ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 223.88 Kb.
Дата28.05.2017
өлшемі223.88 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақстан тарихы кафедрасы
5B020300-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

«Қазақстаның ерте және ортағасыр тарихы пәні» бойыншаПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


2013Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

_________ Бегимтаев А.И.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________аға оқытушы Қасқабасова А.А.


Қазақстан тарихы кафедрасы

5B020300-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Қазақстаның ерте және ортағасыр тарихы» пәні бойынша


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі______________ Батталов К.К. 201 ж. «____» ________
Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы _____________ Сулейменова Ш.К 20___ж. «_____»___________

1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы: Қазақстаның ерте және ортағасыр тарихы пәні

Міндетті компонент пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 1

Семестр: 2

Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат

Дәріс сабақтары - 30 сағат

Тәжірибелік/семинар сабақтар – 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

соның ішінде СӨЖМ – 45 сағат

Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы:

Емтихан – 2 семестр
Пререквизиттер: «Археология», «Этнология», «Мәдениеттану», Қазақстан тарихы бойынша мектеп курсы
Постреквизиттер: Қазақстанның жаңа тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы Дүниежүзілік тарихы пәндерін игеру үшін қажетті білімдер, икемдер мен дағдылар
2 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы, магистр. (Дәріс және тәжірибе сабақтары).

539 ауд.

Байланыс тел. 673685: ішкі 1326
3 Пәні, мақсаты, міндеттері

Оқу пәні

Пән теориялық (дәрістік) және тәжірибелік (семинарлар) сабақтарынан құралады. Теориялық курс негізгі принциптері: нақты-тарихи жағдайда алғашқы адам қоғамы дамуының негізгі бағыты мен факторларын анықтайтын тарихи танымның әлеуметтік негізін көрсету, тәжірибелік сабақтар студенттердің алғашқы адам қоғамы дамуының негізгі бағыттары мен факторлары және заңдылықтарын анықтау бойынша жасау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Студенттердің өздік жұмыстарының негізінде дәрістік оқуларды игере отырып, тәжірибе оқуларына дайындалу жатырПәннің мақсаты

Қазақстаның ерте және ортағасыр тарихы бойынша ғылыми білімді қалыптастыру. Нақты тарихи материалдың негізіндегі курстың тарихы қазіргі Қазақстан республикасының территориясында адамзат қоғамының орнығу үрдісін, тарихи оқиғаларды объективті түрде, барлық қайшылықтарды, көрші елдер халықтарының тарихымен байланысы мен қарым - қатынасын ескере отырып, оның дамуын ашып көрсету керекПәннің міндеттері

 • студенттерге Қазақстан тарихының орнығуының негізгі сатыларын көрсету;

 • деректік талдау жасау дағдысын үйрету;

 • тарихи дамудың заңдылықтарын ашу;

 • студенттерді қазіргі ғылыми зерттеулермен таныстыру;

 • керекті нақты материалды игеру, өзіндік және объективті ойлау дағдысын қалыптастыру;

 • ғылыми жұмыс жасау дағдысын дамыту;

 • алғашқы деректерге назар аудара отырып маңызды өзекті мәселелердің қысқаша тарихнамасымен таныстырып өту


4 Білімдер, икемдер, дағдылар және құзыретіне қойылатын талаптар

Қөрініс алу керек:

Қазақстаның ерте және ортағасыр тарихы дамуындағы негізгі идеологиялық бағыттар туралы, ежелгі заманнан бастап қазіргі күнге дейінгі Қазақстан территориясындағы тарихи үдерістің негізгі кзеңдері мен ерекшеліктері жөніндеБілуі керек:

Әлемдік тарихи үдерістің құрамдас бөлігі ретінде адамзат қоғамының дамуы тарихын, отандық тарихтың дамуы қарқынын (қозғаушы күштерін, механизмдерін, тенденцияларын, тарихи дамудың заңдылықтарын), тарихтың жалпы барысын, Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениеттерінІстей білуі керек:

Қазақстаның ерте және ортағасыр тарихы бойынша себеп-салдар байланысын орнату, салыстырмалы талдау негізінде тарихи құбылыстар мен оқиғаларды саналы түрде иегруі керек, тарихи білімдерді шығармашылық тұрғыдан тәжірибеде орындай білуі керекДағдыларға ие болуы керек:

Тарихи құбылыстарды талдауҚұзыретті болуы керек:

Тарихи құбылыстардың болжамдарын жасай білуі керек. Әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениеттеріне төзімді болуы5 Пәнді игерудің тақырыптық жоспары
Сабақтардың түрлері бойынша академиялық сағаттарды реттеу


п/п№

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша аудиториялық сағаттар саны

ОӨЖ

Дәріс

Тәжірибе (семинар)

Барлығы


Соның ішінде ОӨЖМ

1

Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан

4

2

12

6

2

Алтын Орданың әлсіреуі және құлауы

4

2

12

6

3

Моңғолдық кезеңнен кейінгі Қазақстан территориясындағы мемлекеттік бірлестіктер

4

2

12

6

4

Қазақстан территориясындағы этникалық үрдістер

2

1

6

3

5

Қазақ хандығының құрлуы

4

2

12

6

6

XV ғасырдың соңғы ширегіндегі Қазақ хандығы

4

2

12

6

7

XVІ-XVІІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығы

4

2

12

6

8
XVІІ ғасырдағы Қазақстан

4

2

12

6
Барлғы:135 (3 кредит)

30

15

90

45


6 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1. Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан.

Жоспар


1 ХІІ ғасырдың аяғы мен ХІІІ ғасырдың басындағы Орталық Азияның моңғол тайпаларының бірігуі.

2 Орталықтанған моңғол мемлекетінің пайда болуы.

3 Шыңғыс-хан туралы ортағасырлық деректер.

4 Моңғол империясының құрлуы.

5 Шыңғыс ханның "Ясысы".

6 Ұлыстардың құрлуы.

7 Жошы ұлысы. Алтын Орданың құрлуы.

8 Идеология ретінде шыңғыстықтың құрлуы және нығаюы.

9 Алтын Орданың гүлденуі.

Тақырып 2. Алтын Орданың әлсіреуі және құлауы

1 Бердібек хан.

2 Тоқтамыстың Мәскеуге 1382 жылғы жорығы және оның нәтижесі.

3 Едігенің нығайуы.

4 Тоқтамыс пен Темір арасындағы күрес.

5 Темірдің Алтын Ордаға жорығы және оның салдары.

6 Алтын Орданың құлдырауы.

7 Қазан, Аштархан, Сібір, Қырым хандықтарының құрлуы.

8 Ақ-Орданың құрлуы.

9 Жошы ұрпақтарының саяси арнаға шығуы.

10 Орда-Ежен, Тоқай-Темір, Шайбан әулеттері.

11 Шағатай ұлысы.

12 Мөңке ханның экономикалық реформалары. Оппозициямен күрес. Саяси арнаға шығу.

13 Темір және оның Мәуеренахрді біріктіру үшін күресі.Тақырып 3. Моңғол кезеңіндегі Қазақстан

Жоспар


1 Моғолстанның құрлуы. Моғолстан туралы жазба деректер.

2 Темірдің Моғолстанға жорықтары.

3 Территориясы және этникалық құрамы.

4 Моғолстанның саяси бытыраңқылығы.

5 Ноғай Ордасы туралы жазба деректер. Территориясы және этникалық құрамы. Ноғай Ордасындағы саяси үрдістер және оның Үлкен және Кішіге бөлінуі.

6 Әбілқайыр хандығының құрлуы. "Көшпелі өзбектер" мемлекетінің күшейуі.

7 Моғолстан мен Ноғай Ордасы арасындағы қарым-қатынас.

8 Әбілқайыр хандығының құлауы.Тақырып 4. Қазақстан территориясындағы этникалық үрдістер

Жоспар


1 Қазақ этносының қалыптасуының негізгі сатылары. Қола дәуіріндегі тайпалардың этникалық және тілдік қатысы, антропологиялық түр. Сақ мәдени тұтастығы. Орталық Азия тайпаларының Қазақстан территориясына көшуі. Усун, сюнну, кангюйлердің энникалық құрамы.

2 Жаңа эра қарсаңындағы әртүрлі тайпалардың қарым-қатынасы. Тіл саласындағы түріктену, Қазақстан тұрғындарының антропологиялық түрінің моңғолдануы.

3 Номадтық өмір салтының көшпелі шаруашылық-мәдени түрі негізінде біртүрлі әлеуметтік-мәдени қасиеттерін жинақтау.

4 "Қазақ" этнонимі.

5 "Жүз" түсінігі. Қазақ жүздерінің территориясы мен ру-тайпалық құрлымы.

Тақырып 5. Қазақ хандығының құрылуы.

Жоспар


1 Қазақ хандығының тарихы бойынша жазба деректер.

2 Археологиялық және этнографиялық деректер.

3 Қазақ хандарының генеалогиясы.

4 Қазақ хандығының территориясы. Халқының этникалық құрамы.

5 Моғолстанмен және Орта Азиялық билеушілермен қарым-қатынас.

Тақырып 6. XV ғасырдың соңғы ширегіндегі Қазақ хандығы.

Жоспар


1 Қазақ билеушілерінің Сыр қалалары үшін күресі.

2 Қазақ-моғол және қазақ-ноғай қатнастары.

3 Қазақ хандығының Қасым тұсындағы нығайуы.

4 Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты.Тақырып 7. XVІ ғасырдағы Қазақ хандығы.

Жоспар


1 XVІ ғасырдың ортасындағы Қазақ хандығының әлсіреуі, қазақ-моғол қатнастарының шиеленісуі.

2 Хақ-Назардың билікке келуі.

3 Қазақ-ноғай қатнастары, Сібір хандығымен қарым-қатынас.

4 Шығай мен Тәуекел хандардың билік ету кезеңдері.

5 Қазақ-орыс қатынастары.

6 Жоңғар хандығының құрлуы.

7 XVІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы.

Тақырып 8. XVІІ ғасырдағы Қазақстан.

Жоспар


1 Қазақ хандығының саяси бытыраңқылығы.

2 Қазақ-жоңғар қатнастарының жанжалданнуы.

3 Тәуке хан билігінің нығаюы.

4 "Жеті-Жарғының" мазмұны, сипаты және тарихи маңызы.

5 Қазақ халқының жоңғар агрессиясына қарсы азаттық күресі.

6 XV - XVІІ ғасырлардағы қазақ қоғамының экономикасы, әлеуметтік құрлымы және мәдениеті.


6 Тәжірибелік сабақтарының мазмұны
Тақырып 1. Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан.

Жоспар


1 ХІІ ғасырдың аяғы мен ХІІІ ғасырдың басындағы Орталық Азияның моңғол тайпаларының бірігуі.

2 Орталықтанған моңғол мемлекетінің пайда болуы.

3 Шыңғыс-хан туралы ортағасырлық деректер.

4 Моңғол империясының құрлуы.

5 Шыңғыс ханның "Ясысы".

6 Ұлыстардың құрлуы.

7 Жошы ұлысы. Алтын Орданың құрлуы.

8 Идеология ретінде шыңғыстықтың құрлуы және нығаюы.

9 Алтын Орданың гүлденуі.

Тақырып 2. Алтын Орданың әлсіреуі және құлауы

1 Бердібек хан.

2 Тоқтамыстың Мәскеуге 1382 жылғы жорығы және оның нәтижесі.

3 Едігенің нығайуы.

4 Тоқтамыс пен Темір арасындағы күрес.

5 Темірдің Алтын Ордаға жорығы және оның салдары.

6 Алтын Орданың құлдырауы.

7 Қазан, Аштархан, Сібір, Қырым хандықтарының құрлуы.

8 Ақ-Орданың құрлуы.

9 Жошы ұрпақтарының саяси арнаға шығуы.

10 Орда-Ежен, Тоқай-Темір, Шайбан әулеттері.

11 Шағатай ұлысы.

12 Мөңке ханның экономикалық реформалары. Оппозициямен күрес. Саяси арнаға шығу.

13 Темір және оның Мәуеренахрді біріктіру үшін күресі.Тақырып 3. Моңғол кезеңіндегі Қазақстан

Жоспар


1 Моғолстанның құрлуы. Моғолстан туралы жазба деректер.

2 Темірдің Моғолстанға жорықтары.

3 Территориясы және этникалық құрамы.

4 Моғолстанның саяси бытыраңқылығы.

5 Ноғай Ордасы туралы жазба деректер. Территориясы және этникалық құрамы. Ноғай Ордасындағы саяси үрдістер және оның Үлкен және Кішіге бөлінуі.

6 Әбілқайыр хандығының құрлуы. "Көшпелі өзбектер" мемлекетінің күшейуі.

7 Моғолстан мен Ноғай Ордасы арасындағы қарым-қатынас.

8 Әбілқайыр хандығының құлауы.Тақырып 4. Қазақстан территориясындағы этникалық үрдістер

Жоспар


1 Қазақ этносының қалыптасуының негізгі сатылары. Қола дәуіріндегі тайпалардың этникалық және тілдік қатысы, антропологиялық түр. Сақ мәдени тұтастығы. Орталық Азия тайпаларының Қазақстан территориясына көшуі. Усун, сюнну, кангюйлердің энникалық құрамы.

2 Жаңа эра қарсаңындағы әртүрлі тайпалардың қарым-қатынасы. Тіл саласындағы түріктену, Қазақстан тұрғындарының антропологиялық түрінің моңғолдануы.

3 Номадтық өмір салтының көшпелі шаруашылық-мәдени түрі негізінде біртүрлі әлеуметтік-мәдени қасиеттерін жинақтау.

4 "Қазақ" этнонимі.

5 "Жүз" түсінігі. Қазақ жүздерінің территориясы мен ру-тайпалық құрлымы.

Тақырып 5. Қазақ хандығының құрылуы.

Жоспар


1 Қазақ хандығының тарихы бойынша жазба деректер.

2 Археологиялық және этнографиялық деректер.

3 Қазақ хандарының генеалогиясы.

4 Қазақ хандығының территориясы. Халқының этникалық құрамы.

5 Моғолстанмен және Орта Азиялық билеушілермен қарым-қатынас.

Тақырып 6. XV ғасырдың соңғы ширегіндегі Қазақ хандығы.

Жоспар


1 Қазақ билеушілерінің Сыр қалалары үшін күресі.

2 Қазақ-моғол және қазақ-ноғай қатнастары.

3 Қазақ хандығының Қасым тұсындағы нығайуы.

4 Қасым ханның ішкі және сыртқы саясаты.Тақырып 7. XVІ ғасырдағы Қазақ хандығы.

Жоспар


1 XVІ ғасырдың ортасындағы Қазақ хандығының әлсіреуі, қазақ-моғол қатнастарының шиеленісуі.

2 Хақ-Назардың билікке келуі.

3 Қазақ-ноғай қатнастары, Сібір хандығымен қарым-қатынас.

4 Шығай мен Тәуекел хандардың билік ету кезеңдері.

5 Қазақ-орыс қатынастары.

6 Жоңғар хандығының құрлуы.

7 XVІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығының сыртқы саяси жағдайы.

Тақырып 8. XVІІ ғасырдағы Қазақстан.

Жоспар


1 Қазақ хандығының саяси бытыраңқылығы.

2 Қазақ-жоңғар қатнастарының жанжалданнуы.

3 Тәуке хан билігінің нығаюы.

4 "Жеті-Жарғының" мазмұны, сипаты және тарихи маңызы.

5 Қазақ халқының жоңғар агрессиясына қарсы азаттық күресі.

6 XV - XVІІ ғасырлардағы қазақ қоғамының экономикасы, әлеуметтік құрлымы және мәдениеті.


8 Өздік жұмыс тапсырмалары

1 Моңғолдар кезеңіндегі Қазақстан (контур картамен жұмыс)

2 Алтын Орданың әлсіреуі және құлауы (кластер құру)

3 Моңғолдық кезеңнен кейінгі Қазақстан территориясындағы мемлекеттік бірлестіктер (карта жасау)

4 Қазақстан территориясындағы этникалық үрдістер (баяндама, диспут)

5 Қазақ хандығының құрылуы (дискуссияға дайындалу)

6 XV ғасырдың соңғы ширегіндегі Қазақ хандығы (тарихнама мәселесі бойынша баяндама жасау)

7 XVІ-XVІІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығы (картамен жұмыс)


8 XVІІ ғасырдағы Қазақстан (дискуссияға дайындалу)

Жұмыс оқу бағдарламасының күрделі мәселелері мен тақырыптары

1 Қазақстан территориясындағы этникалық үрдістер

2 Қазақ хандығының құрылуы

3 XVІ-XVІІ ғасырдың басындағы Қазақ хандығы

4 XVІІ ғасырдағы Қазақстан
9 СӨЖМ кеңестерінің кестесі ағымды семестрдің сабақ кестесіне сай жүргізіледі
11. Студенттердің білімдерін тексерудің кестесі

Дәріс және тәжірибелік сабақтарға қатысу 0-100 балмен бағаланадыПән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесіЖұмыс түрлері

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты мен мазмұны


Әдебиеттер

Орындаудың ұзақтығы

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Конспект

Қазақ этносының қалыптасу мәселесі

1,3

2 апта2 апта

2

Жоба

Қазақ хандары ортағасыр кезеңінде

2,4

2 апта
5 апта

3

Межелік бақылау

1-5 тақырыптар бойынша

1-7
Ауызша

8 апта

4

Конспект

Қазақ-жоңғар қатынастары

1,5

2 апта
9 апта

5

Баяндама

Қазақ қоғамында заңдар тарихы

4,5

2 апта
11 апта

6

Жоба

Ортағасырларда қазақ мәдениеті

1-7

4 апта
14 апта

7

Межелік бақылау

6-9 тақырыптар бойынша

1-7
Ауызша

15 апта


12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері
Пән емтиханмен аяқталады, емтихан формасы студенттердің қалауы бойынша ауызша, жазбаша ұйымдастырылады. Емтиханған жіберудің басты талабы – бағдарлама бойынша барлық тапсырмаларды орындау болып табылады

Кез келген тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымды тапсырмалардың (дәріске қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ, тәжірибе тапсырмалары, межелік бақылау) орташа арифметикалық көрсеткіші негізінде анықталады

Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)
Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100


4


А


Өте жақсы


Сынақ


90-94


3,67


А-


85-89


3.33


В+


Жақсы


80-84


3,0


В


75 - 79


2,67


В-


70-74


2,33


С+


Қанағаттанарлық


65-69


2,0


С


60-64


1,67


С-


55-59


1,33


D+


50-54


1,0


D


0-49


0


F


Қанағатсыз


Сынақтан өтпеген

«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады.

«Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады.

«Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады.

«Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.

13. Оқытушының талаптары, саясат және іс-шаралар
Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Максималды балл курс сабақтарына нақты және уақытымен қатысып жоспарлаған тапсырмаларды орындау үшін және сабаққа 100% қатысқаны үшін қойылады

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.

Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

Сабаққа кешікпеуге.

Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

Ұялы телефондарын сөндіруге.

Сағыз шайнамауы.

Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

Сабаққа уақытында келу.

Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.

14. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

 1. Қазақстан тарихы [Электрондық ресурс]:лекциялар курсы.-Алматы:Нұр-Пресс,2008.-1 с.

 2. Жұмақаева Б. Д.  Қазақстан тарихы:жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы.-Алматы:LEM,2010.-308 б.

 3. Мусин Ч.   Қазақстан тарихы:жоғары және арнаулы орта оқу орындарына арналған оқулық (көне дәуірден 2008 жылдың басына дейін).-4 басылым, толықтырылған.-Алматы:Норма-К,2008.-640 б.

 4. Ред. А. К. Ақышев [және т. б.]   Қазақстан тарихы көне заманнан бүгінге дейін:Очерк.-Алматы,2008.-447 б.

 5. Сабырұлы   С. Қазақстан тарихы : [Тарихи оқиғаларды ұлттық мүдде тұрғысынан бағалау]:оқу құралы.-Алматы:Жеті жарғы,2011.-248 б.

 6. Мұхамедов М. Б., Сырымбетұлы   Б.Қазақстан тарихы:оқу құралы.-Алматы:Қарасай,2012.-344 б.

 7. Қазақстан тарихы пәні бойынша электрондық оқу курсы.-Павлодар:Білім беруді ақпараттандыру орталығы,2013.-1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Қосымша әдебиет

 1. Историко- культурное наследие кимаков и кипчаков/М-во науки и образования РК; ПГУ им. С. Торайгырова; сост. Н. Е.Кузембаев.- Павлодар: ЭКО, 2006.-204 с.-(Кочевники;т.2)

 2. Тынышпаев, Мухаметжан. История, этнография и археология казахского народа/М-во образования и науки РК; ПГУ им. С Торайгырова; Мухаметжан Тынышпаев; гл. ред. Е. М. Арын.-Павлодар:ЭКО,2006 - 315 с.- ( Библиотека казахской этнографии; т. 22)

 3. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана:учебник для студ. вузов/ МОН РК; КазНУ им. аль-Фараби; Ж. О. Артыкбаев.-Алматы:Қазақ университетi,2006.-312 с.:[3] л. карт.

 4. Алтаев, А. Ш. История Казахстана: хрестоматия/А. Ш. Алтаев, Б. О. Жангуттин.- Алматы: Бастау. Т. 1.-2008.-250 с.

 5. Алтаев, А. Ш. История Казахстана: хрестоматия/А. Ш. Алтаев, Б. О. Жангуттин.- Алматы: Бастау. Т. 2.-2008.-194 с.

 6. Артыкбаев, Ж. О. История Казахстана:учебник для сред. проф.образования/Ж. О. Артыкбаев, С. З. Раздыков.-Астана:Фолиант,2007.-342 с.-(Профессиональное образование)

 7. Кузембайулы, А. История Казахстана:учебник для вузов/А.Кузембайулы, Е. Абиль.-8-е изд., перераб. и доп.-Костанай,2006.-349 с.


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет