Таңдау компонентінің ОҚу бағдарламасы

Loading...


Дата28.05.2017
өлшемі97.29 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМК құжаты

Силлабус

Силлабус

042-34.1.11/01-2016
«Информатиканы оқыту әдістемесі» пәні бойынша

оқу бағдарламасы09.06.2016 ж

№1 басылым


Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Информатиканы оқыту әдістемесі


Кафедра Информатика және ақпараттық технологиялар

Курс ______2________________

Кредиттер саны ______3________________

Барлық сағат ______135______________

Дәріс сағаты ______15______________

Практикалық сабақтар ______30_______________

БӨЖ _____ 90_______________

Емтихан _____4 семестр _________Семей 2016

АЛҒЫ СӨЗ1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасының

аға оқытушысы, магистр А.А.Абишова __________ 08.06.2016 ж.

аты, жөні қолы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1. Информатика және АТ кафедрасының отырысында

Хаттама №11 08.06.2016 ж.

Информатика және АТ кафедрасының меңгерушісіИ.С. Мусатаева _________

аты, жөні қолы

2.2 Жаратылыстану-математика факультетінің әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №6 09.06.2016 ж.

Әдістемелік бюроның төрайымы З.В.Абдишева _________

аты,жөні қолы


 1. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды.

Хаттама №6 09.06. 2016 ж.

ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор

Г.К.Искакова _______

аты,жөні қолы

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны 1. Түсіндірме жазба

 2. Кіріспе

3. Пәннің негізгі бөлімдері

4. Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

5. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

 1. Түсіндірме жазба

Таңдау компонентінің оқу бағдарламасы элективті пәндер каталогы (міндетті пән компонентінің құрылымының үлгісі бойынша) үшін әзірленеді, сонымен қатар пәннің мазмұнын, пәннің көлемін және оқыту тәртібін анықтайтын, пәнді игреу үшін қажетті негізгі білім, іскерлік, дағды және құзыреттіліктер тізімін және ұсынылатын әдебиттер тізімін қамтитын құжат болып табылады.
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Оқу әдістемелік кешенде келешекте информатика пәнін 1-11–сыныптардың оқитыны ескеріліп информатикаға оқытудың теориясы мен әдістемесі көрсетілген, сонымен қатар мектеп информатика курсы бойынша білім мазмұнының ерекшеліктері бейнеленген. Онда әлемнің жүйелі-ақпараттық картинасына сәйкес көзқарасты қалыптастыру көрсетілген, алгоритмдеуге және программалауға оқытудың әдістері мен тәсілдері жазылған, ЭЕМ қолданушының дағдысын қалыптастыру әдісі жазылған.1.3 Пәнді оқыту мақсаты -информатикадан сабақтарды әдістемелік тұрғыдан сауатты ұйымдастыратын және өткізетін болашақ информатика мұғалімін даярлау; осы уақытқа дейін жинақталған информатиканы оқытудағы әдістер және тәсілдермен студенттерді таныстыру; информатика бойынша сыныптан тыс жұмыстарды жүргізудің әртүрлі формаларын оқыту; информатика курсына жыл сайын өзгерістер енгізіліп отыратындықтан, болашақ информатика мұғалімдерінің курсты сауатты оқытуға қажетті шығармашылық қабілеттерін дамыту.
1.4 Пәнді оқытудың міндеттері

Болашақ педагогтарды мұғалім деңгейінде оқыту құралдарды және үрдістерді басқара алатындай ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолданудың негізгі бағыттары және мүмкіндіктерімен таныстыру, сонымен қатар, АКТ негізінде оқытылатын мектеп оқушыларының оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың практикалық әдістемесін игеру.


1.5 Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде қалыптасатын құзыреттіліктер

Пәнді оқу нәтижесінде студент:

Білуі тиіс: мектеп информатика курсының тақырыптары мен ұғымдарының логика-дидактикалық талдауларының негізгі кезеңдерін білу, оқытудың негізгі тәсілдерін, әдістерін, формаларын, білімді бағалау мен бақылаудың құралдары мен тәсілін білу;

Орындай алуы тиіс: мектеп информатика курсының тақырыптары мен ұғымдарына логика-дидактикалық талдау жасай білу, негізгі тақырыптар мен ұғымдарды оқытуда мақсат қою, мектепте информатика бойынша сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыра алуатын;

Дағдысы болуы: мектеп информатика курсының тақырыптары мен ұғымдарын оқытуда ұйымдастырушылық формалар мен тәсілдерін таңдау дағдыларын игеру ;

Құзыретті болу: информатикадан сабақ жоспарының конспектісін құру және сабақтарға талдау жасай білу.
2 ПӘННІҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМДЕРІ

Дәріс сабақтарының тақырыптары

 1. Информатикаға оқытудың әдістемелік негізі

 1. Мектеп информатика курсының мазмұны

 1. Қазіргі заманға мектеп информатика курсының философиялық аспектілері

 1. Төменгі сыныптар үшін пропедевтикалық курс

 1. Оқушылардың алгоритмдік ойлауын дамыту

 1. ЭЕМ қолданушы дағдысын қалыптастыру

 1. Глобальды желіде сабақтарды ұйымдастыру әдістері


Практикалық сабақтардың тақырыбы 1. Бағдарламалар, жоспарлар, оқулықтар, оқу құралдары – олардың құрылымы мен мазмұны.

 1. Информатика кабинеті және оны жабдықтауға қойылатын талаптар

 1. Информатиканың программалық жабдықтары. Мектеп ДЭЕМ-і үшін негізгі тілдерге шолу

 1. Сабақ және оның құрылымы

 1. Оқытудың дәстүрлі әдістері.

 1. Сабақта білімді тексерудің формалары мен әдістері

 1. Алгоритмдік ойлауды қалыптастыру

 1. Ашық программалар әдісі

 1. Оқытуды ұйымдастыру формаларының жүйесі

 1. Информатикадан сыныптан тыс жұмыстарБІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1

Информатиканы оқытудың техникалық жабдықтары

2

Оқытуды ұйымдастыру формаларының жүйесі

3

Курсты оқытудағы ақпараттық жабдықтар. ҚПЖ дайындау әдістемесі

4

Мектепте информатиканы оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру

5

Сабақтарды дайындау және ұйымдастыру.

6

Информатика курсы бойынша өткізілген сабақты талдау әдістемелері

7

Программалық жабдықты меңгеру әдістемесі.

8

Алгоритмдеу және программалау негіздерін оқыту әдістемесі.

9

Программалау тілдерін оқыту әдістемесі.

10

Информатика сабактарындағы мультимедиалық технологиялар5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


  1. Негізгі әдебиеттер

   1. Бидайбеков Е.Ы. Сағымбаева А.Е., Лапчик М.П. Нұрбекова Ж.К., 

   2. Жарасова Г.С., Оспанова Н.Н., Исабаева Д.Н. Информатиканы оқыту әдістемесі Оқулық. Алматы, -2014.

   3. Бидайбеков Е. Ы. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері, оқулық - Алматы : Дәуір, 2014.

   4. Бидайбеков Е.Ы., Лапчик М.П., Беркімбаев К.М., Сағымбаева А.Е. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесіне кіріспе: Оқу құралы. ‬ Алматы, 2008. ‬

   5. Медешова А. Б., Мухамбетова Ғ. Г., Амантурлина Г.К. Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, Орал қаласы «БҚМУ» баспасы. 2011 жыл

   6. Қойбағарова Т.Қ., Ельтинова Р.А. Информатиканы оқыту әдістемесі: Оқу құралы, 1-2 бөлім. ПМПИ, 2013 ж

   7. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Самылкина Н.Н., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. - М.: «Академия», 2008.-592 с.

   8. Сағымбаева А.Е. Информатика мұғалімдерін оқушылардың білімін бақылау мен бағалауға дайындау. Монография. -Алматы, 2009

   9. Сағымбаева А.Е.  Информатикадан бақылау тапсырмалары.  Оқу құралы. Алматы, 2009

   10. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике. Учебное пособие. М.: Высш. шк., 2004. - 223 с. ил.

   11. Сагимбаева А.Е., Мухамбетжанова С.Т., Информатика. Әдістемелік нұсқау. 11-жылдық мектептің 7-сынып мұғалімдеріне арналған оқу құралы -Алматы: Атамура. - 2015

   12. Малев В.В. Общая методика преподавания информатики: Учебное пособие. Воронеж: ВГПУ, 2005. - 271 с.

   13. Лапчик М.П., Рагулина М.И., Смолина Л.В. Теория и методика обучения информатике. Лаборторный практикум. Уч. пособие для студентов вузов /Под.ред. М.П. Лапчика. - Омск: Изд-во ОмПТУ, 2004. - 312 с.

   14. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике: Учебно-методический комплект / ЛЛ.Босова. - 3-е изд. - М.: БИНОМ, 2007.

   15. Педагогическая практика в системе подготовки учителя информатики и математики: Методические реомендации /Под общей ред. М.П. Лапчика. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2004. - 188 с.

   16. Халыкова К.З. Жогары оку орындары студенттерінің өзіндік оқу іс-әрекетін ұйымдастырудын теориясы мен практикасы. Монография. - Алматы: Абай ат. ҚазҰПУ, 2009. - 291 б.

   17. Компьютерные технологии для преподавателя: метод. комплекс /Соловьева, Л. - 2008

   18. Информация, информатика, компьютер, информационные системы, сети /Микрюков, В.Ю. - 2007

   19. Введение в информационные технологии /Исаченко, О.В. - 2009

   20. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования /Полат, Е.С. - 2010
  1. Қосымша әдебиеттер:

   1. Бурибаев Б., Нақысбеков Б., Мадьярова Г. Информатика және есептеуіш техника негіздері 9 сынып: Оқулық. Алматы, «Мектеп», 2005 ж.

   1. Қойбағарова Т.Қ. Информатика, Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, 2010.‬

   2. Ермеков Н. Және басқалар. Информатика 8 сынып: Дидактикалық материалдар. Практикум. Алматы, «Атамұра», 2004 ж

   3. Симонович С., Евсеев Г.Практическая информатика: Инфорком- Пресс, 2008г.

   1. Макарова Н.В. Информатика. Практикум. Москва, 2008 г.

   2. Семакина И., Хеннер Е. Задачник практикум. 1,2 том. Москва, 2009 г.  1. Интернет-ресурстар


5.3.1.Информационные и коммуникационные технологии в образовании - http://wiki.irkutsk.ru/index.php

   1. http://infust.kz/2011/09/bayandama-taqyryby-bastauysh-synypta-

informatika-panin-engizuding-qazhettiligi/ ‬Информатик ұстаздар

   1. Информационные технологии в образовании. - http://www.ito.su/

   2. Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании- http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297

   1. В помощь учителю информатики. - http://public.tsu.ru/~wawlasov/start.htm

   1. Информационное образовательное пространство системы открытого образования - http://www.ido.edu.ru/open/ikt/5.htm

   2. Информационно-справочный портал. - http://www.morepc.ruКаталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...