Бухгалтерлік есеп пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп принциптері, Салық салу т б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады. Бухгалтерлік есеп

Loading...


Дата29.04.2017
өлшемі445 b.кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және басқару шешімдерін қабылдап, талдай алатын, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын және бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті құрастырып, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.

 • кәсіби білімге қойылатын жоғары талаптарға сай болатын және басқару шешімдерін қабылдап, талдай алатын, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыра алатын және бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті құрастырып, ұсына алатын бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады.Бухгалтерлік есеп пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория , Бухгалтерлік есеп принциптері , Салық салу т.б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады.

 • Бухгалтерлік есеп пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория , Бухгалтерлік есеп принциптері , Салық салу т.б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады.

 • Постреквизиттер: Қаржылық есептілікті пайдаланушылардаң түрлі топтарының болуы, сыртқы және ішкі пайдаланушылардың ақпараттық талаптарына байланысты, бухгалтерлік есепті ақпараттық жүйе ретінде келесідей түрлерге жіктеуге соқтырады: қаржылық есеп және басқару есебі.

 •  1-тақырып: Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

 • 1-тақырып: Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде

 • 2-тақырып: Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен принциптері

 • 3-тақырып: Бухгалтерлік баланс

 • 4-тақырып: Бухгалтерлік есепшоттары және екі жақты жазу әдісі

 • 5-тақырып: Есептік кезеңмен қаржылық есеп беруді дайындау.

 • 6-тақырып: Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру..

 • 7-тақырып: Ағымдағы активтер есебі . Қаржылық инвестициялар және ақшалар

 • 8-тақырып: Дебиторлық борыштар есебі ( алынуға тиісті шоттар).

 • 9-тақырып: Тауарлық–материалдық қорлар.

 • 10-тақырып: Дебиторлық борыш есебі .

 • 11-тақырып: Ағымдағы міндеттемелер есебі

 • 12-тақырып: Ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі

 • 13-тақырып: Меншікті капитал есебі.

 • 14-тақырып: Қаржылық нәтиженің есебі

 • 15-тақырып: Қаржылық есепті ұсынуБухгалтерлік есеп туралы түсінік және оның атқаратын қызметі. Бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылар және олардың ролі. Бухгалтерлік есеп пәні . Бухгалтерлік есептің міндеті мен мақсаты. Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізуде қолданатын өлшем түрлері.

 • Бухгалтерлік есеп туралы түсінік және оның атқаратын қызметі. Бухгалтерлік ақпаратты пайдаланушылар және олардың ролі. Бухгалтерлік есеп пәні . Бухгалтерлік есептің міндеті мен мақсаты. Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізуде қолданатын өлшем түрлері.Бухгалтерлік есептің стандарттары және тұжырымдамалық негізі. Бухгалтерлік есептің принциптері. Бухгалтерлік есептің әдістері

 • Бухгалтерлік есептің стандарттары және тұжырымдамалық негізі. Бухгалтерлік есептің принциптері. Бухгалтерлік есептің әдістері

 •  Бухгалтерлік баланс туралы түсінік және оның құрылымы. Бухгалтерлік баланстың түрлері . Шаруашылық операцияларына сәйкес баланс баптарының өзгеріске ұшырауы

 • Бухгалтерлік баланс туралы түсінік және оның құрылымы. Бухгалтерлік баланстың түрлері . Шаруашылық операцияларына сәйкес баланс баптарының өзгеріске ұшырауыБухгалтерлік есепшот туралы түсінік. Бухгалтерлік есепшот құрылымы мен түрлері. Екі жақты жазу жүйесі. Ағымдағы есеп мәліметтерін қорытындылау

 • Бухгалтерлік есепшот туралы түсінік. Бухгалтерлік есепшот құрылымы мен түрлері. Екі жақты жазу жүйесі. Ағымдағы есеп мәліметтерін қорытындылауБухгалтерлік қорытынды есеп және оның мәліметтерін пайдаланушылар. Бухгалтерлік қорытынды есептің құрамы мен түрлері туралы ұғым. Бухгалтерлік қорытынды есепке қойылатын негізгі талаптар 

 • Бухгалтерлік қорытынды есеп және оның мәліметтерін пайдаланушылар. Бухгалтерлік қорытынды есептің құрамы мен түрлері туралы ұғым. Бухгалтерлік қорытынды есепке қойылатын негізгі талаптар Бухгалтерлік құжаттар және олардың атқаратын қызметі. Бухгалтерлік құжаттардың жіктелуі. Құжат айналымы. Мүлікті және міндеттемелерді түгендеу. Бағалау және калькуляциялау. Шаруашылық үдерістерінің есебі және кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері. Есеп тіркелімдері және жазбалары. Бухгалтерлік есеп нысандары. Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар. Есеп саясатының мазмұны .Есеп саясатын дайындау.

 • Бухгалтерлік құжаттар және олардың атқаратын қызметі. Бухгалтерлік құжаттардың жіктелуі. Құжат айналымы. Мүлікті және міндеттемелерді түгендеу. Бағалау және калькуляциялау. Шаруашылық үдерістерінің есебі және кәсіпорын қызметінің негізгі көрсеткіштері. Есеп тіркелімдері және жазбалары. Бухгалтерлік есеп нысандары. Есеп саясаты туралы түсінік және оған қойылатын талаптар. Есеп саясатының мазмұны .Есеп саясатын дайындау.Ақшалар есебі. Қаржы салымдары есебі. Касса операцияларының есебі. Кәсіпорындар мен ұйымдардың есеп айырысу шоты бойынша жүргізілетін операцияларының есебі.Валюталық шоттардағы ақшалар қозғалысының есебі. Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалардың есебі. Жолдағы ақшалардың есебі.Ақшалардың қозғалысын ішкі бақылау.

 • Ақшалар есебі. Қаржы салымдары есебі. Касса операцияларының есебі. Кәсіпорындар мен ұйымдардың есеп айырысу шоты бойынша жүргізілетін операцияларының есебі.Валюталық шоттардағы ақшалар қозғалысының есебі. Банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалардың есебі. Жолдағы ақшалардың есебі.Ақшалардың қозғалысын ішкі бақылау.Дебиторлық борыштар есебін ұйымдастыру. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі. Күмәнді дебиторлық борыштар. Еншіліс серіктестердің дебиторлық борыштарының есебі.Басқадай дебиторлық борыштардың есебі. Алдағы кезең шығындарының есебі. Берілген аванстар есебі.

 • Дебиторлық борыштар есебін ұйымдастыру. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі. Күмәнді дебиторлық борыштар. Еншіліс серіктестердің дебиторлық борыштарының есебі.Басқадай дебиторлық борыштардың есебі. Алдағы кезең шығындарының есебі. Берілген аванстар есебі.ТМҚ туралы түсінік.ТМҚ классификациясы.Материалдық есептеуді ұйымдастыру.

 • ТМҚ туралы түсінік.ТМҚ классификациясы.Материалдық есептеуді ұйымдастыру.Дебиторлық борыштар есебін ұйымдастыру. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі. Күмәнді дебиторлық борыштар. Еншіліс серіктестердің дебиторлық борыштарының есебі.Басқадай дебиторлық борыштардың есебі. Алдағы кезең шығындарының есебі. Берілген аванстар есебі.

 • Дебиторлық борыштар есебін ұйымдастыру. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілер борышының есебі. Күмәнді дебиторлық борыштар. Еншіліс серіктестердің дебиторлық борыштарының есебі.Басқадай дебиторлық борыштардың есебі. Алдағы кезең шығындарының есебі. Берілген аванстар есебі.Еңбек төлемі бойынша персоналдармен есептесу есебі және аудиті. Бюджетпен есептесу есебі және аудиті. Басқалай кредиторлық бережақтар есебі және аудиті.

 • Еңбек төлемі бойынша персоналдармен есептесу есебі және аудиті. Бюджетпен есептесу есебі және аудиті. Басқалай кредиторлық бережақтар есебі және аудиті.Облигациялар. Ұзақ мерзімді вексельдер. Ұзақ мерзімді жал.Кейінге қалдырылған табыс салығының есебі. Аудиттің мақсаты және ақпараттар көздері. Аудиторлық тексерістің бағдарламасы. Аудитті жүргізу тәртібі.

 • Облигациялар. Ұзақ мерзімді вексельдер. Ұзақ мерзімді жал.Кейінге қалдырылған табыс салығының есебі. Аудиттің мақсаты және ақпараттар көздері. Аудиторлық тексерістің бағдарламасы. Аудитті жүргізу тәртібі.Жарғылық капитал есебі. Төленбеген капитал, резервтік капитал есебі.Қосымша төленген капитал есебі. Бөлінбеген табыс есебі. Жарғылық капиталды аудиторлық тексерудің бағдарламасы.Меншікті капиталды аудиторлық тексерістен өткізу тәртібі.Аудиттің қайнар көздері.

 • Жарғылық капитал есебі. Төленбеген капитал, резервтік капитал есебі.Қосымша төленген капитал есебі. Бөлінбеген табыс есебі. Жарғылық капиталды аудиторлық тексерудің бағдарламасы.Меншікті капиталды аудиторлық тексерістен өткізу тәртібі.Аудиттің қайнар көздері.

 • Меншікті капиталдың синтетикалық және аналитикалық есебі.Табыс туралы түсінік және оны мойындау. Шығындарды мойындау. Қаржылық нәтижелер аудитінің қайнар көздері. Аудитті жүргізудің кезектілігі. Негізгі қызметтен түсетін кіріс есебі. Негізгі емес қызметтен түсетін кіріс есебі. Өткізілген тауарлардың өзіндік құнының есебі. Күтпеген жағдайлар нәтижесінде алынған кірістер мен шығыстар.

 • Табыс туралы түсінік және оны мойындау. Шығындарды мойындау. Қаржылық нәтижелер аудитінің қайнар көздері. Аудитті жүргізудің кезектілігі. Негізгі қызметтен түсетін кіріс есебі. Негізгі емес қызметтен түсетін кіріс есебі. Өткізілген тауарлардың өзіндік құнының есебі. Күтпеген жағдайлар нәтижесінде алынған кірістер мен шығыстар.Есептеме кәсіпорынның шаруашылық қызметін, оның қаржылық және мүліктік жағдайын көрсететін көрсеткіштер жүйесі ретінде. Қаржылық есептеменің негізгі формалары: құрылымы және мазмұны. Қаржылық есептің аудитін жүргізудің кезектілігі. Баланстың құралу дұрыстығын тексеру. Аудитті жүргізудің қайнар көздері.

 • Есептеме кәсіпорынның шаруашылық қызметін, оның қаржылық және мүліктік жағдайын көрсететін көрсеткіштер жүйесі ретінде. Қаржылық есептеменің негізгі формалары: құрылымы және мазмұны. Қаржылық есептің аудитін жүргізудің кезектілігі. Баланстың құралу дұрыстығын тексеру. Аудитті жүргізудің қайнар көздері.: images -> wksu -> pps files -> econom -> jangalieva
jangalieva -> Қаржылық есеп 1 пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп принциптері, Салық салу т б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады. Қаржылық есеп 1
jangalieva -> Қаржылық есеп 2 пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп принциптері, Салық салу т б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады. Қаржылық есеп 2
jangalieva -> Қхес бойынша бухгалтерлік есеп пәнінің пререквизиттері болып Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп принциптері, Салық салу т б. экономикалық пәндерден алынған білімнің негізінде құрастырылады. Қхес бойынша бухгалтерлік есеп


Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...