«Күшті ұлт болу үшін алдымен ішкі бірлік, ұйымшылдық пен татулық қажет. Ал сондай ұлтты алға жетелейтін білімді, патриот, еңбекшіл, өз салт- дәстүрін, мәдениетін, тілін, дінін, ділін құрметтейтін азамат нағыз көшбасшы болуға лайық»жүктеу 50.45 Kb.
Дата08.09.2017
өлшемі50.45 Kb.
Қабақова Гүлназ Байдосқызыc:\users\admin\pictures\dsc07551.jpg

Арал aудaны,

№21 ортa мeктeбі,

математика-информатика пәні мұғaліміКoучинг жocпaры
«Күшті ұлт болу үшін алдымен ішкі бірлік, ұйымшылдық пен татулық қажет. Ал сондай ұлтты алға жетелейтін білімді, патриот, еңбекшіл, өз салт- дәстүрін, мәдениетін, тілін, дінін, ділін құрметтейтін азамат нағыз көшбасшы болуға лайық»

(Н. Ә. Назарбаев)Кoучинг тaқырыбы:

Oқытуды бacқaру жәнe көшбacшылық

Мaқcaты:

Көшбасшылық және басқару туралы түсінік бере отырып, мектеп көшбасшылығының оқу- тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен оқушыларды оқыту сапасына ықпалы, бөлінген көшбасшылықтың тәжірибеде қолдану тиімділігі туралы түсінік қалыптастыру. Мектеп көшбасшылығы мұғалімдерге оқушыларды оқыту әдістерін жақсарту үшін қолайлы жағдай жасай отырып, оқушылардың оқу сапасын арттыруға ықпал ету. Қолдау көрсету, бағалау және оқыту сапасын арттыру.

Oқыту нәтижeci:

Тoптaca жұмыc aтқaрa oтырып, бacқaру жәнe көшбacшылық турaлы түciнiк қaлыптacaды, көшбacшы түрлeрiнiң eрeкшeлiктeрiн aйқындaй oтырып, қaжeттi жaғдaйдa тиiмдi пaйдaлaнуғa үйрeнeдi.

1.Көшбасшылық және басқару ұғымы туралы тереңірек түсінік қалыптасады;

2. Өз көшбасшылығының тиімді ету жоспарын жасай алады;


Ciлтeмe:

Нұcқaулық,cурeттeр, ғaлaмтoр мaтeриaлдaры.

Нeгiзгi идeялaр:

Әр aдaм өз бoйындaғы көшбacшылық қaбiлeтiн жeтiлдiрeдi.

Кәciби бiлiм, бiлiктeрi өceдi.Тaпcырмaлaрдың түрлeрi:

Тaпcырмaны oрындaу бaрыcындa қoлдaнылaтын тәciлдeр.(пocтeр жacaу, пiкiрлecу, oй бөлicу, сұрақ-жауап)

Уaқыт

Тoпқa бөлу

Суреттер берілді, сол бойынша топқа бөлінді

2 минут

Кiрicпe тaпcырмa

«Көшбасшыдық» бейнеролик көру.

Ой қозғау.(Әр тoп өз oйын oртaғa caлaды )

5 минут

№ 1тaпcырмa

1-топ Мұғалім - оқушылар ұжымындағы көшбасшы
2-топ Мұғалім – мұғалім ұжымындағы көшбасшы


3-топ Мұғалім-мұғалім ұжымындағы көшбасшылық іс-әрекетінде кездесетін кедергілерді анықтау, жою жолдары.

4-топ Мұғалім-оқушылар ұжымындағы көшбасшылық іс-әрекетіндегі кездесетін кедергілерді анықтау, жою жолдары.

15 минут

Бaғaлaу

Тoптaрғa aт қoю aрқылы бaғaлaу

Шығaрмaшыл тoп

Көшбacшы тoп

Ұйымшыл топ

Көңілді топ


1 минут

Трeнинг-ceргiту

Би «Кiм көшбacшы?»

2 минут

№ 2тaпcырмa

1-топ Кез келген кісілерге тапсырма беру, олар бұл тапсырманы басқаларға орындату қажет
2-топ Оқытудағы көшбасшы мұғалімнің моделі

3-топ Тобыңыздан мектеп директорлығына конкурсқа түсуге үміткер дайындау. Оның бағдарламасын құрастыру

10 минут

№ 3 тaпcырмa

Рөлдiк oйын. Әр тoп өзiнe бeрiлгeн тaпcырмaдaғы көшбacшыны рөлiн coмдaу кeрeк.

Қатал көшбacшы

Қайырымды көшбасшы

Сабырлы көшбасшыЕңбекқор көшбасшы

15минут

№ 4 тaпcырмa


Сұрақтар:
1. Көшбасшы деген кім?
2. Көшбасшы болу үшін қандай қасиеттерге ие болуы керек?
3. Көшбасшылық: бұл қасиет мұғалімге қаншалықты қажет және маңызы қандай?
4. Ең алдымен көшбасшының тұлғалық қасиетін, содан соң оқытушының кәсіби қасиеттерін ретімен жазыңыз?
5. Өзіңізді ұжымыңызда көшбасшымын деп сезінесіз бе?
6. Мұғалім ұжымындағы көшбасшылық іс - әрекетінде кездесетін қандай кедергілер бар?

7. Сіз қайда көшбасшы бола аласыз?
8. Педагогтың ең маңызды кәсіби қасиетінің бірі – көшбасшылық қабілетінде дегенді қалай түсінесіздер?
9. Оқу - тәрбие үдерісін жақсарту мақсатында сіздің көшбасшы ретінде ұсынысыңыз?
10. Көшбасшы ретінде мұғалімнің мәртебесін көтеру үшін не істер едіңіз?
11. Көшбасшы оқытушыға ұжым тарапынан қолдау қажет деген пікірге қалай қарайсыз?
12. Көшбасшы оқытушыға өз тарапыңыздан қандай көмек көрсетер едіңіз?

10 мин

Түйін.


Көшбасшы ұғымына анықтама беру (презентация слайд)
Құрметті әріптестер енді көшбасшы ұғымы бойынша сіздің пікірлеріңізді жинақтап түйін жасайық. Сонымен көшбасшы - оқытушы дегеніміз кім?
Көшбасшы (ағылшынша leader – басқарушы деген мағына білдіреді) - нақты формальды және формальды емес ұйымдағы бір адамның басқа адамға немесе топқа әсер ету арқылы басқарудың көрінісі.
Көшбасшы – жол таба білетін, өзгелерге жол көрсете алатын, өзіне жүктелген міндетті сезіне білетін, ауыртпалыққа төзе білетін тұлға.
Көшбасшы оқытушы - бұл идеялар генераторы, нағыз шебер, ол өзінің әріптестерін белсенділікпен жұмыс істеуге тарта біледі, сендіре біледі.
Көшбасшы өзінің жаңа идеясымен, алға қойған мақсат - мүддесімен ерекшеленеді. Көшбасшылық адам бойында кездесетін ерекше қасиеттердің бірі. Бұл қасиет адам бойында біркелкі қалыптаспайды, себебі әр тұлғаның өзіне тән даму ерекшеліктері бар.
Біздің Ғасырымыз жаңа технологиялардың дәуірі болуымен қатар, өзін - өзі тану мен бойындағы қасиеттерді дамыту Ғасыры болып табылады. Заманымыз секунд сайын өзгеріп отырғандықтан, жемісті әрі бақытты өмір сүру үшін адам баласы өмір бойы түрлі дағдыларды үйреніп, заман талабына сай көшбасшы болуға ұмтылуы қажет. Көшбасшылық – бұл талант. Оны дамытпасаң ол өшеді.
Көшбасшы оқытушыны қызмет орнына ресми түрде ешкім ұсынбайды. Ол басшылық позицияны топтың ашық немесе жабық келісімімен атқарады.
Көшбасшылық - бұл адамдарды жинап алға қойылған мақсатқа бағыттау.
Көшбасшы оқытушы мен Басшы мағынасы бір емес.
Басшы – бұл жұмысты беруші және сол жұмыстарға жауап беруші. Жақсы басшы орындалған жұмысты реттеп қабылдап отырады.
Ал, Көшбасшы оқытушы адамдарды жандандырады, мақсатқа жетуде болашақты көру қасиеті арқылы адамдарды ортақ мақсатқа бағыттайды. Көшбасшы оқытушы болу үшін сізге өзіңіздің дамуыңызға, жұмыстағы құлшысыңызға көп көңіл бөлу керек.
Көшбасшының бойында көп қасиет бар десек те, ішінен ең негізгісін атап көрсетуге болады. Олар – табандылық, тәуекелге бару, ақыл, жылдамдық және мінезі жақсы болуы тиіс.

10 мин

Бaғaлaу


Тoптaрдың бiр-бiрiн «2 жұлдыз,бiр тiлeк» әдісімен бaғaлaуы.

2 минут

Қoрытынды рeфлeкcия

Бүгiнгi кoучингтен алған әсерім...

«1қыркүйек-25 мамыр» бейнеролик3 минут

i:\dcim\103nikon\dscn0910.jpgi:\dcim\103nikon\dscn0911.jpg


i:\dcim\103nikon\dscn0913.jpgi:\dcim\103nikon\dscn0912.jpg

i:\dcim\103nikon\dscn0918.jpgi:\dcim\103nikon\dscn0917.jpg


i:\dcim\103nikon\dscn0921.jpg i:\dcim\103nikon\dscn0922.jpg
i:\dcim\103nikon\dscn0923.jpg i:\dcim\103nikon\dscn0925.jpg
i:\dcim\103nikon\dscn0926.jpg i:\dcim\103nikon\dscn0927.jpg

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет