Нуо казахстанско-российский медицинскийжүктеу 179.25 Kb.
Дата07.09.2017
өлшемі179.25 Kb.

МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-22

РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ

2
НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Медициналық биофизика және информатика курсы
Курс медицинской биофизики

и информатики

_____________________________________________________________________________Силлабус

Медициналық биофизика пәні

МВ 1112

мамандығы

5В110100 «Медициналық-профилактикалық іс»

Курс

1

Семестр

І

Барлығы

1 кредит (45 сағат)

Дәріс

5 сағат

Практикалық сабақ

10 сағат

СОБЖӨЖ

15 сағат

СӨЖ

15 сағат

Бақылау түрі

Емтихан


Алматы - 2015 ж.


Силлабус жұмыс бағдарламасына сәйкестендіріліп құрылды. Дайындағандар аға оқытушы Оразақынов К.Б., оқытушы Каратлеува Л.В., оқытушы Нурбекова А.Ж. және курс отырысында талқыланып, бекітілді.

I. Жалпы мәліметтер:


ЖОО-ның атауы:

Кафедра:

Пәні:

Мамандық:

Оқу сағаттарының көлемі:

Оқыту курсы мен семестрі:

- Қазақстан-Рессей Медициналық Университеті

- Медициналық биофизика және информатика

- «Медициналық биофизика», пәннің коды MB 1112- 5В110400 «Медициналық-профилактикалық іс»

- 1 кредит ( 45 сағат)

-1 курс. 1 семестрОқытушылар туралы мәлімет: тізімі, дәрежесі мен қызметі, ғылыми қызығушылықтағы артықшылығы,жетістіктері және басқалары.

Ф. А. Ә. А.

Дәрежесі

Атағы

қызметі

Ғылыми қызығушылықтағы артықшылығы, қызметі

1

Оразақынов К.Б.
-

ағаоқытушы
2

Каратлеуова Л.В

-

-

оқытушы
3

Нурбекова А.Ж.

магистр

-

оқытушы

Байланыс ақпараты:

Байланыс ақпараты:

Медициналық биофизика және информатика кафедрасының мекен жайы мынандай:

Алматы қ..Торекулов Көшесі 71


Пәннің саясаты:

Сабаққа кешікпеу;

Себепсіз сабақ жібермеу, себепті жағдайда сабақ жібергенде , мысалға, ауру жағдайда жіберілген сабақтарды өтеуге деканат тарапынан рұқсат алып келу;

жіберілген сабақтарды оқытушының белгілеген мерзімінде өтеп отыру;

практикалық сабақтардың тапсырмалары талапқа сәйкес орындалуы және безендірілуі қажет;

СӨЖ тапсырмалары жеткілікті дәрежеде орындалуы және белгіленген мерзімде тапсырылуы қажет;

Барлық аралық бақылауларды тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді;
II. Бағдарлама

1. Кіріспе

Биофизика биологиялық пәндерден қалыптасқан, үш ғылымның – физика, химия және биология ғылымдарының үйлесуі жағдайында өмірлік үрдістер негізін түсіндіруге арналған пән..

Биофизика заңдарын білу ғылыми зерттеулер мен талдаулардың жаңа әдістерін жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта көптеген биофизикалық әдістер ішкі және сыртқы орталардың, соның ішінде, физикалық, химиялық, техногендік табиғатының, токсикалық агенттерінің, ағзаға әсерлер механизмін түсіндіру үшін кеңінен қолданылады. Медико-биологиялық зертеулерде әртүрлі техникалық құралдарды қолданудың жоғарғы тиімділігі зерттеуші құралдардың жұмыс істеуінің физикалық негіздерін білген кезінде ғана жүзеге асады.Бағдарлама сонымен қатар қазіргі медициналық техникаларды қолдану кезінде студенттердің ғылыми білімдері мен практикалық біліктіліктерін қалыптастыруға да бағытталған.
Пәннің мақсаты:

Медико-биологиялық және санитарлық-гигиеналық зерттеулердің теориялық негіздері ретінде ғылыми көзқарастар мен ғылыми әдістемелерді қалыптастыру.Оқытудың міндеті:

 • Медико-биологиялық зерттеулер есептерін шығару үшін биофизиканың практикалық негізгі жетістіктері туралы білім беру;

 • Медико-биологиялық, гигиеналық және эпидемиологиялық зерттеулерде қолданылатын биофизиканың негізгі әдістерін оқып үйрету;

 • Адам ағзасында жүретін үрдістерді түсіндіру үшін физика-химиялық заңдарды қолдану білімдеріне үйрету;

 • Студенттердің ойлау қабілеттерін, негізделген талдаулар мен ой қорытулар жасай білуін қалыптастыру.

Оқытудың соңғы нәтижелері:

Студент білуі тиіс:

 • Мембрана құрылысы қалыптасуының физико-химиялық ерекшеліктері мен олардың өмір сүру механизмдерін;

 • Мебрана арқылы зат тасымалдануының биофизикалық механизмі, электрогенез механизмі;

 • Жарықтың биологиялық құрылымдармен әсерлесуінің физикалық ерекшеліктері;

 • Жүрек-қан тамырлары жүйесінің, бұлшық ет және тыныс алу жүйелері жұмысының биофизикалық заңдылықтары;

 • Зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз етудің негіздері;

 • Биологиялық жүйелерді зерттеуде қолданылатын медициналық құралдар мен аппараттардың негізгі топтары.

Студент игеруі тиіс:

 • Медико-биологиялық зерттеулерде биообъект мен техникалық құралдардың тиімді үйлесу тапсырмасын шешу;

 • Стандарт тармақтарда ЭЭГ, РГ, ЭКГ тіркеуді жүргізу;

 • Тіркелген параметрлердің негізгі физикалық өлшемдерін жүргізу, есептеу құралдарын пайдаланып өлшеу нәтижелерін өңдеу;

 • Фотометрлік құралдарды қолдана отырып заттың концентрациясын өлшеу.


Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері :

Пәннің пререквизиттері : физика, биология, химия, математиканың мектептегі курстары.

Пәннің постреквизиты: физиология, молекулярлық биология және генетика, биохимия, патологиялық физиология, профильдік пәндер.

Пәннің қысқаша мазмұны


Жасушалық мембрана биофизикасы. Электр қоздырушы ұлпалар биофизикасы.. Кванттық биофизика. Ұлпалар мен ағзалар биофизикасы. Қанның реологиялық қасиеттері. Әртүрлі ағзалар мен ұлпалардың реографиясы. Қанайналуды зерттеу әдістері.Бұлшық еттерінің қысқару биофизикасы.

Медициналық құралдар мен аппараттардың классификациясы. Өлшеуіш түрлендіргіштерде түрленетін энергиялардың формалары. Ағзанаың өмір сүруі кезінде папйда болатын механикалық, электрлік құбылыстарды оқып үйренуге арналған техникалық құралдар. Медициналық интроскопияның негізгі техникалық құралдары. Терапевтік электрондық-медициналық аппаратура. Биологиялық сұйықтықтарды зерттеуге арналған техникалық құралдар. Жасанды ағзалар.


2. Дәрістердің тақырыптық жоспары.
Тақырыптар

Сағат саны

1

Қанның қан тамырларымен қозғалысының гемодинамикалық негізі

1

2

Биологиялық мембраналар: құрылысы, қасиеттері және оларды зерттеу әдістері. Биологиялық мембраналар арқылы заттардың тасымалдануы.

1

3

Ұлпалардың электр қозғыштығы туралы ұғым. Тыныштық және әсерлік потенциалдар, олардың молекулалық механизмі.

1

4

Фотобиологиялық процестер.

1

5

Радиоактивтілік. Рентген сәулесі.

15


Практикалық сабақтардың тақырыптық жоспары.
Тақырыптар

Сағат саны

1

Кіріспе. Тәжірибе нәтижесіне статистикалық талдау жүргізудің негіздері.

1

2

Гемодинамиканың физикалық негіздері. Артерия мен венадағы қанның қозғалыс жүйесі.

1

3

Қанның реологиялық қасиеті. Биологиялық сұйықтың тұтқырлығын анықтау.

1

4

Дыбыстың басты сипаттарын анықтау. Клиникадағы дыбыстық зерттеулер әдістері.

1

5

Жасуша мембранасының биофизикасы

1

6

Биологиялық мембрана арқылы зат тасымалдау.


1

7

Биоэлектрлік потенциалдар. Тыныштық потенциалы. Әсер потенциалы.

1

8

ЭКГ-нің физикалық негіздері.Эйтховен теориясы.ЭКГ-ні талдау

1

9

Жарықтың затпен өзара әсері. Фотоэлектроколориметрмен боялған сұйықтық таралымын анықтау.(Бугер-Бер-Ламберт- заңы)

1

10

Медицинадағы электротермометрлер жұмысының физикалық негіздері. (Датчиктер)

1

СОБЖӨЖ тақырыптық жоспары.
Тақырыптар

Сағат саны

1

Ауаның ылғалдылығын анықтау. Аэроионотерапия.

1

2

Медицинада қолданылатын оптикалық құралдардың физикалық негіздері: микроскоп, рефрактометр, поляриметр

1

3

Медицинада қолданылатын электрофизикалық емдеу әдістері

1

4

Қозу импульстерінің жүйке талшықтарымен таралуы.

1

5

Қанның реологиялық қасиеттері. Аймақтық және интегралдық реография

1

6

ЭКГ-нің физикалық негіздері.Эйтховен теориясы. ЭКГ- ні талдау

1

7

Медициналық құралдар мен аппараттардың классификациясы

1

8

Аралық бақылау №1

1

9

Медицинадағы электротермометрлер жұмысының физикалық негіздері. (Датчиктер)

1

10

Биологиялық объектілердің люминесценциясы: фотолюминесценсия. Хемилюминесценция

1

11

Жылулық сәуле шығару құбылыстары термография мен термометрия

1

12

Медициналық интроскопия зерттеу әдістерінің негіздері

1

13

ЯМР және ЭПР-дің медико-профилактикалық зерттеулерде қолданылуы

1

14

Жоғары қарқындылықты лазер сәуле шығарудың биологиялық ұлпаларға әсер ету механизмі

1

15

Аралық бақылау №2

1

Барлығы

15


СӨЖ тақырыптық жоспары.
Тақырыптар

Сағат саны

1

Жоғарғы қарқындылықты лазер сәуле шығаруының биологиялық ұлпаларға әсер механизмі.

5

2

Дыбыс пен биологиялық ұлпалардың өзараәсерлесуінің физикалық негіздері. Ультрадыбыстық зерттеудің медицинада қолданылуы.

5

3

Электр және магнит өрістерінің тірі ағзаға әсері. ЯМР мен ЭПР-дің медициналық зерттеулерде қолданылуы.

5


Студенттердің өздіндік жұмысына арналған тапсырмалар:

I. Келесі тақырыптар бойынша реферат жазу:

 1. Жоғарғы қарқындылықты лазер сәуле шығаруының биологиялық ұлпаларға әсер механизмі.


II. Келесі тақырыптарды оқып үйрену:

А) Дыбыс пен биологиялық ұлпалардың өзараәсерлесуінің физикалық негіздері. Ультрадыбыстық зерттеудің медицинада қолданылуы.

және осы тақырып бойынша тест сұрақтарына жауап беру.
III.«Электр және магнит өрістерінің тірі ағзаға әсері. ЯМР мен ЭПР-дің медициналық зерттеулерде қолданылуы» тақырыбында кроссворд құрастыру
Ұсынылатын әдебиет:

Қазақ тілінде

1. Көшенов Б.К, Медициналық биофизика, Алматы 2010 ж;

2. Көшенов Б.К, Медициналық биофизикадан зертханалық зертханалық жұмыстар, Алматы 2010 ж;

3. Көшенов Б.К, Медициналық биофизикадан тестілер жинағы, Алматы 2010 ж;

3. Сәтбаева Х.К.,Өтепбергенов А.А.,

3. Нілдібаева Ж.Б. Адам физиологиясы. Алматы.:Дәуір, 2005.

4. Канкожа М.К. Қозғыш ұлпалар физиологиясы. Алматы, 2004.
Ағылшын тілінде

Berne, RM & Levy, MN (2004). Physiology (5th ed.). C.V. Mosby & Company, St. Louis & Washington, USA.

Schmidt, R.F. &Thews, G. (Eds) (1989) Human Physiology.Publ: Springer-Verlag, Berlin, New York.

Jack A. Tuszynski, Michal Kurzynski (2003). Introduction to Molecular Biophysics (Pure and Applied Physics). CRC.

V. Pattabhi, N. Gautham (2002). Biophysics. Springer.

Қосымша әдебиет


 1. Основы физиологии человека. Учебник в 2 томах под редакцией Б.И. Ткаченко,1994.

 2. Кантор Ч., Шиммел П. Биофизическая химия 2 том, М.Мир,1985.

 3. Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики. Воронеж,1997.

 4. Генис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции. М. «Мир»,1997.

 5. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. – М.: НИИ Биомедицинской химии РАМН, 1999.


Оқыту әдістері: дәрістерді, практикалық сабақтарды, СОБЖӨЖ, СӨЖ өткізу формалары

 • Дәрістер:шолу түрінде

 • Практикалық сабақтар: тақырып бойыншазертханалық жұмысты орындау, жасалынған зертханалық жұмыстарды талдау, олардың нәтижелерінің хаттамасын безендіру, қортындыларын жасау..

 • Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары: ситуациялық және кәдімгі есептерді шешу,тақырып бойынша консультации , дискуссиялар, электрондықпрезентация, жеке және топтық тапсырмалардың орындалу нәтижелерін талдау, аралық бақылау,берілген тақырып бойынша түскен хабарламаларды талдау (мысалға: кардиограмманы оқу және саралау т.б.)

 • Студенттердің өзіндік жұмыстары:сұрақтар бойынша оқыту және қосымша әдебиеттермен жұмыс, сауалнамалық тапсырмаларды өздігінен шешу, презентация дайындау, ғылыми рефераттарды дайындау және қорғау, тақырыптар бойынша баяндамалар жазу, тақырыптар бойынша өздігінен дайындалуға оқытушыдан консультация алу.


Білімді бағалаудың критерийлерімен ережелері:

Пән бойынша қорытынды баға пайыздық үлеспен мына формуламен анықталады:мұндағы Р1 – 1-рейтингтің бағасының пайыздық үлесі,

Р2 – 2-рейтингтің бағасының пайыздық үлесі,

Е – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Рейтингтік баға (рейтингтің пайыздық үлесі) ағымдағы, аралық бақылаулардың ортаарифметикалық қосындысы ретінде анықталады: , мұндағы

t – ағымдағы бақылау, r – аралық бақылау.Ағымдағы бақылау:

Ағымдағы бақылау мына формуламен анықталады:

t=(ПС орта+СОБЖӨЖорта+СӨЖ орта)/3

ПС орта - практикалық сабақтағы орта баға,

СОБЖӨЖорта – СОБЖӨЖ үшін орта баға,

СӨЖ орта - СӨЖ үшін орта баға.дәрістер бағаланбайды, бірақ әрбір жіберілген дәріс үшін рейтингтік баллдан 5 балл алынып тасталынады.

Бағалау критерийлері
Аталуы

Балдық саны

І.

Практикалық сабақтар

Ең жоғарғы 100 балл

А)

Ауызша сұрау

Ең жоғарғы 100 балл

1.

Тақырыпты талдау кезіндегі ауызша жауаптың дұрыс және толық берілуі

90-100 балл

2.

Тақырыпты талдау кезіндегі ауызша жауаптың дұрыс, бірақ толық берлмеуі

75-89 балл

3.

Біраз қателіктері бар толық емес жауап

50-74 балл

4.

Жауап болмаған жағдайда

0 балл

Б)

Сауалнама

Ең жоғарғысы 100 балл

1.

88-100 %

90-100 балл

2.

75-87 %

75-89 балл

3.

50-74 %

50-74 балл

4.

50 %-дан төмен

0 балл

В)

Есептердің шығарылуы мен зертханалық жұмыстың орындалуы

Ең жоғарғысы 100 балл

1.

Барлық есептердің дұрыс шешілуі, зертханалық жұмыстың дұрыс орындалуы мен безендірілуі

90-100 балл

2.

Есептердің 70 % шешілуі мен зертханалық жұмыстың дұрыс орындалуы, безендірілуіндегі аздаған қателіктердің болуы

75-89 балл

3.

Есептердің 50 % -тен кем емес шешілуі мен зертқаналық жұмыстың дұрыс орындалуы, бірақ графигі мен қорытындының аяқталмауы

50-74 балл

4.

Есептердің 50 % -тен аз шешілуі

0 балл

ІІ.

Оқытушының жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары (СОБЖӨЖ).

Ең жоғарғысы 100 балл

А)

Ауызша сұрау

Ең жоғарғы 100 балл

1.

Тақырыпты талдау кезіндегі ауызша жауаптың дұрыс және толық берілуі

90-100 балл

2.

Тақырыпты талдау кезіндегі ауызша жауаптың дұрыс, бірақ толық берлмеуі

75-89 балл

3.

Біраз қателіктері бар толық емес жауап

50-74 балл

4.

Жауап болмаған жағдайда

0 балл

Б)

Сауалнама

Ең жоғарғысы 100 балл

1.

88-100 %

90-100 балл

2.

75-87 %

75-89 балл

3.

50-74 %

50-74 балл

4.

50 %-дан төмен

0 балл

ІII

Аралық бақылау

Ең жоғарғысы 100 балл

А)

Сауалнама

Ең жоғарғысы 100 балл

1.

88-100 %

90-100 балл

2.

75-87 %

75-89 балл

3.

50-74 %

50-74 балл

4.

50 % дан төмен

0 балл

Б)

Тапсырманы орындау

Ең жоғарғысы 100 балл

1.

Тапсырманы орындау кезіндегі жауаптың дұрыс және толық берілуі

90-100 балл

2.

Тапсырманы орындау кезіндегі жауаптың дұрыс, бірақ толық берлмеуі

75-89 балл

3.

Тапсырманы орындау кезіндегі жауаптың біраз қателіктері бар толық емес жауап

50-74 балл

4.

Жауап болмаған жағдайда

0 балл

IV.

Аудиториядан тыс жұмыс

Ең жоғарғысы 100 балл

1.

СӨЖ түріне сәйкес барлық талаптарды толық орындау

90-100 балл

2.

Тапсырманың орындалуы нақты емес, кейбір қателіктер жіберілген

75-89 балл

3.

Тапсырманың орындалуы толық емес, көп қателіктер жіберілген

50-74 балл

4.

Тапсырманың орындалмауы, өрескел қателіктердің жіберілуі, СӨЖ критерийлеріне сәйкес емес

0 балл


Барлығы 3 СӨЖ. СӨЖ-дің барлық тақырыптары аралық және қортынды бақылаудың сұрақтарына енеді. Пәнді оқу кезінде студент оқытушының тексеруіне1 СӨЖ тапсыруы қажет. Баға критериясы СӨЖ-ге арналған әдістемелік нұсқауда көрсетілген.

- ауызша сұрау (студент әдістемелік нұсқауда көрсетілген сұрақтар бойынша дайындалып келуі тиіс);

- тестілеу (сабақ басында студент құрамында негізгі анықтамалар, формулалар, сабақ тақырыбы бойынша есептеу әдістері бар «кіріс тестіне» жауап беруі тиіс);

- ситуациялық есептер шығару (әр сабақта студент жеке тапсырма орындауға міндетті);

- сабақ хаттамаларының безендірілуін тексеру (студент әдістемелік нұсқауларда келтірілген практикалық тапсырмаларды орындап, оларды тақырып өтіліп жатқан аптадан кеш қалдырмай өткізуге міндетті).

Консультациялар мен емтихан уақыты:

Консультацияларды емтиханға екі күн қалғанда дәріскер жүргізеді, сағ. 10.00Аралық бақылау уақыты: 8 апта және 15 апта.

Емтихандар сессия уақытында кесте бойынша ОҰ және ОҮБ те жүреді.


қорытынды бағаның қойылуы


Бағаның әріппен белгіленуі

Цифрлық эквивалентті балл

Проценттік мазмұны %

Кәдуелгі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100


Үздік

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89


Жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74Орта

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз10 – беттің бетіДостарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет