Программа Форма ф со пгу 18. 2/06жүктеу 254.55 Kb.
Дата29.04.2017
өлшемі254.55 Kb.


Рабочая программа Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Салалық экономика кафедрасы

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен


050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Лист утверждения к рабочей Форма
программе дисциплины, Ф СО ПГУ 7.18.1/06


разработанной на основании

государственного

общеобязательного стандарта

образования специальности и

типовой программы

БЕКIТЕМIН

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________ Н.Э.Пфейфер

2008ж. __________ «___»

Құрастырушы: доцент Р.П.Титкова __________

Аударған: Г.Қ.Матаева __________

Салалық экономика кафедрасы


050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәні бойынша

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы 050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті 3.08.371-2006 стандарты және «Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетімен 2006ж. «06» маусымда типтік бағдарламаның негізінде әзірленген.
Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылған 2008ж. «__»__________

№ __ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Р.П.Титкова
Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2008ж. «__»__________ № __ хаттама


ӘК төрайымы ________________Л.А.Сидорова

КЕЛІСІЛГЕН

Факультет деканы __________Т.Я.Эрназаров 2008 ж. «____»__________

ЖӘҚБ МАҚҰЛДАНДЫ

ЖӘҚБ бастығы_________________Л.Т.Головерина 2008ж. «____»__________

1 Пәннің міндеттері мен мақсаттары

  1. Пәннің мақсаты

Пәннің мақсаты кәсіпкерлік білім берумен қатар, ондағы стандарт жүйесімен таныстыру, әлеуметтік қызмет көрсетудегі мониринг зерттеуінің мазмұны мен әдісіне үйрету болып табылады.
1.2 Пәннің міндеттері

 • стандарттау жүйесінің теориялық негіздерін зерттеу, әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы технологияны қолдану;

 • мониторинг зерттеулерінің бағытын зерттеу, олардың жабдықтары мен мониторинг ұйымдарындағы технологиялық ақпараттың рөлін зерттеу;

 • санақ бойынша негізгі әлеуметтік көрсеткіштердің әдісін қолданудағы іскерлік пен дағдыны қалыптастыруға әрекеттендіру.

1.3 Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс: • стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері;

 • нарық әлеуметтік қызметтің көп қырлы кешенді жүйесін ретінде;

 • әлеуметтік стандарт: түсінігін, мәндік сипаттарын;

 • әлеуметтік көрсеткіштер (индикаторлар), әлеуметтік нормалар

 • күнделікті өмір сүру минимумының көрсеткіш жүйесін; күнделікті өмір сүру минимумының ауқымын есептеу әдісін;

 • халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік стандарттар сұрақтарын;

 • әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы минималды әлеуметтік стандарттың мемлекеттік жүйесін; оған сипаттамасын; Қазақстандағы және шет елдердегі еңбек ақыны қайта қарау механизмін;

 • әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтерін;

 • әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік жұмыс сұрақтарын;

 • білім беру саласында қызмет көрсету стандарттарын;

 • медициналық қызмет көрсету стандартын;

 • халықаралық әлеуметтік стандарттар, мақсатын және олардың қалыптасуын;

 • мониторинг функцияларын; мониторинг принциптерін; мониторинг элементтерін, оның құралдарын;

 • әлеуметтік қызмет көрсету негіздерінің теориясын және оның сапасын;

 • халықтын денсаулық сақтау көрсеткіштерінің жүйесін;

 • білім беру қызметіндегі мониторинг сапасының функционалды элементтерін.

1.4 Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде сипаттап істеу білуі тиіс:

- Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесін;

- нарық әлеуметтік қызметін: қалыптасу факторын, бағыттарын;

- стандарт жүйсіндегі категориялық-түсініктілік аппаратын;

- µмір саласындағы әлеуметтік нормативтерін; єлеуметтік нормаларын: оның белгілерін;

- күнделікті өмір сүру минимумының көрсеткіш жүйесін;

- халықты әлеуметтік қорғау стандарттының деңгейлі жүйесін: минималды, орта, рационалды;

- єлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы минималды әлеуметтік стандарттың мемлекеттік жүйесін; оған сипаттамасын;

- єлеуметтік қызмет көрсету мекемесіндегі қызметті бағалау әдісін;

- єлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік стандартын;

- мемлекеттік білім беру стандартын;

- медициналық қызмет көрсету мекемелерінің іс-әрекеттерін бағалайтын талаптарын;

- Қазақстандағы халықаралық стандарттарды қолданудың тәртібін;

- мониторинг функцияларын; мониторинг принциптерін; мониторинг элементтерін, оның құралдарын;

- мүгедектер, әлеуметтік қарттар мониторингін;

- халыққа қызмет көрсететін медициналық, денсаулық жүйелеріне сипаттама мен көрсеткіштерін;

- білім беру қызметіндегі мониторинг сапасының функционалды элементтерін.


1.5 Пререквизиттер

Пєнді оќу ‰шін келесі пєндерді білу керек: • «Жастармен әлеуметтік жұмыс»;

 • «Әлеметтік саясат»;

 • «Политология»;

 • «Социология»;

 • «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері»;

 • «Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету»

2 Пәннің тақырыптық жоспары


2.1 «Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен 050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығына арналған пәннің тақырыптық жоспары

Оқу түрі – күндізгі, жалпы білім беру негізінде

Оқуға түскен жылы – 2006 ж.


Тематический Форма

план СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/сТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

5 семестр

1

Кіріспе. Стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері

1

2
6

2

Нарық әлеуметтік қызметтің көп қырлы кешенді жүйесі ретінде

2

2
6

3

Әлеуметтік стандарт: түсінігі, мәндік сипаттары

2

3
6

4

Әлеуметтік көрсеткіштер (индикаторлар), әлеуметтік нормалар

26

5

Күнделікті өмір сүру минимумы әлеуметтік стандарт ретінде

26

6

Халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік стандарттар

26

7

Әлеуметтік-еңбек қатынастары саласының минималды әлеуметтік стандарты

2

2
6

8

Әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтер

2

2
6

9

Әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік жұмыс

26

10

Білім беру саласында қызмет көрсету стандарттары

2

2
6

11

Медициналық қызмет көрсету стандарты

2

2
5

12

Халықаралық ұйымдардың қызметтерін қарайтын әмбебап әлеуметтік стандарттар

25

13

Әлеуметтік мониторинг: мәні, принциптері, ұйымдары

25

14

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мониторинг қызметінің сапасы

25

15

Халықтың денсаулық сақтау мониторингі

25

16

Білім беру қызметіндегі мониторинг сапасы

15

БАРЛЫҒЫ:

30

15
67,5+22,5

2.2 Курстың теориялық мазмұны

Кіріспе


Курс пәні мен міндеттері. Әлеуметтік стандарты қолдану қоғамдық әлеуметтік дамудың көрнісі ретінде. Әлеуметтік қызмет көрнісінің мөлшері, оның сапасы.

Тақырып 1 Стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілеріСтандарттау түсінігі, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Әлеуметтік стандарттау, оның ерекшеліктері. Нормативті құжаттар, оның әлеуметтік стандарттауды орнықтырудағы аса маңызды мәні. Стандарттар мен норма жүйесі әлеуметтік және экономикалық саясаттың бағыты ретінде. Әлеуметтік қызмет саласында стандарттау.
Тақырып 2 Нарық әлеуметтік қызметтің көп қырлы кешенді жүйесі ретінде

Нарық әлеуметтік қызмет: қалыптасу факторы, бағыттары. Әлеуметтік қызмет субъектілеріне сипаттама. Әлеуметтік қызмет сипаты, оны топтастыру. Білім беру қызметі. Медициналық қызмет. Бос уақыты ұйымдастыру қызметі. Тұрмыстық қызметі. Коммуналдық қызмет. Әлеуметтік жұмыс қызметі. Әлеуметтік қызмет сұранысының қалыптасу негіздері. Әлеуметтік қызметтің нарықпен байланысы. Нарық қызметінің дамуындағы әлеуметтік саясаттың рөлі.


Тақырып 3 Әлеуметтік стандарт: түсінігі, мәндік сипаттары

Стандарт түсінігі. Стандарт жүйсіндегі категориялық-түсініктілік аппараты. Әлеуметтік стандарттар. Әлеуметтік стандарт халықтың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейі ретінде. Әлеуметтік стандарт жүйесі халықты әлеуметтік қорғау, еңбекпен қамту денсаулықты арттыру бағдарламаларын өңдеудің негізі ретінде. Мемлекеттік минималды әлеуметтік стандарттар адамдардың, жалпыға бірдей тұрғындардың әлеуметтік қажеттіліктер мен мүмкіндіктерін материалдық жағдайларын қанағаттандырудағы әлеуметтік нормалар мен нормативтері. Білім беру, денсаулық сақтау және мәдени салалардағы минималды стандарттар әлеуметтік қамсыздандыруындағы мемлекеттік минималды стандарттар жүйесі. Қоғамдағы стандарт жүйесінің қолдану мәні.

Мониторигты ұйымдастыру мен стандартты өндеудегі әлеуметтік статистиканың рөлі.
Тақырып 4 Әлеуметтік көрсеткіштер (индикаторлар), әлеуметтік нормалар

Әлеуметтік индикатор түсінігі. Негізгі салалардағы әлеуметтік индикаторлар жүйесі: тұрғындар кірісі, жұмыспен қамтылуы; халыққа әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтудағы сипаты (білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру т.б.); демографиялық жағдай; экология. Кедейшілік көрсеткіштері мен атаулы әлеуметтік көмек.

Өмір саласындағы әлеуметтік нормативтер. Әлеуметтік нормалар: оның белгілері.
Тақырып 5 Күнделікті өмір сүру минимумы әлеуметтік стандарт ретінде

Күнделікті өмір сүру минимум түсінігі. Күнделікті өмір сүру минимумының көрсеткіш жүйесі. Күнделікті өмір сүру минимум бюджеті. Күнделікті өмір сүру минимумының ауқымын есептеу әдісі. Халықты әлеуметтік қорғаудағы күнделікті өмір сүру минимумының жүйесі. Кедейшілік. Кедейшілік көрсеткіштері. Кедейшіліктің мөлшерін бағалаудағы қажетті көлемдерді анықтау үшін жүргізілетін мониторинг жағдайы. Күнделікті өмір сүру минимум әлеуметтік базалық көрсеткіштер ретінде, оның басқа мемлекеттік минималды стандарт саласындағы еңбек ақыны төлеу, зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік көмек көрсетудегі мәнін анықтау.


Тақырып 6 Халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік стандарттар

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін құру – мемлекеттік әлеуметтік саясат міндетінің бірі. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің негіздері - өмірге қажетті минималды стандарпен қамту жүйесінің негізгімен қамсыздандыру. Халықты әлеуметтік қорғау стандарттының үш деңгейлі жүйесі: минималды, орта, рационалды. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік мәні. Мемлекеттік минималды стандарт жүйесінің ілгерленуі - әлеуметтік саясат міндеттінің бірі және халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігі болып қаралады.


Тақырып 7 Әлеуметтік-еңбек қатынастары саласының минималды әлеуметтік стандарты

Әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы минималды әлеуметтік стандарттың мемлекеттік жүйесі; оған сипаттама. Минималды еңбек ақы түсінік ретінде. Бақылау мен бекіту. Әр түрлі елдердегі минималды еңбек ақы деңгейі мен қатысы. Қазақстандағы және шет елдердегі еңбек ақыны қайта қарау механизмі.

Зейнетақы минималды көлемі. Бір айлықты есептеудегі көрсеткіш, оның қолданылуы. Айлықты есептеудегі көрсеткішті белгілеу. Негізгі лауазымды еңбекақы: белгілеу мен қалыптастыру. Белгіленген қанынас, минималды ебекақы мен күнделікті өмір сүру минимумы.
Тақырып 8 Әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтер

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік қамсыздандыру. Әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік қызмет көрсету түрлері, оларға сипаттама. Әлеуметтік стандарттар мен нормативтер, қызмет көрсетудегі оның рөлі. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесіндегі стандарттарды өңдеуге қойылатын талаптар. Мүгедектерге, мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік көмек көрсетудегі мемлекеттік стандарттар. Әлеуметтік қызмет көрсету мекемесіндегі қызметті бағалау әдісі. Халықтың әр түрлі топтарына әлеуметтік қызмет көрсетудегі жұмыстарды ұйымдастыру мекемелерінің құрған әр түрлі тармақтық әрекеттері.


Тақырып 9 Әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызмет: оқыту (білім беру), клиентке көмек көрсету мен әлеуметтік қорғау, ғылыми қызмет көрсетудегі практикалық сипат. Қызмет көрсету сипаты: медициналық-әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-тұрмыстық және т.б. Әлеуметтік қызметкелер функциясына кіретін негізгі міндеттерді іске асыру (диагностикалық, ұйымдастырушылық, профилактикалық және т.б.) Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік стандарт.


Тақырып 10 Білім беру саласында қызмет көрсету стандарттары

Білім беру саласындағы қызмет көрсету, оған сипаттама. Мемлекеттік білім беру стандарты. Әлеуметтік стандарттар және білім берудегі қызмет көрсету нормативі; оны өңдеуде қойлатын талаптар. Білім беру саласында қызмет көрсету стандартының тиімділігін арттыру жолдары.


Тақырып 11 Медициналық қызмет көрсету стандарты

Қазақстандағы денсаулық сақтау қоғамының тұжырымдамасы. Медициналық қызмет көрсету сипаты. Медициналық қызмет көрсетудегі кепілдік көлемі. Медициналық қызмет көрсету стандарты, оған сипаттама. Медициналық қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру және оны факторлары. Медициналық қызмет көрсету мекемелерінің іс-әрекеттерін бағалайтын талаптар.


Тақырып 12 Халықаралық ұйымдардың қызметтерін қарайтын әмбебап әлеуметтік стандарттар

Халықаралық әлеуметтік стандарттар, олардың қалыптасудағы мақсаты. Стандарттаудағы халықаралық заңдылық, әлеуметтік статус саласындағы қазақстандағы заңдылықтың ереже бойынша сақталуы. Әлеуметтік көрсеткіштегідей халықаралық ұйымдардың ұсынылған мүмкіншіліктерін өз жағдайына қарай қайта қарап, өңдеп пайдалану: ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, МВФ және т.б. Қазақстандағы халықаралық стандарттарды қолданудың тәртібі.


Тақырып 13 Әлеуметтік мониторинг: мәні, принциптері, ұйымдары

Мониторинг түсінігі. Мониторинг сипаты технология ретінде. Әлеуметтік мониторинг. Мониторинг әлеуметтік қызмет көрсетудегі зерттеудің негізі ретінде; тиімді басқарудың компоненті ретінде. Мониторинг және дәстүрлі диагностика. Мониторинг функциялары. Мониторинг принциптері. Мониторинг элементтері, оның құралдары.

Мониторингтың ақпараттық-аналитикалық қызметі: іс-әрекет мазмұны, ұйымдары. Әлеуметтік жұмыстағы мониторинг.

Тақырып 14 Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мониторинг қызметінің сапасы

Әлеуметтік қызмет көрсету негіздерінің теориясы және оның сапасы. Сапалық қызмет көрсету мониторингнің технологиясы. Мониторинг құралдары. Сапалық қызмет көрсету мониторингнің ақпараттық технологиясы. Мүгедектер, әлеуметтік қарттар мониторингі.
Тақырып 15 Халықтың денсаулық сақтау мониторингі

Денсаулық сақтау жағдайының статистикалық көрсеткіштер жүйесі. Халықтын денсаулығын анықтайтын факторлар. Халықтын аймақтық жағдайлардағы денсаулықты сақтау ерекшелеріндегі әлеуметтік, экологиялық, табиғи-климаттық байланыстары. Мониторинг жүйесіндегі дербестік, қоғамдық денсаулық сақтау. Халықтын денсаулық сақтау көрсеткіштерінің жүйесі. Халыққа қызмет көрсететін медициналық, денсаулық жүйелеріне сипаттама мен көрсеткіштер. Әлеуметтік бағдарламалар жасаудағы денсаулық сақтау мониторингінің мәні, салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру.


Тақырып 16 Білім беру қызметіндегі мониторинг сапасы

Білім беру қызметіндегі мониторинг сапасының функционалды элементтері. Мониторинг құралдары. Мониторинг жүргізудегі ерекшеліктері. Білім беру жүйесіндегі мониторингтік зерттеудің тиімділігі, оны практикада қолдану.

2.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері

Стандарттаудыњ қалыптасы мен дамуының негізгі кезеңдері кесте т‰рде крсету.
Тақырып 2 Нарық әлеуметтік қызметтің көп қырлы кешенді жүйесі ретінде

Єлеуметтік ќызметке сипаттама беру.


Тақырып 3 Әлеуметтік стандарт: түсінігі, мәндік сипаттары

К‰нделікті µмір с‰ру минимумныњ кµрсеткіш ж‰йесін есептеу.


Тақырып 7 Әлеуметтік-еңбек қатынастары саласының минималды әлеуметтік стандарты

Номиналды, минималды ењбек аќы жєне к‰нделікті µмір с‰ру минимумныњ араќатынасын аныќтау.


Тақырып 8 Әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтер

Єлеуметтік ќызмет кµрсету мекемесіндегі ќызметтіњ кµрсеткіштерін есептеу.


Тақырып 10 Білім беру саласында қызмет көрсету стандарттары

Білім беру саласында қызмет көрсету т‰рлерін сызба н±сќа т‰рде беру, оларды сипаттау.

Тақырып 11 Медициналық қызмет көрсету стандарты

Халыќќа денсаулыќ саќтау ж‰йесініњ жєне медициналыќ ќызмет кµрсетуін сипаттайтын кµрсеткіштерін есептеу.

2.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны
Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:


 • дәріс сабақтарға дайындалу;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

 • курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеру;

 • межелгі бақылауға дайындалу.

СӨЖ көлемі сағатпен кестеде көрсетілді (күндізгі оқу түрі)


СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Көлем, сағ.

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

14

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалуЖұмыс дәптері, кесте-лерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

23

3


Курстың жеке тақырыптарын

өздігінен меңгеруКонспект

Конспекті қарау

44

4


Межелгі бақылауға

дайындалу


МБ1, МБ2

9
Барлығы

67,5+22,5

2.5 Курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сүрақтар
 1. Стандарттар мен норма жүйесі әлеуметтік және экономикалық саясаттың бағыты ретінде. Әлеуметтік қызмет саласында стандарттау.

 2. Әлеуметтік қызмет сұранысының қалыптасу негіздері.

 3. Әлеуметтік қызметтің нарықпен байланысы. Нарық қызметінің дамуындағы әлеуметтік саясаттың рөлі.

 4. Білім беру, денсаулық сақтау және мәдени салалардағы минималды стандарттар әлеуметтік қамсыздандыруындағы мемлекеттік минималды стандарттар жүйесі.

 5. Қоғамдағы стандарт жүйесінің қолдану мәні.

 6. Мониторигты ұймдастыру мен стандартты өндеудегі әлеуметтік статистиканың рөлі.

 7. Өмір саласындағы әлеуметтік нормативтер. Әлеуметтік нормалар: оның белгілері.

 8. Күнделікті өмір сүру минимум әлеуметтік базалық көрсеткіштер ретінде, оның басқа мемлекеттік минималды стандарт саласындағы еңбек ақыны төлеу, зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік көмек көрсетудегі мәнін анықтау.

 9. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік мәні.

 10. Мемлекеттік минималды стандарт жүйесінің ілгерленуі - әлеуметтік саясат міндеттінің бірі және халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігі болып қаралады.

 11. Бір айлықты есептеудегі көрсеткіш, оның қолданылуы. Айлықты есептеудегі көрсеткішті белгілеу.

 12. Негізгі лауазымды еңбекақы: белгілеу мен қалыптастыру. Белгіленген қанынас, минималды еңбекақы мен күнделікті өмір сүру минимумы.

 13. Әлеуметтік қызмет көрсету мекемесіндегі қызметті бағалау әдісі.

 14. Халықтың әр түрлі топтарына әлеуметтік қызмет көрсетудегі жұмыстарды ұйымдастыру мекемелерінің құрған әр түрлі тармақтық әрекеттері.

 15. Әлеуметтік қызметкелер функциясына кіретін негізгі міндеттерді іске асыру (диагностикалық, ұйымдастырушылық, профилактикалық және т.б.)

 16. Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік стандарт.

 17. Білім беру саласында қызмет көрсету стандартының тиімділігін арттыру жолдары.

 18. Медициналық қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру және оны факторлары.

 19. Медициналық қызмет көрсету мекемелерінің іс-әрекеттерін бағалайтын талаптар.

 20. Әлеуметтік көрсеткіштегідей халықаралық ұйымдардың ұсынылған мүмкіншіліктерін өз жағдайына қарай қайта қарап, өңдеп пайдалану: ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, МВФ және т.б.

 21. Мониторингтың ақпараттық-аналитикалық қызметі: іс-әрекет мазмұны, ұйымдары. Әлеуметтік жұмыстағы мониторинг.

 22. Сапалық қызмет көрсету мониторингнің ақпараттық технологиясы. Мүгедектер, әлеуметтік қарттар мониторингі.

 23. Халыққа қызмет көрсететін медициналық, денсаулық жүйелеріне сипаттама мен көрсеткіштер.

 24. Әлеуметтік бағдарламалар жасаудағы денсаулық сақтау мониторингінің мәні, салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру.

 25. Білім беру жүйесіндегі мониторингтік зерттеудің тиімділігі, оны практикада қолдану.

Выписка из рабочего Формаучебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен

050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандықтың

жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Оқу түрі

Бақылау түрі


Студенттердің сағаттағы жұмыс көлемі

Сағаттарды семестр және курстар бойынша үлестіру

барлығы

емт.

сын.

К/Жоба

К/Жұм.

ЕГЖ

Бақ жұм.

жалп.

ауд.

СӨЖ

5 семестр

дәріс

тәж

зерт

СӨЖ

Күндізгі, жалпы орта білім беру негізінде, оқуға түскен жылы – 2006

5
135

45

67,5+22,5


30

15
67,5+22,5Ұсынылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Аухадиев М. Минимальные социальные стандарты в сфере социально-трудовых отношений в Республике Казахстан // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии. – 2005. №10

 2. Бутов В.В., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. учебное пособие. – М., 2000

 3. Гарантированность доходов и социальная защита населения. // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарий. 2003 – № 4

 4. Есенбаева Г.А., Какенов К.С. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. – Караганда, 2003

 5. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления, фундаментальный курс. – М., 2004

 6. Макаров В. Социальные услуги – сегмент рынка человеческого капитала. // Международный журнал проблем теории и практики управления. – 2005. №3

Қосымша


 1. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – СПб. 1998

 2. Мухтаров К. Адаптация международных социальных стандартов для оценки уровня благосостояния населения Казахстана // Евразийское сообщество: общество, политика, культура. – 2002. №2

 3. Мирзалиев М.Н. Составление местных бюджетов на основе социальных стандартов. // Финансы – 1999. №12

 4. Нефедова Л.В. Инновационные процессы в образовании: учебно-справочное пособие. – Алматы, 2003

 5. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб., 2000

 6. Салина Р.М. Стандартизированный контроль качества образования // Высшая школа Казахстана. – 1999. №3

 7. Социальная энциклопедия. / отв. ред. Горкин А.П. – М., 2000

 8. Сансызбаева Х. Новые подходы к управлению системой социальной защиты населения. // Саясат. 2004. №5

 9. Социальная работа. / под. ред. Курбатова В.И. – Ростов-на-Дону., 2003

 10. Тулегенов А.Р. Рынок социальных услуг как элемент регионального рынка услуг. // Вестник Павлодарского университета. – 2002. №2

 11. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере. – М., 1998

 12. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. – М., 2003

 13. Чарина В. О модельном наборе индикаторов уровня жизни населения. // Вопросы статистики. – 1998. №8

 14. Яблонский О.П., Иванова В.А. Основы стандартизации: учебное пособие. – М., 2006


Лист согласования Форма

рабочей программы Ф СО ПГУ 7.18.1/11

дисциплины

2008-2009 оқу жылына

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг»

пәні бойынша жұмыс бағдарламасының келісу парағы

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Шығару кафедрасы

Кафедра меңгерушінің

аты-жөні


Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Психология және педагогика кафедрасы

Кертаева Г.М.Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет