Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк

Loading...


Дата12.04.2017
өлшемі277.5 Kb.ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Фармакогнозия және химия кафедрасы044 -52/18-( )

беттің -бетіӨзіндік жұмыстарға арналған әдістемелік өңдеу

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ

Фармакогнозия және химия кафедрасы


Пәні: Органикалық синтез негіздері
Пән коды: OSN 3203
Мамандығы: 5В074800 - «Фармацевтикалық өндіріс технологиясы»

Өзіндік жұмыстарға арналған әдістемелік өңдеу

2014 ж.
Әдістемелік өңдеу кафедра мәжілісінде талқыланды


Хаттама № ______ «_____»_______2014ж.

Кафедра меңгерушісі

х.ғ.д., проф. ________ Патсаев Ә.Қ.

Әдістемелік өңдеуді құрастырғандар;

х.ғ.д., профессор Патсаев А.Қ.

х.ғ.к., проф.м.а. Алиханова Х.Б.
Тақырып №1
Тақырыбы: Органикалық синтездің даму тарихы

Мақсаты: Органикалық синтездің даму тарихын білу

Тапсырма:

1. Органикалық синтездің даму тарихы.

2. Органикалық синтез әдістері.

3.Молекулалар мен атомдардың құрылыс теориясының жетістіктері .Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 1-6 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, I-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 77-91.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.56-68

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

2. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

3. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

4. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

5. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

6 Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

7.Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау :

1. Органикалық синтездің даму этаптары айтыңыз.

2.Қандай органикалық синтез әдістерін білесіздер?

3.Қазіргі заманғы молекула, атом құрылыс теориясына тоқтаңыз.Сабақ №2

Тақырыбы: Металлорганикалық синтез: Ульман, Реформатский реакциялары.

Кляйзен Шмидта конденсациясы. Оксинитрильді синтез.Мақсаты: Металлорганикалық синтез түрін оқып- үйрену.

Тапсырма:

1 Металлорганикалық синтез: Ульман реакциясы.

2.Металлорганикалық синтез: Реформатский реакциясы.

3. Оксинитрильді синтез.Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырма-ларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 1-6 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

 1. 1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, I-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 112-131.

 2. .Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.68-69

 3. Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

 4. В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

 5. Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..

Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.

Бақылау :


 1. Металлорганикалық синтез туралы негізгі түсінікке анықтама беріңіз.

 2. Ульман реакциясының схемасы мен механизмін тоқтатыңыз.

 3. Реформатский реакциясының механизмі мен схемасына тоқталыңыз.

 4. Оксинитрильді синтез механизмін жазыңыз.


Сабақ №3

Тақырыбы: Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакциялары .

Мақсаты: Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакцияларын оқып- үйрену.

Тапсырма:

1. Электрофильді орынбасу реакциялары. Электрофильді орынбасу реакцияларының түрі.

2. Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакциялары .

3. Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакцияларының механизмі.Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 1-6 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, III-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау :


 1. Гетероциклді қосылыстар. Анықтама.

 2. Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакцияларына тоқталыңыз.

 3. Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакциясының механизмін жазыңыз.


Сабақ №4

Тақырыбы: Көмірсутектердің (ретропиколинді) қайта топтамасы: көміртек қаңқасының бөлінуі арқылы қайта топтамасы: Шмидта реакциясы.

Мақсаты: Көмірсутектер мен олардың туындыларының қайта топтамасы туралы түсінік қалыптастыру.

Тапсырма:

1. Көмірсутектердің қайта топтамасы.

2. Көміртек қаңқасының бөлінуі арқылы қайта топтамасы: Шмидта реакциясы.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырма-ларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 1-6 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, II-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау :


 1. Көмірсутектердегі қайта топтамасына жалпы сипаттама беріңіз.

 2. Көміртек қаңқасының бөлінуі арқылы қайта топтамасына тоқталыңыз: Шмидта реакциясының схемасын жазыңыз.

Сабақ №5


Тақырыбы: Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакциялары.

Мақсаты: Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакциялары туралы білімді қалыптастыру.

Тапсырма:

 1. Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакцияларының ерекшеліктерін білу.

 2. Конденсирленген арендердегі реакциялардың сұлбасы мен химиялық қасиеттері.

 3. Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакцияларының механизмі.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 1-6 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, II-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау:


 1. Конденсирленген арендерге жалпы сипаттама беріңіз. Химиялық қасиеттеріне тоқталыңыз.

 2. Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакцияларының механизмін жазыңыз.

 3. Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакцияларының түрлеріне тоқталыңыз.

 4. Конденсирленген арендердің тотығуы туралы түсініктеме жасаңыз.


Сабақ №6


Тақырыбы: Фаворский реакцияларына негізделген қосылыстар синтезіне жалпы шолу.

Мақсаты: Фаворский реакциясы туралы ғылымды қалыптастыру.

Тапсырма:

 1. Фаворский реакцияларының ерекшеліктері.

 2. Фаворский реакцияларының жалпы сипаттамасы.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 1-6 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, III-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау:


 1. Фаворский реакцияларының ерекшеліктерін түсіндіріңіз.

 2. Фаворский реакциясының механизмін жазыңыз.


Сабақ №7

Тақырыбы: Аралық бақылау.

Мақсаты: Студент өткен тақырыптар бойынша теориялық және практикалық материалдарды толық оқып меңгеруі қажет.

Тапсырма:

1. Семинар

2. Студенттердің билеттер бойынша өз бетінше дайындалуы,

компьютерлі тестілеу

3.Сабақты қорытындылау.

Өткізу түрі: жазбаша сұрау және компьютерлі тестілеу.

Тақырып бойынша сұрақтар:

1. Органикалық синтездің даму тарихы.

2. Органикалық синтез әдістері.

3. Молекулалар мен атомдардың құрылыс теориясының жетістіктері.

4. Металлорганикалық синтез: Ульман реакциясы.

5. Металлорганикалық синтез: Реформатский реакциясы.

6. Оксинитрильді синтез.

7.Электрофильді орынбасу реакциялары. Электрофильді орынбасу реакцияларының түрі.

8. Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакциялары .

9. Гетероциклді қосылыстардағы электрофильді орынбасу реакцияларының механизмі.

10. Көмірсутектердің қайта топтамасы.

11. Көміртек қаңқасының бөлінуі арқылы қайта топтамасы: Шмидта реакциясы. 1. Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакцияларының ерекшеліктерін білу.

 2. Конденсирленген арендердегі реакциялардың сұлбасы мен химиялық қасиеттері.

 3. Конденсирленген арендердегі электрофильді орынбасу реакцияларының механизмі.

 4. Фаворский реакцияларының ерекшеліктері.

 5. Фаворский реакцияларының жалпы сипаттамасы.Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, III-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Сабақ №8

Тақырыбы: Диазо- тобының галогендерге және сутекке орынбасуы.

Мақсаты: Диазо- тобының галогендерге және сутекке орынбасуы реакцияларын оқып-үйрену.

Тапсырма:


 1. Диазо-азоқосылыстардың құрылысы.

 2. Диазо-топтың галогендерге және сутекке орынбасу реакциясы.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, II-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау :

1.Диазо-азоқосылыстардың құрылысына шолу.

2.Диазо-тобының галоген мен сутекке алмасу реакциясын жазып үйрену.

3.Азо-, диазоқосылыстарына жалпы сипаттама беріңіз.


Сабақ № 9

Тақырыбы: Органикалық қосылыстардың спектроскопиялық зерттеу әдістері.

Мақсаты: Органикалық қосылыстардың спектральды әдістерін оқып-үйрену.

Тапсырма:

1. Органикалық қосылыстарды талдаудың спектроскопиялық әдістері.

2. Инфрақызыл спектроскопия.

3. Ультракүлгін және көріну спектроскопиясы.Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, III-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.

Бақылау :

1. Органикалық қосылыстардың спектральды әдісіне жалпы сипаттама .

2. Инфрақызыл спектроскопия туралы түсінікті айтып беру.

3. Ультракүлгін және көріну спектроскопиясы туралы айтып беру.Сабақ №10

Тақырыбы: Қатқыл және жұмсақ қышқылдармен негіздер теориясы.

Мақсаты: Қатқыл және жұмсақ қышқылдармен негіздер теориясын оқып-үйрену.

Тапсырма:

1. Қатқыл қышқылдар мен негіздерге жалпы сипаттама.

2. Жұмсақ қышқылдар мен негіздерге жалпы сипаттама.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырма-ларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, I-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 270.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.
Бақылау:

1. Бренстед теориясы бойынша қышқылдар мен негіздерге жалпы анықтама беру.

2. Қатқыл және жұмсақ қышқылдар мен негіздерге жалпы сипаттама беру.
Сабақ №11

Тақырыбы: Жай эфирлер, аминдер, кетондар, альдегидтерді галогендеу .

Мақсаты: Жай эфирлер, аминдер, кетондар, альдегидтерді галогендеу туралы білімді қалыптастыру .

Тапсырма:


 1. Жай эфирлерді галогендеу механизмі.

 2. Аминдерді галогендеу механизмі.

 3. Кетондар мен альдегидтерді галогендеу механизмі.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, I-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.

Бақылау :


 1. Жай эфирлердің номенклатурасы, жіктелуі, анықтамасы. Жай эфирлерді галогендеу реакцияларының механизмін жазыңыз.

 2. Аминдерді галогендеу реакция механизмін түсіндіріңіз .

 3. Кетондар мен альдегидтерді галогендеу реакцияларының механизмін жазыңыз.


Сабақ №12

Тақырыбы: Органикалық қосылыстарды поликонденсациялау.

Мақсаты: Органикалық қосылыстарды поликонденсациялау реакцияларын оқып-үйрену.

Тапсырма:

1. Поликонденсация туралы түсінік.

2.Органикалық қосылыстарды поликонденсациялау реакцияларының механизмі.

3.Биополимерлеу. Поликонденсация. Полимерлер.Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, II-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.

.

Бақылау : 1. Поликонденсация. Поликонденсация түрлері. Поликонденсация реакцияларының механизмін жазыңыз.

 2. Органикалық қосылыстардағы негізгі поликонденсациялау реакцияларына тоқталыңыз.

 3. Фармациядағы поликонденсациялау және полимеризациялау реакцияларының маңызы.


Сабақ №13

Тақырыбы: Диазоалкандардың алкилирлеу қасиеттері. Диазоалкандардың қосылу реакциясы. Механизмдері.

Мақсаты: Диазоалкандардың алкилирлеу қасиеттерін білу.

Тапсырма:

1. Диазоалкандардың қосылу реакцияларына жалпы сипттама.

2. Диазоалкандардың қосылу реакцияларының механизмі.

3. Диазоалкандардың алкилирлеу қасиеттері.Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырма-ларын құрастыру, доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы.

Бағалау критерилері:

 1. Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

 2. Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

 3. Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары

 4. Сұрақтарға жауап толық берілген

 5. Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, II-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.

Бақылау :

1. Диазоалкандардың қосылу реакциясына жалпы сипттама беріңіз.

2. Диазоалкандардың қосылу реакцияларының механизмін түсіндіріңіз.

3. Диазоалкандардың алкилирлеу қасиетінің механизмін түсіндіріңіз.


Сабақ №14

Тақырыбы: Күрделі эфирлердің конденсациялануы және кето-эфирлердің бөлінуі. Ацетосірке эфирі туындыларының бөлінуі. Крекинг. Механизмдері.

Мақсаты: Күрделі эфирлердің конденсациялануы және кето-эфирлердің бөлінуі. Ацетосірке эфирі туындыларының бөлінуі. Крекинг. Механизмдерін оқып-үйрену.

Тапсырма:

1. Күрделі эфирлердің конденсациялануы және кето-эфирлердің бөліну реакцияларына жалпы сипаттама.

2. Ацетосірке эфирі туындыларының бөлінуіне түсінік.

Тапсырманы орындау түрі: Реферат, Глоссарий, Тест тапсырмаларын құрастыру, Доклад, Презентация, Есептер шығару,

Тематикалық альбом, Портфолио және т.б.Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар:

1. Кем дегенде 3 қосымша пайдаланылған әдебиет болуы керек;

2. Интернетті пайдалану;

3. Барлық сұрақтар мен есептердің жауаптары берілуі тиіс.Тапсыру мерзімі: 6 семестрдің 8-14 аптасы.

Бағалау критерилері:

1.Мақсаттары мен тапсырмалары толық қамтылған

2.Мәлімет сауатты және анық баяндалуы

3.Тапсырманы меңгеру деңгейі жоғары 1. .Сұрақтарға жауап толық берілген

5.Уақытылы тапсырылған

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, II-кітап, Шымкент, -2005, -Б. 250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.

Москва 1986г., –C.316.

Бақылау :

1. . Күрделі эфирлердің конденсациялануы және кето-эфирлердің бөліну реакцияларына жалпы сипаттама.

2. Ацетосірке эфирі туындыларының бөлінуі мен механизміне тоқталыңыз.

Сабақ №15Тақырыбы: Аралық бақылау .

Мақсаты: Студент өткен тақырыптар бойынша теориялық және практикалық материалдарды толық оқып меңгеруі қажет.

Тапсырма:

1. Семинар

2. Студенттердің билеттер бойынша өз бетінше дайындалуы,

компьютерлі тестілеу

3.Сабақты қорытындылау.
Өткізу түрі: жазбаша сұрау және компьютерлі тестілеу.

Тақырып бойынша сұрақтар:


 1. Диазо-азоқосылыстардың құрылысын оқу.

 2. Диазо-топтың галогендерге және сутекке орынбасу реакциясы.

 3. Органикалық қосылыстарды талдаудың спектроскопиялық әдістері.

 4. Инфрақызыл спектроскопия.

 5. Ультракүлгін және көріну спектроскопиясы.

6. Қатқыл қышқылдар мен негіздерге жалпы сипаттама.

7. Жұмсақ қышқылдар мен негіздерге жалпы сипаттама. 1. Жай эфирлерді галогендеу механизмі.

 2. Аминдерді галогендеу механизмі.

 3. Кетондар мен альдегидтерді галогендеу механизмі.

 4. Поликонденсация туралы түсінік.

 5. Органикалық қосылыстарды поликонденсациялау реакцияларының механизмі.

 6. Биополимерлеу. Поликонденсация. Полимерлер.

14. Диазоалкандардың қосылу реакцияларына жалпы сипттама.

15. Диазоалкандардың қосылу реакцияларының механизмі.

16. Диазоалкандардың алкилирлеу қасиеттері.

17. Күрделі эфирлердің конденсациялануы және кето-эфирлердің бөліну реакцияларына жалпы сипаттама.

18. Ацетосірке эфирі туындыларының бөлінуіне түсінік.

Әдебиет:

Негізгі:

1.Ә.Қ.Патсаев, С.Ж.Жайлау Органикалық химия негіздері, оқулық, I, II, III-кітаптар, Шымкент, -2005, -Б.270,267,250.

2.Ә.Қ.Патсаев, Х.Б.Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, –Б.168

3.Под редакцией Н.А. Тюкавкиной Учебник для вузов. Специальный курс. Книга – 2, Москва. Дрофа, 2008г. -592 с.

4.В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян, А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина. Органическая химия. Учебник. М. Дрофа, 2004 книга 1 «Основной курс». -640 с.

5.Алиханова Х.Б. «Техника выполнения лабораторных работ», Шымкент, 2014 г., –118с..Қосымша:

1. Ә.Қ.Патсаев, Т.С. Сейтімбетов, С.А. Шитыбаев, К.Н.Дауренбеков «Биоорганикалық химия», 2005, -Б. 54-39.

2. Ә.Қ. Патсаев, Х.Б. Алиханова Органикалық химия пәні бойынша фармацевтикалық факультеттері студенттерінің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік қолданба, Шымкент, 2007, -Б.22-50.

3. Грандберг И.И. «Органическая химия». Учебник. Дрофа, Москва, 2001, -654 с.

4. Грандберг И. И. «Органическая химия практические работы и семинарские занятия». Учебное пособие. Дрофа, Москва, 2007, -346 с.

5. Янковский С.А., Данилова Н.С. «Задачи по органической химии». «Колос», Учебное пособие. Москва, 2000, -327 с.

6. Патсаев Ә.Қ., Алиханова Х.Б., Ахметова А.Ә. Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы, Оқу –әдістемелік құралы. Шымкент, 2012ж., -168 б.

7. Патсаев Ә.Қ., Ахметова А.Ә., Ильясова О.У., Алиханова Х.Б. «Органикалық химияның сабақтарына қолданба». Оқу құралы. I, II-бөлім. Шымкент, 2006., -170, 167 б.

8. Лабораторные работы по органической химии. Под редакцией проф.О.Ф.Гинзбурга, Москва 1970г.,-C. 222.

9..Н.В. Васильева,Т. А. Смолина, В.К. Тимофеева. Органический синтез.Москва 1986г., –C.316.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қазақстан тарихы» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қазақстан тарихы» Мамандығы : 0302000 «Мейірбике ісі»
2014 -> БАҒдарламасы «Кәсіпорын менеджменті»
2014 -> Ойындарды өткізу мерзімі
2014 -> Ғаламды ұстап тұрған зат емес, заңдылық
2014 -> Жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және
2014 -> «Бекітемін Ректор, ҰҒА ҚР академигі А. М. Ғазалиев 2014 ж
2014 -> Қан ұрғылайтын бұрқақпен немесе серпімді ағынмен бөлінеді. Қан ұрғылайтын бұрқақпен немесе серпімді ағынмен бөлінеді
2014 -> «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...