Кгу «школа-интернат для одаренных детей «озат» управления образования акимата костанайской области»жүктеу 0.58 Mb.
бет1/3
Дата10.06.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3


ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ БІЛІМ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН «ОЗАТ» МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ КММ»
КГУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «ОЗАТ»

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»
МҰҒАЛІМНІҢ ПОРТФОЛИОСЫ

ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ

Қостанай қ.МҰҒАЛІМ ПОРТФОЛИОСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ


Мұғалімнің портфолиосы – білім әрекетінде мұғалімнің жеке кәсіби жетістіктері, оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту нәтижелері, белгілі уақыт мерзімінде (соңғы 3 жылда) Қазақстан білім жүйесінің дамуына педагогтың үлесі жазылып қойылған жеке папка. Портфолио сандық және сапалы бағаның біріктіруін қамтамасыз етеді.


Портфолионың негізгі мақсаты – маңызды кәсіби нәтижелерді саралау және тапсыру, мұғалімнің кәсіби өсу бақылауын қамтамасыз етуі.

Портфолио қызметтің әр түрінде – үйретуші, тәрбиелік, шығармашылық, өздігінен білім алу, мұғалім жететін нәтижелерді ескере отыруға мүмкіндік береді.

Портфолио келесілерге қажетті ақпарат жинағын қамтамасыз етеді:

• мұғалімнің біліктілік санатын көтеру және растау, сонымен қатар оған оқу жылының қорытындысы бойынша мақтауды жариялау және марапат пен сыйлықақыға ұсыну;

• педагогтың кәсіби шеберлігінің нақты өзгеруі мен өсуінің қазіргі тиянақтауы.

Портфолио арқылы кәсіби қызметті бақылау мүмкіндік береді

 Мұғалім: • өз еңбегінің нәтижелерін шынайы ұсыну;

 • өз қорын көру;

 • өздігінен жетілу ынтасының бар болуы;

 • оқушы портфолиосын одан да сапалы жүргізу үшін оқушының ұстанымынан портфолиомен жұмыс технологиясын меңгеру.

Әкімшілік:

 • педагог еңбегі нәтижелерінің үздіксіз диагностикасын жүзеге асыру;

 • педагогтың кәсіби мансабын дамытуға жағдай жасау;

 • педагогтардың рефлексивті қызметінің дағдысын дамыту;

 • өздігінен дамуға педагогтар уәжін қолдау және ынталандыру.

Портфолионы қолдану және құрастырудың негізгі қағидаттары:

 • еркінділік қағидаты;

 • бірізділік қағидаты;

 • үздіксіз даму қағидаты;

 • даралау қағидаты;

 • өзінділік қағидаты:

 • өзара тәуелділік пен бірін-бірі толықтырушылық қағидаты.

Портфолиомен жұмыс және қалыптастыру кезінде келесі талаптарды сақтау қажет:

 • материалдар мен құжаттарды автор өз бетімен іріктейді, нақтылы тәртіпте орналастырады, тізімі немесе мазмұны құрастырылады;

 • портфолиода авторлық жұмыстардың ең жақсы үлгілері болуы қажет;

 • құжаттар міндетті түрде даталанады, оларда сын берушілердің, авторлардың лауазымы мен атақтары, ұсыныстар көрсетіледі;

 • материалдар толықтанып тұрады, жүйеленіп отырады және сараланып тұрады;

 • жұмыс нәтижелері қойылған мақсаттарға сәйкес бақыланады;

 • рефлексивті жазбахаттар үнемі жазылады.

Мұғалімнің әдістемелік портфолиосы – бұл әдістемелік әзірлеудің жинақ сандықшасы емес, ал нақты сынып пен оқушы баламалығының дәрежесін, тәсілін, құралы мен технологисын, оның тиімділік дәрежесін жұмыста қолдану үдерісін бақылау және түзету. Бұл жағдайда жоспарлар мен зерттемелер, сабақтардың технологиялық карталары, түрлі деңгейлік тапсырмалар,тестілер, нәтижелер саралауы және оқушылардың қиыншылықтары мұғалімге әрқашан үдерісті түзетуге көмек береді. Сөйтіп, жаңа әдістер мен технологияларды қадамдап енгізу, оның нәтижесінде мұғалімнің үздіксіз және жүйелі өздігінен жетілу жүзеге асырылады.

Мұғалімнің өздігінен білім алу бағыттарының бірінен әдістемелік портфолио ерекше бағалы. Портфолио сауатты жоспарлау мен ұйымдастыру шеберлігі, оқушылардың жұмысын түзету және бағалау, сыныптың ерекшеліктері мен сабақтың мақсаттарына сәйкес жұмыс түрі мен әдісін таңдау сияқты мұғалімнің негізгі педагогикалық ептілігінің даму деңгейінің бейнесін табуы қажет.


СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ

Портфолио учителя - индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования Казахстана за определенный период времени (за последние 3 года). Портфолио обеспечивает интеграцию количественной и качественной оценок.


Основная цель портфолио - проанализировать и представить значимые профессиональные результаты, обеспечить мониторинг профессионального роста учителя.

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учителем в разнообразных видах деятельности - обучающей, воспитательной, творческой, самообразовательной.

Портфолио обеспечивает накопление информации, необходимой для:

• повышения или подтверждения квалификационной категории учителя, а также объявления ему поощрений и представления к наградам и денежным премиям по итогам учебного года;

• своевременной фиксации реальных изменений и роста профессионального мастерства педагога.

Мониторинг профессиональной деятельности посредством портфолио позволит

 Учителю: • реально представить результаты своего труда;

 • увидеть свои резервы;

 • иметь стимул к самосовершенствованию;

 • освоить технологию работы с портфолио с позиции учащегося для более качественного ведения портфолио ученика.

Администрации:

 • осуществлять непрерывную диагностику результатов труда педагогов;

 • способствовать развитию профессиональной карьеры педагога;

 • развивать навыки рефлексивной деятельности педагогов;

 • поддерживать и стимулировать мотивацию педагогов к саморазвитию.

Основные принципы составления и использования портфолио:

 • принцип добровольности;

 • принцип преемственности;

 • принцип непрерывного развития;

 • принцип индивидуализации;

 • принцип субъективности:

 • принцип взаимозависимости и взаимодополняемости.

При формировании и работе с портфолио необходимо соблюдать следующие требования:

 • материалы и документы отбираются автором самостоятельно, располагаются в определенном порядке, составляется перечень или оглавление;

 • портфолио должен содержать образцы лучших авторских работ;

 • документы обязательно датируются, в них указываются должности и звания рецензентов, авторов рекомендаций;

 • периодически материалы пополняются, систематизируются и анализируются;

 • результаты работы отслеживаются в соответствии с поставленными целями;

 • регулярно пишутся рефлексивные записки.

Методический портфолио учителя это не копилка методических разработок, а отслеживание и коррекция процесса использования в работе приемов, средств и технологий, степень их адекватности конкретному классу и ученику, степень их эффективности. В этом случае планы и разработки, технологические карты уроков, разноуровневые задания, тесты, анализ результатов и затруднений учащихся помогают учителю корректировать процесс постоянно. Таким образом, осуществляется пошаговое внедрение новых методов и технологий, а в результате непрерывное и последовательное самосовершенствование учителя.

Особенно ценен методический портфолио по одному из направлений самообразования учителя. В портфолио должен найти отражение уровень развития таких основных педагогических умений учителя, как, например, умение грамотно планировать и организовывать, корректировать и оценивать работу учащихся, отбирать формы и методы работы на уроке в соответствии с его целями и особенностями класса.

 1. МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА

 2. Б

  АҚЫЛАУ КАРТАСЫ


Т.А.Ә./ Ф.И.О. Нугуманова Карина Ансагановна

Туған жылы /Дата рождения 27.09.1989

Ұлты/ национальность казашка

Білімі /Образование высшее

Жалпы өтілі/ Общий стаж 3 года 9 месяцев

Педагогикалық өтілі / айына дейін дәлдігімен / Педагогический стаж / с точностью до месяцев 3 года 9 месяцев

Осы мекемедегі өтілі / айына дейін дәлдігімен/ Стаж в данном учреждении /с точностью до месяцев 3 года 9 месяцев

Санаты/ Категория вторая

Мекен-жайы, телефон/ Домашний адрес, телефон ул.Ворошилова, 9/13, 266006

e-mail: karinaximik@mail.ru

Марапаттар мен атақтар /Награды и звания: 2014-2015 год- «За высокие достижения в исследовательской деятельности» (Кубок ШОД «Озат»)

Мақтау қағаздар (мақтау қағаздардың көшірмесін қосу)/ Грамоты приложить копии грамот:

Мақтау қағаздың аты/ Наименование

грамоты

Кім берді /Кем выдано

Марапаттау күні/ Дата

награждения

Марапаттау негіздемесі / Основание награждения

2012-2013

Благодарственное письмо

Родители

9 классов

ШОД «Озат»


Апрель, 2013 г.

За качественное обучение учащихся

2013 - 2014

Диплом II степени

Научно – методический центр «Зият»,

г. Астана2014 г.

Международный конкурс эссе «Мой инновационный урок »

2014-2015

Благодарственное письмо

ЧелГУ

2015 г.

За высокий уровень подготовки к конкурсу «Творчество и молодежь: мой сегодняшний день - это завтрашний день планеты»

Грамота

РНПЦ «Костанай Дарыны»

17 апреля, 2015г.

За активное участие в областной олимпиаде учителей ЕМН

Диплом II степени

Научно – методический центр «Зият», г. Астана

Март, 2015 г.

Республиканский конкурс открытых уроков «Молодых педагогов»

Благодарственное письмо и Благодарность

Оргкомитет XXII Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского

Апрель, 2015 г.

за высокий уровень подготовки к конкурсу призера (Диплом I степени)

Грамота

РНПЦ «Костанай Дарыны»

май, 2015г.

За огромный вклад в качественное образование и воспитание молодого поколения – будущего нашего государства

Грамота


от Управления образования Костанайской области

Май, 2015 год

За особый вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения


Аттестаттау/Аттестация

Жыл/ Год

Қандай санатқа/ На какую категорию

Нәтиже/ Результат

2013

вторая

втораяБіліктілік көтеру курстары /Курсы повышения квалификации

Курс атауы/ Название курсов

Өткен курс тақырыптары/ Тема прохождения курсов

Өткен орны мен мерзімі, деңгейі/ Дата и место прохождения, уровень

Куәлік № /№ сертификата

2011 - 2012

Курсы повышения квалификации педагогических работников РК по программе третьего (базового) уровня

Курсы базового третьего уровня

май-июнь 2012 г., ИПК и ПРО г. Костанай

(Республиканский)сертификат

№ 0004053 выдан Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу» 10.08.2012 г., ИПК и ПРО г. Костанай«Дарынды балаларға көп тілде берудің жаңа технологиялары» республикалық оқу семинары

Решение олимпиадных задач по химии

5-10 қараша 2012 жылы, КТЛ, Тараз қаласы

(Республиканский)сертификат № 039 «Дарын» Республика ғылыми – практикалық орталығы, «Katev» халықаралық қоғамдық қоры

«Решение олимпиадных задач по химии»

«Решение олимпиадных задач по химии»

25-27 октября 2013 г. (Областной)

сертификат выдан региональным научно – практическим центром «Қостанай дарыны»

Развитие критического мышления через чтение и письмо

Развитие критического мышления

Февраль- март,

2014 г.


Образовательная организация «Академический центр Start», г. Костанай

сертификат выдан «Академическим центром Start»

Авторский семинар Вертьяновой А.А.

«Технология критериального оценивания образовательных достижений учащихся» - участие

21.08.14, КГПИ, г.Костанай

Сертификат выдан Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу»

Басылымдар/Публикации

Мақала атауы/ Название статьи

БАҚ атауы/ Наименование СМИ

Мақала шығу мерзімі (сұхбат)/ Дата выхода статьи (интервью)

Негізгі идея/ Ключевая идея

Түрі/ Вид

Деңгейі/ Уровень

2011-2012

«Использование ИКТ в процессе обучения химии».

ИПК и ПРО по Костанайский области

Май , 2012 год

ИКТ в процессе обучения

С.25-26

Областной

2013 - 2014

«Использование приемов технологии критического мышления на уроках»

Материалы международной научно-практической конференции «Среда социализации и профессионального становления студенческой молодежи в условиях модернизации казахстанского образования

10.04.2013 год

Критическое мышление на уроках химии

С.186-189

Международный

«Обучение критическому мышлению на уроках химии»

Сайт«Педагогический журнал

Казахстана»

сollegi.kz


23.11.2013 год

Критическое мышление на уроках химии

Сайт

Республиканский

Обучение критическому мышлению на уроках химии как способ развития одаренности

Материалы Всероссийской конференция с международным участием «Векторы трансформации подходов к развитию проектно-исследовательской деятельности учащихся»,

г. Челябинск, апрель, 2014Апрель,2014

Критическое мышление на уроках химии

Сборник

Международный

2014-2015

Использование идеи семи модулей на уроках для развития познавательной активности обучающихся»

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» г. Костанай

2014 ноябрь

7 модулей

Сборник Шековских педагогических чтений, ISBN 978-61-7545-79-6

Областной

«Обучение критическому мышлению на уроках химии как способ развития одаренности»

Сетевое сообщество «Өрлеу»

Март, 2015

Технология

критического

мышления


Сайт

Республиканский

«Внедрение полиязычия путем изучения химии на английском языке»

Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» г.Костанай

2014

Специальная химия

«Сборник материалов Орлеу по теме «Инновации в образовании Костанайской области»

Областной

Внедрение полиязычия в процесс изучения естественно – математических предметов на примере предмета химии

Collegy.kz

2015

Специальная химия

Сайт

Республиканский

«Внедрение полиязычия в процесс изучения естественно-математических предметов на примере предмета химия»

Сборник НПК «Современное образование в условиях современного развития»: проблемы, перспективы.

РНПЦ «Костанай Дарыны»2015

Специальная химия

ISBN 9786012787857

Областной

Урок по теме «Спирты»

Kopilkaurokov.ru

Март, 2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Урок по теме Фосфор и его соединения

Kopilkaurokov.ru

Март, 2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Урок по теме Фосфор

Kopilkaurokov.ru

Март, 2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Урок по теме

Периодическая система химических элементовKopilkaurokov.ru

Март, 2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Очистка загрязненной поваренной соли

Учительский сайт

№0513146


Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Предельные углеводороды. Метан

InfoUrok.Ru

0513079


Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Чистые вещества и смеси. Способы очистки смесей.

InfoUrok.Ru

№0513136


Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Химическое строение органических соединений. Изомерия.

InfoUrok.Ru

№0513043


Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Химические элементы. Их символы.

InfoUrok.Ru

№0513164Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Химия-раздел естествознания, наука о веществах.

InfoUrok.Ru №0513121

Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет

Периодический закон и ПСХЭ

InfoUrok.Ru №0513171

Май,2015

7 модулей

Сайт

Интернет


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет