Рабочая учебная программа дисциплины Стр из Қазақстан Республикасының Министерствожүктеу 223.86 Kb.
Дата29.04.2017
өлшемі223.86 Kb.
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

Ф1 И ВКГТУ 701.01-01-1-2011


Система менеджмента качества

Рабочая учебная программа дисциплины


Стр. из
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ
БЕКІТЕМІН


ЭжМФ деканының м.а. ______________Е.В. Варавин

___________________2012 ж.


СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ

Жұмыс оқу бағдарламасы
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Рабочая учебная программа

Мамандық: 6М050700, менеджмент

Өскемен


Усть-Каменогорск

2014


Жұмыс оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары негізінде күндізгі оқу бөліміндегі 6М050700 Менеджмент мамандығындағы магистранттарға арналып "Инновациялық менеджмент" кафедрасында құрастырылған.
«Инновациялық менеджмент» кафедрасының отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі Конурбаева Ж.Т.


"____"__________ жылғы №_____ Хаттама

«Экономика және менеджмент» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды

Төраға Пестунова Г.Б.
"____"__________ жылғы №_____ Хаттама

Құрастырған

Доцент, э.ғ.к., Конурбаева Ж.Т.

Нормалық бақылаушы Тютюнькова Т.В.1 КӨП ЕҢБЕКТІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ПӘН


семестр

Кредиттер саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар сабақтары

Зертханалық сабақтар

СОӨЖ

Барлық сағат саны

Күндізгі оқу бөлімі

1

1

1515

30

15

45

емтихан

1

2

15

15
15

45

45

90

емтихан

Қысқартылған күндізгі оқу бөлімі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Сырттай оқу бөлімі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Қысқартылған сырттай оқу бөлімі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ

  1. Оқытылытын пәннің сипаттамасы

Пәннің мақсаты – магистранттарға теориялық негіздерді, түсініктерді және категорияларды осы заманғы нарыққа сай күйінде стратегиялық менеджменттік тәжірибені қалыптастыру.

Пәннің міндеті – стратегиялық менеджменттің негізгі түсініктерін меңгеру, жеке тұлғаның ұйымда өзін ұстаудың, оның өзге адамдармен қарым қатынасының теориясы, тиімді менеджердің әлеуметтік-экономикалық қатынастардағы ролі, ұйымдағы басшылықтың мағынасын ашу, жұмысшылар тәжірибесінде кездесетін арнайы жағдайлардың шешімін табу.

Пәннің сипаттамасы

Стратегиялық менеджмент қазіргі нарықтық қатынастардың заңдылықтарымен және өдірушінің өнімі тікелей тұтынушыға бағытталғандығы есебінен сұранысты білу қажеттігімен түсіндіріледі. Қазақстандағы менеджмент ерекшелігі кәсіпорындағы шикізаттың жеткіліксіз жағдайына бейімделе отырып, дұрыс қызмет етугде. Соңғы нәтижелер минималды шығындарды көрсетуді көздейді. Экономикадағы менеджменттің маңызы ролі кәсіпорындағы экономикалық және өндірістік процестерді бір бірімен ұштастыра отырып, бизнестің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету болып табылады. Менеджмент негіздерін білу, басқарудың тәсілдері білу, шешім қабылдай білу – пайдалы жұмыстың шарттары. Қазақстанға қазір жоғары білімді менджерлер қажет. Менеджер жоғары төленетін, сұранысқа ие маман болып отыр.

Стратегиялық менеджмент пәнін оқу нәтижесінде магистрант:

1) таныс болуы қажет: - басқару теориясының тарихи алғышарттары; - менджменттің теориялық аспектілері;

2) білу керек: - менеджмент әдістері мен қызметтері; - ұйымның түрлері; - персоналды басқару әдістері; - менеджменттің шетелдік тәжірибелері;

3) меңгере білу қажет: - персоналды басқаруды пайдалы жолын таңдау.

«Стратегиялық менеджмент» - өндірісті басқару, басқарудың қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы. Стратегиялық менеджмент пәні өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады.

Аталған курста басқарудың мазмұнын толық ашатын сұрақтар, басқару білімі мен тәжірибиесін қалыптастыратын кешенді жобалар мен басқару жүйесін талдау қарастырылған. Сонымен қатар, мұнда менеджменттің тарихи даму теорияларының алғышарттармен, оның теориялық аспектілері мен технологиясы, қызметтері мен әдістері, және қызметкерлерді басқару сұрақтары да қарастырылған. Менеджментті жақсы меңгерген адамнан, жақсы менеджерлер шығады, яғни, олар қалыптасқан жағдайға байланысты ғана емес, тәуекелділік жағдайлардан да тиімді жол табу сияқты шеберлікті меңгеріп шығады.  1. Пәнді оқытудың мақсаты

«Стратегиялық менеджмент» пәнін оқытудың мақсаты, болашақ экономикалық бағыттағы мамандықтардың магистранттарды, осы пәннің құрылымы мен оның мәнін, басқа пәндермен байланысы туралы толық және нақты теориялық білім беру және оны тәжірибеде қолдана білуді үйрету, яғни:

 • тәуекелділік жағдайда шұғыл басқару шешімдерін қабылдай білу;

 • кәсіпорынның (фирманың, ұйымның) кешенді құрылымдарын басқаруды;

 • кәсіпорынның жұмысына әсер ететін сыртқы және ішкі ортаның негізгі факторларын анықтау;

 • өндірістегі және еңбек өнімділігіндегі қайшылықтар мен еңбек қорларын басқару;

 • басқарудың әртүрлі деңгейлеріндегі басқаруды ұйымдастыру және т.б;

Қоғамымызда болып жатқан әртүрлі әлеуметтік – экономикалық үрдістер мен құбылыстарға жүйелік және жағдайлық талдау жасау және қазіргі замандағы менеджменттің ең негізгі мақсатының бірі.

Стратегиялық менеджмент - өндірісті басқару, басқаша айтқанда , өндірісті басқару қағидалары мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы деген мағынаны білдіреді.Олар өндірістің тиімділігін арттыру және пайданы көбейту мақсатымен жасалып қабылданады.
  1. Пәнді оқытудың міндеті

Жоғарыдағы мақсаттардың негізінде, курстың төмендегідей міндеттері туындайды:

- менеджменттің мәні, мақсаттары және міндеттері;

- менеджменттің теориялық негізі мен дамуы;

- басқару еңбегі мен басқару қызметінің табиғатын түсіну;

- менеджмент жүйесіндегі ұйымдастыру қатынастары;

- басқарудың негізгі әдістерін білу;

- ақпараттар мен коммуникацияларды пайдалану;

- адам қорлары мен ішкі байланыстарды басқару;

- кәсіпорынның нарықтағы бағдарын бағалау мен таңдау;

- шешімдерді қабылдау және олардың орындалуын ұйымдастыру;

- басқару үрдісіндегі бағдарлау, жоспарлау және бақылау.
2.4 Пререквизиттер

Курстың теориялық және әдістемелік негізі болып экономикалық теория табылады. «Стратегиялық менеджмент» пәнін оқыту микро – және макроэкономика, менеджмент пәндерімен тығыз байланысты.

2.5 Постреквизиттер

«Стратегиялық менеджмент» оқу пәні ретінде экономикамен, социологиямен және психологиямен өте тығыз байланысты, сонымен бірге «Жобаны басқару» пәнінің әдістемесі мен функцияларының әсерін күшейтіге ықпал етеді.


3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Сабақтардың тақырыптық жоспары

Тақырытың атауы, оның мазмұны

еңбексыйымдылығы, сағ.

Ұсынылатын әдебиеттер

1

2

3

Дәріс сабақтары

1 Тақырып

Басқару ғылымының пәні мен әдісі. Стратегиялық менеджменттің мәні мен қағидалары.1

10,13

2 Тақырып

Стратегиялық менеджмент эволюциясы. Қазіргі кезеңгі менеджменттің тұжырымдамалары.1

10,11

3 Тақырып

Басқарудағы жүйелік тәсілдің негіздері. Ұйым түсінігі және оның түрлері, жіктелуі.1

10,14

4 Тақырып

Менеджменттегі коммуникация және ақпараттармен қамтамасыз ету.1

10,16

5 Тақырып

Стратегиялық менеджменттегі басқару шешімдері және басқару әдістері.1

10, 18

6 Тақырып

Стратегиялық жоспарлау - менеджменттің басты функциясы.1

10,21,23,14

7 Тақырып

Стратегиялық менеджменттегі ұйымдастыру.1

10,23,24

8 Тақырып

Мотивация стратегиялық менеджменттің функциясы ретінде.1

10,11,14,16

9 Тақырып

Стратегиялық менеджмент жүйесіндегі бақылау және талдау.1

11,14,16

10 Тақырып

Топтық динамика және басқару персоналы.1

10,19

11 Тақырып

Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік. Өзара іскерлікті ұйымдастыру мен өкілеттілік.1

10,22,23

12 Тақырып

Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі.1

10,23

13 Тақырып

Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару.1

10,18,19

14 Тақырып

Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті.1

13,15,16

15 Тақырып

Менеджмент тиімділігі және өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл.1

12,13,18

Семинарлық (практикалық) сабақтар

1 Тақырып

1

10,13

Теория мен практика бірлігі, менеджментті зерттеудегі тарихи және логикалық тәсілдер.2-тақырып

1

10,11,12

Менеджмент эволюциясы. Менеджменттің даму орталықтары: АҚШ, Жапония, Батыс Еуропа, салыстырмалы талдау.3-тақырып

1

10,11,24

Ұйым, оның түрлері, мақсаттары мен жіктелінуі.4-тақырып

1

10,23

Менеджменттегі жоспарлау.5-тақырып

1

11,13,24

Басқарудағы ұйымдастыру.6-тақырып

1

12,13

Мотивация – менеджмент функциясы ретінде. Қазіргі замандағы мотивация теориялары.7-тақырып

1

13,15

Делегирлеу, өкілеттік және жауапкершілік.
8-тақырып

1

11,12,18

Менеджмент үрдісіндегі шешімнің рөлі. Шешімді оңтайландырудың негізгі факторлары.9-тақырып

1

10,19

Адамды және топты басқару. Басқару мәдениеті.10-тақырып

1

10,19

Менеджменттегі коммуникация және ақпараттар.11-тақырып

1

11,13,20

Фирманың кадрлық саясаты. Шетелдік фирмалардағы кадр саясатының ерекшеліктері.12-тақырып

1

11,13

Ықпал ету және билік.13-тақырып

1

11,18

Мендежмент тиімділігі.14-тақырып

1

10,19

Менеджменттегі қайшылықтарды және күйзелісті басқару.15-тақырып

1

13,20

Лидерлік: стилі, ситуациялары, тиімділігі.Студентің оқытушымен өздік жұмысы

1-тақырып

1

10,11

Менеджменттің мәні мен мазмұны. Басқару принциптері және олардың мәні. Басқарудағы «обьект» және «субьект» ұғымдары.2-тақырып

1

10,12

Басқарудың жүйелі тәсілдің негіздері. Жүйелер туралы түсінік. Экономикалық жүйелердің ерекшеліктері. Өндірісті басқарудағы жүйелік тәсіл.3-тақырып

1

10,13

Менеджменттің даму орталықтары және эволюциясы. Қазіргі кезеңгі менеджмент тұжырымдамалары. Қазақстандағы менеджменттің дамуы.4-тақырып

1

11,13,24

Мақсат басқарудың қажетті элементі. Мақсат декомпозициясы және мақсат бұтағы. Мақсаттар классификациясы.5-тақырып

1

11,13

Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары. Нарықтық қарым – қатынас жағдайындағы шаруашылық қызметінің қазіргі заманғы түрлері.6-тақырып

1

11,22

Ақпараттардың басқару тиімділігіне әсері. Ақпарат сапасына әсер ететін факторлар. Коммуникациялық үрдіс және оның кезеңдері. Құжат айналымын жобалау. Кедергілер.7-тақырып

1

13,14

Басқару әдістері: экономикалық, әлеуметтік – психологиялық, ұйымдастыру-өкімдік. Нарықтық экономикадағы қазіргі кезеңгі тәсілдер.8-тақырып

1

11,15

Жоспарлау – басқарудың қызметі. Жоспардың тиімділігі. Жоспарлау қызметінің дамуының негізгі кезеңдері. Жоспарлау қызметінің эволюциясы. Стратегияны жасау үрдісі. Шетелдердегі стратегиялық жоспарлаудың тәжірибесі. (АҚШ, Жапония және т.б).9-тақырып

1

11,12,13

Ұйымдастыру - басқарудың қызметі. Басқару қызметі ретіндегі ұйымдастырудың мәні. Басқару құрылымдарының элеменеттерінің сипаттамасы. Ұйымдастырудың процесс ретіндегі негізгі кезеңдері. Басқару құрылымдарының негізгі түрлері. Ұтымды ұйымдастырудың принциптерімен критерилері.10-тақырып

1

10,11,12

Бақылаудың сипаттамасы (белгісіздікті болдырмау, сәттілікті қамтамасыз ету, бақылаудың ауқымы). Бақылау түрлері: алдын-ала, ағымдағы, қортынды. Бақылау үрдісінің негізгі кезеңдері. Бақылаудың тиімділік шарты. Сәтті бақылаудың сипаттамсы. Талдау мен үлгілеу - басқарудың қызметі.11-тақырып

1

10,11,12

Ынталандыру: ұғымы, теориясы, эволюциясы. Мұқтаждықтардың классификациясы (жіктелінуі).Мотивацияның мазмұндылық теориясы мен басқару тәжірибиесінде қолданылуы.12-тақырып

1

10,11,12

Басқару шешімі ұғымы. Шешімдерге қойылатын талаптар. Басқару шешімдерінің жіктелінуі. Басқару шешімдерінің сапасын анықтаушы факторлар.13-тақырып

1

11,19

Адам қызметін және топты басқару. Топтар олардың маңызы және түрлері. Топ жұмысының тиімділігіне әсер ететін факторлар.14-тақырып

1

11,19

«Билік» және «ықпал» ұғымдары. Басшылық - басқару қызметі ретінде. Билік түрлері және оның тепе-теңдігі. Билік пен ықпалдың нысандарының сипаттамасы мен жіктелінуі. Қазіргі ықпал ету нысандары және олрадың басшылар жұмысында қолданылуы.15-тақырып

1

13,19

Лидерлік теориясына шолу. Блэйк және Мутонның басқару кестесіне сәйкес басшылық стильдерін сипаттау. Фидлердің, Митчел мен Хаустың, Херси мен Бланшардың, Врум-Йеттонның басшылық моделдері.16-тақырып

1

11,22,24

Ұйымдық өзгерістердің табиғаты. Мақсаттар, құрылым, технология, міндеттер және адамдар. Ұйымдық даму.17-тақырып

1

11,13,19

Басқарудың корпоративтік мәдениеті. Кәсіпкерліктің салалық мәдениеті. Сауда мәдениеті. Әкімшілік мәдениеті.18-тақырып

1

11,13,19

Менеджердің іскерлік этикеті. Кәсіби этикет. Келіссөз стилі, оны жүргізудің шетелдік тәжірибелері.19-тақырып

1

11,112,13

Өндірісті басқару: операциялық жүйені жасау.

Өндірісті басқару: операциялық жүйенің қызмет етуі. Еңбек өнімділігін басқару:кешенді тәсілі.

20-тақырып

1

3,4,11

Ғылыми-техникалық процесс – экономикалық даму факторы ретінде. Инновациялық жобаларды бағалау үлгісі.21-тақырып

1

11,12,13

Топтар ұғымы. Ұйымдардағы ресми және бейресми топтар. Бейресми топтардың құрылымы мен мақсаттары. Бейресми топтардың сипаттамасы: әлеуметтік бақылау, өзгерістерге қарсылық, бейресми лидерлер арқылы қарсылық білдіру. Бейресми топтарды басқару.22-тақырып

1

11,12

Мендежмент тиімділігі: ішкі және сыртқы параметрлері. Тиімділіктің экономикалық және әлеуметтік аспектілері. Фирманың менеджмент мүдделерін, меншігін және басқа да ресурстарды пайдалану және үйлестіруі.23-тақырып

1

11,22,24

Менеджмент және фирма табыстылығы. Тиімділікті арттыруға бағытталғын стратегия.24-тақырып

1

4,5,10

Басқарудың қазіргі кездегі технологиялары. Бизнестің инжинирінгі және реинжинирингі. Бизнес-жоспар, оның құрылымы.25-тақырып

1

10,19

Кәсіпорын персоналдарын оқыту, біліктілігін арттыру. Семинарлар мен дөңгелек үстелдер. Персоналдарды ынталандырудың жаңа тәсілдері.26-тақырып
11,12

Еңбек өнімділігі ұйым жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін көрсеткіш. Өнімділік мәселелеріне кешендік тәсіл. Өнімділікке жүйелік көзқарас.27-тақырып

1

13,19

Фирмада кадр саясатын жүргізу. Басқару кадрларын даярлау. Персоналдарды іріктеп алу және орналастыру. Персоналдарды басқару.28-тақырып

1
Жоспарлау және өнімділік. Ұйымдастыру және өнімділік. Мотивация және өнімділік.
13,19

29-тақырып

1

4,5,13

Өнімділікті қамтамасыз етудегі коммуникациялар.30-тақырып

1

2,3,4,11

Стртегиялық жоспарлау, оны жасаудың әдістері, процедуралары, ережелері. Стратегиялық жоспарды бағалаудың сандық және сапалық критерийлері. Стратегиян жүзеге асыру процесін басқару. ҚР 2030-Стратегиясы.ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1 Конституция Республики Казахстан // Казахстанская правда, 8 сентября 1995

2 Гражданский кодекс Республики Казахстан, Алматы, 1995

3 Программа действия правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996-1998 годы // Вести Казахстана, 21 декабря 1995

4 Закон Республики Казахстан «О защите и поддержке частного предпринимательства» // Казахстанская правда, 18 августа 1992

5 Закон Республики Казахстан «О стандартизации и спецификации» // Казахстанская правда, 17 февраля 1993

6 Закон Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Казахстанская правда, 23 февраля 1993

7 Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях» // Казахстанская правда, 20 января 1995

8 Указ Президента Республики Казахстан «О хозяйственных товариществах» // Казахстанская правда, 17 мая 1995

9 Указ Президента Республики Казахстан «О государственном предприятии» // Казахстанская правда, 27 июня 1995

10 Ахметов К.Ғ., Сағындықов Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А., Жұмаев Ж.Ж. Мекнеджмент негіздері. – Ақтөбе-Орал: «А-Полиграфия», 2005

11 Бердалиев К.Б. и др. Основы менеджмента. Учебное пособие. – Алматы, КазГАУ, 1995. – 245 с.

12 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Есенғазиев Б.К., Ерғалиев Қ.Р. Басқару негіздері.- Алматы: - Экономика, 1998.

13 Бердалиев К.Б., Өмірзақов С.Ы., Тұрсынбаева А.А., Саткалиева Т.С. Менеджмент теориясы мен тәжірибесі.- Алматы, 2002.

14 Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: 1997. – 564 с.

15 Гадькович Р.О., Набоков В.И. Менеджмент и менеджер. – Пермь, 1995. – 478 с.

16 Галькович Р.С. Основы менеджмента. – М.: 1998. – 451 с.

17 Деловое планирование (методы, организация, современная практика): Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Попова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 368 с.

18 Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 560

19 Егоршин А.П. Управление персоналом. – М.: 1997. – 465 с.

20 Игнатьева А.В. Основы менеджмента. – М.: 1995. – 455 с.

21 Кеннет Дж. Кук. Малый бизнес: стратегическое планирование. (Пер. с англ.) – М.: Издательский дом «Довгань», 1998. – 168 с.

22 Котлер илипп, Армстронг Гари, Сондерс Джон, Вонг Вероника. Маркетинг и менеджмент: пер. с англ. – 2-е европ. Изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 1151 с.23 Лэнд П.Э. Менеджмент – искусство управлять: Пер с англ. – М.: 1995. – 512 с.

24 Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 650 с.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет