ПӘннің ОҚу- әдістемелік кешеніжүктеу 176.37 Kb.
Дата22.06.2017
өлшемі176.37 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.31.1. 02/01-

2014ПОӘК

«Психологиялық диагностика негіздері» пәнінің оқытушыға арналған11.09.2014 ж,

№ 2 басылым.

ПӘННІҢ

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Психологиялық диагностика негіздері»

5В010100- «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығына арналған
ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА

АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз
1ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі ________________ Жакпарова Г.А.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1Кафедра мәжілісінде «Педагогикалық психология»

Хаттама № 9 «12» 05. 2015 ж.
Кафедра меңгерушісі _______________ Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды.

Хаттама № 6 «14» 05. 2015 ж.
Төрайымы _________________ Абишева Ш.Ш.

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды.

Хаттама №6 «11» 06. 2015ж.


Төрайымы ________________ Искакова Г.К.

4 05.09.2013 жылғы №1 басылым орнынаМазмұны

1 Қолдану саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

5 Білім алушылардың өздік жұмысының тақырыптары

6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

7 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«Психологиялық диагностика негіздері» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы 5В010100- «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығының студенттеріне арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Психологиялық диагностика негіздері» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- 5В010100- «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығының 6.08.067-2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011жылғы «08» тамыз №349 бұйрығымен бекітілген, ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты;

- 5В010100- «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-5-2014 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Психологиялық ғылымдардың кез-келген мәселесі адам өмірінің сан алуан салаларымен тығыз байланысты.

Соңғы жылдары психология ғылымдарының аса мән беріп отырған маңызды мәселелерінің бірі - ол адамдар психологиясын зерттеу.

Психологиялық диагностика - ғылымдар жүйесінде ерекше орын алатын, тұлғаның даралық- психологиялық ерекшеліктерін зерттейтін дербес ғылыми психологиялық пән.

Студенттерде түрлі әлеуметтік педагогикалық практикада психологиялық диагностиканы ұйымдастыру, қолдана алу технологиялары туралы түсінік беріледі.
3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Студенттерге психологиялық диагностика саласы бойынша білім және іскерлікті меңгеруге көмектесу.3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

- студенттерді теориялық тұрғыда түбегейлі білім беру және студенттер бойына психодиагностиканың теориялық және практикалық ғылым саласы ретіндегі білімдер жүйесін қалыптастыру болып табылады;

- олардың психологиялық дайындықтарын күшейту;

- тұлғаның ғылыми- теориялық психодиагностикалық негіздерін тереңдетіп меңгеруі;

- психологиялық көмек көрсету кезіндегі жұмыстарында мамандардың практикалық дағдыларды меңгеріп жетілдіру үшін дайындау;

- ғылымдар жүйесіндегі кәсіби психологтардың жұмысында психодиагностиканың алатын орнын анықтау;

- студенттерді психодиагностиканы қалыптастырудағы психометрикалық негіздерін меңгеруін қамтамасыз ету;

- психометриканың теориялық негіздерін практикалық қолдана алуға баулу.3.4 Оқытудың нәтижесі:

Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

- психологиялық диагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, көпшілікке танымал психодиагностикалық әдістерді және олардың түрлері, сонымен қатар сапаларын бағалау талаптарын;

- психологтың диагностикалық зерттеу жұмысының мазмұнын; • психодиагностика мақсаты мен міндеттерін;

 • психодиагностика формаларын.

Игеру керек:

 • мектеп оқушыларымен жүргізілетін диагностикалық жұмыстың негізгі бағыттары мен принциптерін;

 • әр түрлі жастағы балалардың дербес психологиялық және жас ерекшеліктерін оқып, үйренуді;

- қазіргі психологиялық диагностиканың ғылыми-теориялық негізі;

 • жеке адамның даралық психологиялық ерекшеліктерін бағалау жолдары мен тәсілдерін.

Меңгеру керек:

- әлеуметтік өмірдің түрлі аумағын ескере отырып, психологиялық-педагогикалық диагностиканы өзбетінше жүргізу және тиімді жолдарын құрып өңдеу; сандық-сапалық талдау, нәтижелерін интерпретациялау; • мектеп оқушыларымен жүргізілетін диагностикалық жұмыстың әдістемелерін;

 • дарынды балалармен жұмыс істеу дағдыларын;

 • педагогикалық қарым-қатынас дағдыларын.

Қолдана білу керек:

- Психологиялық диагностиканың негізгі әдіс-тәсілдерін қолдана білу;

- Психологиялық диагностика бойынша меңгерген білімін кәсіби іс-әрекет практикасында өздігінен қолдана білу.

Түсінуі керек:


 • Психологиялық диагностика негіздері саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерді;

 • Психологиялық диагностика негіздерінің негізгі түсініктерін, категорияларын, механизмдерін;

 • Психологиялық диагностиканың даму және қалыптасуы тарихын.

Істей алуы керек:

 • оқушыларға психологиялық зерттеудің түрлерін жүргізе білу;

 • оқушылар, педагогтар арасыңдағы ағартушылық жұмыстарын жүргізу;

-көпке танымал психодиагностикалық әдістердің нәтижелерін интерпретациялау тәсілдері, зерттеулерді дұрыс жүргізе білуі;

- психологиялық практиканың түрлі салаларында психологиялық диагностиканы ұйымдастыру, қолдана алу дағдыларының болуы.Иемдену керек:

 • мектеп оқушыларымен жүргізілетін диагностикалық жұмыстың негізгі бағыттарын;

 • әр түрлі жастағы балаларға психологиялық зерттеу жүргізу әдістемелерін.

- «Психологиялық диагностика негіздері» пәні бойынша алған білімді практикалық-қолданбалы ғылыми-зерттеу жұмыстарында өзбетінше қолдана алу.
3.5 Курстың пререквизиттері: Жалпы психология, Балалар психологиясы.
3.6 Курстың постреквизиті: Мектепке дейінгі ұйымдардағы психологиялық қызмет.

3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:
1 Кесте

Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

БОӨЖ

(сағ)


БӨЖ (сағ)

Бар

(сағ)


Бақылау түрі

1

2

3

4

5

7

8

9

10

1

2

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 КестеТақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1. Кіріспе

Тақырып - 1. Психодиагностикаға кіріспе.

Психодиагностика пәні, міндеттері, мазмұны. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың психологияның басқада салаларымен байланысы. Психологтың жұмысындағы психодиагностиканың атқаратын рөлін анықтау.
2

Тақырып-2. Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі. Психодиагностиканы қолдануды талап ететін арнайы практиканың аумағы. Психодиагностика және аралас зерттеу бағыттары: дифференциалды психология, психометрия, психологиялық бағалау. Психикалық қызметтер. Ақыл-ой деңгейін диагностикалау мәселесі және жалпы қабілеттер.

1

Тақырып - 3. Психодиагностиканың даму тарихы.

Психодиагностиканың алғы шарттарының тарихы. Психодиагностиканың алғы шарттары ғылым ретінде. Экспериментальды психологияның шеңберінде психодиагностиканың қалыптасуы. Психологиялық тесттік әдістердің пайда болуы. XX ғасырдың басында психологиялық тестердің қолданылуы. XX ғасырдың басында АҚШ-та тестік әдістердің дамуы. Францияда психодиагностикалық әдістерді қолдануы.1

Тақырып - 4. Психодиагностиканың қазіргі жағдайы.

Психодиагностиканың мәселелері және оны шешу жолдары. Психологиялық қызметтегі психолог жұмысы, мұндағы психодиагностиканың алатын ролі. Психологиялық қызметті құру туралы қаулысының өзектілігі. Мектептегі психологиялық қызмет жүйесінің моделі. Ресей мен Қазақстан Республикасындағы психодиагностиканың қазіргі жағдайы.1

Модуль 2. Психодиагностикалық әдістердің жалпы сипаттамасы.
Тақырып - 5. Психодиагностикалық әдістердің жалпы сипаттамасы.

Психодиагностикалық әдістердің жалпы сипаттамасы. Әдіс, әдістеме, әдістемелік негіз. Психодиагностикалық әдістерге сипаттама. Қатаң ережелі және қатаң ережесіз әдістер. Психодиагностикалық әдістерге қойылатын талаптар. Жарамдылық, сенімділік, объективтілік. Тест- психодиагностиканың негізгі құралы ретінде. Тестердің түрлері, оларды топтастыру негздері. Проективті әдістерге сипаттама.1

Тақырып - 6. Тестердің сенімділігі мен жарамдылығы.

Тестік нормалар және оларды тексеру. Нормалық таралу, акцесс, ассиметрия шығуы. Психологиялық шкалалар. Психодиагностикалық өлшеудің статистикалық қағидалары. Тест сенімділігі, оның түрлері. Жарамдылық түрлері, критерилері. Жарамдылық және сенімділіктің өзара байланысы.1

Модуль 3. Тұлғаның психологиялық қасиеттерін диагностикалау.
Тақырып - 7. Ақыл-ойдың психологиялық диагностикасы.

Интеллект түсінігі және ақыл-ой коэффициенті. Жақын аралық даму зонасы мен өзекті деңгейлері. Ақыл-ой дамуын диагностикалау мен жалпы қабілеттер. Ақыл-ой дамуын диагностикалап зерттеу аумағы. Интелектіге әсер ететін факторлар тұқымқуалаушылық, жыныстық ерекшеліктер, тамақтануы, әлеуметтік мәдени орта, оқыту және т.б. Оқу көрсеткіші. Көпке танымал ақыл-ой тестісі.2

Тақырып - 8. Арнайы және жалпы қабілеттер.

Жалпы және арнайы қабілеттер туралы түсінік. Б.М.Теплова теориясы, С.Л.Рубинштейн зерттеулері. Қабілеттің факторлы теориясы (Ч.Спирмен, Дж.Гилфорд, Л.Терстоун). Психодиагностикада қабілеттерді қолдану аумақтары (білім бері жүйесі, кәсіби іріктеу).1

Тақырып -9. Тұлғалық сапалардың психодиагностикасы.

Тұлғаның даму үрдісіндегі тұлға кейпінің өзара әрекеті. Тестер-сұрақнамалар, олардың түрлері, формалары, нәтижелерінің көрсеткіші. Тұлғалық қарым-қатынастар, эмоционалды ерік жігер сфералары, мінез-құлық, өзін-өзі бағалау. Көпке танымал әдістер: Миннесотты көпфакторлы тұлғалық сұрақнама (ММРІ) және түрлі түсті Люшер тесті. Сурет салуын байқау, жүргізу техникалары мен нәтижелерін талдау.1

Модуль 4. Психологиялық диагностика
Тақырып-10. Мектеп жасына дейінгі балалардың психодиагностикасы.

Мектеп жасына дейінгі балалардың психодиагностикалау ерекшеліктері.

Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерінің психодиагностикасы.


1

Тақырып-11. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық психодиагностикасы.

Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғасы мен жеке адамдық қарым-қатынасының психодиагностикасы.

Мектепте оқуға даярлық параметрлері.


1

Тақырып - 12. Ата-аналарды психодиагностикалау ерекшеліктері.

Ата-аналарды психодиагностикалау ерекшеліктері. Ата-аналардың танымдық процестерінің даму сипаты. Ата-аналардың өзара жеке бастық қарым-қатынасының ерекшеліктері.1

Тақырып - 13. Педагогтардың психодиагностикасы.

Кәсіби бағыт-бағдар психодиагностикасы. Кәсіби әрекеттердің психикалық процестерінің ерекшеліктерін анықтаудың психодиагностикалық бағыттылығы.1

Зертханалық сабақтар
-
Тәжірибелік (семинар) сабақтар
1 Тәжірибелік. Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негізі

Жоспар


 1. Психодиагностика пәні мен міндеттері.

 2. Психодиагностиканы қолдануды талап ететін арнайы практиканың аумағы.

2

2-Тәжірибелік. Психодиагностиканың пайда болу тарихы

Жоспар


 1. Психодиагностиканың дамуының алғышарттары.

 2. Психологиялық тестік әдістердің пайда болуы.

 3. Топтық тестік тексерудің пайда болуы.

2

3-тәжірибелік. Психодиагностиканың Ресейде дамуы

 1. Психодиагностика саласындағы кеңестік ғалымдар еңбектері.

 2. Психодиагностика саласындағы А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия, П.Я.Гальпериннің еңбектері.

 3. Л.С.Выготскийдің психологиялық-педагогикалық диагностикаға қосқан үлесі.

2

4-тәжірибелік. Психодиагностиканың қазіргі жағдайы

Жоспар


 1. Мектептегі психологиялық қызмет жүйесіндегі психодиагностика.

 2. Педагог- психолог қызметіндегі психодиагностикалық мәселелер.

 3. Психодиагностиканың Ресей және ҚР жағдайлары.

2

5-Тәжірибелік. Психодиагностикалық әдістердің жалпы сипаттамасы

Жоспар


 1. Психодиагностикалық әдістердің жалпы сипаттамасы.

 2. Психодиагностикалық әдістерге қойылатын талаптар.

 3. Тест- психодиагностиканың негізгі құралы ретінде.

 4. Тестің түрлері.

4

6Тәжірибелік. Тестің сенімділігі мен жарамдылығы

Жоспар


 1. Тестік норма.

 2. Психодиагностикалық өлшеудің статистикалық қағидалары.

Тест сенімділігі және жарамдылығы, олардың өзара байланысы.

2

7 Тәжірибелік. Ақыл-ойдың психологиялық диагностикасы

Жоспар


 1. ШТУР тесті

 2. Д.Векслер тесті, ДЖ.Равеннің прогрессивті матрицалары.

 3. Гуддинаф-Харрис тесті.

 4. Тілдік емес тестер, әрекет тестері, мәдениет әсерінен бос тестер.

2

8- Тәжірибелік. Арнайы және жалпы қабілеттер

Жоспар


 1. А.Амтхауэр тесті.

 2. Айзенк тесті (жалпы қабілетті анықтау)

 3. Креативтілік диагностикасы. Дж.Гилфордтың шығармашылық ойлау тестісі.

 4. Торренстің вербальды емес креативті тесті.

2

9-Тәжірибелік Тұлғалық сапалардың психодиагностикасы

Жоспар


 1. Тұлғалық қарым-қатынас (социометрия, референтометрия әдістері).

 2. Рене Жиля әдістемесі.

 3. Жанұя суреті.

 4. Аяқталмаған суреттер әдістемесі.

 5. Өзін-өзі бағалау әдістері.

 6. Агрессивтілікті зерттеу әдістері. Басса-Дарки сұрақшасы.

 7. «ҮЙ. АҒАШ. АДАМ» әдістемесі.

 8. Дүниеде жоқ жануар.

 9. Автопортрет.

4

10-Тәжірибелік. Мектеп жасына дейінгі балалардың психодиагностикасы

Жоспар


 1. Мектеп жасына дейінгі балаларды психодиагностикалау ерекшеліктері.

 2. Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерінің диагностикасы

 3. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғасы мен қарым-қатынасының диагностикасы.

2

11-Тәжірибелік. Тақырып-11. Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық психодиагностикасы.

Жоспар


Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғасы мен жеке адамдық қарым-қатынасының психодиагностикасы.

Мектепте оқуға даярлық параметрлері2

12-тәжірибелік. Ата-аналарды психодиагностикалау ерекшеліктері.

Жоспар


Ата-аналарды психодиагностикалау ерекшеліктері.

Ата-аналардың танымдық процестерінің даму сипаты.

Ата-аналардың өзара жеке бастық қарым-қатынасының ерекшеліктері.


2

13-тәжірибелік. Педагогтардың психодиагностикасы.

Жоспар


Кәсіби бағыт-бағдар психодиагностикасы.

Кәсіби әрекеттердің психикалық процестерінің ерекшеліктерін анықтаудың психодиагностикалық бағыттылығы.2


5 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Психодиагностиканың даму тарихы.

5.2 Психодиагностика әдістеріне сипаттама.

5.3 Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық процестерінің диагностикасы.

5.4 Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық дамуының психодиагностикасы.

5.5 Педагогтарды психологиялық зерттеу.

5.6 Ата-аналарды психологиялық зерттеу.


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3-КестеОқулық және оқу-әдістемелік құрал саны


Кітап саны

Студенттер саны

% Қамту пайызы

1

2

3

4

5

1.

Бурлачук Л.Ф.,Морозов С.М.Словарь-справочник по психологической диагностике.-Киев.,2009.

2

7

28

2.

Гуреевич К.М.Психологическая диагностика.-М.,2011.

3
42

3.

Общая психодиагностика./Под ред.А.А.Бодалева,В.В.Столина./-М.,2007.

2
28

4.

Психологическая диагностика детей и подростков. Под. Ред. К.М.Гуревич. Е.М.Борисова.-М.,2010.

5
71

5.

Немов Р.С.Психология.3-том.-М.,2008.

10
100

6.

Рогов Е.И.Настольная книга практического психолога.1-том.-М.,2008.

3
42

7.

Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 2006.

5
71

8.

Кулагин Б.Г.Основы профессиональной психодиагностики.-Л.,2004.

2
28

9.

Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. Екатеринбург, 1995.

1
14

10.

Шмелев А.Г .Основы психодиагностики. Р- на Дону,2006.

1
14


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1 Негізгі әдебиеттер тізімі.


  1. .1 Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. Екатеринбург, 2005.

7.1.2 Бурлачук Л.Ф.Психодиагностика личности.-Киев,2009.

7.1.3 Бурлачук Л.Ф.,Морозов С.М.Словарь-справочник по психологической диагностике.-Киев.,2009.   1. Гуреевич К.М.Психологическая диагностика.-М.,2011.

   2. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе.-М,.2008.

   3. Общая психодиагностика./Под ред.А.А.Бодалева,В.В.Столина./-М.,2007.

   4. Психологическая диагностика детей и подростков. Под. Ред. К.М.Гуревич. Е.М.Борисова.-М.,2010.

   5. Шмелев А.Г .Основы психодиагностики. Р- на Дону,2006.

   6. Немов Р.С.Психология.3-том.-М.,2008.

   7. Рогов Е.И.Настольная книга практического психолога.1-том.-М.,2008.

7.1.11Дубровина И.В.Индивидуальные особенности школьников.-М.,2005.

7.2 Қосымша әдебиеттер тізімі


7.2.1 Айзенк Г.Проверьте свои способности.-М.,1972.

7.2.2 Анастази А. Психологическое тестирование в 2-х томах М., 2008.7.2.3 Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М., 2006.

   1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- М., 2000.

   2. Бурменская Г.В., Карабанова О.А., Лидерс А.Г. Возрастно-психологисеское консультирование.- МГУ, 2000.

   3. Гуткмна Н.И. Психологическая готовность к школе.- М., 2006.

   4. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики.-М., 1972.

   5. Методики психодиагностики в учебно-воспитательном процессе /Сост.В.В.Гришин,П.В.Мушин/-М.,1990.

   6. Психодиагностические материалы по изучению личности школьника.-Минск.,1989.

   7. Кулагин Б.Г.Основы профессиональной психодиагностики.-Л.,2004.

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет