Р. Еркімбекұлы 2014 ж

Loading...


бет1/4
Дата08.09.2017
өлшемі92.31 Kb.
  1   2   3   4
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


БЕКІТЕМІН

Экономика және құқық факультетінің

деканы

_______________ Р.Еркімбекұлы

«___» ________ 2014 ж.

6М030100 «Құқықтану»

мамандығы бойынша магистратураға қабылдау емтиханының

БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарламаға жауапты:

Кафедра меңгерушісі ________________________ Б.Ж. Қуандыков

АЛМАТЫ, 2014

Қазақстан Республикасындағы азаматтық іс жүргізу құқығы - 3 кредит
Негізгі бөлім

1.Азаматтық іс жүргізу құқығы саласының пәні, әдісі және жүйесі.

Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы .

Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау нысандары . Сот арқылы қорғалуға конституциялық құқық. Азаматтық сот ісін жқргізудің құқықтық мемлекетті құру кезеңіндегі міндеттері.Құқық саласы ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының түсінігі. Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі және жүйесі . азаматтық іс жүргізу құқығының басқа құқық саларымен ара қатынасы. Азаматтық іс ж.ргізу құқығының қайнар көздері.Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы. Азаматтық сот ісін жүргізуді (процесті) түсінігі . Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізудің түрлері. Азаматтық іс жүргізудің сатылары. Азаматтық іс жүргізудің нысанының мәні, негізгі белгілері және макңызы. Азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы (түсінігі, пәні және жүйесі) .


2.Азаматтық іс жүргізу құқығының принцитері.

Азаматтық іс жүргізу құқығы принціптерінің түсінігі және олардың маңызы. Азаматтық іс жүргізу құқығы принциптерінің жүйесі.Принциптердің жіктелу мәселесі.Азаматтық іс жүргізу құқығының ұйымдастырушылық-функционалды принциптері: сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы , судьялардың ауыстырылмайтындығы , судьялардың тағайындалатындығы және сайланатындығы , судьялардың тәуелсіздігі және олардың тек заңға бағынуы, азаматтық істерді қарау кезіндегі жеке даралық және алқалық, азаматтар мен ұйымдардың заңмен сот алдындағы теңдігі, жеке тұлғаның ар намысы мен қадір – қасиетін құрметтеу, сотта істі қараудың жариялығы , сот ісін жүргізудің ұлттық тілі .Азаматтық іс жүргізу құқығының функционалды принциптері: заңдылық, диспозитивтік , жарыспаушылық, тараптардың іс жүргізуде тең құқықтылығы , сотта қараудың ауызшалығы және тікелейлігі.


3. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастар және олардың субьектілері.

Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың түсінігі және олардың ерекшеліктері. Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың пайда болуының алғы шарттары , мазмұны және обьектісі.Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың субьектілері және оларды жіктеу.

Сот азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың міндетті субьектісі ретінде.Іске қатысушы тұлғалар (түсінігі, белгілері және құрамы ). Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері.Азаматтық іс жүргізушілік құқықтық қатынастардың басқа субьектілері .
4. Азаматтық процестегі тараптар.

Азаматтық процестегі тараптардың түсінгі . Тараптардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері. Іс жүргізуге тең қатысу ( түсінігі, мақсаттарының негіздері және тең қатысудың түрлері) .Тең қатысушылардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері. Тиісті емес жауапкердің түсінігі . Тиісті емес жауапкерді ауыстыру. Іс жүргізу құқық мирасқорлығы (түсінігі , негіздері) Құқық мирас қорлығының процеске кіру (тартылу ) тәртібі және оның құқықтық жағдайы .


5. Азаматтық процестегі үшінші тұлғалар.

Азаматтық процеске үшінші тұлғалардың қатысуы . Олардың түрлері.Даудың нысанына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар . Олардың іске кірісуінің негіздері және іс жүргізушілік тәртібі . Дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар. Олардың іске қатысуға кірісуінің немесе тартылуының негіздері және іс жүргізушілік тәртібі.Дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.


6. Азаматтық процеске прокурордың қатысуы .

Азаматтық процеске прокурордың қатысуының негіздері және нысандары . Прокурордың іс жүргізушілік жаңдайы.Бірінші сатыдағысотқа прокурордың қатысуы. Оның құқықтары мен міндеттері.Прокурордың апелляциялық және қадағалау сатысындағы соттарға қатысуы.


7. Басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау үшін мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-һзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуы.

Басқа тұлғалардың құқықтарын және мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдардың . жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуының негіздері және мақсаттары. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың басқа тұлғалардың құқықтарын қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгінуі.Олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.Мемлекеттің органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының процесске іс бойынша қорытынды беру үшін қатысуы. Олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.


8.Сотта өкілдік ету.

Соттта өкілдік етцдің және соттағы өкілдің түсінігі. Сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар. Өкілдіктің негіздері және түрлері. Соттағы өкілдердің өкілеттіліктері (көлемі және ресімделуі).


9.Іс жүргізу мерзімдері.

Іс жүргізу мерзімдерінің тісінігі және олардың маңызы. Іс жүргізу мерзімдерінің түрлері. Іс мерзімдерініңесетеу. Іс жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру.Өткізіп алған іс жүргізу мерзімін ұзарту мен қалпына келтірудің тәртібі.

Азаматтық істердің әзірлеу және қарау мерзімдері.
10. Сот шығындары.

Азаматтық процестегі сот шығындарының түсінігі және құрамы.Мемлекеттік баж. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар. Сот шығындарынан босату. Сот шығындарынан босату . Сот шыңындарын бөлу .


11. Мәжбүрлеу шаралары.

Мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану негіздері.

Мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары.

Мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібі.


12. Азаматтық істердің ведомствалық бағыныстылығы.

Ведомствалық бағыныстылықтың түсінігі. Ведомствалық бағыныстылықтың түрлері.Соттарға талап қоюшылың,ерекше талап қоюмен жүргізілетін істердің және ерекше жүргізілетін істердің ведомствалық бағынуы. Істердің ведомствалық бағыныстылығы туралы ережелерді сақтамау салдарлары. Істердің аралық соттарға ведомствалық бағыныстылығы . сотқа ведомствалық бағыныстылықтың басымдығы.


13. Азаматтық істердің соттылығы .

Соттылықтың түсінігі. Соттылықтың түрлері.

Топтық соттылық . Аумақтық соттылық, оның түрлері.

Істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру негіздері және тәртібі.

Істің соттылығы туралы ережелерді сақтамау салдарлары.
14. Дәлелдемелер мен дәлелдеу.

Сот дәлелдеуінің түсінігі және мақсаты. Сот дәлелдеуінің субьектілері.

Сот дәлелдемелерінің түсінігі. Дәлелдеу нысанының түсінігі. Дәлелдеуден босату негіздері . Дәлелдемелік фактілері.Тараптардың дәлелдеу міндеті . Дәлелдеу процесіндегі дәлелдемелік презумпциялардың маңызы. Дәлелдемені ұсыну. Соттың дәлелдемелерді тараптардың және іске қатысушы басқа тұлғалардың өтінімі бойынша талап етуі . дәлелдемелерді қамтамасыз ету дәлелдемелерді жинау тәсілі ретінде. Дәлдемелерді қамтамасыз ету негіздері және тәртібі. Сот тапсырмалары. Дәлелдемелерді зерттеу.Тұрғын жерінде қарау. Қарау хаттамасы.Дәлелдеу процессінде ғылыми – техникалық құралдарды қолдану. Дәлелдемелерді бағалау . дәлелдемелердің қатыстылығы және дәлелдемелерге жол беру. Дәлелдемелердің растылылығы және жеткіліктілігі.Дәлелдемелердің жіктелуі.Тараптардың жеке үшінші тұлғалардың түсініктемелері.Куәнің айғақтары.Куәдан жауап алудың тәртәптері.Куәнің міндеттері және құқықтары.Жазбаша дәлелдемелер.Жазбаша дәлелдемелердің түрлері. Жазбаша дәлелдемелерді тапсырудың және жинаудың тәртібі.Заттай дәлелдемелер. оларды ұсыну және сақтау тәртібі. Заттай дәлелдемелерді қарау.Сарапшының қорытындысы (түсінігі және мазмұны) . Сарапшы іс жүргізу құқықтары мен міндеттері.Сараптама тағайындаудың және жүргізудің тәртібі.Сараптамлардың түрлері.Маман консультациялары (түсіндермелері) және олардың маңызы. Маманның құқықтары мен міндеттері.
15. Талап.

Талап қою бойынша іс жүргізудің түсінігі және мәні. Талап қою бойынша іс жүргізу ережелерінің маңызы. Талап түсінігі. Талаптың элементтері. Талаптардың түрлері. Талаптың (талаптарың) ұқсастығы.Талап қою құқығы.

Талаптарды қосу жәе бөлу .Талапты өзгерту. Талап қоюшының талаптан бас тартуы. Жауапкердің талапты тануы. Бітімгершілік келісімі. Талапты қамтамасыз ету. Жауапкердің мүдделерін қорғау.
Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:
Негізгі

1 Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух томах. Учебник.- Алматы: КазГЮА ,2001

2 Викут М.А.,Зайцев И.М. Гражданский процесс России: Учебник.-М:Юрист,1999

3 Гражданский процесс:Учебник /Под ред . В.А.Мусина , Н.А. Чечиной,Д.М.Чечота.-М.ТОО « Фирма ГАРДАРИКА»1996,

4 Гражданский процес: Учебник/Под ред. В.А.Мусина.-Проспект,2001

5 Гражданский процесс:Учебник. 3-е.,изд,испр.И доп./Под ред.М.К Треушникова.М.Городец,2001

6 Гражданское процессульное право России :Учебник/Под ред.М.С. Шакарян.-М:Былина,1999

7 Гражданское процессуальное право России: Учебник/Под ред. М.С.Шакарян.-М:Юрист,2002

8 Абдуллина З.К Производство гражданских дел в суде первой инстанции: Учебное пособие –Алматы ; казакуниверситеті,1998 9 Баймолдина З.Х. Производство по пересмотру судебных судебных актов по гражданским делам: Учебное пособие. –Алматы :КазГЮУ 10Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред М Юкова ,-М.Юрид. лит .1991
Қосымша:

1 Борисова Е.А. Апелляция в гражданском и арбитражном процессе.-М.:Городец,1997.

2 Викут М.А.,Исаенкова О.В. Исполнительное производство.-М.:Юристь,2001

3 Гладышев С.И. Исполнительное производство Англии. – М.:Лекс-Книга,2002.

4 Давтян А.Г. Гражданское право Германии.-М.:Городец,2000.

5 Гурвич М.А. Судебное решение: Теоретические прблемы.-М.:Юрид.лит.,1976

6 Гурвич М.А. Право на иск.- М.:ВЮЗИ,1978.

7 Гурвич М. А. Учение об иске: Состав,виды.-М.:ВЮЗИ,1981

8 Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковойформы защиты права.-М.:МГУ,1979

9 Жуйков В.М. Пробемы гражданского прцессуального права.-М.:Городец,2001

10 Завадская Л.Н Реализация судебных решений: Теоретические аспект.-М.:Наука,1982.

11 Загайнова С.К. Судебный процедент : проблемы правоприменения.- М.: Норма,2002.

12 Исполнительное производство(законодательство и судебная практика его применения)/Сост.Клейн Н.И., Лесницкая Л.Ф.-М.: Юрид .лит.,2001.

13 Зайцев И.М. Устарение судебных ошибок в гражданском процессе. –Саратов: Саратовск.гос.ун-т,1985

14 Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. – М.:Инфра –М,2002

15 Мурадьян .Э.М. Истина как проблема судебного права – М.: Былина.2002

16 Нешатаева Т.Н. Междунородный гражданский прцесс . – М.:Дело ,2001

17 Осокина Г.Л.Иск (теория и практика). М.: Городец,2000

18 Решетникова И.В Доказательственное право Англии США. 2-е изд, перераб. И доп .- М.:Городец,1999

19 Салогубова Е.В.Ривский гражданский процесс . М.:Городец,1997

20 Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. М.,1997

21 Старилов Ю.Н. Адменистративная юстиция . Проблемы теорий. Воренж,1998.

22 Стецовский Ю.И.Судебная власть.-М.: Дело ,1999

23 Судебная реформа в России:Проблемы совершенствования.По материалам научно-проктической конференции/ под ред. Тихомирова Ю.А.- М.:Городец 2001

24 Треушников М.К. Судебные доказательства . Изд.2-ое.,доп.-М.:Городец1999

25 Черных И,И Заочное произвдство в гражданском процессе . –М.:Городец,Қазақстан Республикасындағы қылмыстық іс жүргізу құқығы - 3 кредит
Пәннің мазмұны
1.Қылмыстық процесстің түсінігі, маңызы және міндеттері.

Қылмыстық процесстің түсінігі, маңызы және міндеттері. Қылмыстық сот өндірісінің әлеуметтік мәні. Қылмыстық процессің типтері (формалары). Қылмыстық процесс және сот әділдігі. Олардың өзара байланысы қылмыстық процесстің сатылары, олардың түсінігі мен жүйесі. Қылмыстық процесс, қылмыстық процессуалдық әрекетгер мен құқықтық, қатынастардың жүйесі. Процессуалдық функциялар. Олардың түсінігі мен түрлері.


2.Қазақстан Республиқасының іс жұргізу заңдары.

Қылмыстық іс жұргізу заңдары және олардың қылмыстық сот міндеттерін жүзеге асырудағы мәні.Қылмыстық іс жұргізу заңдары мен қылмыстық іс жұргізу құқығының байланысы.Қылмыстық іс жұргізу заңы қылмыстық іс жұргізу құқығының кайнар көзі ретінде.Қылмыстық іс жұргізу құқығының кайнар қөздері.Қазақстан Республиқасының Конституциясы қылмыстық іс жұргізу заңдарының басты кайнар көзі ретінде.Қазақстан Республикасында қылмыстық іс жұргізу заңдарының пайда болуы мен дамуы.


3.Қылмыстық процесстiң принциптерi

Қылмыстық процесс принциптерiнiң түciнiгi, маңызы мен мәнi. Қылмыстық сот iciн жұргiзу мiндеттерiн жүзеге асырудағы принциптердiң ролi.Қылмыстық процесс принциптерiнiң нормативтiк мiнездемесi. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен қылмыстық ic жүргiзу заңдарында бекiтiлген қылмыстық процесстiң принциптерi.

Қылмыстық ic жүргiзудiң әрбiр сатысында принциптердiң қолданылуы және жүзеге асырылуы.

Қылмыстық процессуалдық әдебиетте принциптер жүйесi туралы мәселе.


4.Қылмыстық процеске қатысушылар.

Қылмыстық процесске қатысушылар, олардың түciнiгi мен жiктелуi.

Қылмыстық iзге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар. Сот - сот билiгiн жүзеге асыратын орган ретiнде. Соттың процессуалдық жағдайы, оның қылмыстық процесстегi мiндеттерi.
5.Қылмыстық процессуалдық қызметтің жалпы шарттары

Қылмыстық іс жүогізуге қатысушылардың қаупсіздігін қамтамасыз ету Процессуалдық актiлер, олардың түciнiгi, турлерi, маңызы мен мәнi. Процессуалдық актiлердiң жiктелуi. Қылмыстық ic жүргiзу актiлерiне қойылатын талаптар. Тергеу және сот әрекеттерiнiң хаттамалары, олардың түрлерi мен құрылысы.


6.Қылмыстық процесстегi дәлелдемелер.

Қылмыстық процесстегi дәлелдеу теориясы: түciнiгi және мазмұны. Дәлелдеу құқыгы, оның дәлелдеу теориясымен өзара байланысы. Таным теориясы – дәлелдеу теориясының негiзi ретiнде. Қылмыстық процесстегi шындықтың түсiнiгi, мазмұны. Шындықты анықтау – дәлелдеудiң мақсaты. Қылмыстық ic бойынша шындықты анықтаудың процессуалдық кепiлдiктерi. Қылмыстық ic бойынша дәлелдеу заты. Қылмыстық процесстегi дәлелдемелердiң түciнiгi мен маңызы. Дәлелдемелердiң қатыстылығы мен iскe жарамдылығы. Дәлелдемелердi жарамсыз деп танудың негiздерi. Дәлелдемесiз анықталатын мән-жайлар. Дәлелдеу шегі және оның дәлелдеу затымен байланысы.

Дәлелдемелерді жіктеу және оның практикалық маңызы
7.Ic жүргiзушiлiк мәжбурлеу шаралары

Қылмыстық процесстегi мәжбүрлеу шараларының түciнiгi мен маңызы. Ic жүргiзушiлiк мәжбүрлеу шараларын жіктеу. Бұлтартпау шараларының к:ылмыстық ic жүргiзушiлiк мәжбүрлеу шаралары жүйесiндегi алатын орны. Бүлтартпау түciнгi мен маңызы. Бултартпау шараларының басқа ic жүргiзушiлiк мәжбүрлеу шараларынан айырмашылығы. Бұлтартпау шараларын тагайындаудың негiздерi мен процессуалдык: тәртiбi. Бұлтартпау шараларының тагайындаудағы әскерiлетiн мән-жайлар. Сезiктiге қатысты бұлтарпау шараларын қолданудың негiздерi мен шарттары. Бұлтартпау шараларын қолданудың заңдылыгының конституциялық кепiлдiктерi. Кәмелетке толмағандарға қатысты бұлтартпау шараларын қолданудың ерекшешктері. Бұлтартпау шараларының түрлерi.


8.Қылмыстық ic қозгау

Қылмыстық ic қозгау сатысының түсiнiгi, маңызы және мазмұны. Қылмыстық ic қозгау сатысында шешiлетiн сұрақтар.Қылмыстық іс қозгауга құқылы органдар мен лауазымды адамдар.Қылмыстық ic қозғау себептерiнiң түciнiгi мен түрлерi. Домалақ арыздар, оларды қapay және тексеру. Қылмыстық ic қозғаудың негiздерi.


9.Алдын-ала тергеу жүргізу және анықтау

Алдын-ала iздестiрудiң маңызы, мәнi мен мiндеттерi. Алдын-ала iздестiру сатысының қылмыстық процестiң басқа сатыларымен өзара байланысы. Алдын-ала iздестiрудiң түрлерi. Алдын-ала тергеу мен анықтама, олардың өзара- байланысы. Алдын-ала тергеудiң түciнiгi. Алдын-ала тергеу қылмыстық iстердi тергеудiң негiзгi формасы ретiнде.


10.Тергеу iс-әрекеттерi

Тергеу iс-әрекеттерiнiң түciнiгi мен түрлерi. Тергеу iс-әрекеттерiнiң жүйесi.Тергеу ic-әрекеттерiн жүргiзу барысында ғылыми-техникалық қүралдарды қолдану.


11.Кылмыстық icтердiң соттылығы.

Қылмыстық iстердiң соттылығының түciнiгi мен мәнi. Қылмыстық icтiң соттылығы және "компетенция" деген ұғымдардың өзара байланысы.Қылмыстық icтердiң соттылығының түрлерi. Қылмыстық iстердiң соттылығының аумақтық белгiсi. Қылмыстық icтердiң заттық (тeктiк) белгiсi. Қылмыстық iстердiң персоналдық (арнайы) белгiсi.Қылмыстық iстердi бiрiктiру кезiнде қай соттың еарауына жататыңдығың анықтау Қылмыстық істі соттың карауына жатқызылуы бойынша жіберу


12.Бірінші сот инстанциясында іс жүргізу

Келiп түскен қылмыстық ic бойынша соттың әрекeтi. Сотқа келiп түскен ic бойынша анықтауға жататын мәселелер. Келiп түскен қылмыстық ic бойынша соттың қабылдайтын шешiмдерiның түрлерi Iстi қосымша тергеуге жiберудiң негiздерi мен тәртiбi. Iстi қыскарту мен токтата тұрудың негiздерi мен тәртiбi. Қылмыстық iстердi бiрiктiру түралы шешiмдi кабылдаудың негiздерi мен тәртiбi. Iстi тиiстi соттың қарауына жiберу. Шешiмдердi қабылдаудың мерзiмдерi.


13.Соттың заңды күшіне енбеген ұкімдер мен қаулылырын қайта қарау

Апелляциялық қараудың мәнi. Апелляцияның негізі белгiлерi. Icтi апелляциялық сатыда қараудың мерзiмдерi мен тәртiбi. Icтi апелляциялық сатыңа қарауға қатысатын түлғалар.. Апелляциялық сатыда соттың дәлелдемелердi жинауы, зерттеуi, бағалауы. Апелляциялық сатыдағы соттың қабылдайтын шешiмдерiнiң түрлерi. Бiрiншi инстанция сотының үкiмiн жоюға немесе өзгертуге негiздер.. Ақтау үкiмiн өзгерту мен күшiн жоюдың шарттары. Апелляциялық сатыдағы сот мәжілісінің хаттамасына қойылатын талаптар. Апелляциялық шешiмнiң заңды күшiне ену тәртiбi мен мерзiмдерi. Апелляциялық шешiмге шағым беру мен наразалық бiлдiрудiң тәртiбi


14.Сот шешімдерін орындау

Сот шешімдерін орындау Үкімді орыңдау сатысының маңызы мәні және міндеттері Үкімді орындау сатысында қылмыстық процесстін конституциялық проинциптерін жүзеге асыру. Соттың үкімі мен қаулысының заң күшіне енуі Соттың үкімді қаулыларды орындауға кірісу тәртібі Үкімді орындайтын органдар.Үкімді атқарылуын кейінге қалдыру негіздері Үкімнің орындалуын тоқтата тұру.Үкім мен қаулыны орындау кезінде соттың қарауына жататын мәселелер.Үкімді орындаумен байланысты мәселерді шешетін соттар Үкімді орындаумен байланысты мәселерді шешудің тәртібі Соттылыкты алып тастау туралы өтінішті қарау Сот талкылауына қатысушылардың үкімді орындау сатысына қатысуы және олардың процессуалдық құқықтары мен міндеттері


15.Заңды күшіне енген сот шешімдер қайта қарау

Қадағалау сатысында іс жүргізудің мәні манызы және міндеттері Бұл сатының аппеляциялық сатына іс жүргізуден айырмашылығы.Қылмыстық процесстің конституциялық принциптері және қадағалау сатысында іс жүргізуге қатысушылардың құқықтарың қепілдіктері.Қадағалау өндірісін қозғау Соттын заңды күшіне енген үкімдер менқаулыларын қадағалау қайта қарау Заның қушіне енген сот үкімдері мен қаулыларына шағым жасауға наразалық білдіруге құқығы бар адамдар


Әдебиеттер тізімі

Қолдануға ұсынылатын нормативтік- құқықтық актілер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы,1995.

2. Азаматтық, неке және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету және құқықтық қатынастар жайлы конвенция /Комментарий к УПК Каз.ССР.-Алматы, 1995г. С. 327-425.

3.“Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі және судьялардың мәртебесі туралың 25.12.00 ж. ҚР конституциялық заңы //ҚР Парламентінің ведомостілері 2000.№ 23.Ст.410.

4.“Қазақстан Республикасының Прокуратурасы туралың 21.12.95 ж. заң і// ҚР Жоғарғы Кеңесінің ведомостілері.1995. № 24. Ст.156.

5. 5.12.97 жылғы “АдвокаттыққызметтуралыңҚазақстанРеспубликасыныңзаңы // Казахстанская правда. 1997. 31 дек.6.Қазақстан Республикасыныңқылмыстықісжүргізукодексі. –Алматы: Жетіжарғы, 1998 ж.
Қосымша

 1. Адам құқықтарыныңжалпыламадекларациясы. БҰҰ Бас Ассамблеясымен 10 желтоқсан 1948 ж. бекітілген. //Ваше право. 5.12.1997.

 2. Азаматтықжәнесаясиқұқықтаржөніндегіхалықаралық пакт. БҰҰ Бас Ассамблеясымен 16 желтоқсан 1966 ж. бекітілген.// Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. - М.: Юрид.лит., 1990.

 3. Сот әділдігінжүзегеасырудыңтәуелсіздігініңнегізгіпринциптері. БҰҰ-ныңқылмыстыңалдыналумәселесібойынша 7 Конгресіндеқабылданған. 1985 жылдыңтамыз-қыркүйегі. //Вестник суда “Турабиң. 1997. № 4.

 4. “ҚазақстанРеспубликасыныңішкіістероргандарытуралың 21.12.95 ж. заңкүші бар ҚРПрезидентініңЖарлығы // ҚР ЖоғарғыКеңесінің ведомостілері.1995. № 23. Ст.154.

 5. “Ұлттыққауіпсіздікоргандарытуралың 21.12.95 ж. заңкүші бар ҚРПрезидентініңЖарлығы //ҚР ЖоғарғыКеңесінің ведомостілері.1995.

 6. 15 қыркүйек 1994 жылғы “ЖеделіздестіруқызметітуралыңҚазақстанРеспубликасыныңзаңы //ҚРЖоғарғыКеңесінің ведомостілері.1994.

 7. ҚазақстанРеспубликасыныңқылмыстылықпенжәнесыбайласжемқорлықпенкүресжөніндемемлекеттікбадарламасы: ҚРПрезидентінің 5.11.97 жылғыжарлығы // Казахстанская правда. 1997. 7 нояб.

 8. “ҚазақстанРеспубликасыКонституциясының 4-бабының 2-тармагын, 14-бабының 2-тармағын, 77-бабының 3-тармағын, 79-бабының 1-тармағын және 83-бабының 1-тармағын ресмитүсінді

 9. рутуралың ҚРКонституциялықКеңесінің 6.03.97 жылғы № 3 қаулысы //Сборник нормативных правовых актов о прокуратуре Республики Казахстан. -Алматы, 1997.

 10. ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңактілерінеөзгертулер мен қосымшаларенгізутуралыжәнезаңкүші бар ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентінің “Анықтаужәнеалдын ала тергеудіжүзегеасыратынҚазақстанРеспубликасыныңарнайымемлекеттікоргандарытуралың, “ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттіктергеукомитетіжәнеоныңоргандарытуралың ҚР 9.12.98. № 307-1 ЗРК заңы // Казахстанская правда.1998. 15 дек.

 11. 5.07.2000 жылғы “ҚылмыстықісжүргізугеқатысушытұлғалардымемлекеттікқорғаутуралыңҚазақстанРеспубликасыныңзаңы //Казахстанская правда. 2000.13 июля.

 12. 12.11.97 жылғы “ҚазақстанРеспубликасыЖоғарғыСотыныңтәртіптікалқасы, облыстықжәнеоғантеңестірілгентәртіптікалқалартуралыережеңҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңжарлығы.

 13. 16.01.01 жылғы № 535 “Алматы жәнеҚарағандықалаларындамамандырылғанэкономикалықсоттардықұрутуралың ҚРПрезидентініңжарлығы //Казахстанская правда. 2001.20 янв.

 14. 22.01.01 жылғы “ҚазақстанРеспубликасындақұқыққорғауқызметінжетілдірушараларытуралыңҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңжарлығы //Казахстанская правда.2001.23 янв.

 15. 30.03.99 жылғы № 353-1 ЗРК “Сезіктілер мен айыпталушылардықамаудаұстаудыңтәртібіжәнежағдайытуралыңҚазақстанРеспубликасыныңзаңы// Казахстанская правда.1999. 2 апр.


Қолданылуға ұсынылатын оқулықтар мен арнайы ғылыми әдебиет:

 1. Адвокат в уголовном процессе. Уч.пособие / Под ред.П.А.Лупинской. -М.,1997.

2. Айтмухамбетов Т.К. Дополнительные материалы в кассационном и надзорном производстве по советскому уголовному процессу: Автореф.дис…канд. юрид.наук. М.,1976.

3. Александров С.А. Правовое положение гражданского ответчика в уголовном процессе: Уч.пособие. Горький, 1977.

4. Алексеев И.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерки развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: Воронежский ун-т, 1980.

5. Анашкин Г.З.. Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. М., 1982.

6.Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советскомуголовном процессе. М.: Юрид.лит.,1964.


 1. Аубакирова А. Фиксация доказательств в криминалистике и судопроизводстве: Учеб.пособие.Алматы: ВШП “Адилетң, 2000.

 2. Ахпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии предварительного расследования. Алматы: Жетіжаргы, 1997.

 3. Алексеев В.Д. Оценка доказательств в стадии надзорного производства. М., 1971

 4. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. - М., 1982

 5. Барщевский М.Ю. Адвокат, адвокатская фирма, адвокатура: Учеб.пособие. М., 1995.

 6. Берсугурова Л. Ш. Основные понятия уголовного процесса. - Алматы, 1996.

 7. Беков К.А. Процессуальное положение подозреваемого на предварительном следствии. Дисс. к.ю.н. – Алматы, 1999.

 8. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: Юрид.лит., 1975.

 9. Бычкова С.Ф.. Гинзбург А.Я.Следственные действия: Краткий комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. - Алматы, 1998.

 10. Ветрова Г.И. Уголовно-процессуальная ответственность. М., 1987.

 11. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие / Под ред. И.Н.Кожевникова.М., 1997.

 12. Гаврилов С.Н. Адвокат в уголовном процессе. М.: Юрист,1996

 13. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативной и экспертной практике: Уч.-практ.пособие.М., 1996.

 14. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М.: Спарк,1995.

 15. Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних. Фрунзе, 1981.

 16. Гуковская Н.П., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. М.: Вюзи, 1974.

 17. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981.

 18. Добровольская Т.Н. Изменение обвинения в судебных стадиях советского уголовного процесса. М., 1977.

 19. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. М., 1971.

 20. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы) / В.Бахин, М.Когамов, Н.карпов.Алматы: Оркениет,1999.

 21. Доля Е. В. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М., 1996.

 22. Доспулов Г.Г. Психология допроса в уголовном процессе. Алматы: Ғылым, 1996.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...