Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компонентінен тұрадыжүктеу 0.99 Mb.
бет1/6
Дата05.03.2017
өлшемі0.99 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Ф.7.06-32

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ЖӘНЕ СЕРВИС» КАФЕДРАСЫ
ОҚУ КУРСТАРЫНЫҢ КАТАЛОГЫ

050904 – Қызмет көрсету және сервис мамандығы

Шымкент 2010ж.

Құрметті студенттер!

Кредиттік оқыту жүйесінің ең басты ерекшелігінің бірі әрбір студенттің жеке оқу траекториясын қалыптастыру болып табылады. Студенттің жеке жоспары міндетті пәндер мен таңдау пәндер компонентінен тұрады. Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды. Студент жеке оқу жоспарын 128 кредит көлемінде қалыптастырады, оның ішінде бір семестрде 18-21 кредит көлемінде өтеді.

Пәндердің оқу каталогында берлық пәндердің сипаттамасы келтіріліп, оны кеінгі дағдысымен анықтайды. Пәндерді таңдау және оған курстарға жазылу ЖОО АЖ жүйесіне автоматты түрде келесі кезеңдерде;

1 курс студенттері үшін - 25 тамыз 31тамыз аралығында

1,2,3 курс студенттері үшін - 15 наурыз бен 15 сәуір аралығында жүзеге асырылады.
050904 – Қызмет көрсету және сервис мамандығының оқу жұмыс жоспары

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7семестр

8 семестрШет тілі

0 лек.2 пр

2 кредит


Экономиканы мемлекеттік реттеу

2 лек. 1 пр.

3 кредит


1. Тіршілік қауіпсіздік негіздері

2. ТЖ Тіршілік қауіпсіздігі

3. Кәсіби қауіпсіздік және ТЖ жағдайда қорғау

1 лек. 0 пр.

1 кредит


1.Әлеуметтік тұрмыстық қызмет көрсету сервисін басқару

2.Басқару сапасын ұйымдастыру және қызмет көрсету

3.Басқару техникасының инновациясы және СБС

2 лек. 1 пр.

3 кредит

1.Электронды үкімет

2.Электрондықофистік жүйе

3.Электронды құжат айналымының жүйесі

1 лек. 1 кредитӨндіріст. іс тәжір-

ибе есеп


15 апта


Саясаттану

1 лек. 1 пр.

2 кредит


Эконометрика

1 лаб. 1 пр.

2 кредит


Шаруашылық және коммерциялыққұқық

1 лек. 1 пр.

2 кредит


1.Мемлекет тілінде іс-қағазды жүргізу

2.Электрондық басшылық

3. Зияткерлік құқығын қорғау

0 лек. 1пр.

1 кредит

1.Мәдениеттану

2.Эстетика

3.Этика

1 лек.


1 кредит


Макроэкономика

1 лек. 1 пр.

2 кредит


Маркетинг

2 лек. 1 пр.

3 кредит


Бухгалтерлік есеп және аудит

2 лек. 1 пр.

3 кредит


1:Мәдениеттану

2.Этика

3.Эстетика

1 лек. 0 пр.

1 кредит

1.ПУПР

(ағылш.тілі)

2.ПУПР(неміс тілі)

3.(фран.тілі)

0 лек. 1т.

2 кредитСтатистика

2 лек. 1 пр.

3 кредит


Кәсіпкерлік қызметінің негіздері

2 лек. 1 пр.

3 кредит


1.ПУПР (шет. тілі)

2.ПУПР (фран.тілі)

3.ПУПР (нем.тілі)

0 лек. 2 пр.

2 кредит

1.ПУПР (шет. тілі)

2.ПУПР (фран.тілі)

3.ПУПР (нем.тілі)

0 лек. 2 пр.

2 кредит

1.Сервистік қызметтегі әлуметтік зерттеу

2.Басқарудың ғылыми және әлеуметтік аспектілері

3.сервистік қызметтегі еңбек процессін басқару

1 лек.2 т.

3 кредит


Менеджмент

2 лек. 1пр.

3 кредит


1.ПУПР (шет. тілі)

2.ПУПР (фран.тілі)

3.ПУПР (нем.тілі)

0 лек. 2 пр.

2 кредит

1.Сервистегі жарнамалық-ақпарат негіздері

2. Сертификация және лиценизялық қызмет көрсету

3.Серистік қызсетті

ұйымдастыру және басқару процессі

2 лек. 1 пр.

3 кредит

1.Тұрмыстық қызметте әлеуметтік-методологиялық зерттеу қызметі

2.Әлеументтік аспекті және ғылыми басқару

3.Сервистік қызметті басқару процессі мен еңбегі

1 лек. 2 пр.

3 кредит

1.ӨҚҚ

2.ТЖ қорғану,кәсіптік қауіпсіздік

3.ТЖ жағдайында өмір қауіпсіздігі

1 лек. 0 т.1кредит


Қаржы

2 лек. 1пр.

3 кредит


Сервисінің инфрақұрылымы

1 лек. 1 пр.

2 кредит


1.Сервистік қызметтегі іскерлік қарым-қатынас

2.Менеджментті басқару персоналының қызметі

3.Басқару қызметінің сапасы

1 лек. 2 пр.

3 кредит

Сервис менеджменті

2 лек. 2 пр.

4 кредит


Тұрмыстық қызмет және сервис экономикасы

2 лек.


2 т.

4 кредит1.ПУПР (шет. тілі)

2.ПУПР (фран.тілі)

3.ПУПР (нем.тілі)

0 лек. 2 пр.

2 кредит

1.Қонақ үй шаруашылығы

2.Дүниежүзілік қонақ үй шаруашылығы

3.Қонақ үйдегі туристік бизнес

2 лек. 1 пр.

3 кредит

Тұрмыстық қызмет көрсету жә е сервис технологиясы

1 лек. 1 пр.

2 кредит


Тұрмыстық қызмет көрсету жә е сервис технологиясы

1 лек. 1 пр.

2 кредит


Қызметтерді стандарттау және сертификаттау

2 лек. 2 т.

4 кредит1.Іскеркерлік төл-құжат ж/е оргтехника

2. Кәсіпорынның Іскеркерлік қарым-қатынас қызметінің сферасы

3.Логистика

1 лек. 1пр.

2 кредит
1.Қонақ үй индустриясы және қонақ үй бизнесі

2.Дүниежүзілік шетел туризмі

3.Қонақжай индустриясы

2 лек. 1 пр.

3 кредит


1.Қонақ үй және мейрамхана сервисі

2.Қонақ үй және мейрамхана шаруашылығы

3. Қонақжай индустриясы және тамақтануды ұйымдастыру

2 лек. 1 пр. 3 кредит

1.Қонақ үй шаруашылығы

2Әлемдік қонақ үй шаруашылығы

3.Қонақ үй және туристік бизнес

2 лек. 2 т.

4 кредит


Оқу іс-тәжірбие ,есеб

3 аптаБакалаврдың бітіруші квалификациялық жұмысы

5 апта
19

18

19

19

20
Барлығы 95 несие7 экзамен

7 экзамен, 1 курстық жұмыс, 1 есеб

7 экзамен, 2 курстық жұмыс

7 экзамен, 1 курстық жұмыс

7 экзамен 1 курстық жұмыс

Бітірушінің квалификациялық жұмысы

1 есеп


2 курс

3 семестр

Пәннің аталуы

Шет тілі (Ағылшын тілі)

Қысқартылған атауы

Шет. тіл

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Ағылшын

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 30, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Beginner English

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Basic definitions in tourism. Present perfect tense and present perfect continuous tense. The tourism role in the society. Traveling. Kinds of traveling. Modal verbs. Holidays abroad. The use of article with proper names. Ecologically clean tourism. The 1st and 2nd types of conditional sentences. Environmental protection and its role in tourism. The 3rd and 4th types of conditional sentences. Transportation. Types of transportation in tourism. Sequence of tenses. Tickets` booking. Service in the transport. The usage of conversational phrases.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.
Пәннің аталуы

Саясаттану

Қысқартылған атауы

Саясат.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 - семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 - кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Философия», «Әлеуметтану», «Экономикалық теория», «Құқық негіздері», «Қазақстан тарихы»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Саясаттану» курсының негізгі мақсаты студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстармен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын қалыптастыру, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.

Мазмұны

Лекция: Саясаттану - әлеуметтік гуманитарлық білім беру жүйесіндегі маңызды оқу пәні. Саясаттану саясаттың қызмет заңдарын, оның тарихи дамуын зерттейді. Саясаттанудың мазмұны, биліктің, мемлекеттің, мемлекетаралық қатынастардың мәселелері болып табылады. Саясаттану ғылым ретінде. Саясаттанудың объектісі және пәні. Саяси философия, саяси әлеуметтану, саяси этика, саяси тарих–саяси ғылымдардың құрамды бөліктері. Саяси ғылымның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі Шығыс, Ежелгі Греция, Ежелгі Рим. Ортағасырлық Еуропа, Қайта өрлеу, Ағарту дәуірлерінің саяси ойлары. ХХ ғасырдағы шетелдік саяси ой. Қазақстан саяси ойының тарихы.

Практикалық сабақтар: Салыстырмалы саясаттану. Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат. Саяси феномен ретіндегі билік. Оның ұғымы, тұжырымдамасы, құрылымы. Әлеуметтік–этникалық қауымдастықтар және ұлттық саясат. Ұлттық–мемлекеттік құрылымның түрлері. Қазақстан халқы этно саяси қауымдастық ретінде. Қоғамның саяси жүйесі. Д. Истон, Г. Алмонд және К. Дойч теориялары. Мемлекет және азаматтық қоғам, оның пайда болуы мен мәні. Азаматтық қоғам идеясының генезисі. Саяси партиялар және қоғамдық қозғалыстар, қазақ қоғамын қоғамдық өміріндегі олардың орны, рөлі және түсініктері. Саяси режимдер: түсінігі, түрлері. Қоғамды демократияландыру және саяси тұрғыдан жаңғырту. Демократияның тарихи формалары. Саяси жүйені жаңғырту түсінігі мен мәселелері. Саяси үдеріс және саяси қызмет. Саяси сана мен саяси мәдениет. Саяси элита мен саяси көшбасшылық. Саяси технологиялар. Әлемдік саясат пен халықаралық қатынастар. ҚР сыртқы саясаты, оның көпжақты сипаты. Қазіргі уақыттағы жаһандық мәселелер. Тәуелсіз Қазақстанның саяси мәселелері.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Студент қәзіргі қоғамдық құрылыспен саяси өмірдің мән-мағынасын терең түсініп білуге, адамдардың қоғамдағы жетекші қызметін түсініп білу қажет/емтихан.
Пәннің аталуы

Макроэкономика

Қысқартылған атауы

Макро.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, практикалық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы– 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Экономикалық ілімдер тарихы», «Экономикалық теория», «Микроэкономика»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттерді қазіргі макроэкономикалық анализдің бас принциптеріне интенсивті оқыту болып табылады, ерекше назар жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс, өндіріс факторлары, тұтыну, жинақтар, инвестициялар, тауарлар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік, бюджет және ақша саясаты, экономикалық өсу, ашық экономиканың модельдері сияқты негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің әдістемесін пайдалануына аудару тиіс.

Мазмұны

Лекция: Инфляция, жұмыссыздық, экономикалық өсу мен құлдырау мәселелері. Макроэкономикалық көрсеткіштер. Жалпы ұлттық өнім, баға деңгейі, жұмыссыздық деңгейі, таза экспорт. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдегі нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық үлгісі, нарықтардың озара әрекеттесу үлгілері және оларда ақша-несиелік (монетарлы), салық-бюджеттік (фискалды) және сыртқы саясат әсерінен туындайтың өзгерістер.

Практикалық сабақтар: Макроэкономика пәні, макроэкономикалық моделдер, экзогендік және эндогендік айнымалылар. ЖҰӨ және ЖІӨ -нің мәні мен өлшеу әдістері, баға индекстері, макроэкономикалық теңдік. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың мәні және оның өзгеруіне әсер ететін факторлар. Жиынтық ұсыныс: классикалық және кейнсиандық үлгілері. Қысқа және ұзақ уақыт мерзіміндегі тауарлы нарықтағы тепе-теңдігі. Өндірістік функциялардың мәні мен түрлері. Ұлттық табыстың құрылымы. Еңбек нарығының қызмет ету ерекшеліктері. Қысқа және ұзақ мерзімдегі жиынтық ұсыныстың қисығын тұрғызу ерекшеліктері.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Берілген курсты оқу нәтижесінде студенттер ақпараттар ағыны ішінен қажетті деректерді таңдауды, салауатты тұжырымдар жасауды үйренеді және оларды тәжірибеде қолдануды машықтанады/емтихан.
Пәннің аталуы

Статистика

Қысқартылған атауы

Стат.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Экономикалық әлеумттену», «Философия».

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттерді ғылыми ұйымдастырылған жүйеде статистикалық әдістерді қолдану арқылы орталықтандырылған-жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға өту кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестердің сандық өзгерістерін, сапалық жағымен байланыстыра отырып, зертеу жұмыстарын қалай жүргізу керек екендігін үйретеді.

Мазмұны

Лекция: Статистиканың жалпы теориясы. Статистика пәні және статистиканың әдістері. Қазақстан Республикасында мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру принциптері. Статистикалық байқау. Статистикалық жиынтық, топтастыру, жіктеу және статистикалық кестелер. Бөлу қатарлары және оларды талдау әдістері. Статистикадағы жалпылама көрсеткіштер. Абсолютті және салыстырмалы өлшемдер және олардың графикалық бейнеленуі. Орташа мөлшерлер және олардың вариациясы. Ішінара байқау. Қоғамдық құбылыстар динамикасын оқып-үйренудің статистикалық әдістері. Индекстік әдістер.

Практикалық сабақатар: Маңызды индекстік әдістер. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын оқып-үйренудің статистикалық әдістері. Әлеуметтік-экономикалық статистика. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесі. Халықтар және еңбек ресурстары статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. Шығындар және аралық тұтыну статистикасы. Тауарлар мен қызметтер өндірісінің статистикасы. Тауарлық және ақшалай айналыс статистикасы. Өндіріс тиімділігінің статистикасы. Қоғамдық өндіріс тиімділігі статистикасы көрсеткішерінің міндеті және жүйесі. Қоғамдық өндіріс тиімділігін анықтайтын жекелеген факторлар әсерін талдау әдіснамасы. Ұлттық шоттар жүйесі. Ұлттық шоттарды құру принципі: шоттардың бағыты, схемасы және мазмұны.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

қоғамдық құбылыстар мен процестердің көлемін, мөлшерін зерттеп қорытынды жасауды меңгеру; жиналған мәліметтерді өздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, өңдеу және жинақтаудың есептеу әдістемелерін меңгеруді тәжірибе жүзінде қолдана білу; жинақталған, өңделген мәліметтерді талдау және экономикалық қорытынды жасап, дер кезінде дұрыс шешімді қабылдауды үйрету/емтихан.
Пәннің аталуы

Менеджмент

Қысқартылған атауы

Менедж.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық– 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ– 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Кәсіпкерлік құқық», «Экономикалық теория».

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студенттерде Қазақстан Республикасының макроэкономиканың, салалардың, аймақтардың, экономиканың әлеуметтік, экологиялық және қаржылық секторларын дамытуда басқару қызметін тиімді жүзеге асыру бойынша білімдер кешенін қалыптастыру.

Мазмұны

Лекция: Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі басқару ғылымының пәні. Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері. Менеджменттің мәні мен қағидалары. Қазақстан Республикасында менеджменттің қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық алғы шарттары. Менеджмент эволюциясы. Ұйым түсінігі мен түрлері. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасы. Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері. Басқарудың объектісі мен субъектісі. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы және оның мінездемесі. Ұйымды басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Менеджменттің ақпаратпен қамтамасыз етілуі. Басқарудағы коммуникацияның рөлі. Менеджмент жүйесіндегі басқарушылық шешімдер. Басқарудың қазіргі кездегі әдістер жүйесі. Менеджмент функциялары: жоспарлау, ынталандыру

Практикалық сабақтар: Адам және топ қызметін басқару. Ұйымдағы басқару. Билік пен ықпал ету нысандары. Көшбасшылық теориясы және олардың мазмұны. Басқару стилі және менеджердің имиджі. Қайшылықтарды, өзгерістерді және күйзелістерді басқару. Ұйымның кадрлық саясаты. Басқарушылық қызметтің этикасы мен мәдениеті. Басқарудың корпоративтик мәдениеті. Менеджменттің тиімділігі: сыртқы және ішкі параметрлері. Менеджмент тиімділігін бағалауыдың методологиялық қағидалары. Еңбек өнімділігі ұйым тиімділігін қамтамасыз ету көрсеткіші ретінде. Өнімділік мәселелерін шешу тәсілі.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Басқарудың теориялық аспектілерін; менеджмент технологиясын; менеджмент әдістері мен қызметтерін; ерсоналды басқару; болжамдар нәтижесінде жоспар құру; құрылған жоспардың іске асырылуын ұйымдастыру/емтихан.
Пәннің аталуы

Қаржы

Қысқартылған атауы

Қаржы

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Кәсіптендіру пәндері, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Ақша, несие, банктер», «Микроэкономика», «Макроэкономика».

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Қаржы» пәнiн оқытудың мақсаты әлеуметтiк экономикалық процесстерге қаржылардың әсерi ету дәрежесiн, категориясын олардың ұдайы өндiрiстегi рөлiн, қаржылық ресурстардың бөлiнуiн және оның бақылау негiздемесiн, заңдарын кәсiби меңгеру болып табылады.

Мазмұны

Лекция: Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі қаржы туралы ғылым, категорияньң теориялық негіздері, қоғамдық ұдайы өндірісте қаржыны пайдалану. Қазакстан Республикасыньң қаржы жүйесін ұйымдастыру. Қаржы саясаты мен қаржы механизмі. Қаржыны басқару, қаржылық жоспарлау, әлеуметтік-экономикалық жоспарлау мен оньң өзара байланысы. Қаржының құқықтық негіздері. Қаржылық бақылаудьң объективтік шарттастылығы және оны жүргізудің алғышарттары. Шаруашылық жұргізуші субъектілердің қаржысы қаржы жұйесінің бастапқы буыны ретінде, оньң ұдайы өндіріс үдерісіндегі рөлі. Коммерциялық және коммерциялық емес секторлар қаржысын ұйымдастырудың ерекшелітері Мемлекетің қаржысы, қаржы катынастарынъң жүйесіндегі оның орны мен рөлі.

Практикалық сабақтар: Мемлекеттің кipicтepi мен шығыстары, олардьң сыныптамасы. Мемлекеттік бюджет қаржы жүйесінің жетекші буыны ретінде, оның функциялары. Бюджеттен тыс қорлар және олардың қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлі. Мемлекет қаржысының құрамдас бөлігі ретіндегі мемлекеттік кредиттің мәні мен маңызы. Үй шаруашылықтарының қаржысы, оньң экономикалық ресурстардың тольқ айналымдағы рөлі. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу, оның нысандары мен әдістері. Сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіндегі қаржы. Сырткы экономикалық кызметті реттеудің қаржылық әдістері. Қаржы рыногы қаржы катынастарын ұйымдастырудьң түрі ретінде. Қаржы және ин­фляция: өзара байланысы мен өзара әсері.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

студенттердi теориялық дайындауда барлық қаржылық категориялар мен түсiнiктердi меңгерудi, олардың әлеуметтiк экономикалық мазмұны мен мәнiн түсiнудi, Республиканың әлеуметтiк экономикалық дамуын жеделдету үшiн қоғамдық жүйелер реформалары жағдайында қаржыларды қайта құру бағыттарын негiздеудi қамтамасыз етуi қажет/емтихан.
Пәннің аталуы

ПУПР (Ағылшын тілі)

Қысқартылған атауы

ПУПР

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Ағылшын

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пәні, тандау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 30, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Pre Intermediate English

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: The USA. Welcome to America. American society. Past and present. Native Americans. Education system in USA. Schools, Universities and colleges. Free time. Shopping. Dollars and cents. Employment. Problems of unemployment. Hollywood. The art. US political parties.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.


4 семестр

Пәннің аталуы

Экономиканы мемлекеттік реттеу

Қысқартылған атауы

ЭМР

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базазық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Философия», «Мандыққа кіріспе», «Экономикалық әлеуметтану», «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», «Менеджмент негіздері», «Салық және салық салу»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

студенттерді көп деңгейлі білім жүйесінің, жоғары мамандандырылған білім спецификасымен және білім стандарттарының ерекшеліктерімен таныстыру. Жоғары оқу орнында оқу процесін ұйымдастыру, негізгі мамандықтар бойынша мемлекеттік мамандандырылған білім сипаттамасына көп көңіл бөлу қажет. Экономикалық мамандықтарының студенттерінің болашақтағы негізгі мамандықтарымен байланысты және Қазақстан Республикасының экономикалық қалыптасу ерекшеліктерін зерттейді.

Мазмұны

Лекция: Экономиканы мемлекетік реттеудің объективті кажеттiri мен ғылыми-теориялық негіздері. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы жөніндегі ұғым және оньң элементтері. Экономиканы peттeyдiң ұйьм-дастырушылык. негіздері мен оньң шетелдік тәжірибесі ЭМР-дің субъектілері мен объектілері. Экономикалқ есудің негізгі факторлары мен оны камтамасыз етудегі мемлекетік шаралар. Әлеуметтік-экономикалык, болжау мен жоспарлаудың экономиканы мемлекеттік реттеудегі рөлі. Ғылыми-техникалык, прогрестің бағыттары және оны жеделдету жөнідеп мемлекеттік шаралар. Халыкты еңбекпен ұтымды қамау мен оны әлеуметік қорғауды мемлекетік репеудін негізгі бағыттары.

Практикалық сабақтар: Экономиканьң негізгіi өнеркәсіптік және инфрақұрылымдық. салаларыньң дамуын мемлекет­ік реттеу механизмдері. Мемлекеттің инвестициялык. саясатыньң қалыптасуы мен оны жузеге асыру механизмдері. Жер ресурстарын тиімді пайдаланудағы мемлекетік шаралар жүйeci. Экономиканы реттеудің қаржы-бюджетік әдістері. Экономиканы реттеудегі салык жуйесінің рөлі.Мемлекетің акша-несие саясатын жүзеге асырудьң негңзгі механизмдері Әлеуметтік салалар дамуын реттеудің әкімшілдік-экономикалык. әдістері. Қазак,стан аймақтарының әлеуметік-экономикалық. дамуын мемлекеттік реттеу. Мемлекеттің табиғатты коргау мен сырткы экономикалык іс-әрекеттерінің, негізгі бағыттары және оны реттеу.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәнін оқу нәтижесінде студент басқару негіздерінің теориясын, нарықтық экономика негіздерін және табиғатын, менеджмент функциясын, басқару қызметінің кейбір жаңа әдістерін меңгеруі тиіс/емтихан.
Пәннің аталуы

Эконометрика

Қысқартылған атауы

Эконометр.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, лабораториялық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 15, лабораторилық – 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖС – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Статистика», «Экономикадағы математика».

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Студент кездейсоқтық теориясы мен математикалық статистика мәліметтерін, статистикалық гипотезанының бағалау қасиеттерін үйрету.

Мазмұны

Лекция: Кездейсоқтық теориясы мен математикалық статистика мәліметтері. Статистикалық гипотезаны тексеру. Себеп-салдарлық байланыстар. Таңдау сипаттамалары. Жұпты және көптік регрессияның классикалық сызықтық үлгісі. Бағалау қасиеттері: тиімділік, ауқаттылық, сыйымсыздық. Бірінші және екінші қатардағы қателер. Таңдаулы сипаттамалар. Ең кішкентай квадраттар әдістері. Регрессия теңдеуі параметрлерінің статистикалық маңызы және регрессиялық үлгінің ұқсастығы. Көптеген сызықтық регрессияның классикалық сызықтық үлгісі. Гаусса-Маркова теоремасы. Сызықтық регрессиядағы коэффициенттердің статистикалық мәні. Детерминация және икемділік коэффициенттері.

Лабораториялық сабақтар: Динамика қатары. Динамика қатарларын өңдеу әдістері. Автокорреляция. Гетероскедастикалық. Сызықтық емес эконометрикалық үлгілер. Бір мезгілдік теңдеу жүйесі. Статистикалық гипотезаларды тексеру. Дисперсионды талдау. Корреляциялық талдау. Регрессивтік талдау. Уақытша қатарлар. Уақытша қатарлар және оларды құрайтын үлгілер.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Курсты меңгергеннен кейін студенттер математикалық модельдерді өңдеп, статистикалық мәсіметтер жүйесін құру қажет/емтихан.
Пәннің аталуы

Маркетинг

Қысқартылған атауы

Маркет.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Экономикалық әлеуметтану»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Маркетинг» курсының мақсаты - маркетингтiң теориялық негiздерiн оқыту, сонымен қатар, оның элементтерi мен принциптерiн пайдалануда тәжiрибелер жинақтау.

Мазмұны

Лекция: Маркетинг түсінігi, мәні және мазмұны. Маркетинг мақсаттары, кағидалары, қызметтері. Маркетинг-микс түсінігі. Маркетингтің негізгі кағидалары. Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік акпарат жүйесі. Маркетинтік зерттеулер әдістepi. Нарыкты сегменттеу, оның кғгидалары және шектері. Нарыкты камтыу стратегиялары. Нарыкта тауарды жайғастыру. Таур нарыктарындағы тутынушылардьң мінез-құлкы. Тауар­ларды сатып алу жөнінде шешім қабылдау үрдісі.

Практикалық сабақтар: Мар­кетинг жүйесіндегі тауар. ТӨЦ тұжырымдамасы. ТӨЦ кезендерінің сипаттамасы. Фирманың тауар саясаты: мәні, максаты, міндеттері. Тауардың бәсекеге кабілеттік параметрлері және көрсеткіштері. Тауарларды орау және меркілеу. Тауар белгісі және сауда маркасы. Маркетингтің баға саясаты. Баға белгілеу әдістері және стратегиялары. Тауарларды өткізу және тауар козғалысы. Кәтерме және бөлшек сауда. Маркетингтегі коммуникацияльқ саясат. Маркетингтегі жоспарлау жэне бакылау. Халыкаральқ маркетинг. Кызмет маркетингі.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

«Маркетинг» пәнiн оқып, зерттеп меңгерген сон, студент жалпы маркетинг теориясын, маркетингтiк зерттеулер, жарнама, коммуникациялық саясатты, бағалық саясатты, маркетинтi әр түрлi салаларда қолдануын және маркетингiң қоғамдағы алатын орны бойынша негiзгi мәлiметтермен бiлiмдер алады/емтихан.

Пәннің аталуы

Кәсіпкерлік қызметтің негіздері

Қысқартылған атауы

КҚН

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Экономикалық теория», «Экономикалық әлеуметтану»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

«Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» курсының мақсаты - маркетингтiң теориялық негiздерiн оқыту, сонымен қатар, оның элементтерi мен принциптерiн пайдалануда тәжiрибелер жинақтау.

Мазмұны

Лекция: Кэсіпкерлік қызметтің экономикалық мағынасы, тип-тері жэне ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Кэсіпкерлік қызметті реттеу. Сыртқы жэне ішкі кэсіп-керлік орта. Кэсіпкерлік идеялар жэне оларды орын-дау. Кэсіпкерліктегі бэсеке. Кэсіпкерлік тэуекелдер жэне оларды бейтараптандыру механизмі. Кэсіпкерлік құпия жэне оларды қорғау тәсілдері. Кэсіпкерлік мэдениет. Кэсіпкерлік қызметті жоспарлау, талдау жэне бағалау.

Практикалық сабақтар: Кэсіпкерлік қызметтің экономикалық мағынасы, тип-тері жэне ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары. Кэсіпкерлік қызметті реттеу. Сыртқы жэне ішкі кэсіп-керлік орта. Кэсіпкерлік идеялар жэне оларды орын-дау. Кэсіпкерліктегі бэсеке. Кэсіпкерлік тэуекелдер жэне оларды бейтараптандыру механизмі. Кэсіпкерлік құпия жэне оларды қорғау тәсілдері. Кэсіпкерлік мэдениет. Кэсіпкерлік қызметті жоспарлау, талдау жэне бағалау

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

«Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» пәнiн оқып, зерттеп меңгерген сон, студент жалпы маркетинг теориясын, маркетингтiк зерттеулер, жарнама, коммуникациялық саясатты, бағалық саясатты, маркетинтi әр түрлi салаларда қолдануын және маркетингiң қоғамдағы алатын орны бойынша негiзгi мәлiметтермен бiлiмдер алады/емтихан.
Пәннің аталуы

ПУПР (Ағылшын тілі)

Қысқартылған атауы

ПУПР

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

4 семестр

Оқытушының Т.А.Ж.:
Доцент/ оқытушы:
Жұмыс тілі

Ағылшын

Оқу жоспармен сайкестігі

Базалық пәні, тандау компоненті

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 30, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

2 – кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Pre Intermediate English

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: The USA. Welcome to America. American society. Past and present. Native Americans. Education system in USA. Schools, Universities and colleges. Free time. Shopping. Dollars and cents. Employment. Problems of unemployment. Hollywood. The art. US political parties.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет