Конфликтологияның объектісі болып табылады

Loading...


Дата02.12.2019
өлшемі112 Kb.
$$$ 1

Конфликтологияның объектісі болып табылады:

A) Саяси және экономикалық қайшылықтар және коғамның әрбір саласында пайда болған конфликтілер
$$$ 2

Конфликтологияның объектісі болып табылады:

A) коғамның әрбір саласында пайда болған конфликтілер

D) Экономикалық қайшылықтар

E) Саяси қайшылықтар
$$$ 3

Конфликтологияның объектісі болып табылады:

A) Саяси және экономикалық қайшылықтар

E) коғамның әрбір саласында пайда болған конфликтілер


$$$ 4

Льюис Козер конфликтологияның теориясын ұстанған:

A) Позитивті-функционалды конфликт теориясы
$$$ 5

Кеннет Боулдинг конфликтологияның теориясын ұстанған:

C) Жалпы конфликт теориясы
$$$ 6

Конфликтінің негізгі қайнаркөзі ретінде, әлеуметтік топтар арасындағы экономикалық емес саяси қақтығыс деп есептеген:

B) Р.Дарендорф
$$$ 7

Әлеуметтік конфликтіні белгілі бір адамзат игілігі деп санады:

A) А.Смит
$$$ 8

Әлемдік және дәстүрлі діндерде жақсылық пен зұлымдықтың қақтығысы қаралмайды:

C) Буддизм
$$$ 9

Ғылым саласында 70% көлемінде конфликтілік мәселелер қарастырылады:

A) Саясаттану
$$$ 10

Конфликтіні психологиялық көзқарас тұрғысынан қарастырды:

D) З.Фрейд
$$$ 11

Конфликтінің функционалды теориясының негізін қалыптастырған:

A) Г.Зиммель
$$$ 12

Қайдай философиялық заңдылық конфликтінің қайдай бағытта дамитынын болжауға мүмкіндік береді:

B) Терістеуді терістеу заңдылығы
$$$ 13

Тұлғаның конфликтілігі мағына береді:

B) Тұлғаның тұлғааралық қақтығысқа түсу жиілігін көрсететін, интегралдық қасиеті
$$$ 14

Конфликтінің объективті себептерінің немен байланысты екендігін көрсетіңіз:

A) Ресурстардың жеткіліксіздігі
$$$ 15

Конфликтінің субъективті себептерінің немен байланысты екендігін көрсетіңіз:

A) Адам психологиясымен
$$$ 16

Конфликтінің пәні не болуы мүмкін екенін көрсетіңіз:

A) Ресурс

B) Деңгей

C) Рухани құндылық
$$$ 17

Конфликтінің пәні не болуы мүмкін екенін көрсетіңіз:

A) Ресурс

B) Деңгей, рухани құндылық


$$$ 18

Ұйымда конфликтінің себебі не болуы мүмкін екенін көрсетіңіз:

A) Әлеуметтік қысым
$$$ 19

Адамның тұлғааралық қақтығыс түрлерін көрсетіңіз:

A) Уәждемелік (мотивационный) конфликт
$$$ 20

Ішкі конфликтіні тудыратын негізгі қайшылықтарды көрсетініңіз:

C) Әлеуметтік рөлдер қайшылығы
$$$ 21

Нарықтық қатынастардың тұлғааралық конфликтіге әсер етуі жөніндегі сұрақтың дамуына кім елеулі үлес қосты?

C) Э.Фромм
$$$ 22

Дауда қарсыластың аргументімен келісі формасы аталады

B) Консенсус
$$$ 23

Діни конфликтінің пәніне жатады

A) Діни нормалар
$$$ 24

Мемлекетаралық субъектілер арасындағы конфликтінің басты себептері:

B) Күш
$$$ 25

Мемлекетаралық конфликтінің пәні:

B) Мемлекеттік мүдделердегі қайшылықтар
$$$ 26

Мемлекетаралық конфликтіні реттеудің тиімді формалары:

A) Жақтардың мүдделері балансына қол жеткізуі
$$$ 27

Мемлекеттік басқару саласындағы конфликтінің пәні:

A) Ресурстарды иемдену
$$$ 28

Мемлекеттік басқару саласындағы конфликт қандай формада басталады және аяқталады:

A) Заңдық форма
$$$ 29

Волюнтаристік нұсқаның шешімі болып табылады:

B) Мүдде-мақсаттарды ақтайды
$$$ 30

Ұйымның позитивті қызметіне қауіп төндіреді:

B) Конфронтация
$$$ 31

Ұйым алдында қайшылықтар мен мақсаттардың сәйкес келмеуі болғанда конфликт аталады:

C) Мақсаттық бағыттағы конфликт
$$$ 32

Ұйымдастырушылық-басқарушылық конфликтіні реттеу барысындағы үшінші тұлғалардың қатысуының жеңіл түрін көрсетіңіз:

D) Делдалдық
$$$ 33

Заңдық конфликтінің пәні:

C) Құқықтық нормалар
$$$ 34

Заңдық конфликтінің жалғандығы немен байланысты:

C) Заңдық формамен
$$$ 35

Конфликтіні реттеу барысында құқық не нәрсеге әсер етеді:

A) Конфликтінің себебіне
$$$ 36

Заңдық конфликтінің шешілу формаларын көрсетіңіз:

A) Парламенттік процедуралар

B) істі сотта қарау


$$$ 37

Парлементті конфликтологиямен ұсынылған, конфликтіні шешудің негізгі жолдарын көрсетінің:

B) Компрамисс
$$$ 38

Мемлекетті басқарудағы негізгі мазмұнды технологияға жатады:

A) Мемлекеттік шешімдерді дамыту

B) Мемлекеттік шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру технологиясы, қоғамның адекватты талаптары


$$$ 39

Мемлекетті басқарудағы негізгі мазмұнды технологияға жатады:

A) Мемлекеттік шешімдерді дамыту

B) Мемлекеттік шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру технологиясы

C) қоғамның адекватты талаптары
$$$ 40

Конфликтология – бұл:

B) Конфликтінің пайда болуы, дамуы,конфликтінің шешілуі заңдылықтары туралы, сонымен қатар принциптері, конструктивті реттеу тәсілі мен жолдары туралы ғылым
$$$ 41

Социометрия- бұл нені оқыту әдісі:

C) Әлеуметтік топтар қатынасындағы конфликт
$$$ 42

Ұйымның, ұжымның, топтың функциясы мен қалыптасуының ұйымдастырушылық басқару себептеріне жатпайды:

A) Жеке-психологиялық тәртіп ерекшелігі
$$$ 43

Микро және макро орта дегеніміз:

C) Конфликтінің алғы шарты
$$$ 44

Қарсыласыңа өзіңе тиімді шешімді қабылдату стратегиясы бұл:

C) Бәсекелестік
$$$ 45

Конфликт кезінде өз көзқарасыңнан гөрі қарсыласыңның позициясын қабылдау стратегиясы – бұл:

A) Бейімделу
$$$ 46

Өзара ізгі айырбаспен, уәдемен, кері шегінумен, кешіріммен қарсыласыңа ықпал ету тактикасы – бұл:

C) Келісім
$$$ 47

Конфликт экскалациясы ненің бөлігі:

C) Конфликтінің ашық периоды
$$$ 48

Іске аспаған тілек конфликтісін мына құрылымды формула арқылы көрсетуге болады:

A) «Қалаймын»

B) «істей аламын»


$$$ 49

Басқа бір субъектіге психологиялық бағыну немесе физикалық ұстау – бұл конфликтік рекет аталады:

A) Субъектіні басып алу
$$$ 50

Қарсыласына вербалды немесе вербалды емес хабарлар арқылы болуы мүмкін деструктивті әрекет арқылы көрініс табатын әрекет:

A) Қатер төндіру
$$$ 51

Қайдай конфликтілік әрекет функциясыда өзіндік «Мен»-ге келтірілген залалды қалпына келтіру үшін жәбірлеушіге кек қайтару, жазалауды көздейді:

B) Инвектив
$$$ 52

Конфликтіде ең беделді рөл атқаратын үшінші тұлға:

E) Төрелік судья
$$$ 53

Медиация –бұл:

B) Конфликтіні үшінші тұлғаның қатысуымен реттеуді көздейтін арнайы қызмет түрі
$$$ 54

Медиация туралы заң қабылданды:

B) 2011 ж. 11 қантар
$$$ 55

Қарсыласпен кепілге алынғандарды босату жайлы келіссөздер жүргізу, келесі негіздер бойынша классификацияланады:

E) Мақсаты бойынша
$$$ 56

Еңбек дауларында қарсыластарының қызметтен босатылуы:

B) Дауды жою
$$$ 57

Төмендегі көрсетілген тұлғалар мен органдар арасында конституциялық іс бойынша тарап болып табылмайды:

D) 18 жасқа толған

E) Қазақстан Республикасының азаматы


$$$ 58

Ұжымдық еңбек дауларында тәртіптік қарау көзделмесе:

E) Келісімдік комиссиясы
$$$ 59

Қақтығыс қоғамның ажырамас бөлігі деп көрсеткен тұлға:

A) М.Вебер

B) Г.Зиммель


$$$ 60

Конфликттің себептерін саралаудағы негізгі элементі:

A) Объективті

B) Субъективті


$$$ 61

Конфликттің субъективті себептерінің байланысы неде:

A) Адам психологиясы
$$$ 62

Төменде көрсетілгендердің қайсысы, ұйымдардағы даулы мәселенің пайда болуының басты шарты:

A) Түрлі санат мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастары негізінде адамгершілік нормаларын бұзуы

B) өндірістік процесті ұйымдастыру


$$$ 63

Конфликт әлеуметтік-психологиялық талдау негізі бойынша бөлінеді:

A) Иррационалды

B) Рационалды


$$$ 64

Ұйымдар арасында қандай факторлық топтар әсерінен әлеуметтік шиеленіс туындайды:

A) Сыртқы факторлар

B) Ішкі фактор


$$$ 65

Конфликт процесіне әсер ету арқылы әлеуметтік мәселелерді конфликті басқару арқылы шешу бағыты:

A) Конфликтіні басқару тұрақты әсер ету арқылы қақтығыстың шешілуін қамтамасыз етеді
$$$ 66

Қақтығыстарды шешудің негізгі оңды әдісі болып қайсысы табылады:

C) Келіссөздер
$$$ 67

Ұлтшылдық нысаны:

A) Шовинизм, ұлтшылдық
$$$ 68

Конфликті жасайтын мемлекет арасындағы этно-ұлттық қақтығыстардағы әрекет сипатының жанжалдасу тараптарыныңкөрінісі:

A) Зорлықпен

B) зорлық-зомбылықсыз


$$$ 69

Этно-ұлттық қақтығыстың күштеу әрекеті бойынша түрлері:

A) Аймақтық соғыс

B) Қарулы қақтығыс


$$$ 70


Медиацияны жүргізу қағидаттары

A) еріктілік, медиация тараптарының тең құқылығы

B) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы

C) медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық


$$$ 71

Этно-ұлттық қақтығыстардағы қарама –қарсы тараптардың негізгі сипаты:

A) Этникалық топтар мен мемлекет арасындағы қақтығыстар

C) Этникалық топтар арасындағы қақтығыстар


$$$ 72

Діни қақтығыс пәнін көрсетіңіз:

A) Діни нормалар
$$$ 73

«Өркениеттер қақтығысы» деген тұжырымды ұстанған ғалым:

B) Хантингтон
$$$ 74

Мемлекетаралық конфликтте тараптардың қарама-қайшылықтарына негізделген құрал:

A) Қарулы қақтығыстар

B) Тек бейбіт жолмен күштеу әрекеті


$$$ 75

Басқару түрлері:

A) Мемлекеттік

C) Қоғамдық


$$$ 76

Медиатор - бұл

A) медиация туралы заңның талаптарына сәйкес кәсіби

B) кәсіби емес негізде медиация жүргізу үшін тараптар тартатын

C) тәуелсіз жеке тұлға;
$$$ 77

Медиацияға қатысушылар

A) медиатор

B) медиация тараптары


$$$ 78

Мемлекеттік мекемелердегі ішкі қақтығыстардың түрлері:

A) Құрылымдық бөлімшелер мен ұйымдар арасында,

B) жеке бағынышты қызметкерлер мен бөлімшелер арасында


$$$ 79

Басқару нысандарының түрлері:

A) Демократиялы, авторитарлы

E) Авторитарлық


$$$ 80

Билікті басқару кезеңінде өзара қарым-қатынасы қандай негізде болады:

A) (Координациялық) үйлестіру

C) Ведомствалық бағынысты


$$$ 81

Басқарудың басқару объектісіне әсері бойынша бөлінеді:

B) Салалық

D) Территориалды


$$$ 82

Басқарудың мүдделерін есепке алу әдісі бөлінеді:

A)Әкімшілік

D) Экономикалық


$$$ 83

Басқару ұйымдарының жалпы қызметтік аясын қамтуы:

B) Мақсатты қызмет
$$$ 84

Мына тұжырымдардың қайсысы ерікті шешімнің негізі болып табылады:

B) Мақсаты ақтайтын құралдар
$$$ 85

Ұйымның қызметін жүзеге асыруға ең үлкен қауіпті ұйымдастырушылық негіз:

B) Конфрантация
$$$ 86

Кез-келген ұйымның негізгі элементі:

A) Индивидтер

C) Адамдар тобы

D) Басқа қоғамдастық
$$$ 87

Кез-келген ұйымдағы биліктің табиғи қызметі:

B) Ирархиялық билік ережелер жүйесінің негізі

C) Билік кәсіби білімнің негізі


$$$ 88

Медиацияны жүргізу қағидаттары:

A) еріктілік, медиация тараптарының тең құқылығы

B) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы, медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық


$$$ 89

Қоғамдағы байланыстар арасындағы заңды конфликтің қарым-қатынасы:

B) Тараптардың құқықтық қатынастары
$$$ 90

Заңды конфликтіктінің шешілу орны:

C) Сот
$$$ 91

Жалғандық заңды конфликтіге қалай байланысқан:

C) Заңдық формада
$$$ 92

Мемлекет пен қоғамның стратегиялық мақсатын көрсетіңіз:

B) Қоғамдық прогресс
$$$ 93

Мемлекеттік басқару құрамына:

A) Мемлекет конституциялық қағидаттар мен заңдарды жүзеге асырады

B) Мемлекеттік саяси дамуды жүзеге асыру


$$$ 94

Конфликт аясындағы азаматтық қоғамның басым режимі болып:

B) Диалогтық режим
$$$ 95

Конфликтіде диалогтық режимнің орналасуы:

A) Қақтығыстағы еркін ақпарат ағымының айналымы
$$$ 96

Құқық субъектілері азаматтық қоғамның құрылымдары мен даму институттарында ақпатратпен қамтамасыз етілуі қалай орын алған:

A) Еркін ақпарат алу

C) Бұқаралық ақпарат құралдар плюрализм


$$$ 97

Қандай маңызды институтқа азаматтық қоғамның ерекше демократиялық басқару технологиясының құрылымдық рөлі тиесілі:

B) Бұқаралық ақпарат құралдар
$$$ 98

Медиацияны жүргізу қағидаттары:

A) еріктілік, медиация тараптарының тең құқылығы

B) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы

C) медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық
$$$ 99

Конфликтологиялық ойлардың қайсысын Кеннет Боулдинг ұстанды:

C) Жалпы конфликт теориясы
$$$ 100

Заңды конфликтте қате байланыс қалай көрініс табады:C) Заңдық формаларда

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет
рсетілетін ызмет
Жалпы ережелер
ызмет стандарты
дістемелік кешені
бекіту туралы
туралы хабарландыру
біліктілік талаптары
кіміні аппараты
жалпы біліктілік
Конкурс туралы
ойылатын жалпы
мемлекеттік кімшілік
жалпы конкурс
Барлы конкурс
білім беретін
ызмет регламенті
республикасы білім
ткізу туралы
конкурс атысушыларына
біліктілік талаптар
атысушыларына арнал
бойынша жиынты
Республикасы кіметіні
идаларын бекіту
облысы кімдігіні
мемлекеттік ызмет
рсетілетін ызметтер
стандарттарын бекіту
Конкурс ткізу
дебиеті маманды
мемлекеттік мекемесі
дістемелік материалдар
дістемелік сыныстар
ауданы кіміні
конкурс туралы
Мектепке дейінгі
рметті студент
облысы бойынша
жалпы білім
мыссыз азаматтар
Мемлекеттік кірістер
мектепке дейінгі
Конкурс жариялайды
дарламасыны титулды
білім беруді
мелетке толма
разрядты спортшы
дістемелік кешен
ызметтер стандарттарын
аласы кіміні
директоры бдиев

Loading...