Барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ

Loading...


Дата13.02.2020
өлшемі216.54 Kb.
9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)

Бөлімдердің, тақырыптардыңатаулары

Барлық сағат саны

Мерзімі

Ескерту

9а

9ә

9бІ тоқсанКинематика негіздері

11

1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі.Салыстырмалы механикалық қозғалыс. §1

1

2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары. §2,3

1

3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу. §4

1

4.

Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық жән еорынауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орынауыстыруы. §5

1

5.

Практикалық жұмыс№1 Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері

1

6.

1 лабораториялық жұмыс.Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.

1

7.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi. §6

1

8.

Практикалық жұмыс№2 Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері

1

9.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалық озғалысы. §7,8,9

1

10

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері

1

11

Практикалық жұмыс №3 Материалдық нүкте кинематикасы

1

Динамика негіздері

9

12

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi. §10

1

13

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса. Механикадағы күштер. §11,12

1

14

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi. §13,14

1

15

Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.§15

1

16

Практикалық жұмыс №4

Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері.1

17

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы. §16,18

1

18

2 лабораториялық жұмыс .Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.

1

19

Тіреумен қозғалатын дененің салмағы. Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы. §17,18

1

20

Практикалық жұмыс №5. Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.

1

Сақталу заңдары

5

21

Денеимпульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелержүйесі. Импульстің сақталу заңы. §19,20

1

22

Реактивтi қозғалыс. §21(К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).

1

23

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану. §22,23

1

24

Практикалық жұмыс№6

Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.1

25

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері

1

Тербелістер және толқындар

13

26

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. §24,25

1

27

Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды. §26.

1

28

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Резонанс. §27,28

1

29

Практикалық жұмыс №7

Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.
1

30

3лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

1

31

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы. §29

1

32

Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).

1

33

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті. §30

1

34

4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.

1

35

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс§31-35

1

36

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы. §36,37

1
37

Практикалық жұмыс №8

Әртүрлі маятниктердің тербелісінің периодын есептеу1

38

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.

1

Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

6

39

Жылулық сәулелену. (Абсолют қарадене.Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары. Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.§47,48

1

40

Практикалық жұмыс №9

Планк формуласын пайдаланып есептер шығару

1

41

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.§49,50

1

42

Практикалық жұмыс №10 Эйнштейн формуласын пайдаланып есептер шығару

1

43

Рентген сәулелері. §51

1

44

Радиактивтілік.Атомның күрделі құрылысын айғақтайтын құбылыстар.§52

1

Атом ядросы.

8

45

Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі. §53

1

46

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері. Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. §55,56,57

1

47

Практикалық жұмыс№11

Сандық және сапалық есептер шығару1

48

Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивтіыдыраузаңы. §58,59

1

49

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары. §60

1

50

Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*

Радиактивті сәулелерден қорғану. §61,62,631

51

Практикалық жұмыс№11

Жартылай ыдырау периодын есептеу

1

52

Бақылау жұмысы №4.Атом ядросы

1

Астрономия негіздері

6

53

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары.§38

1

54

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі. §39,40,41

1

55

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе. §42,43,44

1

56

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау. §45,46

1

57

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.

1

58

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»

1

Жалпылау сабақтары

1

59

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар. Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет. §64

1

Лабораториялық практикум


9

60-61

Дененің еркін түсу үдеуін өлшеу

2

62-63

Серпімді деформацияны зерделу

2

64-65

Ньютонның ІІ заңын зерделеу

2

66-67

Механикалық энергияның сақталу заңын зерделеу

2

68

6 корытынды бақылау жұмысы

1

Лабораториялық жұмыс - 4

Бақылау жұмысы - 6

Практикалық жұмыс - 6

Лабораториялық практикум -8

Достарыңызбен бөлісу:
Loading...


©melimde.com 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет

Loading...