arm/upload/umk
  Тәжірибелік сабақтардың жоспары
  Р/с Тақырыптың аталуы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі пәні бойынша дәрістер сабақтарға дайындалу тапсырмалар
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Сабақтың міндеттері жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымның теориялық негіздерін оқып үйрену
  Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 2/06
  Агротехнологиялық факультеті Агротехнология кафедрасы топырақтану зертханалық жұмыстарды орындау және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар Павлодар Кереку 2011
  Мақсаты: Қылқанды – ұсақжапырақты ормандар дәрілік өсімдіктерін оқу. Міндеттері
  Сабақтың тақырыбы: Интернет. Интернет маған не үшін керек? Тілдік бөлім
  1 Сызы›ты› алгебра жЩне аналитикалы› геометрия элементтері Екінші жЩне Їшінші ретті аны›тауыштар Аныктама 1 Екінші ретті аны›тауыш
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  БАҒдарламасы (Syllabus) Павлодар Пән бойынша оқыту пму ұс н 18. 3/38 бағдарламасы (Syllabus)
  Зертханалық жұмыстар мазмұны Тақырып 1
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 фомасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
  Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Пму ұсн 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Тақырып 1 Кіріспе. Заттардың агрегаттық күйі Бақылау сұрақтары
  Пәннің қысқаша сипаттамасы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пән бойынша пән бағдарламасының титулдық беті (syllabus)
  Сызба геометрия 1 пәнін оқуға арналған әдістемелік нұсқаулық
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  НҰСҚаулар «Қаржы менеджменті»
  Органикалық химия лабораториясында жұмыстарының жалпы ережелері
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  СабақҚа дайындалуға арналған тапсырмалар құрастырушы: Ф.ғ. к., доцент Қадырова Б. М. Павлодар 2011
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар 2009 Пәннің оқу үрдісінде алатын орны, мақсаты мен міндеті
  Методические указания для лабораторных работ студентов
  Жұмыс бағдарламасы Іскерлік қазақ тілін оқытудың талаптарын анықтайтын Қр ст 1926-2009, Қр ст 1928-2009, Қр ст 1929-2009, Қр ст 1925-2009
  Әдістемелік ұсыныстар титул парвға
  Нұсқаулар пму ұС 18. 3/21 Қазақстан Республикасының білім беру және ғылым министрлігі
  Пәнді оқыту бағдарламасын тақырып парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пән бағдарламасының титулдық парағы (Syllabus)
  Сызба геометрия 1 пәнін оқуға арналған әдістемелік нұсқаулық
  Методические указания форма ф со пгу 18. 2/05
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Студенттерге арналған пму ұс н 18. 2/11 пәннің бағдарламасы
  Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті
  Әдістемелік ұсыныстар пму ұс н 18. 2/05
  Пәнді меңгеруге арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Пән бағдарламасының титулдық парағы (Syllabus)
  Педагогика және психология бакалавр
  «Физикалық химия» пәні бойынша 050721 -органикалық заттардың химиялық технологиясы
  Құрастырушы; профессор Стамбеков С. Ж
  Әдістемелік нұсқаулық
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар
  Пәннің мақсаты және тапсырмасы Пәннің мақсаттары
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және бекітілген мамандықтың
  Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 04. 019-2011 Негізгі ережелер негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж. , № Хаттамамен бекітілді
  Т. Я. Эрназаров 20 ж
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
  НҰСҚаулар 5В050200 «с аясаттану» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану»
  Жұмыс бағдарламасы Нысан Ұс о пму 18. 2/06
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Нысаны пму ұс н 18. 3/30
  Сабақтарға дайындалу тапсырмалары Құрастырған: аға оқытушы Жақсылықов Ә. Е
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 18. 270 2006 және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру мамандық стандартына сайкес және типтік бағдарлама Қазақстанның саяси ойы негізінде әзірленген Қр бжҒм роәК 08. 306. 2006 бұйрығымен бекітілді және іске қосылды 22. 06. 06ж
  Зертханалық сабақтың мазмұны
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Оқыту бағдарламасының бекіту парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтын Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжбс 08. 062-2010 негізінде әзірленген
  ЖҰмыс бағдарламасы туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесі пәні бойынша 050609-География студенттеріне арналған
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы 5В010300 «Педагогика және психология»
  Әдістемелік нұСҚаулық
  Екітемін филология, журналистика және өнер факультетінің деканы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Рабочая программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы Ұйым стандарты пму ұС 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік универститеті Психология және педагогика кафедрасы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж
  Дипломдық жұмыс жоғары оқу орындарында қорытынды кезеңде мжмбс және мамандықтың оқу жоспарымен сәйкес орындалады
  Музыкалық білім, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы студенттері үшін єдістемелік н¦СЌаулар павлодар
  Жұмыс бағдарламасы «Психологиялық-педагогикалық жеке адам диагностикасы»
  Методические указания Форма фсо пгу 18. 2/05
  Еңбек психологиясы
  Әдістемелік нұСҚАУ
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар бекітемін
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Пму ұс н 18. 2/07 Студенттерге арналған пән бағдарламаы
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3 /30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Қазақстан Республикасы 08. 013-2009 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңес отырысында 20 ж
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының (бекіту күні) және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3 /30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және бекітілген мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген. 20 ж. Кәсіптік оқыту кафедра отырысында ұсынылған № Хаттама. Кафедра меңгерушісі Алинова М. Ш. 20 ж
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Пән бағдарламасының (syllabus) титулдық парағы пму ұс н 18. 4/19
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтың титулдік беті
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде әзірленген
  Суденттерге арналған бағдарлама
  Суденттерге арналған бағдарлама
  «Информатика» оқу пәнінің міндеттері
  Т. Я. Эрназаров 200 ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 5В011700 «қазақ тілі мен әдебиеті»
  Әдістемелік ұсыныстардың титулдық парағы
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың 050602 «Информатика»
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Методические указания Форма фсо пгу 18. 2/05
  Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/06
  ПӘн бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану»
  Пән бағдарламасының (Syllabus) титулды парағы
  БАҒдарламасы 050503 «психология»
  Практиканы өту жөніндегі бағдарлама Нысан және әдістемелік нұсқаудың титулдық пму ұс н 18. 3/23
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының (бекіту күні) және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/30
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
  Мамандығының студенттеріне арналған
  Пәнді оқыту бағдарламасының титулдық парағы
  Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 3/30
  Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 3/30
  Т. Я. Эрназаров 201 ж
  Сабаққа дайындалу тапсырмалары 1-тақырып. Мемлекеттің қаржы қызметі Жоспары: Қаржының ұғымы
  НҰСҚаулар 5В050200 «с аясаттану» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
  Учебная программа Форма ф со пгу 18. 2/06
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Пәннің міндеттері мен мақсаттары: Кіріспе
  А1 тіл құзырлығының минималды-жеткілікті деңгейі 1-тақырып: Әдеп ережелері
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  «Қазіргі кездегі философиясының өзекті мәселелері»
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж., хаттама № бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулықтар
  Құрастырушы: аға оқытушы Карибаева Ж. К
  Міндеті: Нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жасай біліу Студенттің меңгеруі тиісті сұрақтары: «Қазақстан Республикасының Отбасы құқығы»
  Жұмыс бағдарламасы 2010ж 6қараш №5хаттамамен бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  «Қазақстан халықтарының тарихы мен мәдениеті»
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  Құрастырушы: аға оқытушы Саденова С. Н
  Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж. № Хаттама
  Р. М. Таштемханова Тарих кафедрасы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Жұмыс бағдарламасы «Девиантология»
  Әдістемелік нұсқау Форма ф с о пгу 18. 2/07
  Құрастырушы: доцент Бастемиев С.Қ
  Жұмыс бағдарламасы 050203 Тарих мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, Қр бмжс 08. 273-2006 және 03. 005 2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби тәжірибе. Негізгі ережелер»
  «Материалдар кедергісі» пәнін зерттеу үшін методикалық әдістемелік
  Сабаққа дайындалу тапсырмалары Павлодар
  Дәріске дайындалу үшін тапсырмалар Төмендегі тақырыптар бойынша материалдармен таныстыру
  Вопросы дисциплины Ведение в специальности для студентов бт-100 и 101 Тема 1: Определение термина «биотехнология»
  Пән бағдарламасының титулдық парағы (Syllabus)
  Тақырып Кіріспе. Заттардың агрегаттық күйі. Бақылау сұрақтары
  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандық (тарының) студенттеріне арналған «Зоотехникалық тәжірибелердің әдістері»
  Тақырып Тұқымқуалаушылықтың цитологиялық негіздері. Генетикалық зерттеулер әдістері
  Программа дисциплины для студентов Лист утверждения к программе дисциплины для студентов
  4 ПӘннің тақырыптық жоспары
  Бекітемін докторантура және магистратура деканы Ю. А. Леньков
  Жұмыс бағдарламасы «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау»
  Әдістемелік нұСҚау пәнді зерделеуге арналған
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  1 –шi зертханалық жұмыс Тақырыбы: «Қойма» деректер қорын басқару жүйесін құру Зертханалық жұмыстың мақсаты
  Бағдарламасы Нысан ф со пму 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Зертханалық жұмыс №1 Тақырып Патологиялық негіздері. Жергілікті қанайналымның бұзылуы. Сабақтың мақсаты
  Құрастырушы: аға оқытушы Оразова Г. О
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 фомасы
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  Әдістемелік нұсқаулық
  БАҒдарламасы «Қазақ тілінің морфологиясы мен сөзжасамы»
  Пәнді меңгеру жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
  Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Кәріпжанова А. О
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты ҚР 08. 380-2006г. Мемелекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және «Арнайы филологияға кіріспе»
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының білім және ғылым Министрлігі
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым минисгрлігі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06
  Әдістемелік нұСҚаулық «Менеджмент және агробизнесті ұйымдастыру»
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 1/02 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Студенттерге арналған Нысан титулды парағы (syllabus) пму ұс н 18. 4/19
  Гп факультетінің деканы Ж. Т
  Тақырып–1: Дифференциалдық теңдеулер туралы негізгі ұғымдар
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Дәріс сабақтарының мазмұны Тақарып 1
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  Ф со пгу 18. 2/05 Әдістемелік нұсқау
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Өсімдіктер физиологиясы ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Құрастырушы: аға оқытушы Қасқабасова А. А
  Оқытушы туралы мәліметтер
  Бағдарламасының (Sillabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Сабақ жүргізу Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары павлодар
  Қорытынды мемлекеттік аттестацияға арналған әдістемелік нұсқаулардың
  Жұмыс бағдарламасы 050203 Тарих мамандығының мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының, Қр бмжс 08. 273-2006 және 03. 005 2009 «Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі. Кәсіби тәжірибе. Негізгі ережелер»
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы пму ұс н 18. 3/40
  Практикум Тапсырма атауы: Операциялық жүйені іске қосу және инициализациялау
  Жұмыс бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Программа дисциплин Форма для студентов фсо пгу 18. 2/07
  Докторантура және магистратура деканы Ю. А
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан титулдық парағы пму ұс н 18. 3/40
  «Мәдениеттану» пәні бойынша 5В050600 Экономика мамандығының студенттеріне арналған ПӘнді меңгеру жөніндегі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Ф со пгу 18. 207 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы syllabus
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы (Syllabuc) Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 08. 263 және роәК-ң 2006 жылғы 22 маусымындағы хаттамасымен бекітілген оқу типтік бағдарламасы негізінде әзірленді
  Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Муталиева Р. М
  Бағдарламасы (Syllabus) Павлодар Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың титул парағы
  ПӘн бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Программа Форма ф со пгу 18. 1/08 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 6М011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Пәнінен 5В012000 – Кәсіптік оқыту мамандығының студенттеріне арналған пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  ЖҰмыс бағдарламасы «Менеджмент және маркетинг негіздері»
  2011ж. Докторантура және магистратура деканы Ю. А. Леньков
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленген С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңесінің отырысында бекітілген 2012ж.. № хаттама
  Әдістемелік нұсқаулардың
  Гп факультетінің деканы Ж. Т
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарларының және бекітілген мамандықтың
  Құрастырушы: доцент, техн. ғыл канд. Ахметова Н. К
  Сабақ мазмұны Сағат саны 1 «Көркем мәтінді лингвистикалық талдау»
  Құрастырушы: аға оқытушы Кулумжанов Н. Е
  БАҒдарламасы 050507 «Менеджмент» мамандығының студенттеріне арналған «Бизнесті ұйымдастыру»
  «Маркетинг» мамандықтарына студенттеріне арналған Халықаралық маркетинг пәні орындауға арналған
  Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
  Бағдарламасы «Отбасы социологиясы»
  «психология» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 05. 065-2010 негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж
  Әдістемелік ұсыныстар титулды парағы
  Жұмыс бағдарламасы «Педагогика және психология»
  Құрастырушы: ф.ғ. к., доцент Муталиева Р. М
  БАҒдарламасы мен әдістемелік нұСҚаулары павлодар
  Студенттеріне арналған «Тәуекелділіктерді басқару»
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/33 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Жұмыс бағдарламасы 5В010300 «Педагогика және психология»
  Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н. А
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы
  Кафедра отырысында ұсынылды 2012ж
directory arm  


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...