«Педагогиканы оқыту әдістемесі»жүктеу 203.9 Kb.
Дата10.05.2017
өлшемі203.9 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3-деңгейлі СМЖ құжатыПОӘК

ПОӘК

«Педагогиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы____2013 жылғы

№ 2 басылым

ПОӘК 042-18.30-014/2013
5В010300 - Педагогика және психология мамандығына арналған«Педагогиканы оқыту әдістемесі»

ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013
1.ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: 28.08.2013

оқытушы Салкынбаева Ардак Мейрамбековна
2.ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Педагогика кафедрасының мәжілісінде қаралды.

Хаттама ¹ 1 04.09.2013ж.

Кафедра меңгерушісі: ______________ Джанбубекова М.З.


2.2. Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында.

Хаттама ¹ 1 «05» 09.2013ж.

Төрағасы: ________________ Ахметова Т.Ш.
3. Бекітілді

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданған және басып шығаруға ұсынылды.

Хаттама № 1 «18»09.2013ж.

ОӘК төрағасы: _______________________ Искакова Г.К.Мазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмысының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Педагогиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

5В 010300 «педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Педагогиканы оқыту әдістемесі» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

Қазақстан Республикасының МЖМБС 22.06. 2006

- 050103 – «Педагогика және психология» мамандығы үшін типтік оқу бағдарламасы - 20073 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Әдістеме ғылым және оқу пәні ретінде оқытылатын пәнмен және дидактикамен тығыз байланысты.

Болашақ мұғалімдерді, педагогтарды өзінің мамандығы бойынша кәсіптік даярлау мақсат болатын. Педагогиканың және білім берудің тарихынан ұзақ уақыт бойынша кәсіби даярлықтың негізі болашақ мұғалімдер, педагогтарды өз мамандықтарының пәні бойынша білімдерімен қаруландыру деп есептеліп келгені белгілі.

«Педагогиканы оқытудың әдістемесі» әлі тұтас жүйе ретінде берілмей отыр, себебі әдстеме жүйесін қалыптастырудың барысы, педагогиканы оқыту пәні ретінде қалыптасуымен бірге жүреді. Педагогика бойынша оқу кітаптары мен оқу құралдарының көртігі педагогиканың өзінің оқу пәні ретінде педагогика ғылымы ауқымындағы білімдердің және педагогиканы оқу пәні ретінде қатынасын қарастырудың бастапқы сатысындағы дәлелі болып отыр.

Бұл бағдарлама екі бөлімнен тұрады(жалпы және дербес):Жалпы бөлімінде педагогиканы оқытудың жалпы теориялық мәселелері қарастырылады. Екінші бөлімде педагогиканың негізгі бөлімдерінің әдістемесіне баса назар аударылады.Бағдарламаның жалпы бөлімінен алынатын білімдер педагогиканы оқу пәні ретінде оқытудың ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік береді, себебі «педагогиканы оқыту әдістемесі» курсын меңгеру барысында лекциялық, практикалық сабақтар, сонымен қатар студенттердің оқытушымен өзіндік жұмыстары және студенттерің өзіндік жұмыстарының түрлі формалары қарастырылған.


3.2 Курстың мақсаты мен міндеттері:


 • Педагогиканы колледждерде оқытудың әдіснамалық және жалпытеориялық мәселелерімен студенттерді қаруландыру;

 • Орта оқу орындарында педагогикалық пәндерді оқытуды ұйымдастыру және басқару үшін қажетті тәжірибелік біліктер мен дағдыларды қалыптастыру;


3.4 Курс нәтижесі:

Курстың соңында студент мыналарды білуі керек:

 • Педагогика принциптерін құру оқу пәні ретінде және педагогикалық пәндердің мазмұнын игеруді ұйымдастырудың тәсілдері ретінде елестете білуі;

 • Педагогиканы оқу пәні ретінде құрудың және қазіргі оқыту технологияларының ғылыми негіздерін білуі;

 • Педагогиканы оқытудың тәжірибесінде теориялық білімдерді жүзеге асыра білу біліктілігі болуы керек.


1.6 Курстың пререквизиттері: педагогика
1.7 Пәннің постреквизиттері: педагогика, психология, әлеуметтік педагогика, педагогикалық шеберлік, мектептегі және балабақшадағы тәрбие жұмысының әдістемесі.
3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

1-кесте

Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Тәж

ОСӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау

форма


1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан
4 ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ (Модуль бойынша)
2 – Кесте

Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтар1-модуль. Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттеріТақырып 1. Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері


Ғылым және оқу пәні, олардың өзара байаныстары мен ерекшеліктері. Педагогика ғылым және оқу пәні ретінде. Оқу пәні ретінде педагогика дамуының негізгі кезеңдері. Педагогикалық білімдерді меңгерудің ерекшеліктері. Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні. Педагогиканың әдіснамалық және жалпы педагогикалық мәселелері оқыту әдістемесінің жалпы бөліктерінің құрамалары.

3

Тақырып 2. Педагогика курсының құрылымы мен мазмұны

Оқу пәнінің мазмұны ретінде ғылымның бейнеленуі.Педагогика ғылымының дамуының оқу пәнінің мазмұнына ықпал. Педагогика курсы мазмұнын құру, оның негізгі өлшеуіштері: ғылымның даму деңгейі;курсты оқушылардың жастық құрамы; тыңдаушылардың жалпы даярлығынынң деңгейі; оқушылардың болашақ кәсіби іс –әрекетінің сипаты; педагогикалық білім беру мәселелерінің теориялық жасалу деңгейлері. Педагогиканың ғылымдар жүйесінің кең көлемдегі түрі ретінде. Педагогика курс мазмұнының жалпы сипаты. Курстың мазмұнын педагогика бойынша құрастырылған бағдарламаларда, оқулықтар мен оқу құралдарында ашып көрсету. Педагогика ғылымын дамыту және қоғамның әлеуметтік тапсырысына сәйкес оқу пәні ретінде педагогика курсының мазмұнын жетілдіру3

Тақырып 3. Педагогиканы оқытудағы технологиялар

Педагогиканы оқыту процесі және оныі ерекшеліктері. Болашақ педагогтарда танымдық қажеттіліктер мен педагогикалық білімдерге қызығушылылғын қалыптастырудағы педагогика оқытушысының шешуші ролі. Оқудағы оқушылардың белсенділігі мен өзбетінділігінің танымдық қажеттіліктері мен қызығушылықтарының байланысы.Педагогикадағы оқыту принциптері, олардың сипаттамасы. Педагогиканы оқытуда дидактикалық принциптерді пайдалану. Педагогиканы оқытудағы концептуалдық идеяларды жасау технологиясы. педагогикалық пәндердің ықпалдастырылуы. Педагогикалық пәндерді ықпалдастыру процесінің типтері мен варианты. Педагогикада оқытуды қарқындату процесі. Қарқындатудың әртүрлі жолдары. Педагогиканы оқытудың диагностикалық негізі.3

Тақырып 4. Колледждерде жоғары оқу орынында педагогиканы оқытудың формалары мен әдістері

Форма, оқыту формасы, әдіс, оқыту әдісі, тәсіл,ұғымдар . Оқыту формасының әртүрлілігі, оның дамуы. Аудиториялық және аудиториядан тыс сабақ түрлері. Жеке, топтық, топ аралық, ұжымдық оқыту формалар. Сынып- сабақтық оқыту жүйесі.
3

Тақырып 5. Педагогика мамандығына кіріспе.

Педагогиканың жалпы негіздері. Педагогика мамандығына кіріспе курсының мақсат, міндеттері. Педагогика мамандығына кіріспе пәні бойынша университеттерге арналған типтік бағдарлама. Болашақ педагогтарды даярлаудағы курстың мазмұны.
3

Тақырып 6 . «Педагогиканың жалпы негіздері» бөлімінің әдістемелік ерекшеліктері.

Бөлімнің мәні. Курстың мақсат, мәндеттері. Пән бойынша университеттерге арналған типтік және оқу жұмыс бағдарламалары. Тақырыптарға әдістемелік сипаттама: «педагогика пәнін», «Жеке тұлғаны дамыту, тәрбиелеу және қалыптастыру», «Педагогикадағы мақсатын анықтау». Курс бойынша практикалық тапсырмалардың өзгешелігі.3

Тақырып 7. «Дидактика» бөліміне әдістемелік сипаттама

Болашақ мұғалімдерді жалпы педагогикалық дайындаудағы бөлімнің маңызы. Бөлімнің мақсат, міндеттері.Стандартта көрсетілген кәсіби жоғары білім берудің аз ғана мазмұны. Тақырыптарға әдістемелік сипаттама: «Білім беру мазмұнының», «Оқыту процесінің заңдылықтары, принциптері». Лабораториялық –практикалық сабақтардың ерекшеліктері. Студенттердің дидактика бойынша білім, білім дағдыларын бақылау және есепке алу ерекшеліктері.3

Тақырып 8 . «Тәрбие теориясы » бөліміне әдістемелік сипаттама

Болашақ мұғалімдердіжалпы педагогикалық дайындаудағы бөлімінің маңызы. Бөлімнің мақсат, міндеттері. Мемлекеттік стндартта көрсетілген кәсіптік жоғары білім берудің аз ғана мазмұны. Тәрбие теориясы мен әдістерінің мәселелері. Ұжымды қалыптастыру, оның әлеуметтік, педагогикалық теориясын зерттеу проблемелары.3

Тақырып 9. Дидактика бөліміне әдістемелік сипаттама

Дидактика – педагогика курсының маңызды бөлімі. Қазіргі таңдағы дидактика бөлімінің құрылымы. «Дидактика оқытудың педагогикалық теориясы ретінде». «Оқыту үдерісі тұтас жүйе ретінде» «Оқытудың заңдылықтар мен принциптері».


Тақырып 10. «Мектептану» бөліміне әдістемелік

сипаттама«Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі мәні мен принциптері. Мектепті басқарудың негізгі қызметтері» «Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың теориялық және әдістемелік негіздері».

Барлығы:

30 сағат

Тәжірбиелік сабақтар
Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері

1

Педагогика курсының мазмұнына жалпы сипаттама

1

Педагогиканы оқытудағы технологиялар, оның компоненттері

1

Іскер ойын педагогикадағы белсенді оқыту әдісі ретінде

1

Модульдік оқыту

1

Педагогика бойынша оқулықтар мен оқу құралдарын талдау

1

Педагогикадағы оқытудың көрнекі құралдары

1

Педагогика бойынша лекцияларды дайындау мен өткізудің әдістемесі

1

Педагогика бойынша семинар сабақтарын дайындау мен өткізудің әдістемесі

1

Педагогика бойынша практикалық сабақтарды дайындау мен өткізудің әдістемесі

1

Тесттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу

1

«Педагогиканың жалпы негіздері» бөлімін оқытудың әдістемесі

1

«Дидактика» бөлімін оқыту әдістемесі

1

«Тәрбие теориясы» бөлімін оқытудың әдістемесі

1

Педагогика курсында білім беру жүйесін басқару мәселелерін зерттеу әдістемесі

1

Барлығы:

15 сағат


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.2.1Ғылым және оқу пәні, олардың өзара байланыстары мен ерекшеліктері

5.2.2Педагогикалық білім беру мекемелерінде педагогика оқу пәні ретінде

5.2.3 Педагогика педагогикалық ғылымдардың кең жүйесі ретінде

5.2.4 Педагогикадағы оқыту принциптері, олардың сипаттамасы

5.2.5 «Оқыту әдісі» және «оқыту тәсілдері» ұғымдары

5.2.6 оқыту тәсілдері оқыту әдістерінің құрамдас бөлігі ретінде

5.2.7 Педагогика кабинеті

5.2.8 Педагогиканы оқытуда компьютерлік технологияларды қолдану

5.2.9 Оқытудың топтық,жекелік және ұжымдық формалары, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары

5.2.10 Педагогика бойынша студенттердің ғылыми – зерттеу жұмысы

5.2.11Педагогикалық үйірме

5.2.12 Оқытуды диагностикалаудың тұлғаға бағытталған сипаты

5.2.13 «Педагогика мақсат қою» тақырыбының әдістемелік сипаты

5.2.14 «Тұлғаның дамуы, тәрбиесі мен әлеуметтенуі» тақырыбының әдістемелік сипаты

5.2.15 педагогиканы оқытудағы техникалық құралдарды қолдану
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте Пәннің оқу-әдістемелік картасы


Дәріс сабағының

тақырыбыТәжірбиелік сабақтар тақырыбы


Көрнекі құралдар, плакаттар, лаборатория-лық стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

1

2

4

5

6

Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттеріПедагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері

Дәріс тезисі, сызба нұсқа

Сөздіктермен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Педагогика курсының құрылымы мен мазмұны

Педагогика курсының мазмұнына жалпы сипаттама

Дәріс тезисі, сызба нұсқа

Диалектология-лық сөздікпен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Педагогиканы оқытудағы технологиялар
Педагогиканы оқытудағы технологиялар, оның компоненттері

Дәріс тезисі, сызба нұсқа, кесте

Фразеология-лық сөздікпен жұмыс

Жазбаша, ауызша

Колледждерде жоғары оқу орынынд педагогиканы оқытудың формалары мен әдістері
Іскер ойын педагогикадағы белсенді оқыту әдісі ретінде

Дәріс тезисі, кесте

Тілдік белгілерді ажырату.

Жазбаша, ауызша

Педагогика мамандығына кіріспе.
Модульдік оқыту

Дәріс тезисі, сызба нұсқа, үлестірмелі карточка

Үлестірмелі карточкамен жұмыс

Жазбаша, ауызша

«Педагогиканың жалпы негіздері» бөлімінің әдістемелік ерекшеліктері.


Педагогика бойынша оқулықтар мен оқу құралдарын талдау

Дәріс тезисі, бақылау тапсырмалары

Үлестірме тапсырмалары-мен жұмыс

Жазбаша

«Дидактика» бөліміне әдістемелік сипаттама
Педагогикадағы оқытудың көрнекі құралдары

Дәріс тезисі, сызба нұсқа

Картотека теру

Жазбаша, ауызша

«Тәрбие теориясы » бөліміне әдістемелік сипаттама
Педагогика бойынша лекцияларды дайындау мен өткізудің әдістемесі

Дәріс тезисі, кесте, сызба нұсқа

Оқулықпен жұмыс

Жазбаша, ауызшаПедагогика бойынша семинар сабақтарын дайындау мен өткізудің әдістемесі
Үлестірме карточкамен жұмыс

Жазбаша, ауызшаПедагогика бойынша практикалық сабақтарды дайындау мен өткізудің әдістемесі
Кестені толтыру

Жазбаша, ауызша


Тесттік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу
Сөздікпен жұмыс

Жазбаша, ауызша


«Педагогиканың жалпы негіздері» бөлімін оқытудың әдістемесі
Сөздікпен жұмыс

Жазбаша, ауызша«Дидактика» бөлімін оқыту әдістемесі
Сөздікпен жұмыс

Жазбаша, ауызша«Тәрбие теориясы» бөлімін оқытудың әдістемесі
Сөздікпен жұмыс

Жазбаша, ауызша
Педагогика курсында білім беру жүйесін басқару мәселелерін зерттеу әдістемесі
7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
4-Кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы 1. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер

8.1 Автухов И.Г., Огородников И.Т., Хант И.Т. Организация и методика работы в высшей школе: монография /И.Г Автухов и др. - М.:АПН СССР, 1933. - 175с.

8.2.Губайдуллина Г.Н. Теория и методика реализации системообразующих функций педагогического процесса: учебно-метод. пособие /Г.Н. Губайдуллина. – Усть-Каменогорск.: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2009. – 70с.

8.3. Г.Н. Губайдуллина Педагогиканы оқыту әдістемесі: оқу құралы. -Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2012. – 244 бет.

8.4. Тәжібаев Т.Т. ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы Қазақстандағы ағартушылық пен педагогикалық ойдың дамуы /Т.Т. Тәжибаев. - Алматы.: Мектеп, 1958. – 97 бет

8.5. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика: оқу құралы /Ж.Б. Қоянбаев. – Алматы.: Раун, 1992. – 240 бет.8.6.Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаева Р.М. Педагогика: университеттер студенттеріне арналған оқу құралы /Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев. - Алматы, 2000. – 384 бет.

Қосымша әдебиеттер тізімі:


 1. 8.7. Аймауытов Ж. Дидактика: оқу құралы /Ж. Аймауытов. – Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік архиві. 81 фонд, 1 тізім. 306 іс, 29 табақ.

 2. Аймауытов Ж. Бес томдық шығармалар жинағы: [Комплекспен оқыту жолдары] /Ж. Аймауытов. – Алматы.: Ғылым, 1999. -Т. 5. - 304 бет.

 3. Алтынсарин Ы. Орыс тілін қазақтарға үйрету туралы бастауш құрал: оқу құралы /Ы. Алтынсарин. – Алма-Ата.: Ғылым, 1975. – 127 бет.

 4. Алтынсарин Ы. Қазақ хрестоматиясы [Киргизская хрестоматия]: оқу құралы /Ы. Алтынсарин. – Алматы.: Білім, 2003. - 112 бет.

 5. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері /С. Аманжолов. – Алматы.: Ғылым, 2002. – 368 бет.

 6. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания: монография /Б.Г. Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 272с.

 7. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: монография /С.И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. – 230с.

 8. Астафьева Л.С. Педагогика: учеб пособие /Л.С. Астафьева. – М.: Изд-во РУДН, 2010. – 121с.

 9. Ахметова Д.З. Теория и практика развития школы-комплекса в условиях инноваций и педагогического мониторинга: автореф. дисс…д.п.н. /Д.З. Ахметова. – Казань, 1998. – 47с.

 10. Әбиев Ж. Педагогика: оқу құралы /Ж. Әбиев. – Алматы.: Мектеп, 2004. – 246 бет.

 11. Әл-Фараби. Он томдық шығармалар жинағы /Әбу Насыр әл-Фараби. – Астана.: Лотос-Астана, 2008. – Т. 2. - 384 бет.

 12. Бабанский Ю.К. Рациональная организация учебной деятельности: монография /Ю.К. Бабанский. - М.: Знание, 1981. – 96с.

 13. Байтұрсынов А. Шығармалары: өлендер, аудрмалары, зерттеулер /А. Байтұрсынов. – Алматы.: Жазушы, 1989. - Т.3. – 327 бет.

 14. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология: учеб. пособие /Н.В Басова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 416с.

 15. Безрукова В.С. Дихотомический подход к развитию педагогического знания //Педагогика, 2010. - № 8. – с.19-29.

 16. Бержанов Қ., Мусин С. Педагогика тарихы: оқу құралы /Қ. Бержанов, С. Мусин. – Алматы.: Мектеп, 1972. – 170 бет.

 17. Бережнова Е.В. Формирование методологической культуры учителя //Педагогика, 1996. - №4. – с.14-18.

 18. Бережнова Е.В. Фундаментальное и прикладное в педагогических исследованиях //Педагогика, 2001. - № 4. – с.3-7.

 19. Берикханова А.Е. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Кәсіби құзіретті ұстаздарды даярлау негіздері: оқу құралы. /А.Е. Берикханова. – Алматы, 2009. – 240 бет.

 20. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения /В.П Беспалько. – М.: Изд-во ИРПО, 1995. – 380с.

 21. Блауберг И.В. Понятие целостности и его роль в научном познании /И.В Блауберг. – М.: Знание, 1972. – 48с.

 22. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания /Е.В. Бондаревская. – Ростов н/Д.: ТЦ «Учитель», 1999. – 560с.

 23. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебник для вузов /Н.В. Бордовская. – СПб.: Питер, 2001. – 304с.

 24. Бусыгина А.Л. Профессор – профессия /А.Л. Бусыгина. – Самара.: Изд-во СамГПУ, 1999. – 198с.

 25. Василевский С.М. Лекционное преподавание в высшей школе: краткие исторические очерки, его психолого-педагогические основы и общие методики /С.М. Василевский. – Горький.: ГПИ им. А. Горького, - 1959. - 272с.

 26. Вергасов В.И. Проблемное обучение в высшей школе: монография /В.И. Вергасов. – Киев.: Высш. шк., 1977. – 240с.

 27. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-ориентированного обучения в высшей школе: учеб. пособие /М.Я. Виленский и др. – М.: Пед. Об-во России, 2004. - 192с.

 28. Виненко В.Г. Общие основы педагогики: учеб. пособие /В.Г. Виненко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 300с.

 29. Виненко В.Г. Построение содержания непрерывного образования педагога. Системно-синергетический подход /В.Г. Виненко. – Саратов.: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. – 271с.

 30. Гапонов П.М. Лекция в высшей школе: монография /П.М. Гапонов. – Воронеж.: Изд-во Воронежского ун-та, 1977. – 95с.

 31. Гершунский Б.С. Философия образования: учеб. пособие /Б.С Гершунский – М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. – 360с.

 32. Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики: учеб. пособие /В.И. Гинецинский. - С-Петербург.: СПбГУ, 1992. – 304с.

 33. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения: учеб. пособие /О.С. Гребенюк. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 210с.

 34. Губайдуллина Г.Н. Теория и методика реализации системообразующих функций педагогического процесса: учебно-метод. пособие /Г.Н. Губайдуллина. – Усть-Каменогорск.: Изд-во ВКГУ им. С. Аманжолова, 2009. – 70с.

 35. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: учеб. пособие /Э.Н. Гусинский. – М.: Логос, 2001. – 230с.

 36. Дидактические проблемы построения базового содержания образования: Сб. научных тр. //Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлева. – М.: Изд-во ИТПиМНО РАО, 1993. – 336с.

 37. Дистервег Ф.В.А. Избранные педагогические сочинения /Под общей ред. Е.Н. Медынского. – М.: Высшая школа, 1956. - 340с.

 38. Дулатов М. Шығармалары: [өлең-жырлар, әңгімелер, пьеса, көсем сөздер мен сын-зерттеу мақалалары] /М. Дулатов. – Алматы.: Ана тілі, 2010. - 400 бет.

 39. Жарықбаев К.Б. Аталар сөзі-ақылдың көзі /К.Б.Жарықбаев. Алматы.: Раун, 1980. – 130 бет.

 40. Жұмабаев М. Педагогика: оқулық /М. Жұмабаев.-3-шi бас. – Алматы.: Ана тілі, 1992. - 160 бет.

 41. Жумабаев М. Педагогика: оқу құралы /М. Жумабаев. – Алматы.: Рауан, 1993. – 120 бет.

 42. Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы: монография /З.Ф. Есарева. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. – 107с.

 43. Загвязинский В.И. Общая педагогика: учеб. пособие /В.И. Загвязинский – М.: Высшая школа, 2008. – 270с.

 44. Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе: монография /С.И. Зиновьев. – М.: Высшая школа, 1975. – 316с.

 45. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие /Э.Ф. Зеер. – М., Воронеж.: МОДЭК, 2003. – 480с.

 46. Исаева З.А., Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Активные методы и формы обучения в высшей школе: учебно-метод. пособие /З.А. Исаева. – Алматы.: Қазақ университеті, 2005. – 122с.

 47. Кан-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического общения /В.А. Кан-Калик – Грозный.: ГПИ, 1979. – 190с.

 48. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования: монография /М.В. Кларин. – Рига.: Эксперимент, 1995. – 170с.

 49. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах: учеб. пособие /Г.М. Коджаспирова. – М.: Академия, 2006. – 320с.

 50. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: для студентов высш. и сред. пед. учебных заведений /Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. М.: Академия, 2000. – 176с.

 51. Қожахметов С. Педагогика мәселелері: оқу құралы /С. Қожахметов. – Алматы, 1940 – 118 бет.

 52. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика: оқу құралы /Ж.Б. Қоянбаев. – Алматы.: Раун, 1992. – 240 бет.

 53. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаева Р.М. Педагогика: университеттер студенттеріне арналған оқу құралы /Ж.Б. Қоянбаев, Р.М. Қоянбаев. - Алматы, 2000. – 384 бет.

 54. Көшекбаев Н. Оқыту теориясы /Н. Көшекбаев. – Алматы.: Ғылым, 1967. – 160 бет.

 55. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учеб. пособие /В.В Краевский. – М.: Академия, 2003. – 280с.

 56. Краевский В.В. Педагогика между философией и психологией //Педагогика, 1994. - № 6. – с.24-31.

 57. Краевский В.В. Сколько у нас педагогик? //Педагогика, 1997. - № 4. – с.113-118.

 58. Кузьмина Н.В. Педагогическая теория и научный факт //Проблемы обучения и воспитания студентов в вузе. – Л.: ЛГУ, 1976. – с.3-8.

 59. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения: монография /Н.В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 1989. – 166с.
Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет