Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк

Loading...


бет1/3
Дата10.04.2017
өлшемі359 Kb.
  1   2   3ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Биохимия, биология және микробиология кафедрасы044-30/18б -01.1к-5 (1816)

34 беттің беті«Медициналық биология» пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік өңдеу


«Медициналық биология» пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік өңдеу

Мамандық: «Мейіргер ісі»

Пән: «Медциналық биология»

Курс, семестр: 1-2

Шымкент 2014 ж.
Тәжірибелік сабақтарына арналған әдістемелік өңдеу кафедра мәжілісінде талқыланып бекітілді, хаттама № 24 « 29 » 05 2014ж.,

Кафедра меңгерушісі, асс.профессор Есіркепов М.М.КРЕДИТ №1
1) Тақырып: Микроскоп. Уакытша препарат дайындау әдісі

2) Мақсаты: Уақытша препарат дайындауды және микроскоппен жұмыс істеуді үйрену

3) Оқытудың міндеттері: студент микроскоптың құрылысын және уақытша препарат дайындау әдістерін білу қажет; микроскоппен жұмыс жасай білу керек, пияз қабықшасымен, қызанақ ұрығынан уақытша препаратын дайындай білу қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Микроскоптың бөліктерімен құрылысын ата:

А) оптикалық бөлігі

Б) жарық беруші бөлігі

В) механикалық бөлігі

2. Микроскоппен жұмыс істеу ережелері туралы айту

3. Микроскоптың түрін ата:

А) жарық


Б) электрондық

4. Уақытша және тұрақты препарат дегеніміз не?

5. Уақытша препарат дайындау әдістерін сипатта

6. Лабораториялық жұмыстың безендірілуі5) Оқыту әдістері: тренинг, препаратпен және микросуреттермен жұмыс, жағдайлық есептер, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Ағылшынша оқулық:

1. J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres Biologi.

2. Bringing science to life. – USA. – Mc Graw – Hill, Inc. – 1991. – 614 p.

3. T.A. Brown. Genetics a molecular approach. – Chapman and Hall,1990.

4. Biologi. Selvam J.- Deli. – 1992.

5. Mange E.J., Mange A.P. Bsic Human Genetics Second Edition,-1998,-456 p.7) Бақылау:

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақөтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Ауызша сұрақтарға жауап беру.
1) Тақырып: Жасушаның құрылымдық ұйымы

2) Мақсаты: Планетамыздағы өсімдік және жануарлар жасушасын жалғыз өмір сүру формасының ұйымын көрсете білу қажет. өсімдіктер мен жануарлар жасушасының айырмасын білу қажет. Жасуша қызметі мен құрылымымен танысу

3) Оқытудың міндеттері: студент жасушалардың құрылысын, қызметін, көптүрлілігін білу қажет; микросуреттерден жасуша органеллаларын идентификациялап жасай білуі, препараттағы жасушаның түрлі типтерін сипаттап анықтай білуі қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Жасуша теориясының негізгі қағидалары.

2. Прокариот және эукариот жасушаларының құрылысы мен қызметінің маңызы.

3. Өсімдік, жануарлар және саңырауқұлақ жасушаларының құрылысы мен қызметін ажырату.

4. Жасушаның негізгі компоненттерінің құрылысы мен қызметі (ядро, цитоплазма, жасуша қабықшасы, жасуша органеллалары)

5) Оқыту әдістері: презентация, препаратпен және микросуреттермен жұмыс, жағдайлық есептер, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:


 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

 4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Ағылшынша оқулық:

1. J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres Biologi.

2. Bringing science to life. – USA. – Mc Graw – Hill, Inc. – 1991. – 614 p.

3. T.A. Brown. Genetics a molecular approach. – Chapman and Hall,1990.

4. Biologi. Selvam J.- Deli. – 1992.

5. Mange E.J., Mange A.P. Bsic Human Genetics Second Edition,-1998,- 456 p.7) Бақылау сұрақтары:

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақөтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Ауызша сұрақтарға жауап беру.
1) Тақырып: Жасуша циклі. Жасуша циклінің кезеңдері

2) Мақсаты: Жасуша циклі, жасуша циклінің сатыларын; бөлінуге қаблетті жасуша типтері туралы түсінік беру

3) Оқытудың міндеттері: студент жасуша циклінің анықтамасын және оның сатыларын білуі қажет; жасуша типтерінің бөлімдерін идентификациялай білуі қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:


 1. Жасуша циклі және оның мағынасы туралы түсінік

 2. Жасуша циклінің кезеңдері G1, S, G2, M, G0, кезеңнің мазмұны мен мінездемесі

5) Оқыту әдістері: презентация, препаратпен және микросуреттермен жұмыс, жағдайлық есептер, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

 4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Ағылшынша оқулық:

1. J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres Biologi.

2. Bringing science to life. – USA. – Mc Graw – Hill, Inc. – 1991. – 614 p.

3. T.A. Brown. Genetics a molecular approach. – Chapman and Hall,1990.

4. Biologi. Selvam J.- Deli. – 1992.

5. Mange E.J., Mange A.P. Bsic Human Genetics Second Edition, -1998,-456 p.7) Бақылау сұрақтары:

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақөтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Ауызша сұрақтарға жауап беру.
1) Тақырып: Жасушаның бөлінуі. Митоз. Мейоз. Жасуша бөлінуінің биологиялық маңызы

2) Мақсаты: Жасушаның бөліну үдерісімен, көбеюдің қамтамассыз етілуінм, өсуі, қайта қалпына келу механизмдерімен танысу. Митоз үдерісін, оның фазаларын, ағзаның өмір сүру рөлі және мағынасын оқып үйрену

3) Оқытудың міндеттері: студент митоз фазаларын және олардың биологиялық маңызын; оларды микропрепаратта көрсете білуі қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1.Митоз туралы түсінікті анықтау

2.Митоз фазаларына сипаттама және құрамы

3.Митоздың биологиялық белгілері5) Оқыту әдістері: презентация, препаратпен және микросуреттермен жұмыс, жағдайлық есептер, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

 4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Ағылшынша оқулық:

1. J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres Biologi.

2. Bringing science to life. – USA. – Mc Graw – Hill, Inc. – 1991. – 614 p.

3. T.A. Brown. Genetics a molecular approach. – Chapman and Hall,1990.

4. Biologi. Selvam J.- Deli. – 1992.

5. Mange E.J., Mange A.P. Bsic Human Genetics Second Edition,-1998,-456 p.7) Бақылау сұрақтары:

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақөтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Ауызша сұрақтарға жауап беру.
1) Тақырып: Жалпы генетика негіздері. Тұқым қуалау заңдылықтарының белгілері. Дискретті және тіркесті тұқым қуалау. Жыныс генетикасы. Жынысты тіркес тұқым қуалау

2) Мақсаты: Генетика негіздері, түсініктер, тұқым қуалау типтері туралы түсінік беру

3) Оқытудың міндеттері: студент генетика негіздері, тұқым қуалау типтері: дискретті және тіркесті тұқым қуалау туралы түсінікті білуі қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Генетика тақырыбы және есептері

2. Өзгергіштік және тұқым қуалаушылық туралы түсінік

3. Генетика туралы түсінікті анықтау: доминанттылық, рецессивтілік, аллельді гендер, гомо- және гетерозиготалы, генотип және фенотип

4. Тұқым қуалау типтері: дискретті және тіркесті тұқым қуалау, аутосомды және жыныспен тіркескен; моногенді және полигенді

5) Оқыту әдістері: презентация, препаратпен және микропрепаратпен жұмыс, жағдайлық есептер, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:


 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

 4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Ағылшынша оқулық:

1. J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres Biologi.

2. Bringing science to life. – USA. – Mc Graw – Hill, Inc. – 1991. – 614 p.

3. T.A. Brown. Genetics a molecular approach. – Chapman and Hall,1990.

4. Biologi. Selvam J.- Deli. – 1992.

5. Mange E.J., Mange A.P. Bsic Human Genetics Second Edition,-1998,-456 p.7) Бақылау сұрақтары:

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақөтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Ауызша сұрақтарға жауап беру.
1) Тақырып: Фенотип және генотип. Қоршаған ортаның әсері жіне тұқым қуалаудың фенотипте қалыптасуы. Гендердің өзара әрекеттесуі

2) Мақсаты: Фенотиптің тұқымқуалаушылық қалыптасуын және ортаға жинақталуын анықтау. Студенттерді гендердің өзара әрекеттесу формасымен таныстыру

3) Оқытудың міндеттері: гендердің өзара әрекеттесу типтерін білуіқажет;, модельденуші гендердің өзара әрекеттесу типтерін, есепті шеше білуі қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Генотип және фенотип дегеніміз не?

2. Реакция нормасы туралы түсінікті анықтау.

3. Аллельді және аллельсіз гендер туралы түсінікті анықтау.

4. Аллельді гендердің өзара әрекеттесуін сипаттау:

доминантты,

долық емес доминантты,

аса жоғары доминантты,

кодоминантты,

5. Аллельсіз гендердің өзара әрекеттесуін сипаттау:

комплиментарлық,

эпистаз,

полимерия

5) Оқыту әдістері: презентация, препаратпен және микропрепараттармен жұмыс, жағдайлық есептер, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:


 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

 4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Ағылшынша оқулық:

1. J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres Biologi.

2. Bringing science to life. – USA. – Mc Graw – Hill, Inc. – 1991. – 614 p.

3. T.A. Brown. Genetics a molecular approach. – Chapman and Hall,1990.

4. Biologi. Selvam J.- Deli. – 1992.

5. Mange E.J., Mange A.P. Bsic Human Genetics Second Edition,-1998,-456 p.7) Бақылау сұрақтары:

1.Тест сұрақтарына жауап беру.

2.Жағдайлық есептерді шығару.

3.Кеспе сұрақөтарын тақырып бойынша толтыру.

4.Ауызша сұрақтарға жауап беру.
1) Тақырып: Өзгергіштік. Генотиптік және фенотиптік өзгергіштік

2) Мақсаты: Өзгергіштік туралы түсінікті ашу. Фенотиптік өзгергіштіктің қалыптасуына орта мен тұқым қуалау факторларының әсерін анықтай білу

3) Оқытудың міндеттері: студент өзгергіштік туралы түсінікті және оның формасын білуі қажет; мутация түрлерін, генетика негіздерін, өзгергіштік типтерін идентификациялай білуі қажет

4) Тақырыптың негізгі сұрақтары:


 1. Өзгергіштік туралы түсінікті анықтау

 2. Өзгергіштік типтері: генотиптік және фенотиптік

 3. Фенотиптік өзгергіштіктегідей модификациялық және кездейсоқ өзгергіштік

 4. Комбинациялық және мутациялық өзгергіштік

 5. Генеративтік және соматикалық өзгергіштік

 6. Мутация – өзгергіштік негіздері

 7. Мутация жіктелуі

5) Оқыту әдістері: презентация, жағдайлық есептер шығару, тест тапсырмалары

6) Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Биология. Оқулық / В.Н.Ярыгина редакциясында,1-2 кітаптар,2004ж.

 2. Қазымбет П.К., Мироедова Э.П. Биология. Мед.вуздардың студенттеріне арналған оқу құралы, І-ІІ бөлімдер, Астана 2006-2007жж.

 3. Медициналық биология және генетика./ Е.Ө. Қуандыков редакциясында, Алматы, 2004ж.

 4. «Адам және жануар радиобиологиясы» / С.П. Ярмоненко, жоғарғы мектеп ,2004ж.

Қосымша:

1.Биология. Медициналық оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралы ( В.П.Иванов, Л.А. Гребенник , А.И.Кириленко), Курс 2003ж.

2. Пехов А.П.Биология және жалпы генетика. Оқулық Санкт – Петербург. М. Ростов, 2006ж.

3.Вопросы и задачи по общей биологии и общей медицинской генетике. Под ред. Иткеса В.А.М.: Гоэтар-Мед.,2004,444с.

4.Генетика. Учебник для ВУЗов/ Под ред. академика РАМН В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.– 638с.: ил.

5. Гинтер Е.К. Медицинская генетика. М., Медицина, 2003.

6. Общая вирусология . М. Медицина 1982

7. Айала Ф. Современная генетика. В 3 томах,1987

8. Мяделец О.Д.Основы цитологий эмбриологий М. 2002.

9. Алиханян С.И. Общая генетика – М, 1985

10. Ратнер В.А. Молекулярная генетика – Новосиб.1983

11.Инге – Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции М. 1989

12. Бочков В. Клиническая генетика, М, 2006

13. Баранова Е. Код ДНК. М.:АСТ. Спб:Астрель, 2007-222с.

14. Мушкамбаров Н.Н. Кузнецов С.Н. Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов, Москва: Наука, 2003, 544 с.

15. Фаллер Д.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. Руководство для врачей. Пер с англ. М.: БИНОМ – Пресс, 2003.- 272 с.

16. Кузин А.М. Идей радиационного гормезиса в атомном веке. М., 1935

17. Мироедова Э.П. Радиобиология, Астана 1999

18.Переслигин И.А. Саркисян Ю.Х. Клиническая радиобиология М.,1973

19. Радиация, дозы, эффекты, риск. М., 1988Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қазақстан тарихы» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қазақстан тарихы» Мамандығы : 0302000 «Мейірбике ісі»
2014 -> БАҒдарламасы «Кәсіпорын менеджменті»
2014 -> Ойындарды өткізу мерзімі
2014 -> Ғаламды ұстап тұрған зат емес, заңдылық
2014 -> Жануарларды өсіруді, жануарларды, жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және
2014 -> «Бекітемін Ректор, ҰҒА ҚР академигі А. М. Ғазалиев 2014 ж
2014 -> Қан ұрғылайтын бұрқақпен немесе серпімді ағынмен бөлінеді. Қан ұрғылайтын бұрқақпен немесе серпімді ағынмен бөлінеді
2014 -> «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге Қазақстан Республикасының ішінде қолданылатын және экспортқа арналған ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттiк көрсетілетін


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...