Оқу бағдарламасы госо қР 2006 бойынша 5В110300 «фармация» мамандығына дайындалған ҚР денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен қарастырылған және бекітілген №5 20. 03. 09 жжүктеу 396.51 Kb.
бет5/5
Дата09.09.2017
өлшемі396.51 Kb.
1   2   3   4   52.8 Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары


Тақырыбы

Тапсырма

Оқу сағатының саны

Кредит №11

Организмнің ерекшеліктеріне байланысты дәрілік заттардың тәуелділігі. Дәріні қолдану жағдайына сәйкес фармакологиялық эффектің әсері.

Презентация

3

2

Дәрілік заттардың әсерінің биоритмге анық әсер көрсетуі. Хронофармакология туралы түсінік.

Презентация

3

3

Пуринергиялық синапстарға қозудың берілуіне әсер ететін заттар.

Презентация

3

4

Дофаминергиялық синапстарға қозудың берілуіне әсер ететін заттар

Тесты

3

5

Этил спирті. Алкоголизмнің әлеуметтік аспектісі.

Тесты

3
Жалпы сағат саны :

15


Кредит №2

1

Дәріге тәуелділікті шақыратын заттар.

Тест құрастыру

3

2

Орталық жүйке жүйесіне анальгетикалық белсенділік көрсететін опиойдты емес препараттар.

Тест құрастыру

3

3

Аналептиктер

Кесте

3

4

Актопротекторлар

Кесте

3

5

Жалпы тонусты сақтайтын заттар

Презентация

3
Жалпы сағат саны :

15


Кредит №3

1

Педикулезге қарсы заттар

Презентация

5

2

Қышынуға қарсы заттар

Презентация

5

3

Бластомаға қарсы заттар

Презентация

3

4

Радиопротекторлар

Кесте

2
Жалпы сағат саны:

15


Кредит №4

1

Подаграға қарсы заттар

Презентация

5

2

Тыныс стимуляторлары

Презентация

5

3

Жөтелге қарсы заттар

Презентация

5
Жалпы сағат саны :

15


Кредит №5

1

Ми қан айналымы бұзылысы кезіндегі заттар

Кесте

3

2

Антиатеросклеротикалық заттар

Кесте

3

3

Семіздікте қолданылатын дәрілік заттар

Презентация

3

4

Ұйқы безінің қызметінің бұзылысында қолданылатын заттар

Презентация

2

5

Ферменттік және антиферменттік препараттар

Тест құрастыру

2

6

Холелитолитиктер

Тест құрастыру

2
Жалпы сағат саны :

15


Кредит №6

1

Несептік конкременттерді шығаруға арналған заттар

Презентация

3

2

Миометриге әсер ететін заттар

Презентация

3

3

Анаболикалық стероидтар

Презентация

3

4

Антиацидтік заттар

Презентация

2

5

Алколозды коррециялау үшін қолданылатын заттар

Тест құрастыру

2

6

Плазма орын басушы дезинтоксикациялық заттар

Кесте

2
Жалпы сағат саны :

15Барлығы :

90с.


2.9 Қолданылуға арналған әдебиеттер:
негізгі:


 1. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2006.- 734 с.

 2. Фармакология.: учебник /под. ред. Р.Н. Аляутдина. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2005.-516 с.

 3. Харкевич Д.А. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии., М.: Медицинское информационное агентство (МИА), 2004.-452с.


қосымша әдебиеттер:

 1. Гудман Г., Гилман Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Перевод 10-го издания. М. «Практика». 2006 г. 1648 с.

 2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., 2003.-870с.

 3. Психотропные средства: Справочник практикующего врача / Пер. с англ. А.Н. Редькин; Ю.А. Александровский.-М.: Литера, 2006.-992с.

 4. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров: уч. пособие.-М., 2007


Қазақ тіліндегі әдебиеттер

негізгі:

1. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғарғы оқу орындарына арналған оқулық. Мемлекеттік тілдердегі аудармасы – алматы, 2008.-608б.

2. Рахимов К.Д., Темиргалиева Э.М., Дуйсенова Ж.С. Лекционный курс по фармакологии. Монография, 2009г. с.631

3. Рахимов К.Д., Темиргалиева Э.М., Дуйсенова Ж.С. Фитофармакотерапия. Монография, 2009г., с.377.

4. Темиргалиева Э.М., Рахимова А.К. Тезаурус. Монография. 2011г., с.450.
Ағылшын тілінде негізгі:


 1. Goodman end Gilman’s. The Pharmacoloical basis of Therapeutics. Eighth ediction. In two Volumes. 1992. 1648 p.

 2. Harvey R.A., Champe P.C. Pharmacology.- Philadelphia, 1997. 514p.

 3. Katzung B.G. Basic and Clinical Pharmacology.- New-Jork, 2003, 1215р.

 4. Padmaja Udaukumar. Textbook of Medical Pharmacology. New Dehi, 2006, Second Edition, 558 p.

 5. Patricia K. Anthony. Pharmacology secrets. Hanley, Befus, 2002, 384 p.Rang H.P., Dale M.M. Pharmacology.-Edinburgh. 1999, 830 p.

 6. Tripathi K.D. Essentials of Medical Pharmacology. New Delhi, 2004. 875p.


2.10 Оқыту әдістері

Дәрістер : көрсеткіш дәрістер

Тәжірибелік сабақтар: ауызша сұрау, ситуациялық есептерді шығару, тестке жауап беру, бір реттік және бір күндік препараттардың дозасына анықтама беру.Оқытушының қадағалауымен студенттің өзіндік жұмысының

Тақырыптық жоспары: туындаған сұрақтарға консультация жүргізу тақырыптарды өзіндік меңгеру, ситуациялық есептерді шешу, тесттік тапсырмалар, кестелермен , схемалармен, суреттермен жұмыс

СӨЖ:оқу құралы мен қосымша материалдармен, компютерлік бағдарламалармен , тақырыптық рефераттарды қорғау мен оған дайындау, презентация, эссе, теттік формадағы тапсырмалар кестелерді дайындау , кроссворд және т.б.
2.11 Студенттердің білімі мен білгірлігін бағалау ережелері мен критериилері

Ағымды бақылау: тест, ауызша сұрау, ситуациялық тапсырмаларды шешуін тексеру, лабораторлық сабақтарға дайындығын қадағалау.

Аралық бақылау: Коллоквиум тест

Қорытынды бақылау: емтихан (ауызша сұрау және тәжірибелік білгірлігін бағалау)

БІЛІМ БАҚЫЛАУДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕРІНДЕГІ БІЛІМ

БАҒАЛАУЫНЫҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ МЕН ШКАЛАЛАРЫ.

І. Оқудан алған жетістіктерін бақылау жүйесі:

Ағымдағы бақылау:


 • Тәжірибелік (машықтық) сабақтар және СӨЖО:

- ауызша сұрау (студент әдістемелік нұсқаудың сұрақтары бойынша сабаққа дайындалған болуы керек);

- тестілеу - варианттар бойынша ауызша немесе жазбаша түрде жүргізіледі;

- жағдайлық есептердің шешуін тексеру - ауызша немесе жазбаша түрде жүргізіледі.


 • СӨЖ:

рефераттарды қорғау, жағдайлық есептерді, тесттерді құрастыруын және шешуін бағалау, тестілеу нәтижелері бойынша өзіне-өзі бақылау жүргізу.

Аралық (рубеждік) білімдерін бақылау: тестілеу және ауызша сұрау түрінде кредит бойынша коллоквиум.

Соңғы (қорытынды) бақылау: ағымдағы және аралық білімдерін бақылаудың нәтижелерін есепке алып ауызша емтихан.

ІІ. Білім бақылаудың әр түрлі деңгейлерінде студент білімін бағалау ережелері

1. Ағымдық бақылау кезінде білімін бағалау (t1, t2) тәжірибелік сабақтарда, дәрістерде, СӨЖ-ді орындағанда іске асырылады

t 1= (ТC о.ш. + СӨЖОо.ш.+СӨЖ о.ш.) / 3

t 2 =(ТС о.ш. + СӨЖОо.ш. + СӨЖ о.ш.) / 3, бұл жерде:

t 1 – 1-ші рубеждік бақылауға дейін ағымдық бақылау кезінде бағаланған білімінің орташа бағасы ( 1 кезең)

ТС о.ш. –дәрістер мен тәжірибелік сабақтарда ағымдық бақылау кезінде бағаланған білімінің орташа балы

СӨЖ о.ш. – СӨЖ-дің орташа балы

СӨЖО о.ш. - СӨЖО-дің орташа балы

t 2 – 1-ші рубеждік бақылаудан 2-ші рубеждік бақылауға дейін жүргізілетін ағымдық бақылау кезінде бағаланған білімінің орташа бағасы ( 2 кезең)

2. Ағымдық бақылаудың 1-ші және 2-ші кезеңдеріндегі білімінің рейтінгі:

R1 = (t 1+ r1) / 2; R2 = (t 2 + r2) / 2,

бұл жерде:

R1 – 1-ші кезеңнің рейтингі, R2 – 2-ші кезеңнің рейтингі.

r 1 – 1-ші рубеждік бақылауда алынған баға, r 2 – 2-ші рубеждік бақылауда алынған баға

t 1-, t 2-нің анықтамасы жоғарыда келтірілген

3. 3-ші кезеңде емтихан тапсыруға жіберілу рейтингі (R жіб.) келесі формула бойынша есептеледі:

R жіб. = (R1 + R2) /2

Емтихан тапсыруға жіберілу рейтингі 50 балдан ( 50%) аз болмау керек.

4. 4 кезеңде ауызша және тестілеу түрінде үлестірілген емтихан( Е) жүргізіледі.

Тестілеу мен ауызша жауапқа ең көбі 50%-дан беріледі.

Е = (Тестілеу бағасы • 0,5) + (ауызша жауаптың бағасы • 0,5) 1. Қорытынды баға - I - 5 кезеңде келесі формула бойынша анықталады:

I = ( R жіб. • 0,6) + (Е •0,4)

Қорытынды бағаның (I) максималды баллы 100-ге тен. R жіб.-нің максималды шамасы қорытынды бағаның 0,6 (немесе 60 балл) құрайды, ал емтихан бағасының максималды шамасы – 0,4 ( немесе 40 балл) құрайды.

ІІІ. Білім бақылаудың әр түрлі деңгейлеріндегі білімді бағалаудың критерийлері мен шкалалары.

Білім бақылауның барлық түрінде білім бағалауы 100 балдық-100 %-дық жүйе бойынша жүргізіледі (2-кесте). Бұл кезде, машықтану сабақтардың, СӨЖО және СӨЖ сабақтарының орындауы мен бағалауы осы жүйеге негізделген нақтыланған критерийлері бойынша (1-кесте), ал бақылаудың қорытынды деңгейінде - 2-кестеде келтірілген критерийлері бойынша іске асырылады .

1-кесте

Машықтану сабақтардың, СӨЖО және СӨЖ сабақтарын орындау және бағалаудың нақтыланған критерийлері٭


Орындау критерий-лері

Бағалау критерийлері

Үздік

90-100балЖақсы

75-89 балҚанағат

50-74 балҚанағатсыз

0-49 бал1

Сабаққа қатысуы

міндетті түрде

міндетті түрде

міндетті түрде

міндетті түрде

2

Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтарға дайындық деңгейі

Бағдарлама материалы толық мең-герілген, ешбір қате-лік жоқ,, өзіндік ой-лау қабіле-тін көрсеткен

Бағдарлама материалының меңгерілуі 75 %-дан төмен емес, жауап беру барысында үлкен қателік жоқ

Бағдарламалық материалды меңгеріуі 50 % -дан кем емес. Принципиальды емес кемші-ліктер немесе, студент оқыту-шының көме-гімен түзеткен, принципиаль-ды қателіктер жіберген

Бағдарламалық материалдың жартысынан артығын игермеген, жауап берген кезде принци-пиалді қате жіберген.

3

Тақырыпты талқылауға қатысу

Белсенді

Белсенді

Сирек қатысады

Қатыспайды

4

Дұрыс орындалған зерттеулердің, СӨЖ–гі сұрақтарға, тесттерге жауаптардың және т.б. саны

90-100%

75-89%

50-74%

0-49%

5

Тапсырманы өз бетімен орындалуы

Тапсырма-ларды өз бетімен орындау -90-100 %

Тапсырмаларды өз бетімен орындау - 75-89 %

Тапсырмаларды өз бетімен орындау - 50-74 %

Тапсырмаларды өз бетімен орындау - 50 % төмен

6

Тапсырманы орындау барысындағы қателіктер мен кемшіліктер сипаты

Студенттің өзі түзеткен, принципи-альды емес кемшіліктер

Студенттің өзі түзеткен, прин-ципиальды емес кемшіліктер немесе принципиальды қателер

Студент оқыту-шының көмегімен түзеткен прин-ципиальды емес кемшілік-тер немесе принципиаль-ды қателіктер

Өрескел қателіктер

7

Тақырып сұрақтары бойынша өз бетімен дайындалуы және СӨЖ немесе СӨЖо дайындау ке-зінде қолда-нылған әдебиеттер

Оқулықтар, оқу нұсқау-лар, моно-графиялар, интернеттен алынған материалдар

Оқытушы ұсынған пән бойынша оқу-лықтар, интер-неттен алынған материалдар, мерзімді басылымдар.

Оқытушы ұсынған ұсынған пән бойынша

Оқытушы ұсынған пән бойынша оқулықтар

8

Қорытынды мен ұсыныстар құрастыру

Қорытындыны барлық мәліметтерді толық тал-дау негізнде өз бетімен жасаған, анық дәлелденген.

Қорытындыны оқытушының көмегімен бар-лық мәлімет-терді толық талдау негізнде жасаған. Жеке сұрақтары дә-лелдеуді қажет етеді.

Материалды жүйеге келті-руге қиналған, оқытушының көмегін қажет етеді.

Оқытушы көмегінсіз материалды жүйеге келтіре алмады.

9

СӨЖ орындау барысы мен нәтижелерін жазбаша дайындау

Талапқа сай

Талапқа сай

Прницпиальды емес жеке кемшіліктер

Толық емес, қателіктері бар.

10

Дәрістерде, машықтану сабақтарда, СӨЖО-де болмау

0 бал


11

СӨЖ-дің болмауы

0 бал


12

Дәріс конспектінің болуы және бақылау сұрақтарға жауап беру

Дәріс конспектінің болуы және бақылау сұрақтарға толық жауап беруі

Дәріс конспектінің болуы және бақылау сұрақтарға толық емес жауап беру

Дәріс конспектінің болуы және бақылау сұрақтарға жауап берілмеуі

Дәріс конспектінің және бақылау сұрақтарға жауап берудің жоқ болуы

 • Бағалау кезінде бірінші дәрежедегі критерийлерге 2,4,5,6,8 критерийлер жатады

 • СӨЖ-ді бағалау үшін 2,4-9,11 критерийлерді қолдану қажет

 • СӨЖ орындау бағалаудың детальданған критерийлерін кафедра өз бетімен дайындайды.

 • Дәрістерді бағалау үшін 1,10,12 критерийлерді қолдану керек

2-кесте

Білім бақылаудың әр түрлі деңгейінде білім бағалаудың шкаласы мен критерийлеріБілім бағалау шкаласы


Білім бағалау критерийлері

Әріптік жүйе бойынша

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны %

Дәстүрлік жүйе бойынша

А

4,0

95-100

Үздік

Бағдарламалық материалды бетінше қосымша ғылыми әдебиеттер пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз бетімен жүйелеуге, ғылыми зерттеу жұмысымен айналысуға қабілетті.


А-

3,67

90-94

В+

В

В-3,33

3,0

2,67

85-89

80-84

75-79

Жақсы

Бағдарламалық материалдарды ұғуы 75% кем емес, жауап беруі кезінде ірі қателер жібермеген, СӨЖ және СӨЖо бойынша тапсырмалар принципиалды ескертулерсіз өз уақытында орындалған және тапсырылған, коллоквиумдер дұрыс

орындалған және тапсырылған, оқытушунуң көрсетуі бойынша қосымша әдебиеттер қолданған, принципиалді емес дәлсіздіктер немесе студенттің өзі түзеткен принципиалді қателер жіберген, оқытушының көмегімен бағдарламалық материалдарды жүйеге келтіруге қабілетті.


С+

2,33

70-74

Қанағатта-нарлық

Бағдарламалық материалдарды игеруі 50% кем емес сын жұмыстарын және үй тапсырмаларын орындау кезінде дәлсіздік және принципиалді емес қателер жіберген, зерттеу жұмысында белсенділік танытпаған, тек оқытушы көрсеткен әдебиеттерімен шектелген, материалды жүйеге келтіруде қатты қиналған.


С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағатта-*нарлықсыз


Бағдарламалық материалдың жартысынан (50%-дан төмен) артығын игермеген, жауап берген кезде принципиалді қате жіберген, тапсырманы орындамаған, бағдарлама бойынша негізгі әдебиеттерді талқыламаған.

*Қорытынды баға қорытынды бақылау және R жіберілуі бойынша студенттің алған бағасы 50%-дан кем емес болған жағдайда ғана есептеледі.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет