Жалпы психология

Loading...


жүктеу 96.22 Kb.
Дата15.04.2017
өлшемі96.22 Kb.
түріМетодические указания

форма Ф СО ПГУ 7.18.2/05

Методические указания

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогика кафедрасы
050120 – Кәсіптік оқыту

мамандығының студенттеріне арналған


«Жалпы психология»

пәні бойыншаЄДІСТЕМЕЛІК Н¦СЌАУЛАРПавлодарЛист утверждения Форма

к методическим указаниям Ф СО ПГУ 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

ФЖжµ¤Ф деканы

________ Сарбалаев Ж.Т.

«___» ________ 2009ж.

Құрастырушы: Казбекова М.Е.


Психология және педагогика кафедрасы

«Жалпы психология» пәні бойынша
ЄДІСТЕМЕЛІК Н¦СЌАУЛАР

050120 – Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналған


Кафедра мәжілісінде ұсынылды “___ ”__________2009ж. № _____ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ Кертаева К.М
Филология, журналистика жєне µнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды “__”_______2009ж. Хаттама № ____
ӘК Төрайымы ____________ Жуманкулова Е.Н.


Теоретикалық курстың мазмұны
Кіріспе

Психологияның пәні, мақсаты мен міндеттері. Басқару жүйесінде қызмет атқарудағы психологияның орны. Психология ғылымының даму тарихы. Психология пәнінің қалыптасуы: негізгі қағидалары. Ғылымның дамуына дейінгі психология (Демокрит, Аристотель, Декарт д.б.) АҚШ және Батыс Еуропадағы ғылыми психологиялық ағымдар психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистік психология т.б.). Ресей және отандык психологияның даму бағыттары (Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, С.М. Джакупов, К.Б.Жарыкбаев, Ж.И. Намазбаева, К.Т. Ширьязданова т.б.). Қазіргі психологияның негізгі салалары. Психологиялық-педагогикалык зерттеу әдістері және олардың жіктелуі: ұйымдастыру әдістері, эмпирикалық әдістер, жинаған мәліметтерді талдау әдістері, коррекциялық әдістер, олардың ғылыми зерттеу жүргізудегі және тәжірибені ұйымдастырудағы орны, салыстырмалы түрде сипаттау.

Мінез-құлықты басқарудағы психикалық және физиологиялық процестердің өзара қарым-қатынастығы. Адам санасының пайда болуы. Сананың негізгі психологиялық сипаттамасы. Саналы және санасыз. Өзіндік сананың қалыптасуы.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: психология, психология пәні, зерттеу әдістері, филогенез, даму, онтогенез, тітіркену, сезіну, сана, санасыз.

I бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒА ПСИХОЛОГИЯСЫ

1 тақырып. Психологиядағы жеке тұлға туралы ұғым

Жеке тұлға анықтамасы және оның теориялары. Жеке тұлғаның психологиялық құрылымының моделдері. Жеке тұлға белсенділігі, белсенділікті қамтамасыз ететін себептер. Жеке тұлға бағыттылығы. Себептер мен қажеттіліктер, себептер кызметтері мен түрлері. Жеке тұлғаның өзіндік санасы және өзін-өзі бағалауы. Талаптану деңгейі туралы түсінік.2 тақырып. Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасу проблемалары.

Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына биологиялык және әлеуметтік факторлардын тигізетін әсері. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру проблемалары. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру механизмдері. Тәрбиелеу мен оқыту - жеке тұлғаны әлеуметтендіру факторлары ретінде.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: жеке тұлға, индивид, даралык, бағыттылық, себеп, белсенділік, өзіндік сана, өзін-өзі бағалау, талаптану деңгейі, әлеуметтендіру.

II бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ДАРАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

3 тақырып. Темперамент

Темперамент ұғымы. Темперамент және оның ерекшеліктері. Темперамент пен жоғары жүйке қызметінің арақатынасы. Темперамент типтері. Қарым-қатынас және іс-әрекет барысында темперамент негізгі касиеттерінің көрініс беруі. Іс-әрекеттің жеке даралылығы және темперамент.4 тақырып. Мінез. Мінезді дамыту және қалыптастыру проблемалары.

Мінез туралы ұғым. Мінез бен темперамент. Мінез және жеке тұлға. Мінез акцентуациясының орын алу мүмкіндіктері. Мінездің жаратылысы мен көріністері. Мінезді қалыптастыру және тәрбиелеу.5 тақырып. Қабілет, оның даму және қалыптасу ерекшеліктері

Қабілет пен нышандар туралы түсінік. Қабілет пен іс-әрекет. Қабілеттің жаратылысы туралы проблемалар. Қабілет түрлері. Қабілеттің даму деңгейлері. Қабілетті анықтау және өлшеу проблемасы. Тәрбиелеу мен оқытудың қабілетті дамытудағы ролі.Бөлімдегі негізгі ұғымдар: темперамент, темперамент типтері, темперамент касиеттері, интроверсия, экстраверсия, мінез, мінез акцентуациясы, қабілет, жалпы және арнайы кабілеттер, қабілеті нышандары, актуалдык және потенциалдык қабілеттілік, дарындылық, данышпандық, шығармашылық.

III бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ЕРІК-КӨҢІЛ-КҮЙ СФЕРАСЫ

6 тақырып. Көңіл-күй және сезім

Сезім мен көңіл-күй ұғымдары. Сезім мен көңіл-күйдің түрлері. Сезім мен көңіл-күйдің негізгі сапасы. Сезім мен көңіл-күйдің полярлығы туралы заңдылыктар. Сезім мен көңіл-күйдің негізгі түрлеріне салыстырмалы сипаттама беру. Көңіл-күйдің түрлері.

Сезім мен көңіл-күйдің адам өміріндегі орны. Сезім мен көңіл-күйді басқарудың психологиялық проблемалары.

Тақырыптағы негізгі ұғымдар: сезім, көңіл-күй жағдай, сезімнің сигналдық және реттеушілік кызметтері, аффект, көңіл-күй, стресс, сезімнің амбиваленттілігі.

7 тақырып. Ерік. Ерікті дамытудың психологиялық проблемалары.

Жеке тұлғаның ерік мен еріктік сапасына жалпы түсінік беру. Ерік және оның құрылымы. Жеке тұлғаның еріктің сапасын қалыптастыру. Ерікті дамыту мен тәрбиелеудің психологиялық тәсілдері.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: ерік, еріктік әрекет, себептер текетіресі, ерік сапасы.

IV бөлім. ТАНЫМ ПРОЦЕСТЕРІ.

8 тақырып. Түйсік пен кабылдау.

Түйсік пен кабылдау ұғымдары. Түйсік пен қабылдаудың физиологиялық негіздері. Түйсіктің жіктелуі. Қабылдаудың қасиеттері. Қабылдаудың түрлері. Жеке тұлғаның бағыттылығы және қабылдау. Түйсіктің адам өміріндегі және оның іс-әрекетіндегі рөлі.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: түйсік, қабылдау, талдау, рецептор, бейімделу, апперцепция, сенсибилизация, сезімталдық; константтық, нақтылық, біртұтастық, мағыналылық.

9 тақырып. Зейін.

Зейін туралы түсінік. Зейіннің физиологиялық негіздері. Зейннің пәні, қызметі және түрлері. Зейінді сипаттайтын негізгі қасиеттер. Зейінді қалыптастыру, ықыластылықты, байқағыштықты тәрбиелеу. Зейінді басқару.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: зейін; ырықты, ырықсыз, үйреншікті зейін, ықыластылық, байқағыштық.

10 тақырып. Ес.

Еске жалпы сипаттама беру. Естің физиологиялық негіздері. Ес процестері. Есте сақтау, қайта жаңғырту, ұмыту. Ес түрлері. Есте сақтау процесінің жеке ерекшеліктері. Ес процесін дамытудың әдіс-тәсілдері.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: ес; ырықты, ырықсыз, үйреншікті ес, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді және оперативтік ес.

11 тақырып. Ойлау

Ойлау процесіне жалпы сипаттама. Ойлау - таным процестерінің жоғарғы формасы. Ойлау формалары. Ойлау операциялары. Ойлау түрлері және оның жеке даралық ерекшеліктері. Жеке тұлғаның интеллектуалдық потенциалын дамыту аспектілері.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: ойлау, талдау, жалпылау, салыстыру, қорытындылау, абстракциялау, ұғынып ойлау, ой тұжырымы, ұғым.

12 тақырып. Қиял

Қиял туралы түсінік және оның жалпы сипаттамасы. Қиялдың физиологиялық негіздері. Қиял түрлері. Қиял процестерінің талдау-жалпылау сипаты. Жеке тұлға және қиял.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: қиял, агглютинация, гиперболизация, литота, устіртін келтіру, типизация; қиялда шығармашылықпен жаңарту.

V бөлім. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ІС-ӘРЕКЕТ ЖӘНЕ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС.

13 тақырып. Іс-әрекет.

Субъектінің белсенділігі және іс-әрекеті. Қажеттілік белсенділіктің негізгі түрткісі. Адамның қажеттіліктері және іс-әрекетінің себептері. Іс-әрекет құрылымы. Әрекет және оның психологиялық сипаттамасы. Ішкі психологиялық әрекеттің түбірі және сыртқы тәжірибелік әрекет. Интериоризация және экстериоризация ұғымдары. Іс-әрекетті меңгеру. Дағдыны қалыптастыру. Іс-әрекеттің негізгі түрлері.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: іс-әрекет, жетекші іс-әрекет, қажеттілік, себеп, мотивация, дағды, динамикалық стереотип, ойын, оку, еңбек.

14 тақырып. Қарым-қатынас

Қарым-қатынас функциялары. Қарым-қатынас құралдары, оның әлеуметтік нормалары және шарттары. Қарым-қатынастың интерактивтік, коммуникативтік, перцептивтік жақтары. Басшы жұмысындағы қарым-кытынастың ролі. Басқару стилдері туралы түсінік. Әлеуметтік ролдер мен әлеуметтік позициясы. Келіспеушілікті шешу. Келіспеушілік түрлері мен қызметтері. Келіспеушілік жағдайдағы мінез-құлықты басқара білу. Адамаралық қарым-қатынасты жүргізудің психологиялық негіздері.Тақырыптағы негізгі ұғымдар: қарым-қатынас, коммуникация, перцепция, интеракция, вербалдық жэне вербалдық емес қарым-қатынас құралдары, идентификация, стереотипизация, рефлексия, әлеуметтік ролдер, позиция, келіспеушілік, мазмұндық бөгет.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

 Негізгі: 1. Введение в психологию /Под ред. А.В. Петровского - М., 1995.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию - М., 1996.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология - М., 1992.

 4. Немов Р.С. Психология. В 3 кн. - М., 1995.

 5. Общая психология /Под. ред. А.В. Петровского - М., 1986.

 6. Общая психология /Сост. Е.М. Рогов - М.,1995.

 7. Жарықбаев Қ.Б. Жалпы психология. - Алматы, 2004 ж. - 414 б.

 8. Практическая психология для менеджеров - М, 1996.

 9. Психология и педагогика /Сост. и отв. ред. А.А. Радугин - М., 1996.

 10. Психология и педагогика /Под. ред. К.А. Абульхановой - М, 1998

 11. Словарь практического психолога /Под. ред. С.Ю. Головина. -Минск: изд. Харвест, 1997. - 660 с.

 12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. В 2 т. - М., 1989.

 13. Столяренко Л.Д. Основы психологии - М., 1996.

 14. Столяренко А.М. Психология и педагогика -М., 2001.

 15. Хрестоматия по психологии /Под. ред. А.В. Петровского -М.,1987

Қосымша:

 1. Айзенк Т.Дж. Проверьте свои способности - М., 1972.

 2. Аткинсон Р. Человеческая память в процессе обучения - М.,1980.

 3. Альманах психологических тестов-М., 1995.

 4. Бодалев А.А. Личность и общение - М., 1995.

 5. Брунер Дж. Психология познания - М., 1977.

 6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности -Воронеж, 1995.

 7. Веккер В.К. Психические процессы - Л., 1981.

 8. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека -М, 1990.

 9. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность - М., 1993.

 10. Джакупов СМ. Психологическая структура процесса обучения. -Алматы: Қазақ университет 2004. – 312 с.

 11. История зарубежной психологии. Тексты. /Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан - М., 1986.

 12. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции -М., 1991.

 13. Изард К.Е. Эмоции человека - М., 1980.

 14. Кроник А., Кроник Е. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я -М., 1989.

 15. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность-М., 1975.

 16. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики - М., 1972.

 17. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии - М., 1991.

 18. Лурия А.Р. Ощущение и восприятие - М., 1975.

 19. Лурия А.Р. Речь и мышление - М., 1975.

 20. Лучшие психологические тесты /Под. ред. А.Ф. Кудряшова - СПб., 1992.

 21. Малашкина М.М. Популярная история психологии.- М., 2000.

 22. Маркова А.К. Психология профессионализма -М., 1996.

 23. Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию - М., 1983.

 24. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии -Л.,1990.

 25. Психология индивидуальных различий. Тексты/Под. ред.Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова-М., 1982.

 26. Психология личности. Тексты. /Под. ред. Ю.Б. Гиппернейтер, А.А.Пузырей -М, 1982.

 27. Психология эмоций. Тексты /Под. ред. В.К Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер -М., 1984.

 28. Популярная психология. Хрестоматия /Сост. В.В. Мироненко -М., ,1990.

 29. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций -М., 1979.

 30. Русалов В.М. Опросник структуры темперамента- М., 1992. г

 31. Русалов В.М. Биологические основы индивидуально-психологических различий - М., 1979.

 32. Симонов П.В. Эмоциональный мозг-М., 1981

 33. Солсо Р. Когнитивная психология - М,, 1996.

 34. Степанов С. С. Психология в лицах - М., 2001.

 35. Тихомиров О.К. Психология мышления - М., 1957.

 36. Фрейд 3. Введение в психоанализ - М., 1991.

 37. Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология - М., 1975.

 38. Фромм Э. Душа человека - М., 1992.

 39. Франки В. Человек в поисках смысла -М., 1959.

 40. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. В 2 т. - М., 1986.

 41. Юнг К. Психологические типы (Психология индивидуальных различий)-М, 1982.

: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...