Суденттерге арналған бағдарламажүктеу 260.12 Kb.
Дата07.06.2017
өлшемі260.12 Kb.
Суденттерге арналған бағдарлама

Форма


Ф СО ПГУ 7.18.2/07Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы


Қылмыснама пәні 050301,5В030100 «Құқықтану »

мамандығы үшінСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА
СИЛЛАБУС

Павлодар, 2012Студенттерге арналған пәндік бағдараламаны бекіту парағы
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11


БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық факультетінің деканы

______________ Акишев А.А.

«____» ____________20___ ж.

Құрастырушы: оқытушы Шалдыбаев Ж.А.

Қылмыстық құқық және қылмыснама кафедрасы.


Қылмыснама пәні 050301 – «Құқытану»

мамандығы үшін


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Бағдарлама «______»________________200___ж. бекітілген, оқу жұмыс бағдарламасына негізделіп құрастырылған


«_______»______________ 200__ ж. өткен кафедра жиналысында ұсынылған

Протокол № ____


Кафедра меңгерушісі____________________Ахмеджанова Г.Б.
Тарих және құқық факультетінің методикалық кеңесімен мақұлданды «_______»______________ 200__ ж. №_____Хаттама
МК төрағасы _______________________________ Батталов К.К.

Оқытушылар туралы мәлімет:

Шалдыбаев Ж.А. – Құқытану (дәрістер,тәжрибе,СОӨЖ).

Кафедрада болатын уақыты: дүйсенбі сағат 10-нан 11-ге дейін , кабинет А-4».

Жоспарының үзінді көшірме ФСО ПГУ 7.18.11/07.50301 «Құқықтану » мамандығының күндізгі оқыту бөлімінің оқу жұмыс жоспарынан көшірме


Оқу түрі

Сағат негізіндегі студенттердің жұмыс көлемі
емтихан

РГР

Бақылау жұмысы

Барлығы

Дәрістер

Практикалық сабақтар

зертқаналық

СӨЖ

жалпы

Аудиториялық

СӨЖ

ОСО базасындағы күндізгі бөлім

/2010/+


-


+

135

45

90


6 семестр

30


15

-

-Қылмыснама курсының пререквизиттері:

-Қылмыстық құқық;

-Қылмыстық іс-жүргізу құқығы;

-Қылмыстық атқару құқығы;

-Криминалистика;

-Әлеуметтану;

-Құқықтық статистика;

-Сот медицинасы және психиятриясы;

-Педагогика;

-Психология и және т.б.Қысқаша шолу.

Қандай да болмасын Заңи Жоғарғы оқу орындарында қылмыскерліктің түсінігін оқыту, оның себептерін және шарттарын, сондай-ақ теріс әлеуметтік ескерту шаралары білім процесінің бір бөлігі болып табылады. Біздің мемлекетіміздің қазіргі даму сатысында негізгі проблемалары болып тұр.

Жоғарыда айтылғандай «Қылмыснама» пәнің оқытудың негізгі мақсаты қылмыскерлікті тереңң оқыту оның себептері және шарттары, сандық және сапалық мінездемелері болып табылады.

Пәнді оку міндеттері:

-құқық қорғау органдарында кәсіби жұмыс атқару үшін студенттерге керекті білімдерді, әдістерді беру;

-студенттерді қылмыснама түсінігімен, пәнімен және әдістерімен таныстыру;

-студенттерді қылмыскерліктің негізгі себептерін,оның жеке түрлерінің, нақты қылмыстың себептерін және шарттарын айыра білуді үйрету.«Қылмыснама» пәні оқу нәтижесінде студенттің мынаны білуі керек:

-қылмыснама ғылымының пайда болу көздерін;

-қылмыснама пәнінің мазмұның құрайтын негізгі элементтерін;

-қылмыснама ғылымының әдістемелік негізін;

-қылмыскерлікті болжау сұрақтары;

-қылмыскерліктің жекелеген түрлеріне және топтарына криминалогиялық мінездеме;

-қылмыснаманың негізгі түсініктері мен категорияларын.Алынған біліммен студенттер мыналармен қолдана білуі керек:

-қылмыскерлікпен басқа да құқық бұзушылықтар туралы ақпараттарға анализ жасау:

-криминалогиялық талдаудың территориясын немесе объектісін анықтауда криминалогиялық жағдайға баға беруді;

-қылмысты болдырмауға шаралар қолдану жасалған қылмысты анықтау, қылмыскерді табу, анықтауды;

-қылмыскерге жаза мөлшерін дұрыс анықтауды;

-оларды жеке тәрбиелеу үшін дұрыс нәтижелі жолдарын табу.

Пән бойынша Форма тақырыптар жоспары Ф СО ПМУ 7.18.2/07

ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
Тақырып атауы


Сағат саны

Дәрістер

Тәжірбие

СРОП

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Қылмыснама түсінігі,пәні, жүйесі

2

1

3

5

2

Қылмыскерлік және оның негізгі сипаттамалары

2

1

3

5

3

Қылмыскердің жеке басы

2

1

3

5

4

Қылмыскерлікті себептері және шарттары

2

1

3

5

5

Криминалогиялық талдау әдістері

2

1

2

5

6

Қылмыскерлікпен күресте жоспарлау мен болжау

2

1

2

5

7

Қылмыскерлікті ескерту

2

1

2

7

8

Зорлық көрсететің қылмыстар және криминалистикалық сипаттамасы

2

1

2

7

9

Экономикалық қылмыстардың криминалогиялық сипаттамасы

2

1

2

7

10

Ұйымдасқан қылмыскерліктің криминалогиялық сипаттамасы

2

1

2

6

11

Рецидивтік және кәсіби қылмыскерліктің криминалогиялық сипаттамасы

2

1

2

6

12

Әйелдер қылмыскерллігі және алдын алу шаралары.


2

1

2

7

13

Абайламай жасалған қылмыстардың криминалогиялық сипаттамасы

2

1

2

7

14

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстардың криминалогиялық сипаттамасы

2

1

2

7

15

Экологиялық қылмыскерлік және оның ескертулері

2

1

2,5

6

БАРЛЫҒЫ

30

15

34,5

90


Курс Компоненттері

Дәріс сабақтарының тақырыптар тізімі

1.Қылмыснама түсінігі, пәні және жүйесі

2.Қылмыскерлік және оның негізгі мінездемесі

3.Қылмыскердің жеке басы және қылмыстық мінез-құлық

механизімі

4.Қылмыскерлік себептері және шарттары

5.Тақырып Криминалогияық талдау әдістемесі

6.Қылмыскерлікпен күрестің жоспары және болжауы

7.Қылмыскерлікті ескерту

8.Зорлық көрсетілетін қылмыстарға және бұзақылыққа криминалистикалық сипаттама

9.Экономикалық қылмыстардың криминалогиялық сипаттамасы

10.Ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық сипаттамасы

11.Рецидивтік және кәсіби қылмыскерліктің

криминологиялық сипаттама.

12. Әйелдер қылмыскерллігі және алдын алу шаралары.

13.Абайсыздыжасалған қылмыстарға криминалистикалық сараптама.

14. Кәмелетке толиаған адамдардың қылмыстарын алдын алу және оларға криминалогиялық мінездеме.

15.Экологиялиқ қылмыстар және оның алдын алу шаралары.


Тәжірибе сабақтың мазмұны.
1.Тақырып. Қылмыснама түсінігі, пәні және жүйесі
Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Әлеуметтік-құқықтық ғылым ретіндегі қылмыснама түсінігі.

2 Қылмыснама ғылымының пәні.

3 Қылмыснама ғылымының әдістемелік негізі.

4 Ғылым жүйесіндегі қылмыснаманың алатын орны.

5 Ішкі істер органдарының қызметіне арналған криминалогия білімінің мәні.

6 Қазіргі замандағы қылмыснаманың жағдайы.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
2 Тақырып Қылмыскерлік және оның негізгі мінездемесі

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Қылмыскерлік түсінігі. Қылмыскерлік пен қылмыс арасындағы арақатынас.

2 Қылмыскерліктің негізгі көрсеткіштері: жайы, құрлымы, деңгейі, динамикасы.

3 Қылмыскерліктің латенттігі оның әдістері және бағасы.

4 Қылмыскерлікті әлеуметтік салдары.

5 Қ.Р.-дағы қылмыскерліктің мінездемесі.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной преступности.-Алматы: Әділет, 1997.

3 Иншанов С.М. Криминалогия. Вопросы и ответы.-М., 2000.

4 Каиржанов Е.И. Понятие, структура и виды профилактики.- Караганда: КВШ МВД, 1996.
3 Тақырып Қылмыскердің жеке басы және қылмыстық мінез-құлық

механизімі

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Қылмыскердің жеке басы және әлеуметтік орта.

2 Қылмыс жасаған тұлға криминалогиялық зерделеу объектісі ретінде.

3 Қылмыскер тұлғаның негізгі типтеріне криминалогиялық сипаттама.

4 Қылмыстық мінез-құлық механизіміндегі құқықтық сана және бағалы түсінік.

5 Қазіргі криминалогиядағы жәбірленушінің проблемалары.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
4 Тақырып Қылмыскерлік себептері және шарттары

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Қылмыскерліктің себептерінің түсінігі, шарттары және жіктелуі.

2 Қылмыскерліктің детерминанттары ретінде қылмыскерлік себептері және шарттары.

3 Нақты қылмыстың жасалу себептері және шарттары.

4 Қылмыс жасалуына итермелейтің нақты бір мән-жағдайдың рөлі.

5 Кешенді мінез-құлық және қылмыскерліктің әр түрлі әлеуметтік себептерінің өзара әсері.

6 Қылмыскерліктің және қоғамның даму проблемалары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
5 Тақырып Криминалогияық талдау әдістемесі

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Криминалогиялық талдау әдістемесіні түсінігі.Жіктелуі.

2 Криминалогиялық талдау әдістерінің түсінігі және мәселелері.

3 Қылмыскерліктің статистикалық-криминалогиялық талдау әдістері немесе сатылары.

4 Криминалогиялық талдауда қолданылатын әлеуметтік және психологиялық әдістерге жалпы талаптар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
6 Тақырып Қылмыскерлікпен күрестің жоспары және болжауы

Мақсаты:

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Болжау түсінігі және мәселелері.

2 Криминалогиялық болжаудың негіздері және олардың түрлері.

3 Жекелеген қылмыстық тәртіп болжамы және оның түрлері.

4 Қылмыскерлікті болжау әдістерінің сипаттамасы.

5 Қылмыскерлікпен күрестің жоспары және қылмыскерлікті болжау байланысы.

6 Қылмыскерлікпен күрес шеңберіндегі құқық қорғау қызметі.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
7 Тақырып Қылмыскерлікті ескерту

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Ескерту түсінігі және қылмыскерлікті ескерту жүйесі.

2 Профилактикалық шаралар жіктелуі.

3 Профилактиканың субъектілері,олардың мәселелері және функциясы.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
8 Тақырып Зорлық көрсетілетін қылмыстарға және бұзақылыққа криминалистикалық сипаттама

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Тұлғаға қарсы қылмыстың әлеуметтік-құқықтық сипаттамасы.

2 Зорлық көрсетілетін қылмыстардың және бұзақылықтың криминологиялық көрсеткіштері.

3 Бұзақылықтың себептері мен шарттары.

4 Тұлғаға қарсы қылмыс жасаған қылмыскерге сипаттама.

5 Зорлық көрсетілетін қылмыстарды ескертудің негізгі бағыттары.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
9 Тақырып Экономикалық қылмыстардың криминалогиялық сипаттамасы

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерліктің түсінігі, негізгі сипаттамалары және әлеуметтік бағасы.

2 Қылмыстың жекелеген түрлеріне және сол қылмысты жасаған тұлғаларға криминологиялық сипаттама.

3 Экономика саласындағы қылмыскерліктің детерминанттары.

4 Экономикалық қызмет саласындағы қылмыскерліктің ескертулерінің негізгі бағыттары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
10 Тақырып Ұйымдасқан қылмыстың криминологиялық сипаттамасы

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1Топтық және ұйымдасқан қылмыскерліктің негізгі көрсеткіштері.

2 Ұйымдасқан қылмыстың белгілері және құрлымы.

3 Топпен қылмыстар жасаған және қылмыстық ұйымдарды қатысушыларына криминалогиялық сипаттама.

4Ұйымдасқан және топттық қылмыскерлікті ескертетің ІІО қызметінің негізгі бағыттары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.
11. Тақырып. Рецидивтік және кәсіби қылмыскерліктің

криминологиялық сипаттамасы

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Қылмыстық рецидивтің түсінігі және оның әлеуметтік криминалогиялық мінездемесі.

2 Рецидивтік қылмыстарды негізгі көрсеткіштері.

3 Рецидивтік қылмыскердің жеке тұлғалық криминалогиялық мінездемесі және олардың типологиясы.

4 Қылмыс маманының құқықтық, әлеуметтік және криминологиялық мінездемесі.

5 Қылмыс маманының жеке негізгі криминалогиялық мінездемесі және оның жіктелуі.

6 Мамандырылған қылмыстың детерминанты.

7 Мамандырылған қылмысты ескерту.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.

5 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 25 мая 1994 да «О практике рассмотрения судами уголовных дел о рецидивных преступлениях».12Тақырып. Әйелдер қылмыскерллігі және алдын алу шаралары.

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Әйелдер қылмыскерлігінің криминалогиялық мінездемесі. Әйелдер қылмыскерлігіның жай-қүйы, динамикасы (серпіні) және құқылымы

2 Әйел - қылмыскердің детерминация процессының ерекшіліктері.

3 Пенитенциарлық қылмыскерлік: оның себептері жане профилактикалык шаралар

4 Әйелдер қылмыскерлігіның алдын алу тоқтату шаралары

5 Әйелдер қылмыскерлігінің қоғамға қауіптілігі.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж., 96,196-201 б

2 Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. СПб, 1992. 2 Тарабрин А. Женщины и преступность. - М., 1998.

3 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. - М., 1992.

4 Ломброзо ч. Ферреро г. Женщина преступница и проститутка. - М., 1991.

5 Серебрякова В.А., Зырянов В.Н. Корыстные преступления, совершаемые женщинами. - М., 1990.


13 Тақырып Кәмелетке толиаған адамдардың қылмыстарын алдын алу және оларға криминалогиялық мінездеме беру.

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Кәмелетке толмағандардың қылмысына мінездеме беру.

2 Кәмелетке толмағандардың детерминациясының және себебінің ерекшеліктері.

3 Кәмелетке толмағандар арасындағы негізгі криминогенді жағдайлар.

4 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық мінезі және әлеуметтік формасы.

5 Кәмелетке толмаған адамдар арасындағы қылмыстардың алдын алу.

6 Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстарға қатысушылардың жүйесі.

Ұсынылатын әдебиеттер1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан.- Алматы: Ғылым, 1999.

5 Гуров А.И., Жигарев Е.С., Яковлев К.И. Криминологическая характеристика и предкпреждение преступлений, совершаемах организованнвмы группапа: Учебнеое пособие.-М.,1992.

Мауленов Г.С. Криминалогическая характеристика организованной преступности.-Алматы: Әділет, 1997.


14 Тақырып. Абайсызды жасалған қылмыстарға криминалистикалық сараптама.

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Абайсызда жасалған қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық мінездемесі.

2 Абайсыз қылмыстық мінездің түрлері.

3 Абайсыз қылмыстардың криминалогиялы мінездемесі.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж., 96,196-201 б

2 Мауленов Г.С. Основные характеристики преступности в Республике Казахстан. Алматы: Fылым, 1999.

3 Иншанов С.М. КРИМИНQЛОГИЯ. Вопросы и ответы.- М., 2000.

4 Каиржанов Е.И. Криминология.- А., 1997.

5 Курс советской криминологии. - М., 1986.


15 Тақырып. Экологиялиқ қылмыстар және оның алдын алу шаралары.

Тәжірибе сабақтың мазмұны.

1 Экологиялық қылмыстардың түсінігі және оларға криминалогиялық мінездеме беру.

2 Экологиялық қылмыстардың құрылымы, жағдайы, динамикасы.

3 Экологиялық қылмыстардың себебі мен детерминациясының ерекшелігі.

4 Егер экологиялық қауіп тану факторлары.

5 Экологиялық қылмыстардың алдын алу.Ұсынылатын әдебиеттер:

1Алауханов Е.О. Криминология. Алматы Жеті жарғы. 2005ж

2 Алексеев А.И. Криминалогия : Курс лекций.-М., 1998.

3 Каиржанов Е.И. Криминалогия.-А., 1997.

4 Дубовик О. Л., Жалинский А. Э. Причины экологических преступлений.- М 1988

5 Вольфман Д.И. Ответственность за преступление в области охраны природы: квалификация и наказания.- Саратов., 1984.Студенттердің өздік жұмысының мазмұны
СӨЖ түрлері

Есеп беру түрі

Бақылау түрлері

Сағаттар саны

1

Дәріс сабағына дайындық
Сабаққа қатысу

30

2

Ұй тапсырмасын орындау

Конспект
15

3

Семинар сұрақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Жеке келіс сөздер, есепті шешу

15

4

Тоқсандық тапсымаларды орындау

конспект

коллоквиум

15

5

Бақылауға дайындық

Баяндама

Баяндаманы қорғау

10

6РК1,РК2,экзамен

5

Барлығы 90


Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар
1 Тақырып: Қауымды криминалогия тұрғысынан зерттеу.
Қауым криминалогиялық тұрғысынан зерттеудің пәні ретінде. Қауымды зерттеудің криминалогиялық объектілері.

Әлеуметтік ортаның әр түрлі сатыларына криминалогиялық мінездеме беру. Макро орта. Әлеуметтік-мемлекеттік орта. Орташа сатыдағы орта. Криминалогиялық орта. Адамдардың макро орталығы. Өмір сүрудің негізгі салалары. Қылмыстық қауымдық мінездің детерминациядағы ролі.


2 Тақырып. Террорлық сипаттағы қылмыскерлік.
Террорлық қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық мінездемесі. Терроризм түсінігі. Қазіргі терроризімнің негізгі белгілері.

Детерминация мен себептіліктің спецификассы. Терроризімнің кешенді себептері.

Қылмыскерлікпен күресудің террористикалық мінездемесі. Террорлық хакерлік қылмыскерліктің алдын алу.

3 Тақырып. Салықтық қылмыскерлік.
Салықтық қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық мінездемесі. Салықтық қылмыстардың латенттігі.

Салық қылмыскерліктің детерминациясы мен себептілігі спецификасы салықтың қылмыскерліктің кешенді себепкерлігі. Салық қылмыскерлікпен күресудің жалпы мінездемесі. Ескерту субъектілері. Салықтық қылмыскерліктің ескерту мақсаттары мен әдістері. Ескерту шараларының жүйесі. Салықтың қылмыскерлікпен күресудегі құқық қорғау органдарының қызметі.4 Тақырып. Кедендік қылмыскерлік.
Кедндік қылмыскерлік түсінігі және криминалогиялық мінездемесі. Кедендік қылмыскерліктің жоғарғы латенттігінің себебі. Кедендік қылмыскерліктің қоғамға қауіптілігі.

Кеден қылмыскерлігінің детерминациясы мен себебінің спецификасы. Кедендік қылмыскерліктің өсуін анықтайтын жағдайлар.

Кедендік қылмыскерлікпен күресудің жалпы мінездемесі.

5 Тақырып. Компьютерлік қылмыстар
Компьютерлік қылмыстардың түсінігі және криминалогиялық мінездемесі. Адам және азаматтардың бостандығына және конституциялық құқықтарына қарсы компьютерлік қылмыстар. Эканомика саласындағы компьютерлік қылмыстар. Қоғамдық қауіпсіздікке қарсы компьютерлік қылмыстар.

Компьютерлік қылмыстардың жоғары латенттігінің себептері.

Компьютерлік қылмыстардың детерминациясы мен себебінің спецификасы. Компьютерлік қылмыскерліктің кешенді себептерінің 2 түрі.

Компьютерлік қылмыскерлікпен күресудің жалпы мінездемесі.


6 Тақырып. Нашақорлық қылмыскерлігі
Нашақорлық қылмыскерлігінің түсінігі және криминалогиялық мінездемесі. Қылмыс түрлері. Заңсыз нашақорлық айналымның қоғамға қауіптілігі. Нашақорлық қылмыскерлігінің латенттігі.

Ұйымдасқан қылмыскерлікпен байланысы. Нашақорлық қылмыскерлігінің детерминациясы мен себебінің кешенді себебі. Нашақорлық қылмыскерлігінен күресудің жалпы мінездемесі.


7 Тақырып. Мигранттар қылмыскерлігі.
Мигранттар қылмыскерлігінің түсінігі және криминалогиялық мінездемесі. Миграция формалары.Ұйымдасқан қылмыскерлікпен байланысы.

Мигранттар қылмыскерлігінің детерминациясы мен себептілігінің спецификасы. Кешенді себептер мен шарттар, өмірлік жағдайларда проблемалардың туууына әсер етуі. Өмірлік проблемалық жағдайлардың факторлары. Мигранттар келгннен кейін әсер ететін кешенді жағдайлар.

Мигранттар қылмыскерлігімен күресудің жалпы мінездемесі.
8 Тақырып. Пенитенциарлық қылмыскерлік.

Пенитенциарлық қылмыскерліктің түсінігі және криминалогиялық міндеттемесі. Пенитенциарлық қылмыскерліктің субъектілерінің түрлері. Пентицеалдық қылмыс мінезінің типтері. Пенитенциарлық қылмыскерліктің латенттігі.

Пенитенциарлық қылмыскерліктің детерминациясы мен себептерінің спецификасы. Елес негізінде қылмысқа әкеліп соғатын факторлар. Криминогендік жағдайдың субъектісі, объектісі, мазмұны, әдісі және сатысы.

Пенитенциарлық қылмыскерліктің олардың алудың мінездемесі.
Курстық жұмыстың тақырыптары (рефераттарының)
1 Қазақстаның қылмыснамасы мен қылмыстық саясаты .

2 Қылмыстылық қылмыснаманың оқитын обьектісі.

3 Қылмыснамалық зерттеудің әдістемесе.

4 Қылмыс жасаудың механизмі.

5 Қылмыстан жәбірленушілер және виктимологияның проблемасы.

6 Қылмыстылықтың латентігі

7 Қылмыснамалық қоғамды оқу.

8 Қылмыскедің тұлғасы және қылмыскер.

9 Қылмыснамалық аспект және қылмыспен күресудін жалпы ұйымдастыруы құқық қоргау жұмасы.

10 Қылмысты жеке ескерту.

11 Қылмыснамалық болжаудың түрлері.

12 Әйелдердің негізгі қылмысжасағандағы мінезі.

13 Қылмыскер әйелдын түлғасы.

14 Криминологиалық проблемаларды жеке және жеке түрлерін оқу.

15 Коррупцияның жүйесі,элементі.

16 Қәмелетке толмағандардың қылмыстылық мінезі.

17 Қылмыстылықпен алкоголизм.

18 Қылмыстылықпен наркотизм.

19 Қылмыстылықпен проституция.

20 Қылмыстылықпен өзі-өзі өлтіру.


Курстың саясаты

Әр студент сабақтың барлық түріне қатысуы қажет, сабақтың әр пікір таласында белсенді қатысуы қажет. Сабаққа кешікпеуіңізді сұраймын, әр кешіккенге сабақта жазаланады, сабақтан шығаруына дейін.

Сабаққа белгілі бір себепсіз келмегені үшін, мынандай санкцияларды қоямын:


  • лекцияда болмағаны үшін – минус 1 балл

  • тәжіребелік сабақ үшін – минус 2 балл

  • дер кезінде СРСП жұмыстарын орындалмағаны үшін – минус 3 балл;

Семестрде 2 межлік бақылау қарастырылған. Олар тест немесе ауызша болуы мүмкін. Межлік бақылау өткен тақырыптарға сәйкес өткізіледі.

Әр сабаққа дайындық, өткен тақырыптың қарастыруына сәйкес. Сіздің дайындықтарыңыз сұрақтар мен тест арқылы тексеріледі. Егер қандай да тақырыпты қалтырсаңыз, сіз оны келесі сабақта толтыра аласыз. Егер ол орындалмаса сізге «0» балл қоюлуы құқықтымын.

Өткен тақырыптарды одан әрі тығыз қалау үшін, оларға ранайы рефераттар мен курстық жұмыстар беріледі, оның қорғауы – 15 балллмен қаралады.

Дисциплинаны толық бітіргеннен кейін семестр аяғында ауызша формада экзамен өткізіледі.


Межелдік рейтингтін есеп-санау методикасы

Дисциплинаның қорытынды бағасы жұмыс жоспарына сәйкес экзамен және бағамен құрылады. Университеттің ғылым орталығымен келесі кестедегі қорытынды баға анықталады.қайда, Р1,Р2 және Э – бірінші және екінші рейтингтегі алған баллдар

ВДту, ВДэ –

Егер студент экзаменде қандай да бір жауапсыз болса, онда Э 100 баллмен есептеледі.

Егер студент экзаменде F деген баға алса, сонда оның қорытынды рейтинг бағасы анықталмайды, ал ведомастке «қанағаттандырылады» деп жазылады.

.


.

Стүденттердің пән бойынша білімдерін бағалау


Қорытынды баға, баллдармен (И)

Баллдардың сандық шамасы

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі баға

95-100

4

А

Өте жақсы

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағатты

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатты емес

Әр рейтингтің бағасы, студенттін сол уақытқа дейінгі жұмыс істегеніне байланысты қойылады.


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет