Лекция 15 Практикалық сабақ 15 СӨбж 30 СӨЖ 30 Емтихан -8ші семестрде Барлығы 90 сағат Орал 2010жжүктеу 464.92 Kb.
бет2/3
Дата05.03.2017
өлшемі464.92 Kb.
1   2   3

СОӨЖ мазмұны: [8], 4.1-4.5.

СӨЖ мазмұны: [5], 4376-4386.

Апта 15

Кредит саны 29

Тақырып: Көп еселі интегралдар.

Дәріс №15

Мазмұны:


 1. п өлшемді интегралға келтірілетін есептер.

 2. п өлшемді дененің көлемі.

 3. п еселі интеграл.

СОӨЖ мазмұны:

Үзік-жазық беттерді п-өлшемді кеңістікте анықтау.СӨЖ мазмұны:

п-өлшемді параллелепипед. п-өлшемді дене.

Әдебиеттер: [1]. §2, п. 655-656; [8]. §5, п.1, 2, 3, бет 177 .


Тақырып: п-өлшемді интегралды есептеу.

Мазмұны:


 1. п-рет қайталанған интегралдар.

 2. п-өлшемді кеңістіктегі якобиан.

 3. п-еселі интегралда айнымалыларды алмастыру әдісі.

СОӨЖ мазмұны:

п-өлшемді симплекстің көлемін табу формуласы.

СӨЖ мазмұны:

п-өлшемді сферасының көлемі.

Әдебиеттер: [1]. §5, п. 675.


Кредит саны 30

Тақырып: п-еселі интегралдарды есептеу.

Практикалық сабақ №15

Мазмұны: [5], №4201-4220.СОӨЖ мазмұны: [5], 4201-4220.

СӨЖ мазмұны: [5], 4201-4220.
Негізгі әдебиеттер:

 1. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 3 тома, 1997г

 2. Зорич В.А Математический анализ, 2 тома, М., «Наука», 1981г

 3. Ильин В.А. и др. Основы математического анализа, 2 тома, М., «Наука», 2000г

 4. кудрявцев Л.Д. Курс математического анлиза, 3 тома, М., «Высшая школа», 1988г

 5. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу (для педвузов), М., «Наука», 2002г

 6. Никольский С.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, 2 тома, М., «Наука»

 7. Никольский С.М. Курс математического анализа, М., 2001г

 8. Ефимов А.В. и др. Сборник задач по математике для втузов. Часть ІІ, М., «Наука», 1981г

 9. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа, М., «Наука», 2000г

Қосымша әдебиеттер:

1. Темірғалиев Н. Математикалық анализ. 1,2,3 бөлім-Алматы «Ана тілі»,1991

2. Фихтенгальц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.т.1,2,3-М:Физматиу,1963.

3. Айдос Е.Ж. Жоғарғы математика-Алматы «Иль Тех кітап»,2003

4. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.-М: «Наука»,?

5. Демидович Б.П. Сборник задач и уравнений по математическому анализу.-М: «Наука»,1996

6. Виноградова И.А және т.б. Задачи и упражнения по математическому анализу.кн.1,2-М:Высшая школа,2002 г.

7. Бугров К.С., Никольский С.М. Дифференциальные и интегральные исчисления.-М: «Наука»,1988

1*. Данко П.Е и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. Часть 1,2-М: «Высшая школа»,?

2*. Ефимов А.В., Демидович В.П. Сборник задач по математике для вузов. Часть 1,2-М: «Наука»,1982

3*. Шипачев

4*. Шипачев

5*. Архипов Г.И. и др. Лекции по математическому анализу. Учебник для университетов и пед.вузов.-М: «Высшая школа»,20003. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесіБағалау критериясыЖұмыс

түрлерін


бағалау

апталар


% жұмыс

үшін


%

барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


1

2

34

5
6


7

Үй тапсырмасы

Жеке тапсырма

Колоквиум

Бақылау жұмысы

Практикалық сабаққа қатысы
Емтихан

Барлығы


0,2

10

510

2,6


2,8

20

1020

7,2


60

40

100+

+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

+
+
+
+

+

+


+

+


+

+


+

+


+

+

++

+

+
+
+
++

+4. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТЫЛУ КАРТАСЫ

Әдебиет атауы


Барлығы


Ескерту


кітапханада


кафедрада


Студенттердің қамтылу пайызы (%)

Электронды түрі


1

2

3

4

5

6

7
1

Архипов Г.И., Садовничий В.А., Чурбариков В.Н.,

«Лекции по математическому анализу», М, 1998.


1999 - 1экз.

2000 - 1экз.


2

Баврин И.И.

«Высшая математика»,

М., «Наука», 1980.

2004 - 4 экз.


50 экз.


3

Баврин И.И.

«Высшая математика»,

М., Просвещение, 1992.

69 экз.


4

Данко П. Е., Папов А.Г., Кожевникова Т.Я.

«Высшая математика в упражнениях и задачах»,

Ч 1,2,М, 1999.


Ч.1 –экз.

Ч.2 - 8 экз.

2003ж.1 – 5экз.

2003ж.2 -5 экз.5

Кудрявцев В.А.,

Демидович Б.П.,

«Краткий курс высшей математики»,

М. «Наука», 1985.50 экз.


6

Шипачев.В.С.,

«Задачник по высшей математике», М., 1998.


6 экз.


7

Шипачев.В.С.,

«Высшая математика»,

М., 1990.


2000 -5 экз. 2003 -5 экз.

8

Г.Н. берман

«Сборник задач по математического анализа».


85 экз.


9

Темиргалиев Н.

Математикалық анализ. Оқулық..Т.1.

Алматы: Мектеп, 1987.

44


10

Темиргалиев Н.

Математикалық анализ. Оқулық..Т.2.

Алматы: Мектеп, 1991.

26


11

Темиргалиев Н.

Математикалық анализ. Оқулық..Т.3.

Алматы: Мектеп, 1997.

30


12

Ибрашев Х.И., Еркегулов Ш.Т.

Математикалық анализ. Оқулық.

Алматы: Мектеп, 1991.

61


13

Ибрашев Х.И., Еркегулов Ш.Т.

Математикалық анализ. Оқулық.

Алматы: Мектеп, 1970.

48


14

Фихтенгольц. Г.М. Математикалық анализ. Оқулық.

Алматы: Мектеп, 1972.


38


15

Әубәкір. С.Б.

Жоғары математика.

1-бөлім. Оқулық.

Алматы: Каз ҰТУ, 2000.


10


16

Айдос Е.Ж.

Жоғары математика.

Оқулық. Алматы:

Иль – тех-кітап,


155. ПӘН БОЙЫНША ДӘРІСТЕРДІҢ КОНСПЕКТІСІ

Көп айнымалы функциялар. Функцияның дербес және толық өсімшелері. Шек және үзіліссіздік. Дербес туындылар.Толық дифференциал. Көп айнымалы функциялардың дербес туындылары мен дифференциалдары. Жоғарғы ретті дербес туындылар. Толық дифференциалКүрделі функциялардың дербес туындылары. Параметрлік көп айнымалылы функциялардың дербес туындылары. Бағыт бойынша туынды. Градиент және оның қасиеттері. Тейлор формуласы. Көп айнымалы функцияның экстремумы (жергілікті және шартты). Тейлор формуласы. Көп айнымалы функцияның экстремумы.Жанама мен нормаль жазықтықтары. Көп айнымалы функцияның экстремумы. Тейлор формуласы. Қалдық мүшелер.N- еселі Риман интегралының анықтамасы, негізгі қасиеттері. Екі, үш еселі интегралдарды есептеу формулалары.Еселі интегралдарды есептерге қолдану.Екі еселі интегралды тік төртбұрыш бойынша есептеу.Екі еселі интегралды кез келген облыста қарастыру.Екі еселі интегралды полярлық координаталар системасында есептеу. Сфералық және цилиндрлік координатаар системасы. N-еселі интегралдарды есептеу әдістері (айнымалыларды алмастыру). Еселі интегралды сфералық және цилиндрлік координатасында есептеу. Бірінші текті интеграл, қасиеттері және есептеу формуласы. Екінші текті қисық сызықты интеграл және оның мағынасы. Грин формуласы. Бірінші текті интегралды есептеу. Екінші текті қисық сызықты интеграл. Доғаның дифференциалы. Доғаның ұзындығы. Қисық сызықты интегралдарды есептеу.Бағытталған бет. Бірінші және екінші текті беттік интегралдар. Остроградский – Гаусс формуласы. Дивергенция. Стокс формуласы. Бірінші және екінші текті беттік интегралдар. Остроградский – Гаусс формуласы. Дивергенция. Стокс формуласы. Ротор. Стокс формуласы. Есептер шығару. Беттік интегралдарды есептеу әдістері.Потенциал ұғымы. Скаляр және векторлық шамалар. Скаляр өріс, ның мысалдары. Векторлық өріс және векторлық сызықтар.Скаляр шама градиенті. Скаляр өріс және векторлық өріс арасындағы байланыс. Гамильтон операторы. Бет арқылы өтетін векторлық өріс ағыны. Скаляр аргументтің векторлық функциясы. Векторлық өріс дивергенциясы ( таралымы). Вектор функциясы туындысы. Скалияр аргументі.Векторлық функциясы Өріс мазмұны. Вектор функциясының анықтамасы.Вектор функциясының туындысы және диференциялдау ережелері.Тұрақты бағытты вектордың туындысы. Ұзындығы тұрақты вектордың туындысы. Градиенттің негізгі қасиетінің дәлелдемесі. Скалярлы функция қасиеттерінің басқа қасиеттері. Векторлық түтік және оның мысалдары. Векторлық өріс құйыны.Векторлық өрістің шыр айналымының тығыздығы. Векторлық өрістің нүктедегі циркулияциясын есептеу. Потенциалды векторлық өріс. Скалярлы потенциал. Құйынсыз өрістің қасиеттері және оны дәлелдеу. Шенелмеген облысқа интегралды жалпылау. Еселі меншіксіз интегралдық жинақтылығы.Еселі меншіксіз интегралдың абсолютті жинақтылығын дәлелдеу. Еселі интнгралды қайталанған интегралға келтіру. Меншіксіз интегралды (шенелмеген облыс жағдайы) есептеу формалары және әдістері. Шенелмеген екі айнымалы функцияның меншіксіз интегралы және оның жинақтылығы. Екі айнымалыны функцияның ерекше нүктелері. Шенелмеген функцияның меншіксіз интегралының абсолютті жинақты болу шарттары. Еселі интегралды айнымалыны алмастыру әдісі. Бөлімдеп интегралдау әдісі. Меншікті интегралдаудың негізгі мәні туралы.


 1. Практикалық сабақтың жоспары


Тақырып

Мазмұны

Апта

Әдебиет

 1. 129

Тақырып: Кеңістіктегі қисық сызық және оның теңдеулері

Есептер шығару: №№1529-1583, 3360-3375 (тақ).

[9],

2

Бағыт бойынша туынды. Градиент

Есептер шығару: №3451-3459; [8], №1.18-1.30.

[9]

3

Қисық сызықты бірінші текті интегралды есептеу әдістері

Есептер шығару: №2.1-2.8; 3770-3783 (тақ).

[8], [9]

4

Қисық сызықты екінші текті интегралды есептеу

Есептер шығару: №2.14-2.25; №3806-3821 (жұп).

[8], [9]

5

Қисық сызықты интегралдар

№3831-3860 (тақ
[9]

6

Беттің ауданы

№3831-3860 (тақ
[9]

7

Беттік бірінші типті интеграл

Есептер шығару№2.9-2.13; 3870-3886.

[8]

8

Беттік екінші типті интегралды есептеу

Есептер шығару№2.26-2.33; 3887-3893.

[8], [9]

9

Беттік интегралдарды есептеу

№№2.26-2.33, 3887-3893
[8], [9]

10

Векторлық өріс элементтерін есептеу

№4401-4465
[9]

11

Грин формуласы.

№2.22-2.25, 3822-3830 (тақ).
[8], [9]

12

Стокс теоремасы

3894-3895
[9]

13

Стокс теоремасын қолдану есептері

№№3.10-3.13.
[8]

14

Остроградский-Гаусс формуласына есептер

№3896-3900.
[9]

15

п-еселі интегралдарды есептеу

№4201-4220.
[5]


7. Пәнді оқыту жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

Апта 1

Тақырып: Кеңістіктегі қисық сызық және оның теңдеулері.

Практикалық сабақ №1.

Мазмұны:


Есептер шығару: [9], §6, №№1529-1583, 3360-3375 (тақ).

СӨОЖ мазмұны:

Есептер шығару: [9], №№1529-1583, 3376-3438 (тақ).СӨЖ мазмұны: [5], №№1591-1592, 1596-1616.
Апта 2

Тақырып: Бағыт бойынша туынды. Градиент.

Практикалық сабақ №2

Мазмұны:


Есептер шығару: [9], №3451-3459; [8], №1.18-1.30.

СОӨЖ мазмұны: [5], №3341-3345; [8], №1.18-1.30.

СӨЖ мазмұны: [5], №№3346-3360.
Апта 3

Тақырып: Қисық сызықты бірінші текті интегралды есептеу әдістері.

Практикалық сабақ №3

Мазмұны:


Есептер шығару: [8], №2.1-2.8; [9], №3770-3783 (тақ).

СОӨЖ мазмұны: [9], №3770-3783 (жұп).

СӨЖ мазмұны: [5], №4221-4230.

Апта 4

Тақырып: Қисық сызықты екінші текті интегралды есептеу.

Практикалық сабақ №4

Мазмұны:


Есептер шығару: [8], №2.14-2.25; [9], №3806-3821 (жұп).

СОӨЖ мазмұны: [9], №3806-3821 (тақ).

СӨЖ мазмұны: [5], №4248-4295.

Апта 5

Тақырып: Қисық сызықты интегралдар.

Практикалық сабақ №5

Мазмұны: [9], №3831-3860 (тақ).СОӨЖ мазмұны: [9], №3831-3860 (жұп).

СӨЖ мазмұны: [5], №4248-4295.

Апта 6

Тақырып: Беттің ауданы.

Практикалық сабақ №6

Мазмұны:

Есептер шығару:[9], №3861-3868.

СОӨЖ мазмұны: [5], №42314236.

СӨЖ мазмұны: [5], №4248-4295.

Апта 7

Тақырып: Беттік бірінші типті интеграл.

Практикалық сабақ №7

Мазмұны:

Есептер шығару:[8], №2.9-2.13; [8], 3870-3886.

СОӨЖ мазмұны: [9], №3870-3886.

СӨЖ мазмұны: [5], №4342-4345.

Апта 8

Тақырып: Беттік екінші типті интегралды есептеу.

Практикалық сабақ №8

Мазмұны:

Есептер шығару:[8], №2.26-2.33; [9], 3887-3893.

СОӨЖ мазмұны: [9], №3887-3893.

СӨЖ мазмұны: [5], №4362-4366.

Апта 9

Тақырып: Беттік интегралдарды есептеу.

Практикалық сабақ №9

Мазмұны: [8], №№2.26-2.33, [9], 3887-3893.СОӨЖ мазмұны: [9], №3887-3893.

СӨЖ мазмұны: [5], №4362-4366, [9], 3876-3886.

Апта 10

Тақырып: Векторлық өріс элементтерін есептеу.

Практикалық сабақ №10

Мазмұны: [9], №4401-4465.СОӨЖ мазмұны: [9], №№4401-4465.

СӨЖ мазмұны: [5], №№4401-4462.

Апта 11

Кредит саны 31

Тақырып: Грин формуласы.

Практикалық сабақ №11

Мазмұны: [8], №2.22-2.25, [9], 3822-3830 (тақ).Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет