама.

11 дәріс мазмұны: 1. Курс бойынша практикалық сабақтардың өзгешеліктері.

 2. «Тұлғаның дамуы, тәрбиесі және әлеуметтенуі» тақырыбына сипаттама.

 3. «Тәрбиенің мақсаты» тақырыбына әдістемелік сипаттама.

СООӨЖ мазмұны:

 1. Студент тұлғасының типологиясы.

 2. Студенттің оқу қызметінің сәттілігіне әсер ететін факторлар

Семинар мазмұны:

 1. Қазіргі жоғары білім беруге іс-әрекеттік тұрғының мәселелері.

 2. Қазіргі жоғары білім беруге іс-әрекеттік тұрғының перспективасы.

Әдебиеттер:

 1. Гамаюнов К.К. Самостоятельная работа студентов. Методические рекомендации преподавателям. - Л., 1988.

 2. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1977.

12-апта.

24 кредит сағатТақырыбы: «Дидактика» бөліміне әдістемелік сипаттама

23 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Болашақ мұғалімдердің жалпы педагогикалық дайындаудағы бөлімнің маңызы.

 2. Бөлімнің мақсаты мен міндеттері.

12 дәріс мазмұны:

1.Тараудың мазмұны.

2.»Білім беру мазмұны» тақырыбына әдістемелік сипаттама.

3. «Оқыту процесінің мәні» тақырыбына сипаттама.

4. «Оқытудың заңдылықтары және принциптері» тақырыбын оқыту.

5.Тараудың басқа тақырыптары.

6. Мемлекеттік стандартта көрсетілген кәсіби жоғары білім берудің мазмұны мен әдістемелік сипаттама.

СООӨЖ мазмұны:


 1. Студенттердің оқу үлгерімін жоғарылатуға бағытталған психологиялық-педагогикалық әрекеттер.

Семинар мазмұны:

 1. Жоғары мектептегі педагогикалық бақылаудың негіздері

 2. Педагогикалық бақылау формалары.

 3. Бақылаудың ұйымдастыру принциптері

Әдебиеттер:

 1. Мищенко А.И. Введение в педагогическую профессию.- Новосибирск,1991.

 2. Мамандыққа кіріспе./Рувинский ред.Алматы.Ана тілі.1991.37-87б.

 3. Педагогика / Сластениннің ред.- М., 2000.

 4. Подласый И.П. Педагогика. М., «Владос» 2002.359-395 б.

 5. Орлов А.А,.Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Москва. Академа.2004.29-36,155-159б.

13-апта.

25 кредит сағатТақырыбы: : «Тәрбие теориясы» тарауына әдістемелік сипаттама.

24 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Лабораториялық-практикалық сабақтардың ерекшеліктері

13 дәріс мазмұны

 1. Тәрбие теориясы мен әдістері.

 2. Ұжымды қалыптастыру мәселелерін зерттеу.

3. Оқу әрекетінің топтық түрі оқытудың интенсивтендіру факторы ретінде.

Әдебиеттер:

  1. Цапкин В.Н. Личность как группа - группа как личность // Московский психотерапевтический журнал. 1994. № 4.

  2. Студенческая семья: состояние, проблемы, перспективы. - Минск, 1991.

  3. Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ. - М., 1980. С.

Семинар

 1. Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыру.

 2. СӨЖ-ның сәттілігінің психологиялық-педагогикалық аспектісі.

 3. СӨЖ жеке дараландыру.

 4. СӨЖ жетілдіру.

 5. Кооллоквиум.

14-апта.

28 кредит сағатТақырыбы: Оқытудың инновациялық технология жағдайында студенттердің өзара әрекеті негізінде дамыту.

27 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Жоғары мектептегі педагогикалық технологияларды классификациялау.

14 дәріс мазмұны:

 1. Интерактивті оқытудың педагогикалық және психологиялық негізі

 2. Интерактивті оқыту әдістері.

 3. Топтық жұмыс әдістемесі.

28 ОЖСӨЖ мазмұны:

1. Тест және оның түрлері.

2. Тест тапсырмаларының формалары, оған қойылатын талаптар

3. Тест тапсырмаларын жасау кезеңдері.


14 семинар мазмұны:

 1. Топтық оқыту интерактивті әдіс ретінде негізі.

 2. Топтық оқытуды ұйымдастыру жолдары.

Әдебиеттер:

  1. Мищенко А.И. Введение в педагогическую профессию.- Новосибирск,1991.

  2. Мамандыққа кіріспе./Рувинский ред.Алматы.Ана тілі.1991.37-87б.

  3. Педагогика / Сластениннің ред.- М., 2000.

  4. Подласый И.П. Педагогика. М., «Владос» 2002.359-395 б.

  5. Орлов А.А,.Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Москва. Академа.2004.29-36,155-159б.

15-апта.


30 кредит сағат

Тақырыбы: Педагогикалық өзара қарым-қатынастың үрдісі

29 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Жас оқытушының ЖОО оқытудағы таным кедергілері.

 2. Педагогикалық өзара әрекеттегі дау-жанжал.

15 дәріс мазмұны:

 1. Педагогикалық өзара қарым-қатынастың үрдісі

 2. Педагогикалық өзара қарым-қатынастың стильі

30 ОЖСӨЖ мазмұны:

 1. Педагогикалық үрдісте қарым-қатынастың рөлі.

15 семинар мазмұны:

 1. Педагогикалық қарым-қатынастың құрылымы мен кезеңдері.

 2. ЖОО педагогикалық қарым-қатынас ерекшелігі.

Әдебиеттер:


 1. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. - М., 1983.

 2. Талызина Н.Ф., Карлов Ю.В. Педагогическая психология // Психодиагностика интеллекта. - М.: МГУ, 1987.


Әдебиеттер тізімі

 1. Савин И.В. Методика преподавания педагогики. М., Просвещение, 1987,

 2. Технологии обучения педагогики в вузе. М., 2000.

 3. Хмель Н.Д. Теория и технология реализации целостного педагогического процесса; А. АГУ им. Абая.

 4. Стефановская Т.А. Система и методика преподавания педагогических дисциплин в вузе. Иркутск, 1992.

 5. Смолкин А.М. Методы активного обучения. М., 1991.

 6. Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы. 2004.

 7. Каланова Ш.М., Бишимбаев В.К. Тотальный менеджмент качества в высшем образовании. «Филиант», 2006ж.

 8. Педагогика профессионального образования. Под.ред.В.А.Сластёнин.
 1. Абдулина О. А. Личность студента в процессе профессиональной подготовки // Высшее образование в России. 1993. № 3.

 2. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. / Под ред. А.А.Бодалева и др. - М., 1980. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Ч. II. М.: МЭСИ, 1997. С. 50.

 3. Андреев Г. Обучение и воспитание в вузах неразделимы // Высшее образование в России. 1996. № 3.

 4. Архангельский СИ. Лекции по теории обучения в высшей школе. - М., 1974.

 5. Архангельский СИ. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М.: Высшая школа, 1980. Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. - М.: Прсвещение, 1985.

 6. Балл Г.А., Бургин М. С. Анализ психологического воздействия и его педагогическое влияние // Вопросы психологии. 1994. № 4.

 7. Безрукова В. С. Педагогика. - Екатеринбург, 1994.

 8. Белянин В.П., Бутенко ИЛ. Живая речь. Словарь разговорных выражений. - М., 1994.

 9. Берак О., Шибаева Л. Установка на развитие личности студента // Вестник высшей школы. 1990. № 10.

 10. Бершадский A.M., Кревский И.Г. Дистанционное образование на базе новых ИТ. - Пенза, 1997. С. 55.

 11. Бойко В.В. Диалог лектора со слушателями: психологические аспекты. - Л.: Знание, 1987.

 12. Бреслав Т.Е. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонение. Педагогика. - М., 1990.

 13. Буйлов В., Куропова Г., Сенаторова Н. Нервно-психическое состояние студентов... // Высшее образование в России. 1996.

 14. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. - М., 1990. Введение в научное исследование по педагогике / Под ред. В. И.Журавлева. М., 1988.

 15. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. - Ростов н/Д: Феникс, 1996.

 16. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - М.: Высшая школа, 1991.

 17. Высокие интеллектуальные технологии образования и науки. Материалы III Международной научно-методической конференции. - Санкт-Петербург, 1996.

 18. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. - М., 1988.

 19. Гальперин П.Я. Поэтапное формирование умственной деятельности. - М.: МГУ, 1965.

 20. Гамаюнов К.К. Самостоятельная работа студентов. Методические рекомендации преподавателям. - Л., 1988.

 21. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1977.

 22. Гершунский Б. С. Россия: образование и будущее. Кризис образования в России на пороге XXI века. М., 1993.

 23. Горлов О.А. Анализ использования студентами свободного времени в дни самостоятельных занятий // Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия: Экспериментальная, профилактическая и тропическая медицина. 1995. № 2.

 24. Готт B.C. и др. Категории современной науки. - М., 1984.

 25. Громкова М.Т. Педагогика образования взрослых. - М., 1995.

 26. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М.: ИНТОР, 1996.

 27. Дистанционное образование // Проблемы информатизации высшей школы. Бюллетень, 1995. № 3.

 28. Дистанционное обучение и новые технологии в образовании - М.: Изд-во МГУ, 1995. С. 54.

 29. Доклад ЮНЕСКО о положении дел в мировом образовании за 1991 год. - Париж, 1991.

 30. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. - Минск: Изд-во БГУ, 1981.

 31. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: особенности деятельности студентов и преподавателей. - Минск: Изд-во БГУ, 1978.

 32. Жуков В.М. Критерий оценки деятельности преподавателя вуза // Ветеринария. 1994. № 7.

 33. Журавлев ЕМ. Педагогика в системе наук о человеке. - М., 1990.

 34. Загвязинсшй В.И. Дидактика высшей школы: текст лекций. - Челябинск, 1990.

 35. ЗанковЛ.В. Дидактика и жизнь // Избранные труды. М., 1990.

 36. Зубов О.Е. Общественно-политические и национально-культурные ориентации студенчества // Вестник Мордовского университета. 1995.

 37. Ильина Т. А. Педагогика. - М.: Просвещение, 1984.

 38. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. Тезисы докл. Международной научной конфер. 11-14 сентября 1996. Краснодар, 1996.

 39. Иудин А., Макробайт М. Студенты России и Канады (сходство и различие жизненных установок) // Высшее образование в России. 1995. № 4.

 40. Казанская В.Г. Взаимоотношения преподавателя с учащимися ПТУ в процессе обучения. - М.: Высшая школа, 1990.

 41. Ковалева Т.В. Российское студенчество в условиях переходного периода // Социологические исследования. 1995. № 1.

 42. Ковалева В. Студент и преподаватель глазами друг друга // Высшее образование в России. 1996. № 3.

 43. Козаржевский А. Ч. Мастерство устной речи лектора. М.: МГУ, 1983.

 44. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.

 45. Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989

 46. Концепция создания и развитие системы дистанционного образования в России, - М.: Госкомвуз, 1995.

 47. Концепция дистанционного образования // Бюллетень АРВ. Июнь, 1995.

 48. Корнилов Т.Е., Григоренко Б.А. Сравнение личностных особенностей российских и американских студентов // Вопросы психологии. 1995. №5.

 49. Краевский В.В. Методология педагогического исследования: Пособие для педагога-исследователя. - Самара, 1994.

 50. Кроткое Е. Пока не поздно... // Высшее образование в России. 1996. №1.

 51. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М., 1986.

 52. Леднев B.C. Содержание образования. - М., 1989.

 53. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1981.

 54. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности. - М., 1980.

 55. Лисовский В. Т. Советское студенчество. - М.: Высшая школа, 1990.

 56. Лисовский В.Т., Дмитриев А,В. Личность студента. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1974.

 57. Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. Л.: Дет. лит., 1989.

 58. Лобачев С.Л, Солдаткин В.И. Дистанционные образовательные технологии: информационный аспект. - М: МЭСИ, 1998. С. 104.

 59. Ломов Б. Ф. Личность в системе общественных отношений // Психологический журнал. 1981. № 1. Т. 2.

 60. Марев И. Методологические основы дидактики. - М., 1987.

 61. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972.

 62. Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М., 1975.

 63. Машбщ ЕМ. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М: Педагогика, 1998. С. 192

 64. Мигиренко Г. С. Педагогика высшей школы. Будущий инженер. - Новосибирск, 1992.

 65. Милорадова Н.Г. Студент в зеркале психологии // Архитектура и строительство России. 1995. № 9.

 66. Мостовая Е.Б. Ценностное сознание студенчества // ЭКО. 1994. №11. Назарова Т. С, Полат Е.С. Средства обучения (Технология создания и использования). М.: УРАО, 1998. С. 203.

 67. Назмутдинов В.Я. Дневник индивидуальной воспитательной работы с учащимися. - Чебоксары, 1994.

 68. Национальный доклад РФ "Политика в области бразования и НИТ" на II Международном конгрессе ЮНЕСКО "Образование и информатика" //ИНФО. №5,1996. С. 1-32.

 69. Нинциев К., Иванов В. Социально-экономический портрет преподавателя университета // Высшее образование в России. 1995. № 3. Недоспасова В.А. О некоторых особенностях перехода от игровой деятельности к учебной. Проблемы периодизации развития психики в онтогенезе. - М., 1976.

 70. Нонан Э. Студент как личность // Высшее образование в Европе. 1994. Т. 19. № 3.

 71. Обухова Л. Ф. Этапы развития детского мышления. - М., 1972.

 72. Овчаренко Р. В. Справочная книга школьного психолога. М., 1993.

 73. Одаренные дети. - М., 1991.

 74. Окомков О. П. Современные технологии обучения в вузе: их сущность, принципы проектирования, тенденции развития // Высшее образование в России. 1994. № 2, 7.

 75. Основы педагогики и психологии высшей школы / Под ред. А. В. Петровского. - М., 1986.

 76. Основы педагогического мастерства. - Киев, 1987.

 77. Панасюк А.Ю. Управленческое общение: практические советы. - М.: "Экономика", 1990.

 78. Педагогика / Под ред. П. И. Пидкасистого. - М., 1995.

 79. Педагогическая и возрастная психология. - М., 1988.

 80. Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании. Уч. пособ. М.: Интерпакс, 1995.

 81. Пейсахов И. М. и др. Прикладная психология в высшей школе. - Казань: Изд-во Казанского университета, 1979.

 82. Пергаменщиков и др. Психодиагностика и психокоррекция в воспитательном процессе. Минск, 1993.

 83. Петровский А.В., Брушлинский А.В., Зинченко В.П.чар. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1986.

 84. Половинкш А.И. Основы инженерного творчества. - М., 1988.

 85. Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов. - ЛГУ, 1983.

 86. Психологические и психофизические особенности студентов. М., 1977.

 87. Психология профессиональной подготовки. СПб, 1993.

 88. Реан А.Л. Педагогические особенности взаимодействия педагога и студента // Вопросы психологии. 1983. № 5.

 89. Рейс Фил. 500 советов студентам. - М., 1996.

 90. Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. - МГУ, 1985.

 91. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. - М.: Школа-Пресс, 1994. С. 205.

 92. Рогинскый В.М. Азбука педагогического труда. - М., 1990.

 93. Рогонов П. Не знанием единым (о духовно-нравственной подготовке студентов) // Высшее образование в России. 1996. № 2.

 94. Розет ИМ. Психология фантазии. - Минск, 1991.

 95. Розман Г. Организация самостоятельной работы студентов // Высшее образование в России. 1995. № 1.

 96. Романов К.М. Понимание преподавателем студентов как условие индивидуализации процесса обучения // Вестник Мордовского университета. 1993. № 3.

 97. Российская педагогическая энциклопедия / Под ред. В. В. Давыдова Т.1.М., 1993.

 98. Савельев А.Я. Новые информационные технологии в обучении // Современная высшая школа. - Варшава. 1990. № 3-4.

 99. Савельев А.Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования // Высшее образование в России. 1994. № 2.

 100. Сапунов Б. Встать в строй! // Высшее образование в России. 1996. № 1.

 101. Сенкевич М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных произведений. - М.: Высшая школа, 1976.

 102. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований (в помощь начинающему исследователю). - М., 1986.

 103. Скаткин М.Н, Проблемы современной дидактики. - М., 1980.

 104. Скилбек М. Потребности студентов в эру массового высшего образования // Высшее образование в Европе. Т. 19. 1994. № 3.

 105. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. - М.: Аспект Пресс, 1995.

 106. Смыслы культуры. Международная научная конференция. Санкт-Петербург, 11-13 июня 1996 г. Материалы. - СПб., 1996.

 107. Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985.

 108. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика. - М., 1995.

 109. Соколова Е. Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. - М., 1980. С. 213.

 110. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях. - М., 1975.

 111. Состояние и развитие ДО в мире. Аналитический доклад Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. - М.: Магистр, 1999. С. 45.

 112. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д, 2002.

 113. Стоуне Э. Психопедагогика: Психологическая теория и практика обучения. - М., 1984.

 114. Студенческая семья: состояние, проблемы, перспективы. - Минск, 1991.

 115. Талызина Н.Ф. Методика составления обучающих программ. - М., 1980. С. 47.

 116. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. - М., 1983.

 117. Талызина Н.Ф., Карлов Ю.В. Педагогическая психология // Психодиагностика интеллекта. - М.: МГУ, 1987.

 118. Теория и практика преподавания учебных дисциплин в техническом вузе. Сб. статей по проблемам высшей школы. - Новочеркасск, 1996.

 119. Фурманец Б. Имидж преподавателя (о психологических принципах) // Вестник противовоздушной обороны. 1992. № 10.

 120. Хуторской А.В. Современная дидактика. - СПб.: Питер, 2001.

 121. Хуторской А.В. Эвристическое обучение. - М.: МПА, 1998. С. 266.

 122. Цапкин В.Н. Личность как группа - группа как личность // Московский психотерапевтический журнал. 1994. № 4.

 123. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии - М.: ФиС, 1998. С. 288.

 124. Чернов Е.Д. Совершенствование самостоятельной работы студентов // Высшее образование в России. 1994. № 4, С. Id-19.

 125. Шадриков В Д. Проблема системогенеза в профессиональной деятельности. - М., 1982.

 126. Шапоринский С.А. Обучение и научное познание. - М., 1981.

 127. Шукшунов В.Е., Взятышев В. Ф., Романова Л.М. Через развитие образования - к новой России. - М.: МАН ВШ, 1993.

 128. Щедровицкий Т.П. Об исходных принципах анализа проблемы обучения и развития в рамках теории деятельности. Обучение и развитие. - М., 1966.

 129. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1989.

 130. Этюды дидактики высшей школы: монография / Под ред. А. П. Чернышева. - М., 1995.

 131. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. - Казань, 1991.

 132. Янушкевич Ф. Технологии обучения в системе высшего образования. - М., 1984.

 133. Сабденов О.С. Наука. Образование. Рыночная экономика.- Алматы: «Білім», 1994.

 134. Сабыров Б.Т. Болашақ мұғалімдердің дидактикалық дайындығын жетілдіру. А., 1999.

 135. Садыков Т.С. және т.б. О разработке ведущих идей в профессионалной подготовке будушего специалиста // Вестник Абай ат. АГУ, №5(5), 2001.-21-25 бет.

 136. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя.- Алматы, 1998.

 137. Громкова М.Т. Педагогика и психология профессиональной деятельности. Москва 2003.

 138. Мектеп мұғалімінің анықтамалығы. Молдагалиев Б.А.Орал,2005 ж.

 139. Мухамеджанова Ә.М.,Муханбетова Ш.Т. Педагогика мамандығына кіріспе.Орал.2005. .

 140. Орлов А.А,.Агафонова А.С. Введение в педагогическую деятельность. Москва. Академа.2004.

3. ПӘН БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ТАПСЫРУ КЕСТЕСІ

Кесте тапсырмалардың тізімі мен түрлерінен тұрады:

 • өздік жұмыстардың тақырыптары,

 • салыстыру кестелері, мінездеме т.б.,

 • орындалу уақыты,

 • бақылау түрлері (тестілер, экспресс-сұрақтар, рефераттар, баяндамалар т.б.).
 1. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесіЖұмыс түрі

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны


Ұсынылатын әдебиеттер

Орындау мерзімі және тапсыру уақыты (аптасы)

Балл

Бақылау түрі

1

Практикалық сабақтағы белсенділігі

Тақырып бойынша негізгі баяндама жасау, сабақ беру

Семинар тақырыбына байланысты

Кесте бойынша

15 балл

Жауап беруі, қатысуы.

2

ОЖСӨЖ тапсырмаларын орындау

(барлығы 15 тапсырма)Талдау және танымдық қабілеттерін арттыру

Семинар тақырыбына байланысты

ОЖСӨЖ кестесі бойынша берілген уақыт шеңберінде


30 балл

Тапсырмалардың орындалуын, сұрақтарға жауап беру қабілетін тексеру

3

Жазба жұмыс түрінде аралық бақылау

Ойлау қабілеті мен білімін тексеру

Бірінші жұмыс 1 – 7 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 8 – 14 тақырыптарға байланысты№7 семинар

№14 семинарТапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 8 балмен бағаланады

Жазба жұмысын тексеру

4

Өздік жұмыс

Реферат, баяндама жасау

Бірінші жұмыс 1 – 6 тақырыптарға байланысты

Екінші жұмыс 8 – 13 тақырыптарға байланысты№6 семинар

№13 семинарТапсырмалар саны бойынша әрбір жұмыс 3,25 балмен бағаланады

Жазба жұмысын тексеру, баяндаманы тыңдау.

5

Емтихан

Білімді кешенді тексеруТест

4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Пәннің әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы


Кафедра _Педагогика және психология__тьютор: Казетова А.Х..

(аты-жөні)


Пән ___Педагогика пәнін оқыту әдістемесі

(пән атауы)

Кредит саны__2__Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды

түрі1

2

3

4

5

6

7Педагогика мамандығына кіріспе
8

Мамандыққа кіріспе:оқу құралы/рубинский Л.И.А.,1990.

46

3

Мамандыққа кіріспе:оқу құралы.А.,Ана тілі.1990

145

4

Педагогикалық практика мамандыққа баулу сатысы.А.,2000.

38

5

Қазақ педагогикасы мен психологиясының тарихы.Жарықбаев К.Б.,Қалиев С.К. Алматы.Санат.1995

110

6

Педагогика тарихы . Бержанов К. Мусин С. Педагогика тарихы.А.,Санат.1995

110

7.

Педагогика. Әбиев Ж.Ә. Алматы:Дарын.2004.

50

8

Педагогика.Қоянбаев Ж.Б. Астана. ЕАУ.1998.

50

9

Педагогика .Жұмабаев М.Алматы, Мектеп 1979.

347

10

Білім туралы заң.
11

Педагогика .Хмель А.Т. АГУ.,2004

30

12

История образования и педагогической мысли. Джуринский А.Н.М.,ВЛАДОС, 2003.

10

15

Психология и педагогики: Лекциялар жинағы.П.,Приор-издат.,2003.

12

16

Педагогика и психология. Реан и др. СПБ.Питер.2003

54

17

Педагогика и психология. Андреева И.В. и др. СПБ.Нева..2003

13

18

Педагогика и психология профессиональной деятельности .Самоукина Н.В.,М.Тандем,1999.

8

19

Психология. Педагогика. Этика. М.,ЮНИТИ.1999.

13

20

Педагогика и психология профессиональной деятельности . Громкова М.Т.,М. ЮНИТИ-ДАНА,2003.

20

21

Педагогика и психология.Рыс Ю.И. и др.М.Академ.проект.2002.

8

22

Психология и педагогика делового общения М.Юнити, 2000.

13

23

Педагогика.Подласый И.П.,М., Владос.2000

2001

24

13


24

Общая педагогика. Сластенин В.А. и др.2 бөлімді.М.Владос, 2003.

19

25

Педагогика. Сластенин В.А. и др.2 бөлімді.М. Академ, 2002.

21

26

Педагогика.Харламов И.Ф.Минск:Высшая школа.,2003.

20


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет