Студенттерге арналған пәннің бағдарламасыжүктеу 288.2 Kb.
Дата18.02.2017
өлшемі288.2 Kb.
Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасы ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/07

Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министірлігі
С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Сәулет және дизайн» кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Cызба геометрия 1 пәні бойынша
5В010700 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
1 Оқытушы туралы мәлімет

Сәулет- құрылыс факультеті

«Сәулет және дизайн» кафедрасы

Педагогика ғылымдарын кандидаты, доцент Темербаева Жанна Амангелдиевна.

Қабылдау сағаттары: Б-305а аудиториясы, кафедрада бекітілген кеңес берудің графигі бойынша
2 Пән туралы қысқа мәлімет
Мақсаты: графикалық конструкторлық құжаттардың оқу және орындау теориялық негіздерін зерттеу,берілген көріністер бойынша геометриялық пішіндер мен беттердің қасиеттермен байланысты кеңістікте көре білуін даму, көрегенділік, сараптау, синтіздеу қабілітін дамыту, студенттерді бұл пәнге шығармашылық тұрғыдан қарауды, өздік жұмыстарды тыйымды қолдану, оқулықпен және анықтама оқулықтармен қолдана білуді үйрету, студенттерге инженерлік ойлаудың білім беру.

Міндеттері: нүктенің, түзудің, жазықтықтың, бөлек түзулер мен беттердің түрлер көріністерін салудың теориялық негізін, сызбаның түрлендіру тәсілдері, қарапайым геометриялық объектілердің мысалында позициялық және метрикалық тапсырмаларын шешуге үйрету, ЕСКД стандартын қолданып конструкторлық негізі ережелерге сай құжаттар дайындау.

Пререквизиттері: инженерлік графиканы оқудың алдында сызбалық геометрияны және орта мектепте: математика, геометрия және стериометрия, тригонометрия, сызу, программалау және информатика элементтерін салаларынан алғашқы білім бар.

1-курс (1 – емтихан)Әдебиеттер

Негізгі:

1 Короев Ю.И.Начертательная геометрия. М.:Стройиздат,2005

2 Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по черчению. - М.: Высшая школа, 1984.- 264 с.

3 Короев Ю.И. и др.Сборник задач и заданий по начертательной геометрии. М: Стройиздат,2004

4 Крылов Н.Н.Начертательная геометрия. М: Высшая школа, 2005

5 Климухин А.Г. Начертательная геометрия. М: Стройиздат,1978

6 Есмуханов Ж.М. Краткиий конспект лекций по начертательной геометрии. Алматы, 1994.
Қосымша:

7Есмуханов Ж.М.Сызба геометрия.-Алматы:1997.

8.Есмуханов Ж.М.,Мақышев Е.М.,Есмуханов Е. Ж.Сызба геометрия,-Алматы: Білім,1985

9 Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 1988.- 335 с.
Пәнінің тақырыптық жоспары

Нысан

ПМУ ҰС.Н. 7.18.2/073 Пәннің мазмұны


ПӘННІҢ ТЕМАТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақы-

рып
Тақырып аттары

Сағат саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Сызба геометрия 1 пәні және оның негізгі әдісі.

1

1
13

2

Кешенді сызбаның жобалаудың негіздері Монж әдісі.

1

1
13

3

Қырлы бет және көпқырлы беттер.

2

2
3,5

4

Метрлік есептер

1

1
13

5

Қисық сызықтар.

2

2
7,5

6

Қисық сыртқы бет.

2

2
4

7

Сыртқы беттегі позициялық есептер.

2

2
2

8

Бет жазбалары.

2

2
2

9

Аксонометриялық проекциялар

2

2
2

Барлығы:

15

15
60


Курс компоненттеріТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫп/б


Тақырып аттары


Мазмұны

Бақылау түрі

Орындау мерзімі

Сағат көлемі4

1

2

3


1 семестр

1


Негізгі позициялық есептер

Кешенді сызбадағы нүкте, тік сызық және жазықтық

Жалпы және жеке жағыдайдағы нүкте, түзу және жазықтық проекцияларын салуға тапсырмаларды шешу.Ұй тапсырмасы. Графикалық тапсырма.

1-5


6-10

4

42


Метрикалық есептер

Қиылысқан және түйіскекн тік сызықтар арасындағы бұрышты анықтау.

Кешенді сызбаның өзгеру есептерін шешуді қолдану.Ұй тапсырмасы. Графикалық тапсырма

3


Қисық сызықтар мен беттердің конструкциялау

Екі бағытты сызықтық сыртқы бетті салу.

Қабық конструкциясы және олардың проекциялық сызбасын кескіндеу.
Ұй тапсырмасы. Графикалық тапсырма

11-13
4

4

Аксонометрияда есеп шешу

Аксонометриялық проекция. Аксонометриялық проекцияларынң түрлері.

Ұй тапсырмасы. Графикалық тапсырма

14-153студенттің Өздік жұмысының мазмұны
CӨЖ түрі

Есеп беру

түрі


Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәріс сабақтарына

дайындық


Сабақта қатысуы

5 (0,3*15)

2

Тәжірибелік жұмыстарына

дайындық


Жұмыс

дәптері


Сабақта қатысуы

15 (1*15)

3

Тәжірибелік жұмыстарды

қорғау


Графикалық

жұмыстар


Графикалық жұмыстарды қорғау

20
Аудиториялық сабаққа мазмұнына кірмеген мәліметтерді дайындау

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

14

4

Бақылау шараларға

дайындалу


МБ1, МБ2

6

Барлығы

60


Қортынды рейтингті есептеу тәсілі

Пән бойынша қорытындылық рейтинг баллдармен өлшенеді де келесі формула бойынша есептелінеді Қ=(Р1+Р2)/2*ВДту + Э*Вдэ,

мұнда – ВДту, ВДэ – күнделікті үлгерудін және емтиханның (сынақтың) салмақтық үлестері;

Р1, Р2, Э – 1-ші және 2-ші межелік бақылауларда және емтиханда (сынақтың) алған баллдар.

Пән бойынша қорытындылық рейтинг (шекаралық аттестацияның бағасы) баллдардан цифралық баламаға ауыстырылады, бағалар әріптермен және дәстүрлі түрде ведомостьқа, студенттің сынақ кітапшасына және кафедрада «Оқушылардың оқу жетістігі журналына» еңгізіледі.
4 Бақылау түрлері бойынша сыбағалардың салмақтық үлестері

Пән бойынша қорытындылық бақылау құрамына емтихан және күнделікті үлгеруді бақылауы кіреді.


Сыбағалардың салмақтық үлестірілуі


№ п/п

Қортындылық бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Салмақ-тық үлесі

2

Емтихан (1 семестр)

Емтихан

0,4

Күнделікті үлгеруді бақылау

0,6


Оқушылардың білім бағалары


Қорытындылық баға, баллдар (Қ)

Баллдардың

цифралық баламасы (Ц)Баға әріптер жүйесінде

(Ә)


Дәстүрлі түрдегі баға (Д)

Емтихан

Сынақ

95-100

4
Өте жақсы

Есептелді

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

B+

Жақсы

80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Есептелмеді

Күнделікті үлгерудің баллдарының таралуы бақылау түрлер бойынша


Бақылаудың түрлері

Балдардың максимал саны
1-Рейтинг

2-Рейтинг100

100

1.

Оқу барысындағы бақылау, соның ішінде:1.1

Дәрістік сабаққа қатысу, сабаққа дайындалу

12

16

1.2

Тәжірибелік сабақтағы жұмыстар

20

24

1.3

ЕГЖ-ды орындау және қорғау

48

33

1.4

Қосымша мәліметтерді қарастыру

20

27

Егер оқушы емтиханда F бағасына ие болса, оның пән бойынша қорытындылық рейтингі белгіленбейді, ал ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға кіргізіледі.


Күнделікті үлгерудің бақылау шаралардың күнтізбелік графигі

1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего

Аптадағы максималды баллдар

6

11

16

10

11

5

11

30

100


Дәрістік сабаққа қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі

12


Бақылау түріҚ
Қ
Қ
Макс.балл4
4
4
Тәжірибелік сабаққа қатысу, және дайындалу

СӨЖ түрі
ҮЖ 1
ҮЖ 2
ҮЖ 2
ҮЖ 3

20


Бақылау түрі
Қ
Қ
Қ
Қ

Макс.балл
5
5
5
5

ЕГЖ-ды орындау

СӨЖ түрі

ҮЖ 1
ҮЖ 1
ҮЖ 2
ҮЖ 3
28Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

7
7
7
7
ЕГЖ-ні қорғау

СӨЖ түріЕ
ЕЕ

20


Бақылау түрі7

1ГЖҚ

7

2ГЖҚ
6

3ГЖҚ


Макс.балл5
55

Қосымша мәліметтерді қарастыру

СӨЖ түрі
ҮЖ 320


Бақылау түрі
КТ
КТКТ

КТ

Макс.балл
5
55

5

Межелік бақылау

№ тем


1,2

100


Бақылау түрі


1МБ

Макс.балл


100

2 рейтинг (1 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Всего

Аптадағы максималды баллдар

12

11

12

10

12

7

36100


Дәрістік сабаққа қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі

16


Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

4
4
4
4
Тәжірибелік сабаққа қатысу, және дайындалу

СӨЖ түрі
ҮЖ 5
ҮЖ 5
ҮЖ 524Бақылау түрі
Қ
Қ
ҚМакс.балл
8
8
8ЕГЖ-ды орындау

СӨЖ түрі

ҮЖ 4
ҮЖ 4
ҮЖ 5
ҮЖ 5
19Бақылау түрі

Қ
Қ
Қ
Қ
Макс.балл

5
5
5
4
ЕГЖ ні қорғау

СӨЖ түріЕ
Е


14


Бақылау түрі4ГЖҚ

З

5ГЖҚМакс.балл7
7


Қосымша мәліметтерді қарастыру

СӨЖ түрі
ҮЖ 927


Бақылау түрі

КТ

КТ
КТКТ
Макс.балл

6

6
510
Межелік бақылау

№ тем3,4
100


Бақылау түрі2МБ
Макс.балл100Шартты белгілеулер : Қ – оқу барысында қатысуы, ГЖ – графикалық жұмыс, 1МБ – межелік бақылау №1. ҮЖ- үй жұмысы, Е – есеп тапсыру, КП- конспекті тексеру.КУРС САЯСАТЫ

Әр студент сабақтың бәріне қатысып, кешікпеуі, тоб ішіндегі талқылауларда және жұмысына белсенді үлес қосуы керек. Студент сабаққа кешікпеуі керек себебі ол оқытушыға және курстарстарына бөгет жасайды. Кез келген сабақтағы тәртіп бұзушылық жазаланады немесе аудиториядан шығарылады.


Сабақ босатқаны үшін мынындай айып болады:

  • тәжірибелік сабақты босатқаны үшін минус - 2 балл

  • үй тапсырмасын орындамағаны үшін минус – 2 балл

  • сабақ кезінде белсенділігі үшін плюс – 2 балл

  • себепсіз сабаққа кешіккені үшін минус – 2 балл

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек, және барлық берілген материалды оқуы керек. Сіздің дайындығыңыз тәжірибелік сабақта сұрау арқылы немесе берілген тарауды өткен соң тест арқылы тексеріледі ағымдық және межелік бақылау жұмыстарда тексеріледі (межелік бақылау). Егер, дәлелді себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз келесі сабақтың алдында бақылау жұмысын орындауға мүмкіндік беріледі. Ал бақылау жұмыс орындалмаса ноль балл болады.

Семестрде екі межелік бақылау жұмысы болады (9-ші және 18 –ші аптаның соңында 1 семестрдің; 7-ші және 15-ші аптаның соңында 2 семестрдің). Пәннің өткен тарауларынан тест түрінде немесе есеп шығару түрінде бақылау өткізіледі. Емтиханға бақылау жұмыстарын орындаған және ЕГЖ қорғаған студенттер ғана жіберіледі. Емтихан (2 семестрде) билетпен ауызша өткізіледі. Билетте екі теориялық сұрақ және бір есеп болады. Билетпен тапсырғанда ең көп балл 100 болады: 1-ші теориялық сұрақ – 33 балл; 2-ші теориялық сұрақ – 33 балл; есеп толық дұрыс шешілсе -34 балл.

Сынақтың түрі – ауызша.Сынақ ал үшін (1 семестрде) сіз пәннің барлық өткен материал бойынша сұрақтарға жауап беруіңіз керек.Сынақтың баға бергенде (максимум 100 балл) мұғаліммен сіздің және күнделікті үлгеруі сабақта жұмыс істеуі саналады.

Емтиханда көшіруге болмайды сонымен қатар қосымша сұрақтар қойылуы мүмкін немесе штрафтық баллдар қойылады.

Емтихандық сессия кезінде білімді әділ бағалау жөнінде келіспеушілік болса апелляциялық комиссия келесі сессияға 10 күн қалғанша құрылады. Апелляциялық комиссияның бастығы оқу жөніндегі проректор тағайындалады да, ол комиссия мүшелерін бекітеді.

Апелляция оқушының сұрауы бойынша мына жағдайларда өткізіледі:  • емтихан сұрақтары немесе тест тапсырмалар дұрыс қалыптастырылмаса;

  • емтихан сұрақтары немесе тест тапсырмалар пәннің ОМК ішіндегі оқу бағдарламаның шектерден шықса;

  • тест тапсырмасының бір емес бірнеше дұрыс жауаптар болса, дұрыс жауап болмаса, немесе тестте бірдей сұрақтар қолданылса.

Апелляциялық арыз емтихан кейін арнаулы анкетаға жазылып апелляциялық комиссияның төрағасының атына келесі жұмыс күнінде сағат 13 –ке дейін деканатқа тапсырылады.

Оқушының семестрлік рейтингісін (емтиханға дейінгі) апелляция кезінде өзгерілмейді.
Пәнің жұмыс бағдарламасының келісім парағы


Нысан

ПМУ ҰС.Н .7.18.1/11


Студенттерге арналған пәннің бағдарламасының келісу парағы

Сызба геметрия 1 пәні бойынша

2011-2012 оқу жылдарына
КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығарушы кафедра

Кафедра меңгерушінің аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет