«Диамагнетизм» және «парамагнетизм» терминін енгізген кім? Фарадей

Loading...


Дата14.02.2020
өлшемі166.88 Kb.
«Диамагнетизм» және «парамагнетизм» терминін енгізген кім?**** Фарадей

«Жылусыйымдылық» терминін алғаш енгізген кім?**** Д. Блэк

«Интерференция» терминін ғылымға енгізген ғалым**** Т. Юнг

«Маятникті сағат» шығармасының авторы**** Гюйгенс

«Момент» терминін енгізген кім**** Гвидо Убальдо

«Оптика кітабы» шығармасының авторы**** Алхазен

«Радиоактивті» терминін алғаш физикаға енгізген кім**** М.Склодовская-Кюри

«Фаза» терминин енгізген қай ғалым**** Д.Гиббс

«Энергия» терминін енгізген ғалым**** Т. Юнг

1519-1522жж. Саяхатқа шығу экспедициясында Фердинанда Магеллана қандай жаналық енгізді **** Жердің шар тәрізді лігін

1729ж. Денелердің электрөткізгіштігі құбылысын кім ашты?**** Стефэн Грей

1729ж. Стефэн Грей қандай құбылысты ашты?**** денелердің электрөткізгіштігін

1735ж. Париждің ғылым академиясы ұйымдастырған экспедицияның мақсаты?**** Экватор зонасындағы меридиан доғасын өлшеу

1735ж. Париждің ғылым академиясы ұымдастырған экспедиция нәтижесі кімнің теориясын дәлелдеді?**** Ньютонның

1738ж. Шыққан «Гидродинамиканың» авторы**** Даниил Бернулли

1738ж. шыққан Д.Беррнулидің атақты еңбегі**** Гидродинамика

1777ж. Лавуазье және Лаплас құрастырған зат?**** Мұзды калориметр

1783ж. А.Вольта қандай прибор ойлап тапты**** конденсаторлы электроскоп

1795ж. Т.Юнг қай саланың докторы атағын алды**** медицина

1810 ж. Малюс қандай заң ашты**** Анализатор арқылы өткен поляризацияланған сәуленің интенсивтігінің өзгеретріндігін

1822 ж. Ғылым академиясында Френель қандай жаңа поляризациялық прибор туралы баяндайды **** шыны параллелепипедті

1831 ж. шыққан Фарадейдің үш томдық еңбегі қалай аталады**** «Электр жөнінде эксперименттік зерттеулер»

1843 ж. жарық көрген «Гальваникалық токтан бөлінген жылудың заңдары туралы» Еңбектің авторы**** Э.Х. Ленц

1843 ж. жарық көрген Э.Х. Ленцтің еңбегі**** «Гальваникалық токтан бөлінген жылудың заңдары туралы»

1845ж. Неміс физикалық қоғамы қандай журнал шығара бастады?**** «Успехи физики»

1846ж. Вильям Томсон қай университеттің профессоры атанады?**** Глазго

1847 ж. 23 шілдеде Ф. Гельмгольцтің Берлинде оқыған доклады қалай аталады**** Күштердің сақталуы туралы

1849 ж. қай ғалым жарық жылдамдығы 313000 км/с екендігін анықтады**** И.Физо

1849ж. Физо жарық жылдамдығының мәні қаншаға тең екенін дәлелдеді**** 313000 км/с

1856ж. Петербургте Д.И.Менделеев қандай тақырыпта диссертация қорғады**** «Меншікті көлем туралы»

1858ж. Гельмгольц Гейдельбергте қай саланың профессоры атағын алды?**** физиология

1865ж. Петербург университетінде ашылған физикалық лабораторияны кім құрған?**** Ф.Ф.Петрушевский

1869ж. химиялық элементтердің периодтық жүйесін ашқан кім**** Д.И.Менделеев

1869ж. химиялық элементтің қанша түрі белгілі болды**** 63

1871ж. Н.А. Умовтың қорғаған магистрлік диссертациясының тақырыбы**** «Серпінді қатты денелердің термомеханикалық құбылыс теориясы»

1874 ж. бастап Кембридждің қай зертханасында білім беру жүйесі эксперимент түрінде беріле бастады**** Кавендиш зетрханасында

1874 ж. шыққан «Жылу механикасы» еңбегінің авторы**** Майер

1874 ж. шыққан Майердің еңбегі қалай аталады **** «Жылу механикасы»

1874 ж. шыққан Майердің энергияның айналуы және сақталу заңына байланысты еңбектер жинағы қалай аталады **** «Жылу механикасы»

1874ж. физик Н.А. Умовтың қорғаған докторлық дисертацияның тақырыбы**** «Дененің қозғалыс энергиясының теңдеулері»

1876ж Берлин университетіндегі әлемдік ғылыми мектепті ашқан физик**** Гельмгольц

1879 ж. М.Планк қорғаған докторлық диссертацияның тақырыбы**** Жылудың механикалық теориясының екінші заңы туралы

1882 ж. А.С.Поповтың алғашқы еңбегі неге арналған еді**** Электрлік машинаға

1891 ж. «электрон» терминін енгізген ғалым**** Дж.Стоней

1900 ж. гамма сәулеленуді ашқан ғалым**** Вилар

1901 ж. П.Н.Лебедев қай университеттің профессоры атанады**** Мәскеу университетінде

1902ж. жарық көрген «Статикалық механика негізі» еңбегінің авторы **** Д.Гиббс

1902ж. жарық көрген «Статикалық механика негізі» еңбегінің авторы**** Д.Гиббс

1902ж. жарық көрген Д.Гиббстің фундаментальді еңбегі қалай аталады**** «Статикалық механика негізі»

1903 ж. Пьер Кюри мен М.Склодовская-Кюри қандай ашқан жаналықтары үшін Нобельдік сыйлық алды**** Жаңа радиоактивті элементтер ашуына байланысты

1906 ж. қаңтарда А.Эйнштейннің қорғаған докторлық диссертациясының тақырыбы**** «Молекула өлшемдерінің жаңа анықтамалары»

1907 ж. жылусыйымдылықтың кванттық теориясын қай ғалым жасады**** А.Эйнштейн

1908 ж. Э.Резерфорд қай салс бойынша Нобельдік сыйлыққа ие болды**** химия

1911 ж. көктемде Н.Бордың қорғаған докторлық диссертациясының тақырыбы**** Металдың электрондық теориясының анализі

1918 ж. М.Планкқа қандай жаңалығы үшін Нобельдік сыйлық берілді**** Кванттардың әсерлесуін ашқандығы үшін

1922 ж. Н.Бор қай сала бойынша Нобельдік сыйлық алды. Атақты физик Нильс Бор қай университетте оқыған нәтижесінде қандай жаналық аштыды.**** физика

1923 ж. Р.Э.Милликен қандай зерттеуі үшін Нобельдік сыйлық алды**** Электрон мен фотоэффект зарядтарын анықтаудың классикалық тәжірибесін жасағаны үшін

1925 ж. электрон спинін ашқан ғалым**** Уленбек және Гаудсмит

1927 ж. анықталмағандық принципін ашқан ғалым**** Гейзенберг

1927 ж. Гейзенбергтің ашқан принципі қалай аталады**** Анықталмағандық

1929 ж. Де Бройльге қандай жаңалығы үшін Нобельдік сыйлыққа ие болды**** Электронның толқындық табиғатын ашқандығы үшін

1936 ж. Виктор Гесске қандай жаңалығы үшін Нобельдік сыйлық берілді**** Космостық сәулелерді ашқаны үшін

1936ж. Виктор Гесс қай сала бойынша Нобельдік сыйлық алды**** физика

1942 ж. 2 желтоқсан күні Чикагода Әлемдегі бірінші ядролық реактор кімнің басшылығымен құрастырылды**** Э.Ферми

1942 ж. АҚШ-та алғашқы реактор кімнің басшылығымен құрастырылды**** Ферми

1948 ж. 15 желтоқсанда алғашқы француз ядролық реакторы кімнің басшылығымен жасалынды **** Ф.Жолио-Кюри

1951 ж. Джон Кокрофт пен Э.Уолтонға Нобельдік сыйлықты қандай зерттеулері үшін алды**** Үдеткіште алғаш ядролық реакция жасағаны үшін

1955ж. америкалық ғалымдар ашқан №101 элемент қай ғалымның атымен аталды**** Д.И.Менделеев

1961 ж. 12 сәуірде Ю.Гагарин ұшқан корабль қалай аталды**** «Восток»

XIX ғ. 40 жылдарында Генрих Густав Магнус қай қалада физикалық лаборатория ашты**** Берлинде

XIX ғ. екінші жартысында Европада, кейін Америкада физиктерді дайындаудың артықшылығы неге байланысты болды**** физикалық лабораторияның құрылуына

XI-XVIII ғасырларда Европада халықаралық ғылыми тіл қай тілде болды**** латын

XVII ғасырдағы ғылыми дағдарыстың нәтижесінде физиканың қандай түрі енді**** классикалық физика

XVII ғасырдағы физиканың басты проблемасы **** қозғалыс заңы

ХІІІғ. 70 ж-ғы «Перспектива» кітабының авторы**** Вителло

ХIXғ. 70-ші жылдары Мәскеу университеттіндегі физикалық зертханаға қай ғалым басшылық етті?**** А.Г.Столетов

ХIХ ғ. 70-ші жылдары Киев университетіндегі физикалық зертханаға қай ғалым басшылық етті? **** М.П.Авенариус

ХV ғасырда өмір сүрген гуманист**** Франсуа Рабле

ХV ғасырда өмір сүрген италяндық діндар реформатор**** Лютер

ХV ғасырда өмір сүрген саяхатшы**** Колумб

ХV ғасырдағы италяндық ұлы суретші**** Микеланджело

А.Беккель, Пьер мен Мария Кюри қай жылы Нобельдік сыйлықпен марапатталды**** 1903 ж.

А.Эйнштейн докторлық диссертациясын қай жылы қорғады**** 1906 ж. қаңтарда

А.Эйнштейн қай жылы жылусыйымдылықтың кванттық теориясын жасады**** 1907 ж.

А.Эйнштейн салыстырмалылықтың жалпы теориясын қай қалада жасады**** Берлинде

А.Эйнштейнге қай жылы Нобельдік сыйлық берілді**** 1922 ж.

Алгебра сөзін математика бөліміне енгізген кім? **** аль-Хорезми

Алғаш жылулық сәулеленудің негізгі заңын ашқан ғалым**** Кирхгоф

Алғаш позитрон бөлшегін анықтаған ғалым**** К.Андерсон

Алғаш ядролық реакцияны үдеткіште алған және сол үшін Нобельдік сыйлыққа ие болған ғалым**** Д.Кокрофт пен Э.Уолтон

Алғашқы термоскопты кім ойлап тапты**** Галилей

Александр Григорьевич Столетов қай жылы дүниеге келген**** 1839ж. 10тамыз

Александр Григорьевич Столетов қай университетте оқыған**** Мәскеу университетінде

Александр Степанович Попов қай жылы дүниеге келген**** 1859 ж. 16 наурыз

Александр Степанович Попов қай университетте оқыған**** Петербург университетінде

Алессандро Вольта кай жылы физика профессоры атағын алды**** 1777 ж.

Альберт Эйнштейн қай жылы дүниеге келген**** 1879 ж. 14 наурыз

Ампердің ғылыми творчествасының шыңы не болып табылады**** Элетродинамиканы енгізуі

Андре Мари Ампер қай жылы дүниеге келді**** 1775 ж. 22 қаңтар

Аристотель қай жылы, қайда туылды?**** Б.з.д.384 ж.,Грецияда

Аристотель қай центрлік жүйені жақтаған?**** геоцентрлік

Аристотельдің ұстазы**** Платон

Арифметиканың авторы**** аль-Хорезми

Архимед қай жылы, қайда дүниеге келген**** б.з.д. 287ж., Сицилияда

Атақты ғалым Н.А.Умов қай университтете оқыған**** Мәскеу университетінде

Атақты физик Г.Р.Герцтің ұстазы кім болған**** Гельмгольц

Атақты физик Н.Борға Нобельдік сыйлық қай жылы берілді**** 1922 ж.

Атақты физик Нильс Бор қай университетте оқыған**** Копенгагенск университетінде

Атомдық бомба Лос-Анжелесте қай ғалымның басшылығымен жасалынды**** Р.Оппенгеймер

Атомистиканың негізін салушы**** Демокрит

Әлемде алғаш балып ғарышқа ұшқан ғарышкер**** Ю.А.Гагарин

Әлемді құрайтын элементтер концепциясын жасаған кім?**** Эмпедоклом

Балқу нүктесінің қысымға байланыстылығын тұжырымдаған кім**** Б. Клапейрон

Бирунидің есептеуі бойынша Жер радиусы қаншаға тең**** 6490 км

Бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашқан ғалым**** Ньютон

Бэкон өз заманындағы ғалымдарды қанша классқа бөледі**** 2

В.В.Петров Медикохирургиялық академиясында физикалық кабинетті ең алғаш қай жылы ұйымдастырды?**** 1795ж

В.Вебер бөлген физика кафедрасының теориялық бөлімін кім басқарды?**** Листинг

В.Вебер өзі тұсында физика бөлімін қанша кафедраға бөлді?**** 2

В.Вебер физика бөлімінің қай кафедрасын басқарды**** эксперименттік бөлімін

Ван-дер-Ваальс физикадан қандай еңбегі үшін Нобельдік сыйлыққа ие болды**** Газдар мен сұйықтардың күйлері теңдеулеріне қатысты

Виктор Гесске космостық сәулелерді ашқаны үшін Нобельдік сыйлық қай жылы берілді**** 1936 ж.

Вильям Томсон қанша жасында профессор атанады**** 22

Г. Магнустың физикалық лабораториясы қай жылы жеке меншіктен мемлекеттікке өтті**** 1863 ж

Г. Р. Кирхгоф Гейдельбергтегі физикалық лабораторияның жетекшісі ретінде кімнің орнына болды**** Ф. Г. Жолли

Г.Клаузиустің алғашқы статьясы қалай аталады?**** қозғалыстағы күш жылуы туралы

Галилейдің салыстырмалы принципін дамытқан кім**** Эйнштейн

Галилейдің шәкірттері**** Торричелли және Вивиан

Гельгольцтың 1842 ж. қорғаған диссертациясының тақырыбы**** жүйке жүйесінің құрылысы

Гельмгольцтың негізгі білімі қай салаға байланысты?**** медецина

Генрих Рудольф Герц қай жылы дүниеге келген**** 1857ж 22 ақпан

Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц қай жылы дүниеге келген**** 1821 ж. 31 тамыз

Геттингенск университетінде ең алғашқы физикалық лабораторияны кім құрды?**** В.Вебер

Гудольв Клаузиус қай жылы дүниеге келген?**** 1822ж.2 қаңтарда

Гюгенстің ашқан теориясы**** серпінді шарлардың соқтығысуы

Гюйгенс қай планетаның құпиясын ашты және ең алғаш оның сақинасы туралы сипаттама берді**** Сатурн

Ғалым К.Андерсон қандай бөлшекті анықтаған**** Позитрон

Ғылыми метеорология кімнің тәжірибесінен пайда болды**** Торричелли

Д.В.Гиббс Иельск университетінің қай саласы бойынша профессор атағын алды**** математикалық физика

Д.В.Гиббстің ғылыми жұмыстары физиканың қай саласына арналған еді **** Техникалық механикаға

Д.Д.Томсонға 1906 ж. физикадан қандай зерттеуі үшін Нобельдік сыйлыққа ие болды**** Газдар арқылы зарядтың өтуі

Д.Д.Томсонның алғашқы жарық көрген ғылыми еңбегі физиканың қай бөліміне байланысты еді**** Жарықтың электромагниттік теориясына

Д.Д.Томсонның алғашқы жарық көрген ғылыми еңбегі физиканың қай бөліміне байланысты еді**** Жарықтың электромагниттік теориясына

Де Бройльге электронның толқындық табиғатын ашқаны үшін Нобельдік сыйлық қай жылы берілді**** 1929 ж.

Декарт бойынша бөлшектің қанша элементі бар**** 3

Декарттың оптикаға байланысты жарық көрген еңбегі**** Диоптрика

Джеймс Прескотт Джоуль қай жылы дүниеге келген**** 1818 ж. 25 желтоқсан

Джозайя Вилард Гиббс қай жылы дүниеге келген **** 1839ж. 11 ақпан

Джон Дальтон қай жылы дүниеге келген**** 1766ж. 6 қыркүйек

Дюфэ электрлік әсерлесудің қанша түрін анықтады?**** 2

Европа мен Шығыстың экономикалық және мәдениет қарым-қатынастары қай ғасырда басталды**** X

Европада компас қай ғасырда енгізілді **** XII-ХІІІ

Европада қай ғасырда университеттер ашыла бастады?**** XІ

Елімізде радио күні қай күні аталып өтеді**** 7 мамыр

Ең алғаш гелиоцентрлік жүйенің моделін жасаған кім? **** Аристарх Самосский

Ең алғаш күнтізбе қай елде жасалынған?**** Египет

Ең алғаш Медикохирургиялық академияда физикалық кабинетті ұйымдастырған кім?**** В.В. Петров

Ең алғаш Россиядағы физикалық зертхана қай университетте ашылды?**** Петербург университетінде

Ең алғашқы физикалық лаборатория қай жылы құрылды?**** 1831ж

Ең алғашқы физикалық лаборатория қай университетте құрылды?**** Геттингенск университінде

Ең алғашэлектронды ашқан қай ғалым **** Дж. Томсон

Ең бірінші болып екі рет Нобельдік сыйлықпен марапатталған ғалым**** М.Кюри

Ең бірінші Нобельдік сыйлыққа ие болған әйел**** М.Кюри

Ең бірінші практикалық физика кітабы қай университетте жарық көрді**** Геттингенск университінде

Жамен зертханасы кімнің басшылығы кезінде атақты болды?**** Липпман

Жамен зертханасы қандай ғылыми жаңалығымен атақты болды?**** түсті фотосуреттің пайда болуымен

Жаратылыстану ғылымдарының ішінде ең алғаш пайда болған ғылым?**** Астрономия

Жарық спектрлерінің периодтты түрде қайталануын қай ғалым анықтаған**** Ньютон

Жер радиусын анықтау әдісін жасаған**** Бируни

Жылу құбылыстары қай ғасырда толық зерттеле бастады?**** ХVIIIғ.

Инженер, математик Стевин физиканың қай саласын зерттеген**** статика және гидродинамика

Иоганн Кеплердің ашқан заңы**** Планеталардың қозғалыс заңы

Кенигсбергте Ф. Нейман ашқан лабораторияның Магнус лабораториясынан айырмашылығы қандай болды**** эксперимент пен теорияны ұштастыра білді

Кенигсбергте Ф. Нейман құрған физикалық лабораторияны кім қаржыландырды**** Нейманның өзі

Классикалық механика кімнің заңымен дамыды**** Ньютон

Компастың магнит стрелкасы қозғалысына дұрыс түсінік берген**** Гильберт

Космостық сәулелерді ашқан қай ғалым**** В.Гесс

Көру теориясының авторы**** Алхазен

Кімнің лабораториясында Кирхгоф пен бунзен спектрлік анализді зерттеген**** Ф. Г. Жолли

Қазіргі целсия шкаласы кімнің жасаған шкаласы?**** К. Линней

Қай ғасырда Генрих Густав Магнус Берлинде физикалық лаборатория ашты**** XIX ғ. 40 жылдарында

Қай ғасырдан бастап Европада, Америкада физикалық лабораториялар құрыла бастады?**** XIX ғ. екінші жартысында

Қай жылы А.М. Ампер профессор атағын алады**** 1808 ж.

Қай жылы А.С.Попов өзінің құрастырған радиоқабылдағышын Ресей физика-химиялық қоғам отырысында көрсетті**** 1895 ж. 7 мамыр

Қай жылы А.Т.Столетов докторлық диссертациясын қорғады **** 1872 ж

Қай жылы АҚШ-та Ферми басшылығымен алғашқы реактор құрастырылды**** 1942 ж.

Қай жылы Ампер ғылым Академиясының мүшесі болды**** 1814 ж.

Қай жылы Гельмгольц Берлин университетінің профессоры атанады?**** 1871ж. наурызда

Қай жылы Гельмгольц Берлиндік физикалық қоғамның мүшесі болды?**** 1845ж

Қай жылы Гельмгольц Гейдербергте профессор атанады?**** 1858ж

Қай жылы Д.В.Гиббс Иельск университетінің математикалық физика профессоры атағына ие болды **** 1871ж

Қай жылы Д.Гиббс АҚШ-тың ұлттық академиясының мүшелігіне сайланды**** 1879ж. көктемде

Қай жылы Кембридждегі Кавендиш зертханасында білім беру жүйесі эксперимент түрінде жүргізіле бастады**** 1874 ж.

Қай жылы Сорбонда профессор Жамен зертхана ашты?**** 1868ж

Қай жылы Т Юнг медицина докторы атағын алды**** 1795 ж.

Қай жылы Франц Нейман индукция заңының теңдеуін тапты**** 1846 ж.

Лавуазье (6) анықтады?**** Әртүрлі денелердің меншікті жылу сыйымдылығын

Лавуазье(6) құрастырды?**** 1777ж.

Лагранж (4) ата?**** Рычаг принципі, күштерді қосу принципі; витуалды жылдамдықтар принципі

Лагранж (3) негіздеген?**** 3

Логранждың (5) тұрады?**** Статика және динамика

Лос-Анжелесте (7) өткізді**** Нью-мексика

Лос-Анжелесте (7) жасалынды **** 1945 ж. 16 шілде

Лоуренс (6) болды**** Циклотронды ойлап тапқаны үшін

Луиджи (4) келген**** 1849 ж.

Людвиг (6) алады**** 25

М. Фарадейдің (6) **** химия

М.В. Ломоносовтың еңбегі**** Математикалық химияның элементтері

М.Кюри (9) алды.**** Радий, палоний

М.Планк (5) болды**** 1918 ж.

Магнит (11) жасады**** 1820 ж. 30 қазан

Магнит (7) кім**** Био және Савар

Мария (7) алды**** химия

Математикаға (4) философы**** Декарт

Матникті (3) кім**** Гюйгенс

Микроскопиялық (4) дамыды**** Максвелл

Михаил (5) **** 1791 ж. 22 қыркүйек

Мына (4) қорытындысы**** балқу нүктесінің қысымға байланыстығы

Немістің (9) бастады**** 1845ж

Николай (8) сүрген**** ХV

Ньютон (3) бөлді**** 7

Ньютон (4) келген**** 1642ж., Англияда

Ньютонның (7) арналған**** Оптика

Ньютонның (2) нәтижесі**** жарық спектрлерінің периодты түрде қайталануы, түстердің толқын ұзындықтары

Орта (5) оқытылды **** латын

Орта (6) түсіндірген **** Р.Бэкон

Орта (5) астрономы**** Улугбек

Орта (5) үлесі**** нақты жұлдыздар каталогы, планета қозғалысының кестесі

Орта (4) нәтижесі**** нақты жұлдыздар каталогы, планета қозғалысының кестесі

Орта (2) ғалымы**** аль-Хорезми

Орта (2) ғалымы**** Бируни

П.Н.Лебедев (5) атанады **** 1901

Параллель (8) тапқан**** Й. Фраунгофер

Петербург (6) ашты?**** 1865ж

Пироцентрлік (4) центрі**** От

Пироцентрлік (3) бар?**** 9

Пифагорліктердің (4) аталады?**** Пироцентрлік

Планеталардың (6) жасаған**** Евдокс Книдский

Планеталардың (3) ашты**** Иоганн Кеплер

Прибор (4) ғалым**** Ампер

Р. Майердің (2) білімі**** медицина

Р.Оппенгеймер (5) жасалынған**** Лос-Анжелес

Радий (5) кім**** М.Кюри мен П.Кюри

Ресейде (3) ашқан**** Ломоносов

Ресейлік (2) профессоры**** Ломоносов

Роберт (7)болды**** 1923 ж.

Роджер (3)туылған**** Англия

Рычаг (5) ашқан**** Архимед

Сади (4) енгізді**** циклдік

Салыстырмалы (2) ғалым**** Галилей

Совет (8) құрастырылды**** С.П.Королев

Совет (8) ұшырылды**** 1958 ж. 4 қазан

Сорбондағы (6) қолданылады?**** практикалық физикада систематикалық білім беру

Столетов (7) болды? **** актиноэлектрлік зерттеулер нәтижесінде

Сыну (2) математик**** Снеллиус

Т Эпинус (3) ашты?**** Диэлектрлер поляризациясын

Телескопты (3) **** Ньютон

Термодинамикаға (3) кім**** С. Карно

Термометрияны (3) басталды**** ХVІІІ

Томас (4) келген **** 1773 ж.

Томсон (7) тағайындалды**** 1846 ж.

Торричелли (3) жаналығы**** атмосфераның қысымын

Ф. Г. Жалли физикалық лабораторияны қай жылы ашты**** 1846 ж.

Ф. Гельмгольц «Күштердің сақталуы туралы» докладын қай жылы оқыды **** 1847 ж. 23 шілде

Ф. Нейманның атақты шәкіртінің бірі кім болған**** Г. Р. Кирхгоф

Ф.Гельмгольцтің Берлиндегі ұстазы **** И. Мюллер

Ф.Ф.Петрушевскийдің шәкірті кім болды? **** И.И.Боргман

Физик Н.А.Умов қай жылы докторлық диссертациясын қорғады **** 1874ж

Физика тарихында 1895 ж. 7 мамыр қандай күн болып есте қалды**** радионың туған күні

Физиканың термодинамика бөліміне ішкі энергия мен энтропия функцияларын енгізген қай ғалым**** Клаузис

Фотометрияның негізгі салушы?**** П. Бугер

Фридрих Кольрауштың ұстазы кім болған?**** Вебер

Х.К. Эрстедтің есімін мәңгілікке қалдырған жаңалығы**** электрлік әсерлесудің магниттік стрелкаға әсері

Ханс Кристиан Эрстед қай жылы дүниеге келген**** 1777 ж. 14 тамыз

Химиялық жүйедегі элементердің орналасуының фундаментальді заңын ашқан кім**** Д.И.Менделеев

Химиялық элементтің периодтық жүйесі заңдылығын ашқан кім**** Д.И.Менделеев

Целсий зерттеулерінің нәтижесінде нені ойлап тапты?**** Термометр

Целсий судың қайнау нүктесін зерттеу барысында нені анықтады?**** Оның қысымға байланыстылығын

Шығыс шығармалары қай ғасырда латын тіліне аударыла бастады**** XІІ

Э.Резерфорд қай жылы Нобельдік сыйлықпен марапатталды**** 1908 ж.

Э.Резерфорд өзінің ғылыми жолын қай зертханадан бастады**** Кавендиш зетрханасында

Э.Резерфорд Ф.Соддимен біріге отырып жасаған зерттеулер нәтижесінде қандай жаналық ашты**** Радиоактивті ыдырау және оның заңы

Э.Резерфордтың Ресейлік әріптесі әрі досы, атақты физик**** П.Л.Капиц

Э.Фермидің басшылығымен Әлемдегі бірінші ядролық реактор қай жылы құрастырылды**** 1942 ж. 2 желтоқсан

Э.Фермидің басшылығымен Әлемдегі бірінші ядролық реактор қай қалада құрастырылған**** Чикаго

Э.Шредингер кванттық механика бойынша қай жылы Нобельдік сыйлыққа ие болды**** 1933 ж.

Эдмунд Галле 1693 жылы ненің формуласын тапты**** линзаның жалпы формуласы

Эйлердің «Механика» еңбегі қай жылы шықты?**** 1736ж. Петербургте

Электр құбылысының теориясын алғаш жасаған?**** Мария Дюфэ

Электрлік және магниттік әсерлесу заңын кім ашты?**** Кулон

Электрон мен фотоэффект зарядтарын анықтаудың классикалық зерттеулерін жасаған қай ғалым**** Р.Э.Милликен

Эмпедоклом жасаған элементтер концепциясында Әлемді құрайтын элементтер саны**** 4

Энергетикалық бағыттың ғылымға енуіне физиканың қай саласының дамуы ықпал етті **** Термодинамика

Эрвин Шредингер қай жылы дүниеге келген**** 1887 ж. 12 тамыз

Эрнест Резерфорд қай жылы дүниеге келген**** 1871 ж. 30 тамыз

Этьенн-Луи Малюс қай жылы дүниеге келген**** 1775 ж.Ю.Гагарин қай жылы ғарышқа ұшты**** 1961 ж. 12 сәуір

Юлиус Роберт Майер қай жылы дүниеге келген**** 1814 ж. 25 қараша

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...