Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)жүктеу 359.2 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі359.2 Kb.
Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1


1

Курс/юнит атауы

Тарихқа кіріспе

2

Пәннің коды

Inth1201

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

1

6

Оқу семестрі

1

7

Кредиттер саны

2

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының докторы, профессор К.Р. Несипбаева

9

Курстың мақсаты


Студенттер бойында жан - жақты білімдер жүйесі ретіндегі тұжырымдамалық тұрғыдан ескеретін, әлемдік қауымдастықтың барлық елдерін қамтитын тарих туралы ғылыми білімдер кешенін қалыптастыру

10

Пререквизиттер

Мектептегі тарих курстары

11

Курстың/пәннің мазмұны


Тарих (пайда болуы мен анықтамасы). Тарих этимологиясы.

Тарих және тарихқа дейнгі кезең.Тарихнама. Тарих философиясы. Тарих философиясы – философияның бір бөлімі. Тарих философиясы: оның мәні. Тарих философиясының негізгі варианттары. Тарихи процесс мәселесі. Тарихты кезеңдеу мәселесі. Тарихтың объективтік заңдылығы идеясы. Тарихи әдістер: Пайда болуы мен қалыптасуы. Дамуындағы негізгі дәстүрлер. Құрылымы және белгілі тарихи кезеңде оның өзгеруі.12

Ұсынылатын әдебиеттер


Benjamin, Jules R. A Student's Guide to History (2009)

Carr, E.H. with a new introduction by Richard J. Evans; What is History?; Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001, ISBN 0333977017.

Evans, Richard J.; In Defence of History; W. W. Norton (2000), ISBN 0393319598.

Furay, Conal, and Michael J. Salevouris. The Methods and Skills of History: A Practical Guide (2010)13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.) және инновациялық (Мультимедие, Интерактивті басқару, цифрлік технологиялар, компьютерлік графика, сызбалар)

14

Оқыту тілі

Ағылшын

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)


Пәннің категориялық - ұғымдық аппаратын бiлу.

Әр түрлi мемлекеттермен жүріп өткен тарихи жолдың негiзгi кезеңдерiне талдау жасау икемiнің болуы және оларды қазiргi үдерістермен салыстыруға үйрену.

Қажеттi тарихи - ұғымдық аппаратты қалыптастыру.

Дерек көздерi және әдебиетпен жұмыс істеу әдiстерiн қалыптастыру. Дәрiсхананың алдында сөз сөйлеуге ысылу.

Ағылшын тiлiн бiлу.


2

1

Курс/пән/юнит атауы

Ежелгі Дүние тарихы

2

Пәннің коды

IDM 1202

3

Пәннің типі

Базалық пән (Таңдау бойынша курс)


4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

1

6

Оқу семестрі

27

Кредиттер саны


3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының докторы, профессор М.К.Тулекова,

Тарих ғылымдарының кандидаты, профессор А.В.Шарипова9

Курстың мақсаты


Курстың мақсаты – «Ежелгi дүние тарихы» бойынша маңызды теориялық және ғылыми проблемаларды қарастыру; зерттеудiң объективтiгiнiң дәрежесi мен белгiлер; ауыл шаруашылығының пайда болуы, мал шаруашылығы, қолөнер; таптық қоғамдардың құрылуының алғашқы алғышарттары және жағдайлары; ежелгi шығыс өркениеттерінің тарихы, ежелгi Греция және Рим тарихы.

10

Пререквизиттер

Мектептегі тарих курстары

11

Курстың/пәннің мазмұны


Ежелгі Шығыс елдерінің тарихы - бұл Египет,Қытай, Иран, Парсы, Закавказье, Орталық Азия елдерінің тарихы. Мемлекеттіліктің пайда болуы және дамуы, құл иеленушіліктің дамуы. Ежелгі Шығыс жер өңдеуінің тұрақтары. "Әлемдік" империялардың құрылуы: Ассирия, Иран. Мемлекеттік құрылымның ерекшеліктері және әлеуметтік стратификация. Ежелгі Шығыс мәдениеті. Антикалық Греция және Рим мемлекеттерінің

қоғамдық дамуына жағрафиялық ортаның ықпалы.12

Ұсынылатын әдебиеттер


История древнего мира. Под редакцией И.Д.Кузищина. М. 2004.

История Востока том 1 (Восток в древности). М. 1999.

Бонгарт-Левин Г.М. Индия эпохи Маурьев. М. 2000.

Васильев Л.С.Древний Китай. М. 1999.

Белова Г.А.Египтяне, Нубии. М. 2001


13

Оқыту әдістері

Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.) және инновациялық (Мультимедие, Интерактивті басқару, цифрлік технологиялар, компьютерлік графика, сызбалар)

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс тілі

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Студент бiлуi керек: қазiргi тарих ғылымын негiзгi ғылыми бағыттарды; шетел әдебиетiн; шетел және Қазақстан ғылыми - зерттеу жұмыстарының орталығында қаралатын ежелгі дүние тарихының негiзгi көкейкестi мәселелерiн.


3

1

Курс/юнит атауы

Орта ғасырлар тарихы (батыс)

2

Пәннің коды

ISV 2203

3

Пәннің типі

Базалық пән

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

2

6

Оқу семестрі

3

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих магистрі А.С. Кенжебекова,

Тарих ғылымдардың кандидаты, профессор С.В.Тимченко9

Курстың мақсаты


«Орта ғасырлар», «Феодализм» терминдерінің мазмұны, олардың байланысы. «Батыс Еуропа» тарихи ұғымы. Курстiң хронологиялық шеңберi. Батыс еуропалық орта ғасырдың кезеңдері, негізгі даму кезеңдерінің ортақ сипаттамасы.

10

Пререквизиттер


Алғашқы қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Шығыс елдерінің тарихы (ежелгі)

11

Курстың/пәннің мазмұны


Антика және орта ғасыр тоғысындағы Еуропа. Б.з.д. ІҮ ғ. дейін ежелгі германдықтардың қоғамдық құрылысы. Еуропада Ұлы қоныс аудару кезеңіндегі ғұндар. Франк державасындағы феодализмнің дамуы. ІҮ-ХІІ ғғ. Византия. Ерте ортағасырдың аяғындағы Батыс Еуропа. Ортағасырлық қалалардың пайда болуы мен дамуы. Крест жорықтары. ХІ-ХҮ ғғ. Франция, Англия, Германия, Италия және Еуропаның басқа елдері. ХІ-ХҮ ғғ. Батыс Еуропа және Византияның ортағасырлық мәдениеті.

12

Ұсынылатын әдебиеттер


История средних веков. Т. 1. / Под ред. С.П. Карпова. М., Изд-во МГУ, 1997.

Дюби Ж. Средние века (987-1460). От Гуго Капета до Жанны д’Арк. М., Международные отношения ,2000.

История крестовых походов. / Под ред. Д. Райли-Смита. М., КРОН-ПРЕСС, 1998.

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Любое издание.Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета. 2003.

13

Оқыту әдістері

Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.) және инновациялық (Мультимедие, Интерактивті басқару, цифрлік технологиялар, компьютерлік графика, сызбалар)

14

Оқыту тілі

Қазақ /орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Ғылыми әдебиетпен, электронды ақпаратты жеткiзу, тарихшының кәсiби жұмысында қолданылатын ғылыми мәлiметтерді сақтау және қолдану, өңдеу, қазiргi бiлiм беретiн технологиялар, жаңа бiлiмдер алуға дайындық; қазіргі технологияларды қолдану, ауызша деректер мен жазбаша материалдармен жұмыс әдiстерінің тәсілдерін меңгеру

4

1

Курс/пән/юнит атауы

Тарихнама

2

Пәннің коды

Ist 3305

3

Пәннің типі

Кәсіптендіру пәндері

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

4

6

Оқу семестрі

8

7

Кредиттер саны

1

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты К.Т. Кашакбаева Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент А.Е.Дайрабаева

9

Курстың мақсаты


Тарихнаманың басты теориялық және әдiстемелiк мәселелерiн қарастыру, отандық және шетел тарихнамасындағы бағыттар және мектептерiнiң қалыптасуы мен дамуын көрсету, идеологиялық және саяси өзгерістермен олардың байланысын көрсету.

10

Пререквизиттер


Алғашқы қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Шығыс елдерінің тарихы, ортағасырлар тарихы, Европа және Америка елдерінің, Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы.

11

Курстың/пәннің мазмұны

 Тарих ғылымының дамуы және тарихнаманың қалыптасуы. Тарихнама пәні және міндеттері. Ортағасырлар тарихнамасын кезеңдерге бөлу. Тарихнама - тарих ғылымының тарихы. Тарихнамадағы гуманистік бағыт. ХVІІ ғ. Орыс тарихнамасының дамуы. Антикалық дәуірден орта ғасырларға өту үрдісінің ХVІІІ ғасыр – ХІХ ғасыр бірінші жартысындағы Еуропалық тарихнамада түсіндірілуі:

«гуманистік» және «романистік» теориялар. Еуропалық тарихнаманың ХІХ - ХХ ғасыр басындағы дамуы. Батыс

Еуропалық тарихнаманың ХХ -ХХІ ғғ. басындағы дамуы.


12

Ұсынылатын әдебиеттер


Барг М.А. Исторический факт: структура, форма, содержание.// История СССР.1976.№6.

Варшавчик М.А. Вопросы логики исторического исследования и исторический факт.//Вопросы истории.1965.№6.

Гуревич А.Я. Что такое исторический факт? // Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М.,1969.с.82,84

Иванов Г.М. К вопросу о понятии “факт” в исторической науке.// Вопросы истории.1969. №2.13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.) және инновациялық (Мультимедие, Интерактивті басқару, цифрлік технологиялар, компьютерлік графика, сызбалар)

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Мән, форма туралы бiлiм, әр түрлi дәуiр туралы тарихи ғылымның дамуының негiзгi кезеңдерi, iшкi және сыртқы тарихнамадағы басты бағыттар және мектептерiнiң дамуы, әр кезеңдегі тарих ғылымының көрнектi өкiлдерi; ғылыми зерттеулердің негізгі шеңберлері және оның отандық тарих ғылымын дамытуға әсері, зерттеулердiң негiзгi шеңберi, тарихнаманың негiзгi ұғымдары.

5

1

Курс/юнит атауы

Азия және Африка елдерінің ортағасырлардағы тарихы

2

Пәннің коды

IAA 2207

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

2

6

Оқу семестрі

4

7

Кредиттер саны

2

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Ф.М.Султанова

Тарих ғылымдарының кандидаты, профессор С.В.Тимченко9

Курстың мақсаты


Ортағасырлардағы Азия мен Африка елдеріндегі қоғамдар мен негізгі мемлекеттердің тарихын кешенді оқып үйрену

10

Пререквизиттер


Алғашқы қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Шығыс елдерінің тарихы

11

Курстың/пәннің мазмұны


Азия мен Африка елдерінде феодалдық қатынастардың дамуы. Азия мен Африка елдеріндерінің ортағасырлардағы даму ерекшеліктері. «Азиялық өндіріс тәсілі». Тарихнама. Ертефеодалдық араб мемлекетінің қалыптасуы

мен дамуы. ІІІ-ҮІІІ ғғ. Тропикалық Африка. Закавказье халықтарында феодалдық қатынастардың қалыптасуы және дамуы. Орталық Азия мемлекеттері. Х-ХҮ ғғ. Корея мен Жапония. ХІ-ХҮғғ. Үндістандағы феодалдық мемлекеттер. ХІІІ-ХҮ ғғ. Орталық Азия, Иран, Түркия және Закавказье. ҮІІІ-ХҮ ғғ. Азия және Солтүстік Африкадағы Араб феодалдық мемлекеттері. ХҮІ-ХҮІІ ғғ.Азия және Африка.12

Ұсынылатын әдебиеттер


История Востока. Т.2. Восток в средние века. М., 1999.

История Востока. Т.3. Восток на рубеже средневековья и нового времени ХVІ-ХVІІІ вв. М., 1999.

История стран Азии и Африки в средние века: Учебник для вузов. В 2-х частях. М., 1987.

История стран зарубежной Азии. Л., 1970.

Хрестоматия по истории средних веков [Для университетов и пед.институтов]. Под ред. С.Д.Сказкина. М., 1961. Т.1. М., 1963. Т.2.


13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.) және инновациялық (Мультимедие, Интерактивті басқару, цифрлік технологиялар, компьютерлік графика, сызбалар)

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс тілі

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Төмендегідей маңызды мәселелердi студенттер меңгеруі тиіс: хронологиялық шеңберлері және оқу курсiнiң мәлiметiнiң периодизациясы; («азиялық өндiріс тәсiлiнiң» тұжырымдамасы) шығыс орта ғасырлық қоғамдарының әлеуметтiк-экономикалық және саяси құрылымының сипаты; Азия және Африка елдерiнде феодализм дамуының ортақ және айрықша белгілері.

6

1

Курс/юнит атауы

Европа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

2

Пәннің коды

NNIEA 2208

3

Пәннің типі

Базалық пән

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

2

6

Оқу семестрі

4

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты К.Т.Кашакбаева

Тарих ғылымдарының кандидаты, профессор С.В.Тимченко9

Курстың мақсаты

Курстың мақсаты тарихшы-студенттердің қазіргі кезеңдегі әлеуметтік- экономикалық , саяси үдерістердің дамуының себептік-салдарлық байланысын меңгеру.

10

Пререквизиттер


Алғашқы қоғам тарихы, Ежелгі дүние тарихы, Шығыс елдерінің тарихы, ортағасырлар тарихы

11

Курстың/пәннің мазмұны


XVII ғ. Ағылшын буржуазиялық революциясының себептері, революцияның басталуы. Еуропа және Америка елдеріндегі индустриалдық өркениет кезеңіндегі экономикалық, саяси және әлеуметтік үрдістердің сипаты. ХҮІІ-ХХ ғғ. Халықаралық қатынастардың дамуы. Бірінші дүниежүзілік соғыс. ХІХ ғ. мен ХХ ғ. индустриялдық қоғамның рухани әлемі мен мәдениеті. Еуропалық интеграция.ХХ ғ. екінші жартысындағы құрылымдық дағдарыстар. Ақпараттық қоғам. Еуропа және Америка елдерінің ХХ-ХХІғғ. басындағы әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. КСРО ыдырауы. Жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы және олардың өзара қатынастары.

12

Ұсынылатын әдебиеттер


Маныкин А.С. Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки. М., 2004.

Орлов А.С. и др. История России. М., 2005.

Сидоров А.Ю. Клеймёнова Н.Е. История международных отношений. 1918-1939 гг. М., 2006.

Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М., 1995.

Американские президенты: 41 портрет. Ростов-на Дону, 1997.


13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.) және инновациялық (Мультимедие, Интерактивті басқару, цифрлік технологиялар, компьютерлік графика, сызбалар)

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Қазіргі кезеңдегі әр елдің саяси тарихының құбылыстарының себептік салдарлық байланысын анықтау,

Өткен кезеңдегі әр елдің тарихи дамудың негізгі кезеңдеріне талдау жасай алуы мен қазіргі үдерістермен салыстыра алуы, тарихи түсініктер аппаратын қалыптастыру дағдысы,

Деректер мен әдебиеттермен жұмыс істеу әдістерін меңгеру, Аудитория алдында сөйлей алу дағдысын қалыптастыру.

Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)
1

Курс/юнит атауы

Қазақстанның жаңа заман тарихы

2

Пәннің коды

NIK3302

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

3

6

Оқу семестрі

5

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Т.Т.Далаева

9

Курстың мақсаты


«Қазақстанның жаңа заман тарихы» курсын толық меңгерту болып табылады.

10

Пререквизиттер

Философия – XYIII-XXғғ. басындағы қазақ ойшылдарының көзқарасы. Мәдениеттану- XYIII-XXғғ. басындағы Қазақстан мәдениеті. Жаңа заман тарихы-Қазақстанның жаңа замандағы тарихы дүниежүзілік жаңа заман тарихының құрамдас бөлігі.

11

Курстың/пәннің мазмұныҚазақстан Ресейге қосылу қарсаңында және қосылу кезеңінде. Жаңа замандағы Қазақстан тарихы бойынша деректердің сипаттамасы және тарихнамасы. XIXғ. екінші жартысындағы қазақтардың көтерілістері. Реформадан кейінгі Қазақстан тұрғындарының этнодемографиялық сипаты. XIX ғ соңындағы Қазақстанның экономикалық дамуы. Қазақстанның XXғ. басындағы саяси-мәдени өмірі.

12

Ұсынылатын әдебиеттер  1. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. 5 томдық. Алматы, 2003, 3-том.

  2. Жаңа және қазіргі замандағы Қазақстан тарихы. Алматы, 2005

  3. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Алматы, 2001

  4. История Казахстан. Курс лекций/ Под ред. Ж.Касымбаева, Алматы, 2001

  5. Новая и новейшая история Казахстана. Алматы, 2004

13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Пәннің категориялық - ұғымдық аппаратын бiлу.

Әр түрлi мемлекеттермен жүріп өткен тарихи жолдың негiзгi кезеңдерiне талдау жасау икемiнің болуы және оларды қазiргi үдерістермен салыстыруға үйрену.Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1

Курс/юнит атауы

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

2

Пәннің коды

NIK3303

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

4

6

Оқу семестрі

8

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Т.Т. Далаева,

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Е.Н.Ермұқанов9

Курстың мақсатыСтуденттердің тарихи жады мен ұлттық санасын қалыптастыру, отансүйгіштікке тәрбиелеу болып табылады.

10

Пререквизиттер

Деректану-дерек тілдері және олрда пайдалану тәсілдері туралы білім. Тарихнама-Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы бойынша жарық көрген зерттеулерді талдау бөлімі. Этнология-қазақтардың ұлттық салт-дәстүрі,әдет-ғұрыптарына байланысты бөлім.

11

Курстың/пәннің мазмұныҚазақстан I дүниежүзілік империалистік соғыс кезеңінде. 1917ж. Қазақстандағы қоғамдық-саяси процестер. Алашорданың құрылуы. Қазақстан шетел интервенциясы және Азамат соғысы жылдарында. Қазақстандағы индустрияландыру және күштеп ұжымдастыру саясаты. Қазақ КСР-інің құрылуы.

12

Ұсынылатын әдебиеттер1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық.. 3-том.-Алматы: «Атамұра», 2002.-768 бет, суретті, карталы.

2. Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы.-Алматы: қазақ Университеті, 2005.-302 б.

3. Мусин Ч. Қазақстан тарихы.-Алматы, 2007. -368 б.

4. Алаш қозғалысы. құжаттар мен материалдар жинағы. қаңтар 1929 – шілде 1938 жж. – Движение Алаш. Январь 1929 – июль 1938 гг. – Алматы: «Ел-шежіре», 2007. – Т. 3. Кн. 2. – 344 с.;

5. Алаш қозғалысы. құжаттар мен материалдар жинағы. Сәуір 1901 ж. – желтоқсан 1917 ж. – Движение Алаш. Сборник документов и материалов. Апрель 1901 г. – декабрь 1917 г. – Алматы: «Алаш», 2004. – т.1. – 552 б.


13

Оқыту әдістеріДәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Қажеттi тарихи - ұғымдық аппаратты қалыптастыру. Дерек көздерi және әдебиетпен жұмыс істеу әдiстерiн қалыптастыру.

Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1

Курс/юнит атауы

Қазақстанның орта ғасырлар тарихы


2

Пәннің коды

SIK 2216

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы

2

6

Оқу семестрі

4

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/доценттің аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Меңілбаев Ғ.А.9

Курстың мақсатыСтуденттер бойында жан - жақты білімдер жүйесі ретіндегі тұжырымдамалық тұрғыдан ескеретін, «Қазақстанның орта ғасырдағы тарихы» пәнін оқытудың мақсаты студенттерге ерте және кейінгі ортағасырдағы Қазақстан аумағын қамтыған күрделі де маңызды тарихи оқиғалар мен құбылыстарды түсіндіру.

10

Пререквизиттер

Мектептегі тарих курстары, Ежелгі дүние тарихы, Ежелгі Қазақстан тарихы

11

Курстың/пәннің мазмұныОрта ғасырлар тарихы (пайда болуы мен анықтамасы). Қазақстанның орта ғасырлар тарихын оқып-үйрену. Қазақстанның ортағасырдағы тарихының хронологиялық шеңберін, оның тарихи кезеңдерін анықтау. Отан тарихындағы түрік өркениетінің рөлі мен орнын түсіндіру. Монғол дәуіріндегі Қазақстанның даму бағыттарын анықтау. Қазақ хандығының қалыптасуы мен даму үрдісіне талдау жасау.

12

Ұсынылатын әдебиеттер1. Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық. 1 том. А., 1997., 2том. А.,1998.

2. Исин А. Казахское ханство и Ногайская Орда во второй половине 15-16вв. А.,2004. С.160.

3. История Казахстана. Дореволюционный период. (аннотированный библиографический указатель). Сост.: В.З.Галиев, Р.Т.Биримжарова и др. А., 2007. Т.1-2.

4. Кудайбердиев Шакарим. Родословная казахов, киргизов, тюрков и ханских династий.Алматы,1992

5. Кумеков Б.Е. Арабские источники по истории кыпчаков, куманов и кимаков в YIII-XIIIвв. СПб. 1994


13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Орта ғасырда өмір сүрген мемлекеттердің жүріп өткен тарихи жолдарының негiзгi кезеңдерiне талдау жасау икемiнің болуы және оларды қазiргi үдерістермен салыстыруға үйрену.

Қажеттi тарихи - ұғымдық аппаратты қалыптастыру.
Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1

Курс/юнит атауы

Археология

2

Пәннің коды

Arh 1204

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы

1

6

Оқу семестрі

1

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты А.А. Нұржанов.,

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Ж.А.Кудайбергенова9

Курстың мақсатыТарихи үрдістерді қалайша археологиялық деректер жаңғырта алатындығын көрсету, сондай-ақ тарих ғылымы үшін археологияның танымдық маңызы мен рөлін айқындау, археологияның қазіргі дәрежесі мен деңгейіне, оның шешімдері мен міндеттеріне, болашағына студенттер назарын аудару деуге болады.

10

Пререквизиттер

Мектептегі тарих курстары

11

Курстың/пәннің мазмұныПалеолит. Мезолит. Неолит. Палеометалл дәуірі. Энеолит. Қола дәуірі. Темір дәуірі. Скиф-сібір әлемі. Ерте темір дәуірі археологиясы. ЕТД кезіндегі Кавказ. Урарту археологиясы. Қара теңіз солтүстігі мен Кавказ маңындағы антикалық қалалар археологиясы. Ортағасырлық көшпелілер әлемінің археологиясы.

12

Ұсынылатын әдебиеттер1. Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.

2. Бабаян Г.Ф. Основы археологии. Ростов-на-Дону, 2004

3. Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана. Алма- Ата. 1972.

4. Мартынов А.И. Археология. М., 2005

5. Байпаков К.М., Средневековые города Казахстана на Великом шелковом пути. А., 1998


13

Оқыту әдістеріДәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Пәннің категориялық - ұғымдық аппаратын бiлу.

Тарихи оқиғалардың негiзгi кезеңдерiне талдау жасау және олардың ерекшеліктерін, даму үрдістерін зерттеуге үйрену.
Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1

Курс/юнит атауы

Этнология

2

Пәннің коды

Etn 2204

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы

2

6

Оқу семестрі

4

7

Кредиттер саны

2

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

К.М. Төлеубаева.,

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Ж.А.Кудайбергенова


9

Курстың мақсаты«Этнология» ғылыми пән ретінде халықтардың (этностардың) пайда болуын, этностың ерекше нышандарын, тілін, материалдық және рухани мәдениетін, әдет ғұрыптарын, салт-дәстүрлерін, діни сенімдерін әлем халықтарының өзіне тән отбасылық және неке құру салттарын тұрғын үй жайларын, ұлттық киімдерін зерттейді.

10

Пререквизиттер

Ежелгi Қазақстанның тарихы, Ежелгi шығыстың тарихы, Ежелгi Грецияның тарихы, Ежелгi Римнiң тарихы, археология

11

Курстың/пәннің мазмұныЭтнос және этнология. Океания және Австралия халықтары. Паленизия халықтары. Алдыңғы және Батыс Азия халықтары. Оңтүстік Азия халықтары. Оңтүстік Шығыс Азия халықтары. Шығыс Азия халықтары. Солтүстік, орталық, батыс және Европа халықтары. Оңтүстік батыс және шығыс Славяндар халықтары. Прибалтика халықтары. Африка халықтары. Америка халықтары. Орталық (орта)Азия халықтары. Қазақстан этнографиясы

12

Ұсынылатын әдебиеттер1. Миськова Е.В., Мехедов Н.Л., Пименов В.В. Этнология. – М., 2005.

2. Садохин А.П., Грушевская Т.Г. Этнология. – М., 2000.

3.Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983.

4.Лурье С. Историческая этнология. – М., 1997.

5. Артыкбаев Ж.О. Этнология. - Алматы, 2006.


13

Оқыту әдістері


Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Әлемнiң этникалық суретi, географиялық орналастыру, мiнездеме дәстүрлi және қазiргi мәдениет, мәселе (тек және құрастыру) этногенез және этникалық тарихты, антропологиялық антропологиялық, тiл және шаруашылық-мәдениеттi топтауды ұғып, зерделеу


Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1

Курс/юнит атауы

Тарихи өлкетану

2

Пәннің коды

IK 1101

3

Пәннің типі

Базалық пән (таңдау бойынша курс)

4

Пән курсының деңгейі

Орташа

5

Оқу жылы

1

6

Оқу семестрі

1

7

Кредиттер саны

2

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент Ғ.А.Меңілбаев,

Тарих ғылымдарының кандидаты, доцент

Ж.А. Кудайбергенова


9

Курстың мақсатыЖоғарғы білімді мамандықты даярлауға байланысты студентерге туған өлке тарихи бойынша белгілібір ғылыми принциптерге негізделген білім беру-басты міндет. Қоғамдық пайдалы істерге деген дағдыларды қалыптастырып,сонымен бірге тарихи жәдігерлерді қорғауға ынталандырады.

10

Пререквизиттер

Мектептегі тарих курстары

11

Курстың/пәннің мазмұныТарихи өлкетанудың міндеттері. Этнология оның туған өлке тарихынан оқып, білудегі рөлі. Археологиялық дереккөз олардың өлкетану жұмыстарында пайдалануы. Тарих және мәдениет, ерекшіліктері. Қазақстан территориясындағы тарихи ескерткіштер. Қазақстандағы өлкетану ісінің бастаулары. Қазақстанды зерттеу қоғамының пайда болуы, өлкетану конференциялары.

12

Ұсынылатын әдебиеттер1.Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. М., 1980.

2.Ахметова С.М. Историческое краеведение в Казахстане. Алматы. 1982.

3.Акназаров Б.З. Историческое краеведение. Учебное пособие. Алматы. 2000.

4.Алексеенко Н.В. Хранители памятников. Документальный очерк о краеведении Казахстана. Алматы. 1988.13

Оқыту әдістеріДәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Әр түрлi мемлекеттермен жүріп өткен тарихи жолдың негiзгi кезеңдерiне талдау жасау икемiнің болуы және оларды қазiргi үдерістермен салыстыруға үйрену.

Дерек көздерi және әдебиетпен жұмыс істеу әдiстерiн қалыптастыру.Жекелеген пәндер сипаттамасы (курстар, юниттер)

1

Курс/юнит атауы

Тарихты оқыту әдістемесі

2

Пәннің коды

MPI 4305

3

Пәннің типі

ПП (міндетті компонент)

4

Пән курсының деңгейі

Жоғары

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

7

7

Кредиттер саны

3

8

Лектордың/профессордың аты жөні

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент

Г.Т. Джайнақбаева9

Курстың мақсатыПәнді оқытудың мақсаты–студенттердің әдістеменің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуымен таныстыру және қазіргі әдістеменің жағдайы, өзекті проблемалары мен шешу жолдарын ғылыми тұрғыдан қарастыру болып табылады.

10

Пререквизиттер

Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы, педагогика, психология, қосалқы тарихи пәндер, философия.

11

Курстың/пәннің мазмұны

Әдістеме пәні, мақсаты, міндеттері және заңдылықтары туралы білуі;

- Оқыту әдістемесінің басқа пәндермен байланысын ашып көрсете білуі;

- Мектепте тарихты оқытудың мазмұны мен құрылымын, ерекшеліктерін дұрыс анықтай білуі;

- Тарих пәні бойынша тұжырымдама, стандарт, оқулық, бағдарлама және оқу-әдістемелік құралдармен өздігінше жұмыс жасай білуі керек.12

Ұсынылатын әдебиеттер1.Степанищев А.Т. «Методика преподавания и изучения истории в двух частях». Учебное пособие для вузах. М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2002 .

2.Коротков В.И. Студеникин М.Т. М.Т. «Практикум по методике преподавания истории в школе» М.,2001.

3.Студеникин М.Т. «Методика преподавания истории в школе» М.,2001.

4.Вяземский Е.Е., Стрелова. О.Ю. «Методика преподавания истории в школе» М., 1999.

5.Вяземский Е.Е., «Методика преподавания истории» М., 2002.


13

Оқыту әдістері

Дәстүрлі әдістер (карталар, салыстыру кестелері және т.б.); инновациялық (мультимедие, интерактивті басқару, цифрлік технологиялар).

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықты оқыту үшін қойылатын шарттар (талаптар)

Тарих пәнінің мұғалімінің құзырлықтарын жақсы меңгеруі;

-Оқушылардың тарих пәнінен құзырлықтарын қалыптастыру әдістемесін күнделікті сабақта қолдана алу;

-Тарих сабағына қойылатын қазіргі талаптарды жете меңгеруі, өз тәжірибесінде тиімді іске асыруы;

-Тарихи пәндерді оқытуда жаңа технологияны терең меңгеруі және өз сабағында пайдалана алуы:
Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет