Реферат құру бойынша :жүктеу 445.5 Kb.
бет1/3
Дата13.06.2017
өлшемі445.5 Kb.
  1   2   3

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ЕҢБЕК ГИГИЕНАСЫ КУРСЫ

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқаулар

Алматы 20121. Тақырып № 1. Жұмысшылардың денсаулық жағдайын бағалауда статистикалық есеп – тіркеу құжаттарының рөлі.
2. Мақсаты: Қазіргі кездегі статистикалық көрсеткіштерді өңдеу әдістері бойынша білімділікті қалыптастыру және өндірістегі жұмысшылар денсаулығы жағдайы бойынша статистикалық есептеу бойынша дағдыларды қалыптастыру.
3. Тапсырма:

- жұмысшылардың денсаулық жағдайын бағалауда статистикалық есеп-тіркеу құжаттар тізімін анықтау.- «Денсаулық жағдайын алдын-ала медициналық тексерулер нәтижелері бойынша бағалау» (зиянды өндіріс факторлармен байланысты кез келген өндіріс мысалында) тақырыбына реферат дайындау.
4. Орындау түрі: реферат.
5. Орындау критерилері:

Реферат құру бойынша:

 1. «Қадағалау» бөлімінде ұсынылған сұрақтарды негізгі аспектілерін көрсет қажет

 2. Реферат мөлшері 7-8 беттен аспау керек.

 3. Реферат құрылымына титул беті, жоспар, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды және қолданылған әдебиеттер.

 4. Кіріспеде актуальдылық құрылыды, мақсаты және реферат міндеттері түзіледі, негізгі бөлімінде тақырып мазмұны ашылады, қорытындыда берілген материал біріктіріледі және нәтижелік ұсыныстар көрсетіледі.

 5. Әдебиеттердің бірнеше түрі қолдануы қажет, олар жаңа материалдардан алынуы керек.

 6. Рефератта таблица, графика, сурет қолдануға болады.


6. Тапсыру мерзімдері: цикл бойына.
7. Бағалау критерилері:
Реферат құрау бойынша

Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағаттандырғысыз

Рефераттың тақырыпқа және қойылған тапсырмаға сай болу керек

Реферат мазмұны тақырып және тапсырмаға толықтай сай келуі керек

Реферат мазмұны тақырып және тапсырмаға толықтай сай келуі керек

Реферат мазмұны негізінен тақырыпқа және тапсырмаға сай келуі керек

Реферат мазмұны тақырыпқа толық сай келмейді

Тақырыптың толық ашылуы және қолданылған әдебиеттер

Тақырып толық ашылған, заманауи әдебиеттер жеткілікті қолданылған

Тақырып ашылған, бірақ кейбір жағдайлар толықтыруды қажет етеді, негізгі әдебиеттер қолданылған

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің көбісі қолданылмаған

Тақырып толық ашылмаған, өолданылған әдебиеттер аз

Материалды байыта білу және қысқаша қорытынды шығару

Байытылған қысқа нұсқа қорытынды шығарылған

Материал байытылған қысқа қорытынды жасалған

Байытылған, өорытынды нақты емес

Материал байытылмаған, қорытынды жоқ

Көркемдеу және оның ақпараттылығы

Жоғарғы ақпаратты сапа

Жақсы ақпаратты сапа

Толық ақпаратты емес

Ақпаратты емес

Рефератты безендендірілуі қойылған шарттарға сай болуы

Безендендірілуі қойылған шарттарға толық сай келеді

Безендендірілуі қойылған шарттарға толық сай келеді

Безендендірудң негізгі шартары сақталған

Безендендіруге қойылған шарттар сақталмаған


8. Әдебиет:
Негізгі

 1. Измеров Н. Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. Учебник. Москва, 2008.-495-503 б.

 2. Руководство по санитарной экспертизе в области гигиены труда. Под ред д.м.н., проф. Сраубаева Е.Н., Белоног А.А. – Караганда, 2008. - 426-453 б.

 3. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда (под ред. Кириллова В.Ф.) – М., Медицина, 2001 г.-115-126 б.

Қосымша

 1. Гигиена труда в ведущих отраслях промышленности РК. Учебно-методическое пособие. Тогузбаева К.К. Алматы. 2010. – 3-73 б.

 2. Гигиена труда при работе с видеотерминалами. Учебно-методическое пособие. Тогузбаева К.К. Алматы. 2010. – 2-68 б.


9. Бақылау

Сұрақтар


 1. Математиканың қай саласында математикалық статистика дамыды?

 2. Орташа квадраттық ауытқулар орташа арифметикалықтан айырмашылығы қандай?

 3. Орташа арифметикалық орта қатесі нені көрсетеді?

 4. Орташа көрсеткіштер арасындағы өзгерулерді бағалауды қандай әдіспен жүргізуге болады?

 5. Қандай жағдайда салыстырмалы көрсеткіштің түрлілігі статистикалық дәлелді болады?

 6. УЕЖ немесе УЕЖ күндері жағдайда салыстырмалы көрсеткіштің айырмашылығы қандай формуламен бағаланады?

 7. Мына индекстер не мағына береді «р<0,05; р<0,01; р<0,001»?

 8. Тексеру саны сырқаттылық статистикалық есептеу көрсеткішіндегі орны қандай?

 9. Қандай компьютерлік статистикалық бағдарламалар білесіз?

 10. «УЕЖ-қа байланысты сырқаттылық жағдайлар көрсеткішін» анықтау

 11. «УЕЖ-қа байланысты сырқаттылық күндер көрсеткішін» анықтау


1. Тақырып № 2. Өндірістік ортаның ластануына байланысты жұмысшылардың денсаулық жағдайын бағалау критерийі және әдістері.
2. Мақсаты: Қоршаған ортаның ластануына байланысты жұмысшылар денсаулық жағдайын бағалау әдістері және критерийлері бойынша теориялық білімділікті қалыптастыру, өндіріс орындарындағы аурушаңдықты зерттеу түрлері бойынша дағдыларды қалыптастыру.
3. Тапсырма:

- жұмысшылардың денсаулық жағдайын бағалауда статистикалық есеп-тіркеу құжаттар тізімін анықтау.

- «Денсаулық жағдайын алдын-ала медициналық тексерулер нәтижелері бойынша бағалау» (зиянды өндіріс факторлармен байланысты кез келген өндіріс мысалында) тақырыбына реферат дайындау.
4. Орындау түрі: тесттік тапсырмалар және кроссвордтар.
5. Орындау критерилері:

Тесттік сұрақтар құру бойынша:


 1. бақылау сұрақтары бойынша 5-15 тесттік тапсырмалар орындалуы керек.

 2. тест сұрағында 5 жауаптың ішінде 1 дұрыс жауап болу керек.

 3. дұрыс емес жауаптар дұрыс жауапқа ұқсас және мәнді болу керек.

 4. тесттер қысқа және ақпараттанған болу керек.


Кроссворд құру бойынша:

1. СӨЖ тақырыбына сай 10 кроссворд құру керек.2. кроссвордта СӨЖ тақырыбына сай келетін сөздер, терминдер, анықтамалар және т.б. болу керек.

3. сұрақтар СӨЖ тақырыбына сай және жауапқа сұрақ сай келу керек.

4. кроссворд шешудің эталоны көрсетілуі керек
6. Тапсыру мерзімдері: цикл бойына.
7. Бағалау критерилері:
Тест құрау бойынша

Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағат емес

Құрылған тест саны

15

10-14

5-9

0-4

Тест құрау дұрыстығы

Құрыс құрылған

Дұрыс құрылған, біраз қателіктер бар

Тест сұрақтарына кейбір жауаптар екі мағыналы, шындыққа сай келмейді.

Көбіне жауаптар екі мағыналы, шындыққа сай келмейді

Оқытушының көмегіне мұқтаждығы

Тест өз бетінше құрылған

Тест өз бетінше құрылған

Жеке сұрақтар бойынша оқытушыға жолыққан

Тестті құрау барысында оқытушының көмегінсіз атқара алмады.Кроссвордты дайындауы бойынша


Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағат емес

Тасырма шарты және оның срақтары

Тақырып толық ашылған

Тақырыптың негізгі аспектілері ашылған

Тақырыптың тек жеке аспктілері ашылған

Тақырыптың 1-2 аспекілері ашылған

Тапсырма құруда толықтырылмаған және жіберілген қателер

Қате жіберілмеген

Өзі жөндеген нақты емес ұстанымдар немесе қателіктер

Оқыушының көмегімен өзі жөндеген нақты емес немесе қателіктер

Дөрекі қателер жіберілген

Тапсырма шешімінің эталоны

Тақырыпта ұсынылған сұрақтар толық қамтылған

Тақырыпта ұсынылған сұрақтар 75%

Тақырыпта ұсынылған сұрақтың қамтылуы 50% кем емес

Көрсетілмеген8. Әдебиет:
Негізгі

 1. Измеров Н. Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. Учебник. Москва, 2008.- 495-501 б.

 2. Гигиена. /Кенесариев У.И., Тогузбаева К.К., Бекмагамбетова Ж.Д. и др., Учебник Алматы. 2009 г. – 548-549 б.

 3. Руководство по санитарной экспертизе в области гигиены труда. Под ред д.м.н., проф. Сраубаева Е.Н., Белоног А.А. – Караганда, 2008. –427-453 б.

Қосымша

 1. Галаева А.И. Производственные аэрозоли, их гигиеническая оценка и нормирование. Методы исследования и профилактика пылевой профпатологии. Учебное пособие. –Караганда, 2008. – 2-80 б.

 2. Гигиена труда в ведущих отраслях промышленности РК. Учебно-методическое пособие. Тогузбаева К.К. Алматы. 2010. – 2-73б.

9. Бақылау

Сұрақтар

 1. Қауіптілікті бағалау методологиясына қандай бағыттар кіреді?

 2. Аурушаңдық бойынша уақытша еңбекке жарамсыздықты зерттеу маңызы.

 3. Аурушаңдық бойынша уақытша еңбекке жарамсыздықты бағалаудың негізгі көрсеткіштері.

 4. Жұмысшының үш жылдық айналымды есептік тіркеу дегеніміз не?

 5. Аурушаңдық бойынша уақытша еңбекке жарамсыздық парағы заңды мағынасы қандай?

 6. Әртүрлі уақытша еңбекке жарамсыздықты шынайы статистикалық бағалау қалай жүргізіледі?

 7. Аурушаңдық бойынша уақытша еңбекке жарамсыздықты қанша жылға зерттеуұсынылады?

 8. Кәсіби аурушаңдыққа анықтама беріңіз.

 9. Аурушаңдықтың пайда болу қауіптілігіне анықтама беріңіз


1. Тақырып № 3. Жұмысшылардың тыныс алу ауруларымен кәсіптік аурулар деңгейін динамикалық бақылау.
2. Мақсаты: Жұмысшылардың тыныс алу мүшесінің кәсіптік ауруларның деңгейін ағымды санитарлық қадағалау туралы білімін қалыптастыру; өндірістерде жұмысшылардың тыныс алу мүшесінің кәсіптік ауруының деңгейін динамикалық бойынша дағдыларды қалыптастыру;
3. Тапсырма:

- жұмысшылардың денсаулық жағдайын бағалауда статистикалық есеп-тіркеу құжаттар тізімін анықтау.

- «Денсаулық жағдайын алдын-ала медициналық тексерулер нәтижелері бойынша бағалау» (зиянды өндіріс факторлармен байланысты кез келген өндіріс мысалында) тақырыбына реферат дайындау.
4. Орындау түрі: тесттік тапсырмалар және кроссвордтар.
5. Орындау критерилері:

Тесттік сұрақтар құру бойынша:


 1. бақылау сұрақтары бойынша 5-15 тесттік тапсырмалар орындалуы керек.

 2. тест сұрағында 5 жауаптың ішінде 1 дұрыс жауап болу керек.

 3. дұрыс емес жауаптар дұрыс жауапқа ұқсас және мәнді болу керек.

 4. тесттер қысқа және ақпараттанған болу керек.


Кроссворд құру бойынша:

1. СӨЖ тақырыбына сай 10 кроссворд құру керек.2. кроссвордта СӨЖ тақырыбына сай келетін сөздер, терминдер, анықтамалар және т.б. болу керек.

3. сұрақтар СӨЖ тақырыбына сай және жауапқа сұрақ сай келу керек.

4. кроссворд шешудің эталоны көрсетілуі керек
6. Тапсыру мерзімдері: цикл бойына.
7. Бағалау критерилері:
Тест құрау бойынша

Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағат емес

Құрылған тест саны

15

10-14

5-9

0-4

Тест құрау дұрыстығы

Құрыс құрылған

Дұрыс құрылған, біраз қателіктер бар

Тест сұрақтарына кейбір жауаптар екі мағыналы, шындыққа сай келмейді.

Көбіне жауаптар екі мағыналы, шындыққа сай келмейді

Оқытушының көмегіне мұқтаждығы

Тест өз бетінше құрылған

Тест өз бетінше құрылған

Жеке сұрақтар бойынша оқытушыға жолыққан

Тестті құрау барысында оқытушының көмегінсіз атқара алмады.Кроссвордты дайындауы бойынша

Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағат емес

Тасырма шарты және оның срақтары

Тақырып толық ашылған

Тақырыптың негізгі аспектілері ашылған

Тақырыптың тек жеке аспктілері ашылған

Тақырыптың 1-2 аспекілері ашылған

Тапсырма құруда толықтырылмаған және жіберілген қателер

Қате жіберілмеген

Өзі жөндеген нақты емес ұстанымдар немесе қателіктер

Оқыушының көмегімен өзі жөндеген нақты емес немесе қателіктер

Дөрекі қателер жіберілген

Тапсырма шешімінің эталоны

Тақырыпта ұсынылған сұрақтар толық қамтылған

Тақырыпта ұсынылған сұрақтар 75%

Тақырыпта ұсынылған сұрақтың қамтылуы 50% кем емес

Көрсетілмеген


8. Әдебиет:

Негізгі

 1. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда (под ред. Кириллова В.Ф.) – М., Медицина, 2001 г.- 354-373 б.

 2. Гигиена. Кенесариев У.И., Тогузбаева К.К., Бекмагамбетова Ж.Д. и др., 2009. –519-525 б.

 3. Измеров Н. Ф., Кириллов В.Ф. Гигиена труда. Учебник. Москва, 2008.- 495-501 б.

 4. Руководство по санитарной экспертизе в области гигиены труда. Под ред д.м.н., проф. Сраубаева Е.Н., Белоног А.А. – Караганда, 2008. –С. 426-446 б.

Қосымша

 1. Медицина труда. Учебник/ под ред. Н.Ф.Измерова./ 2008. – 234-250 б.

 2. Галаева А.И. Производственные аэрозоли, их гигиеническая оценка и нормирование. Методы исследования и профилактика пылевой профпатологии. Учебное пособие. –Караганда, 2008. – 34-56 б.

 3. Гигиена труда в ведущих отраслях промышленности РК. Учебно-методическое пособие. Тогузбаева К.К. Алматы. 2010. –23-58 б.9. Бақылау

Сұрақтар


 1. Өндіріс жұмысшыларының тыныс алу жүйесінің кәсіби аурушаңдылық деңгейіне динамикалық бақылау принципі.

 2. Өндірістегі жұмысшылардың тыныс жолдары ауруларын алдын-алу шараларын өткізудің динамикалық бақылаудың маңыздылығы.

 3. «Шаңды» өнеркәсіптеріндегі еңбек жағдайын лабораторлы-аспапты бақылауды ұйымдастыру.

 4. «Шаңды» өнеркәсіптеріндегі санитарлық-гигиеналық зерттеулерді өткізу.

 5. «Шаңды» өнеркәсіптеріндегі гигиеналық зерттеулерді өткізуді санитарлық дәрігермен келістіру.

 6. «Шаңды» өнеркәсіптеріндегі еңбекті қорғау бойынша заңнамаларға сүйене отырып мемлекеттік бақылау және қадағалауды іске асыру.

 7. «Шаңды» өнеркәсіптеріндегі тексеру барысында «санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыны» құрастыру.

 8. Ағзаға ауаның шаңдануының әсері.

 9. Жұмысшылар ағзасына ауаның шаңдануының әсерін алдын-алу.

 10. Жұмыс зонасы ауасында шаң құрамын зерттеу әдістері.

 11. Өндірістік шаңның жіктелуі.

 12. Ауа құрамындағы өндірістік шаңның болуы еңбек жағдайының зияндылық дәрежесін анықтау.

 13. Өндірістік шаң әсеріне байланысты жұмысқа қабылдауда қарсы көрсеткіштер.

 14. Өндірістік шаң әсеріне түсетін жұмысшыларды диспансеризациялау міндеттері.

 15. Өндірістік шаң әсеріне түсетін жұмысшыларда аурушаңдылықты медикобиологиялық және жалпы сауықтыру шараларын ауруды алдын-алу шаралары.

 16. Өндіріс жұмысшыларының шаңға байланысты уақытша еңбекке жарамсыздықпен аурушаңдықты зерттеу(УЕЖ) .

 17. Өндірістік шаң әсеріне түсетін жұмысшылардың кәсіби ауруларын зерттеу принциптері.

 18. Өндірістік шаң әсеріне түсетін жұмысшылардың тыныс жолдарының кәсіби ауруларын сараптау үшін қолданылатын құжаттар.


1. Тақырып № 4. Жұмысшылардың есту мүшелерінің ауруларымен кәсіптік аурулар деңгейін динамикалық бақылау.
2. Мақсаты: Жұмысшылардың есту мүшесінің кәсіптік ауруларның деңгейін ағымды санитарлық қадағалау туралы білімділікті қалыптастыру; «шулық» өндірістерде жұмысшылардың есту мүшесінің кәсіптік ауруының деңгейін динамикалық бағалау дағдыларын қалыптастыру.
3. Тапсырма:

- жұмысшылардың денсаулық жағдайын бағалауда статистикалық есеп-тіркеу құжаттар тізімін анықтау.

- «Денсаулық жағдайын алдын-ала медициналық тексерулер нәтижелері бойынша бағалау» (зиянды өндіріс факторлармен байланысты кез келген өндіріс мысалында) тақырыбына реферат дайындау.
4. Орындау түрі: тесттік тапсырмалар және кроссвордтар.
5. Орындау критерилері:

Тесттік сұрақтар құру бойынша:


 1. бақылау сұрақтары бойынша 5-15 тесттік тапсырмалар орындалуы керек.

 2. тест сұрағында 5 жауаптың ішінде 1 дұрыс жауап болу керек.

 3. дұрыс емес жауаптар дұрыс жауапқа ұқсас және мәнді болу керек.

 4. тесттер қысқа және ақпараттанған болу керек.


Кроссворд құру бойынша:

1. СӨЖ тақырыбына сай 10 кроссворд құру керек.2. кроссвордта СӨЖ тақырыбына сай келетін сөздер, терминдер, анықтамалар және т.б. болу керек.

3. сұрақтар СӨЖ тақырыбына сай және жауапқа сұрақ сай келу керек.

4. кроссворд шешудің эталоны көрсетілуі керек
6. Тапсыру мерзімдері: цикл бойына.
7. Бағалау критерилері:
Тест құрау бойынша

Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағат емес

Құрылған тест саны

15

10-14

5-9

0-4

Тест құрау дұрыстығы

Құрыс құрылған

Дұрыс құрылған, біраз қателіктер бар

Тест сұрақтарына кейбір жауаптар екі мағыналы, шындыққа сай келмейді.

Көбіне жауаптар екі мағыналы, шындыққа сай келмейді

Оқытушының көмегіне мұқтаждығы

Тест өз бетінше құрылған

Тест өз бетінше құрылған

Жеке сұрақтар бойынша оқытушыға жолыққан

Тестті құрау барысында оқытушының көмегінсіз атқара алмады.Кроссвордты дайындауы бойынша

Сапа критерии

өте жақсы

жақсы

қанағат

Қанағат емес

Тапсырма шарты және оның срақтары

Тақырып толық ашылған

Тақырыптың негізгі аспектілері ашылған

Тақырыптың тек жеке аспктілері ашылған

Тақырыптың 1-2 аспекілері ашылған

Тапсырма құруда толықтырылмаған және жіберілген қателер

Қате жіберілмеген

Өзі жөндеген нақты емес ұстанымдар немесе қателіктер

Оқыушының көмегімен өзі жөндеген нақты емес немесе қателіктер

Дөрекі қателер жіберілген

Тапсырма шешімінің эталоны

Тақырыпта ұсынылған сұрақтар толық қамтылған

Тақырыпта ұсынылған сұрақтар 75%

Тақырыпта ұсынылған сұрақтың қамтылуы 50% кем емес

Көрсетілмеген
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет