Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Loading...


Дата09.09.2017
өлшемі274.64 Kb.

Әдістемелік нұсқаулар
ПМУ ҰС Н 7.18.2/05
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Химиялық технология және жаратылыстану факультеті

География және туризм кафедрасы


050902 – Туризм мамандығы студенттеріне арналған

Туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесі


ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР

Павлодар


Әдістемелік ұсыныстарды

бекіту парағыПМУ ҰС Н 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Химиялық технология және

жаратылыстану факультетінің деканы

________________ Қ.Қ.Ахметов

«_____»____________20 ж.
Кұрастырушы: аға оқытушы Ерубаева Л.Ж. _____________

География және туризм кафедрасы


ПӘНДІ ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
Туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесі
050902 – Туризм мамандығы студенттеріне арналған
Кафедра мәжілісінде ұсынылған «___» __________ 20 ж. №___хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________________________ Калиева А.А.

Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған


«___» __________20 ж. № ___ хаттама

ОӘҚ төрайымы_________________________У.Д. БүркітбаеваОқытушы жөнінде ақпарат:

Биология-химия факультеті

География және туризм кафедрасы

Оқытушы Алькеев М.А.

Тел. (8-3182) 45 09 61 (ішкі 277)

Қабылдау уақыты: сәрсенбі – 1200-ден 1300-ге дейін, ауд. № 313аПән жөнінде ақпарат:

пән 15 аптадан тұратын 5-ші семестрде оқытылады. Пәннің жалпы көлемі 135 сағат, олардың ішінен 45 сағат аудиториялық сабақтарға және 90 сағаты пәнді оқу бойынша студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) жұмсалады. Сабақтың түріне қарай аудиториялық уақыттың бөлінуі күнтізбелік жоспарда келтірілген.

Туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесі пәні–туризм салаларының бірі, Туристік-өлкетанушылық жұмыстың дайындау мен өткізу кезінде пайдаланылатын қазіргі заманғы әдістерді зерттеу, студенттерде туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесінің істің ерекшеліктері, даму шарттары мен келешектері туралы түсініктерін жергілікті деңгейде қарастырылады.


Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты - туристік демалысты қайда және қалай ұйымдастыру, саяхаттарға көңілді қалай аударту, туризм құбылысы қай экономикалық, әлеуметтік және табиғи себептерге қатынасты және туризмнің даму тарихы жөнінде түсінік қалыптастыру. Дамып келе жатқан туризм ғылымы негізінің білімін меңгеру, туризм менеджеріне керекті зандылықтарды пайдалануың білу. Жоғарғы оқу орнының студентері «туристік өлкетанудың жұмысының негізі» оқулық курсы кәсіпшілік дайындығына бастауыш оқу тәртібі болады. Осы пәнінің оқулық мақсаттарына жататын табиғи және тарихи-мәдени ресурстар қолданылады, ішкі және халықаралық туризмді көтеру ‰шін.
Пәнді оқытудың міндеттері:

негізгі рекреациалық ресурстар болу ‰шін ішкі және халықаралық туризмді нығайту.

а) білім беру негізгі өлкетану бойынша, ол өте қажет. б) студенттерді өз бетімен қолдану өлкетанудың негіздерімен.


 • Ғылыми анализ әдістерін, әр түрлі процесстер мен құбылыстарды болжауды үйрену, өз мамандығына пайдалана білу;жайлы ақпарат беру;

 • Рекреациялық іс әрекеттің әлеуметтік экономикалық құбылысы, оның мазмұны, құрылымы және классификациясы жөнінде түсінікті қалыптастыру;

 • Территориялық рекреациялық жүйенің мағынасын анықтау;

 • Рекреациялық қажеттіліктер мен рекреациялық іс әрекеттің факторлары мен әрекеттерінің нәтижелерін көрсету;

 • ғылыми негізде өз еңбегін ұйымдастыру қабілетін алу, ақпаратты жинау, сақтау, өндеу әдістерін үйрену, электрондық техникамен және компьютерлік бағдарламалардың көмегімен ғылыми бағытта өз еңбегіндегі зандылықтарды калыпастыру;

 • Туризмде рекреациялық қажеттіліктердің зерттеуінің бағыттары мен әдістерімен таныстыру;

 • Туризмнің эволюциясының барысын бақылап, туристік карталармен танысу.

Студент білу керек:

Қазақстан Республикасының өлкетанудың негізгі мәні мен мақсаттары

Өлкетанудың т‰рлері мен формалары. өлкетану жұмыстарының

мағынасы, және танымдық рекреациялар жұмыс өткіз‰. • Өлкетанудың орындары және туристік-экскурсиялық мамандарды дайындау. Курстың мақсаттары: өлкетану білімінің әдебиет қайнар қөзі және мағынасы білу.

 • Қазақстандық рекреациялық зоналардың анықтайтын ең басты сандық және сапалық көрсеткіштерді. Турист типтерін және түрлі туристік бизнесс түрін жіктеу;

 • Рекреацияның әлеуметтік экономикалық түпкілік мәнін және негізгі функцияларын білу керек;

 • Туристік ұйымның ұйымдасу принциптерін, оның іс шарасының жоспарлауымен , қаржы және бухгалтерлік есеп беру құжаттарын өткізу, туристік топтағы жетекшілердің лауазымдық міндеттерін;

 • Баланс, оның табиғатын және басты элементтері, жүйелік екі ретті жазулар, көлемдік, сатылымдағы кіріс, көлемдік кіріс, аудиторлық тексерістер және аудиторлық қортындыларды алу;

 • Туризмология саласындағы статистикалық мәліметтер мен жұмыс істеу;

 • Рекреациялық қажеттіліктердің зерттеуінің бағыттары мен әдістерін білу;

 • Рекреациялық іс әрекетінің формалары мен түрлерінің классификациясын;

 • Туристік өлкетану ресурстарға және олар орналасқан территорияларға рекреациялық баға беру әдістемесің меңгеру;

 • Туристік аудандардың қалыптасуының негізгі алғышарттары мен олардың классификациясы мен бағасы беру;

 • Туризмнің әлеуметтік экономикалық түпкі мәні мен нгізгі функциялары білу.


Студент істей білу керек:

 • Рекреациялық іс әрекеттерге арналған рекреациялық ресурстарға сипаттама беру негізінде олардың түрлерін анықтай білу;

 • Туристік территориялардың тиімді пайдаланудың шараларын біліп анықтау;

 • Рекреациялық аудандары және дүние жүзі бөліктерінің басты туристік орталықтарын біліп анықтау.


Пререквизиттер: «Мамандыққа кіріспе» «Туризмология негіздері»,

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:


 1. 1. Вуколов В.Н. , Назарчук М.К. Основы туристско-краеведческой работы.- Алматы, 1997.

 2. 2. Никонова Г.Н. «Краеведение». - М., 1984.

 3. 3. Краеведение: пособие для учителя // А. В. Даринский и др. – М., 1987

 4. 4. Краеведение: учебное пособие // А. В. Даринский и др. – М., 1985

 5. 5. Даринский А.В. «Туристско-краеведческая работа в школе». М., 1979.

 6. 6. Алматы. Энциклопедия. – Алматы, 2002.

Қосымша: 1. 1. Иванов П.В. «Основы школьного краеведения». Петрозаводск, 1977.

 2. 2. Ахметов Б.С. «Историческое краеведение». Алма-Ата, 1981.

 3. 3. Мешечко Е.Н. «Географическое краеведение». Минск, 1986.

 4. 4. Вуколов В. Н. По северному Тянь-Шаню. – М., Профиздат, 1991.

 5. 5. Ердавлетов С. Р. Достопримечательные места Казахстана. – Алма-Ата, Знание, 1988.

 6. 6. Поздеев Л. Г. Горные тропы Алматы. – Алматы, Бiлiм, 1995.

Пәннің тақырыптық Ф СО ПГУ 7.18.2/07жоспарыПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫр/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Сем.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Туристік өлкетану негізінің мақсаты мен мәні.Жер бетіндегі теориялық шығу тегі.

1

2

--

-

2

Өлкетанудың объектісі. Географиялық өлкетану. Табиғат өлкетану қызметі ретінде.

1

2

-

10

3

Климат пен гидрология өлкенің объект ретінде өлкетанудың зерттелуі.

1

4

-

5

4

Өлкетанудың топырағын, өсімдігін және жануарлар әлемінің зерттелуі.

1

3

-

5

5

Экономикалық өлкетану, оның мағынасы мен мәні.. Өлкетану қызметіндегі тұрғындар және өлкенің объектісі ретінде. Тұрғын пунктарының өлкетанудағы объектісі ретінде: Қала, ауыл тұрғындары.

2

4

-

10

6

Өлкенің халық шаруашылығы өлкетанудың объектісі ретінде.Өндірістік және ауыл шаруашылық мекемелер өлкетанудың объектісі ретінде.

2

2

-

10


7

Тарихи өлкетану, оның мағынасы мен мәні. Өлкенің тарихы өлкетану қызметінің объектісі ретінде.

1

2

-

10


8

Ескерткіштер тарихы және мәдениет өлкетану қызметінің объектісі.

1

2

-

5

9

Өнертанушылық өлкетану, оның мәні және мағынасы.Өнерлік өлке өлкетану қызметінің объектісі ретінде.

1

2

-

5

10

Өлкетанудың деректемелері. Өлкетанушылық библиография, жазбаша деректемелер.

1

2

-

10

11

Статистистикалық, картографиялық, архивтік және ауызша өлкетанушылық деректемелер.

1

2

-

10

12

Туристік саяхаттау. Мекемелер мен туристік саяхатты өткізу кезіндегі қоғамды-қажеттік жұмыс.

2

3

-

10


Нәтижесі:

15

30

-

90

Барлығы

135 сағатСарамандық сабақтардың мазмұны

1 Тақырып. Кіріспе.Туристік-өлкетану пәнінің мақсаты мен мәні... Өлкетануды зерттеу объектісінің ерекшелігі.Өлкетану ерекшелігінің түрлері.Өлкетанудың зерттелу тарихы. Өлкетанудың орны мен мәні мекемелер мен танымдық рекреацияны өткізуде.Өлкетанудың орны мамандарды дайындау жүйесіндегі туристік-экскурсиялық тармақтары.

2 Тақырып. Өлкетанудың объектісі. Географиялық өлкетану. Табиғат өлкетану қызметі ретінде. Өлкетанудың табиғаты, оның мәні және мағынасы. Геологиялық құрылымның пайдалы қазбалары мен рельефінің өлкетанымдық зерттелуі.

3 Тақырып. Климат пен гидрология өлкенің объект ретінде өлкетанудың зерттелуі.Климатты түзетін факторларының бағалы қимылы,жылыту жағдайының көрсеткіштері, атмосфералық дымқылдық. Шаруашылық және рекреациялық климаттық бағалау жағдайлары.Өлкенің жағдайына байланысты гидрологиялық объектілердің өлкетанымдық зерттелуі: өзендер, көлдер, батпақтар, жер бұлақтары және су қоймалары.

4 Тақырып. Өлкетанудың топырағын, өсімдігін және жануарлар әлемінің зерттелуі Өлкенің топырағының құрамы және оның түрінің сипатталуы мен білімі.Өлкенің жануарлар және өсімдік әлеміндегі жалпы сипаттама. Ареалдардың анықтамасы (жайылу шекарасы). Эндемикалық флоралар мен фауналар өкілдерінің бір түрінің анықтамасы..

5 Тақырып. Экономикалық өлкетану, оның мағынасы мен мәні.. Өлкетану қызметіндегі тұрғындар және өлкенің объектісі ретінде.Тұрғын пунктарының өлкетанудағы объектісі ретінде: Қала, ауыл тұрғындары. Өлкенің тұрғын социал-демографиялы құрылысы. Халық саны, ұлттық құрылым, религиозды құрылым, табиғи қимыл, миграция, қоныстану және өлкелі территория бойынша халықты орналастыру.

6 Тақырып. Өлкенің халық шаруашылығы өлкетанудың объектісі ретінде.Өндірістік және ауыл шаруашылық мекемелер өлкетанудың объектісі ретінде.Өлкенің экономикалық өлкетанушылық зерттеулері (өндірістік, ауыл шаруашылық, транспорт, байланыс, денсаулық сақтау, білім,мәдени-ағартушылық мекемелері және өнертану.

7 Тақырып. Тарихи өлкетану, оның мағынасы мен мәні. Өлкенің тарихы өлкетану қызметінің объектісі ретінде.Өлкенің тарихи - өлкелік, археологиялық және этнографиялық зерттеулері.

8 Тақырып. Ескерткіштер тарихы және мәдениет өлкетану қызметінің объектісі.Өлкенің археологиялық және этнографиялық ескерткіштері.Қала құрылысы ескеткіштері және архитектуралар, өнертану, деректі ескерткіштер.

9 Тақырып. Өнертанушылық өлкетану, оның мәні және мағынасы.Өнерлік өлке өлкетану қызметінің объектісі ретінде.Өнертану туындысы және өмірмен байланысты есте қаларлық жерлер өнертану қызметінің шығармасы.

10 Тақырып. Өлкетанудың деректемелері. Өлкетанушылық библиография, жазбаша деректемелер Кітапты басу шығарылымы,мерзімдік шығарылымдар, карталар,бейнелік өнімдер..

11 Тақырып. Статистистикалық, картографиялық, архивтік және ауызша өлкетанушылық деректемелер.12 Тақырып. Туристік саяхат. Мекемелер мен туристік саяхатты өткізу кезіндегі қоғамды-қажеттік жұмыс.Өлкетану білімінің деректемелері табиғат үрдісі мен объектілерді бақылауы ретінде.ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТЫҢ МАЗМҰНЫ
Тақырып атауы

Мазмұны

Орындаудың мерзімі( апта б-ша)

Аббревиатура


1

Өлкетанудың объектісі. Географиялық өлкетану. Табиғат өлкетану қызметі ретінде.

Физикалық-географиялық өлкенің немесе облыстың тармағы бойынша сипаттама. Геологиялық құрылымның пайдалы қазбалары мен рельефінің өлкетанымдық зерттелуі.


1

Т1

2

Климат пен гидрология өлкенің объект ретінде өлкетанудың зерттелуі

Өлкенің жағдайына байланысты гидрологиялық объектілердің өлкетанымдық зерттелуі:Облыстағы өзендер және көлдер.3

Т2


3

Өлкетанудың топырағын, өсімдігін және жануарлар әлемінің зерттелуі

Өлкенің жануарлар және өсімдік әлеміндегі жалпы сипаттама. Эндемикалық флоралар мен фауналар өкілдерінің бір түрінің анықтамасы.


5

Т3


4

Экономикалық өлкетану, оның мағынасы мен мәні.. Өлкетану қызметіндегі тұрғындар және өлкенің объектісі ретінде. Тұрғын пунктарының өлкетанудағы объектісі ретінде: Қала, ауыл тұрғындары.

Өлкетану қызметіндегі тұрғындар және өлкенің объектісі ретінде. Тұрғын пунктарының өлкетанудағы объектісі ретінде.6

Т4


5

Өлкенің халық шаруашылығы өлкетанудың объектісі ретінде.Өндірістік және ауыл шаруашылық мекемелер өлкетанудың объектісі ретінде.

Өлкенің өндірістік, және ауыл шаруашылық мекемелер облыстық зерттеулері .7

Т5


6

Тарихи өлкетану, оның мағынасы мен мәні. Өлкенің тарихы өлкетану қызметінің объектісі ретінде.

Өлкенің облыстық тарихи , археологиялық және этнографиялық зерттеулері.

8

Т6


7

Ескерткіштер тарихы және мәдениет өлкетану қызметінің объектісі.

Өлкенің археологиялық және этнографиялық ескерткіштері.Қала құрылысы ескеткіштері және архитектуралар, өнертану, деректі ескерткіштер.


9

Т7


8

Өнертанушылық өлкетану, оның мәні және мағынасы.Өнерлік өлке өлкетану қызметінің объектісі ретінде.

Өнертану туындысы және өлкетанымдық зерттелердегі мәні.10

Т8


9

Өлкетанудың деректемелері. Өлкетанушылық библиография, жазбаша деректемелер.

Өлкетанудың деректемелері. Өлкетанушылық библиография, жазбаша деректемелер.Өлкетанымдық зертеудегі кітапты басу шығарылымы, мерзімдік шығарылымдар, карталар,бейнелік өнімдер мәні.


11

Т9


10

Статистистикалық, картографиялық, архивтік және ауызша өлкетанушылық деректемелер.

Негізгі әдістемелік жұмыстың статистистикалық, картографиялық, архивтік және ауызша өлкетанушылық деректемелер зерттелімі.14

Т10


11

Туристік саяхаттау. Мекемелер мен туристік саяхатты өткізу кезіндегі қоғамды-қажеттік жұмыс.

Туристік саяхаттауды жоспарлау мекемесі және өлкетанымдық объектілердің табиғат үрдісі бойынша бақылануы

15

Т11


СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Көлемі, сағат

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Жазбаша жұмыс

Сабаққа қатысу

20

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жазбаша жұмыс

Ауызша сұрау

20

3

Зертханалық жұмыстарды орындау және қорғау

Жазбаша жұмыс

Ауызша сұрау

-

4

Олкетану нысандарына байланысты рефераттар мен баяндама жасау (жоспар арқылы өз таңдау бойынша)

Глоссарий

Ауызша сұрау

20

5

Тақырыптық туристік карталармен жұмыс жасау

Туристік карталар

Ауызша сұрау

-

6

Олкетану нысандарына байланысты рефераттар мен баяндама жасау (жоспар арқылы өз таңдау бойынша)

Баяндама

Ауызша сұрау

20

7

Бақылау шараларына дайындық
ШБ, ШБ, коллоквиум

10

Барлығы

90Қорытынды бақылау мен ағымдағы үлгерімді бақылау бойынша салмақты үлестердің бөлінуі
р/с

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақты үлестері

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау

0,6Ағымдағы үлгерімді бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (5 семестр)

Барлығы

Апта

1

2

3

4

5

6

7
Апта ішіндегі ең жоғарғы балл

15

15

15

15

15

10

15

100

Дәріс сабақтарына қатысу және дайындық

ОӨЖ түрі

ҮЖ1

ҮЖ2

ҮЖ3

ҮЖ4

ҮЖ5

ҮЖ6

ҮЖ7

40

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Жоғарғы балл

5

5

5

5

5

5

5

Тәжрибелік жұмыстарды орындау

ОӨЖ түрі

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

40

Бақылау түрі

АС

АС

АС

АС

АС

АС

АС

Жоғарғы балл

5

5

5

5

5

5

10

Зертханалық жұмыстарды орындау

ОӨЖ түрі

З1

З2

З3

З4

З5


Бақылау түрі

ЖЖ

ЖЖ

ЖЖ

ЖЖ

ЖЖЖоғарғы балл


Шекті бақылау

Тақырып №1-7

20

Бақылау түріШБ1

Жоғарғы балл5

2 рейтинг (5 семестр)

Барлығы

Апта

8

9

10

11

12

13

14

15
Апта ішіндегі ең жоғарғы балл

15

10

15

5

15

10

15

15

100

Дәріс сабақтарына қатысу және дайындық

ОӨЖ түрі

ҮЖ8

ҮЖ9

ҮЖ10

ҮЖ11

ҮЖ12

ҮЖ13

ҮЖ14

ҮЖ15

40

Бақылау түрі

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Жоғарғы балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Тәжрибелік жұмыстарды орындау

ОӨЖ түрі

Т8

Т9

Т10
Т11

С12

С13
40

Бақылау түрі

АС

АС

АС
АС

АС

АС
Жоғарғы балл

5

5

10
5

5

10
Зертханалық жұмыстарды орындау

ОӨЖ түрі

З6
З7
З8
З9Бақылау түрі

ЖЖ
ЖЖ
ЖЖ
ЖЖ
Жоғарғы балл

Шекті бақылау

Тақырып №


8-15

20

Бақылау түрі


ШБ2

Жоғарғы балл


10

Бақылау түрлері: ҮЖ1- үй жұмысы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысу, Т – Тәжрибелік сабақтарға қатысу және орындау, АС – ауызша сұрау, ШБ – шекті бақылау
Курстың саясаты

Студент дәріс сабақтарына міндетті қатысу тиіс. Сабаққа қатысу әр бір сабақта белгіленеді (сабақтың басында немесе ортасында). Егер белгілеу кезінде студент болмаса, ол белгілеуден кейін келсе де сабақта жоқ деп есептеледі.

Сабақтардағы кез келген бұзушылық жазаланады, тіпті аудиториядан шығарып жіберуге де жету мүмкін. Ал белсенді жұмыс бағаланады. Сабақтан қалмау керек және кешігіп келуге болмайды. Сабақты босату және кешігіп келу үшін төмендегі айыпты санкциялар қолданылады:


 • Орынды себепсіз дәріс сабағына қатыспағаны үшін – минус екі балл;

 • Аудиторияда тәртіпті бұзғаны үшін – сабаққа келгені үшін алған баллдан айырылады.


Талаптар мен айыпты санкциялар:

 1. Оқу процесіне белсенді қатысу.

 2. Сабаққа кешікпеу.

 3. Аудиторияға сыртқы киімді шешіп кіру.

 4. Сабақ барысында бір-бірімен сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы телефондарды өшіру, сағыз шайнамау.

 5. Оқу бөлмелерінде шылым шекпеу және тәртіпсіз сөздерді қолданбау

 6. Босатылған дәрісті өздігінен игеріп тапсыру негізгі балл мөлшерінің 50%-мен бағаланады.

7. Уақытында орындалмаған тапсырмалар (бақылаудың барлық түрлері) негізгі балл мөлшерінің 50%-мен бағаланады. Тапсырмаларды орындамағаны үшін қорытынды баға төмендетіледі.

Аталған талаптарды орындау емтиханға қатысуды қамтамасыз етеді.Соңғы қорытынды баға төмендегілерден шығарылады:

 1. Дәріс сабақтарына қатысу

 2. Дәріс сабақтарына белсенді қатысу және барлық тәжірибелік, зертханалық жұмыстар мен СӨЖ орындау мен қорғау

 3. Білімдердің шекті бақылауы

 4. Емтихан (сынақ) бағасы

Білімді бағалау баллдық-рейтинг жүйесін қолданумен жүзеге асырылады, студент күнтізбелік кестеге сүйеніп өз білім деңгейін өзі бағалай алады. Қажетті баллдар санын жинау үшін студент барлық дәріс, тәжірибелік, зертханалық сабақтарға белсенді қатысу қажет. Егер аталған шарт орындалмаса, студент барлық тақырыптарды игеріп тапсырудан кейін ғана емтиханға жіберіледі.

Семестр бойы білім деңгейі үнемі тексеріледі.

Орындалған жұмыстарды тапсыру бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша жүзеге асырылуы шарт.

Босатылған сабақтардың тақырыптарын игеріп тапсыру:

Орынды себеппен зертханалық жұмысты орындамаған студент оны келесі жұмада тапсыра алады, бірақ сол жағдайда жұмыстың орындалуы 1 баллға төмендетіліп бағаланады.

Шекті бақылау кезінде басқа студенттен жазбаша жұмысты көшіріп алуға тыйым салынады (көшірілген жұмыс есептелмейді).

Емтихан ауызша түрде өтеді. Студент үш сұраққа жауап беру тиісті. Емтиханда берілген жауап төмендегідей бағаланады:

-100 балл – барлық сұрақтарға толық жауап үшін;

-75 балл – екі сұраққа толық жауап үшін;

-75 балл – барлық сұрақтарға толық емес жауап үшін;

-85 балл – екі сұраққа толық жауап, ал үшіншісіне толық емес жауап үшін;-50 балл – бір сұраққа ғана толық жауабы үшін;

-0 балл – жауабы болмаған жағдайда.
: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...