sites/default/files/publications
  Ғылыми жетекші: Омарова А. К. «Қаржы» кафедрасының оқытушысы
  Қазақстан Республикасының экологиялық жағдайы
  Экология ғылымы және негізгі бөлімдері. Мақсаты
  Аударманың онтологиялық салыстырмалылығы мәдениеттанулық МӘселе ретінде
  Әож 821. 512. 122 Қазақ фольклорындағы бата сөздерінің жанрлық сипаты
  Кілттік сөздер: Субмәдениет, әлеуметтік педагог, әдіс,тәсіл
  Ф. А. Оспанова Сөйлесім, мәтін және диалог арақатынасы
  Меритократия как принцип управления казахстанской мечтой
  Д. байдрахманов шығармаларындағЫ Ұлтжандылық МӘселесі абдуллаева Айнагул Әбдіхалыққызы ф.ғ. м
  Мусабекова Г. К. Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ. Шойынбаева Ғ. А
  Мәдениетаралық коммуникативтік компетенцияны қалыптастыруда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану
  Исатов Саят, магистрант Национальной Школы Государственной Политики Issatov Sayat Master Student of National School of Public Policy «Қазақстанның көмір химия саласын дамуы мемлекеттік саясатының өзекті мәселелері»
  Тұрсынбекұлы Данияр э.ғ. м., Қ. И. Сатпаев ат. ҚазҰту оқытушысы Абдуллин Рустем Жомартович э.ғ. м., Қ. И. Сатпаев ат. ҚазҰту оқытушысы
  ЖОҒары оқу орындарында білім алушылардың Өзіндік жұмысын ұйымдастыру
  Қазіргі өркениет концепциясының философиялық ерекшеліктері Б. Б. Арынғазиева
public/uploads/files
  Көкшетау қаласының Қоғамдық кеңесіне кандидатураны ұсынуға Жұмыс тобына ұсынылатын құжаттар тізбесі
sites/default/files/publications
  Қазақ халқының шешендік өнері Абилбакиева Ғ. Т
  Өтіріктің философиялық табиғаты мен өмірдегі орны арынғазиева Б. Б. Мақалада Өтіріктің табиғаты, философия мен мәдениетте алатын орны баяндалады. Сонымен қатар, Ф. Кривтің «Природа лжи»
kz/public_services/regulation_public_service
  Регламенті Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
sites/default/files/publications
  ӘОЖ: 001. 895: 371. 3: 809. 434 Қазақ тілін оқытуда инновациялық технологияның тиімді әдіс-тәсілдері
  Бахтиярова с. Б
  Түйін сөздер: халықаралық қылмыстық юстиция; халықаралық қылмыстық соттар; халықаралық қылмыстық трибуналдар; халықаралық қылмыстар Some historical and legal aspects of the criminal justice system
  Сыр өңірі – өркениеттер ордасы
  Балабақшада ересек топ балаларының шығармашылық Қабілеттерін дамыту аққали Д. А., Ибраева К. И
  Мектеп оқушыларына сөз және оның мағынасын меңгертудің ерекшеліктері
  Әож 372. 61 Жоғары сынып оқушыларына сөз мағынасының ерекшеліктерін меңгерту
  АҚЫРҒЫ Өрістер теориясы бойынша электрондық анықтама
  Адам бақытын өз қолымен жасайды (әл-Фараби еңбектері негізінде) Абдықадырова Т. Р. Тараз қ. Тараз мемлекеттік педагогикалық институты
  Балық атауларының сөздіктерде берілуі туралы
  Әдеби сынның кейбір мәселелері есбалаева Роза Жұмабайқызы Қ. А. Ясауи атындағы ХҚту оқытушысы Түркістан/ Қазақстан
  Шағын және орта бизнес – Қазақстан Республикасының экономикалық өсуінің факторы ретінде Бекқасым М. Б
  Ақпараттық технологиялар ақпаратты өндеумен байланысты үрдістер
  Заманауи кезеңде туристік маркетинг коммуникацияларының даму ерекшеліктері
  Internet құрылымы. Internet стандарттары және басқару органдары
  Философиядағы еркіндік пен жауапкершілік
  Қызылорда қаласының астаналық кезеңіндегі қазақ зиялыларының Қызметі
  Қадырбаева Ж. М., Момынжанова К. Р. ЖҮктелген дифференциалдық теңдеулер жүйесі үшін сызықты екі нүктелі шеттік есептің бірмәнді шешілімділігі
  Толымсыз сөйлемдердiң зерттелуi
  Жаһандану үрдісінің Қазақстандағы этносаралық қатынастарға ықпалы А. У. Абдразакова Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
kz/public_services/regulation_public_service
  Регламенті Жалпы ережелер «Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру»
sites/default/files/publications
  Әбілқасов Ғ. М. (Қарағанды, Қармту)
  Дарынды балалармен әлеуметтік педагогтың жұмысы
  Қазақстандағы қырғыз халқының этнотілдік ерекшеліктері Түйіндеме
  КҮдіктіні ұстау процестік мәЖБҮрлеу шарасының ҮҒымы және іске асыру тәртібі cерікхан И. С
  Қорқыт ата атындағы
  Қорқыт ата атындағы
  Әож 81’ 373, 611 ТҮбір сөздердің дамуы
  Т. Е. Берсугурова пс магистрі, аға оқытушы А. К. Құлымбаева
  ОҚу-тәрбие үдерісінде оқушылардың танымдық белсенділігін дамытудың ерекшеліктері әліпбек А. З
  Ақымбек Съезд әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, филол.ғ. к., қазақ филологиясы кафедрасының доценті Балалар әдебиетінің орфоэпиясы
static/uploads/uploaded_files
  1423 бос жұмыс орындары туралы анықтама қызметінің Қызметтер көрсету жөніндегі жария шарты
sites/default/files/publications
  Магистратура жа’дайында ’ылыми педагогикалыš мамандарды дайындауды¢ акмеологиялыš астарлары
  Экономикалық ҚҰбылыс инфляцияның негізгі мәселелері бейсентаева Лаура, Мамырбекова Динара Самаркановна
  Морфологические изменения миокарда предсердий при внезапной сердечной смерти у пожилых людей
  Э. С. Мадиярова Э.ғ. к., Серікбаев атындағы ШҚмту «Қаржы, есеп және салық салу» кафедра меңгерушісінің орынбасары кластерлерді қҰрудың теориялық негіздері
  Қазақстан кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігі Қазиева Назерке Серікқызы
  Негізгі қорлaр экономикaлық кaтегория ретінде және олaрдың өндіріс үдерісіндегі ролі
  Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы қатынастарын халықаралық-құқықтық реттеу Аңдатпа
  Сыбайлас жемқорлық ҰҒымын анықтаудың кейбір мәселелері: ҚҰҚЫҚТЫҚ-теориялық талдау сартаев Спатай, Қалшабаева М. Ж.. А
  Этносаралық қақтығыстарды зерттеудің қысқаша теориялық негіздері
  5-сыныпта «Қазақстан тарихынан әҢгімелер» курсын оқытуда «ҚазақТЫҢ Ұлт зиялылары» тақырыбын оқып үйрену әдістемесі әбдіғұлова Бағлан Қапарқызы
  Ресей тарихнамасында жаңа экономикалық саясат кезеңіндегі аграрлық нарықтың зерттелуі Әож 94(470)
  А. М. Байкулова
  Асқар Л. А., филос.ғ. к., Уразбаева Б. К логика ілімі: қалыптасуы, маңыздылығы және мәні
  Әож 316. 74. 81(574): 303. 4 А. Абасилов
  МӘдениет түсінігіне
  Ағылшын тіліндегі махаббат концептісі
  Кожамбеков Даулет Рысбекович Әлеуметтік ғылымдар факультеті,
  Абдрахманова Акерке, Қаржы 301 каз группасының студенті
  Семей обласы, павлодар уезше қатысты 1916 жылғЫ Ұлт-азаттық ҚӨтерілістің алғышарттары мен сипаты
  Білім беру жүйесінде инновациялық педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі Төленді Әйгерім «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі»
  Әбдікаримова Г.Ә п.ғ. к., аға оқытушы, Қалдыбекова Р. Е
  Қылмыс жасаудағы күШ Қолдану ұҒымы
  Ресей тарихнамасында жаңа экономикалық саясат кезеңіндегі аграрлық нарықтың зерттелуі
  К. сыздықов әуезовтің сыншылдық Өнерін зертеуші ғалым
  Құқықтық гармонизация мен унификацияның арақатынасы Аңдатпа
  Әож 37:[796/799+394. 3 (=512. 122) Е. А. Алимханов профессор
  Абылайхан С. М., Жұманқызы А. Тіл үйретуде дидактикалық ойындардың маңызы
  Статья посвящена проблеме перевода как важнейшего фактора нашего современного развития. В данной статье
  ӘӨЖ 172. 15: 81. ҚАзақстандағы патриотизм «МӘҢгілік ел» идеясының ТҮПҚазығЫ
  Ерниязова Ж. Н к э. н
  Жасыл экономика – Қазақстан Республикасының экономикалық дамудың басты факторы ретінде Бекқасым М. Б
  Инновациялық жоба тәуекелін басқарудың теориялық аспектілері Әл-Фараби атындағы ҚазҰу эбжм «Менеджмент және маркетинг»
kz/public_services/standarts_of_hs
  Жалпы ережелер
sites/default/files/publications
  Жалпы білім беретін мектептегі 3 сынып оқушыларындағы дисграфияның ерекшеліктері Б. Е. Арынтай
  Білім беру жүйесіндегі дамыта оқыту технологиясының маңызы
  Әож 94(574): 316 063 =512. 122 Повед А. (Қармту, оқытушы) Рахметуллаев Ж. Б.
  ҚҚЭУ, Қарағанды қ. э.ғ. к доцент Байгуренова М. А
  Ынтымақтастық педагогикалық технологиясын дамыту заман талабы. Тараз мемлкеттік педагогикалық институты, Тараз қ. Алиева П. С, Асқарбек А. А
  Қазіргі жаңа технологияларды пайдалану қашықТЫҚтан оқытуды дамытудың негізі ретінде қосжанов А. С., з.ғ. к., доцент
  Әож 341. 231: 347. 087: 088 (574. 54) «Сары басылымдардың» типологиялық ерекшеліктері
  Жеке адамның Өнегелі-эстетикалық Қажеттілігінің дамуындағы діннің алатын орны
  А. байтұрсынұлы тағылымы
  Да экстремизм ж
  CӘндік қОЛӨнердегі эко-стильдің БҮгінгі көрінісі современный взгляд на эко-стиль в декоративном искусстве
  Абдирасилова Г.Қ. «Қазақ тіл білімі»
  Әож 81’ 373, 611 тілдегі сапа категориясының танымдық негіздері
  Саяхат және туризм адамның өмір салтын білдіретін, бір- бірімен тығыз байланысты ажыратылмас екі түсінік. Бұл демалу, спорт, айналаңды тану, сауда, емделу және т б. іс-әрекеттер
  Әож 37. 016. 02: 004 Халықова Г. З. Жеке тұлғаның «ақпараттық мәдениеті» мен «ақпараттық құзырлығын» қалыптастыру туралы
  Өндірістегі әйелдер ЕҢбегі: кеше және бүгін
  А.Қ. Сейпутанова
  Ауыл шаруашылығы саласын жетілдірудегі жаңа стратегиялық бағыттар
  Ақылбек Ұ. – Эф 14-7к1 тобының студенті Саркулова Н. К. – аға оқытушы Құрылыс материалдарын ұсынушы сала болып табылатын «Ақ жол сервис центр»
  Әож 332. 146: 339. 137. 2 Аймақ имиджін қалыптастыру мен дамыту Тәжітаева Р. С. с.ғ. к., доцент
  Гүлмира Баялиева, Айгуль Утепбергенова
images/Publication
  Белгібаева Нұргүл Тезекбаевна тарих пәні мұғалімі Зеренді ауданы Березняковка орта мектебі
sites/default/files/publications
  Махамбет өЛЕҢдеріндегі теңеулердің Қолданылу ерекшеліктері
  Қ Әож 334. 012. 62/. 64(574) азақстандағы франчайзингтің даму мүмкіншілігі анарбай Айдана Мұхтарқызы, Дербісәлі Ұлболсын Айсақызы
  Трансгуманизм философиясы және «postадам» антропологиялық парадигмасы
  Отан­­сүйгіштік, адамгершілік, толеранттылық қасиеттерді студенттердің бойында қалыптастырудың жолдары
  Әож 378. 146 Физика пәнінен омөж-ын case-study әдісімен ұйымдастыру мәселелері
  Салауатты өмір салты – ҚазақстандағЫ Ұлттық ТӘрбиенің тірегі аңдатпа
  1941 жылдың аяғы мен – 1942 жылдың басындағы Қызылорда облысына қоныс аударған халықтар тарихы История эвакуированных в Кызылординскою область народов в конце 1941 года – начале 1942 года
  Аббревиатуралар плеоназмы
  Қазіргі нарықТЫҚ жағдайдағы экологиялық басқару есебінің МӘні мен маңыздылығы алдынгарова Даметер Тлеугабыловна
  Жеке адамның Өнегелі-эстетикалық Қажеттілігінің дамуындағы діннің алатын орны
  Жас ғалым этнографтардың далалық зерттеу жүргізудегі әдістерінің ерекшеліктері
  Рақымжан Тұрысбек, ф.ғ. д профессор Ақындық өнер Һәм І. Есенберлин поэзиясы
  «Қозы көрпеш-баян сұлу жыры»: НҰСҚалары, генезисі, поэтикасы данияр Ә.Қ. – «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  «Мың бір түннің» қазақ тіліндегі аударма нұсқалары хақында Аңдатпа «Мың бір түн»
  Соңғы 3 жылдың Қр мемлекеттік бюджетін талдау
  Әож 37. 016. 02: 004 Халықова Г. З. Информатиканы оқыту әдістері мен ұйымдастыру формаларын жетілдіру туралы
  Әож 371. 134: 51. 004 Жоо-да және орта мектепте информатиканы оқытудың қазіргі жағдайы Адылбекова Эльвира Тулепбергеновна
  Орындаған: Тогизакбаева Д. Ж. Қабылдаған: Құралбаева А. Ш
  Әож 372. 8: 378 Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі педагогикалық білім негізі
  Серікбаева ғ. А тараз инновациялық-гуманитарлық
  ҚОРҒаншылық ЖӘне қАМҚоршылық бойынша қҰҚЫҚТЫҚ Қатынастардың сипаттамасы
  Махамбет поэзиясындағы батыр бейнесінің КӨркемдік сипаты
  ТӘкен әлімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесі- классикалық шығарма ш. Д.Әділова, Жаппарқұлова А
  Ж. Абдрахманова Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың доценті, ф.ғ. к., Алматы, Қазақстан
  Қазақстан халқы Ассамблеясы” кафедрасының аға оқытушы ф.ғ. к
  Хіх ғасырдағы қазақ поэзиясындағы сопылық сарын көріністері
  Білім алушылардың КҮтілетін оқу нәтижелері жетістігін бағалау жүйесінің ерекшеліктері мұханбетжанова Ә. М
  Қазақстан республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі
  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және Әлеуметтік Даму министрлігі
  Қазақстанда туристтерді орналастырудың инновациялық шешімі
  Әож 378. 141. 4 «Технология» пәнін оқыту бағдарламасының политехникалық мазмұнындағы сипаты
  Қазақ философиясындағы Мәдени байланыс (Абай, Шәкәрім философияларының негізінде) Арынғазиева Баян Бекмырзақызы – филос.ғ. к., доцент
  ОҚушылар тәрбиесіндегі музыкалық Өнердің маңызы а.Қ. Ахметова
  Аңдатпа: Бұл мақаладам
  Ш. айтматов және қазақ Әдебиеті г. Асқарова филол.ғ. к., аға оқытушысы
  Әок 398 (574) Қазақ хандығы дәуірінің фольклорлық туындыларда бейнелену ерекшелігі
  Қазақстан халқы Ассамблеясы” кафедрасының аға оқытушы ф.ғ. к. Есқараева Айгүл Дүйсенғалиқызы “абай жолы” эпопеясындағЫ Әйелдер бейнесі
  Шаһкәрімдік «айнымайтын ақ жүрек» концепциясы
  Ғылыми жетекші: Темиргалиева А. С. «Менеджмент және маркетинг»
  ӘОЖ: 80/81/. 512. 22 Бастауыш мектеп оқушыларын мәтін қҰрастыруға дағдыландыру
  І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
  Бастауыш сынып математикасында қызықты есептер пайдалану. Ғалыбек А.Ғ. – 102-15 тобының студенті Төлеген А. С
  Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту мәселесі әліпбек А. З., Таутаева Г. Б
  Нұрекешова Гүлназ Рахметбековна-«Шетел тілдері және аударма» кафедрасының қауымдастырылған профессор м а. Жұмағұлова Марияш Шырдаевна-«Шетел тілдері және аударма»
  Кәсіптік оқыту барысында ұлттық қол өнердің ерекшеліктері
  С. сейфуллиннің «КӨкшетау» поэмасында кездесетін тілдік бірліктердің концептілер жүйесі
  Білім берудегі интерактивті оқыту әдісінің маңыздылығы Л. А. Исембаева
  12 жылдық білім беру жүйесінде болашақ мұғалімдердің кәсіптік дайындығын жетілдірудің жолдары
  Мектеп жасына дейінгі балалардың Қатынастық-тілдік қҰзыреттіліктерін ертегілер арқылы қалыптастыру
  Абилбакиева Ғ. Т. Негізгі ұғымдар
  Нұрмат Б. А. 1-курс студенті Ғылыми-жетекшісі
  ЖОҒары оқу орнында оқыту үдерісінде қолданылатын объектілі-бағдарлы жобалаудың Әдістемелік ерекшеліктері
  12 жылдық білім беру жүйесіндегі жаңа тұрпатты мұҒалімнің КӘсіби және тұЛҒалық сапалары әліпбек А. З., Бишимбаева А
  Әож 37. 013. 78 Өзін-өзі тәрбиелеудегі педагогтың шеберлігі
  Болашақ мамандарды психикалық дамуы тежелген балалармен психокоррекциялық ЖҰмыс жүргізуге дайындау агбаева У. Б., Сабиева А. Ж., Ерташова Д
  Дене тәрбиесі сабағын оқытып үйрету әдістерінің ҰҒымдары және терминдері абусейтов Бекахмет Зайнидинович
  А. А. Балабекова
  Ахмет байтұрсынұлы поэзиясындағы түрікшілдік мұраттар негізі
  Инвестициялық портфель
  Білім берудегі интернет ресурстарына қойылатын талаптар
  Исаева Әлия Исаевна
  Жұмабаев А. Б. – магистр-оқытушы, Лауланбеков А. Б
  Мешікке қарсы қылмыстар детерминациясы мен себептілігінің ерекшелігі
  ӘӨЖ 378: 001. 895 Болашақ мамандарды инновациялық бағытта даярлау
  Әож 372. 61 МӘтін арқылы тіл дамыта оқытудың ЖҮйесі, икемділіктері мен дағдылары
  Абай өлеңдеріндегі бүтіндік пен даралық
  Азаматтық құқықтағы мәміле ұғымы және белгілері
  Мектепке дейінгі мекемелердің оқу-тәрбие үрдісінде мақал-мәтелдерді қолдану
  Қазақ ЖӘне ұЙҒыр тіліндегі мақал-мәтелдер табиғаты
  Үйірме жұмыстары арқылы мектеп оқушыларының экологиялық білімін қалыптастыру әдістері
  Жау Дымиң: латын америкасы әдебиетінің “ДҮмпуі”
  Әож 372, 878 бастауыш мектепте музыка сабағында фольклорлық музыканы қолдану
  Білім берудегі қазіргі технологиялардың көмегімен оқыту әдістері
  12 жылдық білім беруден жоғары білімге өту кезеңіндегі пәндердің модульдік жобалануы
  П.ғ. к.,профессор м а Р. А. Дарменова 2 курс магистранты Аманкелдіқызы Ақбота Қазмемқызпу әлеуметтік – гуманитарлық факультеті
  Coпылық aғым – орта ғасырлық шығыс-мұсылман oйшылдарының мoрaльдық-этикaлық жәнe діни көзқaрacының қaлыптacуының бірдeн-бір қaйнaр көзі
  Udc 373 02: 372. 891 К. Н. Мамирова, педагогика ғылымының
public/091013
  Презентацияны бағалау критерийлері 1
sites/default/files/publications
  3. 1 Қазақстан Республикасындағы білім беру саласының қазіргі жағдайы және перспективасы
  Ақынова Л. А. б.ғ. к., аға оқытушы, Таубай Б. 102-13тобы Баймешова Р. С
  Э. А. Байшығашова Болашақ информатика мұғалімі мамандықтарына «Информатика тарихы» курсын оқытудың қажеттілігі
public/091013
  Презентацияны бағалау критерийлері 1 Бүкіл мектеп шеңберіндегі іс-әрекеттегі зерттеу жобасы
sites/default/files/publications
  Мектептегі алғашқы әскери дайындық сабақтарында оқушылардың шығармашылығын арттырудың педагогикалық мәселелері Педагогические технологии повышения творческого потенциала учеников на уроках начальной военной подготовки
  Студент жастардың саяси әлеуметтенуінің ерешеліктері
  Әож 811. 612. 045 ОҚушылардың КӘсіби қызығушылығЫН, іс-әрекетін басқарудағы педагогтың шеберлігі
  Сейтметов Керімбек Мараймұлы, Қазақстан Республикасы, Түркістан қаласы, Х. А
  Дене тәрбие сабағын дене жаттығуларымен қҰру негіздері халилаев Абдисадык Нурлакович
  Қазақстан республикасы жалпы орта білім беру жүйесінде «Өзін-өзі тану» ПӘнін оқытудың Қазіргі жаңа бағыттары
  Әож 372. 881. 111. 1 АҒылшын тілінде тыңдап түсінуге үйрету
  Омарова Бану Аманбайқызы, Есжанова Гүлшат әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
  Абайдың Қара сөздеріндегі мақалдардың ТӘрбиелік мәНІ
  Психологические особенности произведений абая
  Тұрсынбекұлы Данияр э.ғ. м., Қ. И. Сатпаев ат. ҚазҰту оқытушысы Абдуллин Рустем Жомартович э.ғ. м., Қ. И. Сатпаев ат. ҚазҰту оқытушысы
  Білімді бақылау мен бағалауда педагогикалық тестілеудің ролі
  12 жылдық білім беру жүйесіне өту ерекшеліктері және 12 жылдықтың бүгінгі таңдағы мәселелері
  Нарықтық қатынастар жағдайында қаржылық талдаудың негізгі тұжырымдамалары
  Б. С. Тантыбаева Тестілеу білімді тексеру құралы ретінде
  Мектепте ағылшын тілін оқытуда әдістерді қолдану тугаева Қарлығаш Алиевна Шетел тілі факультеті. «Шетел тілі: екі шет тілі»- мамандығы
  Сабақ жоспары №1 Күні Топтар 12. 12. 14
  Концепт ментальді лексикон
  Артықбаева А.Қ. к п. н.,проф. Казумоимя им. Абылай хана Торекеев Б. А
  Санаторлық-курорттық Қызметтер маркетингі: МӘні мен мазмұНЫ
  Төрежанова Әсем Сәулебекқызы Халықаралық жеке құқықтағы неке (ерлі-зайыптылық) отбасы қатынастары Аңдатпа
  Тұрсынбекұлы Данияр э.ғ. м., Қ. И. Сатпаев ат. ҚазҰту оқытушысы Абдуллин Рустем Жомартович э.ғ. м., Қ. И. Сатпаев ат. ҚазҰту оқытушысы банктік несие және оның экономикадағы рөЛІ
  Әож 339. 977 Банктік қызмет: экономикалық ЖӘне азаматтық-ҚҰҚЫҚТЫҚ нормалары
  Ынтымақов С. А. заң ғылымдарының кандидаты, доцент кепілге қатысты кейбір өзекті мәселелер
  Ж. Абдрахманова Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың доценті, ф.ғ. к
  Г. Л. Абдрасилова, Д. А. Сапахова
  Астана саммиті: дамудың жаңа дәуірі
  Қазіргі ғылым мен техниканың даму қарқыны адамзат баласының талап талғамының өсуі электронды ақпараттық жүйелерді кең көлемде қолданылуы, ағарту саласындағы жаңа техникалық әдістерді енгізді
  Адамның даму психологиясының теориялық аспектілері андатпа
  Қазақ халық ертегілері арқылы бастауыш мектеп оқушыларына адамгершілік тәрбиені қалыптастыру жолдары
  Қасенов Талапбай Баубекұлы Касенов Талапбай Баубекович Kassenov Talapbay Baubekovish
  Ежелгі дәуір әдебиетіндегі кемел адам моделі
  Ынтымақов С. А. заң ғылымдарының кандидаты, доцент «Қоғамдық ұйым» мен «қоғамдық бірлестік» Ұғымдарының арақатынасы
  Балалар әдебиетінің Қалыптасу, даму жолдары фатулаева Ұ. М. «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенті Ғылыми жетекшісі, ғылым магистрі А. Ж. Байболова
  Агрессия және оның бала дамуындағы алатын орны. Г. Б. Макашкулова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты,Тараз қ
  Амортизациялық аударымдар инвестицияларды қаржыландырудың ішкі көзі ретінде
  Т.Ізтілеуұлы шығармаларындағы арабизмдердің игерілуі
  '255. 2: 6 Б. М. Саякова аға оқытушы
  Кәсіпорынды тиімді басқаруда инновацияның рөлі Адилханов Олжас, Қ. И. Сәтпаев атындағы КазҰТУ, «Менеджмент»
  Білім алушыны дұрыс бағалау оқытуда жетістікке жетудің бір факторы
  Дарынды балалармен жұмыс жүргізудің тиімді жолдарын қалыптастырудағы куратордың Қызметі
  Əож 339. 138: 659. 1(1-87) А. Т. Тлеубердинова, Д. М. Усенова, Н. Б. Хасенханов Е. А
  Ғаламдану жағдайындағы
  ОӘЖ 347. 787. 5 Қазақ мәдениеті мен дәстүр сабақтастығында сәндік – қолданбалы өнерінің маңызы Айту И
  Құрылыс кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасының қалыптасу ерекшеліктері Аңдатпа
  Кәсiпкерлiк мәдениеттің қалыптасуындағы этика мен нарықтық құндылықтардың ерекшеліктері
  Жарнама психологиясының ерекшеліктеріне теориялық талдау
  АҒылшын тіліндегі инфинитив пен қазақ тіліндегі тұЙЫҚ етістіктің ҰҚсастықтары мен ерекшеліктері
  Бухгалтерлік есептің Ұйымдастырылуы мен есеп саясатына аудит жүргізу ерекшеліктері the features
  Қазіргі білім берудегі интеграциялық үдерістердің жағдайы Қазмемқызпу Ақпараттық жүйелерді
  Экономикалық ҚҰбылыс инфляцияның негізгі мәселелері
  Сапа менеджментінің жүйесі
  Б. Т. Берікбекова
  ӘОж 811. 512. 122 Синонимдік және антонимдік перифраздардың КӨркем шығармаларда қолданылуы таймуллина Қ.Қ
  Ж. Хогжилбек1, 4-курс студенті Б. Т. Смаилова1
  Мектеп оқушыларына лексиканы игертудегі жүргізілетін жаттығу жұмыстары
  Гендерлік психологияның Әлеуметтік мәселе ретінде қалыптасуы
  Әож 130. 2(574)+16 болашақ отбасылық Өмірге əлеуметтік-психологиялық даярлаудың аспектілері
  Қазақ тіліндегі физикалық ЖӘне техникалық терминологиялық СӨздіктердегі үйлесімсіздік
  Жеке тұЛҒА Қасиеттерін зерттеу жолдары андатпа
  Ислами әдебиет негіздері және қалжан ахун шығармашылығЫ
  Ұлы Отан соғысының алғашқы жылында Қызылордаға эвакуацияланған ксро азаматтарын орналастыру Оразбақов А. Ж. тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, «Қорқыттану және өлке тарихы»
  Мектепке дейінгі балалардың Қарапайым математикалық ТҮсініктерін қалыптастыру әдістемесінің даму тарихы
  Болашақ МҰҒалімдердің КӘсіби даярлығында әлеуметтік-педагогикалық технологияларды пайдалану ш. Д. Имангалиева, Р
  Этносаралық Үйлесімдіктегі гендерлік үдерістерді дәСТҮр мен жаңашылдық ТҰРҒысынан зерттеудің Өзекті мәселелері
  Жаттықтырушы тұЛҒасының КӘсіби маңызды сипаттары
  КҮЙ Өнеріндегі тәттімбет шығармалары көбжан Г. А. 106-16 тобының студенті Ғылыми жетекшісі: Арыстанова Ш. С
  Ұлттық сана тәрбиесінің тірегі-ана! Қалыбекова Д. Б
  Бағдарламасының «Кәсіпкерлік әлеуетті күшейту»
  Әож 371. 012 КӘсіптік оқыту студенттерінің инновациялық технологияларды кәсіби білім беру жүйесінде қолдануы дарменова Рахия Абрашетовна
  Қазақстан мен францияның жалпы орта мектептерінде географиялық білім беру ерекшеліктері
  Әож ұлтаралық Қатынасты дамыту барысында оқушыларғА Әлеуметтік тәрбие беру
  Е. С. Нуркеев*, А. С. Маханова болашақ география мұҒалімі дайындығының Қалыптасуы мен іргелі тұЛҒалық маңызды білімдері
  Іі тарау. Корпоративті әлеуметтік жауапкершілікті дамыту
  Болашақ педагогтарды оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыруға дайындаудың негізі есіркепов Ж. М
  Мирас Қанатұлы
  Шәкәрім фәлсапасының сопылық поэзиядағы көрінісі
  ҰЛАҒатты ұлы жол жаңаша білім беру а. Н. Тұрарова, филология ғылымдарының кандидаты,доцент Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Тараз қ
  Живопись туралы түсінік және шығарманың КӨркемдік тілі м. Т. Отаров
  Әож 745. 522(574) Қазақ Қалы кілемдерінің тоқылу ерекшелігі мен тәрбиелік мәНІ. Тұрдалы С. Д
  Әлкей марғҰлан қазақ МӘдениеті тарихын зерттеуші сыздықова Г. М. ф.ғ. к., доцент ОҚмпи, Шымкент қ. Резюме
  Грамматикалық терминдерің зерттелуі А. Б. Сарбалина
  ҚҰзырлылық ТҰРҒысында математиканы оқыту әдістемесі
  М. М. Бисенгалиева, студент К. А. Байдалиев
  Қазіргі тіл білімінің жағдайы: жаһандану үрдісіндегі білім берудің жаңа тәсілдері есқараева Айгүл Дүйсенғалиқызы филология ғылымдарының кандидаты Қорқыт Ата атындағы Қму қызылорда қаласы
public/091013
  1-деңгей тренері портфолиосын бағалау
sites/default/files/publications
  Әлеуметтік педагог мамандығының ерекшеліктері Сманов І. С. –п.ғ. д., профессор ОҚмпи, Сыдықов М. Е
  Алғашқы әскери дайындық сабағы
  Г. Қ. Ерғалиева, студент Г. М. Хайруллина
  ӘӨЖ 378. 147: 004. 2 АҚпараттық технологияны қолдану саласы бойынша бiлiктiлiкті көтеру
  Қазақстан республикасының Ұлттық идеологиясы «МӘҢгілік ел»
  Әож 82. 09 Ж. С. Акишева
  Жұманбава Нонна Алдабергенқызы
directory public  


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...