Курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау студенттердің білімдерін қолдана отырып зерттеу жұмысының ғылыми білімдері мен дағдыларын меңгерудің белгілі бір кезеңі болып табылады

Loading...


Дата28.05.2017
өлшемі38.73 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ТАЛҒАР АГРОБИЗНЕС ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КОЛЛЕДЖІ

КОЛЛЕДЖДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Курстық жобалар тақырыбтарын орындауға арналған әдістемелік

нұсқа.

Мамандығы: 1304000- «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету».

ТАЛГАР 2015
БИК_________________

_____________________


Автор:

Бағдарламамен қамтамасыз ету бөліміннң оқытушысы:

ПАЗИЛОВ АХУНЖАН АБДИРАСУЛОВИЧ
«Кәсіптік оқыту әдістемесі» пәнінен курстық жұмысты орындау бойынша «Бағдарламамен қамтамасыз ету бөлімі» мамандығы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау» /Пазилов А.А. ТАЛҒАР 2014: ТАЛҒАР АГРОБИЗНЕС ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КОЛЛЕДЖІ

Курстық жұмысты орындау бойынша әдістемелік нұсқау студенттердің білімдерін қолдана отырып зерттеу жұмысының ғылыми білімдері мен дағдыларын меңгерудің белгілі бір кезеңі болып табылады. Әдістемелік нұсқау курстық жұмысты орындаудың әр түрлі кезеңінде жұмысты ұйымдастырудың бірыңғай тәртібін, орындалатын тақырыпқа тәуелсіз курстық жұмыс мазмұны мен рәсімдеудің бірыңғай талаптарын, тексеру мерзімі тәртібі мен курстық жұмысты орындау сапасы талаптарын орнатады.

Оқу –әдістемелік кеңесінің шешімі бойынша

Талғар агробизнес және менеджмент колледжі

(протокол №______ «_____»_______20______ж.)

Мазмұны
1. Кіріспе..............................................................................................................3

2. Курстық жобалар тақырыбтарын орындауға арналған әдістемелік

нұсқа.....................................................................................................................4


    1. Жалпы дайындық......................................................................................4

2.2 Курстық жоба орындалу жүйелілігі.........................................................5

2.3 Курстық жоба нәтижелерінің дайындалуы............................................6

3 Курстық жұмысты әзірлеу (оформление)..................................................7

3.1 Курстық жоба қорғауы...............................................................................8

3.2 Жобалауға тапсырмалардың тақырыптары.........................................8

4. Қолданылатын әдебиет тізімі......................................................................9

1 Кіріспе

Қоғамдағы экономикалық, әлеуметтік, саяси қайта құрулар білім беру саласында реформа жасауға алып келді.

Соңғы жылдары білім беру жүйесін жетілдіруге бағытталған нұсқаулар мен ержелер бар маңызды құжаттар жарияланды, онда қазіргі заман талабына сай келетін болашақ мамандарды дайындау мәселесінің өзектілігі ерекше атап көрсетілген. «Білім беру саласындағы мемілекеттік саясат» концепциясында (жоғары білім білім беру бойынша заңдылық және нормативтік құжаттар жинағы) білім беру «қоғам дамуының тек қана интелектуалдық қана емес, сонымен бірге экономикалық базасын құрайды» деп айтылады. Бүгінгі күні, кадрлар даярлау, оның ішінде педагогика саласында бастысы инновациялық типтегі ойлайтын жаңа адамды, жоғары мәдениетті маманды қалыптастыру болып табылады.

Болашақ педагогтың негізгі деңгейін көтерумен бірге педагогикалық білім берудің бағыттылығын оқып білу, оның инновациялық компонентін күшейту ерекше маңызға ие болып отыр.

Кәсіптік оқыту педагогын даярлауда «Кәсіптік оқыту әдістемесі» курсы маңызды орын алады. Кәсіптік білім мамандығы бойынша оқитын студенттердің назарына ұсынылып отырған бұл әдістемелік нұсқауда курстық жұмыстың құрлымы мен мазмұнына педагогикалық ғылымының қазіргі жетістіктері негізінде жаңа тәсілді қолдануға әрекет жасалған.

Курстық жұмыс студенттердің білімдерін қолдана отырып зерттеу жұмысының ғылыми білімдері мен дағдыларын меңгерудің белгілі бір кезеңі болып табылады. Курстық жұмыс (студенттердің зерттеу практикасындағы бастапқы кезеңі ретінде) болашақ дипломдық жұмыстың негізін қалауы тиіс. Сонымен, студент курстық жұмыстың мазмұнын тереңдете және кеңейте отырып, дипломдық жұмыстың деңгейіне дейін көтере отырып курстық жұмыстың тақырыбын зерттеуді ары қарай жалғастырады.
2. Курстық жобалар тақырыбтарын орындауға арналған әдістемелік

нұсқа.

    1. Жалпы дайындық

Курстық жұмысқа тапсырма оқу процесінің кестесіне сәйкес ағымдағы семестрдің алғашқы аптасынан кешіктірілмей беріледі.

Кафедра тапсырмасында жобаны орындау үшін негізгі қажетті мәліметтер беріледі.

Тапсырмада төмендегілер көрсетілуі керек: жұмысқа байланысты, оқыту пәні; студенттердің аты–жөні мен тобы; жұмыс тақырыбы, жетілдіру кезеңдері мен орындалу мерзімдері; жетекшінің аты – жөні, оның қызметі, қолы және тапсыру мерзімі.

Әрбір тапсырма әдістемелік және ғылыми негізде ойластырылуы керек және студенттердің дайындық деңгейі мен жұмысты орындауға кететін уақыты сәйкес болуы тиіс.

Қажетті мәліметтерге ҚР нормативтік-заңдық актілер, оқулықтар, оқу құралдары, монографиялар, анықтамалық әдебиеттер, статистикалық материалдар, мерзімдік басылымдар жатады.

Курстық жұмыстың мазмұнында төмендегідей құрылымдық элементтер айқындалуы тиіс: кіріспе, үш (екі) тарау, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі.

Орындалу мерзімі төмендегідей ұсынылады: кіріспе - 1-2 апта, қорытынды - 1-2 апта, әрбір тарау - 2-3 апта, қолданылған әдебиеттер тізімі - 3-5 күн. Сонымен қатар, жұмыстың құрылымдық элементтерің көлемі: кіріспе - 2-3 бет, қорытынды - 2-3 бет, әрбір тарау - 10-15 бет, қолданылған әдебиеттер тізімі -1-2бет.

Есептік – графикалық бөлімде слайдтар, плакаттар аталуы, орындалу мерзімі, беттер саны көрсетіледі. А4 парағында 3 слайдтан кем емес орындалу ұсынылады.

Аннотацияда курстық жұмыс туралы негізгі мәліметтер қысқаша беріледі. Аннотацияда курстық жұмыс көлемі, кестелер, сызба, қосымшалар туралы мәліметтер қамтылады.

Мазмұнында бөлімдер, тараулар, қосымшалардың аталуы мен реттік номерлері кіреді.

«Мазмұны» сөзі ірі әріптермен ортадан басталып жазылады.

«Белгіленулер мен қысқартулар» құрылымдық элементінде курстық жұмыста қолданылатын белгіленулер мен қысқартулар тізімі сипатталады. Сөздерді қысқарту үлгісі төмендегіше:

ОБП– объектіге бағдарланған программалау.

Кіріспеде автор таңдалған тақырыптың өзектілігі, ондағы мәселерді жетілдіру деңгейі мен шешу жолдарын көрсетеді. Кіріспе қысқаша болуы керек (2-3 бет).

Жұмыстың негізгі бөлігінде тақырыптың мазмұны сипатталады. Бұл бөлім зерттелінетін тақырыптың мазмұнын сипатайтын 2-3 тараудан тұрады. Тарауларды артттыру қажет емес, себебі бұл курстық жұмыстың айтарлықтай көлемінің өсуіне әкеледі. Жұмыстың негізгі бөлігі компьютерлік текстпен 25-30 бет немесе қолмен жазып 30-40 бет болуы тиіс.

Қорытынды бөлімінде курстық жұмыстың материалдары бойынша ұсыныстар енгізіледі. Қорытындысы 2-3 беттен тұрады.

Курстық жұмыстың соңында белгілі бір тәртіппен библиографиялық тізімдер берілуі тиіс.

Замандас әдістердің қолдануымен курстық жоба мақсатымен практикалық

дағдылардың студенттерімен тауып алу келеді және бағдарламалық

жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз ету жобалауы құралдарының , негізі салынғандардың - технология қолдануында процестердің ұйымымен

бағдарламалық қамтамасыз ету өңдеулері .

Курстық жоба тақырыбы : бағдарламалық жүйе жоба жасауы - құралдардың

қолдануы .
2.2 Курстық жоба орындалу жүйелілігі
· пәндік облыс талдау жасауы

· ақпараттық жоба өңдеу ( немесе автоматтандырылғанның ) жүйенің :

· құжат « глоссарий »

· құжат « көру »

· құжат « техникалық тапсырма »

· құжат « нұсқалы жоба »

· диаграмманың ( үлгінің ) жобаның , орындалғандар - ортада ( Rational

Rose , UML Modeler , ModelerMaker )

· бағдарламалық жүйе түп тұлғасы жасау бағдарламалау көзбен шолу

ортасына ( Borland Delphi немесе Visual C --).

· автоматтандырылған жүйелердің артынан жорамалдар қажетті істеу

туралы қолданылатын техникалықтарды құралдарда және кездесетін

құрылғыларында компьютермен .

2.3 Курстық жоба нәтижелерінің дайындауы
Құжатнамамен ең басты түрінде шығарылған жұмыспен жобалы құжатнама

келеді


· пәндік облыс глоссарийының ,

· құжаттың « көру »

· құжаттың « техникалық тапсырма »,

· құжаттың « нұсқалы жоба ».

Бұлар беттердің ішкі нөмерлеу сақтауымен қосымшалар түрінде құжаттар

түсіндіргіш запискада тиісті қатысу және тақырыбылардың барысында ( см .қосымша 2).

Қоспау өзгертулердің тіркеу жапырағы құжаттарға рұқсат етіледі .

Жобаланушы жүйе ерекшелігінің тәуелділігінде бөлімдердің ұстауы

анықтауға рұқсат етіледі , жаңа бөлімдер енгізу немесе бөлек біріктіру

олардан .

Глоссарий тиісті қосу өзінді пәндік облыстан негізгі терминдер

· жүйенің және қолданылатындар құжаттарда ақпараттық

технологиялардың терминдері .· құжат « көру » тиісті қосу өзінді негізгі қажеттіліктер және

жасалынушы жүйе мүмкіншіліктері .

· құжат « техникалық тапсырма ( талаптардың егжей-тегжейін ашуы )»

(функционалсыз талаптар , жобалы шек қоюлар және басқа факторлар

сонымен қатар , қамтамасыз етуші толық және жан-жақтылар талаптардың

суреттеуі . Техникалық тапсырма - мынау құжат , сәйкестікте қайсымен

тапсырыс беруші дайын жүйені бағалайды .

· құжат « нұсқалы ( техникалық ) жоба » тиісті қосу өзінді

высокоуровневое жүйе сәулет суреттеуі оныңмен бірге толық жобалаумен .

· түсіндіргіш записка жобалы құжатнамаға арналған біріктіретін

құжатпен келеді және асырайды өзіме тіршілік процес суреттеу және басқа

құжаттардың ( мысалы , календарлық жоспар )

Түсіндіргіш записка ұстауы :

Жобалауға таңдалған түр маңызды суреттеуі ;

Жүйе жасау тіршілік цикл календарлық жоспары ;

Түсіндірудің және таңдалған әдіс суреттеу және жобалау технологиялары();

Жүйе түп тұлғаларының жасауына арналған бағдарламалық орта таңдау

түсіндіруі ;

Қосымша құжаттарының қысқаша мінездеме және байланыстың аралық

олардын ;

Шығарулар туралы алынғандарды нәтижелерде ;
3. Курстық жұмысты әрлеу (оформление)
Жұмыстың мәтіні (тексті) А4 парағының бір бетіне жазылуы тиіс, төмендегідей өлшемдерді сақтай отырып: сол жақтан -30 мм, оң жақтан -10 мм, жоғары және төменнен- 20 мм. Мәтінді компьютермен жазуда бірлік интервал, 14 кегль болуы керек.

Курстық жұмыстың мәтіндегі барлық анықтамалар мен сандық мәліметтерге шыққан алғашқы дерек көздері көрсетілуі тиіс. Курстық жұмыстың беттері нөмірленуі тиіс. Жұмыстың әрбір тарауы жаңа беттен жазылуы керек.

Студент жұмысты жазып және толтырған соң қорғау күнін белгілеп, қол қойып кафедрасына өткізуі тиіс.

Курстық жұмыстың негізгі бөлігі, зерттеу тақырыбы мен мазмұнына байланысты, әр түрлі мәтіндер түрінде, кестелер мен суреттер түрінде (сызба, диаграммалар) өрнектелуі тиіс.

Жұмыстың мәтіні зерттеу объектісі туралы ақпараттармен тиянақты және логикалық түрде қамтылуы керек. Мәтін тараулар, бөлімдерге бөлінеді, әрқайсысының өз нөмері араб цифрларымен сипатталуы тиіс.

Бөлімдер атаулары тараулардың мазмұнын нақты және қысқа айқындауы тиіс. Бөлімдер атаулары ірі әріптермен орта жолдан нүктесіз, астын сызбай ірі шрифтермен жазылуы керек. Бөлімдер ішіндегі тақырыпшалар атаулары ірі әріптермен, нүктесіз, астын сызбай ірі шрифтермен жазылады. Мұнда сөздердің тасымалдауына рұқсат етілмейді.

Атаулар мен мәтін арасындағы қашықтық 1 мм болуы керек.

Курстық жұмыстың бөлімдері мен тараулары араб сандарымен нөмерленеді. Тараулар барлық мәтіндегі реттік номерлеу бойынша жүзеге асады. Мысалы – 1,2,3 және т.б.

Бөлімдер әрбір тарау бойынша реттік номерлеу бойынша, мысалы -1.2, 2.1, 3.1. т.с.с. іске асырылады. Тараулар, бөлімдер номерлерінен соң нүкте қойылмайды.

3.1. Курстық жоба қорғанышы
Курстық жоба Оцениваниесі жүзеге асады қаншасыздарға белгілерге : Бағалау белгісі жоба жалпы бағалауына ықпалын жасау дәрежесі

Пәндік облыс талдау сапасы және техникалық тапсырма құрастырушысының ; 20%

Жасалған макет аяқталғандық және интерфейс ыңғайлылығы ; 20%

Аяқталғандық және сыныптардың бүтіндігі және жоба жасалған жүйе модульдерінің ; 20%

Дайындау сапа және жобалы құжатнама толықтығы ; 30%

Сәйкестікте жұмыстардың орындалуы календарлық жоспармен ( -10% үшін тапсырылған жұмыс уақытында -50% беруге арналған мезгілден кейін ). -10%,-50%

Сонымен қатар курстық жоба қорғанышы жанында студент негізгі

сатылардың мағынасы тиісті көрсету және жобалау процесі кезеңдерінің

және бағдарламалардың өңдеулері және бағдарламалық жүйелердің ,

бағдарламалау замандас технологияларының және жасау - технологияларының және бағдарламалық қамтамасыз ету ере жүрулері ,

құрамның және бағдарламалық бұйымға жобалы және эксплуатациялық

құжатнама тағайындаулары .3.2. Жобалауға тапсырмалардың тематикасы
Модельдеудің визуальді құралын пайдалана отырып, бағдаламалық

жобаны өңдеу

1. Шағын аспазды-пиццерияның қызметін автоматтандыру

2. Интернет арқылы дауыс беруді өткізу

3. Букинистік дүкеннің қызметін автоматтандыру

4. Ломбардта басқару жүйесінің қызметін автоматтандыру

5. Шағын клиниканың қызметін автоматтандыру

6. Биржалық маклер қызметін автоматтандыру

7. Үлестірілген машиналар арасында күрделі есептеулерді жүзеге асыру

8. Кітапханалық қызметті автоматтандыру

9. Университет деканатының қызметін автоматтандыру

10. Электронды комиссияның жүйесі

11. Интернет арқылы оқуды ұйымдастыру

12. Жолаушыларды тасымалдау компаниясыны ң қызметін автоматтандыру

13. Интернет-провайдердың қызметін автоматтандыру

14. Видеотаспаларды жалға беру дүкенінің қызметін автоматтандыру

15. Тұрмыс техникасын жөндеу бюросының қызметін автоматтандыру

16. Программистер тобы менеджерінің қызметін автоматтандыру

17. Чартерлі және басқа да авиарейст армен жедел жеткізу

корреспондентінің –шағын почталық офистің автоматтандырылуы

18. Автожол және теміржол жүргізуінің реттеуді автоматтандыру

19. Автоматты мониторинг және температура мен ылғалды берілген

режимін ұстануы

20. Күзетшінің жұмыс орны

21. Атмосферада улы заттар құрамының мониторингі

22. Конвейерлі икемді сызықтың автоматтандыруы

23.Бірнеше параметрлері бойынша пробтарды алу (автоматты болуы

мүмкін) арқылы сапалығының бақылауды қамтамасыздандыру

24. Әр түрлі бағыты бойынша почталық корреспондент индексінің

(қалалық, мемлекет ішінде, ұлтаралық) сұрыптау жүйесі

25. Көпқабатты үйлердегі лифті диспетчерінің жұмыс орны: Лифтіні

орналастыру мониторингі, мәселелерді шешу.4. Қолданылатын әдебиет тізімі

1. Яворский . В ., Томилова Н . және . Ақпараттық жүйелердің

бағдарламалық қамтамасыз ету жобалауы . Оқулық жәрдемақы .

2. Вендров ал . Экономикалық ақпараттық жүйелердің М .

бағдарламалық қамтамасыз ету жобалауы : оқулық .- М .: қаржылар және

статистика ,2000.-352 .

3. Леоненков ал . . Өзі үйреткіші ..- СПб .: БХВ - Петербург ,2001..-304 .

4. - . Ал . Бағдарламалық қамтамасыз ету өңдеу технологиясы .- СПб .:

Питер ,2002.-464 .

5. Фридман ал . Бағдарламалық жүйелердің объектті - хабарланған өңдеу

негіз Л . .- М .: қаржылар және статистика ,2000.-192 .

6. Страуструп Б . с --. бағдарламалау тілі .- Киев : ДиаСофті ,1993.

7. жебірейіл ал . Мен . Delpi бағдарламалауды 7.- М .: бином ,2003.-1152 .

8. Томилова Н . және . Бағдарламалық қамтамасыз ету жобалауы .

Электрондық оқулық . КарГТУ ,2004 г .

9. Буч Г . объектті - хабарланған талдау және жобалау C --.- М .:

қосымшалардың үлгілерімен баспа бином . СПб .: невалық диалекті ,1999.

10. Буч Г ., Рамбо Д ., Джекобсон ал . UML . тіл пайдаланушы басшылығы

.- ,2000.-432 .

Э ., Хелм Р ., Джонсон Р ., Влиссидес Дж . 11. гаммасы объектті -

хабарланған жобалау қабылдаулары . Жобалау Паттернысы .- СПб .: Питер

,2001.-368 .Абстракциялардың 12. Лисков Б ., Гатэг Дж . қолдану және егжей-тегжейін

ашулардың бағдарламалардың өңдеуі жанында .- М .: әлем ,1989.-424 .

13. Шлеер с ., Меллор . Объектті - хабарланған талдау : үлгілеу мира күй-

жағдайларда .- Киев : диалектика ,1993.-240 .

14. Ирэ еден . Объектті - хабарланған бағдарламалау C ++.- қолдануымен

Киев : DiaSoft Ltd .,1995.

15. Фридман ал . Объектті - хабарланған бағдарламалау негіз Л . тілде

радио с ++.- М .: және байланыс ,1999.

Қосымша 1


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ТАЛҒАР АГРОБИЗНЕС ЖӘНЕ МЕНЕДЖМЕНТ КОЛЛЕДЖІ

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Пәні бойынша «Өндірістік және экономикалық үрдісін модельдеу»Тақырыбы: «Оқу бөлімінің жұмыс орнын автоматтандыру»


Қабылдаған: Бағдарламамен қамтамасыз

ету бөлімінің оқытушысыПАЗИЛОВ А.А.

Орындаған: 3 бағдарлама А/9 студенті

Қами Ернар
ТАЛГАР 2015
Каталог: uploads -> doc
doc -> Сабақтың тақырыбы Сырммен Малайсарының шешендік сөздері
doc -> 11 сынып. Тест жұмысы 1-тоқсан. 1 – нұсқа Іздеу жүйесін құрайтын бөліктерді көрсетіңдер
doc -> Тест 9 сынып, қазақ әдебиеті
doc -> Книга-Book Кітап-книга-Book Бет- страница Ұяшық- ячейка Диаграмма-диаграмма Кесте-таблица Формула-формула
doc -> 1. Microsoft Excel – электрондық кестесін қалай ашамыз?
doc -> Тақырыбы: 10-сыныпта өткенді қайталау
doc -> Деңгейлік тапсырмалар беру
doc -> Оқушылардың зерттеу қызметінің түрлерін, әдістері мен тәсілдерін анықтау; -сәттілік кезеңдері мен рефлексия қалыптастыру
doc -> Өтетін орны: Мектептің спорт залы. Өтетін уақыты: 01. 12. 15. Жабдықталуы
doc -> Педагогикалық технологияны жобалау-дың әдіснамасы. Ақпараттық, инновация-лық, оқыту, педагогикалық технология-лар


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...