Конфликтологияның объектісі болып табылады

Loading...


Дата02.12.2019
өлшемі159.84 Kb.
$$$ 1

Конфликтологияның объектісі болып табылады:

A) Саяси және экономикалық қайшылықтар және коғамның әрбір саласында пайда болған конфликтілер
$$$ 2

Конфликтологияның объектісі болып табылады:

A) коғамның әрбір саласында пайда болған конфликтілер

D) Экономикалық қайшылықтар

E) Саяси қайшылықтар
$$$ 3

Конфликтологияның объектісі болып табылады:

A) Саяси және экономикалық қайшылықтар

E) коғамның әрбір саласында пайда болған конфликтілер


$$$ 4

Льюис Козер конфликтологияның теориясын ұстанған:

A) Позитивті-функционалды конфликт теориясы
$$$ 5

Кеннет Боулдинг конфликтологияның теориясын ұстанған:

C) Жалпы конфликт теориясы
$$$ 6

Конфликтінің негізгі қайнаркөзі ретінде, әлеуметтік топтар арасындағы экономикалық емес саяси қақтығыс деп есептеген:

B) Р.Дарендорф
$$$ 7

Әлеуметтік конфликтіні белгілі бір адамзат игілігі деп санады:

A) А.Смит
$$$ 8

Әлемдік және дәстүрлі діндерде жақсылық пен зұлымдықтың қақтығысы қаралмайды:

C) Буддизм
$$$ 9

Ғылым саласында 70% көлемінде конфликтілік мәселелер қарастырылады:

A) Саясаттану
$$$ 10

Конфликтіні психологиялық көзқарас тұрғысынан қарастырды:

D) З.Фрейд
$$$ 11

Конфликтінің функционалды теориясының негізін қалыптастырған:

A) Г.Зиммель
$$$ 12

Қайдай философиялық заңдылық конфликтінің қайдай бағытта дамитынын болжауға мүмкіндік береді:

B) Терістеуді терістеу заңдылығы
$$$ 13

Тұлғаның конфликтілігі мағына береді:

B) Тұлғаның тұлғааралық қақтығысқа түсу жиілігін көрсететін, интегралдық қасиеті
$$$ 14

Конфликтінің объективті себептерінің немен байланысты екендігін көрсетіңіз:

A) Ресурстардың жеткіліксіздігі
$$$ 15

Конфликтінің субъективті себептерінің немен байланысты екендігін көрсетіңіз:

A) Адам психологиясымен
$$$ 16

Конфликтінің пәні не болуы мүмкін екенін көрсетіңіз:

A) Ресурс

B) Деңгей

C) Рухани құндылық
$$$ 17

Конфликтінің пәні не болуы мүмкін екенін көрсетіңіз:

A) Ресурс

B) Деңгей, рухани құндылық


$$$ 18

Ұйымда конфликтінің себебі не болуы мүмкін екенін көрсетіңіз:

A) Әлеуметтік қысым
$$$ 19

Адамның тұлғааралық қақтығыс түрлерін көрсетіңіз:

A) Уәждемелік (мотивационный) конфликт
$$$ 20

Ішкі конфликтіні тудыратын негізгі қайшылықтарды көрсетініңіз:

C) Әлеуметтік рөлдер қайшылығы
$$$ 21

Нарықтық қатынастардың тұлғааралық конфликтіге әсер етуі жөніндегі сұрақтың дамуына кім елеулі үлес қосты?

C) Э.Фромм
$$$ 22

Дауда қарсыластың аргументімен келісі формасы аталады

B) Консенсус
$$$ 23

Діни конфликтінің пәніне жатады

A) Діни нормалар
$$$ 24

Мемлекетаралық субъектілер арасындағы конфликтінің басты себептері:

B) Күш
$$$ 25

Мемлекетаралық конфликтінің пәні:

B) Мемлекеттік мүдделердегі қайшылықтар
$$$ 26

Мемлекетаралық конфликтіні реттеудің тиімді формалары:

A) Жақтардың мүдделері балансына қол жеткізуі
$$$ 27

Мемлекеттік басқару саласындағы конфликтінің пәні:

A) Ресурстарды иемдену
$$$ 28

Мемлекеттік басқару саласындағы конфликт қандай формада басталады және аяқталады:

A) Заңдық форма
$$$ 29

Волюнтаристік нұсқаның шешімі болып табылады:

B) Мүдде-мақсаттарды ақтайды
$$$ 30

Ұйымның позитивті қызметіне қауіп төндіреді:

B) Конфронтация
$$$ 31

Ұйым алдында қайшылықтар мен мақсаттардың сәйкес келмеуі болғанда конфликт аталады:

C) Мақсаттық бағыттағы конфликт
$$$ 32

Ұйымдастырушылық-басқарушылық конфликтіні реттеу барысындағы үшінші тұлғалардың қатысуының жеңіл түрін көрсетіңіз:

D) Делдалдық
$$$ 33

Заңдық конфликтінің пәні:

C) Құқықтық нормалар
$$$ 34

Заңдық конфликтінің жалғандығы немен байланысты:

C) Заңдық формамен
$$$ 35

Конфликтіні реттеу барысында құқық не нәрсеге әсер етеді:

A) Конфликтінің себебіне
$$$ 36

Заңдық конфликтінің шешілу формаларын көрсетіңіз:

A) Парламенттік процедуралар

B) істі сотта қарау


$$$ 37

Парлементті конфликтологиямен ұсынылған, конфликтіні шешудің негізгі жолдарын көрсетінің:

B) Компрамисс
$$$ 38

Мемлекетті басқарудағы негізгі мазмұнды технологияға жатады:

A) Мемлекеттік шешімдерді дамыту

B) Мемлекеттік шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру технологиясы, қоғамның адекватты талаптары


$$$ 39

Мемлекетті басқарудағы негізгі мазмұнды технологияға жатады:

A) Мемлекеттік шешімдерді дамыту

B) Мемлекеттік шешімдерді қабылдау және жүзеге асыру технологиясы

C) қоғамның адекватты талаптары
$$$ 40

Конфликтология – бұл:

B) Конфликтінің пайда болуы, дамуы,конфликтінің шешілуі заңдылықтары туралы, сонымен қатар принциптері, конструктивті реттеу тәсілі мен жолдары туралы ғылым
$$$ 41

Социометрия- бұл нені оқыту әдісі:

C) Әлеуметтік топтар қатынасындағы конфликт
$$$ 42

Ұйымның, ұжымның, топтың функциясы мен қалыптасуының ұйымдастырушылық басқару себептеріне жатпайды:

A) Жеке-психологиялық тәртіп ерекшелігі
$$$ 43

Микро және макро орта дегеніміз:

C) Конфликтінің алғы шарты
$$$ 44

Қарсыласыңа өзіңе тиімді шешімді қабылдату стратегиясы бұл:

C) Бәсекелестік
$$$ 45

Конфликт кезінде өз көзқарасыңнан гөрі қарсыласыңның позициясын қабылдау стратегиясы – бұл:

A) Бейімделу
$$$ 46

Өзара ізгі айырбаспен, уәдемен, кері шегінумен, кешіріммен қарсыласыңа ықпал ету тактикасы – бұл:

C) Келісім
$$$ 47

Конфликт экскалациясы ненің бөлігі:

C) Конфликтінің ашық периоды
$$$ 48

Іске аспаған тілек конфликтісін мына құрылымды формула арқылы көрсетуге болады:

A) «Қалаймын»

B) «істей аламын»


$$$ 49

Басқа бір субъектіге психологиялық бағыну немесе физикалық ұстау – бұл конфликтік рекет аталады:

A) Субъектіні басып алу
$$$ 50

Қарсыласына вербалды немесе вербалды емес хабарлар арқылы болуы мүмкін деструктивті әрекет арқылы көрініс табатын әрекет:

A) Қатер төндіру
$$$ 51

Қайдай конфликтілік әрекет функциясыда өзіндік «Мен»-ге келтірілген залалды қалпына келтіру үшін жәбірлеушіге кек қайтару, жазалауды көздейді:

B) Инвектив
$$$ 52

Конфликтіде ең беделді рөл атқаратын үшінші тұлға:

E) Төрелік судья
$$$ 53

Медиация –бұл:

B) Конфликтіні үшінші тұлғаның қатысуымен реттеуді көздейтін арнайы қызмет түрі
$$$ 54

Медиация туралы заң қабылданды:

B) 2011 ж. 11 қантар
$$$ 55

Қарсыласпен кепілге алынғандарды босату жайлы келіссөздер жүргізу, келесі негіздер бойынша классификацияланады:

E) Мақсаты бойынша
$$$ 56

Еңбек дауларында қарсыластарының қызметтен босатылуы:

B) Дауды жою
$$$ 57

Төмендегі көрсетілген тұлғалар мен органдар арасында конституциялық іс бойынша тарап болып табылмайды:

D) 18 жасқа толған

E) Қазақстан Республикасының азаматы


$$$ 58

Ұжымдық еңбек дауларында тәртіптік қарау көзделмесе:

E) Келісімдік комиссиясы
$$$ 59

Қақтығыс қоғамның ажырамас бөлігі деп көрсеткен тұлға:

A) М.Вебер

B) Г.Зиммель


$$$ 60

Конфликттің себептерін саралаудағы негізгі элементі:

A) Объективті

B) Субъективті


$$$ 61

Конфликттің субъективті себептерінің байланысы неде:

A) Адам психологиясы
$$$ 62

Төменде көрсетілгендердің қайсысы, ұйымдардағы даулы мәселенің пайда болуының басты шарты:

A) Түрлі санат мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастары негізінде адамгершілік нормаларын бұзуы

B) өндірістік процесті ұйымдастыру


$$$ 63

Конфликт әлеуметтік-психологиялық талдау негізі бойынша бөлінеді:

A) Иррационалды

B) Рационалды


$$$ 64

Ұйымдар арасында қандай факторлық топтар әсерінен әлеуметтік шиеленіс туындайды:

A) Сыртқы факторлар

B) Ішкі фактор


$$$ 65

Конфликт процесіне әсер ету арқылы әлеуметтік мәселелерді конфликті басқару арқылы шешу бағыты:

A) Конфликтіні басқару тұрақты әсер ету арқылы қақтығыстың шешілуін қамтамасыз етеді
$$$ 66

Қақтығыстарды шешудің негізгі оңды әдісі болып қайсысы табылады:

C) Келіссөздер
$$$ 67

Ұлтшылдық нысаны:

A) Шовинизм, ұлтшылдық
$$$ 68

Конфликті жасайтын мемлекет арасындағы этно-ұлттық қақтығыстардағы әрекет сипатының жанжалдасу тараптарыныңкөрінісі:

A) Зорлықпен

B) зорлық-зомбылықсыз


$$$ 69

Этно-ұлттық қақтығыстың күштеу әрекеті бойынша түрлері:

A) Аймақтық соғыс

B) Қарулы қақтығыс


$$$ 70


Медиацияны жүргізу қағидаттары

A) еріктілік, медиация тараптарының тең құқылығы

B) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы

C) медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық


$$$ 71

Этно-ұлттық қақтығыстардағы қарама –қарсы тараптардың негізгі сипаты:

A) Этникалық топтар мен мемлекет арасындағы қақтығыстар

C) Этникалық топтар арасындағы қақтығыстар


$$$ 72

Діни қақтығыс пәнін көрсетіңіз:

A) Діни нормалар
$$$ 73

«Өркениеттер қақтығысы» деген тұжырымды ұстанған ғалым:

B) Хантингтон
$$$ 74

Мемлекетаралық конфликтте тараптардың қарама-қайшылықтарына негізделген құрал:

A) Қарулы қақтығыстар

B) Тек бейбіт жолмен күштеу әрекеті


$$$ 75

Басқару түрлері:

A) Мемлекеттік

C) Қоғамдық


$$$ 76

Медиатор - бұл

A) медиация туралы заңның талаптарына сәйкес кәсіби

B) кәсіби емес негізде медиация жүргізу үшін тараптар тартатын

C) тәуелсіз жеке тұлға;
$$$ 77

Медиацияға қатысушылар

A) медиатор

B) медиация тараптары


$$$ 78

Мемлекеттік мекемелердегі ішкі қақтығыстардың түрлері:

A) Құрылымдық бөлімшелер мен ұйымдар арасында,

B) жеке бағынышты қызметкерлер мен бөлімшелер арасында


$$$ 79

Басқару нысандарының түрлері:

A) Демократиялы, авторитарлы

E) Авторитарлық


$$$ 80

Билікті басқару кезеңінде өзара қарым-қатынасы қандай негізде болады:

A) (Координациялық) үйлестіру

C) Ведомствалық бағынысты


$$$ 81

Басқарудың басқару объектісіне әсері бойынша бөлінеді:

B) Салалық

D) Территориалды


$$$ 82

Басқарудың мүдделерін есепке алу әдісі бөлінеді:

A)Әкімшілік

D) Экономикалық


$$$ 83

Басқару ұйымдарының жалпы қызметтік аясын қамтуы:

B) Мақсатты қызмет
$$$ 84

Мына тұжырымдардың қайсысы ерікті шешімнің негізі болып табылады:

B) Мақсаты ақтайтын құралдар
$$$ 85

Ұйымның қызметін жүзеге асыруға ең үлкен қауіпті ұйымдастырушылық негіз:

B) Конфрантация
$$$ 86

Кез-келген ұйымның негізгі элементі:

A) Индивидтер

C) Адамдар тобы

D) Басқа қоғамдастық
$$$ 87

Кез-келген ұйымдағы биліктің табиғи қызметі:

B) Ирархиялық билік ережелер жүйесінің негізі

C) Билік кәсіби білімнің негізі


$$$ 88

Медиацияны жүргізу қағидаттары:

A) еріктілік, медиация тараптарының тең құқылығы

B) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы, медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық


$$$ 89

Қоғамдағы байланыстар арасындағы заңды конфликтің қарым-қатынасы:

B) Тараптардың құқықтық қатынастары
$$$ 90

Заңды конфликтіктінің шешілу орны:

C) Сот
$$$ 91

Жалғандық заңды конфликтіге қалай байланысқан:

C) Заңдық формада
$$$ 92

Мемлекет пен қоғамның стратегиялық мақсатын көрсетіңіз:

B) Қоғамдық прогресс
$$$ 93

Мемлекеттік басқару құрамына:

A) Мемлекет конституциялық қағидаттар мен заңдарды жүзеге асырады

B) Мемлекеттік саяси дамуды жүзеге асыру


$$$ 94

Конфликт аясындағы азаматтық қоғамның басым режимі болып:

B) Диалогтық режим
$$$ 95

Конфликтіде диалогтық режимнің орналасуы:

A) Қақтығыстағы еркін ақпарат ағымының айналымы
$$$ 96

Құқық субъектілері азаматтық қоғамның құрылымдары мен даму институттарында ақпатратпен қамтамасыз етілуі қалай орын алған:

A) Еркін ақпарат алу

C) Бұқаралық ақпарат құралдар плюрализм


$$$ 97

Қандай маңызды институтқа азаматтық қоғамның ерекше демократиялық басқару технологиясының құрылымдық рөлі тиесілі:

B) Бұқаралық ақпарат құралдар
$$$ 98

Медиацияны жүргізу қағидаттары:

A) еріктілік, медиация тараптарының тең құқылығы

B) медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы

C) медиация рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық
$$$ 99

Конфликтологиялық ойлардың қайсысын Кеннет Боулдинг ұстанды:

C) Жалпы конфликт теориясы
$$$ 100

Заңды конфликтте қате байланыс қалай көрініс табады:C) Заңдық формаларда

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...