Электр желілік қағидаларға 1-қосымша «Пайдаланушыны қосу схемасының»жүктеу 58.79 Kb.
Дата28.05.2017
өлшемі58.79 Kb.
Электр желілік қағидаларға

1-қосымша

 

 

«Пайдаланушыны қосу схемасының» мазмұны 

1) электрмен жабдықтаудың қазіргі жағдайына шолу және 3(5)-10 жылдарға даму перспективалары;

2) электр жүктемелері және оларды жабу көздері;

3) қуат және электр энергиясының теңгерімдері (қазіргі жағдайы және 3(5)-10 жылдарға перспектива;

4) сырттан электрмен жабдықтау схемасының нұсқасы;

5) сырттан электрмен жабдықтау бойынша ұсынылатын схеманың негіздемесі;

6) маңында электр желілері бар қарастырылып отырған ауданның электр режимдері есептері (қалыпты, авариядан кейінгі режимдер);

7) жабдықты таңдау үшін қысқаша тұйықталу токтары деңгейінің есебі;

8) релелік қорғау және автоматиканы, аварияға қарсы автоматиканы орындау қағидаттары;

9) диспетчерлік және технологиялық басқаруды ұйымдастыру қағидаттары;

10) электр энергиясын есепке алу;

11) энергияны үнемдеу бойынша жоспарланатын іс-шаралар;

12) электр желілік құрылыс көлемдері, құрылыстың ірілендірілген есебі;

13) тұжырымдар;

14) сызбалар: принципті схемалар, карта-схемалар немесе аумақтық жоспар, электр режимдері есептерінің нәтижелері, диспетчерлік және технологиялық басқаруды ұйымдастыру схемалары.

 

 «Электр станцияларынан қуат беру схемаларының» мазмұны

 

1) қарастырылып отырған өңірді электрмен жабдықтаудың қазіргі жағдайына шолу және 3(5)-10 жылдарға перспектива;2) қарастырылып отырған ауданның қуат және электр энергиясы теңгерімдері (қазіргі жағдайы және 3(5)-10 жылдарға перспектива), жаңартылатын энергия көздерінің (бұдан әрі – ЖЭК) өндіру әркелкілігін жабу үшін резервтерді орналастыратын жерлерді анықтау олардың көлімі және жылдамдығы; маусымдық өзгерістер есепке алынған көп жылдық метеорологиялық бақылаулардың деректері, теңгерімде ЖЭК қуатын беру бойынша шектеулерді есепке алу қажет;

3) қуат беру схемасының нұсқалары;

4) қуат берудің ұсынылатын схемасының негіздемесі;

5) маңында электр желілері бар қарастырылып отырған ауданның электр режимдерінің (қалыпты, авариядан кейінгі режимдер) есептері;

6) жабдықты таңдау үшін қысқаша тұйықталу токтары деңгейлерінің есебі;

7) релелік қорғау және автоматиканы, аварияға қарсы автоматиканы орындау қағидаттары;

8) диспетчерлік және технологиялық басқаруды ұйымдастыру қағидаттары;

9) электр энергиясын есепке алу;

10) энергиямен жабдықтау жөніндегі жоспарланатын іс-шаралар;

11) электр желілік құрылыстың көлемдері, құрылыс құнының ірілендірілген есебі;

12) тұжырымдар;

13) сызбалар: принципті схемалар, карта-схемалар немесе аумақтық жоспар, электр режимдерін есептеу нәтижелері, РҚА құрылғыларын орналастырудың функционалдық схемалары, диспетчерлік және технологиялық басқару схемалары (ОПР)

14) ЖЭК және тұтастай алғанда станцияларды пайдалану жөніндегі объектілердің техникалық сипаттамалары, соның ішінде жел генераторларының (кесте және графикалық нысандарда желге байланысты көлбеу қуаттардың, КПД, энергияның және басқа да техникалық сипаттамалары) толық техникалық деректері, электр станциялары мен ЖЭК пайдалану жөндегі объектілердің АА баптау жөніндегі деректер, электр желісі режимдерін есептеу бағдарламаларында станцияларды модельдеуге арналған деректер, жиілік, кернеу, жел жылдамдығы, қоршаған орта температурасы бойынша жұмыс диапазондарын, реактивтік қуатты реттеу жөніндегі мүмкіндіктердің жиілік пен кернеуге байланыстылығын және басқа да техникалық сипаттамаларын көрсету қажет.

Приложение 1

к Электросетевым правилам

 

 Содержание «Схемы подключения пользователя»

 

1) обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на 3(5)-10 лет;2) электрические нагрузки и источники их покрытия;

3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние и перспектива на 3(5)-10 лет);

4) варианты схемы внешнего электроснабжения;

5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения;

6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями;

7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования;

8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики;

9) принципы организации диспетчерского и технологического управления;

10) учет электроэнергии;

11) планируемые мероприятия по энергосбережению;

12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства;

13) выводы;

14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления.

 

 Содержание «Схемы выдачи мощности электростанции»

 

1) обзор существующего состояния электроснабжения рассматриваемого региона и перспективы развития на 3(5)-10 лет;2) балансы мощности и электроэнергии рассматриваемого региона (существующее состояние и перспектива на 3(5)-10 лет), определение мест размещения резервов для покрытия неравномерности генерации возобновляемых источников энергий (далее – ВИЭ) их величина и маневренность; данные многолетних метеорологических наблюдений с учетом сезонных изменений, в балансах учесть ограничения по выдаче мощности ВИЭ;

3) варианты схемы выдачи мощности;

4) обоснование рекомендуемой схемы выдачи мощности;

5) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями;

6) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования;

7) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики;

8) принципы организации диспетчерского и технологического управления;

9) учет электроэнергии;

10) планируемые мероприятия по энергосбережению;

11) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства;

12) выводы;

13) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, функциональные схемы размещения устройств РЗА, схемы организации диспетчерского и технологического управления. (ОПР)14) технические характеристики объектов по использованию ВИЭ и станции в целом, в том числе подробных технических данных ветрогенераторов (кривых мощности, КПД и энергии в зависимости от ветра в табличной и графической формах и другие технические характеристики), данные по настройке ПА электростанции и объектов по использованию ВИЭ, данные для моделирования станции в программах расчёта режимов электрической сети, указать рабочие диапазоны по частоте, напряжению, скорости ветра, температуре окружающего воздуха, зависимость возможностей по регулированию реактивной мощности от частоты и напряжения и другие технические характеристики.


Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет