Дамуға әсер ететін факторлар: A. тәрбие, тұқымқуалаушылық ортажүктеу 347.06 Kb.
Дата09.09.2017
өлшемі347.06 Kb.
Дамуға әсер ететін факторлар:
A. тәрбие, тұқымқуалаушылық орта

E. тәрбие, топ мүшелері, тәрбиешінің әсері

В. тұқымқуалаушылық, педагогикалық ықпал

С. тәрбие, тәрбиешінің әсері

D. тәрбие, табиғи нышан, топ мүшелері

Балаларды қорғау бойынша халықаралық құжат:

A. БҰҰ-ның балалар құқығы туралы конвенциясы

C. «Білім туралы» Заңы

В. Еңбек туралы кодекс

D. ЮНЕСКО-ның мәдениет жөніндегі құжаттары

Е. Отбасы кодексі

Мектепке дейінгі педагогика қарастырады:

A. мектеп жасына дейінгі балалардың анатомиялық-физиологиялық және психологиялық жағынан жетілуін

E басқа ғылымдармен байланысты

В. қоршаған ортамен қарым қатынасты

С. даму заңдылықтарын анықтау және ұсыну

D. балаларды болашақ өмірге дайындау және үйрету мәселелерін
Балалар қай жас аралығында үлкендердің қимылына,қозғалысына қайтарма әрекет жасайды:

A. 1-2 жас

D. 1-3 жас

В. 4-5 жас

С. 2-4 жас

Е. 5-6 жас


Макрофакторларға жатады:

A. ел, мемлекет, қоғам

C. космос,планета

В. табиғат

D. тұрғылықты жерде халықтың болмыс түрі, іс-әрекеттері

Е. белгілі бір нақты адамдарға әсер ететін қозғаушы күштер жатады,жеке ұйымдар

Мегафакторларға жатады:

А. ғарыш, әлем, жер

В. отбасы, аудан, ел

С. қоғам, жер, ұйымдар

D. этнос, ауыл, отбасы

Е. мемлекет, ұйым, ғарыш


Мезофакторларға жатады:

A. аймақ, ауыл, қала

B. әлем, ауыл, жер

С. қоғам, жер, ұйымдар

D. көршілер, ауыл, отбасы

Е. мемлекет, діни ұйымдар, қоғам


Микрофакторларға жатады:

А. отбасы, көршілер, құрдастар тобы, тәрбие ұйымдары

В. аймақ, ауыл, қала

С. жер, ұйымдар, ел

D.отбасы, мемлекет

Е. қоғам, ел, ғарыш

Тіл құбылыстарына деген аса сергектіктің байқалатын кезі:

А. мектепке дейінгі

В. ерте балалық шақ

С. жеткіншектік шақ

D. жасөспірімдік шақ

Е. кіші мектеп жасындағы шақ

Бала қай жаста сөйлей бастайды, жүре бастайды, заттармен әрекет жасай бастайды?

A. 2 -3 жас

C. 6 айында

В. 2,5 жас

D. 1 жас аяғында

Е. 2,5 жас аяғында
«Жадыру» комплексі қай уақытта байқалады

A. 3 ай


B. 5 ай

С. 1ай


D. 5-6 жас

Е. 7 ай


Баланың сөйлеу тілінің үдемелі қарқынмен дамып тез жетілетін шақ

A.ерте сәбилік шақ

D.нәрестелік

В.туғаннан-1 жасқа дейінгі

С.бастауыш мектептегі шақ

Е. мектеп жасына дейінгі шақ


Неше жас аралығында балада «неге», «неге бұлай», «қалай» сұрақтары пайда болады

А.3-4жас

В.2 жас


С.5 жас

D.4-6 жас

Е. 5-7 жас

Мектеп жасына дейінгі балаларға тән қасиет

A.еліктеу

B.сөйлеу

С. жаттығу

D.таңдау

Е. талпыну
Мектеп жасына дейінгі 5 айдағы балаларға тән

A. гуілдеу

C. үйрену

В.еліктеу

D.таңдау

Е. өрмелеу


Мектеп жасына дейінгі балаларға тән қасиет былдырлау қашан басталады

A. 11-12 айда

А. 3-4 айда

В. 4-7 айда

С. 2 жаста

D. 5 айда

Мектеп жасына дейінгі бала мен үлкен адамның өзара қарым-қатынасының дамуында болатын объективті құбылыс

A. 3 жас дағдарысы

D. сөйлесу техникасы

В. ойын әрекеттері

С. 2 жастағы әрекеттер

Е. даму жағдайлары

«Мен» жүйесі қай уақытта пайда болатын құбылыс

А. ерте сәбилік шақта

В. ойын барысында

С. нәрестелік шақта

D. 2 жаста

Е. заттық әрекет барысында

Сәбилік жастың негізгі жетістіктері

A. тік жүру, сөйлеу, заттық әрекет

B. сөйлеу, өрмелеу, жүгіру

С. талпыну, тік тұру, аунау

D. аунау, отыру, сөйлеу

Е. заттық әрекет, аунау, сөйлеу

Сәбилік жастың негізгі жетістіктері

A. заттық әрекет, аунау, сөйлеу

E. сөйлеу, өрмелеу, жүгіру

В. тік жүру, сөйлеу, заттық әрекет

С. талпыну, тік тұру, аунау

D. аунау, отыру, сөйлеу
Мектеп жасына дейінгі шақтың елеулі ерекшелігі

A. балалар қоғамының қалыптасуы

E. сөйлеудің пайда болуы

В. ойын әрекеттері

С. заттық әрекеттер

D. талпынулардың орын алуы


Мектеп жасына дейінгі сәбилік шақта қай тәрбие ерекше дамиды

A. сенсорлық тәрбиесі

C. адамгершілік тәрбиесі

В. ақыл-ой тәрбиесі

D. еңбек тәрбиесі

Е. дене тәрбиесі

«Мен» жүйесі ерте сәбилік шақтың аяғына қарай пайда болатын құрылым

А. Л.И.Божович

В. С.Л.Рубинштейн

С. А.С.Макаренко

D. В.А.Одаевский

Е. В.И.Новиков

Мектеп жасына дейінгі сәбилік шақта қарапайым еңбек дағдыларын қалыптастыру

A. еңбек тәрбиесі

D. адамгершілік тәрбиесі

В. ақыл-ой тәрбиесі

С. сенсорлық тәрбиесі

Е. дене тәрбиесі

Ерте әлеуметтендіру құралдарына не жатады

A. тамақтандыру және күту

B. үйрету, жаттықтыру

С. өрмелету, жүгірту

D. талпындыру, дағдыландыру

Е. оқыту, қалыптастыру

Баланың әлеуметтік тәжірибелерді меңгеру нәтижесі мен процесі

А. үйрету

D. әлеуметтену

В. күту

С. жүгіртуЕ. қалыптастыру

Әлеуметтік тәжірибелерді тарататын нақты топтар

А. әлуметтендіру институттары

В. әлеуметтендіру түрлері

С. әлуметтендіру ұйымдары

D. әлуметтендіру қоғамдары

Е. әлуметтендіру тәсілдері
Әлеуметтендіру факторлары неше топқа бөлінген

A. 4


D. 6

В. 5


С. 7

Е. 2

Белгілі жас кезеңінде қандай да бір қасиеттің дамуы үшін жағдайдың ең жақсы үйлесіп келуі

A.балалық шақ

B.сензитивті кезең

С.жеткіншек кезең

D.отбасындағы тәрбие

Е.жасөспірімдік кезең


Адам организміндегі сандық және сапалық өзгерістер
A. даму

B. қоғамдық орта

С. тәрбие

D. оқыту


Е. акселерация
Дамудың қозғаушы күші

A. қарама-қайшылық

E. адаптация

В. оқыту


С. білім беру

D. тәрбиелеу

Мектепке дейінгі педагогика қай уақыттан бастап ғылым ретінде қалыптаса бастады

A. 17 ғ.


C. 20 ғ.

В. 13 ғ.


D. 14 ғ.

Е. 15 ғ.


Мектепке дейінгі ұйымдарды «балабақша» деп атаған ғалым және қашан

A. Ф.Фребель, 1837

B. Д.Локк, 1849

С. Я.Коменский, 1875

D. А.Макаренко, 1905

Е. Д.Дидро, 1879


«Сәбилер мектебі» алғашқы мектепке дейінгі мекеме:

А. Р.Оуэн

В. С.Л.Рубинштейн

С. И.Пестолоции

D. В.А.Одаевский

Е. В.И.Новиков


Мектепке дейінгі педагогикада кеңінен таралған және жиі қолданылатын әдіс

A. бақылау

D. тест

В. сөйлесу

С. анкета

Е. социометрия


Монтессори педагогикасы бойынша топта неше бала және қандай жас аралығында болуы тиіс

A. 2-7 жас 18 бала

D. 3-7 жас 27 бала

В. 2-5 жас 13 бала

С. 4-6 жас 22 бала

Е. 3-6 жас 20 бала

Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу объектісі

A. туғаннан 6 жасқа дейінгі баланың дамуы мен тәрбиесінің заңдылықтары мен ғылыми негіздері

E.баланы қазірі өмірге бейімдеп тәрбиелеу жолдары

В. ғылыми танымның тәсілдері

С.тұлғаның психологиялық ерекшеліктері

D. тұлға дамуының физиологиялық ерекшеліктері


Мектепке дейінгі педагогика курсының міндеті

А.балаға жан-жақты тәрбие берудің мазмұны мен әдістерін таныстыру

В.тұрғындардың көші-қоны проблемаларын зерттеу

С.қабылдау заңдылықтарын зерттеу

D.педагогикалық теориялардық даму тарихын қарастырады

Е. шетелдік педагогикалық тәжірибені талдау


Қай кезеңде баланың өмірлік мұқтаждықтары үлкендер арқылы ғана қанағаттандырылып отырылады?

А.ерте сәбилік шақта

В.жаңа туған нәрестелік шақта

С.еңбектеу кезіндегі шақта

D.нәрестелік кезеңде

Е.мектепке дейінгі кезеңде


Ерте балалық шақ қай жас аралығын қамтиды

A. 1-3 жас

D. 1-10 күн

В. 10 күн-1 жас

С. 6-7 жас

Е. 4-5 жас


Мектеп жасына дейінгі баланың тіл дамуының жауапты кезеңі

A. Өмірінің екінші жылы

B. Өмірінің бірінші жылы

С. 6- айлық кезеңі

D. 3- жаста

Е. Өмірінің алтыншы жылы


Өмірінің екінші жылында балалар арасында қалыптаса бастайды

A. өзара қарым-қатынас

C. қайталау

В. түсінбеушілік

D. түсінушілік

Е. Жаттығу


Бұл шақ сәбиліктен мектепке дейінгі шаққа өту кезеңі болып табылады

A 3 жас


D. 2 жас

В. 1,5 жас

С. 5 жас

Е. 6 жас
Дербес әрекет етуі шапшаң қалыптаса бастайтын кезең

A. 3 жас

B. 4 жас


С. 5-6 жас аралығы

D. 1,5-2 жас аралығы

Е. 1 жас
Педагогиканың ғылым ретінде дамуын қайсысы анықтайды

A. Алдыңғы педагогикалық мұралардың жалғастырылуы

B. Әлеуметтік тәхірибені қалдыру қажеттігі

С. Педагог-практиканттардың жұмысының басқарылуы

D. Ғылыми-техникалық прогрестің деңгейі

Е. Тұлғаның қоғамдағы рөлін көтеруі


«Педагогика ғылымының маңызды саласының бірі – мектепке дейінгі педагогика» деген идеяны айтқан кім?

А. Я.А.Коменский

В. К.Д.Ушинский

С. А.Н.Леонтьев

D. В.В.Давыдов

Е. П.Я.Гальперин


Еліктеушілік қашан пайда болады?

A.мектепке дейінгі кезеңде

D.сәбилік шақтың соңында

В.нәрестелік шақтың соңында

С.жаңа туған баллада

Е. ясельдік кезеңде


Мектепке дейінгі педагогиканың әдіснамасы дегеніміз не?

A. педагогикалық құбылыстар мен фактілерді зерттеу процесінде тарихи диалектиканың көрінуі

C.ғылыми зерттеулерге теорияларды құру принциптері туралы ғылым

В. баланың білімін бағалау тәсілдері

мен қолданылуы

D. балалардың өзара әрекеттестігі

Е. тұлғаны ұжымда тәрбиелеу теориясы

Ерте жастағы топ

А. 1-2 жас

В. 2-3 жас

С. 3-4 жас

D. 4-5 жас

Е. 5-6 жас

«Тәрбиешінің шеберлігі талантты қажет ететін ерекше бір өнер емес, бірақ ол дәрігер мен музыкантты шеберлікке баулитындай етіп үйретуді қажет ететін мамандық» авторы кім?

А. А. С. Макренко

В. А. К. Меңжанова

С. Д. Б. Эльконин

D. Н. А. Бетлугина

Е. А. Н. Леонтьев

Баланың өзімен бір немесе басқа жынысты адамның қасиеттері мен ерекшелігін алу процесі мен нәтижесі

А. жыныстық рөлдік

В. әлеуметтену

С. бейімделу

D. сабақтастық

Е. барлық жауап дұрыс
Ортаңғы топ балаларының жас кезеңдері

А. 4-5


В. 2-3

С. 3-4


D. 1-2

Е. 5-6


Ерте жастағы топтағы балалардың жас кезеңдері

A 1-2


А. 4-5

В. 2-3


С. 3-4

Е. 5-6
Ересек топтағы балалардың жас кезеңдері

А. 5-6

В. 2-3


С. 3-4

D. 1-2


Е. 4-5
I-ші сәбилер тобындағы балалардың жас кезеңдері

А. 2-3


В. 4-5

С. 3-4


D. 1-2

Е. 5-6
II-ші сәбилер тобындағы балалардың жас кезеңдері

А. 3-4

В. 2-3


С. 4-5

D. 1-2


Е. 3-4
Педагогика

A.білім беруді, оқытуды, тәрбиелеуді зерттейтін ғылым

D.оқыту туралы ғылым

В.балаларды болашақ өмірге даярлау туралы ғылым

С.тәрбие туралы ғылым

Е.педагогикалық процесс туралы ғылым


Ұлы дидактика еңбегі:

А. Я.А.Коменский

В.Ж.Ж.Руссо

С. И.Г.Пестолоции

D. А.С.Макаренко

Е. А.Динер


Табиғат және қоғам жайында жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруін және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуін

А. білім беру

В.тәрбие

С.оқыту


D.қалыптасу

Е.даму
Тәрбие, білім беру, оқыту

А.педагогикалық ұғымдар

В.педагогикалық процестің компоненттері

С.зерттеу әдістері

D.білім берудің негізгі жолы

Е.барлық ғылымдарға ортақ

«Мектепке дейінгі педагогика» оқулығының авторы

А. Ф.Жұмабекова

В.А.Байтұрсынов

С. Н.Құлжанова

D. М. Жұмабаев

Е.Ы.Алтынсарин
Жеке бастың дамуына ықпал ететін факторлар

А. тұқым қуалаушылық, орта, тәрбие

В.орта, теледидар

С.этностық ерекшеліктер

D.болмыс, теледидар, адамдар

Е. тұқым қуалаушылық, болмыс, газет-журнал


Жеткіншек және балалық шақта дене және психикалық дамудың жеделдетілуі

А. акселерация

В.адаптация

С. ретардант

D.филогенез

Е.онтогенез

Психика дамуының мәдени-тарихи теориясы

А.Л.С.Выготский

В.Д.Эльконин

С.Э.Торндайк

D.З.Фрейд

Е. Д.Занков


Белгілі жас кезеңінде қандай да бір қасиеттің дамуы үшін жағдайдың ең жақсы үйлесіп келуі

А. сензитивті кезең

В. балалық шақ

С.жеткіншек кезең

D.отбасындағы тәрбие

Е.жасөспірімдік кезең


«Мектепке дейінгі педагогика» кітабының авторы

А. Р.Қ.Аралбаева

В.А.С.Макаренко

С.С.Т.Шацкий

D.В.А.Сухомлинский

Е.К.Д.Ушинский


Элементарлық оқыту теориясын ұсынған

А. Г. Пестолоцци

В. А. Дистерверг

С. В. Дидро

D. Я. Коменский

Е. Ж. Руссо


Халыќтыќ тєрбие принципін жасаѓан кім?

А. К.Д.Ушинский

В.А.С.Макаренко

С. Н.Д.Крупская

D. Л.Н.Толстой

Е. Л.С.Выготский


Терењ, тиянаќты ойланып айтылѓан идеялардыњ жиынтыѓы

А. сенім


В.адам м±раты

С. дүниетаным

D. білім

Е. дүниеге көзқарас


Мектепке дейінгі педагогиканың білім беру және оқыту саласын жетілдіретін саласы

А. дидактика

В. білім беру

С.тәрбие теориясы

D.мектептану

Е.гимназия


Педагогика ғылымының салалары:

А. Жалпы педагогика, арнайы педагогика, мектепке дейінгі педагогика педагогика, педагогика тарихы

В. Тарих, этнография, этнология

С. Педагогика тарихы, социология, философия

D. Педагогика негізі, тәрбие теориясы, мектептану

Е. Анатомия, физиология, гигиена

Тәрбие түралы ойлар еңбегі:

А. Ж. Руссо

В. Н. Толстой

С. Д. Локк

D. К. Ушинский

Е. А. Дистервег


Психология, анатомия, физиология, философия:

А. мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы


В. мектепке дейінгі педагогиканың салалары

С. мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу объектісі

D. мектепке дейінгі педагогиканың ғылымдары

Е. мектепке дейінгі педагогиканың әдістері
Білім беру ұғымын педагогикаға енгізген:

А. И. Песталоцци

В. С. Аквиат

С. И. Гербарт

D. Я. Коменский

Е. Ж. Руссо


Балалар ұжымындағы қарым-қатынасты зерттеу әдісі:

А. социометрия

В. әңгімелесу

С. тест


D. талдау

Е. сұхбат


Жақын арадағы даму аймағының терминінің авторы:

А. Л. Выготский

В. А. Дистервег

С. К. Ушинский

D. Я. Коменский

Е. С. Рубинштейн


Қазақ халқының тұңғыш педагогы:

А. Ы. Алтынсарин

В. А. Байтұрсынов

С. Ш. Құдайбердиев

D. Н. Құлжанова

Е. М. Жұмабаев

Сабақ жүйесін кім ұсынды:

А. Я. Коменский

В. А. Байтұрсынов

С. Ы. Алтынсарин

D. Н. Құлжанова

Е. А. Макаренко


$Оқыту, үйрету, білім беру, оқыту түрлері, әдістері,формалары:

А дидактиканың категориялары

В. дидактиканың міндеттері

С. дидактиканың құралдары

D. дидактиканың тәсілдері

Е. дидактиканың мақсаты


Дидактиканың зерттеу объектісі:

А. білім беру теориясы

В. тәрбие теориясы

С. үйрету теориясы

D. оқу теориясы

Е. жаттықтыру теориясы


Бұл педагогқа нақты нұсқау, педагогикалық ситуацияларды қалай және

не істеу керек:

А. дидактикалық заңдылық

В. дидактикалық үрдіс

С. дидактикалық талап

D. дидактикалық қабілет

Е. дидактикалық әдіс
Оқу танымдық іс-әрекетті жүзеге асыру, оқу танымдық іс-әрекетті

мотивтендіру және ынталандыру, оқу танымдық іс-әрекеттің тиімділіг үшін бақылау және өзін-өзі бақылау әдістері:

А. Ю. Бабанский

В. Г. Шукина

С. К. Ушинский

D. А. Макаренко

Е. М. Скаткин
Оқу бағдарламаларымен дидактиканың талаптарына, оқыту мақсаты

сай нақты оқу пәнінің мазмұнын ғылыми негізде, жүйемен баяндайды:

А. оқулық

В. оқу жоспары

С. оқу бағдарламасы

D. оқу құралы

Е. оқу жабдықтары
Оқу орындарында берілген әр жыл сайынғы мерзімі:

А. оқу жылы

В. оқу жоспары

С. оқулық

D. оқу құралы

Е. оқу жабдықтары


Сөздік әдіс:

А. түсіндіру, әңгімелеу

В. тәжірибе, жаттығу, еңбек

С. иллюстрация, демонстрация

D. көру, оқыту, бақылау

Е. хабарлау, ұйымдастыру


Оқу орындарында оқытылатын оқу пәндерінің құрамын, оның оқу жылы бойынша өтілу тәртібі мен бір ізділігін, әрі оқу пәніне берілетін оқу мөлшеірн және оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат:

А. оқу жоспары

В. оқу жылы

С. сабақ кестесі

D. оқу бағдарламасы

Е. Оқулық


Әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиісті білімнің, шеберлік пен дағдының мазмұнымен көлемін айқындайтын құжат:

А. оқу бағдарламасы

В. оқулық

С. оқу жоспары

D. оқу құралы

Е. Журнал
Мектепке дейінгі педагогиканың негізгі категориясы:

А. әдіс


В. орта

D. Оқыту


Е. қоғам

Педагогикада қолданылатын негізгі ұғым:

А. тұлға

В. тәлісдер

С. әдістеме

D. формалар

Е. технологиялар
Мектепке дейінгі педагогика ғылымының объектісі:

А. педагогикалық іс-әрекет

В. ортамен байланыс

С. әдістемелер

D. байланыстар

Е. бала қабілеті

Педагогика пәніне жататындар:

А. процесс

В. балалар ұжымы

С. тәрбиешілер ортасы

D. әдістер жиынтығы

Е. жұмыс түрлері

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілік және тұтастық

А. басқару принциптері

В. басқарудағы әрекеттер

С. басқару формалары

D. басқару нәтижесі

Е. басқару қорытындысы


Адамның дамуы:

А. анатомиялық, физиологиялық, әлеуметтік, психологиялық өзгеруді білдіреді

В. білім беру сипаттамаларын көрсетеді

С. тәрбишінің даярлығын білдіреді

D. тәрбиенің көрсеткіштерін білдіреді

Е. оқытудың принциптерінің жиынтығын көрсетеді

Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары:

А. мегафакторлар, макрофакторлар, мезофакторлар, микрофакторлар

В. отбасы ішілік, балабақшалық, мектептік, жоғары оқу орны ішілік.

С. білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік

D. жекелік, топтық, ұжымдық, қоғамдық.

Е. әдістер, тәсілдер, формалар


Мектепке дейінгі педагогика тығыз байланысты:

А. даму психологиясымен

В. механикамен

С. географиямен

D. кибернетикамен

Е. статистикамен

Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие туралы алғаш еңбек жазған:

А. Н. Құлжанова

В. З.Еденбаева

С. Ф.Жұмабекова

D. А.Макаренко

Е. Ы.Алтынсарин


Мектепке дейінгі жастағы оқыту және тәрбиелеу негіздері
Дене тәрбиесіндегі маңызды құралдар

А. Табиғат факторлары

В. Дұрыс тамақтану ережелері

С. Өнімді еңбек

D. Лагерлер ұйымдастыру

Е. Қоғамды пайдалы еңбек


Мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбие жұмысының әдістері неге байланысты

А. тәрбие мақсатына, принципіне, мазмұнына, дербес ерекшеліктеріне, тәрбие дәрежесіне

В. ынтымақтастық, тәрбие

С. ақыл-ой, танымдылыққа

D. тәрбие, құқық

Е. дұрыс жауабы жоқ


8. Мектепке дейінгі мекемелерде жоспар түрлері

А. перспективтік,базистік, айлық, күнделікті;;

В. перспективтік,психологиялық

С. айлық,педагогикалық;

D. жылдық,психологиялық;

Е. педагогикалық,психологиялық;


Жанұя тәрбиесінде қандай алғашқы түсініктер қалыптасады

А. Мемлекеттік

В. әлеуметтік

С. Эстетикалық

D. Моральдық

Е. Инабаттылық


Эстетикалық тәрбие дегеніміз

А. Эстетикалық түсінік, баға, қажеттілік

В. Эстетикалық қабылдаудың маңыздылығы

С. Әсемдік, әдемілік категориясы

D. Қоршаған ортадағы, болмыстағы, табиғаттағы әсемдік

Е. Өмірге, эстетикалық қатынасқа баулу


Ойын арқылы қандай процесс жүзеге асады

А. Танымдық

В. Бақылау, пікірталас

С. Әңгіме

D. Ситуацияны талдау,танымдық

Е. Танымдық,әңгіме


Тәрбие тиімділігінің критерийлері

А. көркемдік талғамды тәрбиелеу,эмоциялық өзіндік сезімдерді арттыру

В. ортаның адамға қойылатын талаптары және оның мүмкіндіктері арасындағы қарама-қайшылықтар

С. тәрбиеленушілердің жүйелік қалыптасқан мінез-құлық іскерлігі және дағдысы

D. эстетикалық талғамды қалыптастыру

Е. жоғарыдағы аталғандардың бәрі


Қайта тәрбиелеу дегеніміз

А. сапа мен мінез-құлықты түбегейлі азайту

В. жеке тұлғаның жағымсыз қасиеттерін түзету

С жеке тұлғаның әлеуметтік мәнін жоятын қасиеттеріне ықпал ету

D. жеке тұлғаның жағымсыз қасиеттерін жою және оны жағымды қасиеттермен ауыстыру

Е. жеке тұлғаның мінезінен құқыққа қарсы іс-әрекеттерді жою


Тәрбие принциптеріне кіретіндер

А. тұқымқуалаушылық әсері,орта әсері

В. ойын іс-әрекетіне қатысу,тұлғаны қалыптастыру процесі

С. тәрбиеленуші тұлғасына деген құрмет

D дұрыс жауабы жоқ.

Е. жас және дара ерекшелікті ескеру


Өзіне міндет қою бұл

А. белгілі бір уақытта өткен жолға ретроспективті көз салу

В. өзінің қасиеттерін формалау

С. себептер мен табыс еместерді шығару

D. алдына мақсат қойып,керексіз жағдайларды болдырмау

Е. барлық жауап дұрыс


Ақыл- ой тәрбиесінің маңызды құралдары

А. оқу іс-әрекеті

В. мәдени гигеналық дағдылар

С. сөз өнері, қарым-қатынас

D. қоршаған орта, табиғат, қоғам, адам

Е. ұғымдық- логикалық ойлау


Тәрбиешінің негізгі қызметі

А оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру

В. . баланы бағу

С. денесін тәрбиелеу, дағдыларын қалыптастыру

D. балаға тыиым салу арқылы тәрбиелеп, оқыту

Е. сөйлеуге, тік жүруге үйрету


Макаренко бойынша: «Тәрбие - .....»

А. тәрбие – педагогикалық процесс

В. тәрбие - әлеуметтік процесс

С. тәрбие – психологиялық процесс

D. тәрбие – адамгершілікке

Е. баулу тәрбие - әлеуметтік процесс


«Балбөбек» бағдарламасы қай жылдары,қайда алғаш эксперименттік байқаудан өткізіледі

А. 1991-1994ж. Өскемен №15 «Меруерт»

В. 1992-1994ж. Өскемен №7 «Ақбота»

С. 1991-1996 ж.Семей №7 «Ақбота»

D. 1998-2001ж. Семей «Ақ үрпек»

Е. 1999-2003ж. Алматы №15 «Меруерт»

3-4 жастағы балалар ойынының ұзақтығы

А.20-25 мин

В.5-10 мин

С. -15 мин

D. 30-мин10

Е.15-20 мин


«Автономиялық сөйлеу» тән

А. 1,5 жастағы балаға

В. 4 жастағы балаға

С.2 жастағы балаға

D.5 жастағы балаға

Е.2,5 жастағы балаға


Ойын мектепке дейінгі балалар үшін

А. айналаны бақылау

В. іс- әрекет түрі

С. ермек


D. қарым- қатынас

Е. өзіндік ерекшелігі бар еңбек


Достық қарым-қатынастағы балалар саны қанша болады?

А. 3-5


В. 2-4

С.6-7


D.2-3

Е.1-2
1 жастағы балалардың ойыны қандай сипатта болады?

А. манипуляциялық

В. сюжеттік

С.рөлдік

D.дидактикалық

Е.қимылдық
Сәбилік кезеңмен салыстырғанда мектеп жасына дейінгі кезеңде баланың сөздік қоры неше есеге өседі?

А..4


В2

С.3


D.5

Е.Мүлдем өспейді


Балбөбек бағдарламасы бойынша естиярлр тобына күніне сабаққа қанша уақыт беріледі?

А. 30-40


В. 50-55

С.25-30


D.1сағ.-1сағ10мин

Е.45-50
Мектеп жасына дейінгі баланың бойы қанша см-ге дейін өседі?

А.90-120

В.85-100


С. 90-114

D. 80-100

Е.90-100
Мектеп жасына дейінгі баланың салмағы неше килограммға дейін болады?

А. 22-25


В. 19-23

С. 18-22


D. 14-22

Е. 12-14
Л.С.Выготскийдың айтуы бойынша сөйлесудің функциясы не?

А.ұжымдық

В. коммуникативтік

С.констрктивтік

D. орта


Е.іскерлік

Қай ғалым ойынды өз монографиясында екі жақтама қарауға болады деген бірінші - ойын ересектерге еліктеу,екіншісі-ол қуаныштың,өмірдің жоғарғы әуезділігінің негізі болады деген:

А.Д.Б.Эльконин

В.К.Д.Ушинский

С. А.С.Макаренко

D. Ж.Пиаже

Е. С.А.Шмаков
Қай шетел психологы жануар төлі мен адам баласының ойынының арасындағы айырмашылықты жоққа шығарды

А.С.А.Шмаков

В. Д.Б.Эльконин

С.Г.Спенсер

D. К.Гросс

Е. Ж.Пиаже


Ересек топтарда күніне қанша сабақ жүргізілуі тиіс

А.1


В. 3

С. 2


Д.4

Е. 5
Адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, дене, эстетикалық тәрбие- ол

А. тәрбие құралы

В. тәрбие мақсаттары

С. тәрбие салалары

D. тәрбие моделі

Е. тәрбие жүйесі
Ойында қарым-қатынастың 2 түрі бар

А..ойындық және нақтылық

В заттық,сапалық

С.сапалық,сандық

D.ойындық,сандық

Е. Нақтылық,заттық


Қоғамдық нормалар бұл

А.педагогикалық,ынтымақтастық

В. оқу-тәрбие жұмысының жоспары

С. этика және мораль

D.профессионалдық әрекет

Е. мектепке дейінгі мекемелердің бағдарламаны анықтау мүмкіндігі


Баланың жеке басының қалыптасуы басталатын шақ

А.жас өспірімдік шақ

В.қарттық шақ

С. .жеткіншектік

D сәбилик және мектеп жасына дейінгі шақ

Е. қыз,бозбалалық шақ

Балалық шақта өрбитін ерік қасиеттерін қалыптастырушы негізгі әлеуметтік фактор

А. ұйымдар

В. қоршаған орта

С. отбасы

D. нәсілдік

Е. қоғамдық мекемелер
Көрнекі бейнелі ойлану байқалатын жас кезеңі

А. 3 жасқа дейін

В. ересек жас

С. 3-4 ж


D. 4-7ж

Е. 1-5 ж
Мектепке дейінгі жастағы баланың оқу қызметінің негізгі мақсаты

А. сыртқы нәтижелерді алу

В. танымдық қызығулардың дамуы

С. қоршағандар жайлы білім жүйесін меңгеру

D. оқи алу іскерлігін меңгеру

Е. Тәртіптілікті дамыту

Баланың болмысқа қарым-қатынасы

А. табиғи ортамен қарым-қатынас

В. ата-анамен қарым-қатынас

С. әлеуметтік қоғамдық қарым-қатынас

D. Балалардың өзара қарым-қатынасы

Е. Ойыншықтармен өзара қарым-қатынасы
Ойынның негізгі құрылымдық компоненттерін бөлу, артығын ал

А. Рөл


В. байланыстар

С. ойындық әрекеттер

D. ереже

Е. сюжет
Тәрбиеші жұмысының негізгі формалары

А. лекцияда алған білімдерін тереңдету , нығайту,педагогикалық,теориялық білімдер мен шеберліктерді іс жүзінде қолдану

В. педагогикалық кеңес,әдістемелік семинар,практикалық семинар,кеңес беру жұмыстары

С.жан-жақты білімді,жоғарғы мәдениетті балаларды тәрбиелеу

D.теориялық білімді нығайту,педагогикалық әдебиеттермен ұштастыру,іс-тәжірибеде ұштастыру

Е.педагогикалық қызметті жоспарлау,перспективаларды анықтай білу
Бала қай кезеңнен бастап ана тілінің грамматикалық құрылымын игере бастайды

А.жаңа тума

В.мектепке дейінгі кезең

С.нәрестелік кезең

D. Ясельдік кезең

Е. сәбилік кезең


Балаларда қиялдың алғашқы көріністері қай жаста байқалады

А.2 жасар балада байқалады

В.6 жасар балада байқалады

С.5 жасар балада байқалады

D3 жасар балада байқалады

Е. .4 жасар балада байқалады


Эстетикалық тәрбие

А. қоршаған дүниенің, өнердің сұлулығын баланың көру және сол сұлулықты жасау қабілетін дамыту

В. эстетикалық қатынасты тәрбиелеу, сұлулықты қабылдау

С. эстетикалық қабылдауын, эстетикалық талғамын дамыту

D. барлығы дұрыс

Е. эстетикалық қабылдау сезімін тәрбиелеу


Балалар еңбегінің негізгі төрт түрі бар, олар

А. өзіне-өзі қызмет көрсету, шаруашылық- тұрмыстық,табиғаттағы еңбегі, кезекшілік

В. бақшадағы жұмыс, тұрмыстық, қол еңбегі,ойыншықтармен еңбек

С. қолөнер еңбегі, серуендегі еңбек, кезекшілік

D. шаруашылық- тұрмыстық, қол еңбегі

Е. өзіне-өзі қызмет көрсету, бақшадағы жұмыс


Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі ойынның түрлері

А. сюжетті- рөлдік ойындар, құрылыс ойындары

В. қимылды ойындар, ережелі ойындар

С. драмалық ойындар, дидактикалық ойындар

D. барлық жауаптар дұрыс

Е. үстел үсті ойындары, ермек ойындар


Яселдік кезең:

А. 3-4 жас

В. 2-3 жас

С. 3-5 жас

D.. 0-2 жас

Е1-3 жас
Рөлдік ойын элементтері қай балалық шақтың кезенінде дамиды

А. нәрестелік шақ

В. сәбилік шақ

С. екінші балалық шақ

D. емшек жасындағы

Е. шақ мектеп жасына дейінгі шақ
Ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз

А. логикалық ойлаудың қалыптасуы

В. ақыл-ой дамуының негізгі көрсеткіштері

С. балалардың белсенді ойлау қызметінің дамуына ересектердің мақсатты ықпалы

D. адами қасиеттердің болуы

Е. басқаны құрметтей білу


Үш жасқа аяқ басқан балаларды оқыту қандай сипатта болады?

А. заттық сипатта

В. ауызша

С. түсіндіру

D. жазбаша сипатта

Е. көрнекі - бейнелік сипатта


Мектепке дейінгі дене тәрбиесінің көздейтін маңызды мақсаты

А. бала ағзасын шынықтыру

В. бойын өсіру

С. жылдамдықа үйрету

D. ұқыптылыққа үйрету

Е. тыныс алуын жақсарту


Мектеп жасына дейінгі баланың негізгі іс-әрекеті

А. оқу


В. ойын

С. сабақ


D. еңбек

Е. үлкендермен қарым- қатынас


Ойын арқылы мектепке дейінгі балаларда не дамиды

А. таным белсенділігі,өзін-өзі тәрбиелеу,мамандыққа дайындау

В. биологиялық,әлеуметтік тәрбиелеу

С. ойлау қабілеті,логикалық ойы,тілі дамиды,таным белсенділігі дамиды

D. адамгершілік тәрбиесі,қиялы дамиды

Е. қарым-қатынас артады,өзін-өзі тәрбиелеу


Мектеп жасына дейінгі кезең неше кезеңге бөлінеді

А.3


В. 4

С5.


D.2

Е.6

Достарыңызбен бөлісу:


©melimde.com 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет