«Сала экономикасы және өндірісті ұйымдастыру»

Loading...


бет9/9
Дата08.09.2017
өлшемі306.33 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Сабақ мақсаты: студенттерді негізгі капитал ұғымымен, негізгі қорлардың құрамымен, тозу түрлерімен, амортизацияны есептеу әдістерімен, негізгі қорларды сипаттайтын көрсеткіштермен таныстыра отырып, оларға өз бетінше есеп шығаруды үйрету. Бұл олардың ойлау қабілетін жоғарлатуға көмектеседі.

Есептер

1.1. Жабдықтың бастапқы бағасы 120 млн. теңге. Қызмет ету мерзімі іс жүзінде — 7 жыл. Амортизация нормасы 6 %. Жабдықтың қалдық бағасын анықтаңыз.

1.2. Амортизацияның жылдық нормасын және сомасын келесі мәліметтер бойынша анықтаңыз:

Бастапқы құны — 10 млн. теңге.

Жойылатын жабдықты өткізуден түсетін түсім — 1,2 млн. теңге.

Жоюға байланысты шығындар — 0,5 млн. теңге.

Нормативтік қызмет ету мерзімі — 8 жыл.

1.3. Экономикалық моральдық тозу көлемін анықтаңыз:

Ескі машинаның бастапқы бағасы — 20 млн. теңге.

Ескі машинаның өнімділігі— 10 мың дана жылына.

Ескі машинаның нормативтік қызмет ету мерзімі — 10 жыл.

Жаңа машинаның құны — 8 млн. теңге.

Өнімділігі — 30 мың дана жылына.

Ескі машинаның қызмет етуге қалған жыл саны— 2 жыл.

Жаңа машинаның нормативтік қызмет ету мерзімі — 5 жыл.1.4. Амортизация нормасы — 10,4 %. Егер нормативтік қызмет ету мерзімі 4,6 жылға қысқарса амортизация нормасы қалай өзгеру керек. Жою құнын ескермеуге болады.

1.5. Тәулік ішінде цехте 50 станок қызмет етті. Оның ішінен бір сменада жұмыс істейтін 20 станок болды, 2 смена істейтін — 10, 3 смена істейтін — 20. Цехте барлығы 60 станок қойылған. Сменалық коэффициентін анықтаңыз.

1.6. Қойманың толық бастапқы құны — 60 млн. теңге, оның ішінде ғимарат 50 млн. теңге, жабдық құны — 10 млн. теңге. Қайта есептеу мезетіне жабдық бағаларының индексы 0,8, ал құрылыс-монтаж жұмыстарының индексы 1,02. Қойманың қайта есептелінген құнын анықтаңыз және моральдық тозуын табыңыз (абсолютті және салыстырмалы өлшемде).

Әдебиет

 1. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 159-185 б.

 2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: «Банки и биржи», 2002 г., 150-167 б

 3. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 2000 г., 146-165 б.

 4. Бейсенова М., Садықбаева А. Кәсіпорын экономикасы (есептер жинағы), Алматы: «Ғылым»,

2002 ж., 12-24 б

 1. «Кәсіпорын экономикасы» курсы бойынша практикалық сабаққа арналған есептер

жинағы /Оқу-тәжірибелік құрал/ Алибаева М.М., Қалдыбаев М.М.: 2005, 4-8 б

Тақырып 3. Кәсіпорынның айналым қаржысы (1 сағат)

Сабақ мақсаты: студенттерді айналым капиталы ұғымымен, айналым қорлардың құрамымен, зу түрлерімен, амортизацияны есептеу әдістерімен, негізгі қорларды сипаттайтын көрсеткіштермен таныстыра отырып, оларға өз бетінше есеп шығаруды үйрету. Бұл олардың ойлау қабілетін жоғарлатуға көмектеседі.

Әдебиет

1. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 198-220 б.

2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: «Банки и биржи», 1999 г., 167-194 б

3. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 1997 г., 165-180 б.

4. Бейсенова М., Садықбаева А. Кәсіпорын экономикасы (есептер жинағы), Алматы: «Ғылым», 2002 ж., 24-36 б

5. «Кәсіпорын экономикасы» курсы бойынша практикалық сабаққа арналған есептер жинағы

/Оқу-тәжірибелік құрал/ Алибаева М.М., Қалдыбаев М.М.: 2005, 19-21 б  ЕСЕПТЕР

2.1. Ағымдағы және сақтық қорды табу

Жеткізу датасы

Жеткізу құны (млн. теңге)

Жеткізу датасы

Жеткізу құны (млн. теңге)

15.01

100

01.05

100

20.02

200

02.08

250

01.03

150

10.10

200

20.03

210

01.12

150

2.2. Транспорттық қор шамасын анықтау: жүк айналымы мерзімі — 20 күн; құжаттардың пошталық жүрісі — 7 күн; құжаттарды өңдеу — 4 күн; акцепт мерзімі— 3 күн.

2.3. АҚ нормативын анықтау: өндірістік қорлардың тоқсан ішіндегі шығыны 1980 мың теңге; жеткізу интервалы — 16 күн; қабылдау уақыты — 4 күн.

2.4. Тоқсан ішінде жоспарлы шығын:

 • А материалы б-ша — 45 млн. тг. Норма А = 10 күн;

 • В материалы б-ша — 27 млн. тг. Норма В = 30 күн;

 • С материалы б-ша — 18 млн. тг. Норма С = 20 күн.

АҚ жалпы нормативын табу.

2.5. Өңдірілетін өнімнің тоқсан ішіндегі көлемі — 2250 бірлік. Өндірістік өзіндік құны — 80 мың. тг/данасы. Бастапқы өндіріс шығындары — 32 мың тг. Өндірістік цикл ұзақтығы — 5 күн. Шығындар біркелкі өседі.  Аяқталмаған өндіріс нормативын табу.

2.6. Тауарлы өнім — 180 млн. тг. Шығару шығыны — 90 млн. тг. Тоқсан — 90 күн. Дайын өнімге АҚ нормасы — 8 күн. Дайын өнім нормативын табу.

2.7. Тоқсан ішінде АҚ орташа қалдығы — 270 млн. тг. Өткізу көлемі — 1080 млн. тг. 1 айналым ұзақтығын табу; АҚ айналымдылық коэффициентін және тиеу коэффициентін.

2.8. Өткізу көлемі — 420 млн. тг. АҚ орташа жылдық құны — 70 млн. тг. Айналымдылықты 1 айналымға өсірсе АҚ үнемін анықтау керек.

2.9. АҚ абсолютті және салыстырмалы үнемін анықтау.

Көрсеткіш

1 жыл

2 жыл

Өткізу құны (млн. тг)

150

104

АҚ орташа жылдық құны (млн. тг)

15

10

2.10. АҚ салыстырмалы үнемін анықтау, ағымдағы жылы өнім өткізудің іс жүзіндегі көлемі — 25 200 млн. тг. Ағымдағы жылдың аяғында АҚ жалпы құны — 2 800 млн. тг. Келесі жылы тауарлық өнім — 36 000 млн. тг. АҚ айналымдылығының жоспарлы өсімі — 4 күн.

2.11. Дайын өнімнің қоймадағы нормативы — 350 млн. тг, ресімдеуге жіберілген дайын өнім нормативы — 140 млн. тг. Тоқсан ішінде жоспарлы өнім көлемі — 6300 млн. тг. АҚ нормасын табу.

Тақырып 4. Кәсіпорынның еңбек қорларын дамыту (1 сағат)

Практикалық сабақ (1 сағат)

Есеп жинағы бойынша берілген тақырыптың 3.1., 3.3 тапсырмаларын орындау, тақырып бойынша сұрақтарға жауап беру.Әдебиет

 1. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 220-230 б.

 2. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: «Банки и биржи», 2002 г., 203-218 б

 3. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 2000 г., 208-223 б.

 4. Бейсенова М., Садықбаева А. Кәсіпорын экономикасы (есептер жинағы), Алматы: «Ғылым»,

2002 ж., 36-44 б

 1. «Кәсіпорын экономикасы» курсы бойынша практикалық сабаққа арналған есептер

жинағы /Оқу-тәжірибелік құрал/ Алибаева М.М., Қалдыбаев М.М.: 2005, 33-35 б

Студенттің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалар

Есеп жинағы бойынша берілген тақырыпқа арналған өздік жұмыс есептерін шығару (№1, №2, №3), сұрақтарға жауап беру.

Тақырып 5. Еңбек ақы ұғымы, түрлері, формалары (1 сағат)

Семинар сұрақтары:

1. Еңбек ақының қандай формаларын білесіз?

2. Еңбекті төлеуді ұйымдастыру қандай қағидаларға сүйенеді?

3. Мемлекет еңбекті төлеу процесіне қалай реттеу жұмысын жүргізеді?

4. Кесімді еңбекті төлеу формасын қолданудың шарттарын және мысалдарын көрсетіңіз.

5. Мерзімді еңбекті төлеу формасын қолданудың шарттарын және мысалдарын көрсетіңіз.

Тапсырма

Есептер жинағы бойынша «Кәсіпорын персоналы» тақырыбы бойынша 3.4. тапсырмасын орындау.

Әдебиет

1. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия/ под ред. А.Г. Поршнева, М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 132-150 б

2. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 230-246 б.

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: «Банки и биржи», 2002 г., 472-480 б

4. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 2000 г., 226-234 б.

Бейсенова М., Садықбаева А. Кәсіпорын экономикасы (есептер жинағы), Алматы: «Ғылым»,

2002 ж., 44-54 б

5. «Кәсіпорын экономикасы» курсы бойынша практикалық сабаққа арналған есептер

жинағы /Оқу-тәжірибелік құрал/ Алибаева М.М., Қалдыбаев М.М.: 2005, 35 б.

Студенттің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалар

1. Есеп жинағында «Кәсіпорын персоналы» тақырыбы бойынша өздік жұмысқа арналған есептер (№9, 10).

Тақырып 6. Кәсіпорын қызметінің нәтижелері (1сағат)

Практикалық сабақ (1 сағат)

Сабақта студенттер практикалық сабаққа арналған есептер жинағы бойынша өндіріс шығындарын және қызмет нәтижелерін анықтауға (есеп жинағында 5 және 6 тақырыптар бойынша) есеп шығарады. Мәліметтерді студенттер практикалық сабаққа арналған есептер жинағынан алады.

Тапсырма

Есептер жинағы бойынша 2 есеп шығару.

Әдебиет

1. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия/ под ред. А.Г. Поршнева, М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 132-150 б

2. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 230-246 б.

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия. М.: «Банки и биржи», 2002 г., 472-480 б

4. Экономика предприятия / под ред. О.И. Волкова, М.: «Инфра-М», 2000 г., 226-234 б.

Бейсенова М., Садықбаева А. Кәсіпорын экономикасы (есептер жинағы), Алматы: «Ғылым»,

2002 ж., 44-54 б

5. «Кәсіпорын экономикасы» курсы бойынша практикалық сабаққа арналған есептер

жинағы /Оқу-тәжірибелік құрал/ Алибаева М.М., Қалдыбаев М.М.: 2005, 35 б.

Тақырып 7. Кәсіпорын өніміне баға жасау (1 сағат)

Практикалық сабақ (1 сағат)

Сабақта студенттер практикалық сабаққа арналған есептер жинағы бойынша баға жасау әдісін таңдауға арналған есеп шығарады.

Тапсырма

Есептер жинағы бойынша 2 есеп шығару.

Әдебиет


 • Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия/ под ред. А.Г. Поршнева, М.: «Финансы и статистика», 1996 г., 268-284 б

 • Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 267-284 б.

 • «Баға жасау» курсы бойынша практикалық сабаққа арналған есептер жинағы /Оқу-

 • тәжірибелік құрал/ Алибаева М.М., Қалдыбаев М.М.: 2005, 17-19 б.

 • Ценообразование/учебно-практическое пособие/П.Н. Шуляк. М.: 2000.

 • Баға және оның жасалуы/ Жабайхан Кайкен/ Оқулық құрал. Семей.:2002.

Студенттің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалар

«Баға және оның жасалуы» оқу құралында берілген тақырыпқа байланысты өздік жұмысқа арналған есептер (1-4 вариант).Тақырып 8. Өнім сапасы, негізгі көрсеткіштері (1 сағат)

Семинар сұрақтары: • Өнім сапасы туралы түсінік беру

 • Өнім сапасы көрсеткіштері

 • Өнім сапасын бақылау әдістері

 • Стандарттау, сертификаттау жүйелері

 • Халықаралық стандарттар жүйесі

 • Тұтынушылардың құқықтары және оларды қорғау ерекшеліктері

Әдебиет

 1. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: «Финансы и статистика», 2000 г., 106-134 б.

 2. 3. Бейсенова М., Садықбаева А. Кәсіпорын экономикасы (есептер жинағы), Алматы: «Ғылым», 2002 ж., 54-68 б

Модуль 2. Негізгі өндірісті ұйымдастыру

Тақырып 9. Негізгі өндірісті ұйымдастыру мәні мен міндеттері. Негізгі өндіріс түрлері. (1 сағат)

Практикалық сабақ (1 сағат)

1. Негізгі өндірісті ұйымдастыру мәні

2. Негізгі өндірісті ұйымдастыру міндеттері.

3. Негізгі өндіріс түрлері: жеке, сериялық , жаппай.

Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986Тақырып 10. Негізгі өндіріс процесі және оның құрылымы, уақыты. (1 сағат)

Семинар


1. Негізгі өндіріс процесі,оның құрылымы

2. Негізгі өндіріс уақыты

3. Негізгі өндіріс процесін кеңістікте және уақыт бойынша ұйымдастыру

Берілген сабақта студенттер жазбаша бақылау жұмысына дайындалу керек. Бақылау жұмысы 10 сұрақтан тұрады.Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986Тақырып 11. Негізгі өндірісті ұйымдастыру принциптері (1 сағат)

Семинар

1. Негізгі өндірісті уақыт бойынша ұйымдастыру принциптері

2. Негізгі өндірісті кеңістікте ұйымдастыру принциптері

Берілген сабақта студенттер жазбаша бақылау жұмысына дайындалу керек. Бақылау жұмысы 10 сұрақтан тұрады.

Семинарға дайындалу.Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986Тақырып 12. Негізгі өндіріс процессіндегі еңбек заттарының қозғалыс түрлері. (1 сағат)

Практикалық сабақ

1. Негізгі өндіріс процессіндегі еңбек заттарының жүйелі қозғалыс түрлері.

2. Негізгі өндіріс процессіндегі еңбек заттарының параллель қозғалыс түрлері.

3. Негізгі өндіріс процессіндегі еңбек заттарының аралас қозғалыс түрлері.

Студенттің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалар. Сабақта студенттер практикалық сабаққа арналған есептер жинағы бойынша еңбек заттарының қозғалыс түрлеріне арналған есеп шығарады.

Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986Тақырып 13. Негізгі өндірісті ұйымдастыру әдістері. (1 сағат)

Семинар. (1 сағат)

1. Негізгі өндірісті ұйымдастырудың жеке әдістері.

2. Негізгі өндірісті ұйымдастырудың партиялық әдістері.

3. Негізгі өндірісті ұйымдастырудың тасқынды әдістері.

Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986

Студенттің өздік жұмысына арналған бақылау тапсырмалар

Жалпы модуль бойынша бақылау жұмысына дайындалу.

Шекті бақылау. Модуль бойынша тесттік сұрақтарға жауап беру (25 тесттік сұрақ).

Модуль 3. Өндірісті басқару.

Тақырып 14. Менеджмент негіздері (1 сағат)

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Менеджмент мәні, мақсаттары мен міндеттері.

2. Менеджмент қағидалары.

3. Менеджмент функциялары мен объектілері.

4. Басқару объектісінің қасиеттері.

5. Менеджмент объектілерін жіктеу. Менеджмент объектілерінің құрылымы.

6. Менеджмент жүйесі. Менеджмент мектептері.Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986Тақырып 15. Менеджер еңбегін ұйымдастыру. (1 сағат)

Қарастырылатын сұрақтар:

1. Менеджерлердің іскерлі және жеке қасиеттеріне қойылатын талаптар.

2. Басқару әдістері мен стильдері.

3. Менеджерлерді таңдау және оларға баға беру тәсілдері.

4. Басқарушылық еңбекті нормалау.

5. Менеджердің жұмыс күнін талдау.

6. Жұмыс күнін дұрыс ұйымдастыруға арналған ұсыныстар.

7. Іс жиналыстарын ұйымдастыру және жүргізу ережелері.

Әдебиет

1. Макаренко.М,В, Махалина.О.М. Производственный менеджмент,М.-1998

2. Р.А. Фатхутдинов. Организация производство, Москва.- 2000

3. Ю.И. Ребрин. Основы экономики и управление производством, 2005

4. Н.А. Лисицына. Экономика, организация и планирование промышленного производство. М.- 2001

5. З.Д.Кудряшова Сборник задач По курсу «Экономика,организация ипланирование производства.М.-1986  1. Студенттің өздік жұмысы

Модуль 1. Кәсіпорын қызметінің негізгі факторлары

СӨЖ №1


4.1 ҚР заңдылығы бойынша кәсіпорындарды құру тәртібі
СӨЖ №2

4.2 Амортизацияны есептеу әдістері


СӨЖ №3

4.3 Айналым қаржысының оңтайлы мөлшерін анықтау әдістері


СӨЖ №4

4.4 Еңбек өнімділігін арттыру әдістері


СӨЖ №5

4.5 Кәсіпорындарда еңбек ақыны анықтау ұйымдастыру


СӨЖ №6

4.6 Өндіріс және өткізу шығындарының құрамы және құрылымын анықтау әдістері


СӨЖ №7

  1. Пайда, рентабельділікті арттыру жолдары

СӨЖ №8


  1. Баға жасау әдістері және әдістемелері

СӨЖ №9


  1. Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселесі.


Модуль 2. Өндірісті ұйымдастыру.

СӨЖ №9


  1. Экономиканы дамытудағы еңбекті ғылыми ұйымдастырудың ролі

СӨЖ №10


  1. Жұмыс орнының түсінігі және жіктеу, ұйымдастыру негіздері

СӨЖ №11


  1. Еңбек жағдайы ,оның элемменттері,бағалау

СӨЖ №12


  1. Еңбекті нормалау

СӨЖ №13


  1. Өндірісті материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру

СӨЖ №14


  1. Көмекші өндірістерді ұйымдастыру

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Саясаттанумамандығына арналған «КӘсіби қазақ тілі» пәнінің
umkd -> ПӘннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> Доцент Ж. Ш.Әбіш Іскерлік әлемі. Экономикалық терминология негіздері. Сөздің дәлдігі. Тақырыптың тірек сөздері
umkd -> Анкета көмегімен жаппай мәлімет жинау әдісі
umkd -> «ветеринариялық санитариядағЫ Ғылыми зерттеу негіздері»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...