Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтаржүктеу 94.08 Kb.
Дата28.05.2017
өлшемі94.08 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Мемлекет және құқық тарихы мен теориясы» кафедрасы

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЗертқаналық бойынша

(жұмыс түрі)


Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздері пәні бойынша

(пәннің атауы)


050608 «Экология» мамандығының студенттері үшін

(мамандықтың толық атауы мен шифры)(Методические рекоменндации и указания по выполнению ЛР)


Құрастырушы:

МжҚТ кафедрасыныңдоценты Шалдыбаев Ж.А.


«Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздері» пәні бойынша 050608 –«Экология» мамандығының күндізгі бөлім студенттері үшін зертқаналық сабақтардың мазмұны
Тақырып атауы

Тәжірибелік сабақ жоспары

Бақылау нысаны мен мерзімі

Уақыт бюджеті
Уақыт, сағ

Уақыт, %
1

Экологиялық құқықтың түсінігі мен пәні.

Мемлекеттін экологиялық қызметі. Экологиялық кұқықтың түсінігі. Экологиялық қатынастардың түрлері және жалпы сипаттамасы. Экологиялық құқық қатынастарының мазмұны. Экологиялық құқықтың әдістері. Экологиялық құкықтың жалпы және арнайы кағидалары. Экологиялық-кұқықтық институттар. Қазақстан Республикасының қазіргі құқық жүйесіндегі экологиялық құқықтың орны. Экологиялық құқықтың баска құқық салаларымен ара-қатынасы.

Нысаны:

 1. Оқу материалының конспекті

 2. Жеке сөйлесу

Мерзім: 1 апта


2

6,7 %
2

Экологиялық құкықтың тарихы және қайнар көздері.

Экологиялық құкыктың пайда болуы, өркендеуі және болашағы. Экологиялық құқықтың қайнар көздерінің түсінігі, ерекшіліктері және классификациясы. Табиғат қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану туралы жалпы және арнайы заңдар. Үкіметтің экологиялық-құқықтық актілері. Экологиялық қатынастарды реттеудегі соттық тәжірибенің маңызы. Экология және табиғатты пайдалану жөніндегі халықаралық конвенциялар, мемлекет аралық келісімдер мен шарттар.


Нысаны:

 1. Оқу материалының конспекті

 2. Жеке сөйлесу

Мерзім: 2 апта


1

6,7 %
3

Табиғат объектілеріне меншік құқығы.

Табиғат объектілеріне мемлекеттік меншік құқығының түсінігі және жалпы сипаттамасы. Мемлекет - табиғат объектілеріне меншік құқығының субъектісі. Табиғат объектілеріне меншік құқығының мазмұны және қорғалуы. Табиғи ресурстарға жеке меншік құқығының мазмұны. Табиғи ресурстарға жеке меншік құқығының пайда болу, өзгертілу және тоқтатылу негіздері.

Нысаны:

 1. Оқу материалының конспекті

 2. Жеке сөйлесу

Мерзім: 3 апта


2

6,7 %
4

Табиғатты пайдалану құқығы.

Табиғатты пайдалану құкығының түсінігі. Табиғатты пайдалану құқығының түрлері, объектілері және субъектілері. Табиғатты пайдалану құқығының мазмұны және кепілдіктері. Табиғат пайдалану кұқығын қорғау. Табиғатты пайдалану кұқығының пайда болу, өзгертілу және тоқтатылу негіздері.

Нысаны:

 1. Оқу материалының конспекті

 2. Жеке сөйлесу

Мерзім: 4 апта

1

6,7 %
5

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқарудың ұйымдық-құкыктық нысандары.

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік басқарудың түсінігі мен қызметі. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жоспарлау, бағдарламалау және стандарттау мәселелері. Табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік ведомстволық, өндірістік және қоғамдық бақылау.

Экологиялық құқық саласындағы соттардың қызметі.Нысаны:

 1. Оқу материалының конспекті

 2. Жеке сөйлесу

Мерзім: 5 апта

1

6,7 %
6

Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары.

Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жалпы сипаттамасы мен түсінігі. Экологиялық сараптама: міндеттері, қағидалары, түрлері. Шаруашылық және басқа да қызметтерге қойылатын экологиялық талаптар. Экологиялық ақпараттың түсінігі және түрлері.

Табиғатты пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері.

Экологиялық төлемдер. Табиғатты пайдалану үшін салықтар. Арнайы табиғатты пайдалану үшін төлемдер. Экологиялық аудит.


Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 6 апта

2

6,7 %
7

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы дауларды шешудегі қоғамдық бірлестіктердің құқықтары мен міндеттері.

Экологиялық тәрбиелеу және білім беру, ғылыми зерттеулер.

Азаматтардың экологиялық бірлестіктерінің құқықтары мен міндеттері. Экологиялық тәрбиелеу және білім беру, ғылыми зерттеулер. Қоғамдық экологиялық бақылау.Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 7 апта

1,5

6,7 %
8

Қоршаған ортаны қорғау туралы зандарды бұзғаны үшін жауаптылық

Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды бұзудың түсінігі және жалпы сипаттамасы.

Тәртіптік жауаптылық.

Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін азаматтық құқықтық жауапкершіліктің түсінігі және түрлері. Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін қылмыстық жауаптылық.


Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 8 апта

1

6,7 %
9

Жерді құқықтық қорғау.

Жердің жалпы сипаттамасы, жер кодексі, жерді қорғаудың мақсаты мен міндеттері.

Жер пайдалану құқығы, оның түрлері, субъектілері, мазмұны, жер учаскесін беру тәртібі.

Сервитуттар, пайдалану тәртібі және түрлері.

Жер қорының санаттары, жалпы сипаттамасы.Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 9 апта

2

6,7 %
10

Жер қойнауынын құқықтық режимі және оны қорғау.

Жер қойнауының, пайдалы қазбалардың құқықтық жағдайының және оны қорғаудың түсінігі мен жалпы сипаттамасы.

"Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазакстан Республикасының Президентінің жарлығы мен жер қойнауын ұтымды пайдалануы мен қорғауды камтамасыз ететін баска да зандар. Жер қойнауының меншік кұқығы және оны іске асыру нысандары. Жер қойнауын пайдалану құқығы және оның түрлері. Пайдалы қазбалардың қен орындарының мемлеқеттік қадастры. Континентальды шельфты ұтымды пайдалану және қорғаудың ұйымдастыру құқықтық нысандары. Жер қойнауы туралы зандарды бұзғаны үшін жауаптылық.Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 10 апта


1

6,7 %
11

Судың құқықтық режимі және оны қорғау.

Судың құқықтық режимінің және оны қорғаудың түсінігі мен жалпы сипаттамасы. Су кодексі және суларды ұтымды пайдалану және қорғауды камтамасыз ететін баска да зандар.

Суға мемлекеттік меншік және оны жүзеге асыру нысандары. Суды мемлекеттік басқару мен оны пайдалануды және қорғауды бақылау. Су дауларын шешу тәртібі, суларға және су пайдаланушыларға келтірілген зиянды өтеу.Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 11 апта

1

6,7 %
12

Атмосфералық ауаны құқықтық қорғау.

Атмосфералық ауаның қазіргі жағдайы. Атмосфералық ауаны қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік құқықтық механизмі.

Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы мемлекеттік бақылау. Атмосфералық ауаны қорғау туралы зандарды бұзғаны үшін жауаптылық.Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 12 апта

2

6,7 %
13

Ормандардың құқықтық режимі және оларды қорғау.

Ормандардың құқықтық режимдерінің түсінігі және жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының Орман кодексі және ормандарды ұтымды пайдалану және қорғауды камтамасыз ететін басқа заңдар.Ормандарды басқару және орман шаруашылығын жүргізудің негізгі талаптары. Ормандарға меншік құқығы және оны жүзеге асыру нысандары. Орман пайдалану құқығы және оның түрлері. Орман дауларын шешу тәртібі

Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 13 апта

2

6,7 %
14

Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимі

Жануарлар дүниесін пайдалану мен қорғаудың құқықтық режимінің түсінігі және жалпы сипаттамасы. "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" Қазакстан Республикасының заңы және осы саладағы баска да заңдар. Аң аулау және аң аулау шаруашылығын жүргізуді құқықтық реттеу. Жануарлар дүниесін пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік басқару мен бақылау.

Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 14 апта

1

6,7 %
15

Ерекше қорғалатын табиги объектілердің құқықтық режимі.

Ерекше қорғалатын табиғи объектілерінің түсінігі және құрамы. Курортттардың және басқа емдеу-сауықтыру аймақтардың құқықтық режимі. Заказниктердің құқықтық режимі. Табиғи ұлттық парктердің құқықтық режимі. Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық апат аймақтары. Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғаудың түсінігі және жалпы сипаттамасы. Табиғи ортаны қорғау саласындағы халықаралық келісімдер, конвенциялар, шарттар қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық мемлекеттік-құқықтық механизмі.

Нысаны:

 • Оқу материалының конспекті

 • Жеке сөйлесу

Мерзім: 15 апта

2

6,7 %
БАРЛЫҒЫ

25,5 сағат

100 %Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет