Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Loading...


Дата09.09.2017
өлшемі126.5 Kb.
түріМетодические указания

Методические указания

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған системалары пәні
Мамандықтар студентеріне 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Павлодар
Лист утверждения к

методическим указаниямФорма

Ф СО ПГУ 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Энергетика факультетінің деканы

____________ Кислов А.П.

« __ » _______ 2008 ж.

Құрастырушы: ағаьоқытушы _____________Жалмағамбетова У. Қ.


Автоматтандыру және басқару кафедрасы

Әдістемелік нұсқаулар
Химия-технологиялық процессін басқарудың автоматтандырылған системалары пәні
Мамандықтар студентеріне 5B072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Кафедра отырысында ұсынылған

29.08.2008 г., хаттама № 1
Кафедра меңгерушісі _________ Хацевский В.Ф.

Энергетика факультетінің методикалық жиналысында рұқасатталды

«__»______ 2008 ж., хаттама № __.
МС Төрағасы _________ Кабдуалиева М.М.

1 Дәріс оқуы бойынша методикалық әдістеме

Дәріс мазмұны бағдарлама курсымен сәйкес болуы қажет . Түсіну және есте сақтауға қиын сұрақтар тараулар бойынша бөлінуі қажет. Жақсы оқулықтардың мазмұны мен тараулар бойынша жүру қажет сонда студентер дәрісте алынған білімді толықтыруы мүмкін.

Жаңа пәнді бастамас бұрын, дәріс алғашында білім мен жұмыс істеу шарттарымен таныстыру қажет, олардың білім критериясы, формасы және ағымдағы бақылау білім толықтыру.

Бір сабаққа арналған тақырып материалын осы уақытта мүмкіндігінше бітіруі қажет . Егер бір тақырып бірнеше дәріс сабағына бөлінсе, онда ағымдағы сабақтың басында өткен сабақтың материалын қайталау қажет.

Материал түсіндірілген кезде мүмкіндігінше аудиторияда жай түсініктерді сұрауға болады, өйткені ол студенттің назарын және оны материалды игергенің байқауға болады.

Пән оқытылған кезінде олардың терминдарын, анықтамаларын тексеру қажет.

Басқа курс студенттердің бөлек түсініктерін байқау қажет, сонда зертхана жұмысында және курстық жұмысында немесе практикалық жұмыстарындағы пайда болатын сұрақтарға көмек көрстееді.
2 Практика сабағына арналған методикалық әдістеме
Практикалық сабақ студенттер тізімінен бавсталады. Мұғалім практика сабағына пайда болған сұрақтарды сұрап, ағымдағы теория сабағының қандай тараулар өтетіндігін айтп береді. Егер үй тапсырмасы берілсе, онда он,ы тексеріа шығуы керек.

Әр тақырыпқа байланысты материалдар ұлғайюмен берілу қажет. Практикалық сабақтарды фронтальды методпен өткізілуін ұсынылады. Бірінші және қарапайым сұрақтар мұғаліммен тақта алдында орындалады. Ал қалған сұрқтар өзіндік шығаруы қажет барлық студентермен бірге және мүмкіндігінше әрдайым бақылау қажет.

Қате шыққан сұрақтар студетермен бөлек шығаруы қажет. Мүлде шығаралмай жатқан сұрақтарды тақта алдында шығару керек. Студентерге есеп шығару кезінде өзімен бірге дәріс конспекті және калькулятор болуы керек .

Әр түрлі студент біліміне деңгей қатысты ең кемінде екі есеп тақтада шығарылуы қажет, келесі есепке көшуі үшін. Бірақ өкен есептің дұрыстығын тексеру керек.

3 Бақылау жұмысына арналған методикалық әдістеме
Бақылау жұмысын құрастыру үшін осы негізгі фокторлар болуы қажет :

- Пән оқылатын мінездемесі (теоретлық, практикалық, есеп шағару, зерханалық жұмыссыз, лабораториялық практикуммен консрукциялар мен схемаларды талдау);

- бақылау білімінң мінездемесі (ағымдағы, қортындысы, сынақ, емтихан және с. қ.).

Ағымдағы бақылауды уақытында өткізуі керек, деканатпен берілген студенттің үлгерімдік аттестациясы, жазбаша түрде. Бақылау жұмысының өткізілуі бірнеше есептер болуы керек. Аттестацияға қолдануға бақылау жұмысының қорытынды бағасы қойылады . Бақылау жұмысының периоды – айына бер рет.

Сынақ ауызша, жазбаша және компьютермен тестілеу түрі болуы мүмкін. Ақырғысы тексеру жұмысын ұлғайтады, бірақ бос уақытындағы компьютер саны үлкен болуы керек сынақ өткізуі үшін. Дифференициялды сынақты жазбаша түрде өткізілуі пайдалы болады.

Емтиханды өткізу үшін билетпен өткізілуі ұсынылады, оған екі теориялық және екі практикалқы сұрақ енгізу керек, жазбаша түрде тапсыру керек. Қорытындысы балллмен бағалау тиімді, өйткені төтр сұрақтың екеуі қосыныдысы “қанағаттанарлық ” болуы керек.


4. Қолданылған әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиет
1. Ротач В.Я. Реттеуіш жүйелерінің күйге келтіру автоматтандыру. - М.:Энергоатомиздат, 1984. - 272 б.

2. Корытин А. И., Петров Н. К., Радимов С. П., Шапарев Н. К. Типтік технологиялық процестердің автоматтандыру және құрулардың; ЖООларға арналған оқулық. 1988., ил. - 430 б.

3. Борисов Б.З., Ильин В.И. Құралдардың жөндеуі және автоматтандыру жүйелерінің. - М.: Жоғары мектеп, 1985. - 304 б.

4. Бекбаев А.Б. Автоматика және өндіріс процестердің автоматтандыруы ( қазақ тілінде ) Алматы. Бiлiм, 1995, 285б.

5. Бесекерский В.А. Попов Е.П., Автоматты басқару жүйелерінің теориясы. М.: Мамандық, 2003

6. Дорф Р., Бишоп Р. Басқару замандас жүйелері. М.: Негіздік Білімдердің Зерттеу, 2002. 871б.

7. Автоматты басқару теориясы редакциямен Воронова А.А. 1,2 бөлім. -М.: Жоғары мектеп, 1986. - 304 б.

8. Р.Изерман. Басқару цифрлік жүйелері. М.:Әлем, 1984. 541б.

9. Б.Куо Теория және басқару цифрлік жүйелерінің жобалауы. -М.: Машина жасау, 1986. – 448 б.

10. Ротач В.Я. Автоматты басқару теориясы жылу энергетикалы процестермен. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 294 б.

11. Ротач В.Я. Жаттықтыру сабағы АБТ бағытымен. 1бөлім. АРЖ есеп-қисабы аналогтық реттеуіштермен. - М.:МЭИ, 1992. - 52 б.

12. Ротач В.Я. Жаттықтыру сабағы АБТ бағытымен. 2 бөлім. АРЖ есеп-қисабы цифрлік реттеуіштермен. - М.:МЭИ, 1992. - 52 б.

13. У.Х Рей. Технологиялық процестермен басқару әдістері..- М.:Әлем 84

541 б.


14. Жаттықтыру сабағы автоматика туралы және басқару жүйелерінің өндіріс процестермен./ И.М.Масленников және басқалар. – М.: Химия 1986 334 б.
Қосымша әдебиет

Романчик А.Л., Рудакова Л.Н. Технологиялық процестердің автоматтандыру. Оқулық жәрдемақы. Алматы, АИЭС, 1999, 89 б.

Зубов В.И. Автоматты реттеуіш жүйелерінің зерттеу математикалық әдістері. -М.: Жоғары мектеп, 1974. - 304 б.

Бегдуллаев К.Б. Басқару жүйелерінің зерттеу автоматтандыру. Оқулық жәрдемақы. Алматы, МВ и ССО, 1985, 89 б.

Стефани Е.П. Жылу энергетикалы процестердің реттеуіштердің күйге келтіру есеп- қисап негіздері.

А.В.Казаков, М.В. Кулаков, Ю.К.Мелюшев. Автоматика негіздері және химиялық өндірістердің автоматтандыру. -М.: Машина жасау, 1970. - 376 б.Автоматтық құралдарының жөндеуі және реттеуіш автоматты жүйелерінің: Мәлімет жәрдемақы. / А.С. Клюев, А.Т.Лебедев, С.А. Клюев.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Тәжірибелік сабақтардың жоспары
umk -> Р/с Тақырыптың аталуы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсынымдар 050106 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Ф со пгу 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...